Felnőtt tartalom!

Elmúltam 18 éves, belépek Még nem vagyok 18 éves
Ha felnőtt vagy, és szeretnéd, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használj szűrőprogramot.

A belépéssel elfogadod a felnőtt tartalmakat közvetítő blogok megtekintési szabályait is.

téveszmék

téveszmék

"Az ember természetes állapota az egyenlőség"

2021. február 01. - G. Nagy László

 

 rich.jpg

"Az első ember, aki bekerített egy földdarabot és azt találta mondani: ez az enyém, s oly együgyű emberekre akadt, akik ezt el is hitték neki, ez az ember teremtette meg a polgári társadalmat. Mennyi bűntől, háborútól, gyilkosságtól, nyomorúságtól és szörnyűségtől menekült volna meg az emberi nem, ha valaki kiszakítja a jelzőkarókat vagy betemeti az árkot, és így kiált társaihoz: Ne hallgassatok erre a csalóra!" - talán a leggyakrabban idézett mondatok Rousseau munkásságából. Persze, ettől még nem válnak igazzá.

 

Létezik egy olyan általános téveszme, mely szerint az ember természetes állapota a vagyoni egyenlőség, s ebből fakadóan a magántulajdon az oka minden búnak és bánatnak. Mindenkiben, aki ezt a gyermeteg idiótaságot benyalja, a lelke mélyén ott fészkel a kommunista kisördög. Ez a szarvas-patás vörös szörny képes elhitetni azt is, hogy valójában csak Sztálin erőszakossága vitte rossz vágányra az ügyet, a marxi gondolat még oké volt... Talán a világtörténelem legmérgezőbb mémje ez. (Természetesen a hívőknek az sem okoz gondot, hogy a véres szovjet diktatúra nem kivétel, hanem maga a szabály; demokratikus és humánus kommunizmus soha, sehol nem létezett, nem is létezhet.) A másik - Rousseau által ihletett - beteg gondolat, melyet kisördögünk elszántan igyekszik lenyomni a torkunkon, hogy a magántulajdon iránti vágy valójában a kultúra terméke, puszta emberi találmány. Genetikai programozásunkban ennek nyoma sincs; az ártatlan, kommunisztikus lelket a világ rontja meg. Nem árt, ha tisztában vagyunk vele, hogy ez is színtiszta ökörség. Csányi Vilmos így ír: "A tulajdonnal kapcsolatos viselkedésformák biológiai eredetét az is bizonyítja, hogy erős kulturális korlátokkal sem lehet a tulajdon kialakításának igényét megszüntetni. Az izraeli kibucokban kulturális szabályokkal sem sikerült a gyerekek tulajdoni igényét leépíteni a játékszerekkel kapcsolatban. A kibucokban, a korai években legalábbis, a gyermekeket gyakorlatilag születésüknél fogva közösen nevelték a kibuc bölcsődéjében, majd óvodájában. Itt mindent megkaptak, de a kibucmozgalom szociális ideológiájának megfelelően igyekeztek a személyi és magántulajdon formáit radikálisan megszüntetni. A gyerekek tehát sokféle játékkal játszhattak, de senkinek sem volt valamilyen személyes tulajdona. Mint kiderült, a gyerekek állandóan küzdöttek azért, hogy valamelyik játékot kizárólag a magukénak tudhassák, csak az övék legyen, vele alhassanak stb."

 

A valóság tehát pont az ellenkezője annak, amit a kommunisták hisznek: a magántulajdon természetes, a társadalmi újraelosztás az, amely teljes mértékben a kultúra terméke, emberi találmány. Természetesen nem arról van szó, hogy a homo sapiens egy végtelenül önző teremtmény volna. A táplálékmegosztás már számos emlősfajnál megfigyelhető, az ember pedig minden állatvilágbeli rokonát túlszárnyalóan közösségi lény, ez az ösztön belőlünk sem hiányzik. Aminek viszont az égvilágon semmilyen genetikai alapja sincs, az az a mechanizmus, amellyel egy adott populáció köztulajdonba vonja, majd szétosztja az egyéni javakat. Pedig ez az eljárás már az ősközösségeket is jellemezte; az elejtett zsákmányt - függetlenül a sikeres vadász személyétől - a törzsfőnök, vagy az arra kijelölt személy porciózta fel, s osztotta szét a csoport tagjai között, lehetőség szerint igazságosan, egyenlő mértékben. Mindez megvalósulhatott tökéletesen transzparens módon, mindenki szeme láttára, részrehajlás nélkül, hiszen egy százötven fős nagyságrendű társaság nem elég nagy ahhoz, hogy a mutyizás eltitkolható legyen. A jelenkor problémája éppen az, hogy egy sokmilliós ország költségvetése lényegesen összetettebb egy szarvas feldarabolásánál, s az újraelosztás fejezetei csak elvi értelemben átláthatók és hozzáférhetők. Szinte mindegy is, hogy a modern állam egyik legnagyobb rákfenéjét korrupciónak, avagy a lobbiérdekek kiszolgálásának nevezzük, egy biztos: immáron az átlagpolgár látóterén kívül történik. (Hőbörög is miatta a kocsmai világmegváltás során.) Ahogyan negyven-ötvenezer évvel ezelőtt, úgy ma is léteznek közösségi feladatok, ám ezek már elsősorban a jogrend fenntartásához kötődnek, s a legkevésbé sem a táplálékszerzéshez. Ha jelenleg még nem is vagyunk elég érettek egy központi hatalom nélküli világ megteremtéséhez, annyit azért feltétlenül megtehetünk a közjó érdekében, hogy minimálisra csökkentjük az állam újraelosztó szerepét, s amit csak lehet, meghagyunk a magántulajdon döntési szférájában.

 

Ritkán beszélünk róla, ám valójában a monogámia elterjedése - és vallási parancsokkal való szigorú betartatása - sem szól másról, mint erőszakos kísérletről az egyenlőség megvalósítására. Természetesen egy percig sem állítom, hogy a kölcsönös hűségre épülő párkapcsolati létforma emberidegen volna. Ha elképzelünk egy olyan világot, melyet a tökéletes anyagi bőség jellemez (vagyis a gazdasági szempont többé nem érv egymás megbéklyózása mellett), továbbá az adott korszellem is tökéletesen nyitott (nem kínos a szingliség és nem fura a poligámia sem), hitem szerint egy ilyen atmoszférában is uralkodó volna a rövidtávú monogámia, részben a rózsaszín ködben töltött időszak varázsa miatt, amikor észre sem veszünk senki mást; részben kényelemszeretetből, a kalandvágy hiányából. Ez utóbbi attitűd elsősorban azokat jellemezné (és jellemzi a való világban is), akik vonzerejüket tekintve átlagosak, vagy az alattiak. Számukra a nyílt és korlátoktól mentes húspiac akár a teljes elmagányosodást is jelenthetné, ennek jeleit már a mai, átmeneti korban is érzékeljük. Muszáj látni, hogy a keresztény kultúrkörben a monogámia preferálása, a félrelépések bűnnek nyilvánítása, a poliamor kapcsolati formák teljes elvetése elsősorban az egyenlőséget szolgálja; a cél kimondatlanul is az, hogy adottságaitól, vonzerejének mértékétől függetlenül lehetőség szerint senki ne szenvedjen hiányt. Logikus persze, hogy a szexuális forradalom vesztesei azok, akik visszasírják a régi időket, csak az a fura, hogy fel sem fogják: a merev szabályokkal gúzsba kötött húspiac valójában lábasjószágként kezeli az embert - férfit és nőt egyaránt. Mintha életünk párja csupán egy tételsor lenne a szükségletlistán: négy kerék, három szoba, két rekesz sör, egy asszony, amolyan bögyös-faros... Ez az elavult szemléletmód arra épül, hogy a társam a tulajdonom - nemi felállástól függetlenül. A testiség nyílt piacán - ahol sem az állam, sem az egyház nem kívánja kívülről, hatalmi erővel porciózni a szerelmet - a potenciális szeretőket végre egyenrangú partnerként, autonóm személyiségként tudjuk kezelni. A szabadság földjén persze valószínűleg több lesz a társtalan, mint a korábbi időkben. Ám alig hiszem, hogy a múltba való időutazás jelentené a megoldást. Sokkal inkább a poliamor formák elterjedése: a vonzerőben gazdagok élvezhetik a luxust, hogy több csatornán keresztül érkezik a törődés, míg a szerényebb adottságúak osztozhatnak a figyelmen - még így is messze jobban járnak a teljes magánynál. Legégetőbb problémáink ideális megoldása talán pont abban gyökerezik, ha felismerjük és elfogadjuk: nem vagyunk minden tekintetben egyenlőek.

 

Az elemi szükségletről, mely a tárgyak magántulajdonlására irányul, már megállapítottuk, hogy genetikai gyökerű, nem csupán valamiféle felvett, "rossz szokás". Vajon mi a helyzet a szeretőnk tulajdonlásának igényével? Vajon mennyire kódolta belénk a természet a monogámiát? Amint az előzőekben felismertük a kommunizmus egyik ordas hazugságát, ugyanúgy lefülelhetjük a kereszténység súlyos téveszméjét is, mely szerint a teremtés a szexuális hűséget preferálja. Az első, amit e nyomozás során megtehetünk, ha körülnézünk legközelebbi biológiai rokonaink háza táján. Azt fogjuk találni, hogy a gibbonfélék példás monogámiában élnek, melyet látva még a legszigorúbb katolikus erkölcscsőszök is elégedetten csettintenének. A gorillahímek ezzel szemben csinos kis háremet gyűjtenek maguk köré, míg a csimpánzok és a bonobók kötöttségek nélkül élvezik a szabad szexualitás minden örömét és változatosságát. E vegyes képet látva egyelőre nem lettünk sokkal bölcsebbek. Ha valami kézzelfoghatóbb kapaszkodót keresünk a homo sapiens genetikailag meghatározott szexuális attitűdjét illetően, érdemes - bármilyen furán is hangzik - a herék méretére koncentrálnunk. Ez ugyanis elég megbízható támpontot nyújt az adott faj nőstényeinek csapodárságát illetően. (A hímek vérmérsékletét nem érdemes mélyrehatóan elemezni: a sűrű kalandozás itt általános és megkérdőjelezhetetlen evolúciós küldetés.) S hogy miben áll az összefüggés? Azoknál a fajoknál, amelyeknél a nőstényeket nagy fokú promiszkuitás jellemzi, a szaporodás elsősorban az örökítőanyagok versenye. Amikor azt látjuk, hogy egy csinosabb csimpánzlány igen rövid időn belül több hímmel is párosodik, akkor nem nehéz elképzelnünk, hogy testében a szó legszorosabb értelmében a petesejtért történő versenyfutás zajlik. Ez a woodstocki létforma magyarázza a csimpánzok - testtömegükhöz képest - hatalmas heréjét. A gorilláké ezzel szemben relatív apró; nőstényeik hűséges természete miatt nincs is szükségük nagyobbra. (És tudjuk: az evolúció módfelett takarékos: csak azt növeszti hatalmasra, amely segíti a gének túlélését.) A kérdés ezek után már csak az, hogy a homo sapiens hol található e palettán. Jól érezzük: valahol e két szélsőség között. Ebből aligha következtethetünk másra, mint hogy genetikai örökségünktől távoli a szigorú monogámia, de a szélsőséges csapodárság is.

