téveszmék

téveszmék

"Csonka Magyarország nem ország"

2020. június 02. - G. Nagy László

trianon2.jpg

 

Kevés ostobább és értelmetlenebb eseménynél tudnánk fellapozni a történelemkönyvet, mint amilyen az első világháború volt. Az azt lezáró békediktátumot ugyanez az őrület jellemezte. Immáron száz esztendeje, hogy az 1920. június 4-én, a versailles-i Nagy Trianon-kastélyban aláírt dokumentum alapján Magyarország területének több mint kétharmadát elcsatolták; lakosságának fele pedig másnap egy idegen országban ébredt.

 

A kérdés természetesen nem az, hogy a trianoni döntés igazságos volt-e, vagy sem. Alig hiszem, hogy valaha bárki is méltányosnak gondolta volna. Még a hazájába visszatérő amerikai elnök, Wilson is úgy nyilatkozott, hogy nem is érti, mi történt. A nagyhatalmak persze elsősorban Németországot kívánták megbüntetni és elszigetelni; ez utóbbira praktikus megoldásnak tűnt az Osztrák-Magyar Monarchia - mint potenciális szövetséges - feldarabolása. Csakhogy amíg a németek a területük mindössze 13%-át veszítették el, addig a magyar föld 71,4 %-át osztották szét a környező államok között. Egészen brutális, megalázó és a modern kori történelemben példátlan tett - s ezzel az adott kor minden szereplője tökéletesen  tisztában lehetett. (Persze olyanok is akadtak, akiknek még ez sem volt elég. A románok a Tiszánál húzták volna meg a határt, a szerbek a Balaton déli partjáig terjeszkedtek volna, míg az alakuló Csehszlovákia akkori vezetőinek terveiben egy egészen aprócska Magyarország szerepelt: Budapestre és közvetlen környékére szűkítve hazánk területét.) Ami igazán érdekes, az leginkább az, hogy egy évszázad elteltével mihez kezdünk e történelmi tapasztalattal, részint a külpolitikánkat, részint saját lelkünket, nemzettudatunkat illetően. Az előbbi kapcsán érdemes megjegyezni: ugyanazok a nagyhatalmak, melyek szívfájdalom nélkül szaggatták darabokra az országot, negyedszázaddal később, a második világháborút követően ugyanilyen érzéketlenül nézték végig, ahogy elnyel bennünket a szovjet birodalom; majd 1956-ban harmadszor is cserben hagyták a magyarságot. Úgy tűnik: ideje volna megtanulnunk, hogy elsősorban önmagunkra számíthatunk. S persze ezen túlmenően azt is, hogy azért nem árt a barátság sem a szomszédokkal, sem a világpolitika nagyágyúival. Ami a lélektani fejezetet illeti: ha az 1920-as években véletlenszerűen megkérdeztünk volna száz férfiembert az utcai forgatagból, hogy hajlandóak volnának-e fegyvert fogni Erdély és Felvidék visszaszerzéséért, nagy valószínűséggel a többség habozás nélkül vágott volna rá egy igent. Manapság ugyanez a kérdés megmosolyogtatóan hatna, s alig hiszem, hogy találnánk olyan katonakorú embert, aki a vérét adná a revízióért. Ez persze így is van jól: az emberi élet mérhetetlenül értékes, ehhez képest a határok kérdése jelentéktelen ügynek számít - annyit bizonyosan emelkedett az általános tudatszint, hogy ezt az alapigazságot ma már képesek vagyunk felismerni. Trianon fájdalma mindazonáltal sokakban még mindig él, s ha a járvány nem zárta volna le a határátkelőket, valószínűleg egy komolyabb versailles-i tüntetésről is beszámolnának a következő napok híradásai.

 

Ha az elszakított területek jövőjét tekintjük, alapvetően három forgatókönyvvel számolhatunk - a legkevésbé sem egyenlő esélyek mellett. A legvalószínűtlenebb szcenárió a területi revízióé. Nincs az a komolyan vehető politikai erő, mely ilyen célkitűzést megfogalmazna, s valójában a magyar választópolgárok túlnyomó többsége sem ebben látja a megoldást. A második verzió a területi autonómia lehetősége, mely időről időre megjelenik a közgondolkodásban. Diplomáciai tekintetben ez már eggyel szelídebb elképzelés, ám szemmel láthatóan ez is ezer sebből vérzik: jelenleg sem a jogi keretek, sem a politikai szándékok nem adottak az ilyen változásokhoz. Pontosan érezzük: ez a kérdés nem csupán az egykori magyar területeket érinti. Ha bárhol Európában precedenst teremtenének hasonlóra, az öreg kontinens számos országa egy héten belül széthullana, gondoljunk csak Katalóniára, Walesre, vagy Skóciára. A harmadik forgatókönyv messze a legvalószínűbb: minden marad a pillanatnyi állapot szerint.

 

Miért van az, hogy 2020-ban - túl az évfordulós megemlékezésen - egyáltalán ilyen kérdésekkel foglalkozunk? Miért lényeges az, hogy Székelyföld, vagy épp Kárpátalja közigazgatáságilag mely ország részét képezi? Válaszként legalább öt történelmi szempont megemlíthető, azonban ezek közül szemmel látható módon mindössze egyetlen egy az, amely még napjainkban is valódi jelentőséggel bír.

  1. TERMÉSZETI KINCSEK, ERŐFORRÁSOK - A Trianon utáni új nemzethatár legnagyobb gazdasági hátránya az volt, hogy Magyarországot szinte egyoldalú agrárgazdálkodásra kárhoztatta, megfosztva számos nyersanyagforrásától. Az erdélyi réz- és aranybányák elveszítése akkortájt komoly érvágásnak számított, manapság azonban ezek jelentősége - a teljes nemzetgazdasági produktumhoz viszonyítva - aligha számottevő.
  2. A MAGYAR ÁLLAM SÚLYA ÉS JELENTŐSÉGE - Minél nagyobb egy adott ország földrajzi területe és lakossága, annál nagyobb gazdasági és hatalmi potenciált jelent. (A nagyobb népességszám egykoron még a katonai erőt is döntően meghatározta.) A politikai vezetőknek tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mekkora országot irányítanak, azonban nekünk, mezei polgároknak ez abszolút nem oszt, nem szoroz. A legtöbben egyáltalán nem érezzük azt, hogy személyes boldogságunk meredeken nőne, ha nem egy 93 ezer négyzetkilométeres ország polgárai lennénk, hanem egy háromszor akkorának. (Venezuelában sem élnénk szívesebben, pedig tízszer akkora, mint hazánk.)
  3. A MAGYARSÁG MEGMARADÁSA - Amióta az eszemet tudom, mást sem hallok, mint a folytonos aggódást a nemzethalál miatt. Már Vörösmarty is gyönyörűen megírta: "S a sírt, hol nemzet sűlyed el, Népek veszik körül". Egy percig sem állítom, hogy ez garantáltan csak vízió marad, míg világ a világ. A magyarság addig tart, amíg létezünk, s amíg a nyelvünk és a kultúránk értéket jelent számunkra. Ha ezeket magunk mögött hagyjuk, úgy - minden egyéb körülménytől függetlenül - előbb-utóbb ez a sors vár ránk. (Valójában ez is a társadalmi-kulturális evolúció része; az életrevaló népek és kultúrák fennmaradnak, a többiről a történelemkönyvekben olvashatunk.) Természetesen van igazság abban, hogy idegen környezetben nehezebb a nemzeti hagyomány őrzése, mint az anyaországban, ám korántsem lehetetlen. És ha a jelen valóságát nézzük: talán nincs még egy nyelv a világon, mely annyira időtállóan és oly kevés változással fennmaradt volna, mint a magyar. Az elmúlt ezer év minden írásos emlékét értjük - ez aligha mondható el a bolygó beszélt nyelveinek többsége kapcsán. Jómagam tehát a legkevésbé sem aggódom a nemzethalál miatt, mi több, még azt sem látom reális veszélynek, hogy a határon kívül rekedt honfitársaink végleg "elrománosodnának", vagy "elszlovákosodnának".
  4. A HATÁRON TÚLI MAGYARSÁG JÓLÉTE - Teljesen nyilvánvaló, hogy ez a legfőbb, s napjainkban talán az egyetlen érvényes szempont, mellyel számolni kell. 1920-ban minden harmadik magyar anyanyelvű nemzettársunk a határon kívül rekedt, a mai viszonyokat tekintve összesen kilenc különböző országba szétszóratva. Kevés kivételtől eltekintve mindenütt megkezdődött gátlástalan kifosztásuk, melyet földreformnak, ipartelepítési programnak, vagy épp falurendezési programnak neveztek. Mindezek ma már elképzelhetetlenek, a legtöbb érintett területen azonban ezzel együtt sem könnyű sétagalopp a kisebbségi lét, elég, ha csak a közelmúltbeli ukrán nyelvtörvényre gondolunk. Ha van értelme annak, hogy külügyminisztériumot és diplomáciát működtetünk, az többek között abban áll, hogy a határon túli magyarság érdekeit megfelelő módon képviseljük. Ha lehetséges, úgy a legmosolygósabb barátsággal; ha ez eredménytelen, úgy határozott, nemzetközi nyomásgyakorlással.
  5. NEMZETI BÜSZKESÉG - A határon túli honfitársaink jólétén kívül nemigen tudtunk megemlíteni olyan szempontot, amelynek - 2020-ban - meghatározó jelentősége lenne a trianoni döntés szempontjából. Ha biztosak lehetnénk abban, hogy a magyarság sehol sem szenved hiányt semmiben, úgy könnyedén belátnánk: minden egyéb csupán nemzeti büszkeség kérdése. Vagy talán helytállóbb volna így fogalmazni: nemzeti gőg kérdése. (Milyen érdekes: a két kifejezés csaknem ugyanazt jelenti, ám amíg egyik abszolút pozitívan cseng, úgy a másikat tökéletesen negatívnak érzékeljük.) Muszáj látni, hogy nem vagyunk felelősek apáink és nagyapáink álmaiért, csakis a sajátjainkért, s persze némiképp az utódaink jövőjéért. Ha az ezeréves királyság dicsőségén merengünk, az ahhoz hasonlatos, mint amikor a világverő Aranycsapatot sírjuk vissza. Nyilván ma is bosszankodunk, ha kikap a válogatott, ám személyes boldogságunk aligha ezen múlik.

 

E ponton hunyjuk be a szemünket, s képzeljünk el egy olyan jövőt, melyben nincs magyar állam, nincs román állam, nincs Európai Unió, s nincs semmiféle globális, országok feletti világhatalom sem! Amennyiben ez túlságosan futurisztikusnak tűnik, gondolkodjunk amolyan éjjeliőr-nemzetállamokban, melyek a legkevésbé sem szólnak bele polgáraik életébe (csupán az elemi szintű jogrend és a magántulajdon sértetlenségét hivatottak óvni). Az emberek olyan vállalkozásokat indíthatnak, amilyeneket csak akarnak (nem bénítják őket bürokratikus előírások ezreivel). Azzal kereskedhetnek, akivel csak szeretnének (nincsenek vámok, embargók és egyéb korlátozások). Olyan nyelven beszélnek, tanulnak, szerződnek ahogy nekik tetszik (ennek ugye már most is így kéne lennie). Arra költik a pénzüket, ami a szívük vágya (nem adóztatják agyon őket sehol sem). Egy ilyen környezetben van-e bármilyen jelentősége, hogy Kassán, Marosvásárhelyen, vagy Debrecenben élek? Alig hiszem. Valami hasonlóért jött létre az EU is annak idején, s valójában már rég ott kéne tartanunk, hogy a románokkal és szlovákokkal együtt mosolygunk dédapáink kishitűségén és korlátoltságán. Őszintén hiszem, hogy a jövő olyan világot tartogat számunkra, amelyben Trianon tragédiája már csupán egyetlen tanulságos epizód, egyetlen begyógyult seb marad a számos magyar sorscsapás közt, Mohácshoz és Világoshoz hasonlóan. De addig még hosszú lesz az út.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://teveszmek.blog.hu/api/trackback/id/tr2415728666

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

2020.06.02. 06:40:42

A legjobb gyógyír az EU, amely csökkenti az országhatárok jelentőségét, a nemzeti összetartozást pedig határoktól függetlenül is meg lehet élni. Ehhez képest épp azok a leginkább EU szkeptikusok, és az integráció további erősödésének ellenzői, akik a leghangosabban trianonoznak...

G. Nagy László 2020.06.02. 07:21:45

@belagezapista: Maximálisan egyetértek. Van ugyan egy olyan érzésem, hogy az EU minden kisebbség közül a nemzetiségi kisebbség érdekeit védi a legkevésbé, ám ettől még pontosan úgy van, ahogy írod. Ahol a határok jelképesek, ott előbb-utóbb nem lesz miről beszélni.

szemet 2020.06.02. 12:21:41

@G. Nagy László: "EU minden kisebbség közül a nemzetiségi kisebbség érdekeit védi a legkevésbé"
Hát ez elég egyszerű.

A birodalmak szükségszerűen alapvetően toleránsak, és nagyon sokáig messze toleránsabbak mint a homogén államok, hiszen kerülniük, tompítaniuk előnyös a konfliktusokat a heterogén alattvalói csoportok között. Lásd pl. a római vallási toleranciát, ami egész jól működött (beteszel 1-2 római szobrot is a templomba aztán csinálsz amit akarsz vonal) amíg nem találkozott kifejezetten intoleráns és alkuképtelen vallásokkal (zsidók)

A nemzetiségekkel se lenne baj, de miután kitalálták a "nemzetállam" fogalmát, az birodalmi szempontból pont egy ilyen intoleráns és alkuképtelen birodalmi létet fenyegető politika koncepció lett - és ezek után más megítélés alá tartozik. Eddig terjed a tolerancia (ami még mindig több általában, hangsúlyozom, mint a nem "birodalmi" tolerancia, ahol csak a kifejezett ingroupokat viselik el mindenből...)

Ha más alapon is lennének népszerű államképző ideológiák, pl. vallási, nemi vagy városi szinten, akkor a birodalmak azt is kevésbé támogatnák. Pl. hogy mondjuk lépten nyomon pusztaröcsögiséged hangoztasd, ha mögötte burkoltan ott lenne a pusztaröcsöge mint független városállam fenyegetése.

2020.06.02. 17:16:05

@G. Nagy László:
Miért gondolod, hogy a nemzetiségek jogait védené legkevésbé? Főleg EU-s nyomásra jöttek létre az összes tagállamban a kisebbségi önkormányzatok (ha nem csinálják meg a kelet-európai országok, be sem léphettek volna), de ami fontosabb, a belül munkaerő és tőkeáramlás miatt, részben pedig a globalizáció miatt a nemzetiségek elnyomása okafogyottá vált, abszurd viccé válik, ha egy kolozsvári irodában a román és a magyar dolgozó utálja magát, miközben ott dolgozik mellettük egy lengyel és egy ukrán kolléga, akikkel angolul társalognak, online pedig kínaiakkal és amerikaiakkal tartanak megbeszéléseket.

Jó, ez lehet erőltetett, de hirtelen eszembe életem legelső céges kiküldetése, mikor az egy osztrák vállalat hazai leányánál dolgozva, egy német szoftverfejlesztő cégnél voltam továbbképzésen, ahol a főnök török volt (meg néhány alkalmazott is), az egyik beosztottról kiderült, hogy szlovákiai magyar, egy másikról pedig, hogy bukaresti román. Aztán elmentünk pizzázni egy marokkói gyorsétterembe. Annál nincsen jobb védelem a nacionalista villongásokkal szemben, mint egy ilyen környezet.

@szemet:
A kiindulásod hibás, mert az EU nem birodalom. Semmi sem stimmel azok közül, amelyek a birodalmakra igazak. Elve szuverén államok önkéntes csatlakozásával jött létre, nincsen egy erős, központi tartománya, vezető néppel vagy csoporttal, nincsen dinasztikus vezetése (ez csak majdnem minden birodalomra volt igaz), nincsen közös hadserege, csak nyomokban van közös külpolitikája-

Glokta 2020.06.03. 08:48:07

@belagezapista: "Miért gondolod, hogy a nemzetiségek jogait védené legkevésbé?"
Hm. Nem nagyon hallottam, hogy az EU-ban szót emeltek volna a balti államokban élő orosz kisebbségek jogaiért, pedig ők aztán tényleg el vannak nyomva, sokan közülük még állampolgársággal sem rendelkeznek.
Viszont más, náluk jóval kevésbé kiközösített kisebbségek (muszlimok, melegek, transzneműek) jogaiért nap mint nap szót emelnek.
Az más kérdés, hogy az Európai Bíróságot kivéve az EU-nak nincs akkora hatalma, hogy ezekben a kérdésekben változást hozzon, én csak arról beszélek, hogy mi az, amit az Európai Bíróság vagy EP-ben képviselők nehezményeztek.

G. Nagy László 2020.06.03. 15:00:27

@Glokta: Praktikusan semmi jelentősége, hiszen - ahogy a cikk utolsó mondata is írja - egy hét múlva mindenki hozzászólhat. A szólásszabadság és a demokrácia alapvetően nem sérül, csak hülyén néz ki. Nyilván ünnepélyes és emelkedett megemlékezést akarnak, s ismerve Szabó Tímeát, Bangónét, Gyurcsányt, meg a többi agyhalottat, úgy érezték, odaszarnának az emléknap közepére.

2020.06.03. 16:41:49

@G. Nagy László:
"A szólásszabadság és a demokrácia alapvetően nem sérül"

"Nyilván ünnepélyes és emelkedett megemlékezést akarnak, s ismerve Szabó Tímeát, Bangónét, Gyurcsányt, meg a többi agyhalottat, úgy érezték, odaszarnának az emléknap közepére."

Ez a kettő így együtt néz ki hülyén, érzek némi erős elfogultságot, hogy ilyenkor ismét nem igazán érdekel téged a szólásszabadság, valahogy csak a rasszista és hasonló vonalakon aggódsz a szólásszabadságért...

Egyébként érdekes módon ismét a Fidesz az, amelyik igyekszik mindenáron keresztbetenni az egységes nemzeti megemlékezésnek.

Galerida 2020.06.03. 17:08:41

Az I. V.h. okai és eseményei valóban nehezen érthetők, de ha valaki meghallgatja
Benjamin Freedman 1961es kongresszusi beszédét, akkor sokkal világosabb képet kap...

