téveszmék

"Csonka Magyarország nem ország"

2020. június 02. - G. Nagy László

trianon2.jpg

 

Kevés ostobább és értelmetlenebb eseménynél tudnánk fellapozni a történelemkönyvet, mint amilyen az első világháború volt. Az azt lezáró békediktátumot ugyanez az őrület jellemezte. Immáron száz esztendeje, hogy az 1920. június 4-én, a versailles-i Nagy Trianon-kastélyban aláírt dokumentum alapján Magyarország területének több mint kétharmadát elcsatolták; lakosságának fele pedig másnap egy idegen országban ébredt.

 

A kérdés természetesen nem az, hogy a trianoni döntés igazságos volt-e, vagy sem. Alig hiszem, hogy valaha bárki is méltányosnak gondolta volna. Még a hazájába visszatérő amerikai elnök, Wilson is úgy nyilatkozott, hogy nem is érti, mi történt. A nagyhatalmak persze elsősorban Németországot kívánták megbüntetni és elszigetelni; ez utóbbira praktikus megoldásnak tűnt az Osztrák-Magyar Monarchia - mint potenciális szövetséges - feldarabolása. Csakhogy amíg a németek a területük mindössze 13%-át veszítették el, addig a magyar föld 71,4 %-át osztották szét a környező államok között. Egészen brutális, megalázó és a modern kori történelemben példátlan tett - s ezzel az adott kor minden szereplője tökéletesen  tisztában lehetett. (Persze olyanok is akadtak, akiknek még ez sem volt elég. A románok a Tiszánál húzták volna meg a határt, a szerbek a Balaton déli partjáig terjeszkedtek volna, míg az alakuló Csehszlovákia akkori vezetőinek terveiben egy egészen aprócska Magyarország szerepelt: Budapestre és közvetlen környékére szűkítve hazánk területét.) Ami igazán érdekes, az leginkább az, hogy egy évszázad elteltével mihez kezdünk e történelmi tapasztalattal, részint a külpolitikánkat, részint saját lelkünket, nemzettudatunkat illetően. Az előbbi kapcsán érdemes megjegyezni: ugyanazok a nagyhatalmak, melyek szívfájdalom nélkül szaggatták darabokra az országot, negyedszázaddal később, a második világháborút követően ugyanilyen érzéketlenül nézték végig, ahogy elnyel bennünket a szovjet birodalom; majd 1956-ban harmadszor is cserben hagyták a magyarságot. Úgy tűnik: ideje volna megtanulnunk, hogy elsősorban önmagunkra számíthatunk. S persze ezen túlmenően azt is, hogy azért nem árt a barátság sem a szomszédokkal, sem a világpolitika nagyágyúival. Ami a lélektani fejezetet illeti: ha az 1920-as években véletlenszerűen megkérdeztünk volna száz férfiembert az utcai forgatagból, hogy hajlandóak volnának-e fegyvert fogni Erdély és Felvidék visszaszerzéséért, nagy valószínűséggel a többség habozás nélkül vágott volna rá egy igent. Manapság ugyanez a kérdés megmosolyogtatóan hatna, s alig hiszem, hogy találnánk olyan katonakorú embert, aki a vérét adná a revízióért. Ez persze így is van jól: az emberi élet mérhetetlenül értékes, ehhez képest a határok kérdése jelentéktelen ügynek számít - annyit bizonyosan emelkedett az általános tudatszint, hogy ezt az alapigazságot ma már képesek vagyunk felismerni. Trianon fájdalma mindazonáltal sokakban még mindig él, s ha a járvány nem zárta volna le a határátkelőket, valószínűleg egy komolyabb versailles-i tüntetésről is beszámolnának a következő napok híradásai.

 

Ha az elszakított területek jövőjét tekintjük, alapvetően három forgatókönyvvel számolhatunk - a legkevésbé sem egyenlő esélyek mellett. A legvalószínűtlenebb szcenárió a területi revízióé. Nincs az a komolyan vehető politikai erő, mely ilyen célkitűzést megfogalmazna, s valójában a magyar választópolgárok túlnyomó többsége sem ebben látja a megoldást. A második verzió a területi autonómia lehetősége, mely időről időre megjelenik a közgondolkodásban. Diplomáciai tekintetben ez már eggyel szelídebb elképzelés, ám szemmel láthatóan ez is ezer sebből vérzik: jelenleg sem a jogi keretek, sem a politikai szándékok nem adottak az ilyen változásokhoz. Pontosan érezzük: ez a kérdés nem csupán az egykori magyar területeket érinti. Ha bárhol Európában precedenst teremtenének hasonlóra, az öreg kontinens számos országa egy héten belül széthullana, gondoljunk csak Katalóniára, Walesre, vagy Skóciára. A harmadik forgatókönyv messze a legvalószínűbb: minden marad a pillanatnyi állapot szerint.

 

Miért van az, hogy 2020-ban - túl az évfordulós megemlékezésen - egyáltalán ilyen kérdésekkel foglalkozunk? Miért lényeges az, hogy Székelyföld, vagy épp Kárpátalja közigazgatáságilag mely ország részét képezi? Válaszként legalább öt történelmi szempont megemlíthető, azonban ezek közül szemmel látható módon mindössze egyetlen egy az, amely még napjainkban is valódi jelentőséggel bír.

  1. TERMÉSZETI KINCSEK, ERŐFORRÁSOK - A Trianon utáni új nemzethatár legnagyobb gazdasági hátránya az volt, hogy Magyarországot szinte egyoldalú agrárgazdálkodásra kárhoztatta, megfosztva számos nyersanyagforrásától. Az erdélyi réz- és aranybányák elveszítése akkortájt komoly érvágásnak számított, manapság azonban ezek jelentősége - a teljes nemzetgazdasági produktumhoz viszonyítva - aligha számottevő.
  2. A MAGYAR ÁLLAM SÚLYA ÉS JELENTŐSÉGE - Minél nagyobb egy adott ország földrajzi területe és lakossága, annál nagyobb gazdasági és hatalmi potenciált jelent. (A nagyobb népességszám egykoron még a katonai erőt is döntően meghatározta.) A politikai vezetőknek tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mekkora országot irányítanak, azonban nekünk, mezei polgároknak ez abszolút nem oszt, nem szoroz. A legtöbben egyáltalán nem érezzük azt, hogy személyes boldogságunk meredeken nőne, ha nem egy 93 ezer négyzetkilométeres ország polgárai lennénk, hanem egy háromszor akkorának. (Venezuelában sem élnénk szívesebben, pedig tízszer akkora, mint hazánk.)
  3. A MAGYARSÁG MEGMARADÁSA - Amióta az eszemet tudom, mást sem hallok, mint a folytonos aggódást a nemzethalál miatt. Már Vörösmarty is gyönyörűen megírta: "S a sírt, hol nemzet sűlyed el, Népek veszik körül". Egy percig sem állítom, hogy ez garantáltan csak vízió marad, míg világ a világ. A magyarság addig tart, amíg létezünk, s amíg a nyelvünk és a kultúránk értéket jelent számunkra. Ha ezeket magunk mögött hagyjuk, úgy - minden egyéb körülménytől függetlenül - előbb-utóbb ez a sors vár ránk. (Valójában ez is a társadalmi-kulturális evolúció része; az életrevaló népek és kultúrák fennmaradnak, a többiről a történelemkönyvekben olvashatunk.) Természetesen van igazság abban, hogy idegen környezetben nehezebb a nemzeti hagyomány őrzése, mint az anyaországban, ám korántsem lehetetlen. És ha a jelen valóságát nézzük: talán nincs még egy nyelv a világon, mely annyira időtállóan és oly kevés változással fennmaradt volna, mint a magyar. Az elmúlt ezer év minden írásos emlékét értjük - ez aligha mondható el a bolygó beszélt nyelveinek többsége kapcsán. Jómagam tehát a legkevésbé sem aggódom a nemzethalál miatt, mi több, még azt sem látom reális veszélynek, hogy a határon kívül rekedt honfitársaink végleg "elrománosodnának", vagy "elszlovákosodnának".
  4. A HATÁRON TÚLI MAGYARSÁG JÓLÉTE - Teljesen nyilvánvaló, hogy ez a legfőbb, s napjainkban talán az egyetlen érvényes szempont, mellyel számolni kell. 1920-ban minden harmadik magyar anyanyelvű nemzettársunk a határon kívül rekedt, a mai viszonyokat tekintve összesen kilenc különböző országba szétszóratva. Kevés kivételtől eltekintve mindenütt megkezdődött gátlástalan kifosztásuk, melyet földreformnak, ipartelepítési programnak, vagy épp falurendezési programnak neveztek. Mindezek ma már elképzelhetetlenek, a legtöbb érintett területen azonban ezzel együtt sem könnyű sétagalopp a kisebbségi lét, elég, ha csak a közelmúltbeli ukrán nyelvtörvényre gondolunk. Ha van értelme annak, hogy külügyminisztériumot és diplomáciát működtetünk, az többek között abban áll, hogy a határon túli magyarság érdekeit megfelelő módon képviseljük. Ha lehetséges, úgy a legmosolygósabb barátsággal; ha ez eredménytelen, úgy határozott, nemzetközi nyomásgyakorlással.
  5. NEMZETI BÜSZKESÉG - A határon túli honfitársaink jólétén kívül nemigen tudtunk megemlíteni olyan szempontot, amelynek - 2020-ban - meghatározó jelentősége lenne a trianoni döntés szempontjából. Ha biztosak lehetnénk abban, hogy a magyarság sehol sem szenved hiányt semmiben, úgy könnyedén belátnánk: minden egyéb csupán nemzeti büszkeség kérdése. Vagy talán helytállóbb volna így fogalmazni: nemzeti gőg kérdése. (Milyen érdekes: a két kifejezés csaknem ugyanazt jelenti, ám amíg egyik abszolút pozitívan cseng, úgy a másikat tökéletesen negatívnak érzékeljük.) Muszáj látni, hogy nem vagyunk felelősek apáink és nagyapáink álmaiért, csakis a sajátjainkért, s persze némiképp az utódaink jövőjéért. Ha az ezeréves királyság dicsőségén merengünk, az ahhoz hasonlatos, mint amikor a világverő Aranycsapatot sírjuk vissza. Nyilván ma is bosszankodunk, ha kikap a válogatott, ám személyes boldogságunk aligha ezen múlik.

 

E ponton hunyjuk be a szemünket, s képzeljünk el egy olyan jövőt, melyben nincs magyar állam, nincs román állam, nincs Európai Unió, s nincs semmiféle globális, országok feletti világhatalom sem! Amennyiben ez túlságosan futurisztikusnak tűnik, gondolkodjunk amolyan éjjeliőr-nemzetállamokban, melyek a legkevésbé sem szólnak bele polgáraik életébe (csupán az elemi szintű jogrend és a magántulajdon sértetlenségét hivatottak óvni). Az emberek olyan vállalkozásokat indíthatnak, amilyeneket csak akarnak (nem bénítják őket bürokratikus előírások ezreivel). Azzal kereskedhetnek, akivel csak szeretnének (nincsenek vámok, embargók és egyéb korlátozások). Olyan nyelven beszélnek, tanulnak, szerződnek ahogy nekik tetszik (ennek ugye már most is így kéne lennie). Arra költik a pénzüket, ami a szívük vágya (nem adóztatják agyon őket sehol sem). Egy ilyen környezetben van-e bármilyen jelentősége, hogy Kassán, Marosvásárhelyen, vagy Debrecenben élek? Alig hiszem. Valami hasonlóért jött létre az EU is annak idején, s valójában már rég ott kéne tartanunk, hogy a románokkal és szlovákokkal együtt mosolygunk dédapáink kishitűségén és korlátoltságán. Őszintén hiszem, hogy a jövő olyan világot tartogat számunkra, amelyben Trianon tragédiája már csupán egyetlen tanulságos epizód, egyetlen begyógyult seb marad a számos magyar sorscsapás közt, Mohácshoz és Világoshoz hasonlóan. De addig még hosszú lesz az út.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://teveszmek.blog.hu/api/trackback/id/tr1415728666

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

rasztaszív 2020.06.04. 13:02:04

@/\ngel: esetünkben az irreális területvesztés volt az ára a köztársaság megbuktatásának.