 

Amikor az emberi társadalmak az egyenlőséget hímzik zászlajukra, e törekvéssel mindaddig feltétel nélkül egyetérthetünk, amíg csupán törvény előtti egyenlőségről beszélünk. Ma már nem sűrűn hajlongunk uralkodók előtt; elképzelhetetlennek tartjuk az arisztokraták adómentességét, s ugyanígy az állampolgárságon kívül mindenfajta születési előjogot. Mindez az emberi szabadság alapját jelenti. Ha azonban további egalitárius lépésekben gondolkodunk, tisztában kell lennünk azzal, hogy ezek már kivétel nélkül a szabadság ellen hatnak. A gazdasági egyenlőség meghirdetése zöld utat ad a tehetősek kirablásához; a szexuális egyenlőség igénye pedig (mindenkinek jusson pontosan egy partner) csupán a monogámia hatalmi erővel való kikényszerítésével elégíthető ki. Az egyenlőtlenségek csökkentése felülről tekintve elvtelen alamizsna a hőzöngők lecsillapítása, a társadalmi stabilitás megőrzése érdekében. Békaperspektívából pedig maga a baloldaliság, mely tiszteletreméltó és támogatható, amíg az önkéntes szolidaritásról és a szakszervezeti alkukról szól. A szomorú csupán az, hogy e klasszikus szociáldemokrácia mintha eltűnőben lenne, idehaza pedig szinte még hagyományai sincsenek. A 21. századi baloldali mozgalmak jellemzően radikálisak, erőszakosak és marxi gyökerűek. Már régen nem az egyenlő jogokért, hanem kifejezetten az előjogokért küzdenek. Már régen nem a szólásszabadságot hirdetik, hanem nyíltan pártolják a véleménycenzúrát. Már eszükbe sem jut az önkétesség, csakis az agresszióban hisznek.

 

Az egyenlőség a legkevésbé sem természetes állapotunk, s az arra való görcsös törekvés számos maró sebet ejt a társadalmon. Erőszakos kikényszerítése sérti morális érzékünket és általános nyomort szül. Az emberből nem a nemeset, a fejlődni és kiteljesedni vágyó attitűdöt hívja elő, mely alkalmassá formálná a tisztességes gazdagodásra és a sikeres párkeresésre. Sokkal inkább a besúgót, a titkosrendőrt, a másikat árgus szemmel figyelőt. A prűd társadalmak tagjai kéjes örömmel vadásznak a házasságtörőkre. A NAV sok száz munkatársa azon dolgozik, hogy az adóelkerülő vállalkozókat nyakon csípje, az újságírók széles tömege és az ellenzék pedig megállás nélkül a kormányzati korrupció lefülelésén dolgozik. Ezt a sok elpocsékolt energiát sokkal építőbb dolgokra is fordíthatnánk, ha beérnénk egy miniatűr állammal, mely nem vegzálja polgárait, hanem hagyja, hogy a saját vérmérsékletük szerint éljenek, dolgozzanak, gazdagodjanak és szeressenek. Ez persze csak akkor lehetséges, ha végre felhagyunk a teljes egyenlőség ostoba illúziójával.

A bejegyzés trackback címe:

https://teveszmek.blog.hu/api/trackback/id/tr3416393544

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Wildhunt 2021.02.01. 13:30:22

@szkornat: a tulajdon kizsigerelése a bizonytalan tulajdonjogból következik. Ha van egy erdőm, másként bánok vele ha tudom hogy az unokáimé lesz, mint ha tudom hogy az állam bármikor elveheti.

szemet 2021.02.01. 15:17:19

@Wildhunt: " a bizonytalan tulajdonjogból következik. Ha van egy erdőm, másként bánok vele ha tudom hogy az unokáimé lesz"

Azzal a kis, hogy a tulajdonjog társadalmi konstrukció ezért inherensen (megváltoztathatatlanul) instabil: csak annyira lehet stabil, mint a társadalom ami ezt garantálja.

Azaz az erdő tulajdonlása csak papíron, jogilag létezik - nincsen naturalisztikus megfelelője a fizikai világban amire hivatkozhatsz. (ilyen van pl. a testednél - a fizikai folytonosság, vagy törvényi rend nélkül/megkerülésével: pl. megvédem erőszakkal (és ami kell, de nem védik meg eléggé - elveszem))

A tulajdonjog emiatt csak annyira lehet számodra biztos amennyire a társadalom stabilitásában hiszel. Tudjuk hogy múltból - indukciósan - sem lehet itt érvelni: ez a kastély ötszáz éve a családomé senki soha el nem veheti - mert ahogy a zsidókra vagy itthon az arisztokratákra a te unokádra is rákerülhet a sor, ennek nincs elvi se gyakorlati akadálya )

Inherensen ilyen a társadalmi konstrukciók felépítése: ha a társadalom adja ad-hoc (értsd mindenféle naturalisztikus alap nélkül) bármelyik pillanatban ugyanúgy meg is foszthat tőle.
Ennélfogva nem lehet garanciát adni, csak ha garantálod egy társadalom jövőbeli stabilitását - amit nem tudsz megtenni.

Wildhunt 2021.02.01. 16:07:03

@szemet: kiegészítő: a társadalom VAGY az erő (J. L. Tengeri Farkas) azért hoztuk létre a társadalmat, mert az erő instabil volt. A szabad társadalomnak ezért része például a fegyvertartás.

6.Lenin 2021.02.01. 16:52:16

Amikor ilyesmiket olvasok, mindig eszembe jut egy régi vitám a jehovisták egyik hittérítőjével.
Azt mondja a pacák, lehetek kiválasztott, és bejutok a Paradicsomba.

-És az miért lesz jó nekem?
-Mert ott mindenki egyenlő lesz, nem lesz, rossz, éhség, fájdalom, semmi más, csak tuti boldogság.
-OK! Nem néz ki rossz helynek, de azt miként oldják meg, hogy aki oda kerül ismét meghalhat.-Kérdem én kétkedve.
-Miért kéne az ott boldogságban élőnek meg egyszer meghalnia?-kérdi a pacák meglepődve.
-Én tuti elpatkolnák rövid időn belül .
-Miért is patkolna el?
-Hát ha minden jó, honnan tudnám, mi a rossz. Megdöglenék az unalomtól, de, ha már egyszer elpatkoltam, ez másodszor miként is zajlana, és hová kerülnék? Mondjuk egy izgi helyre? De azt miért titkolnák el a többiektől, hogy van egy frankóbb hely is, mint a Paradicsomban unatkozni?

otthagyott a pacák szó nélkül. Tehát maradt továbbra is nyitott kérdés ez is, és még sok minden. Hátha most, itt kapok választ.

Pl. a nyavalyás génjeinkben van egy csomó-ezek szerint felesleges-rögzült faszság. Irigység, törtetés, nagyképűség, kishitűség, sunyiság, harácsolási szándék, stb.
Mi történne, ha mondjuk a nők is közösek, de én speciel utálom a kövér nőket.
-Mi van kis pofán, velem már nem is akarsz dugni?-kérdi az egyik szomorkásan.
-Már ne haragudj, látom van néhány előnyös tulajdonságod, pl keveset beszélsz, nagyok a didkóid is, de nagy a fogyasztásod is.
-És akkor mi van? Nem te veszed nekem a kaját.
-Nem is venném, mert utálom a kövéreket?
-Én kövér? Figyelj te köcsög, húzz el mert......
-OK, OK, de tedd már le azt a kést, mert mozgásba hozom a nálam lévő fejszét.
-Te pofázol, te nyomorult.
-stb
-stb

Röviden, ezeket a beírásokat miként törli ki valaki, mielőtt belekezdene ezekbe a libernyák marhaságokba.

Azt mondja az evolúció, hogy az erősebb, ügyesebb, élettképesebb maradhat csak életben. Ez a fejlődés záloga.

Akkor a sok egyforma, egyformán gondolkodó köcsög meddig bírná?

-Tibikém miért vagy olyan szomorú, mit szeretnél?
-Visszamenni a fára.
-Visszamenni?
-Igen, ott egy család voltunk, minden közös volt.Még a Gizi is. Nem volt semmi gond, küzdelem.
-Édes istenem, vissza akar menni, hát nem azért jöttünk le, hogy legyen valami izgalom, és kiderüljön, ki a faszább gyerek a szavannán? Ez a köcsög meg visszamenne. Mik vannak?

Hartrigel 2021.02.01. 17:35:34

Egyenlőség sosem volt és sosem lesz, csak ha mindenki egyen genetikával születne és örökítene, és eltörölnénk az egot, de ezzel az erővel egyesülhetnénk egy nagy energiaentitásban, mint számos scifiben.
Itt a kérdés nem az, hogy kinek jár a több, illetve kinek milye van, hanem az, hogy társadalom vagyunk-e? Szolidárisak vagyunk-e? Érdekel e másik?
Mert ha erre az a válasz, hogy nem, én megdolgoztam azért, amim van, miért kéne a nyomiknak segítenem, vagy érdekelni, hogy ők mit csinálnak a keveskéjükkel, mert nekem sok van, mert jobb a genetikám stb. nekem több jár.
Mert így, ha mindenki csak hasznos-idótának tekinti a másikat, akit,hol tud lehúzni, ez az úgy nevezett társadalom egyáltalán nem lesz vonzó, és a többség csak azért marad benne, mert fél, visszamenni a vadonba.