"Hunyjuk be a szemünket, s képzeljünk el egy olyan jövőt, melyben nincs magyar állam, nincs román állam, nincs Európai Unió,...." és a bárányka együtt legeli az oroszlánnal a selymes füvecskét... Gyönyörű lesz! Mint a "rendszerváltás" idején, amikor azt hittük, hogy a demokratikus nyugat támogat majd bennünket, ehelyett kifosztottak, munkaerő tartaléknak és hulladéklerakónak tekintettek és szívük szerint tekintenének továbbra is bennünket...

illaim 2020.06.03. 17:29:07

@G. Nagy László: Gondolom még erősen él benned a fideSS 70. évi Trianoni megemlékezés során tanúsított magatartása! LOL
Ki mint él úgy ítél! Ha a fideSS kivonult a parlamenti ülésről, akkor más is bunkó módon fog viselkedni a 100. évfordulón?

Glokta 2020.06.03. 18:18:33

@G. Nagy László: A szólásszabadság valóban nem sérül, de egyszerűen ez a hozzáállás az, ami undorító. Amikor lehetne egy közös kiállás, akkor azt a Fidesz hatalmi érdekekből megfúrja.

Egyébként illaim hozzászólása is figyelemreméltó. Te korábban azt mondtad, hogy az 1990-94-es Fidesznek nagy híve voltál. Egyetértettél a trianoni megemlékezésről való kivonulásukkal?

AngeI 2020.06.03. 19:12:29

Trianonnal a fő probléma nem Nagy-Magyarország megszűnése volt, hanem az, hogy sok olyan színmagyar területet csatoltak el, amelyeknek kisebbségi létbe szorult magyarsága saját anyaországa trianoni határa mellett élt a későbbiekben.
Persze rosszabbul is alakulhatott volna akár. Pl. a románok-francia támogatással- a Tiszáig szerették volna kitolni saját határukat, Hál'istennek a briteknek ez már sok volt. Valamint sikerült megtartani a mecseki és salgói szénmedencéket, amelyekre pedig igencsak fájt kedves szomszédaink foga. Akkoriban a kőszén szerepe sokkal lényegesebb volt, mint napjainkban.

Indriq 2020.06.03. 19:18:15

Azért érdemes lenne mondjuk még kb 100 évvel visszamenni, hogy meglássuk Trianon okát.
A 48as forradalom tök jól rámutatott, hogy mi se akartunk jogokat adni a kisebbségeknek, kész csoda volt a 68as horvát kiegyezés. Nem csoda, hogy a környező szomszédaink az ország megsemmisítését akarták... folyamatosan kiszipolyoztuk őket.
Szomorú, de várható volt.....

G. Nagy László 2020.06.03. 19:52:12

@Glokta:

"Egyébként illaim hozzászólása is figyelemreméltó. Te korábban azt mondtad, hogy az 1990-94-es Fidesznek nagy híve voltál. Egyetértettél a trianoni megemlékezésről való kivonulásukkal? "

Nem, abszolút nem értettem egyet. Jómagam amolyan nemzeti liberálisnak gondolom magam. Valahol az akkori és a mostani Fidesz között volna az optimum...

Európai téridő 2020.06.03. 19:59:47

@belagezapista: Az EU nem bizonyult gyógyírnak a belépés óta eltelt 16 évben, a V4-ben, viszont, mintha megindult volna valami pozitív fejlemény, amúgy is itt kellene mekőször "rendezni végre közös dolgainkat". Az EU pedig továbbra is lapít a 100 év előtti békediktátum ügyében, de még inkább a hamisított történelmük virtuális valóságával ámítja magát.

morph on deer 2020.06.03. 20:13:13

@/\ngel:
“ Saulusból Paulus?”

Attól függ, honnan nézed.
Ahogy én látom, drága viktorunk és nemzetiszocialista társulata épp egy körforgalomban körözget azon a bizonyos damaszkuszi úton, de csak pillanatnyilag tűnik úgy, mintha megfordult volna.

Nyugodt lehetsz, még megtesz pár kört a nyugdíjazása előtt. És ha nem dudál, akkor meg sem bírságolják...

midnightcoder2 2020.06.03. 20:13:26

@belagezapista: Mintha nem olyan nagyon tiltakoztak volna, Pl. amikor a szlovák nácik meghosszabbították a származási alapon diszkrimináló Benesi-féle dekrétum meghosszabbítását.

midnightcoder2 2020.06.03. 20:15:41

@morph on deer: Bezzeg az ellenzékben lévõ nemzetellenes szocialisták!

morph on deer 2020.06.03. 20:40:54

@midnightcoder2:
Bezzeg bizony.
Valahogy ott nem találsz sok hasonló kaliberű köpönyegforgatót, ki tudja, miért.

Nem emlékszem például, hogy ott valaki torka szakadtából óbégatott volna, hogy “ruszkik haza,” majd pedig serényen polírozni kezdi egy ex-kágébés alfelét, kiszolgáltatva neki az országot.

Ebből is látszik, hogy milyen tehetségtelen egy bagázs...

rasztaszív 2020.06.03. 20:43:13

trianonban azért szoptunk akkorát,mert a földbirtokosoknak,és papoknak fontosabb volt a köztársaság megbuktatása,a föld,a vagyon visszaszerzése,mint az ország sorsa.

az itt az idegenszívű,aki máig az ezt elfedni próbáló horthysta-klerikális agymosásokon lovagol.

illaim 2020.06.03. 20:44:46

@midnightcoder2: Lehet, hogy Göring megengedhette magának a döntés jogát a zsidókkal kapcsolatban, de te nagyon kevés vagy ahhoz, hogy el tudd dönteni ki a nemzetellenes! LOL
Amit művelsz, mifelénk csak fröcsögésnek hívják! LOL

chrisred 2020.06.03. 20:57:33

@Glokta: Szerintem nagyon stílszerű, hogy a trianoni megemlékezésen csak a választásra jogosult polgárok nagyjából egyharmadát képviselő politikai erő juthat szóhoz. És ők pont ugyanúgy azt érzik, hogy ez így van rendjén, mint Clemeceau és társai, amikor leharmadolták Magyarországot.

Visceroid 2020.06.03. 20:59:04

@G. Nagy László: "Ahol a határok jelképesek, ott előbb-utóbb nem lesz miről beszélni. "

Na persze. Amíg ebben az országban élnek magyarok és Orbán a miniszterelnök addig ez a téma soha nem lesz elengedve. És nem történelmi meg tudományos kontextusban lesz megtárgyalva, hanem a jó öreg "mindent vissza mert az nekünk jár" ideológia mentén. Az EU pedig nem helyettesítheti egy igazi nemzet igazi határait, akármit is mondanak a liberálisok.

nemecsekerno_007 2020.06.03. 21:04:26

Hány éves is vagy te Királyfi?!?!

chrisred 2020.06.03. 21:07:50

@szemet: "A birodalmak szükségszerűen alapvetően toleránsak..."

Ezt azért a történelem során nem nagyon sikerült bizonyítani.

teleorman 2020.06.03. 21:31:55

"A románok a Tiszánál húzták volna meg a határt, a szerbek a Balaton déli partjáig terjeszkedtek volna, míg az alakuló Csehszlovákia akkori vezetőinek terveiben egy egészen aprócska Magyarország szerepelt: Budapestre és közvetlen környékére szűkítve hazánk területét." Ez azért így marhaság, a román követelések az 1916-os bukaresti szerződésben meghúzott Vásárosnamény-Algyő vonalat, a szerbeké nagyjából a Baja-Pécs vonalat, a cseheké pedig a Bükk-Mátra gerincétől északra fekvő területeket, amely határvonal Vácnál futott volna ki Duna balpartjára irányultak. (Létezett valóban a román "De la Nistru pân-la Tisa (A Dnyesztetről a Tiszáig)" jelszó, de ez nem volt soha több üres szólamnál.)

Ez se lett volna kevés, nem kellene túlozni. Mindezt ezek az utódállamok komolyan is gondolták. A románoknak nemzetközi jogi érvényű igérvényük volt erre, a szerbek meg például 1921 augusztusáig tartották megszállva ezt a területet. Végülis a nyugati döntéshozók sem mondtak igent minderre.

nemecsekerno_007 2020.06.03. 21:42:34

@belagezapista: Gyógyír az EU. Muhahahahahaha :)))))))
A koronavírust is, hogy lenyomta :))))

TSandor Toth 2020.06.03. 22:12:39

Bla-bla -és bla. Amerika (értsd USA) 155 éve egynemzetiségű. Elvben. Be kéne kapcsolni néha a tv-t. Tökmindegy melyik adót.
Ahhoz, hogy fent írtak bekövetkezhessenek ahhoz az kell, hogy egyenlőek legyünk. Ahhoz, hogy egyenlőek legyünk ahhoz az kell, hogy egyformák kegyünk. Ahhoz, hogy egyformák legyünk ahhoz fasizmus vagy kommunizmus kell, hogy legyen. Na ezt nem akarhatjuk. Örüljünk neki, hogy nem vagyunk egyformák, tanuljunk meg ezzel együtt élni és ne halgassunkilyen idióta látnokokra mint ez itt legfelül.

AngeI 2020.06.03. 22:17:09

@Indriq: Nem hinném, hogy ezen múlt volna a környező új nemzetállamok hozzáállása. Ők mindenképp saját területük maximalizálására törekedtek volna, és semmilyen körülmények között nem szimpatizáltak volna egy megmaradó Nagy-Magyarországgal..
Más kérdés, hogy egy másfajta nemzetiségpolitikával esetleg érdekeltté lehetett volna tenni a Nagy-Magyarország területén élő nemzetiségeket abban, hogy föderatív alapon együtt maradjon a korábbi egység, és ne csatlakozzanak a születő szláv, illetve román nemzetállamokhoz.
Egyébként Ady Széll-kormánnyal szembeni kritikái közé tartozott, hogy az túlzottan megengedő a nemzetiségekkel szemben, ami azért némileg árnyalja mind az Adyról, mind a magyar politikai elitről a köztudatban élő képet...

AngeI 2020.06.03. 22:20:13

@morph on deer: A KISZ KB titkárából milliárdos gyárossá válni nem nagyobb pálfordulás?

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2020.06.03. 22:38:17

Sajnos a habzó szájú nacionalizmus olyan erős állatfajta, melynek lábszaga időről időre fölül tudja írni a józan paraszti észt is... :(

MEDVE1978 2020.06.03. 22:40:10

Rengetegféleképpen lehet gondolkodni Trianonról. Igazából szükségszerű volt, még ha nem is ilyen mértékben. A Habsburg Birodalom divide et imperatot játszott az egész térséggel, tudatosan hangolta egymás ellen az összes nemzetiséget. Ehhez jött egy nagyobb tényező is a XX. század elején, a pánszlávizmus, ami gyakorlatilag a szerb-horvát-szlovák-cseh-ukrán birodalomrészeket egy utópisztikus szláv egyesülés reményében kecsegtette. Emellett nagyon jól látható a franciák szerepe az egészben. A franciákat szétszedték a németek a XIX. században, tönkreverték őket. Az egész csigazabáló társaság égett a revansvágyban és rettegett a német-Habsburg szövetségtől, ami uralja Közép-Európát. Végképp véget akartak ennek vetni, ezért bombázták szét a Monarchiát.

Még rosszabb, hogy annak idején ezt senki sem látta át. Korábban az ilyen mértékű daraboló béke a nagyhatalmak között nem volt talán ennyire gyakori, a győztesek megelégedtek azzal, hogy a megfelelő bábot ültessék az ország élére, aki vazallusukként folytatta és tejelt nekik eleget. A hazai aktorok szintén egyfajta boldog együgyüségben feltételezték, hogy az ezeréves ország örök, nem egy ilyen háború utóélete fogja elpusztítani. És ez csak mondjuk az emberek 10%-át érintette, mert a maradék 90% azzal volt elfoglalva, hogy végtelen nyomorban élt, nem volt választójoga és úgy gondolta, hogy a császár, a nemesek, a gazdag polgárok csak sakkoznak velük, mint feláldozható parasztokkal. Őket pedig elsősorban a saját nyomoruk érdekelte és ez robbant a világháború után röviddel a forradalmakban, megakadályozva mondjuk egy jobb honvédelmet.

Adódik a kérdés, hogy mit csinálhatott volna jobban a politikai elit... Vannak erre illuzórikus válaszok, mint hogy adhadtak volna már a XIX. században több jogot a nemzetiségeknek vagy nem kellett volna kiegyezni a Habsburgokkal (Kossuth) stb. A baj ezzel az, hogy egy más korban, más fejjel gondolkodtak, tehát nem volt realitásuk. A nemzeti eszmének pont az volt a központi gondolata, hogy a közösség, a nemzet a primer fontosságú tényező. A te nemzeted meg jobb mint mindenki másé. Ebből kifolyólag páratlan lett volna az, ha az ébredő magyar nemzet képviselői nem abban gondolkodnak, hogy az általa alapított államban neki van dominanciája, létjogosultsága. Ha nem egyeztünk volna ki a Habsburgokkal, ugyanott tartanánk, legfeljebb annyi különbséggel, hogy nagyon jó esetben 10-20 ezer négyzetkilométerrel több területünk van. De ez a legjobb eset, sokkal nagyobb szívás is lehetett volna belőle (pl: a nagyhatalmak létrehoznak valami életképtelen konföderációt, amiben aztán a végtelenségig háborúzunk a szlovákokkal, meg a délvidékiekkel).

A jó megoldások sajnos mind sötétek. Szokták mondani, hogy a terrorizmus működik. Az összes hollywoodi film és mainstream média ugye azt nyomja, hogy a terrorizmus nem működik, az elnök nem tárgyal terroristákkal stb. Holott Európában sok esetben működik, Észak-Írországban, Baszkföldön elég durva politikai célokat értek el vele.
Csak rövid párhuzam ezzel a kényszerített integráció. Ha 1867 után a magyar elit sokkal erőszakosabban magyarosít (valahogy eléri, hogy ne legyen egyáltalán tere a nemzetiségi nyelvhasználatnak), akkor 1920-ra nem csak 47% magyar lett volna a Monarchiában.
Hatalmas pechünk, hogy ahogy a XX. század haladt előre, egyre effektívebbek lettek ezek a módszerek és pont a nemzetiségek által elcsatolt területeken vetették ezeket be ellenünk.

A jövő nem tartogat semmi jót sajnos. A határontúli magyarság sorsa a felmorzsolódás, ezen még az EU sem segít, ami nem az egyre szorosabb unió felé megy. A határontúli magyarok egy része majd bevándorol az egyre csökkenő lélekszámú Magyarországra, a többiek szépen lassan asszimilálódnak.

Weißkopf 2020.06.03. 23:11:01

Mi azon kesergünk (vagy keseregtünk), hogy 100 évvel ezelőtt (a fenti térkép szerint) 3 millió 415 ezer magyar ember került Magyarországon kívülre. Ma már ennél kevesebben vannak, mert vagy beolvadtak a többségbe (pl. házasság révén), vagy áttelepültek az anyaországba.
Viszont a másik oldal nyereségként könyvelte el a mi veszteségünket: a szlovákok (a csehekkel) új hazához jutottak, az erdélyi románok (akik alighanem többséget alkottak ebben az országrészben) egyesültek Ó-Romániával, a szerbek szintén hazát kaptak a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságban. És ez számukra kívánatosabb volt, mint lenézett tótnak, oláhnak, rácnak lenni a Magyar Királyságban, ahol ki voltak téve a magyarosító politikának.

nemecsekerno_007 2020.06.03. 23:22:08

@Weißkopf: A Szerb-Horvát-Szlovén királyságból már semmi sincs, pedig 25 éve még létezett Jugoszlávia néven. Szlovákiával nincs gond, velük lehet tárgyalni egyedül a románok paranoiásak, amire meg van az okuk. Azok a határok amelyek nem kapcsolódnak természetföldrajzi határokhoz nem hosszúéletűek.

AngeI 2020.06.04. 00:06:27

@Weißkopf: Milyen szép is tud lenni a nacionalizmus, ha egy másik országban van.ugye..:)

AngeI 2020.06.04. 00:07:32

@nemecsekerno_007: Se Csehszlovákia, se Jugoszlávia nem létezik már. Még száz évig se léteztek..

Gery87 2020.06.04. 02:07:16

"Ami igazán érdekes, az leginkább az, hogy egy évszázad elteltével mihez kezdünk e történelmi tapasztalattal, részint a külpolitikánkat, részint saját lelkünket, nemzettudatunkat illetően"

A tapasztalat az hogy:
-"Az a tiéd amit megeszel"....amit meg tudsz tartani és benépesíteni a saját lojális népeddel és gyakorolni felette a kontrollt.
A többi csak rizsa a multikultiról meg a "határok felett átívelő nemzettel".
- Nincsenek "barátok" "árulók" csak érdekek vannak....

"E ponton hunyjuk be a szemünket, s képzeljünk el egy olyan jövőt......"

Ez még fikciónak is meredek, soha nem lesz ilyen!
Az emberi természet miatt.
Kell az igazodási pont, a hatalom, a másokkal szembeni meghatározás érzése......a "mi" és "ők" állapot....

Gery87 2020.06.04. 02:11:53

@nemecsekerno_007:

A lényeg mi van belül nem az hogy mi határolja!
Lásd
-Írország/ír sziget: természetes határok, egy nép, mégis megosztott
-Portugália: fele részt természetes határ, de homogén....ezért a szárazföld is határa stabil, majd 500 éve....stb

Gery87 2020.06.04. 02:13:41

@belagezapista:

Az EU erre nem megoldás egy gazdasági okokból összegründolt gittegylet!
Államként, indentitásként nem funkcionál....etnikai problémákat sem old meg.

Gery87 2020.06.04. 02:16:48

@G. Nagy László:

Mitől válna jelképessé?
Hogy nem kell papirost mutogatni a határon meg várakozni?
Attól még a határon túl ott egy másik ország van, más törvényekkel.....hogy hogy jutsz oda be, az már részletkérdés!