G. Nagy László 2020.06.04. 13:02:39

@civisvaros___:

"te középutat keresed a libsik és a fidesz között. de az nincsen. "

Én valóban a középutat keresem, de nem pártok közt lavírozva, hanem értékalapon gondolkodva. Gazdasági értelemben a Fidesz sokkal liberálisabb, mint a baloldal, többek között ezért is inkább támogatható. Hitem szerint a nemzeti érdekeket . vagyis személy szerint a saját jólétemet - is jobban képviseli, mint a baloldal. Persze, ettől még csinál hülyeséget bőven.

G. Nagy László 2020.06.04. 13:05:35

@civisvaros___:

"elvben a liberális és a nacionalista kompromisszum (szabadkőműves és hazafi) kossuth lenne. ma a világlapok őt is lefasisztáznák. nem kicsit. "

Ezt pontosan így gondolom magam is.

"Természetjog"

Bingó! Ez lenne a lényeg. (Ez a liberalizmus alapja.)

2020.06.04. 13:05:43

@rasztaszív:
az 1849-es magyar országgyűlés ápr. 14-én trónt fosztott. de a királyságot nem számolták fel. és egyetlen magyar forradalmár se akarta a királyságot magyar, szlovák, román köztársaságokra felosztani. hanem a történelmi magyarország államegységét hirdették meg egy polgári fordulattal. a tanácsköztársaság hívei pártolták magyarország felosztását.

2020.06.04. 13:09:14

@G. Nagy László:
na de kossuth is liberális volt. nemzeti liberális. vagy mondjuk vajda jános. márciusi ifjak egyike. ez meg ugye egy "csurkista" vers.

A nagyurakhoz

Hogy nálatok özön a kincs, - / Való, hogy pénzetek tömérdek, / De könyvre, magyar könyvre, nincs / A milliókból egy fillértek!
Vörös kabátot ölttetek, / Talán azért, hogy példázzátok: / A haza testén, mely beteg, /
Ti vagytok a létőrlő rákok.
Egész más a mi istenünk / S egészen más a ti istentek: / Mi mindig előre megyünk /
S ti egyiránt csak hátra mentek.
Ne többet erről! Ezután / Ti balra és mi jobbra térünk. / Sok víz foly el még a Dunán / - Vér is talán -, mig összeérünk.

rasztaszív 2020.06.04. 13:09:22

@civisvaros___: tulajdonképpen a tárgy szempontjából mindegy,melyik felsőbbrendű,a lényeg az,hogy a papoknak,és nemeseknek fontosabb volt a saját anyagi érdekük,mint az országé.ezt azonnal propagandával próbálták elfedni,és te máig azt visszhangzod.

rasztaszív 2020.06.04. 13:11:39

@civisvaros___: helyesen : egyetlen magyar forradalmár sem akart királyságot.

2020.06.04. 13:23:09

@rasztaszív:
mégse törölték el a királyságot.

2020.06.04. 13:26:43

@rasztaszív:
te a francia forradalom történetét próbálod ráhúzni a magyar történelemre. ez az akadémikus történetírás. ezt tanítják az iskolában. ezt kell mondani az érettségi vizsgán. de aki azt képzeli az nem magyar. aki azt hiszi, hogy a magyar nyelv finnugor eredetű az nem magyar. ugyanezek gondolják azt, hogy trianon lehet, hogy igazságtalan volt, de ezen már túl kellene lépni, stb. ez a népesség világképe a magyar hagyományoktól, a magyar közgondolkodástól idegen.

rasztaszív 2020.06.04. 13:31:26

@civisvaros___: a 48-asok is a francia forradalom történetét próbálták ráhúzni a magyar történelemre.de biztos nem voltak magyarok.

2020.06.04. 13:36:10

@rasztaszív:
a 48-as forradalmárok fel akarták akasztani széchenyit vagy batthányi grófot vagy báró eötvös józsefet? értem, hogy az iskolában a jakubinus diktatúrát vetítik rá a magyar polgári fordulatra. de aki azt elhiszi az nem magyar. errefelé mindenki összenéz, mint a kommunista időkben. a gyerekek tizenévesen is megértik. kezdve onnan, hogy szent istván a nyugati kereszténységhez csatlakozott. a nagy egyházszakadás még meg se történt. és egy félig latin-félig görög korona inkább a kereszténység egységét hirdeti semmint a feltétlen nyugatosságot. az akadémikus történetírás tele van magyar ellenes toposzokkal. azért van megválasztva a fidesz, hogy ezeket az akadémikusokat zavarja el a francba. akik verik a seggüket, hogy jönnek a nácik. őket zavarják el. de ezt 1990-ben meg kellett volna tenni. csak akkor ki lehetett játszani a holokauszt kártyát. mert még éltek áldozatok. ennek a pugratóirumi időszaknak van lassacskán vége. a komcsi, libsi bagázs világképének.

rasztaszív 2020.06.04. 13:45:39

@civisvaros___: a jakobinus diktatúrát egyedül te próbáltad most itt másra vetíteni.a magyar forradalmak célja 48-tól mindig a köztársaság volt.

2020.06.04. 13:46:02

@rasztaszív:
a magyar polgári forradalom nem szüntették meg a magyar királyságot, nem akarta megölni a magyar nemességet. a császári birodalommal fordult szembe. a kiegyezéssel létrehozták a monarchiát. amit a népi nacionalista irányzatok szétvertek. többek között azért, mert egyesek a nemesség vagyonát el akarták szedni. ők a kommunisták. a cár vagyonát nem kapta meg a nép. és ilyenek a kapitalisták is. a szocik eladósítják az államot. a libek eladják. a konzik asszisztálnak. ez a rablókapitalista banda az antifasiszta koalíció. akik rettegnek, hogy jönnek a "nácik". és most jönnek. csak nem ölnek meg senkit. ellenben szétzavarják a korábbi elitet. leginkább a bölcseletben. ez a rendszerváltás része. az nem ért véget 1990-ben. ez egy hosszú átmenet. ami az is lehet, hogy eltart még 2030-ig.

rasztaszív 2020.06.04. 13:51:26

@civisvaros___: a magyar forradalmak célja 48-tól mindig a köztársaság volt.

2020.06.04. 13:52:05

@rasztaszív:
a forradalmárok kiálltak a térre. és sok mindent mondtak. de a köztársaságot nem kiáltották ki. azért, mert úgy szlovákok és a románok is kikiáltották volna. és a magyar királyságtól elcsatolták volna felvidéket és erdélyt. ezért a polgári fordulatot hirdettek a magyar királyságban. bécsben ferenc józsef császár is meghirdette a magyar királyság felosztását a forradalom ellenében. csak úgy a monarchia szétesett volna. ezért az olmützi alkotmány sohasem lépett életbe. 1848-49-es forradalomban aki magyar volt az a magyar királyság királyság egységéért harcolt. a nem-magyarok annek ellenében.

G. Nagy László 2020.06.04. 13:57:45

@civisvaros___: @rasztaszív:

Mennyit tudtok rugózni egy ilyen faszságon.

Jakobinus, kommunista = erőszakos baloldali = hányinger
Törvény előtti egyenlőséget követelő = demokrata, liberális

Monarchia vagy köztársaság - nyilvánvalóan vagy ez, vagy az - ám valójában jelképes kérdés. Abszolút semmi jelentősége.

A forradalmak nyilvánvalóan összehasonlíthatóak, ahogyan a focimeccsek is. A franciák másképp játsszák, persze. Azt viszont kurvára utálom, amit Bayer Zsoltiék csinálnak: a korlátolt és szarházi jakobinusok miatt az egész francia forradalmat negatívnak mondják, miközben a szabadság, egyenlőség, testvériség szlogen egy kifejezetten pozitív, széles körben elfogadott értékrendszert képvisel. Csak aztán jött a nyomorult Robespierre és felrúgott mindent, ami szent.

2020.06.04. 13:58:37

@rasztaszív:
a 12 pont egyik követelése volt az erdéllyel való unió. nem akartak magyar és román köztársaságot. hanem a kárpát-medence évezredes egységét hirdették. és az a királyságra volt alapozva. amit a kárpátok vonulata választott el a román regáttól. de a 48-as magyar forradalom a királyság egységét harcolt. királyi honvédség volt. csak épp király nem volt. szent korona uralkodott. a szent korona magyar, magyarrá vált alattvalói harcoltak a császáriakkal. népnemzeti liberális fordulattal megteremtik a polgári magyarországot. ami nem sikerült. mert hogy ezt a kísérletet szétverték a birodalmii németek és a cári oroszok. a polgári magyar eszménykép továbbra is nagy-magyar. aki magyar abban hisz. aki nem az nem magyar.

rasztaszív 2020.06.04. 14:03:08

@civisvaros___: ezért kellett bukniuk.éppen a konzervatizmusuk miatt.ez történelmi tény.

18-ban viszont kikiáltották.és továbbra is erősen kérdéses,mitől lenne magyarabb az,aki a papok,és nemesek érdekeit,hogy megdöntsék a köztársaságot, fontosabbnak tartja,mint az országét.

2020.06.04. 14:06:15

@G. Nagy László:
ha neked a szolidaritás a francia forradalomból következik, akkor nem vagy magyar.

rasztaszív 2020.06.04. 14:07:04

@G. Nagy László: 19-ben volt jelentősége.így voltak,akik ugyan egy kisebb országban,mindenki kárára,de jobban jártak.

2020.06.04. 14:17:12

@G. Nagy László:
két álláspont van. az egyik azt mondja, hogy van a történelmi magyar királyság. ami a kárpát-medencében terül el. és abban a magyarság az államalkotó nemzet. így lehet léván magyar kir. általános iskola. ami magyar kir. oktatási hivatalnak van alárendelve. ez a revizionista.

a másik azt mondja, hogy a magyar királyság mit olyan jogutód nélkül megszünt. és helyükbe lépett a magyar, a (cseh) szlovák és a román (nép) köztársaság valamint a szovjetunió illetve ukrajna. és így nem lehet beregszászon magyar iskola. mert kárpátalja nem hungária. ezer évig az volt. de ez a királyi államrend megbukott mégpedig végérvényesen. és ez nyilván nem magyar álláspont. ezt mondják az ukrán, szlovák, román nacionalisták. és ezzel ért egyet budapesten a többség. nyilván nem vagytok magyarok. ezt mondja a fidesz. és ebben igazuk van.