Hoppá, nem is tud! Mert vadászat orv vadászat, halászat vad halászat, hoppá, minden föld darabot bírtokol valami ország, erdészet, stb. Szóval egy út áll előtted, öcsém!

De ez, ahogy te is íród, hogy az a jó, ha mindent bírtokol valaki, még a társaskapcsolatokat is. Akkor nem csóda, hogy annyira ember MGTOW lesz, és igyekeznek minnél kevesebbet törödni a társadalommal, mert az is egyre kevesebbet törödik velük, mert ők "nem bírtokolnak eleget". Ezt a legjobban az Hivatali Patkányok című film főszereplője mondta meg: probálkoztam én, ember, de rájöttem, hogy még ha dolgozom a belemet, és a cég/társdalom kurva sokat kaszál én abból sem láttok semmit. De három különböző ember jön leugatni a fejemet, ha egy valamit elrontok.

Szóval nem a bírtoklás a gond, hanem az, hogy azok az emberek pökhendivé és faszparasztá is válnak. És nem, a kibucok és a hippi kummunákat is kipróbálták nem müködött. Most kisértelezik a társadalom a kézről kézrejárós mikro-hosszútávú kapcsolatokkal.

De én egy valamit mondhatok, hogy ha a társadalomban van még olyan mint én, akkor senki sem akar mindenki nagyfaterbátyója lenni, csakazért, csakhogy ne legyen egyedül.
Amúgy mi ez a kereszténységen akarják leverni a poligámia bűnét. Amúgy közlöm ez kb. mindenhol volt. Még olyan helyeken is, ahol hírét sem hallották Jézusnak, vagy sőt egyensen rühelték.
A gazdagoknak (sokat bírtokloknak) voltak háremeik, ágyasaik ez tény, de még itt a keresztény európában is.
Aztán a sok pina nélkül maradt parasztot ellehetet vinni meghalni. A házasítás meg azért volt, hogy a delikvens, a közösség tagjának és ne rabszolgának érezze magát. Mert ha van feleségem, és gyerekem, amiről szeretném azt hinni, hogy az enyém, akkor többet és jobban fogok dolgozni, mint enélkül, amikor épp csak annyit akarok dolgozni, hogy ne csattanjon az ostor, de semmi többet, mint az éppen kötelező minimum.

Hartrigel 2021.02.01. 17:38:54

@Hartrigel: * fent sok mindent elírtam, de monogámiát akartam írni nem poligámiát

6.Lenin 2021.02.01. 17:50:26

@Hartrigel:

Veszélyes útra tévedtél. Ha sokat agyalsz még kitalálod a kommunizmust, mint most a sok köcsög libernyák. Addig agyalnak a "mindenki egyforma"-án, hogy a végén felordítanak, heurék, feltaláltam a kommenizmust! Mama, zseni vagyok.

Ha mindenki egyforma lesz, egyformán fog gondolkodni, akkor csoportosan ki kell menni a Lánchídra (ha még lesz) aztán beugrálni a Dunába, kézenfogva, mert utána már tök értelmetlen lesz élni is.
Minek élni, ha pont akkora köcsög vagyok, mint mindenki más. Akkor KI IS VAGYOK?
Valszeg a természetnek is nagy feladat lenne megoldani az egységes ,génkészletet. mert előjönne a logikus kérdés: ez mi a faszra is jó?

Időelb.szásnak viszont remek dolog ilyen kérdésekkel ölni egymás idegeit.

G. Nagy László 2021.02.01. 18:05:00

@Hartrigel:

"Mert ha van feleségem, és gyerekem, amiről szeretném azt hinni, hogy az enyém, akkor többet és jobban fogok dolgozni, mint enélkül, amikor épp csak annyit akarok dolgozni, hogy ne csattanjon az ostor, de semmi többet, mint az éppen kötelező minimum."

Ebben sok igazság van, és tudjuk: erre rímel a modern negatív válasz, a MGTOW.

G. Nagy László 2021.02.01. 18:14:33

@Hartrigel:

"Itt a kérdés nem az, hogy kinek jár a több, illetve kinek mije van, hanem az, hogy társadalom vagyunk-e? Szolidárisak vagyunk-e? Érdekel e másik?"

Csak tudod, a szolidaritásnak azért vannak fokozatai. Ma az átlagember jövedelmének 50-60%-a simán visszacsorog az államkasszába. Ez lehetne 10-20% is, amiből még bőven gondoskodhatunk a fogyatékkal élőkről és az árvákról, de lehet 70-80% is, amiből egész komoly migránscsapatokat lehet etetni, szállásolni, segélyezni. Ez is a szolidaritás egy szintje, azzal az apró bökkenővel, hogy te már nem fogsz tudni eltartani egy családot a maradékból. De minek is? Szülnek helyettünk...

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2021.02.01. 18:18:18

Két kísértet járja be Európát
2007. április 22. - IGe •

Avagy a katolicizmus és a kommunizmus testvéreszmék volnának és Jézus lenne az első híres komcsi? Nagyon sok erre utaló jel van. Sztálin is papnak tanult 21 éves koráig. Nézzük csak a párhuzamokat:

vilagnezet.blog.hu/2007/04/22/kisertet_jarja_be_europat_oke_de_ketto

G. Nagy László 2021.02.01. 18:27:27

@vilagnezet.blog.hu:

Nagyon szellemes a bejegyzés, ülnek a párhuzamok. Világos, sokszor, sokan leírtuk már, hogy a kommunizmus a kereszténység parafrázisa. Ferenc pápa, az első kommunista egyházfő személyében találkozik is e kettő. Azt viszont ne felejtsük el, hogy a kereszténység nem Jézus vallása, hanem Pálé. Jézusnak csak a nevét, az arcát és a keresztjét használták fel, a tanítását nemigen.

teveszmek.blog.hu/2020/02/17/_jezus_volt_az_elso_kommunista

6.Lenin 2021.02.01. 20:10:47

" A táplálékmegosztás már számos emlősfajnál megfigyelhető, az ember pedig minden állatvilágbeli rokonát túlszárnyalóan közösségi lény, ez az ösztön belőlünk sem hiányzik. Aminek viszont az égvilágon semmilyen genetikai alapja sincs, az az a mechanizmus, amellyel egy adott populáció köztulajdonba vonja, majd szétosztja az egyéni javakat. Pedig ez az eljárás már az ősközösségeket is jellemezte; az elejtett zsákmányt - függetlenül a sikeres vadász személyétől - a törzsfőnök, vagy az arra kijelölt személy porciózta fel, s osztotta szét a csoport tagjai között, lehetőség szerint igazságosan, egyenlő mértékben. "

Valahol, valamikor (még nem találták fel az időszámítást) Néhány tucat, nagy darab valami (később embernek nevezték el valamiért) egy kisebb tűz körül forgolódott, hánykolódott izgágán. Éhesek voltak Kezdett már sötétedni, halk zene is szólhatna, de még azt sem találták fel amin le lehetne játszani, kornyikálni szólóban meg senkinek sem volt kedve.
Egyszer csak....
-Fönök, fönök szól egy lihegő valami elég laza bőrbe öltözve.
-Mi van Béla, hol voltál?
-Fönök, a koszoslábúak agyonvertek egy mamutot, vagy mit. A Felét meg is ették már.
-Na és, úgy sem adják el a többit, a pénzt se találták még fel.
-Miért kéne megvenni? Telezabálták magukat, meg ettek a bódító bogyóból is, horkolnak, mint az állat vagy mi.
-És?
-Mit és. Menjünk oda, és hozzuk el a maradékot, meg néhány fiatalabb dugni valót. Két napig biztos dögleni fognak, észre se vennék.
-Nem rossz 5let. Ti hárman maradtok, vigyázzatok a mi dugni valóinkra, mi meg megyünk, végre mi is zabálhatunk. Béla, menj előre, mutasd az utat. Ja, ha valamelyik köcsög felébredne a közelebb lévő vágja nyugodtan fejbe.
Ha maradt még a bódító bogyóból is, azt is hozhattok. Ja, még annyit, a zsákmányt én osztom el, természetesen a Béláé a legjobb falat fele, a másik fele az enyém+a nekem , mint főnöknek járó plusz juttatás. Esetleg némi prémium. Kuss, semmi morgást nem akarok hallani.

Szájról, szájra szállt, és maradt meg ilyen történetet is a homályos időkből úgy 40-50ezer évvel ezelőttről.

G. Nagy László 2021.02.01. 20:15:52

@6.Lenin: Az irodalmi vénád még a filozófusi talentumodnál is csillogóbb :)

6.Lenin 2021.02.01. 20:42:15

@G. Nagy László:

Nem tehetek róla, ha olvasok valamit (amit idéztem is)rögtön beugrik valami, ha nem írom le, elfelejtem. Bocs érte.

G. Nagy László 2021.02.01. 21:04:44

@6.Lenin: Ne viccelj, kifejezetten élvezem.

Wildhunt 2021.02.01. 21:39:32

@G. Nagy László: Alapvető eltérés a kettő között hogy a kereszténység önkéntes, míg a kommunizmus nem igazán.

G. Nagy László 2021.02.01. 22:00:20

@Wildhunt: Ezúttal ellenkeznem kell. A középkorban nem sok választásod volt. III. Ince pápa francia városok sorát mészárolta le, csak mert az albigensek pár vallási tételt másképp láttak. Tamás Gáspár Miklós pedig önkéntes alapon kommunista a jelenkorban. Mindkét ideológia mögött állhat véres, elnyomó hatalom, s mindkettő lehet békés és önkéntes. Intelligens, magas tudatú közösségekben egyik sem terjed.

Ha már különbségeket keresünk, talán annyi megjegyezhető, hogy a kereszténységben van némi érték. A jézusi tanítás feltétlenül az, még ha az egyház nem is igen érti, s nem is hirdeti. A kommunizmusban SEMMI erényt nem látok. Ami a baloldalon pozitívum - és ez körülbelül kimerül a szolidaritásban, az elesettek támogatásában és az érdekképviseletben - ahhoz nem kell kommunistává válni, elég a szociáldemokrácia is. A kommunizmus többlete épp oly felesleges és torz, amilyen a fasizmusé a konzervatív világlátáshoz képest.