A baloldal - de alapvetően a politikai elit - legnagyobb hazugsága az EU-val kapcsolatban a "határok légiesítésének" jelképessé válásának mítosza.....

chrisred 2020.06.04. 04:54:37

@nemecsekerno_007: De ezeknek a változások egyike sem eredményezte azt, hogy a Trianonban megállapított határok bármelyike is megváltozott volna volna, egyszerűen csak új államhatárok jöttek létre.

chrisred 2020.06.04. 04:56:49

@Gery87: Az uniós jogrend az összes tagállamban érvényesül. Vagy az USA sem létező ország, mert a tagállamok saját törvényeket hozhatnak?

chrisred 2020.06.04. 05:18:14

@nemecsekerno_007: Ez eléggé öngól volt, az egészségügy tagállami hatáskör.

n3spr3ss0 2020.06.04. 05:19:06

@G. Nagy László: Az olyanok miatt mint te, nem hiányzik Erdély, még több hülye lenne az országban.

chrisred 2020.06.04. 05:27:57

@Gery87: "A lényeg mi van belül nem az hogy mi határolja!"

Ez a lényeg. Magyarország 1514 óta végletesen megosztott ország lett, és nem nemzetiségi alapon.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.06.04. 07:10:33

"képzeljünk el egy olyan jövőt, melyben nincs magyar állam, nincs román állam, nincs Európai Unió, s nincs semmiféle globális, országok feletti világhatalom sem"

Szóval a háttérhatalom dirigál minden kontroll nélkül? Akkor inkább maradjon a románoké, szlovákoké, stb., az is kisebb rossz ennél.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.06.04. 07:14:43

@morph on deer:

Gyakori jelenség gondolkodó embereknél, hogy változik véleményük.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.06.04. 07:22:27

@chrisred:

Az úniós jogrend nemzetközi jog, a szuverenitás a tagállamoknál van.

Az USA-ban viszont a szuverenitás a szövetségnél van, s vannak delegált jogok a tagállamoknál.

Egész a más ügy a 2 dolog.

G. Nagy László 2020.06.04. 07:50:06

@Gery87:

"Attól még a határon túl ott egy másik ország van, más törvényekkel."

Ahogy írod. De ennek nem kell így lennie. Számomra Trianontól függetlenül is az az ideális világ, amelyben az állam egyetlen funkciója, hogy megvédje a polgárokat, de egyébiránt a legkevésbé sem szól bele az életükbe. Ha ez az etalon érvényesülne Európa-szerte, úgy csupán hab lenne a tortán, hogy értelmetlenné válna minden nemzetiségi kérdés és határprobléma.

Csupán egy jelképes elem: a települések nevét jelző táblák. Egy épeszű világban senki nem szól bele, hogy hány ilyen tábla lehet egymás alatt az adott település határában. Sem úgy, hogy tilt, sem úgy, hogy kötelezővé tesz. Ha van már öt, de jön a kisváros egyetlen grúz származású lakója, hogy szeretné grúz nyelven is látni, úgy befizet az önkormányzat számlájára egy adott összeget, az önkormányzat meg elkészítteti és kirakja a többi alá. Baromi egyszerű, sokszínű és barátságos világ.

G. Nagy László 2020.06.04. 07:55:25

@n3spr3ss0:

"Az olyanok miatt mint te, nem hiányzik Erdély, még több hülye lenne az országban."

Ennek a mondatnak - hidd el - rajtad kívül nem sokan értik a jelentését. Én magam sem. Talán te magad igen, de - gondolom - nem magaddal kívánsz csevegni. Bár annak is megvan a maga bája.

chrisred 2020.06.04. 08:22:47

@MAXVAL bircaman közíró: Jogalkotási szempontból ez lényegtelen kérdés.

nemecsekerno_007 2020.06.04. 09:03:04

@Gery87: A határ átjárhatósága is számít, főleg gazdasági szempontból. De a gond az EU-val az, hogy békés időkre tervezték, ha beüt valami gebasz, egyből gáz van. Ilyenkor meg előjöhetnek pl. a határvirák.
Ha gond lenne Erdélyben, hogy tudjuk megvédeni az ott élő magyarokat? Jogalap már van, mert magyar állampolgárok.

nemecsekerno_007 2020.06.04. 09:05:58

@chrisred: Igen, akkor mi a f@sznak van EU-s hivatala?! Ha olyan aktív lett volna mint a LIBE bizottság, talán lett volna valami haszna is. Megint ügyesen maszatolsz.

teleorman 2020.06.04. 09:08:28

"A románok a Tiszánál húzták volna meg a határt, a szerbek a Balaton déli partjáig terjeszkedtek volna, míg az alakuló Csehszlovákia akkori vezetőinek terveiben egy egészen aprócska Magyarország szerepelt: Budapestre és közvetlen környékére szűkítve hazánk területét." Ez azért így marhaság, a román követelések az 1916-os bukaresti szerződésben meghúzott Vásárosnamény-Algyő vonalat, a szerbeké nagyjából a Baja-Pécs vonalat, a cseheké pedig a Bükk-Mátra gerincétől északra fekvő területeket, amely határvonal Vácnál futott volna ki Duna balpartjára célozták (Létezett valóban a román "De la Nistru pân-la Tisa (A Dnyesztetről a Tiszáig)" jelszó, de ez nem volt soha több üres szólamnál.)

Ez se lett volna kevés, nem kellene túlozni. Mindezt ezek az utódállamok komolyan is gondolták. A románoknak nemzetközi jogi érvényű igérvényük volt erre, a szerbek meg például 1920 augusztusáig tartották megszállva ezt a területet. Végülis a nyugati döntéshozók sem mondtak igent minderre.

Impulzusmomentum 2020.06.04. 09:27:27

Jaj de unalmas már ez a siránkozás. Vegyetek nagymagyarország matricát a tragacsotokra, az mindent megold.

nemecsekerno_007 2020.06.04. 09:28:57

@chrisred: Nyilván nagyon jól működtek a gyakorlatban. Ezt láttuk. Egyéb semmirekellő EU-s hivatalt is tudsz linkelni?!

midnightcoder2 2020.06.04. 09:45:14

@rasztaszív: "trianonban azért szoptunk akkorát,mert a földbirtokosoknak,és papoknak fontosabb volt a köztársaság megbuktatása,a föld,a vagyon visszaszerzése,mint az ország sorsa."
Hol volt akkortájt köztársaság ?

midnightcoder2 2020.06.04. 09:50:00

@Impulzusmomentum: Ugyanezért nem kellene állandóan siránkozni a Holocaust miatt sem. Mert hogy ez utóbbi is ugyanannak a békediktátumnak a következménye mint Trianon. Ha anno az I. világháborút korrekt módon zárják le, sok-sok zsidóval több lenne velünk.

2020.06.04. 09:55:50

@G. Nagy László:
elemi biológia. fajok. természeti környezet. környezeti alkamazkodás. fajtaképzés. ez is része az evolúciónak ugyabár. általános iskola 5. osztály. és ez vonatkozik az emberre. emberi faj. természeti környezet. kárpát-medence. környezeti alkalmazkodás. fajtaképzés. az a magyar. te ezt tagadhatod. azt jelenti, hogy nem vagy magyar.

rasztaszív 2020.06.04. 09:58:57

@midnightcoder2: köztársaság volt,és simán konszolidálódott volna,ha eljutunk a kiterjesztett választójog alapján tartott választásokig.valójában semmi nem támasztja alá,hogy mindenképp az orosz utat kellett volna bejárnunk.

2020.06.04. 10:07:48

@rasztaszív:
így érvelnek a nácik, hogy hitler is konszolidált volna a holoakuszt után. tanácsköztársaság "konszolidációja" megvalósult. az a gulág. a nemesség kiirtása, a vagyonának elrablása volt a cél. országrablás. komcsik eladósítanak, libsik eladnak. a mai napig ez a cél. és budapest többsége ennek tapsikol.

G. Nagy László 2020.06.04. 10:09:22

@civisvaros___:

"te ezt tagadhatod. azt jelenti, hogy nem vagy magyar. "

Mi az, amit én tagadok???

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.06.04. 10:14:37

@chrisred:

Nem az, mivel az USA-ban az van, hogy a főbb hatóság parancsolhat az alatta levőnek, míg az EU.ban nem. Lásd pl. az európai parlament nem dönthet gyakorlatilag semmiben, amiben pedig egy tagállami dönthet.

Az EU jelenleg nem szövetségi állam, hanem államok szövetsége, s a súly az államokon van.

Kb. mintha az USA-ban a szövetségi parlament csak az államok kormányzóinak egyetértése után szavazhatna, s akkor is csak megerősíthetné a döntést.

2020.06.04. 10:17:39

@G. Nagy László:
vannak a természeti törvények. ilyen a gravitáció. van gravitációs állandó. amiről azt gondolják a fizikusok, hogy egy világkonstans. de még az sem biztos, hogy érvényes. fekete lyuk, sötét anyag, stb. te ha jól értem úgy képzeled, hogy az adótörvények ugyanígy egységesé válnak. és mi alapján méred ki az adórendszerben világkonstanst. magas és alacsony adókkal is viszonylag jól működnek államok. melyik az abszolút jó. az adózás rendjét elsődlegesen hit dönti el. a vallás.

2020.06.04. 10:18:37

@G. Nagy László:
azt, hogy kárpát-medencei ember evolúciós jelleggel törekedehet valamiféle fajta jellegre. amit magyarnak neveznek.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.06.04. 10:18:44

@G. Nagy László:

A földrajzi nevek birtokása fontos szuverenitási kérdés. Az uralkodó nép nevezi el a helyeket, senki se akar idegen népekhez alkalmazkodni.

Például Bulgária 1878-ban szabadult fel a török gyarmati uradlom alól, de még most 2020-ben is zajlik az átnevezés.

chrisred 2020.06.04. 10:23:38

@MAXVAL bircaman közíró: Így van. Mi sem alkalmazkodunk idegen népekhez, és Bécsnek nevezzük a helyiek által Wien néven ismert várost.

rasztaszív 2020.06.04. 10:26:55

@civisvaros___: ehhez képest te nyomod itt tovább a horthysta propagandát.

2020.06.04. 10:28:05

@rasztaszív:
horthysta? ez általános iskola 5. osztály. nem magas filosz, hanem elemi biosz.

rasztaszív 2020.06.04. 10:32:41

@civisvaros___: igen,ez az.nem túl nehéz felismerni.

2020.06.04. 10:40:27

@rasztaszív:
a kárpát-medencében evolválódik egy sajátos embertípus ezerszáz éve. és azt mi magyarnak mondjuk. a tótok azt mondják, hogy száz éve evolválódnak. és ők szlovákok. de egy részük magyarok akarnak lenni. lehessenek magyarok. kerüljenek egy államrendbe a magyarokkal. de ha a szlovákok nem akarnak magyarrá válni (akik úgy képzelik, hogy sötét elnyomatásban éltek ezer éven át), akkor ne akarjanak. ez a revízió. legyen a szomszédos leván magyar tankerület. de az ne a szlovák, hanem a magyar oktatási hivatal felügyelje. mert ők is magyarok. és azok befizetik az szja-t a magyar költségvetésbe. és magyar iskolájuk lesz. magyar érettségi vizsgát tesznek. ez a revízió. de ugyenebben a városban levicán lehet szlovák iskola. és egy lévai fiú és egy levicai lány összeházasodhatnak. kettős állampolgárok is lehetne. ez a revízió. de ez elemi biológiára van alapozva.

ezt valakik ellenzik. akik magukat filoszemitának mondják. ők a komcsik, libsik és vannak konzi liblingjeik. a neonáci jobbikkal állnak egy politikai platformon. de félre értés ne essék, ezek nem "zsidók", különösen nem "a" "zsidók". kijátsszák a holokauszt kártyát. hanem a hülyék. akik az elemi biológiával nincsenek tisztába. a magyar követelések emberi természetből adódnak. az általános emberségből. amit hagyományosan kereszténységnek neveznek európában. és jön az, hogy kommunizmus lesz, totális kapitalizmus, karton papírra bálnákat rajzolnak. felmutatják és megmentik a bolygót a sötét nácikoktól. ez a sok természetjoggal ellentétes hülyeség. lmbtq közösség, stb.

rasztaszív 2020.06.04. 10:43:29

@civisvaros___: leszarom.

az most a kérdés,hogy volt-e itt köztársaság,amit fontosabb volt a papoknak és nagybirtokosoknak megbuktatni,mint az országot védeni.

CalabiYau 2020.06.04. 10:49:14

"A románok a Tiszánál húzták volna meg a határt, a szerbek a Balaton déli partjáig terjeszkedtek volna, míg az alakuló Csehszlovákia akkori vezetőinek terveiben egy egészen aprócska Magyarország szerepelt: Budapestre és közvetlen környékére szűkítve hazánk területét." Ez azért így marhaság, a román követelések az 1916-os bukaresti szerződésben meghúzott Vásárosnamény-Algyő vonalat, a szerbeké nagyjából a Baja-Pécs vonalat, a cseheké pedig a Bükk-Mátra gerincétől északra fekvő területeket, amely határvonal Vácnál futott volna ki Duna balpartjára célozták (Létezett valóban a román "De la Nistru pân-la Tisa (A Dnyesztetről a Tiszáig)" jelszó, de ez nem volt soha több üres szólamnál.)
Már 1916-ban az "egyeztető" tárgyalásokon a Monarchia teljes lebontását tervezték a magyar területek teljes felosztásával. Románia a Dunáig ért volna, a Csehek a Szerbekkel karatéztak a Balatonért. Benes "csak" akkor mondott le a Balcsiról, ha 70 Km!! széles korridort kap az országának az Adriáig!! Ugyanis tengeri kikötőt akart!! Csehszlovákiának!! A "lengyel példa" lebegett a döntéshozók előtt, amikor is előtte majd 200 évig nem létezett a Lengyel Királyság! Szerencsére ezt a brutális harácstevet elvetették még a franciák is. A teljes magyarságra a "kulturális?" beolvadás várt volna. Ausztria a jelenleginél is kisebb lenne az akkori tervek szerint.

Weißkopf 2020.06.04. 10:50:10

@midnightcoder2: Méghogy a holokauszt is Trianon következménye? Ez komoly? Szerintem Hitler és a nácik antiszemitizmusa okozta. A vesztes első vh. utáni gazdasági és társadalmi problémákért Hitlerék a zsidóságban találták meg a bűnbakot, ideológiájuk alapja az antiszemitizmus és antikommunizmus lett, ez vezetett a "végső megoldáshoz", az európai zsidóság nagy részének kiirtásához.

2020.06.04. 10:55:30

@rasztaszív:
általános iskola 5. osztályt, vagy még előbb az elemi környezetismeretet nem írja felül a filozófia. illetve egyesek szerint igen. abból fakad az embertelenség. nem a magyar nacionalizmus, a magyar idealizmus a természetellenes, hanem a világkommunizmust, a totális kapitalizmus. ezek azt mondják, hogy addig-addig kavargott az őslégkör, hogy létrejött a szocialista embertípus. és az lenne evolúció vége. de nem. ahogyan a kapitalista sem. hanem különféle szaporodási közösségek vannak. és a kárpát-medencei emberében evolválódó emberek többsége magyarnak mondja, vallja magát. vallja a magyar vallást. tehát valamiféle nemzeti idealizmusra alapozva épít egy sajátos kultúrát. és ez természet adta joga. hagyományosan a kereszténységnek van nemzetmegtartó ereje. azért az a vallás.

akik nem kívánnak ehhez a kis-világhoz tartozni azok nem magyarok. van egy csoportosulás, amelyik magát az államnemzetek felett álló mesterrasszba tartozónak képzeli. különféle identitásukat vesztettek. budapesten ilyen a többség. azért szerveződött meg a fidesz, hogy ezt politikai értelemben szétverje. a jobbik is ezért jött létre. csak ők kihátráltak ebből. ezek csapnak össze 22-ben és valószínűleg még 26-ban is. amíg az egyik tábor szét nem esik.

rasztaszív 2020.06.04. 11:00:05

@rasztaszív: továbbra is leszarom a hülye hablatyodat,és továbbra is csak az az aktuális kérdés, hogy volt-e itt köztársaság,amit fontosabb volt a papoknak és nagybirtokosoknak megbuktatni,mint az országot védeni.

rasztaszív 2020.06.04. 11:05:49

@civisvaros___: továbbra is leszarom a hülye hablatyodat,és továbbra is csak az az aktuális kérdés, hogy volt-e itt köztársaság,amit fontosabb volt a papoknak és nagybirtokosoknak megbuktatni,mint az országot védeni.

2020.06.04. 11:07:44

@rasztaszív:
nem volt (tanács) köztársaság. horthy a magyar királyság kormányzója volt. azzal a kitétellel, hogy király pozíciója betöltetlen (mint hunyadi vagy kossuth idején).

a francia forradalom eszményképe, hogy a királyságot megdönti a köztársaság. megölik a nemességet. jakubinusok. fejtsd meg, hogy azok kicsodák. eltörlik a kereszténységet. ugyanazt hirdetik meg a kommunisták. és aztán ők lesznek a liberálisok. nem-keresztények, nem-magyarok. de nem is zsidók. hanem identitás nélküliek. abban hisznek, hogy az embereknek nem áll jogukban nemzeti közösségeket alkotni, mert az korlátozza az egyént. világ proletárjai egyesülnek. úgy lesz világkommunizmus. világ burzsoáziája. világkapitalizmus. ezek mondják, hogy nem lesznek államnemzetek.

G. Nagy László 2020.06.04. 11:07:50

@civisvaros___:

"te ha jól értem úgy képzeled, hogy az adótörvények ugyanígy egységesé válnak."

Ez inkább vágy, mint valós várakozás.

"és mi alapján méred ki az adórendszerben világkonstanst. magas és alacsony adókkal is viszonylag jól működnek államok."

Mutass egyet, amelyik jól működik magas adókkal! (Már látom magam előtt: Svédország... )

"melyik az abszolút jó. az adózás rendjét elsődlegesen hit dönti el. a vallás."

Lófaszt. Ez egyrészt morális, másrészt hatékonysági kérdés. Mindkét szempont egy irányba terel.

rasztaszív 2020.06.04. 11:10:15

@civisvaros___: a történelemkönyvek,és mindenki más szerint volt.akkor erről ennyit...:)

G. Nagy László 2020.06.04. 11:16:13

@civisvaros___:

" legyen a szomszédos leván magyar tankerület. de az ne a szlovák, hanem a magyar oktatási hivatal felügyelje."

Baszki, ne legyen semmilyen tankerület és ne legyen semmilyen oktatási hivatal. Max olyan, amelyik az érettségit felügyeli, ahogyan a nyelvvizsgákat. Mindenki ott tanul, ahol akar. mindenki ott érettségizik, ahol akar. Nem egyszerű?

" és egy lévai fiú és egy levicai lány összeházasodhatnak."

Naná, sima ügy.