2020.06.04. 14:27:07

@G. Nagy László:
te pontosan azt képviseled, amit egy szlovák, román, ukrán ortodox nacionalista. lehet, hogy trianon kissé igazságtalan volt, de ez a múlt. ezen túl kellene lépni. és ők nem akarnak magyar kisebbségeket. hanem mindenki járhat szlovák iskolába. és mellette tanulhat magyarul. ahogyan ausztráliában is. vagy akárhol.

a revizonista politika vegyes államrendet hirdet. léva többnemzetiségű. és innen nézve az magyarország. pozsonyból nézve szlovákia. kolozsvár budapestről nézve magyar, bukarestből román. erdély egy vegyes zóna. magyarok és a románok egyenrangúak. a románoknak nem kötelező magyarrá válni. de megfordítva se. a magyaroknak se kell románná lenniük. miért? mert ők a történelmi magyarországnak, a magyar királyságnak az időlegesen jogfosztott állampolgárai. és ez a joghátrányuk a revízióval helyreáll.

2020.06.04. 14:44:03

@G. Nagy László:
egyszerű példa. debrecen szőlőskertje hagyományosan az érmellék. a debreceni polgárok arrafelé vásároltak szőlős birtokat. és békében éltek a székelyekkel. errefelé a fidesz azt mondja, hogy legyen az érmelléki borivdék központja debrecen vásárváros. a székelyek azt mondják, hogy alkossunk vásárszövetséget. ez egy feudális projekt. ehhez az kellene, hogy az érmellék a debreceni uradalom, nagy debrecen részévé váljon. és egy érmelléki is járhasson a debreceni kollégiumba. feltéve, hogy ide akarnak tartozni. a debreceni mihály napi kirakozó vásár kitelepülhet érmihályfalvára. ez budapest többsége számára teljesen anakronisztikus. mert valóban ez a feudális magyar királyi hagyományokon alapul. és ezeket kívánjátok eltörölni mondván, hogy a kapitalizmus nem ilyen. valóban. ez helyre állítja kereszténységet. de ebbe még belefér egy ilyen bor és jazz napok.
www.youtube.com/watch?v=x8l9fWMK0LY
csak ez magyaros jazz. magyar borokkal. székely kaláccsal. persze ez kicsit amerika, magyar. tipikus fidesz rendezvény. errefelé az összes ellenzéki párt kamupárt. csak a fidesz létezik.
fidesz egyetemi rendezvény.
www.youtube.com/watch?v=DH-ObwazZYA
ezzel együtt errefelé a többség revíziót hirdet. miért? mert errefelé magyarok élnek. hirdetik a nemzetközösséget és a világpolgárságot ugyanúgy mint az uniót erdéllyel. budapesten a többség magyar ellenes. a közgondolkodás a magyar elemet kizárja. hogy az ellentmond a globalizációnak. de nem feltéve, hogy a nemzetköziséget nem tekinted totalitáriusnak.

chrisred 2020.06.04. 14:59:19

@civisvaros___: Nincs értelme összekeverni egy ország államformáját a helyi közigazgatás berendezkedésével (önkormányzat). Az állami szuverenitás alapja, hogy nem ismer el más főhatalmat. Debrecen soha nem volt független köztársaság (mint mondjuk az olasz városállamok), a mezővárosi kiváltságait az uralkodótól kapta.

chrisred 2020.06.04. 15:06:06

@civisvaros___: "a 48-as forradalmárok fel akarták akasztani széchenyit vagy batthányi grófot vagy báró eötvös józsefet?"

Őket nem, csak Zichy Ödönt.

2020.06.04. 15:18:00

@G. Nagy László:
akiket a fenti videón látsz azok fidesz migránsai. csak debrecenbe 7 ezer külföldi diák kap a magyar államtól támogatást, hogy tanulhasson. ezt akarják megnövelni. csak persze ennek is van korlátja, mert ki az, aki debrecenben tanul feltéve, hogy tanulhat londonban, párizsban. nyilván európai mérvel legfeleljebb alsó középosztálybeli afrikai, arab, zsidó, koreai, stb. a magyar kormány a nyugat-európába alsó középosztályt támogat meg. ezen a szinten tudnak tömegtámogatást elérni. azért, mert budapest nyíltan magyarellenes. persze a ceu aktivisták semmivel se jobbak, mint a migránsok. csak ők felforgatnák magyarországot. mondván, hogy a fidesz nacionalizmusa kizárja a külföldieket. dehogy is. ilyen egy fidesz hök "ezeregy éjszaka" buli.
www.youtube.com/watch?v=L8zaAtLfLEw
a fidesz is külkapcsolatokat épít. csak ezek a világ pórnépei. mert ezek nem milliárdos kölkök. mert ők miért is jönnének kelet magyarországra. ez a fidesz. nyugat-európai elitista nézőpontból ez pórnép.
www.youtube.com/watch?v=OPuudRXV9TI
ez elitista nézőpontból egy alacsony költségvetésű giccsparádé a fidesz középszerű fellépőivel. csakhogy ez is multikulti. ezzel van meghirdetve a revízió. vagy mondjuk ezzel a kereszténységgel. van minden. ősi napkultusz, pogány tűzimádás, zsidókeresztények, római és görög katolkusok, pusztai pásztorok, városi reformátusság, evangelikusok, fekete gospel kórus, fehér templomi mobilfénnyel, lappföldi mikulás, német hütte, óriás kerék, led fal, betlehemezők.
www.youtube.com/watch?v=Zta8xf5r7mg
ez az egypárti fidesz. tipikus multikulti, tipikus posztmodern. csak ebben megjelenik a magyar hagyomány. ez az ellenzék problémája. mert különben ezeknek mind tapsolniuk kellene.

2020.06.04. 15:26:49

@chrisred:
de nem azért akasztották fel, mert nemes volt hanem mert nem volt magyar. magyarellenes röplapokat terjesztett. azt, hogy a forradalom álljon a császár oldalára és a magyar honvédség jellasics mellé. aa magyar ellenes összeesküvők felszámolták volna a magyar királyságot és magyarságot. és ezért felakasztották. és erre mondja azt az mta, hogy meg akarták ölni a nemességet és kikiáltani a köztársaságot. a magyar polgári forradalom nem kiáltotta ki, hanem azt a kommunista tanácskormány hirdette meg.

chrisred 2020.06.04. 15:35:38

@civisvaros___: Azért akasztották fel, mert úgy gondolta, hogy a magyarnak a magyar uralkodóhoz hűnek lennie, és nem a magyar államhoz.

2020.06.04. 15:59:01

@chrisred:
az akadémikus történetírás a 48-as forradalomba is jakubinus diktatúrát akarja belemagyarázni. ez volt a kommunista elképzelés. a "három tavasz ünnepe". márc. 15. márc. 21 a tanácsköztársaság és ápr. 4. a 48-as honvédek a szovjet típusú népköztársaságért harcoltak. de nem. és ezt vették át a kapitalisták. hogy a magyar polgári hagyomány gyarmatbirodalmakon és multinacionacionális vállalatokon alapul. de nem. az se. a magyar polgári hagyomány egy félfeudális, félkapitalista világképen alapul. klasszikus liberalizmushoz áll a legközelebb, de annak is van egy erős vidékies népi nacionalista beütése. attól lesz sajátosan magyar. és ezt utasítja el budapest többsége. keresztény hagyományt.
www.youtube.com/watch?v=Wpzbbg-QBf4
a fidesz ezzel nyer. mert ezzel a nyugdíjasok elmehetnek buszozni erdélybe. ehetnek, ihatnak népi ételeket, olcsó koszt és kvartéj. orbán rájött, hogy a kereszténység olcsó szavazatvásárlás. kimeszelik a templomot. és köré szerveznek egy fesztivált.
www.youtube.com/watch?v=Pp62Nqjx1zM
pálinkázós lufi eregetés olcsó szavazatvásárlás. a fidesz ezt tudja. tipikus fidesz családi program. ez is tesco gazdaságos kifestős. csak a fideszt nem zavarja az, hogy a hupikék törpikék mellett valakik néptáncolnak.
www.youtube.com/watch?v=JNjXpzPqvIY
tipikus fidesz rendezvény. tesco gazdaságos, szakszervezeti sörsátoros,
www.youtube.com/watch?v=iQgfayVspB4
amit a kapitalizmus is kínál. csak ebben lehet lovasíjász. szent korona őrök és a szoci egyenruhás rendőrök.
www.youtube.com/watch?v=Iw2T8nNrOgs
ami ezt az alacsony költségvetésű giccsparádét sajátosan magyarrá teszi. és felőlem lehet ezektől viszolyogni. a fidesz ezt tudja. és ez az átlag választónak tetszik feltéve, hogy nem viszik csődbe az országot. és ezzel nyernek. az ellenzék azt mondja, hogy tombol a fasizmus. ez a fasizmus? dehogy is.

chrisred 2020.06.04. 16:09:09

@civisvaros___: Ez megint egy új fordulat, hogy a pestieknek már március 15-éhez sem volt semmi köze, a vidékiek csinálták.

G. Nagy László 2020.06.04. 16:27:23

@civisvaros___:

"debrecen szőlőskertje hagyományosan az érmellék. a debreceni polgárok arrafelé vásároltak szőlős birtokat. és békében éltek a székelyekkel. errefelé a fidesz azt mondja, hogy legyen az érmelléki borivdék központja debrecen vásárváros. a székelyek azt mondják, hogy alkossunk vásárszövetséget. ez egy feudális projekt. ehhez az kellene, hogy az érmellék a debreceni uradalom, nagy debrecen részévé váljon. és egy érmelléki is járhasson a debreceni kollégiumba. feltéve, hogy ide akarnak tartozni. a debreceni mihály napi kirakozó vásár kitelepülhet érmihályfalvára."

Baszki, irigylem a problémáidat...

Értem én, hogy mindent az állam, az államigazgatás és a hierarchia oldaláról közelítesz, ám az én nézőpontomból ennek semmi értelme. Szarok az államra, szarok a királyságra és szarok a történelmi hagyományokra. Számomra egyetlen mérföld kő létezik: ez pedig az emberi jólét. Ehhez - gazdasági értelemben - a magántulajdon és annak tisztelete vezet. Van egy szőlőbirtokod, amivel azt teszel, amit csak akarsz. ki a fenét érdekel, hogy közigazgatásilag hová tartozol? Magasról szarok rá, csak mindenféle hatóság hagyjon békén!

2020.06.04. 17:00:04

@G. Nagy László:
ha te szarsz a magyar hagyományokra, szarsz a magyar államiságra, akkor nem vagy magyar. magyarországon élsz, csak nem vagy magyar. ha a jólét érdekel, akkor költözz bécsbe, vagy pozsonyba. nagyobb a jólét. vagy mehetsz bukarestbe is. egy főre számítva vásárló erő paritáson gazdgababb, mint budapest az eurostat szerint legalább is.

2020.06.04. 17:09:19

@chrisred:
két egymásnak ellentmondó dolgot mondanak a pestiek 1848-ról. az egyik, hogy az tkp. nem is volt császárellenes megmozdulás. már már császárságot akartak. dehogy is. az a németek célja volt, akik nem magyarok, vagy nem váltak magyarrá. azok, akik császáriak a mai napig. bécsből vezérelt felvilágosult abszolutizmust szeretnének. soros alapítvánnyal, vagy anélkül. kívülről vezéreljék az országot. nyugatról. zichy ödön és társaik. ők nem magyarok.

másik, hogy a magyar forradalmárok a királyságot felosztották volna népköztársaságokra. ahogyan a tanácsköztársaság hívei akarták. dehogy is. ezt a nemzetiségek akarták. illetve ferenc józsef egy rövid ideig olmützben meghirdette trianont. csak aztán rájött, hogy a magyarországi nemzetiségek se akarnak császárságot. kommunista duma a három tavasz ünnepéről. márc. 15, márc. 21. ápr. 4. nemzetközi munkásmozgalom volt tkp. de nem. és császárellenes volt. de a köznép nem fordult szembe a nemességgel. se a polgárok, se a parasztok. és a királyság mint államforma is megmaradt. csak a királyt fosztották meg a trónjától kossuth kormányzóságával.