Wildhunt 2021.02.01. 22:14:01

@G. Nagy László: a létrehozója szerint értettem. Az hogy melyiket hogy alkalmazták parttalan vitához vezet, amire itt semmi szükség. Vagyis Jézus szerint a kereszténység önkéntes, Marx szerint a kommunizmus nem.

Wildhunt 2021.02.01. 22:15:12

@G. Nagy László: a második bekezdésben 100%-ig egyetértek.

szkornat 2021.02.02. 07:41:53

"Alapvető eltérés a kettő között hogy a kereszténység önkéntes, míg a kommunizmus nem igazán."

A tipikus lefutási irány, hogy először önkéntes. Néha frappáns megoldási javaslatokkal jelentkezik az akkor meglévő, tipikus problémákra. Sok embernek felcsillan a szeme és özönlenek befelé. Aztán amikor elérték a kritikus tömeg nagyságát, akkor hirtelen megjelennek a határok, a kilépés és a különbözőség lehetetlensége, a nem hozzájuk tartozó kisebbség minden áron való beolvasztási kísérlete, ellenállás esetén a teljes eltörlése. Annyira tipikus, amikor az egyén, a klasszikus liberalizmus és a demokrácia vívmányai számukra elértéktelenednek, mert sokkal fontosabbá válik a kollektív tudat ereje, egyfajta védőernyője és uralma. Ami bár fennen hirdeti a közösségi szempontokat, az egysíkúsága miatt automatikusan diktatúrába vezet. Az egyéni érdekek és sokszínűségek visszaszorításával csökken a tömegek átlagos mentális szintje, képtelenek a problémákat szétszálazni és árnyaltan látni, ehelyett érzelmekkel való manipulálás folyik. Hasonló próbálkozásoknak (mint amilyen a kommunizmus és a kereszténység volt) vagyunk most is tanúi, csak ezt iszlámnak hívják, illetve újhullámos kísérletnek itt a BLM.

G. Nagy László 2021.02.02. 08:14:31

@szkornat: Tökéletesen felvázoltad a vallások tipikus életútját. (Mert tudjuk: a kommunizmus és a BLM is vallás.)

Gyerekeim anyja valamelyik este olvasott egy posztot, mely alatt számos közel-keleti komment megjelent. Hirtelen felindulásból megnézte a fordítást... ilyen agymosást, amelyben ők élnek, el sem tudunk képzelni. Bár a téma meglehetősen világi volt, MINDEN EGYES hozzászólásban megjelent Allah, megjelent a hálaadás, hogy ők Allah követői lehetnek, s megjelent a mélységes megvetése a hitetleneknek. A mi életünkben, melyben a vallás csupán egy hóbort, egy könnyed filozófiai téma nyáresti borozgatásokhoz, náluk a hétköznapok mindent átjáró identitáskérdése. Ezekhez az emberekhez nekünk nem sok közünk van, s addig békés a világ, amíg földrajzilag elkülönülten élünk.

szemet 2021.02.02. 10:46:39

Ez pont ma érkezett feedembe, és idevág: existentialcomics.com/comic/379 ;)

Bravehearth 2021.02.02. 11:05:47

Ez ismét egy nagyszerű írás, respekt!

A rousseau-i gondolatsor számomra ott problémás, hogy a családi-nemzetségi alapon szerveződő ősközösség és a polgári társadalom között azért volt némi 'lépcsősor'. Továbbá az általunk ősközösséginek titulált társadalomban sem létezett a teljes egyenlőség. Abból a szempontból igen, hogy egyik sem volt nagyságrendekkel előnyösebb helyzetben, mint a másik. De mindig volt, aki először evett a húsból, aki közelebb alhatott a tűzhöz, aki a sor végén volt és akinek csak a már félig lezabált málnabokor jutott. És mindig voltak, akik valamilyen oknál fogva a sor végén jó eséllyel a vadak terítékén végezték.
Az egyenlőség egy mítosz. Korrekt a meglátás, miszerint a jog előtti egyenlőség értelmezhető (lenne). De sem a képességeink, sem az adottságaink, a teljesítményünk és a teremtett értékek sem egyenlőek. Az elosztás módján lehet vitatkozni, kell is! De egyenlőséget erőltetni éppen annyira ostoba és sehová sem vezető butaság, mint az 'alapjogok' folyamatos bővítése.
Két politikai irányzat létezik, amit igazán gyűlölök és megvetek. Az egyik a szociáldmeokrácia (phejj...)! Többek között az ilyen és ehhez hasonló bűnei miatt. A másik pedig a (mai értelemben vett) liberalizmus. Mindkettő pusztít a fejekben, a lelkekben és a társadalmakban is.

@6.Lenin: Ez qrvanagy volt! :D
Üdv: B.

Wildhunt 2021.02.02. 11:05:49

@szkornat: megintcsak: ezt nem vitatom. De az elején elveket hasonlítottunk össze. Ha a lefutást is beleveszed akkor ajánlom a demokrácia legújabb eredményeit Ukrajnában.

Bravehearth 2021.02.02. 11:18:17

@szkornat: "a földdarab elkerítését, amellyel kapcsolatban egy szempontból van a magántulajdonnal szemben, illetve a tulajdonosi attitűdökből fakadó problémák miatt fenntartásom. Ez a jövő élhetősége."

A jövő élhetősége (ahogy a jelené is) a túlnépesedéssel ment szépen a levesbe. A legtöbb globális problémánk abból adódik, hogy természetellenesen sokan terheljük már ezt a szerencsétlen bolygót, továbbá a leginkább élhetetlen és a legkevesebb erőforrással rendelkező területek népessége növekszik irreális ütemben. Ez újabb és újabb természeti erőforrásokat igényel és pusztít el.
Ami a tulajdonosi attitűdöket illeti, abban nagyrészt egyetértek veled. Ez sajnos ismert tény, az emberi ostobaságnak csak alsó határai ismertek. Továbbá a tulajdon nagysága sajnos nem képezi le arányosan az intellektuális képességeket.

@G. Nagy László: "Azt gondolom, ha MINDEN magánkézben lenne, sokkal jobban ügyelnénk a környezetünkre. Mindenki a saját bőrén érezné, ha természetidegen módon járna el."

Bőven van benne igazság. Két bölcselet ugrik be azonnal erről. Az egyik a 'közös lónak túros a háta', míg a másik az 'ami mindenkié, az valójában senkié sem'. Ismerve a köztulajdon állapotát, azt hiszem bőven van alapjuk. De mégis...! Biztosan magánkézben szeretnénk tudni pl. a nemzeti parkjainkat??? Csak kérdezem... :-/

"Ez lehetne 10-20% is, amiből még bőven gondoskodhatunk a fogyatékkal élőkről és az árvákról, de lehet 70-80% is, amiből egész komoly migránscsapatokat lehet etetni, szállásolni, segélyezni. Ez is a szolidaritás egy szintje, azzal az apró bökkenővel, hogy te már nem fogsz tudni eltartani egy családot a maradékból. De minek is? Szülnek helyettünk..."

RESPEKT! Végre leírtad azokat a gondolataimat, amiért anno engem kib*szkodtak néhány liboldó blogról! Köszönöm! Szerintem tűpontos leírás!
Üdv:
B.

6.Lenin 2021.02.02. 11:55:11

@Bravehearth:

Kösz.

"Az egyenlőség egy mítosz. Korrekt a meglátás, miszerint a jog előtti egyenlőség értelmezhető (lenne). De sem a képességeink, sem az adottságaink, a teljesítményünk és a teremtett értékek sem egyenlőek. Az elosztás módján lehet vitatkozni, kell is! De egyenlőséget erőltetni éppen annyira ostoba és sehová sem vezető butaság, mint az 'alapjogok' folyamatos bővítése."

Ez is egy magyarázat(lehetne). De, induljunk ki más megközelítésből.
Az ember képes bármit megmagyarázni (a saját érdekei mentém) és képes lazán bármin átlépni, amit nem tud megmagyarázni, vagy nem illik a maga (?) által alkotott világképbe.
Most lépjünk át azon, hogy ezeket a világképeket ki alkotta. Vegyünk ki ezek közül 1et.

-Jó napot kívánok, a személyit, lakcímkártyát legyen kedves.
-Jó napot, mik ezek, amiket felsorolni volt szíves?
-Na jó, hát ezzel kéne igazolnia, hogy kicsoda is Ön, és hol lakik.
-De nekem ilyesmikre nincs szükségem.
-Szórakozni teccik a közeggel? Kicsoda Ön?
-Én vagyok az Isten.
-Na jól van öreg, fújon csak ebbe a készülékbe, míg türelmes vagyok. Méghogy maga az Isten, szakáll, meg saru nélkül.
-Miért, a közeg úr milyennek képzelt?
-????
És itt az első átlépett probléma. Kit, mit is keresünk?
Na jó ez macerás, nézzünk inkább körül a világban.

Minden itt van előttünk, minden. Különböző élőlények, különböző "társadalmi" formációban. Ebből néhányat kipróbált, vagy éppen most próbál az ember is. Tudatosan? Nem hinnem. Miért is ? Ki tudja. Pedig tényleg van minden, királyság, család, szinglik, vezérrel, vezér nélkül.
Csak ki kéne választani 1et közülük.
De mi elfogadjuk, hogy a keletkezés tök véletlen (Big Bang, semmi a semmiben), de csökönyösen célt keresünk benne.

Ha meg törvényszerűséget, összefüggést vélünk felfedezni, akkor elhisszük, hogy valamelyikünk nagyfaterja tuti benne volt. aztán jön a dédunoka, és átírja, mert rájött, hogy az öreg valszeg nem volt teljesen komplett, amikor kitalálta ezt a faszságot. És ez így megy néhány milliárd éve. Mindig voltak, vannak, lesznek, akik átírják, mert szerintük......., aztán szerinted.........utána meg szerintem............vég (?) nélkül?

Egy biztos, jó dumálni ezekről. telik az idő. Aztán esetleg rájövünk, vagy nem, hogy........