"ezt valakik ellenzik. akik magukat filoszemitának mondják. ők a komcsik, libsik és vannak konzi liblingjeik. a neonáci jobbikkal állnak egy politikai platformon."

Egy apró kiegészítés: a liberalizmusnak semmi köze ahhoz, amit ma "balliberális" elmebetegektől látunk. A liberalizmus szabadságot jelent, ebbe belefér sok minden. Minél decentralizáltabb a világ, annál szabadabb, annál liberálisabb.

Gery87 2020.06.04. 11:18:02

@chrisred:

És mi határozza meg jobban az életedet az uniós gumiszabályok vagy a magyar törvény?
Ki ne találd már nekem hogy az Orbáni MO-on ugyanúgy élsz mint a Merkeli Németországban....
Az USA meg egy ország, az EU nem ország.

G. Nagy László 2020.06.04. 11:18:33

@civisvaros___:

"a totális kapitalizmus"

Ebben mi az embertelen?

Gery87 2020.06.04. 11:20:06

@G. Nagy László:

Ilyen rendszer soha nem lesz, kb senkinek nem érdeke és nem működik...

Gery87 2020.06.04. 11:28:05

@nemecsekerno_007:

Mikor jöttek a "migráncsok" fél európán keresztül gyalogoltak.....az EU nem csinált semmit...csak pislogtak....hagyták had menjenek, törvényszegve, határsértve, papírok, ellenőrzés nélkül.....
Mikor beütött a járvány hogyhogy nem mindenki lezárta a határait és nem volt se ki se be....nem számított a mozgás szabadsága.....2 hét karantén stb.
érdekes.
A saját uniós állampolgárt azonnal lehetett korlátozni a szabad mozgásban, visszaállt a határellenőrzés....a migránsoknál meg azon agyaltak hogy lehetne megmagyarázni hogy miért jó mégis meg emberséges hogy keresztül vándorolnak ellenőrizetlen csoportok a kontinensen!
Kibaszott gittegylet.

G. Nagy László 2020.06.04. 11:29:14

@Gery87:

Milyen rendszer nem lesz? Totális kapitalizmus? A klasszikus kapitalizmus egyet jelent a szabadsággal. Mi ezzel a baj? kellenek a korlátok? Kinek, Miért?

G. Nagy László 2020.06.04. 11:30:49

@Gery87:

"A saját uniós állampolgárt azonnal lehetett korlátozni a szabad mozgásban, visszaállt a határellenőrzés....a migránsoknál meg azon agyaltak hogy lehetne megmagyarázni hogy miért jó mégis meg emberséges hogy keresztül vándorolnak ellenőrizetlen csoportok a kontinensen!
Kibaszott gittegylet. "

Abszolút ugyanígy látom.

2020.06.04. 11:41:43

@G. Nagy László:
a totális kapitalizmusban mi az embertelen? gondolom nem melóztál még éjszakai műszakban. és nem mondták a főnökeid, hogy a totális versenyben csak így lehet helytállni. aki totális szabadságban hisz az hülye. ezt a totális versenyre alapozná az ráadásul gonosz. és ez nem zárja ki, hogy hülye is legyen.

chrisred 2020.06.04. 11:48:31

@Gery87: Mert a szabályok szerint a schengeni határországoknak kellett volna őket a határra érkezéskor azonosítani és a jogosultságaikat ellenőrizni, például Görögországnak és Magyarországnak. De inkább továbbengedték őket.

2020.06.04. 11:49:55

@G. Nagy László:
ha nincs tankerület, ha nincs oktatási hivatal, akkor nincs állami oktatás. úgy nincs magyar iskola. és aki magyar azt mondja, hogy ez legyen. és aki nem magyar azt, hogy ne legyen. és értem, hogy szerinted szlovák és román iskola se legyen. de olyat akarnak a tótok és az olához. ahogyan a magyarok is akarnak magyar iskolát. és ez így van jól feltéve, mind az általános emberséget hirdeti. az emberi természet része ez a fajta jelleg. ami errefelé a kereszténység hagyományain alapul. és lehet ezt tagadni. keresztényellenes baloldal, nemzetellenes libsik, államellenes liblingjeik. ezek nem magyarok a szónak semmilyen értelmében. hiszen a magyarság felszámolát hirdetik. mondván, hogy majd a románok is felszámolják, stb. károlyi gróf örökösei, tanácsköztársaság hívei, kommunistából lett überkapitalisták, budapest söpredéke vagytok. és azért van megválasztva németh sziszi, hogy elseperjen. azért pénzelik lölőt. mert ő is valaki, ti meg senkik vagytok. és még egy évtizedig erről szól a vita budapesten. amíg el nem kergetnek benneteket.

bekerült 2020.06.04. 11:51:43

@belagezapista: Feltűnő, hogy a Trianoni veszteséget legnagyobb mértékben elszenvedő Ausztria nem nagyon gyötrődik ezen a kérdésen. Nem hallani arról, hogy megemlékeznének a hajdani nagyságuk elvesztéséről. Azért köszönik szépen megvannak és élik az életüket, nem pedig sajnáltatják magukat .

chrisred 2020.06.04. 11:54:23

@Gery87: "És mi határozza meg jobban az életedet az uniós gumiszabályok vagy a magyar törvény?"

Ahogy egy Los Angelesben élő életét is elsősorban Kalifornia állam törvényei határozzák meg.

n3spr3ss0 2020.06.04. 12:03:47

Azt lehetne ünnepelni, hogy 100 éves Magyarország. Azelőtt nem létezett.

2020.06.04. 12:06:02

@bekerült:
ausztria elvesztette dél-tirolt. és pampognak miatta. mintha magyarok árva megye elvesztése miatt pampognának.

Glokta 2020.06.04. 12:07:47

@bekerült: Ausztria veszteségeinek nagy része nem olyan volt, mint Magyarországé.
Az egyetlen jelentősebb német többségű terület, amelyet elvesztettek, az Dél-Tirol volt. És hidd el, azért elég sokat küzdöttek az 50'-es évektől kezdve, hogy Dél-Tirol autonómiát kapjon, és sikerült is elérniük.
Ha Románia is autonómiát adna a székelyeknek és Szlovákia is autonómiát adna a felvidéki magyaroknak, akkor lehetne joggal mondani, hogy "minek gyötrődni" ezen a kérdésen. Mert Trianon kapcsán ők azok, a határon túlra került magyarok, akik a legnagyobb veszteséget szenvedték.

Glokta 2020.06.04. 12:13:04

@chrisred: Van igazság abban, amit írsz. Az Európai Bíróság például a tagállami bíróságok felett áll.
Azonban az EU-ban lényegében egyáltalán nincs központi hatalom, az Európai Tanács - aminek valójában a legfontosabb szerepe van a döntéshozatalban - sokkal inkább egy egyeztetési és vitafórum az államfők közt, az Európai Parlament és az Európai Bizottság leginkább csak kirakatba van ott.

G. Nagy László 2020.06.04. 12:13:48

@civisvaros___:

"überkapitalisták, budapest söpredéke vagytok. és azért van megválasztva németh sziszi, hogy elseperjen. azért pénzelik lölőt. mert ő is valaki, ti meg senkik vagytok. és még egy évtizedig erről szól a vita budapesten. amíg el nem kergetnek benneteket."

Ezzel a kommunikációval nehéz vitatkozni.

Kezdem azt érezni, hogy a helyemen vagyok. A legtöbben azért basztatnak, mert Fidesz-szimpatizáns vagyok. Te meg - Németh Sziszire hivatkozva - el akarsz kergetni. Fasza. Már csak egy kávét kérek.

2020.06.04. 12:14:50

@rasztaszív:
magyarország államformája 1920. márc. 1-től királyság volt. előtte létezett tanácsköztársaság. de nem azért, mert a papok és a nemesek azt akarták. te a komcsi-libsi történetírást szopjátok be. ezt tanítják az iskolában. azért van "illiberális" demokrácia, hogy ezt a komcsi-libsi bagázst a liblingjeikkel elzavarják. és a fidesz bevégezze a rendszerváltást. budapest egy részleges eltiváltás után többségében magyarrá váljon. erről szól majd a politika.

G. Nagy László 2020.06.04. 12:15:09

@Glokta:

"Ausztria veszteségeinek nagy része nem olyan volt, mint Magyarországé.
Az egyetlen jelentősebb német többségű terület, amelyet elvesztettek, az Dél-Tirol volt. És hidd el, azért elég sokat küzdöttek az 50'-es évektől kezdve, hogy Dél-Tirol autonómiát kapjon, és sikerült is elérniük.
Ha Románia is autonómiát adna a székelyeknek és Szlovákia is autonómiát adna a felvidéki magyaroknak, akkor lehetne joggal mondani, hogy "minek gyötrődni" ezen a kérdésen. Mert Trianon kapcsán ők azok, a határon túlra került magyarok, akik a legnagyobb veszteséget szenvedték."

Pontosan így van.

2020.06.04. 12:15:49

@G. Nagy László:
te középutat keresed a libsik és a fidesz között. de az nincsen.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.06.04. 12:16:32

@G. Nagy László:

Korlát azért kell, hogy gátat lehessen szabni a kizsákmányolásnak.

2020.06.04. 12:24:38

@G. Nagy László:
elvben a liberális és a nacionalista kompromisszum (szabadkőműves és hazafi) kossuth lenne. ma a világlapok őt is lefasisztáznák. nem kicsit. így nem nagyon lehet középút. vannak, akik azt mondják, hogy nemzetközivé lesz holnap a világ. és a kínaiak és a japánok is feladják a hülyeségeiket. kriksz krakszokat írnak. ahelyett, hogy latin betűket használnának és angolul beszélnek. és lehetne mondani, hogy a japán egy náci kollaboráns népség, az idióta hajlongásaikkal. meg lehet ezt hirdetni tokióban. csak a japán nacionalisták nem igazán toleránsak. japán az, aki japánnak vallja magát. tehát én japán vagyok ha úgy gondolom. ezt a sok baromságot meg lehet hirdetni. de ezzel nem lesz kompromisszum. úgy meg a fidesz nyeri a választást. és az alternatívája a fidesz2 vagy a fidesz3. mert csak a fidesz meri vállani a természetjogra épülő populista világképet. és az nyeri a választást 22-ben és 26-ban is. amíg budapest nem válik többségi magyarrá.

nemecsekerno_007 2020.06.04. 12:26:01

@Gery87: Jaja, egyből le tudták zárni a határokat amint jött a vírus :))))

Teljesen hülyének néznek bennünket.

rasztaszív 2020.06.04. 12:27:42

@civisvaros___: köztársaság azért volt,mert a nép azt akarta.de mit is akartak a papok,és nemesek?
na,ti itt most azt próbáljátok folytatni.addig lehet nagy a szád,amíg szép lassan elég embernél leesik a tantusz.a helyedben nem emlegetném az elzavarást.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.06.04. 12:29:56

@chrisred:

Ami mindegy, mert az a város nem nálunk van.

De pl. az egyetlen mo-i román többségű település hivatalos neve miért nem Micherechi, hanen hekyette Méhkerék?

2020.06.04. 12:38:03

@rasztaszív:
tehát szerinted a magyar köznép akarta a magyar királyság felszámolását? a papok, és a nemesek se akarták és a köznép se feltéve, hogy magyarok voltak. és akik ennek tapsikolnak azok nem magyarok. és ilyenek vannak a mai napig. budapesten a többség. és azért van megválasztva a fidesz, hogy ezt megváltoztassa. és azért van németh sziszi megválasztva, mert erre a feladatra ő tűnik a legalkalmasabbnak. ugyanezért pénzelik lölőt. ezért emeli a többség kövér lacát az országgyűlés elnöki székébe. hogy parlamentáris keretek között pofán verje a magyarság ellen szájalókat. és ez egy legitim törekvés. budapestiek megválasztják karigerit, összefog gyurcsány, a momentum generáció és a jakab péter vezette jobbik. és majd elsöpri a rezsimet. ez is legtiim törekvés. és az is, hogy a rezsim söpri el ezeket. mert ez a söpredék. valamelyik. és ez ügyben nem nagyon látszik a középút. ezt el kell dönteni.

rasztaszív 2020.06.04. 12:40:28

@civisvaros___: tehát aki köztársaságot akar,az nem magyar?

2020.06.04. 12:48:24

@rasztaszív:
aki szerint a királyság a köztársaság ellentéte az nem magyar. mert az a francia forradalomból akarja levezetni a magyar történelmet az nem magyar.

chrisred 2020.06.04. 12:48:31

@Glokta: Ezerféle szempontból lehet az EU-t elemezni, de az a komment, amire reagáltam, a törvényekről szólt.

chrisred 2020.06.04. 12:50:44

@civisvaros___: Mi a köze a francia forradalomnak az államforma meghatározásához? Már az ókorban megkülönböztették a monarchiákat a köztársaságtól.

rasztaszív 2020.06.04. 12:56:38

@civisvaros___: a 48-as forradalmároktól kezdve elég sok embert szeretnél kitagadni a magyarságából...nem félsz,hogy kevesen maradtok...?:)

AngeI 2020.06.04. 12:58:30

@Gery87: Esetükben ez a megosztottság,(írek UK-ba szakadása) volt az ÁRA a függetlenségnek. Esetünkben a Károlyi-kormány dilettantizmusa volt az OKA több millió magyar csehszlovák, román, jugoszláv fennhatóság alá kerülésének.

2020.06.04. 13:00:48

@rasztaszív:
debrecen városigazgatása a római köztársaság és a reformáció hagyományaira van alapozva. attól keresztyén respublika. a kálvinista róma. de ez nem volt se az erdélyi fejedelemség se a magyar királyság ellentéte. vagy mondjuk az első lengyel köztársaság (ozeczpospolita) királyság is volt egyben. nincs olyan történelmi szükségszerűség, hogy a királyság felett áll majd a köztársaság.

rasztaszív 2020.06.04. 13:02:04

@/\ngel: esetünkben az irreális területvesztés volt az ára a köztársaság megbuktatásának.

G. Nagy László 2020.06.04. 13:02:39

@civisvaros___:

"te középutat keresed a libsik és a fidesz között. de az nincsen. "

Én valóban a középutat keresem, de nem pártok közt lavírozva, hanem értékalapon gondolkodva. Gazdasági értelemben a Fidesz sokkal liberálisabb, mint a baloldal, többek között ezért is inkább támogatható. Hitem szerint a nemzeti érdekeket . vagyis személy szerint a saját jólétemet - is jobban képviseli, mint a baloldal. Persze, ettől még csinál hülyeséget bőven.

G. Nagy László 2020.06.04. 13:05:35

@civisvaros___:

"elvben a liberális és a nacionalista kompromisszum (szabadkőműves és hazafi) kossuth lenne. ma a világlapok őt is lefasisztáznák. nem kicsit. "

Ezt pontosan így gondolom magam is.

"Természetjog"

Bingó! Ez lenne a lényeg. (Ez a liberalizmus alapja.)

2020.06.04. 13:05:43

@rasztaszív:
az 1849-es magyar országgyűlés ápr. 14-én trónt fosztott. de a királyságot nem számolták fel. és egyetlen magyar forradalmár se akarta a királyságot magyar, szlovák, román köztársaságokra felosztani. hanem a történelmi magyarország államegységét hirdették meg egy polgári fordulattal. a tanácsköztársaság hívei pártolták magyarország felosztását.

2020.06.04. 13:09:14

@G. Nagy László:
na de kossuth is liberális volt. nemzeti liberális. vagy mondjuk vajda jános. márciusi ifjak egyike. ez meg ugye egy "csurkista" vers.

A nagyurakhoz

Hogy nálatok özön a kincs, - / Való, hogy pénzetek tömérdek, / De könyvre, magyar könyvre, nincs / A milliókból egy fillértek!
Vörös kabátot ölttetek, / Talán azért, hogy példázzátok: / A haza testén, mely beteg, /
Ti vagytok a létőrlő rákok.
Egész más a mi istenünk / S egészen más a ti istentek: / Mi mindig előre megyünk /
S ti egyiránt csak hátra mentek.
Ne többet erről! Ezután / Ti balra és mi jobbra térünk. / Sok víz foly el még a Dunán / - Vér is talán -, mig összeérünk.

rasztaszív 2020.06.04. 13:09:22

@civisvaros___: tulajdonképpen a tárgy szempontjából mindegy,melyik felsőbbrendű,a lényeg az,hogy a papoknak,és nemeseknek fontosabb volt a saját anyagi érdekük,mint az országé.ezt azonnal propagandával próbálták elfedni,és te máig azt visszhangzod.

rasztaszív 2020.06.04. 13:11:39

@civisvaros___: helyesen : egyetlen magyar forradalmár sem akart királyságot.

2020.06.04. 13:23:09

@rasztaszív:
mégse törölték el a királyságot.

2020.06.04. 13:26:43

@rasztaszív:
te a francia forradalom történetét próbálod ráhúzni a magyar történelemre. ez az akadémikus történetírás. ezt tanítják az iskolában. ezt kell mondani az érettségi vizsgán. de aki azt képzeli az nem magyar. aki azt hiszi, hogy a magyar nyelv finnugor eredetű az nem magyar. ugyanezek gondolják azt, hogy trianon lehet, hogy igazságtalan volt, de ezen már túl kellene lépni, stb. ez a népesség világképe a magyar hagyományoktól, a magyar közgondolkodástól idegen.

rasztaszív 2020.06.04. 13:31:26

@civisvaros___: a 48-asok is a francia forradalom történetét próbálták ráhúzni a magyar történelemre.de biztos nem voltak magyarok.

2020.06.04. 13:36:10

@rasztaszív:
a 48-as forradalmárok fel akarták akasztani széchenyit vagy batthányi grófot vagy báró eötvös józsefet? értem, hogy az iskolában a jakubinus diktatúrát vetítik rá a magyar polgári fordulatra. de aki azt elhiszi az nem magyar. errefelé mindenki összenéz, mint a kommunista időkben. a gyerekek tizenévesen is megértik. kezdve onnan, hogy szent istván a nyugati kereszténységhez csatlakozott. a nagy egyházszakadás még meg se történt. és egy félig latin-félig görög korona inkább a kereszténység egységét hirdeti semmint a feltétlen nyugatosságot. az akadémikus történetírás tele van magyar ellenes toposzokkal. azért van megválasztva a fidesz, hogy ezeket az akadémikusokat zavarja el a francba. akik verik a seggüket, hogy jönnek a nácik. őket zavarják el. de ezt 1990-ben meg kellett volna tenni. csak akkor ki lehetett játszani a holokauszt kártyát. mert még éltek áldozatok. ennek a pugratóirumi időszaknak van lassacskán vége. a komcsi, libsi bagázs világképének.

rasztaszív 2020.06.04. 13:45:39

@civisvaros___: a jakobinus diktatúrát egyedül te próbáltad most itt másra vetíteni.a magyar forradalmak célja 48-tól mindig a köztársaság volt.