G. Nagy László 2020.06.04. 17:31:03

@civisvaros___:

"ha te szarsz a magyar hagyományokra, szarsz a magyar államiságra, akkor nem vagy magyar."

Egy fenét nem. Pont annyira vagyok magyar, ahogy bárki más, aki ezt a nyelvet beszéli, ezzel az állampolgársággal bír és akinek összeszorul a torka, ha a magyar himnuszt játsszák az olimpiai éremátadáskor.

"ha a jólét érdekel, akkor költözz bécsbe, vagy pozsonyba."

Az fel sem merül benned, hogy idehaza is irgalmatlanul jól lehet élni? Itt laknak a barátaim. Ezt a nyelvet beszélem. Ez az az ország, ahol még a nagyvárosokban nincsenek nogo zónák és éjszaka is biztonságban vagyunk szinte bárhol. Miért költöznék bárhová?

2020.06.04. 17:32:15

@chrisred:
errefelé a forradalom híre után magyar reviczky polgármester lemondott. és udvari tisztségeiról lemondott a német dettrich biztos. és felajánlotta szolgálatait debrecen nemes városának és polgárainak. volt olyan német, aki magyar polgári forradalom oldalán a császár ellen fordult. ők magyarrá váltak. voltak, akik nem akartak forradalmat. amilyen reviczky polgármester. ő lemondott. és voltak árulók. akik azt mondták, amit ti is mondtok. szartok a magyar hagyományra, a magyar államiságra, stb. ellenetekben választják meg kövér lacát, lölőt és a többieket.

2020.06.04. 17:48:57

@G. Nagy László:
ne viccelj már. attól, hogy valaki angolul beszél nem válik angollá. vagy ha valaki japánnak vallja magát, akkor még nem feltétlen japán. a magyarság elsősorban nem azon múlik, hogy tetszik-e a himnusz. hanem azon, hogy a magyar hagyományt tiszteli, vagy sem. magyarként akarsz evolválódni, vagy sem. bécs gazdagabb. menjél bécsbe. ha úgy érzed, hogy szabadabb, akkor menjél bécsbe. " ki a fenét érdekel, hogy közigazgatásilag hová tartozol". téged nem érdekel, akkor költözz bukarestbe. ezzel szoktak jönni az antimagyarok, hogy nekik mindegy.

2020.06.04. 17:56:53

@G. Nagy László:
budapest médiaértelmsiége gyártja le ezeket a pártokat. budapest baloldalinak és a liberálisnak mondott médiaértelmisége egy szemét magyargyűlölő társaság. és azért jött létre a fidesz és a jobbik is, hogy ezt a csoportosulást intézményesen szétverje. és aki melléjük akar állni az álljon oda. nincs megtitlva. álljatok össze és söpörjétek el azt a rezsimet. az is meg van engedve. mondjatok jobbat, mint a magyar hagyomány. és ez lenne a nyugat feltétlen imádata. ez esetben nektek nyugaton a helyetek. sokkal gazdagabbak és szabadabbak lehetettek. úgy lehet normális országot építeni, hogy a népesség döntő többsége időlegesen egy oldalon áll. trianon 100 egy ilyen pont. hogy mégse utasítjuk el a nacionalizmus minden formáját. a dk elutasítja, a momentum elutasítja, újabban a jobbik is. marad a fidesz. nincs másik párt, amelyik ezt a kérdést felvállalná.

bekerült 2020.06.04. 18:02:44

@civisvaros___: A Monarchia megszűnt létezni és ez azért elég nagy veszteség volt a számukra, nem gondolod ? A Tiroli veszteség mellett eltűntek a Monarchia társországai, fejedelemségei, stb. Ezek jelentették a hatalmat a számukra és a gazdaságuk prosperálását. Csehország, Magyarország, az összes elvett területtel együtt, mind oda lett Lett belőlük egy jelenlegi Magyarországhoz hasonló ország, akik a sógorunk és a példaképünk. Miért nem követjük őket ? Annyira visszavágyjuk a Monarchiát ?

bekerült 2020.06.04. 18:10:36

@Glokta: A Monarchia megszűnt létezni és ez azért elég nagy veszteség volt a számukra, nem gondolod ? A Tiroli veszteség mellett eltűntek a Monarchia társországai, fejedelemségei, stb. Ezek jelentették a hatalmat a számukra és a gazdaságuk prosperálását. Csehország, Magyarország, az összes elvett területtel együtt, mind oda lett Lett belőlük egy jelenlegi Magyarországhoz hasonló ország, akik a sógorunk és a példaképünk. Miért nem követjük őket ? Annyira visszavágyjuk a Monarchiát ?

2020.06.04. 18:15:43

@bekerült:
ausztria megmarad egy önálló tájegységnek. az alpesek vidéke és az ahhoz tartozó felső duna szakasz. ami ausztria természetes környezeti közege. amiben ausztria évszázadokon át létezett. és elvesztette a gyarmatait és a társult magyarországon.

ez kb. olyan, mint hogy magyarország elvesztette társult horvátországot és bosznia-hercegovinát (ami egykor a magyar királyság vazallus állama volt). belgrád elvesztése se trauma. azzal együtt, hogy a nándorfehérvári diadal ahhoz kötődik. ami problémás az, hogy a kárpát-medencét felosztották. felvidék, erdély alakuljon szövetségi állammá. ezek tájegységek. és azokban is annyi joguk legyen a magyaroknak, mint a szlovákoknak és a románoknak. ez a revízió. és a magyar diplomácia a magyar kormány a kárpát-medence egészét tekinti magyarországnak. de ha valaki azt mondja, hogy ő nem kíván magyar lenni, akkor ne legyen az.

ha valaki a felvidéken azt szeretné, hogy szlovák iskolába járjon és szlovák érettségit tegyen, akkor ezt engedjük meg. de ha magyar iskolába szeretne járni, akkor azt is legyen lehetséges. miért? mert felvidék szlovákia és magyarország egyben. és ugyanígy erdély románia és magyarország. ez a revízió. amit az európai unió sajnálatos módon jelenleg nem tesz lehetővé.

2020.06.04. 18:41:46

@bekerült:
az a cél, hogy a szlovákok és az erdélyi románok is ha akarnak, akkor tanuljanak alapfokon magyarul. mert úgy a kárpát-medencében az a közvetítő nyelv. megindulhat a kereskedelem. és az ami jó a cigányoknak.

errefelé mihány napján kirakodó vásár van. a román cigány azt mondta. tekintetes úr. megszólítom kegyelmed. mi a nagy magyar királyiból jöttünk. és melyik királyiból? a havasalföldibűl. ah, craiova? csak úgy adja el a portékáját, hogy még az is nagy-magyar királyi. de mondjuk errefelé komolyan felmerült, hogy legyen magyar-román villamos gyártás. csak azért nem lehetett mert a pártok megegyeztek, hogy aki viszi debrecenben a közbeszerzést az viszi budapesten. mégse járjanak román villamosok. de errefelé belementek volna abba, hogy legyen magyar-román közös fejleszés. de ahhoz erdélyben kellene magyar lányvállalatnak lennie. és azt senki se akar bukaresti fennhatóság alatt létesíteni. ha erdély szövetségi állam, akkor növeli a vállalkozói szabadságot magyarok számára. csak budapestiek többsége ilyesmit nem akar. vagy hogy nagyváradon, kolozsváron, brassó környékén is legyen magyar egyetemi kar. pozsonyban, kassán magyar tanszékek. ungváron magyar intézet. szabadka is magyar címert vegyen. nem akarjuk elűzni a szerbeket feltéve, hogy jó szomszédain. élnek kisebbségben szerbek. újvidéken kisebbségben magyarok. a cél egy tisztességes revízió. csak ezt budapesten nem támogatják. csak a fidesz.

Glokta 2020.06.04. 18:43:11

@bekerült: Annak pedig egyszerű a magyarázata, hogy a Monarchia elvesztését miért nem érezték nagy veszteségnek: az osztrákokban nem volt meg az a kötődés a Habsburgokhoz, mint itt a magyar arisztokráciához, amelynek mégis sikerült 40 év prosperálást elérnie a kiegyezéssel Mo. számára. Az osztrákok nem érezték a birodalmat irányító dinasztiát a 'magukénak' (vagy legalábbis nálunk is kevésbé).
Egyébként a Monarchia felbomlása sok szempontból elég nagy veszteség volt az ÖSSZES utódállam számára. Ahogy a Múzsán írják:
"A válasz másik fele úgy hangzik: mindenki veszített. Nyilván nehéz ezt elmondani egy románnak vagy szlováknak, aki országa születését köszönheti az I. világháborút lezáró békekötéseknek. Pedig ő is vesztes, mert az ő országa is egy kicsi, súlytalan ország Európában. A szlovákok is szenvednek a Pozsony-Kassa autópályával, ami részükről érthető is, hiszen az M3 nem szlovák autópálya. Pedig a jó megoldás a kényelmesen az alföldön vezetett nyomvonal, amelyről az ezer éve ott levő észak-déli korridorokat kell autópályává-autóúttá bővíteni, ahogy történik az Salgótarján és Kassa irányában is. Mi meg szenvedünk, mert ezek az utak minálunk a semmibe, reménytelenségben élő, elszegényedett falvakba vezetnek. Veszítünk, amikor virágzik a nemzetközi áfacsalás két ország között, amely száz éve még ugyanazt a fizetőeszközt használta."

Glokta 2020.06.04. 18:51:46

@civisvaros___: "a magyarság elsősorban nem azon múlik, hogy tetszik-e a himnusz. hanem azon, hogy a magyar hagyományt tiszteli, vagy sem. magyarként akarsz evolválódni, vagy sem. bécs gazdagabb. menjél bécsbe. ha úgy érzed, hogy szabadabb, akkor menjél bécsbe. " ki a fenét érdekel, hogy közigazgatásilag hová tartozol". téged nem érdekel, akkor költözz bukarestbe. ezzel szoktak jönni az antimagyarok, hogy nekik mindegy."
És a "magyar hagyomány" az az, amit te kitalálsz? Vásárszövetség? "Feudális királyi hagyomány"? Mikor voltak feudális magyar királyok - 500 éve?
Lényegében azt állítod, hogy az a magyar, aki az általad nagyra értékelt hagyományokat követi, ez nagyon durván szélsőséges szemlélet.

2020.06.04. 18:53:08

@bekerült:
és mivel a szlovák és a román állam területén a magyar állam nem építkezhet viszont egyházi tulajdonban lehetnek intézmények így a zajlik egy csendes revízió. a határon túli magyar egyházak támogatásán keresztül. a felvidéken a magyarok reformáltak. kárpátalján a magyarok és a magyar barát ruszinok gör. katolikusok, a partiumi és az erdélyi magyarok unortodoxok (róm.kat. vagy ref.). a kereszténységnek van nemzetmegtartó eredje. orbán megtámogatta a papokat. az egyházon keresztül létesülnek tömegével a magyar intézmények. a románok örülnek neki, mert bukarestből kevesebb pénz megy erdélybe. gazdagabb, mint budapest. ahol az antimagyarok azt mondják, hogy csak ne akarjál magyar iskolát a trianoni határon túl. pláne ne akarjál revíziót. úgy nagyon sokba fog kerülni. meg hogy az egyház hatalmát növelni. mivel a magyar állam nem építkezethet. erdély nem vegyes zóna.