Illiberális ahogy Kossuth Lajos mondta 2021.02.02. 12:12:12

Ez egy faszság. Sosem voltunk egyenlőek és sosem leszünk. Hála Istennek. Ha betartasz nekem fejbe baszlak egy baltával, Az ember egy predator, természeténél fogva, gyilkol ha úgy tartja kedve. Osztozik valamin az általa kiválasztott fajtársaival, a többi halálos ellenség. Gondolom nem kell részletezni hogy mindenki nagy ívben leszarja hogy Etiópiában a fekák hogy éheznek, vagy hogy gyilkolják egymást Szudánban. Senkit nem érdekel, fehéreket főleg nem, és ez így van rendjén. Ellenben ha a szomszédod ellop tőled 10 cm földet 20 méter hosszan, simán kitéped a beleit a civilizációs máz ellenére. Hogy miért van ez? Mert ragadozó, individualista gyilkosok vagyunk mind, csak van aki már nem nagyon emlékszik rá hogy kell csinálni. A liberális baloldali bírkásítás folyamata erősen csökkenti az emberi faj túlélőképességeit.

G. Nagy László 2021.02.02. 12:20:05

@Illiberális ahogy Kossuth Lajos mondta: Kissé átestél a ló túloldalára.

"Mert ragadozó, individualista gyilkosok vagyunk mind"

Ez a legkevésbé sem igaz.

"A liberális baloldali bírkásítás folyamata erősen csökkenti az emberi faj túlélőképességeit. "

Ez viszont tökéletesen igaz.

Mi jön ki ebből? Individualista, de együttműködésre képes lények vagyunk, talán a legjámborabb emlősfaj. Evolúciós sikerünket is elsősorban annak köszönhetjük, hogy képesek vagyunk békésen és önkéntesen együttműködni, tárgyalni, nem kitépni a másik beleit.

Illiberális ahogy Kossuth Lajos mondta 2021.02.02. 12:27:06

@G. Nagy László: Az elméleted a való világban nem nagyon működik. Ha igaz lenne az emberölések száma nem lenne szabad szemmel látható. Elég ha ránézel a hírekre, csak Magyarországon hány gyilkosság történik, naponta, pedig jámbor emberek vagyunk ugyebár..és akkor az intézményesített gyilkolásról nem is beszéltünk. Az ember gyilkos, természeténél fogva. Láttál már gyereket állatokat kínozni? 10 gyerekből 9 ösztönből gyilkol, bármit, egymást is. Az hogy fakockával baszod fejbe a másikat egy óvodában vagy baltával részletkérdés csupán. A nevelés az ami elrejti az agressziót ami minden emberben ott lapul és a vége sok esetben gyilkosság, egészen banális dolgok miatt is. Tévedés hogy az ember nem gyilkos.Az. született gyilkos.

Bravehearth 2021.02.02. 12:28:58

@Illiberális ahogy Kossuth Lajos mondta: Picit korrigálnám! Az ember alapvetően TERRITORIÁLIS lény. Ettől még simán lehet civilizált és az sem baj, ha a bunkósbotot és a dárdát fölváltják az írott szabályok és a tárgylás. Többre jutunk vele normál esetben.

@G. Nagy László: "Evolúciós sikerünket is elsősorban annak köszönhetjük, hogy képesek vagyunk békésen és önkéntesen együttműködni..."

Pontos. Ha nem így volna, fabatkát sem ért volna a beszéd képességének (így a cselekvések koordinálásának lehetősége) evolúciós előnye.
B.

G. Nagy László 2021.02.02. 12:33:31

@Illiberális ahogy Kossuth Lajos mondta:

Tény pedig, hogy az emberi erőszak manapság már csupán a halálesetek 1 %-áért felelős világszinten - szemben a korai földművelő társadalmak 15%-os és a vérgőzös 20. század 5%-os értékével -, s ez különösen reménykeltő. (Magyarországon ez az arány 0,17%.) Hagyjuk a pszichopata hülyeséget!

6.Lenin 2021.02.02. 13:12:27

@G. Nagy László:

1956 őszén sorban álltam egy élelmiszer bolt előtt. néhány tucatnyian lehettünk. egy kis tábortűz is volt.Nóta, viccek, móka, kacagás. Aztán kb reggel 4-kor meghozták a lisztet. Abban a pillanatban elszabadult a pokol. Nem ok hiányzott, hogy nem tapostak agyon. Ugyan azok az emberek.
Néhány hetes bezárás, és cirkusz, cirkusz hátán.
ma, ha egy vidéki, de talán egy nagyvárosban is, ha hetekig, hónapokig nem szállítanának élelmiszert, szerinte menyivel növekedne az erőszakos cselekmények száma? Szerintem drasztikusan.
Az ösztönökben ott van mindenkiben (nem egyforma értékben, ahogy a nyúlban, és az oroszlánban), de az ember talán ok nélkül valóban képes visszatartani ezeket az ösztönöket.

Összeszámolta már valaki, hogy melyik idea nevében öltek meg több embert? Nem tévednék nagyot, ha a nácik igen csak a sor végén lennének. Ma mit is lát néha az ember az USA-ban?
Azért én az ember nevezetűt nem magasztalnám az egekbe. a jámborságát illetően. Vagy jobban mondva érvényesülne néhány estben a természet törvénye, és a gyengébb elbukna a harcban.
Vajon miért dobta le az USA az atombombát? Ha Japánnak is lett volna, ledobták volna akkor is?
Akkor tárgyaltak volna, nem a humánus voltuk miatt.
Vajon az, hogy most többen hozzáférnek az élelmiszerhez, nem kell megharcolni érte mindenkinek, mennyiben gyengíti az ösztönt az életben maradásért? Végleg ki lehetne törölni?
De, vajon, ha mindenki egyforma lenne, egyformán hozzájutna mindenhez, ami az életben maradáshoz kell, minden más ösztön is kitörlődne, ami mássá teszi? Mi maradna meg célként? Az értelmetlen vegetálás?

dare 2021.02.02. 13:45:03

Sok pontjához a posztnak fűzhetnék kommentárt, de akkor most ez nagyon hosszú lenne.
A lényeget már leírtad itt " Ha jelenleg még nem is vagyunk elég érettek...." , és már korábbi posztokban is volt szó róla részedről, hogy miképpen is látod ezt.
Más tudati szint kell ahhoz, hogy az ösztönvilágból kilépve ne az egoját táplálja valaki, hanem a lelkét.
Voltak erős tudati szinten élők (Jézus, Buddha), akiknek nézeteiből vallás is lett, de hiába követik őket sokan még most is, a mai korban már kevesebben értik is meg őket.
Példaként Tolsztoj feleségét hozom, aki egyszerűbb ember lévén nem értette azt, mi mozgatja belül az ő férjét.
Más szinten szemlélődtek, értelmezték a világot, amit Tolsztoj az egyik legnagyobb bűnének tartott, hogy meg sem kísérelte megértetni a feleségével a saját életszemléletét.
Lehet nem is sikerült volna neki, de meg sem próbálta, és ez zavarta is később őt.
Jézus és Buddha megpróbálta, és mondhatjuk azt, hogy sikerült is nekik.
De nem kényszerítéssel, amit a kommunisták, és manapság a globalisták is űznek meggyőződésükből.
Még mindig a Rousseau-Voltaire ellentét hatja át a világot, és még ez is fogja nagyon sokáig.

G. Nagy László 2021.02.02. 13:47:47

@6.Lenin:

"Azért én az ember nevezetűt nem magasztalnám az egekbe. a jámborságát illetően."

Ezek tények. Felraknál a 6-os villamosra 100 egymásnak idegen csimpánzt a Nyugatinál, a Blahánál már nem sok élne közülük. Messze jámborabbak vagyunk.

"Vajon az, hogy most többen hozzáférnek az élelmiszerhez, nem kell megharcolni érte mindenkinek, mennyiben gyengíti az ösztönt az életben maradásért? Végleg ki lehetne törölni?"

Jogos. A nyugati ember kezd teljesen elkényelmesedni és elhülyülni.

"De, vajon, ha mindenki egyformán hozzájutna mindenhez, ami az életben maradáshoz kell, minden más ösztön is kitörlődne, ami mássá teszi? Mi maradna meg célként? Az értelmetlen vegetálás?"

Nem feltétlenül. Szerintem a kényelmes életet is meg lehet tölteni tartalommal. Magam is ezen dolgozom :)

6.Lenin 2021.02.02. 13:54:16

@G. Nagy László:

"Ezek tények. Felraknál a 6-os villamosra 100 egymásnak idegen csimpánzt a Nyugatinál, a Blahánál már nem sok élne közülük. Messze jámborabbak vagyunk."

100 embert a Nyugatinál, hogy a Blahánál csak 1 kap 100 milliárdot. Hányan érnének oda?

dare 2021.02.02. 14:06:36

@6.Lenin: Az erőszakos ösztönöket minden emberben elő lehet idézni.
Van akinek elég a pénz motivációja, pl biztos lenne a villamoson olyan, aki végigpüfölné a többiek kobakját, másoknak viszont sokkal erősebb ingerek jellemét.
Láttad a Mechanikus narancs filmet?
Kb azok az ingerek, csak fordított előjellel.

dare 2021.02.02. 14:07:37

@dare: alakítanák a jellemét-jav

6.Lenin 2021.02.02. 15:15:25

@dare:

"Az erőszakos ösztönöket minden emberben elő lehet idézni." Vagyis az emberben is vannak, különböző mértében, csak elő kell hívni.
De kitörölhető-é, ha a kiváltó okokat megszüntetjük? Kitörölhetőek-é az okok?
Végeredménybe ezekre lennének a különböző társadalmi formák. De elérhető-é, hogy mindenki egyformán gondolkodjon, éljen, azonos célokért?
Azt én értem, hogy mindenki a saját "istenét" imádja, de miért akarja elvárni, hogy mindenki azt imádja? ezzel pedig ledönti a sajátját is. Ha a sajátja az egyenlőség, az egyén teljes szabadsága, de még a szólás szabadsága esetében is. Pláne, ha nem ő határozza meg, ki, mit is mondhat szabadon. Aztán mindig eljutunk a korlátok szükségéhez, csak a mértékkel lesz a baj mindig. aztán kerülgetjük ezeket körbe-körbe.

Hartrigel 2021.02.02. 17:00:42

@6.Lenin: Ó, én ezt tényleg nagy szarkasztikussággal írtam, de nyugi, vannak még nagyon hülye kérdéseim. Az egyik ilyen pl. az öröklés intézménye. Most anélkül, hogy ítéletet mondanék felette, mert nyílván én is örülnék, ha megörökölnék egy hatalmas vagyont, vagy átörökíthatném a szeretteimre. De felmerül a kérdés, hogy ugye a mai protestáns etikán, meg ha megdoltoztam érte az enyém elvén élő agyunkban elfelejtjük, hogy az örökléssel nem kapod meg automatikusan az "érdemet" is. Ha apád kő gazdag volt mert über alles király csávó volt, attól te még nem leszel az, meg hal, kapsz egy büdös lókukit az alfeledbe és építsd fel a saját birodalmadat.