2020.06.04. 13:46:02

@rasztaszív:
a magyar polgári forradalom nem szüntették meg a magyar királyságot, nem akarta megölni a magyar nemességet. a császári birodalommal fordult szembe. a kiegyezéssel létrehozták a monarchiát. amit a népi nacionalista irányzatok szétvertek. többek között azért, mert egyesek a nemesség vagyonát el akarták szedni. ők a kommunisták. a cár vagyonát nem kapta meg a nép. és ilyenek a kapitalisták is. a szocik eladósítják az államot. a libek eladják. a konzik asszisztálnak. ez a rablókapitalista banda az antifasiszta koalíció. akik rettegnek, hogy jönnek a "nácik". és most jönnek. csak nem ölnek meg senkit. ellenben szétzavarják a korábbi elitet. leginkább a bölcseletben. ez a rendszerváltás része. az nem ért véget 1990-ben. ez egy hosszú átmenet. ami az is lehet, hogy eltart még 2030-ig.

rasztaszív 2020.06.04. 13:51:26

@civisvaros___: a magyar forradalmak célja 48-tól mindig a köztársaság volt.

2020.06.04. 13:52:05

@rasztaszív:
a forradalmárok kiálltak a térre. és sok mindent mondtak. de a köztársaságot nem kiáltották ki. azért, mert úgy szlovákok és a románok is kikiáltották volna. és a magyar királyságtól elcsatolták volna felvidéket és erdélyt. ezért a polgári fordulatot hirdettek a magyar királyságban. bécsben ferenc józsef császár is meghirdette a magyar királyság felosztását a forradalom ellenében. csak úgy a monarchia szétesett volna. ezért az olmützi alkotmány sohasem lépett életbe. 1848-49-es forradalomban aki magyar volt az a magyar királyság királyság egységéért harcolt. a nem-magyarok annek ellenében.

G. Nagy László 2020.06.04. 13:57:45

@civisvaros___: @rasztaszív:

Mennyit tudtok rugózni egy ilyen faszságon.

Jakobinus, kommunista = erőszakos baloldali = hányinger
Törvény előtti egyenlőséget követelő = demokrata, liberális

Monarchia vagy köztársaság - nyilvánvalóan vagy ez, vagy az - ám valójában jelképes kérdés. Abszolút semmi jelentősége.

A forradalmak nyilvánvalóan összehasonlíthatóak, ahogyan a focimeccsek is. A franciák másképp játsszák, persze. Azt viszont kurvára utálom, amit Bayer Zsoltiék csinálnak: a korlátolt és szarházi jakobinusok miatt az egész francia forradalmat negatívnak mondják, miközben a szabadság, egyenlőség, testvériség szlogen egy kifejezetten pozitív, széles körben elfogadott értékrendszert képvisel. Csak aztán jött a nyomorult Robespierre és felrúgott mindent, ami szent.

2020.06.04. 13:58:37

@rasztaszív:
a 12 pont egyik követelése volt az erdéllyel való unió. nem akartak magyar és román köztársaságot. hanem a kárpát-medence évezredes egységét hirdették. és az a királyságra volt alapozva. amit a kárpátok vonulata választott el a román regáttól. de a 48-as magyar forradalom a királyság egységét harcolt. királyi honvédség volt. csak épp király nem volt. szent korona uralkodott. a szent korona magyar, magyarrá vált alattvalói harcoltak a császáriakkal. népnemzeti liberális fordulattal megteremtik a polgári magyarországot. ami nem sikerült. mert hogy ezt a kísérletet szétverték a birodalmii németek és a cári oroszok. a polgári magyar eszménykép továbbra is nagy-magyar. aki magyar abban hisz. aki nem az nem magyar.

rasztaszív 2020.06.04. 14:03:08

@civisvaros___: ezért kellett bukniuk.éppen a konzervatizmusuk miatt.ez történelmi tény.

18-ban viszont kikiáltották.és továbbra is erősen kérdéses,mitől lenne magyarabb az,aki a papok,és nemesek érdekeit,hogy megdöntsék a köztársaságot, fontosabbnak tartja,mint az országét.

2020.06.04. 14:06:15

@G. Nagy László:
ha neked a szolidaritás a francia forradalomból következik, akkor nem vagy magyar.

rasztaszív 2020.06.04. 14:07:04

@G. Nagy László: 19-ben volt jelentősége.így voltak,akik ugyan egy kisebb országban,mindenki kárára,de jobban jártak.

2020.06.04. 14:17:12

@G. Nagy László:
két álláspont van. az egyik azt mondja, hogy van a történelmi magyar királyság. ami a kárpát-medencében terül el. és abban a magyarság az államalkotó nemzet. így lehet léván magyar kir. általános iskola. ami magyar kir. oktatási hivatalnak van alárendelve. ez a revizionista.

a másik azt mondja, hogy a magyar királyság mit olyan jogutód nélkül megszünt. és helyükbe lépett a magyar, a (cseh) szlovák és a román (nép) köztársaság valamint a szovjetunió illetve ukrajna. és így nem lehet beregszászon magyar iskola. mert kárpátalja nem hungária. ezer évig az volt. de ez a királyi államrend megbukott mégpedig végérvényesen. és ez nyilván nem magyar álláspont. ezt mondják az ukrán, szlovák, román nacionalisták. és ezzel ért egyet budapesten a többség. nyilván nem vagytok magyarok. ezt mondja a fidesz. és ebben igazuk van.

2020.06.04. 14:27:07

@G. Nagy László:
te pontosan azt képviseled, amit egy szlovák, román, ukrán ortodox nacionalista. lehet, hogy trianon kissé igazságtalan volt, de ez a múlt. ezen túl kellene lépni. és ők nem akarnak magyar kisebbségeket. hanem mindenki járhat szlovák iskolába. és mellette tanulhat magyarul. ahogyan ausztráliában is. vagy akárhol.

a revizonista politika vegyes államrendet hirdet. léva többnemzetiségű. és innen nézve az magyarország. pozsonyból nézve szlovákia. kolozsvár budapestről nézve magyar, bukarestből román. erdély egy vegyes zóna. magyarok és a románok egyenrangúak. a románoknak nem kötelező magyarrá válni. de megfordítva se. a magyaroknak se kell románná lenniük. miért? mert ők a történelmi magyarországnak, a magyar királyságnak az időlegesen jogfosztott állampolgárai. és ez a joghátrányuk a revízióval helyreáll.

2020.06.04. 14:44:03

@G. Nagy László:
egyszerű példa. debrecen szőlőskertje hagyományosan az érmellék. a debreceni polgárok arrafelé vásároltak szőlős birtokat. és békében éltek a székelyekkel. errefelé a fidesz azt mondja, hogy legyen az érmelléki borivdék központja debrecen vásárváros. a székelyek azt mondják, hogy alkossunk vásárszövetséget. ez egy feudális projekt. ehhez az kellene, hogy az érmellék a debreceni uradalom, nagy debrecen részévé váljon. és egy érmelléki is járhasson a debreceni kollégiumba. feltéve, hogy ide akarnak tartozni. a debreceni mihály napi kirakozó vásár kitelepülhet érmihályfalvára. ez budapest többsége számára teljesen anakronisztikus. mert valóban ez a feudális magyar királyi hagyományokon alapul. és ezeket kívánjátok eltörölni mondván, hogy a kapitalizmus nem ilyen. valóban. ez helyre állítja kereszténységet. de ebbe még belefér egy ilyen bor és jazz napok.
www.youtube.com/watch?v=x8l9fWMK0LY
csak ez magyaros jazz. magyar borokkal. székely kaláccsal. persze ez kicsit amerika, magyar. tipikus fidesz rendezvény. errefelé az összes ellenzéki párt kamupárt. csak a fidesz létezik.
fidesz egyetemi rendezvény.
www.youtube.com/watch?v=DH-ObwazZYA
ezzel együtt errefelé a többség revíziót hirdet. miért? mert errefelé magyarok élnek. hirdetik a nemzetközösséget és a világpolgárságot ugyanúgy mint az uniót erdéllyel. budapesten a többség magyar ellenes. a közgondolkodás a magyar elemet kizárja. hogy az ellentmond a globalizációnak. de nem feltéve, hogy a nemzetköziséget nem tekinted totalitáriusnak.

chrisred 2020.06.04. 14:59:19

@civisvaros___: Nincs értelme összekeverni egy ország államformáját a helyi közigazgatás berendezkedésével (önkormányzat). Az állami szuverenitás alapja, hogy nem ismer el más főhatalmat. Debrecen soha nem volt független köztársaság (mint mondjuk az olasz városállamok), a mezővárosi kiváltságait az uralkodótól kapta.

chrisred 2020.06.04. 15:06:06

@civisvaros___: "a 48-as forradalmárok fel akarták akasztani széchenyit vagy batthányi grófot vagy báró eötvös józsefet?"

Őket nem, csak Zichy Ödönt.

2020.06.04. 15:18:00

@G. Nagy László:
akiket a fenti videón látsz azok fidesz migránsai. csak debrecenbe 7 ezer külföldi diák kap a magyar államtól támogatást, hogy tanulhasson. ezt akarják megnövelni. csak persze ennek is van korlátja, mert ki az, aki debrecenben tanul feltéve, hogy tanulhat londonban, párizsban. nyilván európai mérvel legfeleljebb alsó középosztálybeli afrikai, arab, zsidó, koreai, stb. a magyar kormány a nyugat-európába alsó középosztályt támogat meg. ezen a szinten tudnak tömegtámogatást elérni. azért, mert budapest nyíltan magyarellenes. persze a ceu aktivisták semmivel se jobbak, mint a migránsok. csak ők felforgatnák magyarországot. mondván, hogy a fidesz nacionalizmusa kizárja a külföldieket. dehogy is. ilyen egy fidesz hök "ezeregy éjszaka" buli.
www.youtube.com/watch?v=L8zaAtLfLEw
a fidesz is külkapcsolatokat épít. csak ezek a világ pórnépei. mert ezek nem milliárdos kölkök. mert ők miért is jönnének kelet magyarországra. ez a fidesz. nyugat-európai elitista nézőpontból ez pórnép.
www.youtube.com/watch?v=OPuudRXV9TI
ez elitista nézőpontból egy alacsony költségvetésű giccsparádé a fidesz középszerű fellépőivel. csakhogy ez is multikulti. ezzel van meghirdetve a revízió. vagy mondjuk ezzel a kereszténységgel. van minden. ősi napkultusz, pogány tűzimádás, zsidókeresztények, római és görög katolkusok, pusztai pásztorok, városi reformátusság, evangelikusok, fekete gospel kórus, fehér templomi mobilfénnyel, lappföldi mikulás, német hütte, óriás kerék, led fal, betlehemezők.
www.youtube.com/watch?v=Zta8xf5r7mg
ez az egypárti fidesz. tipikus multikulti, tipikus posztmodern. csak ebben megjelenik a magyar hagyomány. ez az ellenzék problémája. mert különben ezeknek mind tapsolniuk kellene.

2020.06.04. 15:26:49

@chrisred:
de nem azért akasztották fel, mert nemes volt hanem mert nem volt magyar. magyarellenes röplapokat terjesztett. azt, hogy a forradalom álljon a császár oldalára és a magyar honvédség jellasics mellé. aa magyar ellenes összeesküvők felszámolták volna a magyar királyságot és magyarságot. és ezért felakasztották. és erre mondja azt az mta, hogy meg akarták ölni a nemességet és kikiáltani a köztársaságot. a magyar polgári forradalom nem kiáltotta ki, hanem azt a kommunista tanácskormány hirdette meg.

chrisred 2020.06.04. 15:35:38

@civisvaros___: Azért akasztották fel, mert úgy gondolta, hogy a magyarnak a magyar uralkodóhoz hűnek lennie, és nem a magyar államhoz.

2020.06.04. 15:59:01

@chrisred:
az akadémikus történetírás a 48-as forradalomba is jakubinus diktatúrát akarja belemagyarázni. ez volt a kommunista elképzelés. a "három tavasz ünnepe". márc. 15. márc. 21 a tanácsköztársaság és ápr. 4. a 48-as honvédek a szovjet típusú népköztársaságért harcoltak. de nem. és ezt vették át a kapitalisták. hogy a magyar polgári hagyomány gyarmatbirodalmakon és multinacionacionális vállalatokon alapul. de nem. az se. a magyar polgári hagyomány egy félfeudális, félkapitalista világképen alapul. klasszikus liberalizmushoz áll a legközelebb, de annak is van egy erős vidékies népi nacionalista beütése. attól lesz sajátosan magyar. és ezt utasítja el budapest többsége. keresztény hagyományt.
www.youtube.com/watch?v=Wpzbbg-QBf4
a fidesz ezzel nyer. mert ezzel a nyugdíjasok elmehetnek buszozni erdélybe. ehetnek, ihatnak népi ételeket, olcsó koszt és kvartéj. orbán rájött, hogy a kereszténység olcsó szavazatvásárlás. kimeszelik a templomot. és köré szerveznek egy fesztivált.
www.youtube.com/watch?v=Pp62Nqjx1zM
pálinkázós lufi eregetés olcsó szavazatvásárlás. a fidesz ezt tudja. tipikus fidesz családi program. ez is tesco gazdaságos kifestős. csak a fideszt nem zavarja az, hogy a hupikék törpikék mellett valakik néptáncolnak.
www.youtube.com/watch?v=JNjXpzPqvIY
tipikus fidesz rendezvény. tesco gazdaságos, szakszervezeti sörsátoros,
www.youtube.com/watch?v=iQgfayVspB4
amit a kapitalizmus is kínál. csak ebben lehet lovasíjász. szent korona őrök és a szoci egyenruhás rendőrök.
www.youtube.com/watch?v=Iw2T8nNrOgs
ami ezt az alacsony költségvetésű giccsparádét sajátosan magyarrá teszi. és felőlem lehet ezektől viszolyogni. a fidesz ezt tudja. és ez az átlag választónak tetszik feltéve, hogy nem viszik csődbe az országot. és ezzel nyernek. az ellenzék azt mondja, hogy tombol a fasizmus. ez a fasizmus? dehogy is.

chrisred 2020.06.04. 16:09:09

@civisvaros___: Ez megint egy új fordulat, hogy a pestieknek már március 15-éhez sem volt semmi köze, a vidékiek csinálták.

G. Nagy László 2020.06.04. 16:27:23

@civisvaros___:

"debrecen szőlőskertje hagyományosan az érmellék. a debreceni polgárok arrafelé vásároltak szőlős birtokat. és békében éltek a székelyekkel. errefelé a fidesz azt mondja, hogy legyen az érmelléki borivdék központja debrecen vásárváros. a székelyek azt mondják, hogy alkossunk vásárszövetséget. ez egy feudális projekt. ehhez az kellene, hogy az érmellék a debreceni uradalom, nagy debrecen részévé váljon. és egy érmelléki is járhasson a debreceni kollégiumba. feltéve, hogy ide akarnak tartozni. a debreceni mihály napi kirakozó vásár kitelepülhet érmihályfalvára."

Baszki, irigylem a problémáidat...

Értem én, hogy mindent az állam, az államigazgatás és a hierarchia oldaláról közelítesz, ám az én nézőpontomból ennek semmi értelme. Szarok az államra, szarok a királyságra és szarok a történelmi hagyományokra. Számomra egyetlen mérföld kő létezik: ez pedig az emberi jólét. Ehhez - gazdasági értelemben - a magántulajdon és annak tisztelete vezet. Van egy szőlőbirtokod, amivel azt teszel, amit csak akarsz. ki a fenét érdekel, hogy közigazgatásilag hová tartozol? Magasról szarok rá, csak mindenféle hatóság hagyjon békén!

2020.06.04. 17:00:04

@G. Nagy László:
ha te szarsz a magyar hagyományokra, szarsz a magyar államiságra, akkor nem vagy magyar. magyarországon élsz, csak nem vagy magyar. ha a jólét érdekel, akkor költözz bécsbe, vagy pozsonyba. nagyobb a jólét. vagy mehetsz bukarestbe is. egy főre számítva vásárló erő paritáson gazdgababb, mint budapest az eurostat szerint legalább is.

2020.06.04. 17:09:19

@chrisred:
két egymásnak ellentmondó dolgot mondanak a pestiek 1848-ról. az egyik, hogy az tkp. nem is volt császárellenes megmozdulás. már már császárságot akartak. dehogy is. az a németek célja volt, akik nem magyarok, vagy nem váltak magyarrá. azok, akik császáriak a mai napig. bécsből vezérelt felvilágosult abszolutizmust szeretnének. soros alapítvánnyal, vagy anélkül. kívülről vezéreljék az országot. nyugatról. zichy ödön és társaik. ők nem magyarok.

másik, hogy a magyar forradalmárok a királyságot felosztották volna népköztársaságokra. ahogyan a tanácsköztársaság hívei akarták. dehogy is. ezt a nemzetiségek akarták. illetve ferenc józsef egy rövid ideig olmützben meghirdette trianont. csak aztán rájött, hogy a magyarországi nemzetiségek se akarnak császárságot. kommunista duma a három tavasz ünnepéről. márc. 15, márc. 21. ápr. 4. nemzetközi munkásmozgalom volt tkp. de nem. és császárellenes volt. de a köznép nem fordult szembe a nemességgel. se a polgárok, se a parasztok. és a királyság mint államforma is megmaradt. csak a királyt fosztották meg a trónjától kossuth kormányzóságával.

G. Nagy László 2020.06.04. 17:31:03

@civisvaros___:

"ha te szarsz a magyar hagyományokra, szarsz a magyar államiságra, akkor nem vagy magyar."

Egy fenét nem. Pont annyira vagyok magyar, ahogy bárki más, aki ezt a nyelvet beszéli, ezzel az állampolgársággal bír és akinek összeszorul a torka, ha a magyar himnuszt játsszák az olimpiai éremátadáskor.

"ha a jólét érdekel, akkor költözz bécsbe, vagy pozsonyba."