2020.06.04. 18:56:28

@Glokta:
kulturálisan nagyrészt a feudalizmus és a kereszténység a hagyomány. aki azt nem tiszteli nem nagyon lehet magyar. mert itt a polgári forradalom nem döntötte meg a magyar királyságot. a magyar kultúra, a magyarság kultusza vidékies feudális projekteken alapul a mai napig.

2020.06.04. 19:07:32

@Glokta:
ti szóról szóra azt mondjátok, amit a császári németek. akik ellen folyamatosan függetlenségi háborúkat vívott magyarország. és a kiegyezéssel létrejött monarchiát éppen trianonban döntötték romba. budapest liberálisnak mondott többsége ennek örvendez a mai napig. együtt egykori kommunistákkal. mondván, hogy mit számít az. régen volt. nem számít a múlt. akkor mégis mi tesz magyarrá? lehetnél japán is. mondhatnád tokióban, hogy ők csak egy náci kollaboráns népség. és elég hülye szokásaik vannak. hajlongás, meg ez a sok kriksz kraksz betű. kultúrember latin betűvel ír. angolul beszél. ezt vegyék tudomásul. és japánkodjanak. és nyerjél ezzel választást. aki ezt mondja az nyilván nem japán. ahogyan budapesten sajnálatos módon a választók relatív többsége nem magyar. nem arról van szó, hogy ki a magyarabb, hanem hogy ki magyar és ki nem az.

ha nem számít, hogy mi volt 500 éve, akkor nem számít a reformáció. errefelé a polgárosodás erre van alapozva.
vod-progressive.akamaized.net/exp=1591300231~acl=%2A%2F667717650.mp4%2A~hmac=741c9120135ab689f50a0452aaa07a7695e3ffc92b23ef154ba97859d466bea3/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/4662/7/198311738/667717650.mp4

chrisred 2020.06.04. 19:14:35

@civisvaros___: A pestiek egyiket se mondják. Lényegtelen, hogy a hajdan hatalmon lévő moszkoviták milyen hagyományokat akartak kreálni a semmiből, hogy az egyeduralmukat megideologizálják. (Pont ugyanúgy, ahogy a most hatalmon lévő moszkoviták is hagyományokat kreálnak a semmiből, hogy az egyeduralmukat megideologizálják.) Március 21-hez és április 4-hez a főváros lakosságának semmi köze nem volt. Ezek megtörténtek velük, ahogy az ország egész lakosságával. Amit a pestiek kreáltak, ha ragaszkodsz a hármas számhoz, az március 15., október 28. és október 23. volt. Közös jellemzőjük a függetlenségre és a polgári társadalmi berendezkedésre való törekvés. Na meg az, hogy mindhármat az oroszok, illetve az orosz hatalommal szövetséges politikai erők semmisítették meg.

chrisred 2020.06.04. 19:17:36

@civisvaros___: Újabb téveszme a feudális berendezkedés és a monarchia elválaszthatatlanná tétele, főleg az alkotmányos monarchiák korában.

2020.06.04. 19:21:52

@Glokta:
a magyarrá váláshoz keresztény ellenes szocializmus (mszp, p, dk) helyett keresztényszocialiszmust. nemzetellenes liberalizmus (szdsz, momentum) helyett nemzeti liberalizmust és államellenes konzervativizmus helyett állampárti konzervativizmust (tradicionalizmust) kellene hirdetni. mert ezek nélkül magyarország egy multinacionális nagykereskedelmi lerakat és egy óriás összeszerelő üzem, amelyik kívülről kapja a központi tervutasításokat. ahhoz, hogy kultúra legyen a magyar királyság restaurációja szükséges. feudális kulturális alapokra kellene modern gazdaságot építeni. csak ez budapestiek többségével nem lehetséges. és itt a nagy kérdőjel. hogy ezek után mi legyen. a fideszt 2030-ig újraválasztják. és elhúzódó kultúrharcban elűzik a magyarellenesek. ez az egyik opció. a másik, hogy ez a bagázs győzi meg a többséget, hogy adja már fel ezeket a régmúlt ósdi vackokat. iphone 11 pro. és szólaljon fel a rasszizmus ellen és a transzneműek mellékhelyiség használati jogát kiterjeszti az emberiség. mert úgy még nagyobb lesz a szabadság, mint eddig.

chrisred 2020.06.04. 19:24:26

@civisvaros___: 1538 óta Magyarországon a királyhűség egy idegen uralkodóház hagyományaihoz való ragaszkodást jelenti.

2020.06.04. 19:26:42

@chrisred:
nem vagyok monarchista. kossuth kormányzóságot (király nélküli királyságot) hirdetett. nincs király, de megmarad a királyság. amit a korona jelképez és a választott modern kori nemesség képvisel. és az államiságot az egyház legitimálja. papság szintén választott. az egyház félig világias. ez ugye a protestáns koncepció.

2020.06.04. 19:33:46

@chrisred:
ezért indított függetlenségi háborút bocskai és a hajdúk. rákóczi és a kurucok. és kossuth lajos a magyarok mózesse (sic). már stephano bochkay de kismaria is magyarok mózesse volt. azért áll a szobra a reformáció falánál genfben. cromwell olivér mellett.
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Reformation_Wall_Bocskay_1.jpg
alkotmányos monarchiát akartak felvilágosult abszolutizmus helyett. magyarországon az ellenreformáció győzött. ebből további függetlenségi háborúk következtek.

/\ngel 2020.06.04. 19:42:37

@rasztaszív: Mármint, hogy Kun Béláék? Hát a kommün bélyege valóban nem jött túl jól a későbbi tárgyalások során, de a színmagyar területek elvesztésének alapvető oka Károlyi pacifista naivitása volt.

/\ngel 2020.06.04. 19:44:54

@G. Nagy László:

Ez olyan dolog, mint az egészség. Csak akkor tudjuk értékelni, ha már nincs..

chrisred 2020.06.04. 19:46:02

@civisvaros___: Kossuth nem hirdetett királyságot, csak egy ideiglenes berendezkedést a háborús időszakra, amit követően a demokratikusan megválasztott nemzetgyűlés alakítja ki az ország alkotmányos berendezkedését.

chrisred 2020.06.04. 19:52:55

@civisvaros___: Így van, ezek a mozgalmak nem egymással szemben indultak és egymás kizárására irányultak, ahogy be akarod állítani, hanem egymást kiegészítve, jelezve azt, hogy mennyire összetett és sokoldalú volt a hagyományos magyar társadalom. Én pont azt tartom magyarellenesnek, ha valaki erőszakkal le akar dörzsölni színeket erről a palettáról, azt hajtogatva, hogy ez nem magyar, az se magyar blablabla...

2020.06.04. 19:53:47

@chrisred:
nem kellett meghirdetni a királyságot. királyság volt. amikor az országgyűlés debrecenbe költözött, akkor hozták a szent koronát szekéren. azért nem akartak új államformát, magyar köztársaságot, mert akkor a nemzetiségek is létrehozták volna a maguk új államait. de a magyar elit végig azt mondta, hogy maradjon meg a királyság és abban a többségi magyar államalkotó nemzet kapjanak jogokat a nemzetiségek. kossuth is ezt akarta. magyarország kikiáltja a királyság megszűnését és a köztársaságot, akkor létrehozzák a szlovák köztársaságot. mert a magyar királyság megszűnt. ezt akarták elkerülni.

/\ngel 2020.06.04. 20:46:13

@chrisred: Kossuthtal sokan nem értettek egyet. Sok olyan tiszt volt a honvédseregben, akik azért szálltak harcba, mert Ferenc József Olmützben felrúgta a korábbi uralkodó által szentesített áprilisi törvényeket. A trónfosztással pedig az esetleg elnézőbb monarchiák ellenszenvét váltottuk ki. Innentől. pl. nem számíthattunk a britek minimális diplomáciai támogatására sem..

2020.06.04. 20:59:12

@/\ngel:
kossuthék 1849 elején azt ajánlották ausztriának, hogy a császáriak vonuljanak vissza a tisza vonaláig. és úgy tárgyaljanak a kiegyezésről. amit bécs visszautasított. ebből a trónfosztás következett. a magyar országgyűlés a királyság intézményét nem számolta fel. egyesült magyar királyságot akartak továbbra is. csak a habsbugrok nélkül.

2020.06.04. 21:04:15

@/\ngel:
ha nincs trónfosztás és nincs a tavaszi hadjárat, akkor valószínűleg nem lett volna kiegyezés. 1849 elején a magyarok leteszik a fegyvert. és ez esetben a nemzetiségek követelésére felosztották volna magyarországot. budapest nem lenne ekkora. kis magyarországnak nem kell ekkora főváros.

/\ngel 2020.06.04. 21:11:20

@civisvaros___: Sztem a trónfosztás nem volt elősegítője a későbbi kiegyezésnek, de a tavaszi hadjárat persze igen. Mindenesetre a britek szimpátiáját a trónfosztással veszítettük el. Egyébként az OHB sem támogatta Kossuth ezen ötletét.

Glokta 2020.06.04. 21:36:59

@civisvaros___: Basszus, mekkora képtelenségeket beszélsz.
"és azért jött létre a fidesz és a jobbik is, hogy ezt a csoportosulást intézményesen szétverje"
A Fidesz nem azért jött létre, hogy a belpesti értelmiséget szétverje, annak idején ők akartak a helyükre lépni. :) Nem tudom emlékszel-e a Fidesz 90'-es performanszára a trianoni megemlékezés kapcsán...

"ti szóról szóra azt mondjátok, amit a császári németek. akik ellen folyamatosan függetlenségi háborúkat vívott magyarország. és a kiegyezéssel létrejött monarchiát éppen trianonban döntötték romba. budapest liberálisnak mondott többsége ennek örvendez a mai napig."
Hát én - mint "budapest liberális többségének" reprezentánsa - nem örülök a Monarchia felbomlásának, mert ez volt az a formáció, ami a legnagyobb fejlődést biztosította Közép-Európa népei számára. Viszont sajnos a Monarchia felbomlása elkerülhetetlen volt, a nemzeti-etnikai ellentétek szétszakították.

" úgy lehet normális országot építeni, hogy a népesség döntő többsége időlegesen egy oldalon áll. "
Úgy tűnik, te azt nem bírod felfogni, hogy különböző értékrendű emberek élhetnek egymás mellett békében, mindannyian gazdagítva az országot. Mert ahogyan a "vidékiek" is hozzátesznek az országhoz, úgy a "pestiek" is hozzátesznek, csak mást és másképp. Épp az lenne a cél, hogy a "vidéki" és "urbánus" emberek együtt építsék az országot, nem az, hogy az egyik csoport maga alá gyűrje a másikat.
A liberalizmus pedig épp erről, az erőszakmentes, kölcsönös előnyök elvén alapuló együttélésről szól.