Nyílván nem árulok el vele sokat, hogy ez így leírva is baromságnak hangzik az embereknek. Mivel a legtöbb ember azt matrázza, hogy én azért szedtem meg magam, hogy a gyerekeimnek jobb legyen. Viszont így mintha elég lenne csak egyszer megszeretni valamit, és ha nem vagy nagyon hülye, akkor nem veszitheted el, viszont az a többi ember számára, mivel már te tulajdonlod nem igen fog számítani.

Ez egy cinkelt játszma. Maga az öröklés is egy hekk. Sokan mondják, hogy az ember is ugyan olyan állat, mint a többi és csak ösztönök meg gének vezérlik, de én ezt annyiban sarkitanám, hogy a hatásuk alól 100% tényleg nem tudja kivonni magát, de mi vagyunk az egyedüli ismert lények, akik képesek meghekkelni a játszmát, beleszólni más fajok evolúciójába, és elég komolyan megmahinálni a környezetünket, olyannyira, hogy akár a szabályokat is megváltoztatjuk néha napján.

6.Lenin 2021.02.02. 17:38:19

@Hartrigel:

Érdekes kérdés az öröklés (a vagyoni része) a genetikai részével nehéz lenne mit kezdeni, hiszen nem teljesen megállapított, hogy közvetlen az szülőktől örökölhetek csak, és mit. Maradjunk a vagyoni résznél. Van benne logika, hogy tulajdonképpen el kéne utasítanom, hiszen nem tettem hozzá semmit (azért ez nem teljesen egyértelmű) tehát az én "értékeimből" nem mutat(hat) semmit. "jogtalanul" indulhatok egy előnyösebb(?) szintről.
(az én részem lehet benne olyasmi, hogy a születésem okozta öröm, több munkára ösztönözte a szülőket, dolgozni kezdtek, mint az állat, hogy nekem valamit adhassanak. Hú, ez nem is rossz 5let, akkor mégis csak jár nekem)
Az is érdekes, hogy meddig vagyok felelős a közösségben esetleg gondoskodni másokról?
Mondjuk én sokat teszek a társadalomért, de nekem személy szerint nincs igényem úszómedencére, márkás kocsira 5 emeletes kastélyra. egyedül az érdekel igazán, hogy a tehetségem teljes mértékben a társadalom javára hasznosítsam. Egy tróger viszont mindazokra igényt tartana, amik nekem nem jelentenek semmit. Ilyenkor ki döntene ebben a kérdésben?

És mi történne, ha feltárnánk a létünk minden titkát, genetikai programunk minden apró részletét , összefüggéseit, keletkezésünk történetét, okait, és....

és kiderülne, hogy egy lebutított programmal, szaporodásra képes, magára-már nincs is ránk szükség-hagyott biológiai robot vagyunk. A tervezőket már az sem érdekli, hogy mire is jutunk? Elvégeztük a feladatot, tovább már szart se érünk tulajdonképpen ,NEKIK.
Vagy van valamilyen, de eddig nem ismert célja ennek a kísérletnek valakik számára.

Vagy tényleg egy egysejtűt kidobtak ide, de közben figyelik, mire is jutunk. Képesek vagyunk-é találni magunknak értelmes célt, vagy elpusztítjuk magunkat, miután rájövünk a céltalanságra?

Vagy rájőve a titkokra, mi is alkotunk egy hasonlót, igaz mi a tökömnek, ha magunkkal se tudunk mit kezdeni. Csak a móka kedvéért?

Mellesleg igyexem gyorsan felélni az örökségem, nehogy valami marhaságot csináljál a dologból, még valamilyen törvényt fabrikálsz belőle.Amúgy tényleg tetszik a dolog, érdekes kérdés.

Hartrigel 2021.02.02. 18:16:46

@6.Lenin: "Az is érdekes, hogy meddig vagyok felelős a közösségben esetleg gondoskodni másokról?"
Mindig sokan mondják, hogy az emberek legyenek önfenntartók, és állambácsi és multinéni helyet, szüljenek 2+ gyereket, és ők lesznek a nyugdíj betét. Stb.
De ezen is elgondolkodhat az ember, hogy ez mennyire nem így van, és azért mert a világunk úgy épült fel, hogy kényszer pályán legyen az ember.
Nézzünk egy konkrét példát: ősközösségekben az életszínvonal mai szemmel nézve mélyszegénységnek tűnik, tagjai könnyedén áldozatul estek betegségeknek, vadállatoknak és egymásnak is. Gyakran éheztek és alig voltak ingóságaik, nem hogy ingatlanjuk. Viszonyt ha megélték a felnőt kort, a közösség teljes értékű tagjává váltak, volt lehetősége gyűjtögetni, halászni, vadászni, pár találni a hierarchiai helyzetéből eredően.
Ezzel szemben ma egy nyomorgó is több orvosi ellátásban, több élelemben részesül mint akkor egy törzsfőnök: felületesen mondva sosem volt ennél élhetőbb társadalmunk.
Ma a nyomort gazdasági kérdésként kezeljük: az nyomorog, akinek kevés van. Ez a fajta nélkülözés pedig a jelent és lehetőségeit szűkíti be.
De amire kiakartam térni, hogy ha az ősember éhes volt elmehetet vadászni, halászni, gyűjtögetni, de ha ezt valaki ma megpróbálná, akkor orvvadásznak, orvhalásznak vagy rablónak bélyegeznénk és börtönbe zárnák. Ha csak behúzódna valahova melegedni meg illegális házfoglalónak, vagy betörőnek. Ha szerszámokat készítene magának, hogy megvédje magát akkor elítélnek illegális fegyverviselésért.
Ma egyetlen egy módját fogadjuk el legálisan az igényeink kielégítésének: pénzér való vásárlást. Pedig ebben a túlzásba vitt felhalmozás miatt kevés jut sokaknak, más útjuk meg nem igen, van mert az illegálisnak bejegyzik. Vagyis mindenki kinevet a végén játszik, de egyeseknek csak hat-hatoldalú dobókockája van. És ilyenből van vagy 13 a földön, ja és a játék győztese viszi a vesztesek ingóságait.
Ha pedig valaki ki akar törni a nyomorból, akkor ritka kivételtő eltekintve, az élsport vagy bűnözés útjára kell lépnie. Ha nincs élelmed, attól csak éhes leszel, ha viszont nincs legális lehetőséged, hogy a helyzeteden változtass, az a reményt veszi el tőled.
Meggyőződésem, hogy a világ szegényeinek nem pénzre, élelmiszer- és gyógyszersegélyekre van szüksége, hanem, hogy megengedjük nekik, hogy önfenntartóak legyenek. Ne vegyük el, vagy a cikk témájához illően, ne adjuk magánkézbe még az utolsó fűszálat is! Ne írjuk ki az erdőiket nagy cégek ültetvényei miatt. Stb.
Magyarul itt sem a magántulajdonlással van baj, hanem, amikor már túl nő. Mint a mai multik esetében. És ne értsetek félre nem a kommunizmus a megoldás. Ha magán tőkések és cégek uralnak mindent, az mivel jobb, mint amikor az állam ural mindent? Lekell szokni a végletekben gondolkodásról! Nincs olyan, hogy magánkézbe mindent és jön a mennyország, nincs olyan, hogy államosítani mindent és eljön a paradicsom. Az embereknek kilátás kell és lehetőségek.

dare 2021.02.02. 18:36:58

@6.Lenin:Az első két kérdésed az már régóta foglalkoztatja a tudós urakat és a sci-fi rajongókat.
Talán igen.
A harmadik kérdésedre a válasz a csak erőszakosan átnevelt, vagy tudatosan manipulált egyének esetében lehetséges, mert a világ jelenlegi állapotában ezt az azonos álláspontot nehéz lenne még megtalálni.
Az azonos cél pl lehetne egy közös gondolkodásra az általános jólét mindenkinek.
De úgyis lennének az egyenlők közt egyenlőbbek egy kis idő után, ezért hogy közel azonos gondolkodásunk lehessen, ahhoz egy más tudatállapothoz kellene előbb eljutnunk.
Amilyen szakadékok jelen pillanatban vannak, ettől kell félnie a legkevésbé bárkinek is.
Az utolsó kérdésedre a válasz a kultúra térnyerése.
Minél több helyen tudta az iszlám és a kereszténység a saját kultúráját meghonosítani, annál több területen tudott közel azonos nézetű, gondolkodású embereket létre hozni.
Én se értek egyet a kereszténység ilyen erőszakos védelmével és terjesztésével, de azt se felejtem el, ha a fordítsd oda a másik orcád parancsot követték volna a középkorban, akkor nagy valószínűséggel mi mind Mekka felé imádkoznánk most. :D

6.Lenin 2021.02.02. 18:42:17

@Hartrigel:

Szépen leírtál egy csomó problémát. Ezekkel nagyjából egyet is értek, de engem inkább a kivezető út, a megoldás érdekelne, HA VAN.
Szerintem az emberiség rossz úton jár. Vagy én gondolkodom rosszul.
Én megszoktam, hogy először is megvizsgálom a kiváltó okot, vagy a probléma keletkezésének az okait, miért is keletkezhetett így? Megnézem, hogy milyen úton lehetne eljutni a megoldáshoz, ha még lehetséges.
Jelen esetben még a kiindulás sincs tisztázva.

Állítólag volt egy kiba...ott nagy robbanás, valahol, valamikor, valami. Én annyit ismerek ebből, hogy olvastam a 3 zsidó szemtanú eskü alatt tett vallomását, ott voltak, de ők nem piszkáltak semmit. Ennyi. Most meg itt tartunk, de sehogy nem látszik egy értelmes sokak számára elfogadható megoldás.

Fentebb írtam, pedig mindenre van modell a természetben. Talán csak észre kéne vennie valakinek a lehetségest. A növények, állatok valamilyen közösségben élnek évezredek óta, látszólag rendben. Szerintem mindenre rendelkezésünkre áll egy modell.
Csak ez a kurva kétlábú okostojás akadékoskodik mindenféle marhasággal, de soha nem a lényeggel foglalkozik, hanem a saját nagyságával tököl. A kérdések nagyjából pedig ismertek.