Az fel sem merül benned, hogy idehaza is irgalmatlanul jól lehet élni? Itt laknak a barátaim. Ezt a nyelvet beszélem. Ez az az ország, ahol még a nagyvárosokban nincsenek nogo zónák és éjszaka is biztonságban vagyunk szinte bárhol. Miért költöznék bárhová?

2020.06.04. 17:32:15

@chrisred:
errefelé a forradalom híre után magyar reviczky polgármester lemondott. és udvari tisztségeiról lemondott a német dettrich biztos. és felajánlotta szolgálatait debrecen nemes városának és polgárainak. volt olyan német, aki magyar polgári forradalom oldalán a császár ellen fordult. ők magyarrá váltak. voltak, akik nem akartak forradalmat. amilyen reviczky polgármester. ő lemondott. és voltak árulók. akik azt mondták, amit ti is mondtok. szartok a magyar hagyományra, a magyar államiságra, stb. ellenetekben választják meg kövér lacát, lölőt és a többieket.

2020.06.04. 17:48:57

@G. Nagy László:
ne viccelj már. attól, hogy valaki angolul beszél nem válik angollá. vagy ha valaki japánnak vallja magát, akkor még nem feltétlen japán. a magyarság elsősorban nem azon múlik, hogy tetszik-e a himnusz. hanem azon, hogy a magyar hagyományt tiszteli, vagy sem. magyarként akarsz evolválódni, vagy sem. bécs gazdagabb. menjél bécsbe. ha úgy érzed, hogy szabadabb, akkor menjél bécsbe. " ki a fenét érdekel, hogy közigazgatásilag hová tartozol". téged nem érdekel, akkor költözz bukarestbe. ezzel szoktak jönni az antimagyarok, hogy nekik mindegy.

2020.06.04. 17:56:53

@G. Nagy László:
budapest médiaértelmsiége gyártja le ezeket a pártokat. budapest baloldalinak és a liberálisnak mondott médiaértelmisége egy szemét magyargyűlölő társaság. és azért jött létre a fidesz és a jobbik is, hogy ezt a csoportosulást intézményesen szétverje. és aki melléjük akar állni az álljon oda. nincs megtitlva. álljatok össze és söpörjétek el azt a rezsimet. az is meg van engedve. mondjatok jobbat, mint a magyar hagyomány. és ez lenne a nyugat feltétlen imádata. ez esetben nektek nyugaton a helyetek. sokkal gazdagabbak és szabadabbak lehetettek. úgy lehet normális országot építeni, hogy a népesség döntő többsége időlegesen egy oldalon áll. trianon 100 egy ilyen pont. hogy mégse utasítjuk el a nacionalizmus minden formáját. a dk elutasítja, a momentum elutasítja, újabban a jobbik is. marad a fidesz. nincs másik párt, amelyik ezt a kérdést felvállalná.

bekerült 2020.06.04. 18:02:44

@civisvaros___: A Monarchia megszűnt létezni és ez azért elég nagy veszteség volt a számukra, nem gondolod ? A Tiroli veszteség mellett eltűntek a Monarchia társországai, fejedelemségei, stb. Ezek jelentették a hatalmat a számukra és a gazdaságuk prosperálását. Csehország, Magyarország, az összes elvett területtel együtt, mind oda lett Lett belőlük egy jelenlegi Magyarországhoz hasonló ország, akik a sógorunk és a példaképünk. Miért nem követjük őket ? Annyira visszavágyjuk a Monarchiát ?

bekerült 2020.06.04. 18:10:36

@Glokta: A Monarchia megszűnt létezni és ez azért elég nagy veszteség volt a számukra, nem gondolod ? A Tiroli veszteség mellett eltűntek a Monarchia társországai, fejedelemségei, stb. Ezek jelentették a hatalmat a számukra és a gazdaságuk prosperálását. Csehország, Magyarország, az összes elvett területtel együtt, mind oda lett Lett belőlük egy jelenlegi Magyarországhoz hasonló ország, akik a sógorunk és a példaképünk. Miért nem követjük őket ? Annyira visszavágyjuk a Monarchiát ?

2020.06.04. 18:15:43

@bekerült:
ausztria megmarad egy önálló tájegységnek. az alpesek vidéke és az ahhoz tartozó felső duna szakasz. ami ausztria természetes környezeti közege. amiben ausztria évszázadokon át létezett. és elvesztette a gyarmatait és a társult magyarországon.

ez kb. olyan, mint hogy magyarország elvesztette társult horvátországot és bosznia-hercegovinát (ami egykor a magyar királyság vazallus állama volt). belgrád elvesztése se trauma. azzal együtt, hogy a nándorfehérvári diadal ahhoz kötődik. ami problémás az, hogy a kárpát-medencét felosztották. felvidék, erdély alakuljon szövetségi állammá. ezek tájegységek. és azokban is annyi joguk legyen a magyaroknak, mint a szlovákoknak és a románoknak. ez a revízió. és a magyar diplomácia a magyar kormány a kárpát-medence egészét tekinti magyarországnak. de ha valaki azt mondja, hogy ő nem kíván magyar lenni, akkor ne legyen az.

ha valaki a felvidéken azt szeretné, hogy szlovák iskolába járjon és szlovák érettségit tegyen, akkor ezt engedjük meg. de ha magyar iskolába szeretne járni, akkor azt is legyen lehetséges. miért? mert felvidék szlovákia és magyarország egyben. és ugyanígy erdély románia és magyarország. ez a revízió. amit az európai unió sajnálatos módon jelenleg nem tesz lehetővé.

2020.06.04. 18:41:46

@bekerült:
az a cél, hogy a szlovákok és az erdélyi románok is ha akarnak, akkor tanuljanak alapfokon magyarul. mert úgy a kárpát-medencében az a közvetítő nyelv. megindulhat a kereskedelem. és az ami jó a cigányoknak.

errefelé mihány napján kirakodó vásár van. a román cigány azt mondta. tekintetes úr. megszólítom kegyelmed. mi a nagy magyar királyiból jöttünk. és melyik királyiból? a havasalföldibűl. ah, craiova? csak úgy adja el a portékáját, hogy még az is nagy-magyar királyi. de mondjuk errefelé komolyan felmerült, hogy legyen magyar-román villamos gyártás. csak azért nem lehetett mert a pártok megegyeztek, hogy aki viszi debrecenben a közbeszerzést az viszi budapesten. mégse járjanak román villamosok. de errefelé belementek volna abba, hogy legyen magyar-román közös fejleszés. de ahhoz erdélyben kellene magyar lányvállalatnak lennie. és azt senki se akar bukaresti fennhatóság alatt létesíteni. ha erdély szövetségi állam, akkor növeli a vállalkozói szabadságot magyarok számára. csak budapestiek többsége ilyesmit nem akar. vagy hogy nagyváradon, kolozsváron, brassó környékén is legyen magyar egyetemi kar. pozsonyban, kassán magyar tanszékek. ungváron magyar intézet. szabadka is magyar címert vegyen. nem akarjuk elűzni a szerbeket feltéve, hogy jó szomszédain. élnek kisebbségben szerbek. újvidéken kisebbségben magyarok. a cél egy tisztességes revízió. csak ezt budapesten nem támogatják. csak a fidesz.

Glokta 2020.06.04. 18:43:11

@bekerült: Annak pedig egyszerű a magyarázata, hogy a Monarchia elvesztését miért nem érezték nagy veszteségnek: az osztrákokban nem volt meg az a kötődés a Habsburgokhoz, mint itt a magyar arisztokráciához, amelynek mégis sikerült 40 év prosperálást elérnie a kiegyezéssel Mo. számára. Az osztrákok nem érezték a birodalmat irányító dinasztiát a 'magukénak' (vagy legalábbis nálunk is kevésbé).
Egyébként a Monarchia felbomlása sok szempontból elég nagy veszteség volt az ÖSSZES utódállam számára. Ahogy a Múzsán írják:
"A válasz másik fele úgy hangzik: mindenki veszített. Nyilván nehéz ezt elmondani egy románnak vagy szlováknak, aki országa születését köszönheti az I. világháborút lezáró békekötéseknek. Pedig ő is vesztes, mert az ő országa is egy kicsi, súlytalan ország Európában. A szlovákok is szenvednek a Pozsony-Kassa autópályával, ami részükről érthető is, hiszen az M3 nem szlovák autópálya. Pedig a jó megoldás a kényelmesen az alföldön vezetett nyomvonal, amelyről az ezer éve ott levő észak-déli korridorokat kell autópályává-autóúttá bővíteni, ahogy történik az Salgótarján és Kassa irányában is. Mi meg szenvedünk, mert ezek az utak minálunk a semmibe, reménytelenségben élő, elszegényedett falvakba vezetnek. Veszítünk, amikor virágzik a nemzetközi áfacsalás két ország között, amely száz éve még ugyanazt a fizetőeszközt használta."

Glokta 2020.06.04. 18:51:46

@civisvaros___: "a magyarság elsősorban nem azon múlik, hogy tetszik-e a himnusz. hanem azon, hogy a magyar hagyományt tiszteli, vagy sem. magyarként akarsz evolválódni, vagy sem. bécs gazdagabb. menjél bécsbe. ha úgy érzed, hogy szabadabb, akkor menjél bécsbe. " ki a fenét érdekel, hogy közigazgatásilag hová tartozol". téged nem érdekel, akkor költözz bukarestbe. ezzel szoktak jönni az antimagyarok, hogy nekik mindegy."
És a "magyar hagyomány" az az, amit te kitalálsz? Vásárszövetség? "Feudális királyi hagyomány"? Mikor voltak feudális magyar királyok - 500 éve?
Lényegében azt állítod, hogy az a magyar, aki az általad nagyra értékelt hagyományokat követi, ez nagyon durván szélsőséges szemlélet.

2020.06.04. 18:53:08

@bekerült:
és mivel a szlovák és a román állam területén a magyar állam nem építkezhet viszont egyházi tulajdonban lehetnek intézmények így a zajlik egy csendes revízió. a határon túli magyar egyházak támogatásán keresztül. a felvidéken a magyarok reformáltak. kárpátalján a magyarok és a magyar barát ruszinok gör. katolikusok, a partiumi és az erdélyi magyarok unortodoxok (róm.kat. vagy ref.). a kereszténységnek van nemzetmegtartó eredje. orbán megtámogatta a papokat. az egyházon keresztül létesülnek tömegével a magyar intézmények. a románok örülnek neki, mert bukarestből kevesebb pénz megy erdélybe. gazdagabb, mint budapest. ahol az antimagyarok azt mondják, hogy csak ne akarjál magyar iskolát a trianoni határon túl. pláne ne akarjál revíziót. úgy nagyon sokba fog kerülni. meg hogy az egyház hatalmát növelni. mivel a magyar állam nem építkezethet. erdély nem vegyes zóna.

2020.06.04. 18:56:28

@Glokta:
kulturálisan nagyrészt a feudalizmus és a kereszténység a hagyomány. aki azt nem tiszteli nem nagyon lehet magyar. mert itt a polgári forradalom nem döntötte meg a magyar királyságot. a magyar kultúra, a magyarság kultusza vidékies feudális projekteken alapul a mai napig.

2020.06.04. 19:07:32

@Glokta:
ti szóról szóra azt mondjátok, amit a császári németek. akik ellen folyamatosan függetlenségi háborúkat vívott magyarország. és a kiegyezéssel létrejött monarchiát éppen trianonban döntötték romba. budapest liberálisnak mondott többsége ennek örvendez a mai napig. együtt egykori kommunistákkal. mondván, hogy mit számít az. régen volt. nem számít a múlt. akkor mégis mi tesz magyarrá? lehetnél japán is. mondhatnád tokióban, hogy ők csak egy náci kollaboráns népség. és elég hülye szokásaik vannak. hajlongás, meg ez a sok kriksz kraksz betű. kultúrember latin betűvel ír. angolul beszél. ezt vegyék tudomásul. és japánkodjanak. és nyerjél ezzel választást. aki ezt mondja az nyilván nem japán. ahogyan budapesten sajnálatos módon a választók relatív többsége nem magyar. nem arról van szó, hogy ki a magyarabb, hanem hogy ki magyar és ki nem az.

ha nem számít, hogy mi volt 500 éve, akkor nem számít a reformáció. errefelé a polgárosodás erre van alapozva.
vod-progressive.akamaized.net/exp=1591300231~acl=%2A%2F667717650.mp4%2A~hmac=741c9120135ab689f50a0452aaa07a7695e3ffc92b23ef154ba97859d466bea3/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/4662/7/198311738/667717650.mp4

chrisred 2020.06.04. 19:14:35

@civisvaros___: A pestiek egyiket se mondják. Lényegtelen, hogy a hajdan hatalmon lévő moszkoviták milyen hagyományokat akartak kreálni a semmiből, hogy az egyeduralmukat megideologizálják. (Pont ugyanúgy, ahogy a most hatalmon lévő moszkoviták is hagyományokat kreálnak a semmiből, hogy az egyeduralmukat megideologizálják.) Március 21-hez és április 4-hez a főváros lakosságának semmi köze nem volt. Ezek megtörténtek velük, ahogy az ország egész lakosságával. Amit a pestiek kreáltak, ha ragaszkodsz a hármas számhoz, az március 15., október 28. és október 23. volt. Közös jellemzőjük a függetlenségre és a polgári társadalmi berendezkedésre való törekvés. Na meg az, hogy mindhármat az oroszok, illetve az orosz hatalommal szövetséges politikai erők semmisítették meg.

chrisred 2020.06.04. 19:17:36

@civisvaros___: Újabb téveszme a feudális berendezkedés és a monarchia elválaszthatatlanná tétele, főleg az alkotmányos monarchiák korában.

2020.06.04. 19:21:52

@Glokta:
a magyarrá váláshoz keresztény ellenes szocializmus (mszp, p, dk) helyett keresztényszocialiszmust. nemzetellenes liberalizmus (szdsz, momentum) helyett nemzeti liberalizmust és államellenes konzervativizmus helyett állampárti konzervativizmust (tradicionalizmust) kellene hirdetni. mert ezek nélkül magyarország egy multinacionális nagykereskedelmi lerakat és egy óriás összeszerelő üzem, amelyik kívülről kapja a központi tervutasításokat. ahhoz, hogy kultúra legyen a magyar királyság restaurációja szükséges. feudális kulturális alapokra kellene modern gazdaságot építeni. csak ez budapestiek többségével nem lehetséges. és itt a nagy kérdőjel. hogy ezek után mi legyen. a fideszt 2030-ig újraválasztják. és elhúzódó kultúrharcban elűzik a magyarellenesek. ez az egyik opció. a másik, hogy ez a bagázs győzi meg a többséget, hogy adja már fel ezeket a régmúlt ósdi vackokat. iphone 11 pro. és szólaljon fel a rasszizmus ellen és a transzneműek mellékhelyiség használati jogát kiterjeszti az emberiség. mert úgy még nagyobb lesz a szabadság, mint eddig.

chrisred 2020.06.04. 19:24:26

@civisvaros___: 1538 óta Magyarországon a királyhűség egy idegen uralkodóház hagyományaihoz való ragaszkodást jelenti.

2020.06.04. 19:26:42

@chrisred:
nem vagyok monarchista. kossuth kormányzóságot (király nélküli királyságot) hirdetett. nincs király, de megmarad a királyság. amit a korona jelképez és a választott modern kori nemesség képvisel. és az államiságot az egyház legitimálja. papság szintén választott. az egyház félig világias. ez ugye a protestáns koncepció.

2020.06.04. 19:33:46

@chrisred:
ezért indított függetlenségi háborút bocskai és a hajdúk. rákóczi és a kurucok. és kossuth lajos a magyarok mózesse (sic). már stephano bochkay de kismaria is magyarok mózesse volt. azért áll a szobra a reformáció falánál genfben. cromwell olivér mellett.
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Reformation_Wall_Bocskay_1.jpg
alkotmányos monarchiát akartak felvilágosult abszolutizmus helyett. magyarországon az ellenreformáció győzött. ebből további függetlenségi háborúk következtek.

AngeI 2020.06.04. 19:42:37

@rasztaszív: Mármint, hogy Kun Béláék? Hát a kommün bélyege valóban nem jött túl jól a későbbi tárgyalások során, de a színmagyar területek elvesztésének alapvető oka Károlyi pacifista naivitása volt.

AngeI 2020.06.04. 19:44:54

@G. Nagy László:

Ez olyan dolog, mint az egészség. Csak akkor tudjuk értékelni, ha már nincs..

chrisred 2020.06.04. 19:46:02

@civisvaros___: Kossuth nem hirdetett királyságot, csak egy ideiglenes berendezkedést a háborús időszakra, amit követően a demokratikusan megválasztott nemzetgyűlés alakítja ki az ország alkotmányos berendezkedését.

chrisred 2020.06.04. 19:52:55

@civisvaros___: Így van, ezek a mozgalmak nem egymással szemben indultak és egymás kizárására irányultak, ahogy be akarod állítani, hanem egymást kiegészítve, jelezve azt, hogy mennyire összetett és sokoldalú volt a hagyományos magyar társadalom. Én pont azt tartom magyarellenesnek, ha valaki erőszakkal le akar dörzsölni színeket erről a palettáról, azt hajtogatva, hogy ez nem magyar, az se magyar blablabla...

2020.06.04. 19:53:47

@chrisred:
nem kellett meghirdetni a királyságot. királyság volt. amikor az országgyűlés debrecenbe költözött, akkor hozták a szent koronát szekéren. azért nem akartak új államformát, magyar köztársaságot, mert akkor a nemzetiségek is létrehozták volna a maguk új államait. de a magyar elit végig azt mondta, hogy maradjon meg a királyság és abban a többségi magyar államalkotó nemzet kapjanak jogokat a nemzetiségek. kossuth is ezt akarta. magyarország kikiáltja a királyság megszűnését és a köztársaságot, akkor létrehozzák a szlovák köztársaságot. mert a magyar királyság megszűnt. ezt akarták elkerülni.

AngeI 2020.06.04. 20:46:13

@chrisred: Kossuthtal sokan nem értettek egyet. Sok olyan tiszt volt a honvédseregben, akik azért szálltak harcba, mert Ferenc József Olmützben felrúgta a korábbi uralkodó által szentesített áprilisi törvényeket. A trónfosztással pedig az esetleg elnézőbb monarchiák ellenszenvét váltottuk ki. Innentől. pl. nem számíthattunk a britek minimális diplomáciai támogatására sem..