Glokta 2020.06.04. 21:40:04

@civisvaros___: "1849 elején a magyarok leteszik a fegyvert. és ez esetben a nemzetiségek követelésére felosztották volna magyarországot."
Milyen bizonyítékod van erre? A horvátokat kivéve a nemzetiségeknek semmiféle valós befolyása nem volt a császár döntéseire, épp ekkor kezdtek "öntudatra ébredni" a nemzetiségek.
És hogyan "osztották volna fel" Magyarországot? Betelepítik a románokat a Dunántúlra, ahol kisebbségbe kerülnek?

2020.06.04. 21:43:05

@/\ngel:
1849 elején volt egy kiegyezési kísérlet. a császáriak vonuljanak vissza a tisza vonaláig. mert különben általános népfelkelést hirdetnek, amiből a trónfosztás is egyenesen következik. bécs ezt elutasította. ausztria katonai fölényben voltak. de a köznép követelte, hogy vigyék végig a forradalmat. debrecenben 48-ban 3.5 ezren jelentkeztek nemzetőrnek. 49-ban a próbamozgósításra 7-8 ezer fő jelentkezett népfelkelőnek. a magyar honvédség létszámát 2-3x-ra megnövelve a császári haderőt valószínűleg meg is verték volna. cári haderővel szemben tehetetlenek voltak. paszkievics 30-35 ezer katonával vonult be debrecenbe. négy gyalogos és két lovas század harcolt. de a népfelkelést a város vezetése nem támogatta. de a trónfosztás a köznép nyomására történt. ez egy függetlenségi háború volt.

2020.06.04. 21:47:48

@Glokta:
a felvidéken kikiáltják a szlovák köztársaságot. erdélyben a románt. a nemzetiségek a császár oldalán harcoltak. a magyar honvédség 1849 elején leteszi a fegyvert, akkor a magyar királyságot felosztják. a kiegyezéshez a császáriakat katonai értelemben meg kellett verni, vagy a függetlenségi háborút döntetlenre hozni. a tavaszi hadjárat nélkül nem ment volna. azért kellett trónfosztást hirdetni, hogy harcoljanak. tehát nem arról van szó, hogy bécs polgári fejlődést akart magyarországon. ellenükben tört ki a polgári forradalom.

2020.06.04. 21:52:52

@Glokta:
ausztria csak külső segítséggel, ráadásul csak a cári haderővel tudja fenntartani az uralmát. ezért lehetséges kiegyezés. ha akkor a magyar honvédség leteszi a fegyvert, akkor most valószínűleg egy még kisebb tartományban a német lenne a hivatalos nyelv. értem, hogy itt nagyon sokan németek, ebben az sztoriban is a császári német oldalán álltok, egykori identitását vesztett náci németek tömkelegével élnek budapesten. ők vagy ti sose lesztek magyar érzelműek. és azért van megválasztva a fidesz, hogy benneteket elzavarjon. ezért mondják, hogy nem vagytok magyarok. ez nem származás alapján mondják, hanem érzelmi azonosulás.

2020.06.04. 22:06:24

@Glokta:
a fidesz azért jött létre, hogy a belpesti értelmiséget szétverje. legalább is orbán azért hozta létre. csak először polgári radikalizmussal próbálkoztak. és aztán látszott, hogy ez nem jön be. mert az szdsz is radikális volt. és mivel ők mentek balra az mszp irányába, a fidesz tolódott jobbra. 93 áprilisában volt a debreceni kongresszus, amikor ezt eldöntötték. a fidesznek még egy belvárosi irodája se volt debrecenben. orbán partizán akciója volt ez az egész. 94-ben a parlamentbe is éppen bekerültek. de orbán azért hozta létre a pártját, hogy ezt belpesti értelmiséget egy generáció váltással kiszorítsák. kihasználta a soros alapítvány támogatását. de orbán egy népvezér. tehát ő szabad györgynek se lett volna a táskahordozója. boross péternek se lett volna a másodhegedűse. először úgy gondolták, hogy polgári radikalizmusra van szükség. aztán rájöttek, hogy népnemzeti radikalizmussal szerezhetnek alkotmányos többséget. és ez vált be.

2020.06.04. 22:15:56

@Glokta:
nagyon leegyszerűsítve a fidesz úgy akarja csődbe vinni a főrvárost, hogy nem viszi csődbe az országot. mert a belpesti elitet ezzel verheti szét. a fidesz ellenesek az országot vinnék csődbe úgy, hogy főváros nem megy csődbe. és azt mondják, hogy magyarországon a többség nem európai. mert van dobrev klára és ő európai. és ezt támogatják úgymond a liberálisok. amire a válasz, hogy azok nem magyarok.

Glokta 2020.06.04. 22:29:48

@civisvaros___: Szóval szerinted Ferenc József hozzájárult volna köztársaságok kikiáltásához? Te álomvilágban élsz.
A fegyverletétel szerintem se lett volna jó ötlet, de nem is okozott volna világvégét.

Glokta 2020.06.04. 22:31:26

@civisvaros___: Erre a csődbevivős baromságra már nem tudok mit mondani... Na meg arra sem nagyon, hogy szerinted Dobrev Klára a nagy liberális...

rasztaszív 2020.06.05. 00:11:53

@/\ngel: ó,hát persze.nyilván az volt az áruló,aki védte az országot,és az volt a hős,aki készségesen átengedte a megszállókat.

chrisred 2020.06.05. 04:56:39

@civisvaros___: És akkor Bécs se lenne ekkora, Prága meg nagyobb lenne?

chrisred 2020.06.05. 05:17:13

@civisvaros___: Amit írsz, az Haynaunak ésa Bah korszaknak volt az előzménye. A kiegyezés előzménye a krími háború, Königgraetz és Solferino volt. Ferenc József nem számíthatott a cár támogatására, és ha egyben akarta tartani a birodalmát, szövetségest kellett keresnie.

2020.06.05. 08:10:12

@chrisred:
a habsburgok vereséget szenvedtek a poroszoktól, a franciáktól. nem számíthattak a cár támogatására. anélkül a magyar királyi haderő esetleg már képes lett volna arra, hogy a császáriakat megverje. de ha a magyar honvédség leteszi 49 elején leteszi a fegyvert, akkor nem kiegyezést ajánlottak volna. hanem akkor ugye demiliarizálják a magyar honvédséget. és ezek után ahogyan nagyjából trianonban felosztották volna magyarországot. erdélyt egy oláh népfelkeléssel megszerezték volna a románok. bécs pozsonnyal egyezett volna ki. és az is lehet, hogy budapest németül beszélne. a trónfosztással egyértelművé tették, hogy a magyarok ilyen világból nem kérnek.

budapest liberálisai a magyar államalkotás kérdőjelezik meg a mai napig. ez a nyomorult blogger is. nem akartok összefonódni a központi állammal, akkor mi a francnak vagytok fővárosiak. miért éltek budapesten, vagy környékén a magyar központi állam területén? ti magyar államiságot nem akartok valójában. nem vagytok magyarok, nem vagytok magyar érzelműek.

2020.06.05. 08:20:36

@chrisred:
ausztria nettó tőkeexportőr. tehát bécsben szükség van egy elitre, amelyik az onnan kihelyezett pénzeszköket menedzseli. bécs egy valódi tőkepiaci központ. budapest nettó tőkeimportőr. tehát ha egy épül egy vidéki autógyár, akkor azt nem budapest vezeti, hanem hamamacu, inglostadt, stuttgart, münchen.

magyarország budapest fővárossal a határon túli kisebbségi magyar városok környezetében telepíthetne gyárakat üzemeket. feltéve, hogy azok jogi értelemben védve vannak. tehát van egy mini nemzetközösség. ami a restaurált magyar királyság. és úgy lehet magyar-cseh-szlovák, vagy magyar-román járműipar. tátra teherautó mögé kötik a mátra pótkocsit. és ehhez társul a bosch borsod. csak ugye a németek nem akarnak ilyesmit. budapest németjei pláne nem. le kell cserélni az elitet. ezért van megválasztva a fidesz. lölő és bandája megvegye népszavát. a médiaérdekeltségeket budapest "liberálisainak" kedvenceitől.

2020.06.05. 08:23:06

@Glokta:
dobrev klára a momentum kedvence, a liberálisok liblingje. mert hogy kerülti polgármesteri helyeket adott nékik. ez a szociálliberális koalíció. párbeszéd gyurcsánnyal. erre szavazott budapest népe. és a vidék nagy része meg arra, hogy inkább lölő. nyilván nem lölő, mint polgár. hanem lölő, mint aki szétveri ezt a társaságot. hódoljatok be egy kültelki gázsszerelőnek.

2020.06.05. 08:29:49

@Glokta:
tényleg nem volt ilyen csődbe vivős dolog. a nem-fidesz kormányok idején az ország ment csődbe, vagy teremtettek csőd közeli állapotot. antall kormány, a horn kormány és a medgyessy gyurcsány kormány idején majdnem csődbe ment az ország. budapest liberálisai röhögtek a markukba. eladósították az országot és utána eladták. milyen szuper, mert így felszámolják az államot. a fidesz ezzel szemben azt mondta, hogy ezt a libsi bagázst szét kell verni. és amíg rájuk szavaz a főváros addig budapestet kell csődbe vinni. a gazdasági szabadságharc nem a multikról szól. mert a fidesz is támogatja a multikat. ez arról szól, hogy a komcsikat támogató támogató külföldet kivásárolják, a libsik pénzügyi-keresdelmi-szolgáltató értdekeltségeit csődbe vigyék. erre mondják azt, hogy "fasizmus".

chrisred 2020.06.05. 08:32:36

@civisvaros___: "hanem akkor ugye demiliarizálják a magyar honvédséget. és ezek után ahogyan nagyjából trianonban felosztották volna magyarországot."

Ez mind meg is történt a szabadságharc leverése után. A honvédség vezetőit kivégezték, bebörtönözték, száműzték, a honvédeket távoli tartományokba sorozták be. Az országot közvetlen birodalmi kormányzás alá vonták. Leválasztották a Magyar Királyságról Erdélyt, Horvátországot, a Katonai határőrvidéket, a Szerb Vajdaságot és a Temesi bánságot. A két utóbbi egyesítésével létrehozták a külön igazgatás alá eső Szerb Vajdaság és Temesi Bánságot. A megmaradt területeket öt kerületre osztották (központjaik: Pest, Pozsony, Sopron, Kassa, Nagyvárad), eltörölve ezzel a régi vármegyerendszert. Eltörölték a megyék és a városok önkormányzatát is. A közigazgatás nyelve pedig egységesen a német lett.

Csak jöttek az említett külpolitikai események, amik hátraarcra kényszerítették a birodalmi kormányzást.

G. Nagy László 2020.06.05. 08:39:46

@Glokta:

"Úgy tűnik, te azt nem bírod felfogni, hogy különböző értékrendű emberek élhetnek egymás mellett békében, mindannyian gazdagítva az országot. Mert ahogyan a "vidékiek" is hozzátesznek az országhoz, úgy a "pestiek" is hozzátesznek, csak mást és másképp. Épp az lenne a cél, hogy a "vidéki" és "urbánus" emberek együtt építsék az országot, nem az, hogy az egyik csoport maga alá gyűrje a másikat.
A liberalizmus pedig épp erről, az erőszakmentes, kölcsönös előnyök elvén alapuló együttélésről szól."

Pontosan.