6.Lenin 2021.02.02. 19:01:10

@dare:

A vallás(ok)

-Nézd főnök, az elég jó helynek látszik, ott leszállhatnánk.
-Valóban. A hajtóműveket fél teljesítményre. OK!, Lent vagyunk.
-Nem néz ki rosszul.
-Főnök, ott valamilyen szőrös izék rohannak felénk kőbaltával. Mit csináljunk?
-Szálljunk ki.
Így ni, beszélek velük, de előtte gyújtsd meg azt csipkebokrot, kurva büdösek, nehogy közelebb kerüljenek.
-És most?
-Mutass nekik 1-2 trükköt, amit nem ismerhetnek. Pl járj vízen, meg szórj villámokat, meg ilyenek.
-Látod ez bejött, be is szartak egyből.
-És most?
-Véss valamit abba a kőtáblába, pár jó tanácsot.
-Gondolod be fogják tartani valaha is? szerintem ba..nak majd rá nagy ívben.10 fért rá, elég lesz?
-Mind1, lesz miért fenyegetni őket. Látod, már meg is hajolnak előttünk.
-Meddig hiszik majd el, hogy mi valamilyen istenek vagyunk?
-Tök mind1, egyszer úgyis megkergülnek az útkeresésben, majd akkor visszajövünk esetleg, és megint mutatunk pár trükköt, addig el lesznek vele. Na szálljunk fel, kezd sötétedni.
-Eleresszek még pár villámot meg dörgést?
-Ha gondolod.Nem kellett volna inkább megmondani nekik honnan jöttünk?
-Gondolod lenne értelme?

dare 2021.02.02. 19:09:57

@dare: létrehozni-jav.

@6.Lenin: Ez a kétlábú hozta létre a kultúrát.
Az állatok azért tudnak szimbiózisban élni egymással, mert nincs kultúrájuk.

6.Lenin 2021.02.02. 19:24:12

@dare:

Mi meg összekaptunk rajta, és azért öljük egymást.

De nehogy félreértsd amiket irkálok. Én elismerem, hogy mindaz, amit eddig leírtam a fantáziám szülte. Én is esküszöm, hogy akkor ott, én se piszkáltam semmit, nem miattam robban fel a semmi, a semmiben.
Amikor ez az egész elindult pont nem értem rá ott bámészkodni. Azt is elismerem , hogy a kétlábúak kiözül sokaknak van még sokkal vadabb elképzelésük is erről a kérdéskörről.

Senkiét nem vonom kétségbe, ez mindenkinek a magánügye, miben hisz, mit fogad el a maga számára. Sőt, érdekel is, hogy mások mit gondolnak erről, hátha beugrik valami nekem is azokból az eseményekből.

Csak az a bosszantó, hogy több a kérdés, mint a válasz. Ja, és szerintem mindennek csak akkor van értelme, ha félünk, hogy egyszer elveszíthetjük. Még a kultúrának is.

dare 2021.02.02. 19:53:29

@6.Lenin: Több nagy civilizáció volt, és jelen pillanatban is létezik.
hu.wikipedia.org/wiki/A_civiliz%C3%A1ci%C3%B3k_%C3%B6sszecsap%C3%A1sa_%C3%A9s_a_vil%C3%A1grend_%C3%A1talakul%C3%A1sa

Ezek közül a nyugati kereszténység bukásra áll, mert jelen pillanatban önfelszámolást végez.
Humanizmus, vagy nem is tudom mi van most helyette.
Amíg a saját civilizációnk nem talál rendes táptalajra, addig az én véleményem szerint nem kellene kidobni a kukába a kereszténységet végleg, mert teljesen védtelenek leszünk más kultúrákkal szemben.
Vcces sztorit le lehet írni az ősrobbanásról is.
Tudományosan bizonyított?
Csak elmélet.
Jó elmélet, mert működik, elfogadott, csak kérdés, hogy bírna-e majd egy alapos vitát más civilizáció szereplőjével szemben is.
A vita alatt értsünk egy ilyen fasizmus-kommunizmus vitát.
Mert köztük is ez volt a fő ellentét, az életszemlélet gyökeres ellentéte.
Gutt mit uns-a vallás a népek ópiuma (Marx)
Sokan mondták azt, ha Hitler nem támadja meg Oroszországot, akkor talán lett volna esélye a háború megnyerésére.
Pedig Hitlernek a fő célja volt a kommunizmus elleni harc, érdekes lett volna, ha nem támadja meg a kommunizmus fészkét.
Érdekesség, hogy a 30-as években az európai kommunisták több mint a 90%-a zsidó volt.
Ez egy kulturális harc volt, amelyben buktak a németek.
De a bukásuk után rögtön kialakult egy másik ellentét, egy hidegháború, mivel az amerikak se repestek az örömtől ennek a kommunizmusnak nevezett valami ötletétől.
Az oroszok ellen győztek is, de mivel ők is önfelszámolást végeznek éppen, szép lassan Kína megváltoztathatja az erőviszonyokat.
Én értékelem azt, hogy a nyugati civilizáció marha erősnek, legyőzhetetlennek érzi és tartja magát, de egyszer lesz furcsa majd valami.
A genderszak meg a gendersemleges wc-k százszor fontosabb dolgok most annál, hogy eldöntsük a globális világ arculata milyen is legyen.
Egy biztos, ezt a kvótás világot csak mi erőltetjük, és csak magunkra.

6.Lenin 2021.02.02. 20:26:09

@dare:

Semmit nem kell kidobni, de ajánlatos lenne tanulni a bukásából, fennmaradásából, az egész történetéből.
Szerintem semmi sincs bizonyítva. Vannak dolgok, amit elfogadnak, mert nem tudják bizonyítani, nem lehetne jelen pillanatban tovább lépni. Végeredményben eddig ezt próbáltam érzékeltetni.
Az alma akkor is leesett a fáról, amikor a kétlábú még a P-ban se volt, akkor is tűntek el galaxisok, vagy keletkeztek csillagok, bolygók. A kétlábú nem talál ki semmit. Csak néha rácsodálkozott valamire, és elkezdett házalni azzal a faszsággal, hogy minden miatta van, és egyesek nagyobbak talán még az univerzumnál is
Piszlicsáré dolgok nem nagyon izgatnak. Az, hogy a kétlábú milyen faszságokon rugózik számomra érdektelen. Volt már jobb is, rosszabb is, és lesz is még szarásig

Nemrég olvastam, hogy a kétlábú kiszámította, hogy mikor volt az ősrobbanás. Mikor jött vissza az akkor keletkezett fény a végtelen széléről. Meg azt is leírta néhány, hogy olyasmit láttak a távcsövekkel, aminek nem lenne szabad megtörténnie sem.
A lényeg, hogy még egy darabig van min tökölni.

Talán néha, amikor éppen öl az unalom, felidegesítem magam, hogy mi lenne sokat szenvedett kis hazánkban, ha Jakab Péternek hívnák a me-t. De ez csak néhány mp-ig öli az idegeimet, hamar el szokott múlni.

Illiberális ahogy Kossuth Lajos mondta 2021.02.02. 20:29:35

@G. Nagy László: Vedd el az elektromosságot és mondjuk a gázt, meg nehezítsd meg a kenyér és a tiszta víz elérését, korlátozd az üzemanyagokat csak állami részre és kis országunkban, pont úgy mint bárhol máshol, a nagyon civilizált és fejlett lakosság ölni fogja egymást pár napon belül. Addig vagy békés és pacifista amíg nem szorít a cipő, ha fog ölni fogsz hogy Te élj.

dare 2021.02.02. 20:59:33

@6.Lenin: "tűntek el galaxisok, vagy keletkeztek csillagok, bolygók. A kétlábú nem talál ki semmit. Csak néha rácsodálkozott valamire"

A kétlábú már talált ki sok mindent, és egyre kevesebbet csodálkozik.
Az atomok adottak, már csak az a kérdés miket lehet még kihozni belőle (vagy fedezhetünk még fel újabbakat is idővel)
A kétlábú egy fejlődési folyamat legeslegelején jár, nem lehet még tudni most, hogy mi az ami határt szabhat a fejlődésének.
Még az is lehet, hogy születnek csillagok és tűnnek el bolygók a kétlábú hathatós közbenjárásával is, nem ismerjük még a korlátainkat, ha a géntechnológia beindul ki tudja mit lehet még ezekkel az elemekel kikísérletezni, vagy felfedezni, vagy bármit is csinálni belőlük.

G. Nagy László 2021.02.02. 20:59:58

@Illiberális ahogy Kossuth Lajos mondta:

"Addig vagy békés és pacifista amíg nem szorít a cipő, ha fog ölni fogsz hogy Te élj."

Nyilvánvaló, hogy ha csak egyikünk számára van hely a mentőcsónakban, úgy magamra fogok szavazni. Ám azért négy apróságra felhívnám a figyelmedet.

1. A vázolt példádban extra cudar körülményeket festesz fel. Régi vesszőparipám, hogy az anyagi jólét a legjobb béketeremtő eszköz. Nem véletlen, hogy a homo sapiens egyre békésebb - egyértelmű az összefüggés az életszínvonallal. Pont ezért vagyok kiakadva az összes hamis prófétára, aki szegénységet hirdet (lásd: Ferenc pápa).

2. Önmagában az extrém nehéz körülmények még nem szülnek agressziót. Egész sokat kibírunk. Az együttműködést ott fogja felváltani az erőszak, amikor már tényleg elértünk a falig, s nincs levegő kettőnek.

3. A történelem során rengeteg vér folyt totál értelmetlenül. Az esetek túlnyomó többségében valamely ideológia - katolicizmus, iszlám, nácizmus, kommunizmus - nevében, s csak nagyon ritkán a puszta létfenntartás érdekében.

4. Jelenkor: Afrika, túlnépesedés. Most is sokan agresszív, fegyveres migrációval riogatnak, mint elkerülhetetlen jövőképpel. Őszintén hiszem, hogy ez is elkerülhető. Muszáj az emberiségnek megtanulni azt az "intelligens" szaporodási stratégiát, melyet a nagytestű emlősállatok többsége követ. Ha kedvezőek az életkörülmények, úgy sok utódod vállalunk, ha nem, úgy keveset. Ilyen kurva egyszerű elkerülni az extrém nyomort és az azzal járó agressziót.

dare 2021.02.02. 21:23:59

@G. Nagy László: Csak most látom mekkora hülyeséget írtam, már teljesen kutyulom a fogalmakat. :D
Nácizmus kontra kommunizmus.
Rejtély miért a fasizmust írtam, lehet már hat rám ez a mindenki fasiszta, rasszista, náci....stb lemez, és így asszociál az ember az egyikről a másikra.