2020.06.04. 20:59:12

@/\ngel:
kossuthék 1849 elején azt ajánlották ausztriának, hogy a császáriak vonuljanak vissza a tisza vonaláig. és úgy tárgyaljanak a kiegyezésről. amit bécs visszautasított. ebből a trónfosztás következett. a magyar országgyűlés a királyság intézményét nem számolta fel. egyesült magyar királyságot akartak továbbra is. csak a habsbugrok nélkül.

2020.06.04. 21:04:15

@/\ngel:
ha nincs trónfosztás és nincs a tavaszi hadjárat, akkor valószínűleg nem lett volna kiegyezés. 1849 elején a magyarok leteszik a fegyvert. és ez esetben a nemzetiségek követelésére felosztották volna magyarországot. budapest nem lenne ekkora. kis magyarországnak nem kell ekkora főváros.

AngeI 2020.06.04. 21:11:20

@civisvaros___: Sztem a trónfosztás nem volt elősegítője a későbbi kiegyezésnek, de a tavaszi hadjárat persze igen. Mindenesetre a britek szimpátiáját a trónfosztással veszítettük el. Egyébként az OHB sem támogatta Kossuth ezen ötletét.

Glokta 2020.06.04. 21:36:59

@civisvaros___: Basszus, mekkora képtelenségeket beszélsz.
"és azért jött létre a fidesz és a jobbik is, hogy ezt a csoportosulást intézményesen szétverje"
A Fidesz nem azért jött létre, hogy a belpesti értelmiséget szétverje, annak idején ők akartak a helyükre lépni. :) Nem tudom emlékszel-e a Fidesz 90'-es performanszára a trianoni megemlékezés kapcsán...

"ti szóról szóra azt mondjátok, amit a császári németek. akik ellen folyamatosan függetlenségi háborúkat vívott magyarország. és a kiegyezéssel létrejött monarchiát éppen trianonban döntötték romba. budapest liberálisnak mondott többsége ennek örvendez a mai napig."
Hát én - mint "budapest liberális többségének" reprezentánsa - nem örülök a Monarchia felbomlásának, mert ez volt az a formáció, ami a legnagyobb fejlődést biztosította Közép-Európa népei számára. Viszont sajnos a Monarchia felbomlása elkerülhetetlen volt, a nemzeti-etnikai ellentétek szétszakították.

" úgy lehet normális országot építeni, hogy a népesség döntő többsége időlegesen egy oldalon áll. "
Úgy tűnik, te azt nem bírod felfogni, hogy különböző értékrendű emberek élhetnek egymás mellett békében, mindannyian gazdagítva az országot. Mert ahogyan a "vidékiek" is hozzátesznek az országhoz, úgy a "pestiek" is hozzátesznek, csak mást és másképp. Épp az lenne a cél, hogy a "vidéki" és "urbánus" emberek együtt építsék az országot, nem az, hogy az egyik csoport maga alá gyűrje a másikat.
A liberalizmus pedig épp erről, az erőszakmentes, kölcsönös előnyök elvén alapuló együttélésről szól.

Glokta 2020.06.04. 21:40:04

@civisvaros___: "1849 elején a magyarok leteszik a fegyvert. és ez esetben a nemzetiségek követelésére felosztották volna magyarországot."
Milyen bizonyítékod van erre? A horvátokat kivéve a nemzetiségeknek semmiféle valós befolyása nem volt a császár döntéseire, épp ekkor kezdtek "öntudatra ébredni" a nemzetiségek.
És hogyan "osztották volna fel" Magyarországot? Betelepítik a románokat a Dunántúlra, ahol kisebbségbe kerülnek?

2020.06.04. 21:43:05

@/\ngel:
1849 elején volt egy kiegyezési kísérlet. a császáriak vonuljanak vissza a tisza vonaláig. mert különben általános népfelkelést hirdetnek, amiből a trónfosztás is egyenesen következik. bécs ezt elutasította. ausztria katonai fölényben voltak. de a köznép követelte, hogy vigyék végig a forradalmat. debrecenben 48-ban 3.5 ezren jelentkeztek nemzetőrnek. 49-ban a próbamozgósításra 7-8 ezer fő jelentkezett népfelkelőnek. a magyar honvédség létszámát 2-3x-ra megnövelve a császári haderőt valószínűleg meg is verték volna. cári haderővel szemben tehetetlenek voltak. paszkievics 30-35 ezer katonával vonult be debrecenbe. négy gyalogos és két lovas század harcolt. de a népfelkelést a város vezetése nem támogatta. de a trónfosztás a köznép nyomására történt. ez egy függetlenségi háború volt.

2020.06.04. 21:47:48

@Glokta:
a felvidéken kikiáltják a szlovák köztársaságot. erdélyben a románt. a nemzetiségek a császár oldalán harcoltak. a magyar honvédség 1849 elején leteszi a fegyvert, akkor a magyar királyságot felosztják. a kiegyezéshez a császáriakat katonai értelemben meg kellett verni, vagy a függetlenségi háborút döntetlenre hozni. a tavaszi hadjárat nélkül nem ment volna. azért kellett trónfosztást hirdetni, hogy harcoljanak. tehát nem arról van szó, hogy bécs polgári fejlődést akart magyarországon. ellenükben tört ki a polgári forradalom.

2020.06.04. 21:52:52

@Glokta:
ausztria csak külső segítséggel, ráadásul csak a cári haderővel tudja fenntartani az uralmát. ezért lehetséges kiegyezés. ha akkor a magyar honvédség leteszi a fegyvert, akkor most valószínűleg egy még kisebb tartományban a német lenne a hivatalos nyelv. értem, hogy itt nagyon sokan németek, ebben az sztoriban is a császári német oldalán álltok, egykori identitását vesztett náci németek tömkelegével élnek budapesten. ők vagy ti sose lesztek magyar érzelműek. és azért van megválasztva a fidesz, hogy benneteket elzavarjon. ezért mondják, hogy nem vagytok magyarok. ez nem származás alapján mondják, hanem érzelmi azonosulás.

2020.06.04. 22:06:24

@Glokta:
a fidesz azért jött létre, hogy a belpesti értelmiséget szétverje. legalább is orbán azért hozta létre. csak először polgári radikalizmussal próbálkoztak. és aztán látszott, hogy ez nem jön be. mert az szdsz is radikális volt. és mivel ők mentek balra az mszp irányába, a fidesz tolódott jobbra. 93 áprilisában volt a debreceni kongresszus, amikor ezt eldöntötték. a fidesznek még egy belvárosi irodája se volt debrecenben. orbán partizán akciója volt ez az egész. 94-ben a parlamentbe is éppen bekerültek. de orbán azért hozta létre a pártját, hogy ezt belpesti értelmiséget egy generáció váltással kiszorítsák. kihasználta a soros alapítvány támogatását. de orbán egy népvezér. tehát ő szabad györgynek se lett volna a táskahordozója. boross péternek se lett volna a másodhegedűse. először úgy gondolták, hogy polgári radikalizmusra van szükség. aztán rájöttek, hogy népnemzeti radikalizmussal szerezhetnek alkotmányos többséget. és ez vált be.

2020.06.04. 22:15:56

@Glokta:
nagyon leegyszerűsítve a fidesz úgy akarja csődbe vinni a főrvárost, hogy nem viszi csődbe az országot. mert a belpesti elitet ezzel verheti szét. a fidesz ellenesek az országot vinnék csődbe úgy, hogy főváros nem megy csődbe. és azt mondják, hogy magyarországon a többség nem európai. mert van dobrev klára és ő európai. és ezt támogatják úgymond a liberálisok. amire a válasz, hogy azok nem magyarok.

Glokta 2020.06.04. 22:29:48

@civisvaros___: Szóval szerinted Ferenc József hozzájárult volna köztársaságok kikiáltásához? Te álomvilágban élsz.
A fegyverletétel szerintem se lett volna jó ötlet, de nem is okozott volna világvégét.

Glokta 2020.06.04. 22:31:26

@civisvaros___: Erre a csődbevivős baromságra már nem tudok mit mondani... Na meg arra sem nagyon, hogy szerinted Dobrev Klára a nagy liberális...

rasztaszív 2020.06.05. 00:11:53

@/\ngel: ó,hát persze.nyilván az volt az áruló,aki védte az országot,és az volt a hős,aki készségesen átengedte a megszállókat.

chrisred 2020.06.05. 04:56:39

@civisvaros___: És akkor Bécs se lenne ekkora, Prága meg nagyobb lenne?

chrisred 2020.06.05. 05:17:13

@civisvaros___: Amit írsz, az Haynaunak ésa Bah korszaknak volt az előzménye. A kiegyezés előzménye a krími háború, Königgraetz és Solferino volt. Ferenc József nem számíthatott a cár támogatására, és ha egyben akarta tartani a birodalmát, szövetségest kellett keresnie.

2020.06.05. 08:10:12

@chrisred:
a habsburgok vereséget szenvedtek a poroszoktól, a franciáktól. nem számíthattak a cár támogatására. anélkül a magyar királyi haderő esetleg már képes lett volna arra, hogy a császáriakat megverje. de ha a magyar honvédség leteszi 49 elején leteszi a fegyvert, akkor nem kiegyezést ajánlottak volna. hanem akkor ugye demiliarizálják a magyar honvédséget. és ezek után ahogyan nagyjából trianonban felosztották volna magyarországot. erdélyt egy oláh népfelkeléssel megszerezték volna a románok. bécs pozsonnyal egyezett volna ki. és az is lehet, hogy budapest németül beszélne. a trónfosztással egyértelművé tették, hogy a magyarok ilyen világból nem kérnek.

budapest liberálisai a magyar államalkotás kérdőjelezik meg a mai napig. ez a nyomorult blogger is. nem akartok összefonódni a központi állammal, akkor mi a francnak vagytok fővárosiak. miért éltek budapesten, vagy környékén a magyar központi állam területén? ti magyar államiságot nem akartok valójában. nem vagytok magyarok, nem vagytok magyar érzelműek.

2020.06.05. 08:20:36

@chrisred:
ausztria nettó tőkeexportőr. tehát bécsben szükség van egy elitre, amelyik az onnan kihelyezett pénzeszköket menedzseli. bécs egy valódi tőkepiaci központ. budapest nettó tőkeimportőr. tehát ha egy épül egy vidéki autógyár, akkor azt nem budapest vezeti, hanem hamamacu, inglostadt, stuttgart, münchen.

magyarország budapest fővárossal a határon túli kisebbségi magyar városok környezetében telepíthetne gyárakat üzemeket. feltéve, hogy azok jogi értelemben védve vannak. tehát van egy mini nemzetközösség. ami a restaurált magyar királyság. és úgy lehet magyar-cseh-szlovák, vagy magyar-román járműipar. tátra teherautó mögé kötik a mátra pótkocsit. és ehhez társul a bosch borsod. csak ugye a németek nem akarnak ilyesmit. budapest németjei pláne nem. le kell cserélni az elitet. ezért van megválasztva a fidesz. lölő és bandája megvegye népszavát. a médiaérdekeltségeket budapest "liberálisainak" kedvenceitől.

2020.06.05. 08:23:06

@Glokta:
dobrev klára a momentum kedvence, a liberálisok liblingje. mert hogy kerülti polgármesteri helyeket adott nékik. ez a szociálliberális koalíció. párbeszéd gyurcsánnyal. erre szavazott budapest népe. és a vidék nagy része meg arra, hogy inkább lölő. nyilván nem lölő, mint polgár. hanem lölő, mint aki szétveri ezt a társaságot. hódoljatok be egy kültelki gázsszerelőnek.

2020.06.05. 08:29:49

@Glokta:
tényleg nem volt ilyen csődbe vivős dolog. a nem-fidesz kormányok idején az ország ment csődbe, vagy teremtettek csőd közeli állapotot. antall kormány, a horn kormány és a medgyessy gyurcsány kormány idején majdnem csődbe ment az ország. budapest liberálisai röhögtek a markukba. eladósították az országot és utána eladták. milyen szuper, mert így felszámolják az államot. a fidesz ezzel szemben azt mondta, hogy ezt a libsi bagázst szét kell verni. és amíg rájuk szavaz a főváros addig budapestet kell csődbe vinni. a gazdasági szabadságharc nem a multikról szól. mert a fidesz is támogatja a multikat. ez arról szól, hogy a komcsikat támogató támogató külföldet kivásárolják, a libsik pénzügyi-keresdelmi-szolgáltató értdekeltségeit csődbe vigyék. erre mondják azt, hogy "fasizmus".

chrisred 2020.06.05. 08:32:36

@civisvaros___: "hanem akkor ugye demiliarizálják a magyar honvédséget. és ezek után ahogyan nagyjából trianonban felosztották volna magyarországot."

Ez mind meg is történt a szabadságharc leverése után. A honvédség vezetőit kivégezték, bebörtönözték, száműzték, a honvédeket távoli tartományokba sorozták be. Az országot közvetlen birodalmi kormányzás alá vonták. Leválasztották a Magyar Királyságról Erdélyt, Horvátországot, a Katonai határőrvidéket, a Szerb Vajdaságot és a Temesi bánságot. A két utóbbi egyesítésével létrehozták a külön igazgatás alá eső Szerb Vajdaság és Temesi Bánságot. A megmaradt területeket öt kerületre osztották (központjaik: Pest, Pozsony, Sopron, Kassa, Nagyvárad), eltörölve ezzel a régi vármegyerendszert. Eltörölték a megyék és a városok önkormányzatát is. A közigazgatás nyelve pedig egységesen a német lett.

Csak jöttek az említett külpolitikai események, amik hátraarcra kényszerítették a birodalmi kormányzást.

G. Nagy László 2020.06.05. 08:39:46

@Glokta:

"Úgy tűnik, te azt nem bírod felfogni, hogy különböző értékrendű emberek élhetnek egymás mellett békében, mindannyian gazdagítva az országot. Mert ahogyan a "vidékiek" is hozzátesznek az országhoz, úgy a "pestiek" is hozzátesznek, csak mást és másképp. Épp az lenne a cél, hogy a "vidéki" és "urbánus" emberek együtt építsék az országot, nem az, hogy az egyik csoport maga alá gyűrje a másikat.
A liberalizmus pedig épp erről, az erőszakmentes, kölcsönös előnyök elvén alapuló együttélésről szól."

Pontosan.

@civisvaros___:

Nem miattunk, inkább csak saját magad miatt dőlj hátra egy percre és gondolkozz el - tényleg csak egy percig! Valóban nem létezik más világ, mint ami a te fejedben él? Tényleg mindenkinek ugyanúgy kell gondolkodnia? Azt állítod, hogy nem vagy nagy barátja a kommunistáknak. Ez a falanszter-ideológia leginkább őket jellemzi. A kommunizmustól semmi sem áll olyan messze, mint a klasszikus liberalizmus. A te gondolkodásmódod lényegesen közelebb áll a bolsevikokéhoz, mint bármelyik másik kommentelőé itt e poszt alatt.

Értem én az "egy a tábor, egy a zászló" elvét, s hiszem is, hogy léteznek olyan katasztrófahelyzetek, amikor elengedhetetlen az összefogás. Ám a boldog békeidők nem ilyenek. Kurvára nem kell egy tömbben menetelni. A Fideszen belül is megjelenik százféle gondolatiság. Alig hiszem, hogy Rogán Tóni és Kövér Laci ugyanúgy látná a világot. Soha a büdös életben nem voltunk egységesek, már István és Koppány konfliktusa óta minimum kétfelé húztunk. Ráadásul azt se nagyon érted, hogy az ország nem kétpólusú. A Dobrev-Szabó-Bangóné asszonykórus iszonyú szánalmas. Aki valódi, liberális kritikát fogalmaz meg a kormánnyal szemben, az a legkevésbé sem az agyhalott neomarxisták felé húz.

2020.06.05. 09:23:06

@G. Nagy László:
ez a defetista duma. minden szar volt mindig magyarországon. a fidesz egy hegyeshalomtól csángóföldig tartó kiterjedt familiáris közösség. nem voltam fideszes sose, nem is leszek, de fideszes ellenes se vagyok. azt látom, hogy az egyetlen formáció, amelyik pártként működik. jól, rosszul, de gondolnak valamit a világról. a többi legjobb esetben is valami dekonstrukció (ne legyen állam, ne legyen semmi, ez a nihill, amit te is képviselsz. menjél el a tanyavilágba, vagy cigánytelepre ahol nincs állam, nincsenek közintézmények, és meglátod, hogy az milyen jó.) arról regéltek, hogy nem akartok összefonódni az állammal. akkor miért éltek budapesten? hogy felszámoljátok a magyar államot? ez egy opció, de esetben nem vagytok magyarok.

G. Nagy László 2020.06.05. 09:33:02

@civisvaros___:

"minden szar volt mindig magyarországon"

Semmi ilyet nem állítottam.

"ez a nihill, amit te is képviselsz"

Világos. Írok egy blogot évek óta, és kétszáznegyven bejegyzés után kell megtudnom, hogy a nihilt képviselem? Vicces. A magam részéről nem vagyok államellenes. De az én állameszményem - mely pont annyira magyar, ahogy a tiéd is - nagyon messze áll a tiédtől. Őszintén hiszem, hogy egy állam akkor működik a legjobban, ha az elemi jogrend őrzésén kívül semmi mással nem foglalkozik.

"menjél el a tanyavilágba, vagy cigánytelepre ahol nincs állam, nincsenek közintézmények, és meglátod, hogy az milyen jó.)"

Dugjál egyszer egy kétszáz kilós nővel, s rájössz, hogy milyen szar a szex :) Baszki, hozz létre egy alapítványt és támogasd a tanyavilág lakóit! Miért az én adómból akarod táplálni őket?