@civisvaros___:

Nem miattunk, inkább csak saját magad miatt dőlj hátra egy percre és gondolkozz el - tényleg csak egy percig! Valóban nem létezik más világ, mint ami a te fejedben él? Tényleg mindenkinek ugyanúgy kell gondolkodnia? Azt állítod, hogy nem vagy nagy barátja a kommunistáknak. Ez a falanszter-ideológia leginkább őket jellemzi. A kommunizmustól semmi sem áll olyan messze, mint a klasszikus liberalizmus. A te gondolkodásmódod lényegesen közelebb áll a bolsevikokéhoz, mint bármelyik másik kommentelőé itt e poszt alatt.

Értem én az "egy a tábor, egy a zászló" elvét, s hiszem is, hogy léteznek olyan katasztrófahelyzetek, amikor elengedhetetlen az összefogás. Ám a boldog békeidők nem ilyenek. Kurvára nem kell egy tömbben menetelni. A Fideszen belül is megjelenik százféle gondolatiság. Alig hiszem, hogy Rogán Tóni és Kövér Laci ugyanúgy látná a világot. Soha a büdös életben nem voltunk egységesek, már István és Koppány konfliktusa óta minimum kétfelé húztunk. Ráadásul azt se nagyon érted, hogy az ország nem kétpólusú. A Dobrev-Szabó-Bangóné asszonykórus iszonyú szánalmas. Aki valódi, liberális kritikát fogalmaz meg a kormánnyal szemben, az a legkevésbé sem az agyhalott neomarxisták felé húz.

2020.06.05. 09:23:06

@G. Nagy László:
ez a defetista duma. minden szar volt mindig magyarországon. a fidesz egy hegyeshalomtól csángóföldig tartó kiterjedt familiáris közösség. nem voltam fideszes sose, nem is leszek, de fideszes ellenes se vagyok. azt látom, hogy az egyetlen formáció, amelyik pártként működik. jól, rosszul, de gondolnak valamit a világról. a többi legjobb esetben is valami dekonstrukció (ne legyen állam, ne legyen semmi, ez a nihill, amit te is képviselsz. menjél el a tanyavilágba, vagy cigánytelepre ahol nincs állam, nincsenek közintézmények, és meglátod, hogy az milyen jó.) arról regéltek, hogy nem akartok összefonódni az állammal. akkor miért éltek budapesten? hogy felszámoljátok a magyar államot? ez egy opció, de esetben nem vagytok magyarok.

G. Nagy László 2020.06.05. 09:33:02

@civisvaros___:

"minden szar volt mindig magyarországon"

Semmi ilyet nem állítottam.

"ez a nihill, amit te is képviselsz"

Világos. Írok egy blogot évek óta, és kétszáznegyven bejegyzés után kell megtudnom, hogy a nihilt képviselem? Vicces. A magam részéről nem vagyok államellenes. De az én állameszményem - mely pont annyira magyar, ahogy a tiéd is - nagyon messze áll a tiédtől. Őszintén hiszem, hogy egy állam akkor működik a legjobban, ha az elemi jogrend őrzésén kívül semmi mással nem foglalkozik.

"menjél el a tanyavilágba, vagy cigánytelepre ahol nincs állam, nincsenek közintézmények, és meglátod, hogy az milyen jó.)"

Dugjál egyszer egy kétszáz kilós nővel, s rájössz, hogy milyen szar a szex :) Baszki, hozz létre egy alapítványt és támogasd a tanyavilág lakóit! Miért az én adómból akarod táplálni őket?

2020.06.05. 09:41:10

@G. Nagy László:
a jelenkori kapitalizmusnak semmi köze nincs a klasszikus liberalizmushoz. az a valós árutermelésen és az önkéntes árucserén alapult. amit a székelyek mondanak, hogy alkossunk vásárszövetséget. az valójában a klasszikus liberalizmus.

a kapitalizmus nem a szabad piac, hanem a szabad tőkepiac. az, hogy szabadon lehet pénzt, pénzpiaci terméket teremteni. és a főváros az ellátási lánc végén lefölözi a hasznot. ha gyügyén lennének a bankok, akkor a gyügyei parasztok is építenének egy várat és üzemeltetnének kocsmákat. és azon vitatkoznának, hogy ki költözzön a várba. és a francnak kell árut termelni. hordják be. elfogyasztjuk. termeljük a dzsídípít. az pénzköltés. fogyasztás, beruházás és külkereskedelem.

na most ha egy főváros központ képes a tőkekivitelre, akkor az állam számára előnyos. ha mondjuk budapesti irodából irányítják felvidék vagy erdély kisebbségi magyar lakta vidékein lányvállalatokat. budapesti irodákból vezetik szerájevó, podgorica, pristina, szkopje gazdaságának egy részét. mert a balkánon vannak magyar vállalatok, akkor a kapitalizmus jólétet teremt. tőkebehozatal és a tőkekivitel egyensúlya. csakhogy ezt budapest nem teremtette meg. nem is ez a cél. mert ennek az alapja a 21. századi revízió lenne. és ezt a pártok közül a fidesz képviseli legalább nyomokban. túl azon, hogy egyesek szétlopják az országot. mert kihasználják a kapitalizmus adta előnyöket. bármennyi pénzt lehet teremteni. és ki költse el. nem klasszikus liberalizmuson és valós árucserén alapul.

G. Nagy László 2020.06.05. 10:07:57

@civisvaros___:

Erősen keverednek a gondolatok.

"a jelenkori kapitalizmusnak semmi köze nincs a klasszikus liberalizmushoz. az a valós árutermelésen és az önkéntes árucserén alapult. amit a székelyek mondanak, hogy alkossunk vásárszövetséget. az valójában a klasszikus liberalizmus."

Ezzel nagy vonalakban egyet tudok érteni.

"a kapitalizmus nem a szabad piac, hanem a szabad tőkepiac. az, hogy szabadon lehet pénzt, pénzpiaci terméket teremteni."

A szabad piacnak része a szabad tőkepiac is. Értem a problémát és részben egyet is értek vele, de ez nem a kapitalizmus alapproblémája, hanem a pénzpiac speciális kérdése.

"és a főváros az ellátási lánc végén lefölözi a hasznot."

Ez meg nettó marxizmus.

Ha amellett érvelnél, hogy legyen aranyfedezete a pénznek, az elgondolkodtató volna. Ha azzal jönnél elő, hogy a bankok túlságosan sok számlapénzt teremtenek, s szűkebb mozgásteret látnál jónak, az egy egy vitaalap. De az, hogy a főváros lefölözi a hasznot - komolytalanná teszi az egész gondolatsort. Öreg, tanulatlan marxisták érvelnek így, benned ennél sokkal több van.

2020.06.05. 10:24:44

@G. Nagy László:
csakhogy totális szabadság nincsen. mert ha a szabad piacnak része a szabad tőkepiac, akkor most lölő megteheti, hogy a szállodáiból elküldi az embereket. elvégzi a szükséges felújításokat ott ahol olyan nagyon nem érdemes kinyitnia. és egyébként meg nyilván lesznek, akik tönkre mennek. lölő megveheti a fél balatont. miért? mert benne bízik a tőkepiac. erre mondják azt, hogy na de ez állami összefonódás. igen, valóban a létező kapitalizmus államkapitalizmus. mindezt lölő megtehetné üzleti titkok mögé rejtve. csak orbán azt mondja, hogy szarnak bele. így is megválasztják. kósa lajosnak az anyukája lízingeli a motorokat. rogán a fia mostoapja ügyvédjének az anyósán vagy nem tudom kiken keresztül vásárol. németh sanyi bácsi eladja a átévét luxemburgba valakinek, aztán megveszi valakitől. de ez nem ügyeskedés, összekapcsolva pénzmosással, hanem egy legitim jogügylet. bokai ügyvédje. de luxemburgban minden ügyvéd olyan, mint borkai ügyvédje. ez a kapitalizmus. nem árutermelés, hanem a pénzügyi ügyeskedés, amit legitimál a jogrend. a jogállam. ami a láthatatlan alkotmányból következik. és azt velencei bizottságban a táltosok látják. strasbourg bírái levezetik, hogy teljesen rendben van. és ha ezeket korlátoznák, akkor a tőkepiac is korlátozva lenne. az meg már úgy nem szabad piac. tehát nem lehet korlátozni.

2020.06.05. 10:47:22

@G. Nagy László:
a pénznek nemesfém fedezete lenne, akkor budapest mit adna azért a temérdek áruért cserébe, ami nap mint nap beözönlik a fővárosba. és kifelé jön a hulladék, a szemét, a kereskedelmi médiából a kultúrszemét. ténylegesen mit nyújt budapest. idegenforgalomból lehetne piaci alapon bevétele. de az is ugye nagyrészt közbirtokokon alapul. a parlament, a vár, a templomok, a múzeumok köztulajdont képeznek. az idegenforgalom a közbirtokokra és a műemlékekre van alapozva. na jó, vannak a részeges prolik nyugatról. na de az a temérdek áru ellenértékeként édeskevés. klasszikus liberális elvek szerint budapest két héten belül kapitulálna. budapest úgy tud működni, hogy leütik az entert. ott a rakás pénz a semmiből. és a pénzköltését menedzselik egy jogász-közgazdász elit mondván, hogy ez a liberális kapitalizmus és a jogállam.

és erre mondja azt orbán, hogy ezt az egésze menedzseli a fidesz. náluk lesz a pénzjegynyomda, a kassza kulcsa, brüsszel is dob egy pénzes zsákot. ők nem ugranak el előle. és újraválasztják őket addig, amíg nem viszik csődbe magyarországot. csakhogy így csődbe viszik budapestet. mert orbánéknak nincsenek kiterjedt külkapcsolataik. vagy ha vannak, akkor azok se stabilak. kétes hírű kínaiak, arabok, törökök, akiket az atoriter rezsimek könnyen lecserélnek. ahogy lalát lecserélték lölőre. és egy válsághelyzetben ezek nem fektetnek be külföldön. ahogyan a mutlik se. így most egy kisebb, zártabb forintgazdasággal lehet számolni. ahhoz nem kell akkora főváros. és a jelenlegi felállásban a köznép inkább a fideszt fogja választani feltéve, hogy a forint nem omlik össze. ezekkal a válságokkal a magángazdaság egyre kiszolgáltatobbá válik, a fidesz még több familiárist gyűjt. és a jelenlegi pártok közül nem marad politikai ellenfele. ez egy reális forgatókönyv. aztán ha valakinek nem tetszik, akkor mondhat alternatívát.

G. Nagy László 2020.06.05. 11:07:02

@civisvaros___:

"erre mondják azt, hogy na de ez állami összefonódás. igen, valóban a létező kapitalizmus államkapitalizmus"

Érted te ezt pontosan. Az én válaszom erre az, hogy kevesebb, kisebb államot. Te pedig nagyobbat szeretnél. Ebből van a gond. Amerikában nyílt megvesztegetés folyik és lobbitevékenységnek hívják. A szégyenlős EU-vezetőket titokban etetik. De ez mind arcul köpése a szabad piacnak.

"és ha ezeket korlátoznák, akkor a tőkepiac is korlátozva lenne. az meg már úgy nem szabad piac. tehát nem lehet korlátozni."

2008-ban az amerikai hitelminősítők egészen konkrét csalásokat követtek el, ebből lett végül a nagy ingatlanválság. Az nem korlátozás, ha a szélhámosokat lefülelik.

"a jelenlegi pártok közül nem marad politikai ellenfele. ez egy reális forgatókönyv. aztán ha valakinek nem tetszik, akkor mondhat alternatívát."