2020.06.05. 09:41:10

@G. Nagy László:
a jelenkori kapitalizmusnak semmi köze nincs a klasszikus liberalizmushoz. az a valós árutermelésen és az önkéntes árucserén alapult. amit a székelyek mondanak, hogy alkossunk vásárszövetséget. az valójában a klasszikus liberalizmus.

a kapitalizmus nem a szabad piac, hanem a szabad tőkepiac. az, hogy szabadon lehet pénzt, pénzpiaci terméket teremteni. és a főváros az ellátási lánc végén lefölözi a hasznot. ha gyügyén lennének a bankok, akkor a gyügyei parasztok is építenének egy várat és üzemeltetnének kocsmákat. és azon vitatkoznának, hogy ki költözzön a várba. és a francnak kell árut termelni. hordják be. elfogyasztjuk. termeljük a dzsídípít. az pénzköltés. fogyasztás, beruházás és külkereskedelem.

na most ha egy főváros központ képes a tőkekivitelre, akkor az állam számára előnyos. ha mondjuk budapesti irodából irányítják felvidék vagy erdély kisebbségi magyar lakta vidékein lányvállalatokat. budapesti irodákból vezetik szerájevó, podgorica, pristina, szkopje gazdaságának egy részét. mert a balkánon vannak magyar vállalatok, akkor a kapitalizmus jólétet teremt. tőkebehozatal és a tőkekivitel egyensúlya. csakhogy ezt budapest nem teremtette meg. nem is ez a cél. mert ennek az alapja a 21. századi revízió lenne. és ezt a pártok közül a fidesz képviseli legalább nyomokban. túl azon, hogy egyesek szétlopják az országot. mert kihasználják a kapitalizmus adta előnyöket. bármennyi pénzt lehet teremteni. és ki költse el. nem klasszikus liberalizmuson és valós árucserén alapul.

G. Nagy László 2020.06.05. 10:07:57

@civisvaros___:

Erősen keverednek a gondolatok.

"a jelenkori kapitalizmusnak semmi köze nincs a klasszikus liberalizmushoz. az a valós árutermelésen és az önkéntes árucserén alapult. amit a székelyek mondanak, hogy alkossunk vásárszövetséget. az valójában a klasszikus liberalizmus."

Ezzel nagy vonalakban egyet tudok érteni.

"a kapitalizmus nem a szabad piac, hanem a szabad tőkepiac. az, hogy szabadon lehet pénzt, pénzpiaci terméket teremteni."

A szabad piacnak része a szabad tőkepiac is. Értem a problémát és részben egyet is értek vele, de ez nem a kapitalizmus alapproblémája, hanem a pénzpiac speciális kérdése.

"és a főváros az ellátási lánc végén lefölözi a hasznot."

Ez meg nettó marxizmus.

Ha amellett érvelnél, hogy legyen aranyfedezete a pénznek, az elgondolkodtató volna. Ha azzal jönnél elő, hogy a bankok túlságosan sok számlapénzt teremtenek, s szűkebb mozgásteret látnál jónak, az egy egy vitaalap. De az, hogy a főváros lefölözi a hasznot - komolytalanná teszi az egész gondolatsort. Öreg, tanulatlan marxisták érvelnek így, benned ennél sokkal több van.

2020.06.05. 10:24:44

@G. Nagy László:
csakhogy totális szabadság nincsen. mert ha a szabad piacnak része a szabad tőkepiac, akkor most lölő megteheti, hogy a szállodáiból elküldi az embereket. elvégzi a szükséges felújításokat ott ahol olyan nagyon nem érdemes kinyitnia. és egyébként meg nyilván lesznek, akik tönkre mennek. lölő megveheti a fél balatont. miért? mert benne bízik a tőkepiac. erre mondják azt, hogy na de ez állami összefonódás. igen, valóban a létező kapitalizmus államkapitalizmus. mindezt lölő megtehetné üzleti titkok mögé rejtve. csak orbán azt mondja, hogy szarnak bele. így is megválasztják. kósa lajosnak az anyukája lízingeli a motorokat. rogán a fia mostoapja ügyvédjének az anyósán vagy nem tudom kiken keresztül vásárol. németh sanyi bácsi eladja a átévét luxemburgba valakinek, aztán megveszi valakitől. de ez nem ügyeskedés, összekapcsolva pénzmosással, hanem egy legitim jogügylet. bokai ügyvédje. de luxemburgban minden ügyvéd olyan, mint borkai ügyvédje. ez a kapitalizmus. nem árutermelés, hanem a pénzügyi ügyeskedés, amit legitimál a jogrend. a jogállam. ami a láthatatlan alkotmányból következik. és azt velencei bizottságban a táltosok látják. strasbourg bírái levezetik, hogy teljesen rendben van. és ha ezeket korlátoznák, akkor a tőkepiac is korlátozva lenne. az meg már úgy nem szabad piac. tehát nem lehet korlátozni.

2020.06.05. 10:47:22

@G. Nagy László:
a pénznek nemesfém fedezete lenne, akkor budapest mit adna azért a temérdek áruért cserébe, ami nap mint nap beözönlik a fővárosba. és kifelé jön a hulladék, a szemét, a kereskedelmi médiából a kultúrszemét. ténylegesen mit nyújt budapest. idegenforgalomból lehetne piaci alapon bevétele. de az is ugye nagyrészt közbirtokokon alapul. a parlament, a vár, a templomok, a múzeumok köztulajdont képeznek. az idegenforgalom a közbirtokokra és a műemlékekre van alapozva. na jó, vannak a részeges prolik nyugatról. na de az a temérdek áru ellenértékeként édeskevés. klasszikus liberális elvek szerint budapest két héten belül kapitulálna. budapest úgy tud működni, hogy leütik az entert. ott a rakás pénz a semmiből. és a pénzköltését menedzselik egy jogász-közgazdász elit mondván, hogy ez a liberális kapitalizmus és a jogállam.

és erre mondja azt orbán, hogy ezt az egésze menedzseli a fidesz. náluk lesz a pénzjegynyomda, a kassza kulcsa, brüsszel is dob egy pénzes zsákot. ők nem ugranak el előle. és újraválasztják őket addig, amíg nem viszik csődbe magyarországot. csakhogy így csődbe viszik budapestet. mert orbánéknak nincsenek kiterjedt külkapcsolataik. vagy ha vannak, akkor azok se stabilak. kétes hírű kínaiak, arabok, törökök, akiket az atoriter rezsimek könnyen lecserélnek. ahogy lalát lecserélték lölőre. és egy válsághelyzetben ezek nem fektetnek be külföldön. ahogyan a mutlik se. így most egy kisebb, zártabb forintgazdasággal lehet számolni. ahhoz nem kell akkora főváros. és a jelenlegi felállásban a köznép inkább a fideszt fogja választani feltéve, hogy a forint nem omlik össze. ezekkal a válságokkal a magángazdaság egyre kiszolgáltatobbá válik, a fidesz még több familiárist gyűjt. és a jelenlegi pártok közül nem marad politikai ellenfele. ez egy reális forgatókönyv. aztán ha valakinek nem tetszik, akkor mondhat alternatívát.

G. Nagy László 2020.06.05. 11:07:02

@civisvaros___:

"erre mondják azt, hogy na de ez állami összefonódás. igen, valóban a létező kapitalizmus államkapitalizmus"

Érted te ezt pontosan. Az én válaszom erre az, hogy kevesebb, kisebb államot. Te pedig nagyobbat szeretnél. Ebből van a gond. Amerikában nyílt megvesztegetés folyik és lobbitevékenységnek hívják. A szégyenlős EU-vezetőket titokban etetik. De ez mind arcul köpése a szabad piacnak.

"és ha ezeket korlátoznák, akkor a tőkepiac is korlátozva lenne. az meg már úgy nem szabad piac. tehát nem lehet korlátozni."

2008-ban az amerikai hitelminősítők egészen konkrét csalásokat követtek el, ebből lett végül a nagy ingatlanválság. Az nem korlátozás, ha a szélhámosokat lefülelik.

"a jelenlegi pártok közül nem marad politikai ellenfele. ez egy reális forgatókönyv. aztán ha valakinek nem tetszik, akkor mondhat alternatívát."

Négy lehetséges jövőképet látok:

1. Gyurcsányék választást nyernek - ez maga volna a katasztrófa, teljesen alkalmatlanok.
2. Minden marad így - ez a legreálisabb.
3. A Fidesz reagál a világra - ebben egyébként profi - és adót csökkent, bürokráciát csökkent, és még szabadabb gazdaságot hoz létre - nem kizárt, vannak ilyen jelek.
4. Jön egy harmadik erő, mondjuk a kétfarkú kutyapárt, vagy a le az adók 75%-ával párt, vagy Puzsér alapít valami politikai tömörülést és ők kerülnek hatalomra - nem látom reálisnak.

2020.06.05. 11:17:56

@G. Nagy László:
ha a pénznek arany, vagy nemesfém fedezete van, akkor is szükség van államra. errefelé 1332 óta van választott városi tanács, de a legrégebbről megmaradt magisztrátusi jegyzőkönyv 1548-as. az így keződik.

Érdemes Szűcs Ferenc biróaága idején 1548-ban keletkezett bírósági határozatok
Deső Péter letiltotta Erdélyi Miklós házának házi eszközeit nyolc forint értékben mindenki mást megelőzve.
Kádas György tiltja Lökös Pálnak Horvát Orbánnál levő pénzét 10 dénár hiján 17 forintig mindenki más előtt.
Srangli János és Haraszti Márton özvegyének férje között a biróság ugy határozott, hogy az adóslevél Kalmár János neve és pecsétje alatt lett kiadva, és őt tartozik perelni.
Szijjártó Tamás felesége zár alá veszi Lökös Pálnak Horvát Orbánnál levő pénzét husz forintig.
Szűcs Benedek a jelen bzonyságlevéllel mindenkit eltilt attól a résztől, amely feleségét Szűcs Gáspár leányát öröklési jogon illetné, hogy azt senki idegen, tartozásáért el ne adhassa vagy meg ne becsültethesse.
Szent György napján Szűcs Márton megbecsültetett két hordó bort Kalmár Márton részére egy hiján harminc forintra, amelyhez Kalmár Márton még négy forintot tartozik adni és fizetni. Ugyanaz a Kalmár Márton Kozma Ferencnek megengedte, hogy felvegye.
Gyenge Máté özvegye vallotta, hogy tartozik Rózsa László szegedi lakosnak 105 forinttal. Ennek felerészét a jövő május 10-re vagy augusztus 15-re igérte megfizetni, más részét a jövő október 26-ra oly feltétellel, hogy házát lekötötte. Ha igéretét nem teljesítené, a határidő letelte után az Rózsa László örök tulajdonában maradjon.

ez egy nap bírói határozata. és szinte mind pénzügylet. és ez így folytatódik.
Cserkó András megegyezett Szűcs István somogyi lakossal negyven bőrben, amelyet Veres András kezéhez igért adni.
Csapó Antal kötelezvényénél fogva házát köteles Fazekas Imrétől visszaváltani tizenötöd napig. Hogyha pedig ez meg nem történne, akkor a házat becsüljék meg.
ingatlanalapú jelzálogügyletek hosszú sora. ez általános volt a 16. századi magyarországon is. csak ebből nem alakulhatott ki egy polgári kapitalista réteg. debrecen eközben kétfelé volt kénytelen hódolni. egyrészt fizetett a budai pasának. a szolnoki bég seregeit el kellett űznie. és kassai főkapitány is időnként igyekezett megsarcolni a várost. ebből lett a bocskai felkelés. a reformációért és a magyar polgárosodásért. amit debrecenben a németek egy része támogatott. a királyi magyarok oldalára áll. a magyar urak egy része császári oldalra. és a kiegyezés se működött a nemzetiségek miatt. abból lett trianon.

és lehet egy kis magyar államkoncepció. de ahhoz nem kell ekkora főváros. ez a realitás persze. az idealizmus meg az, hogy informálisan visszaáll a nagy magyarország. egerből viszik a bort a vásározók késmárkra. és onnan hoznak juhtúrót az áfész boltba. losoncon a magyar áruházban a szlovákok megveszik a lehel hűtőszekrényt. és cserébe adnak valamilyen kiváló csehszlovák árut. és a rába és a zetor traktorok szántják a magyar és a szlovák kisföldet. a magyar és a szlovák gyerekek nagyszombaton ki tud többet a natio hungaricáról vetélkedőt tartanak. mert a nagyszombati eminens szlovák kisdiák a szláv és a világangol mellett tudna latinul és egy kicsit magyarul is. ez lenne a revízió. csak ennek most nagyjából zéró a realitása. marad az első változat. kultúrharcban szétverni a belső ellenséget. ezért nemzeti konzultációt hirdet a kormány, hogy megakadályozza, hogy soros györgy 2. számú tervének végrehajtását. és most majd ez lesz.

AngeI 2020.06.05. 12:22:55

@civisvaros___: Sztem trónfosztás nélkül is ellen lehetett volna állni. A 19. században egy trónfosztás más a "respublica rémét" vetette előre. Egész más volt a nemzetközi megítélése a regnáló monarchiák szemében, mint Rákóczi idején..

2020.06.05. 15:01:30

@/\ngel:
na de ezt most úgy írod, mintha viktória királynő lelkesen támogatta volna a magyar szabadágharcot és megüzente volna kossuth lajosnak, és az akkor 8 éves az első szülött gyermeke (akiből német császárné lett) magyar királynénak adja úgy, hogy hozzáadnak egy magyar grófot. aki a legtöbb pénzt ajánlja. vagy az akkor 7 éves kis eduárdhoz (akiből brit király lett) hozzáadnak egy magyar nemesi családból egy lánykát. aki megtetszik neki. a hannover ház megszerzi a magyar trónt. és cserébe a brit birodalmi haderő neki megy a habsburg birodalomnak és a cári oroszországnak. vagy viktória maga lesz magyarország királynője és india császárnője. volt egy ilyen ajánlat. bármi segítsék a nyugati uralkodóházaktól. csak ezt a magyar nemesség elutasította. semmi ilyenről nem tudok. nekem úgy tűnik, hogy a magyar szabadságharc magára volt hagyva.

AngeI 2020.06.05. 17:53:00

@civisvaros___: A nemzetközi diplomáciában ezek lányeges dolgok voltak. Az akkori monarchiák egyszerűen irtóztak az köztársasági törekvések lehetőségétől is. Az is érdekes kérdés, hogy a trónfosztás ténye mennyire befolyásolta az orosz cárt abban, hogy beavatkozzon.
Véleményem szerintem a trónfosztás egy teljesen felesleges gesztus volt, és így vélekedett az akkori magas rangú honvédtisztek többsége is az OBH-ban.

AngeI 2020.06.05. 19:33:42

@civisvaros___:

epa.oszk.hu/00600/00617/00002/tsz98_3_4_kosary_domokos.htm

"Harmadik tanulságunk azonban, amelyet, sajnos, akkor is ki kell mondanunk, ha esetleg mások hagyományos véleményével nem egyezik, éppen az, hogy mint konkrét politikai lépés, az adott feltételek közt nem volt szerencsés. Magyarország nemzetközi helyzetén nem javított, hanem inkább rontott. Nem azért, mintha az orosz intervenciót — mint sokan hitték, akkor és utóbb — ez váltotta volna ki. Az osztrák vezetést a tavaszi magyar katonai sikerek késztették arra, hogy segítséget kérjen a cártól, akivel ilyen esetre már 1833 óta megállapodása volt. Schwarzenberg herceg osztrák miniszterelnök már a katonai segítség technikai részleteirõl tárgyalt az orosz udvarral, amikor a trónfosztás történt. Igaz, hogy ezt bizalmas úton végezte, és saját minisztertanácsa elé csak április 21-én terjesztette a javaslatot, a fõparancsnok elõzõ napi ijesztõ jelentésének hatására. Ha ekkor esetleg már a trónfosztásról is hírt kapott — mint ahogy kaphatott —, akkor az már nem befolyásolta döntését, legfeljebb megnyugtatta annak nemzetközi visszhangját illetõen. “Tant mieux” (annál jobb) — írta a hír vételekor az ifjú Ferenc József is. Brunnov londoni orosz követ saját szempontjából egyenesen szerencsés fordulatnak nevezte, hogy Kossuth nem maradt a legális önvédelem terén, mert — szerinte — az angolok rokonszenve már nagyon a magyarok felé kezdett fordulni. Az õ jelentéseiben olvasható az is, hogy Palmerston — állítólag — úgy reagált az orosz beavatkozás hírére: “csak gyorsan végezzenek”. A magyar nyilatkozatnak tehát e téren csak annyi szerepe volt, hogy az orosz — és osztrák — diplomácia számára megkönnyítette az intervenció tényének nemzetközi, nyugati elfogadtatását."

AngeI 2020.06.06. 22:34:02

@civisvaros___: Miért szükségszerű a trónfosztás? Számos történelmi példa van , amikor trónfosztás nélküli küzdelem folyt a regnáló uralkodó ellen, pl az angol polgárháború idején.
Kosáry cikkéből kiderülnek a trónfosztás hátrányai, előnyei viszont nem nagyon voltak.

chrisred 2020.06.07. 06:29:25

@/\ngel: Ismereteim szerint az angol polgárháború idején lefejezték a királyt és kikiáltották a köztársaságot.

AngeI 2020.06.07. 19:22:55

@chrisred: Igen, miután több csatában is megverték a királyi seregeket. Ezután a király fogságba került. A harcok idején nem történt trónfosztás.

aranyláz 2020.06.08. 13:32:24

Aki a saját népét kiszolgáltatja a gyilkosoknak, egy másik államnak, aki a saját népét ezáltal megcsonkítja, elpusztítja, az ne várjon kegyelmet. Mindenki azt kapja, amit megérdemel, legfeljebb nem látunk át teljesen az okok ezernyi szövevényén.

2020.06.08. 14:33:40

@civisvaros___:
"amíg rájuk szavaz a főváros addig budapestet kell csődbe vinni."
"erre mondják azt, hogy "fasizmus"."

Nem, ez nem fasizmus, ez nyílt hazaárulás.

AngeI 2020.06.08. 20:43:27

@belagezapista: Értem, de ez egész más lehetőségeket vetett fel a trónfosztás a 19. század közepén, mint a 18. század elején. Utóbbi esetben fel sem merült a "respublika veszélyes gondolata", előbbi esetben már igen. És ne feledjük, hogy Rákócziék sem találtak új királyt, pedig megkínáltak egy néhány uralkodói családot a lehetőséggel, de senki nem akart élni vele.
Valamint a 1849-ben a nemzetközi politika szintjén igazából senkinek nem állt érdekében a Habsburg birodalom megszűnése..

AngeI 2020.06.10. 16:45:05

@rasztaszív: Vajon ha sikerül stabilizálni a Tanácsköztársaság helyzetét, mi a következő lépés? Csatlakozás a SZU-hoz? :)

AngeI 2020.06.11. 15:55:43

@belagezapista: Én is abban hiszek, hogyha stabilizálódik az ország helyzete, akkor egy katonai puccsal letartóztatják a bolsi bagázst, és egy Horthyhoz vagy inkább Pilsudskihoz hasonló figura vezeti tovább az országot, akár mint kormányzó, akár úgy, hogy egy idő után átadja a hatalmat egy polgári kormánynak.
süti beállítások módosítása