Négy lehetséges jövőképet látok:

1. Gyurcsányék választást nyernek - ez maga volna a katasztrófa, teljesen alkalmatlanok.
2. Minden marad így - ez a legreálisabb.
3. A Fidesz reagál a világra - ebben egyébként profi - és adót csökkent, bürokráciát csökkent, és még szabadabb gazdaságot hoz létre - nem kizárt, vannak ilyen jelek.
4. Jön egy harmadik erő, mondjuk a kétfarkú kutyapárt, vagy a le az adók 75%-ával párt, vagy Puzsér alapít valami politikai tömörülést és ők kerülnek hatalomra - nem látom reálisnak.

2020.06.05. 11:17:56

@G. Nagy László:
ha a pénznek arany, vagy nemesfém fedezete van, akkor is szükség van államra. errefelé 1332 óta van választott városi tanács, de a legrégebbről megmaradt magisztrátusi jegyzőkönyv 1548-as. az így keződik.

Érdemes Szűcs Ferenc biróaága idején 1548-ban keletkezett bírósági határozatok
Deső Péter letiltotta Erdélyi Miklós házának házi eszközeit nyolc forint értékben mindenki mást megelőzve.
Kádas György tiltja Lökös Pálnak Horvát Orbánnál levő pénzét 10 dénár hiján 17 forintig mindenki más előtt.
Srangli János és Haraszti Márton özvegyének férje között a biróság ugy határozott, hogy az adóslevél Kalmár János neve és pecsétje alatt lett kiadva, és őt tartozik perelni.
Szijjártó Tamás felesége zár alá veszi Lökös Pálnak Horvát Orbánnál levő pénzét husz forintig.
Szűcs Benedek a jelen bzonyságlevéllel mindenkit eltilt attól a résztől, amely feleségét Szűcs Gáspár leányát öröklési jogon illetné, hogy azt senki idegen, tartozásáért el ne adhassa vagy meg ne becsültethesse.
Szent György napján Szűcs Márton megbecsültetett két hordó bort Kalmár Márton részére egy hiján harminc forintra, amelyhez Kalmár Márton még négy forintot tartozik adni és fizetni. Ugyanaz a Kalmár Márton Kozma Ferencnek megengedte, hogy felvegye.
Gyenge Máté özvegye vallotta, hogy tartozik Rózsa László szegedi lakosnak 105 forinttal. Ennek felerészét a jövő május 10-re vagy augusztus 15-re igérte megfizetni, más részét a jövő október 26-ra oly feltétellel, hogy házát lekötötte. Ha igéretét nem teljesítené, a határidő letelte után az Rózsa László örök tulajdonában maradjon.

ez egy nap bírói határozata. és szinte mind pénzügylet. és ez így folytatódik.
Cserkó András megegyezett Szűcs István somogyi lakossal negyven bőrben, amelyet Veres András kezéhez igért adni.
Csapó Antal kötelezvényénél fogva házát köteles Fazekas Imrétől visszaváltani tizenötöd napig. Hogyha pedig ez meg nem történne, akkor a házat becsüljék meg.
ingatlanalapú jelzálogügyletek hosszú sora. ez általános volt a 16. századi magyarországon is. csak ebből nem alakulhatott ki egy polgári kapitalista réteg. debrecen eközben kétfelé volt kénytelen hódolni. egyrészt fizetett a budai pasának. a szolnoki bég seregeit el kellett űznie. és kassai főkapitány is időnként igyekezett megsarcolni a várost. ebből lett a bocskai felkelés. a reformációért és a magyar polgárosodásért. amit debrecenben a németek egy része támogatott. a királyi magyarok oldalára áll. a magyar urak egy része császári oldalra. és a kiegyezés se működött a nemzetiségek miatt. abból lett trianon.

és lehet egy kis magyar államkoncepció. de ahhoz nem kell ekkora főváros. ez a realitás persze. az idealizmus meg az, hogy informálisan visszaáll a nagy magyarország. egerből viszik a bort a vásározók késmárkra. és onnan hoznak juhtúrót az áfész boltba. losoncon a magyar áruházban a szlovákok megveszik a lehel hűtőszekrényt. és cserébe adnak valamilyen kiváló csehszlovák árut. és a rába és a zetor traktorok szántják a magyar és a szlovák kisföldet. a magyar és a szlovák gyerekek nagyszombaton ki tud többet a natio hungaricáról vetélkedőt tartanak. mert a nagyszombati eminens szlovák kisdiák a szláv és a világangol mellett tudna latinul és egy kicsit magyarul is. ez lenne a revízió. csak ennek most nagyjából zéró a realitása. marad az első változat. kultúrharcban szétverni a belső ellenséget. ezért nemzeti konzultációt hirdet a kormány, hogy megakadályozza, hogy soros györgy 2. számú tervének végrehajtását. és most majd ez lesz.

/\ngel 2020.06.05. 12:22:55

@civisvaros___: Sztem trónfosztás nélkül is ellen lehetett volna állni. A 19. században egy trónfosztás más a "respublica rémét" vetette előre. Egész más volt a nemzetközi megítélése a regnáló monarchiák szemében, mint Rákóczi idején..

2020.06.05. 15:01:30

@/\ngel:
na de ezt most úgy írod, mintha viktória királynő lelkesen támogatta volna a magyar szabadágharcot és megüzente volna kossuth lajosnak, és az akkor 8 éves az első szülött gyermeke (akiből német császárné lett) magyar királynénak adja úgy, hogy hozzáadnak egy magyar grófot. aki a legtöbb pénzt ajánlja. vagy az akkor 7 éves kis eduárdhoz (akiből brit király lett) hozzáadnak egy magyar nemesi családból egy lánykát. aki megtetszik neki. a hannover ház megszerzi a magyar trónt. és cserébe a brit birodalmi haderő neki megy a habsburg birodalomnak és a cári oroszországnak. vagy viktória maga lesz magyarország királynője és india császárnője. volt egy ilyen ajánlat. bármi segítsék a nyugati uralkodóházaktól. csak ezt a magyar nemesség elutasította. semmi ilyenről nem tudok. nekem úgy tűnik, hogy a magyar szabadságharc magára volt hagyva.

/\ngel 2020.06.05. 17:53:00

@civisvaros___: A nemzetközi diplomáciában ezek lányeges dolgok voltak. Az akkori monarchiák egyszerűen irtóztak az köztársasági törekvések lehetőségétől is. Az is érdekes kérdés, hogy a trónfosztás ténye mennyire befolyásolta az orosz cárt abban, hogy beavatkozzon.
Véleményem szerintem a trónfosztás egy teljesen felesleges gesztus volt, és így vélekedett az akkori magas rangú honvédtisztek többsége is az OBH-ban.

/\ngel 2020.06.05. 19:33:42

@civisvaros___:

epa.oszk.hu/00600/00617/00002/tsz98_3_4_kosary_domokos.htm

"Harmadik tanulságunk azonban, amelyet, sajnos, akkor is ki kell mondanunk, ha esetleg mások hagyományos véleményével nem egyezik, éppen az, hogy mint konkrét politikai lépés, az adott feltételek közt nem volt szerencsés. Magyarország nemzetközi helyzetén nem javított, hanem inkább rontott. Nem azért, mintha az orosz intervenciót — mint sokan hitték, akkor és utóbb — ez váltotta volna ki. Az osztrák vezetést a tavaszi magyar katonai sikerek késztették arra, hogy segítséget kérjen a cártól, akivel ilyen esetre már 1833 óta megállapodása volt. Schwarzenberg herceg osztrák miniszterelnök már a katonai segítség technikai részleteirõl tárgyalt az orosz udvarral, amikor a trónfosztás történt. Igaz, hogy ezt bizalmas úton végezte, és saját minisztertanácsa elé csak április 21-én terjesztette a javaslatot, a fõparancsnok elõzõ napi ijesztõ jelentésének hatására. Ha ekkor esetleg már a trónfosztásról is hírt kapott — mint ahogy kaphatott —, akkor az már nem befolyásolta döntését, legfeljebb megnyugtatta annak nemzetközi visszhangját illetõen. “Tant mieux” (annál jobb) — írta a hír vételekor az ifjú Ferenc József is. Brunnov londoni orosz követ saját szempontjából egyenesen szerencsés fordulatnak nevezte, hogy Kossuth nem maradt a legális önvédelem terén, mert — szerinte — az angolok rokonszenve már nagyon a magyarok felé kezdett fordulni. Az õ jelentéseiben olvasható az is, hogy Palmerston — állítólag — úgy reagált az orosz beavatkozás hírére: “csak gyorsan végezzenek”. A magyar nyilatkozatnak tehát e téren csak annyi szerepe volt, hogy az orosz — és osztrák — diplomácia számára megkönnyítette az intervenció tényének nemzetközi, nyugati elfogadtatását."

/\ngel 2020.06.06. 22:34:02

@civisvaros___: Miért szükségszerű a trónfosztás? Számos történelmi példa van , amikor trónfosztás nélküli küzdelem folyt a regnáló uralkodó ellen, pl az angol polgárháború idején.
Kosáry cikkéből kiderülnek a trónfosztás hátrányai, előnyei viszont nem nagyon voltak.

chrisred 2020.06.07. 06:29:25

@/\ngel: Ismereteim szerint az angol polgárháború idején lefejezték a királyt és kikiáltották a köztársaságot.

/\ngel 2020.06.07. 19:22:55

@chrisred: Igen, miután több csatában is megverték a királyi seregeket. Ezután a király fogságba került. A harcok idején nem történt trónfosztás.

aranyláz 2020.06.08. 13:32:24

Aki a saját népét kiszolgáltatja a gyilkosoknak, egy másik államnak, aki a saját népét ezáltal megcsonkítja, elpusztítja, az ne várjon kegyelmet. Mindenki azt kapja, amit megérdemel, legfeljebb nem látunk át teljesen az okok ezernyi szövevényén.

2020.06.08. 14:33:40

@civisvaros___:
"amíg rájuk szavaz a főváros addig budapestet kell csődbe vinni."
"erre mondják azt, hogy "fasizmus"."

Nem, ez nem fasizmus, ez nyílt hazaárulás.

/\ngel 2020.06.08. 20:43:27

@belagezapista: Értem, de ez egész más lehetőségeket vetett fel a trónfosztás a 19. század közepén, mint a 18. század elején. Utóbbi esetben fel sem merült a "respublika veszélyes gondolata", előbbi esetben már igen. És ne feledjük, hogy Rákócziék sem találtak új királyt, pedig megkínáltak egy néhány uralkodói családot a lehetőséggel, de senki nem akart élni vele.
Valamint a 1849-ben a nemzetközi politika szintjén igazából senkinek nem állt érdekében a Habsburg birodalom megszűnése..

/\ngel 2020.06.10. 16:45:05

@rasztaszív: Vajon ha sikerül stabilizálni a Tanácsköztársaság helyzetét, mi a következő lépés? Csatlakozás a SZU-hoz? :)

/\ngel 2020.06.11. 15:55:43

@belagezapista: Én is abban hiszek, hogyha stabilizálódik az ország helyzete, akkor egy katonai puccsal letartóztatják a bolsi bagázst, és egy Horthyhoz vagy inkább Pilsudskihoz hasonló figura vezeti tovább az országot, akár mint kormányzó, akár úgy, hogy egy idő után átadja a hatalmat egy polgári kormánynak.