G. Nagy László 2021.02.02. 21:40:07

@dare: Szerintem nincs különösebb jelentősége. A nácizmus a németek speciális fasizmusa. A legdurvább fajtából. (Persze, bele lehetne kötni ebbe a felszínes definícióba, de a lényeg akkor is ez.)

G. Nagy László 2021.02.02. 21:43:27

@dare:

"Sokan mondták azt, ha Hitler nem támadja meg Oroszországot, akkor talán lett volna esélye a háború megnyerésére."

Épp most olvastam róla, hogy Hitler a háború alatt totál rákapott a narkotikumokra. Amikor kiadta a parancsot az oroszok megtámadására, akkor sem volt tiszta...

dare 2021.02.02. 22:01:09

@G. Nagy László: Igaz, csak az ellentét meghatározásához a fentebb említett okok miatt jobb lett volna ha nácizmust írok.

Amúgy gyűlölte az oroszokat is, nem jó helyen tanyáztak ők se a szociáldarwinizmus ranglétráján nála, ráadásul ezt tetézték az osztálynélküliség ideológiájával is.

6.Lenin 2021.02.03. 09:13:21

@dare:

A kétlábú nem talált ki semmit.

Az atomok már akkor is voltak, és pontosan úgy működtek, amikor a kétlábú még folyékony állapotban volt. A géneket sem ő programozta.
A kétlábú csak annyit tesz hozzá: Jé! Hogy mik vannak? B+, ezt se én csináltam, csak a szomszéd gyerekét.

2021.02.03. 09:18:27

Szerintem az ősközösségről szóló elméletek is tévedésen alapulnak. Egyrészt nem tudjuk biztosan hogyan volt, a kutatók általában az újkori történelem során felfedezett törzsekből indulnak ki, és ameleltt, hogy a törzsi szokasok is változatosak, egyáltalan nem tudjuk, hogy a mi őseink szokásai hasonlóak voltak-e az Újro idején is törzsi életmódot élő emberekével.

Másrészt az a fajta közösség nem egyenlőséget jelent. Az afrikai törzsfőnökök eladták rabszolgának a törzs egyes tagjait, tehát valójában eleve tulajdonuknak tekintették az alattvalóikat. Ez nem éppen az egyenlőség eszméje.

2021.02.03. 09:23:02

A másik, hogy az sem rokon a kommunizmussal, amikor az eredményezi a viszonylagos egyenlő elosztást, hogy a zord körülmények között nagyon fontos a közösségi összefogás, ha egyéni ambíciókat dédelgetnének, mind éhen halnának.

6.Lenin 2021.02.03. 09:26:35

@G. Nagy László:

"Régi vesszőparipám, hogy az anyagi jólét a legjobb béketeremtő eszköz. " Ez egyben az egyik tévedésed is, hosszabb távon

) Mao elvtárs mondta: addig jó, míg az embereknek van miért küzdeni (vagyis lyukas a gatyájuk)
) Lajos Bá' az alvégről: a kutya is a jó dolgában veszik meg
) A birodalmak is akkor fordulnak rá a lejtőre, amikor elérték a csúcsot (innen csak lefelé van menet)
) nagy az esély, hogy 22-ben is már kevés az, ami van. az emberek sokkal jobban szeretnek szenvedni. Kormányt buktatnak ezért az izgalomért.
) a jóléti államokban is sokkal nagyobb az esély az elhülyülésre, önpusztításra. Lásd USA, sokkal izgibb törni, zúzni.
) mi a faszért törnéd magad egy csónakban az óceán közepén evezéssel, ha a csónak tele van kajával, piával, dugni valóval? És mindig újra feltöltenék. Ha üres, akkor egyből lenne motiváció is.
Szerintem.

2021.02.03. 09:30:58

@Hartrigel:
Valószínűleg az Őskorban is megvoltak a territórium hatarok, ha a szomszéd törzs területére mentél vadászni, kegyetlenül legyilkoltak. A vadászat ráadásul a jellege miatt eleve társas tevékenység lehetett, ezért még saját törzsi területen sem csinálhattad teljesen szabadon.

Majdnem minden korban megvoltak azok a korlátok, amiket emlegetsz, csak máshogy.

6.Lenin 2021.02.03. 09:38:23

@Zabalint:

" Egyrészt nem tudjuk biztosan hogyan volt, " Ez egy tévedés. A tudósok közül néhányan mindent tudnak.

P. most mutattak be egy filmet a pozsonyi csatáról. Egyből megmondták, hogy az nem ott, nem úgy zajlott. Akkor hogyan, és mikor? Azt nem tudni, de tuti, hogy nem úgy. Ennyi.

Kr.e 3231-ben nem tudni ki is volt a fárao , de azt pontosan tudják, hogy ápr. 2-án mit mondott reggeli előtt az egyik zsidó rabszolgának, vakaródzás közben.

Vagy mit is gondolhatott utoljára egy fekete lyukba esett légy, amikor a kurva sötétben nem látott semmit, és nekiment a lyuk oldalának.

Lebecsülöd a kétlábúak fantáziáját.

2021.02.03. 10:42:27

Amúgy az egyenlőség mellett a másik gyakran visszatérő téveszme, ahol egy ideje a szélsőjobb és szélsőbal összeér, az a kicsiség felmagasztalása, szembeállítása a negatív színben feltűntetett nagy gazdasági szereplőkkel. Kisemberek, kisvállalkozók, kisnyugdíjasok, kis helyi piacok, stb., stb. És persze hogy mindezeket támogassuk, szemben a szemét multikkal. Holott egy békén hagyott gazdaságban kialakul magától, hogy milyen ágazatokban optimális a nagy szereplők, és mely ágazatokban a kis szereplők jelenléte. A kisemberes demagógia meg igazából ugyanaz, mint a klasszikus baloldali egyenlősdi, csak más szavakat használva.

Ami a kereszténységet illeti, épp az őskeresztények hirdették először az anyagias dolgok megvetését, az egyháztagok közötti anyagi újrealosztást, egyenlőséget. Ami persze nem működött, így lett ezekből az amúgy eleve antihumanista nézetekből a középkori Egyház vezette, már korántsem egalitarista Európa. Ennek ellenére újra és újra elő vannak húzva az Újszövetségből az anyagi javakat megvető szövegek, amelyek nélkül szerintem a kommunizmus sem kapott volna táptalajt (a távol keleti kommunizmus szerintem más alapokra épít, ott eleve az van, hogy az ember csak egy szám, nem jelent semmit).

2021.02.03. 10:50:28

@Hartrigel:
Az öröklés a magántulajdonnal való rendelkezés alapvető jogából következik, hiszen a magántulajdonomat én döntöm el, hogy kinek adjam oda, akár az életemben, akár a halálom előtti rendelkezésem alapján a halálom után. Az örökösödési törvények ebben csak mankót jelentenek (bár tudtommal van köteles rész, és a végrendelet megtámadható, ami felvet kérdéseket).

De felteszem a kérdést, hogy ha nem lenne öröklés, akkor kinek kellene megkapnia a magántulajdomat halálom után? Mert ha az állam kapja meg, az gyakorlatilag azt jelentené, hogy a társadalom elkobozta. Ráadásul ha ez így lenne, akkor mi van, ha még életemben adom át a gyerekeimnek, vagy akinek akarom? Ha tömegessé válna mindez, akkor eljutnánk oda, hogy az állam már az életemben történő ajándékozást is elkezdené megkérdőjelezni, hiszen az államtól veszem el az örökségemet, ha még halálom előtt átiratjuk.

G. Nagy László 2021.02.03. 10:51:33

@Zabalint:

"Holott egy békén hagyott gazdaságban kialakul magától, hogy milyen ágazatokban optimális a nagy szereplők, és mely ágazatokban a kis szereplők jelenléte. A kisemberes demagógia meg igazából ugyanaz, mint a klasszikus baloldali egyenlősdi, csak más szavakat használva."

Pontosan ugyanígy látom. A búzatermelés valószínűleg hatékonyabb nagyobb gazdaságoknál, míg a biozöldség simán működhet kicsiben. Léteznek milliószámra palackozott és csomagolt egyensörök és egyensajtok, ám ugyanúgy kézműves termékek is. Mindegyik számára van hely a nap alatt.

6.Lenin 2021.02.03. 11:12:55

@Zabalint:

Már bocs, de szerintem nem értetted mire is gondolt @Hartrigel.

Vegyünk egy házaspárt (megtörtént eset) rendkívül alacsony szintről indúlak (anyagilag), néhány évtized alatt komoly vagyont gyűjtöttek (borászat) és komoly pozíciót szereztek a környéken.
A női tagja elhagyta a férfit, öngyilkos lett, A hölgy elköltözött. A megmaradt vagyont (több száz milliós volt akkor) a gyerekeknek jutott. A gyerekek pereskednek, a vagyon elfolyt, ma mindketten szinte jelentéktelenek. Nem tudtak vele mit kezdeni, vagyis nincs meg a szüleik TEHETSÉGE. Nem tudhatják mit is érnek valójában, nincsenek meg a képességeik hozzá. Vajon az örökölt vagyon nélkül mire vitték volna?
Ezt feszegette @Hartrigel.

Egy másik eset.Meghaltak a szülők, komoly vagyont hagyva a gyerekekre . (3-an voltak) Ma már egy sem él. Fiatalon meghaltak. öngyilkos lett az egyik, a másikat elvitte az alkohol, a 3.-at is az, hogy nem volt képes azt a vagyont gyarapítani. Hamisan értékelték magukat az örökölt vagyon miatt.
Nyilván van pozitív történet is, de nagyságrendileg kisebb számban.

Mindenkinek magának kell megmutatnia mire is képes. Szerintem erre célzott a blogtárs.

6.Lenin 2021.02.03. 11:29:56

@G. Nagy László:

Pl. rendszerváltáskor az egyik településen nyitott egy pacák zöldség-gyümölcs kerekedést. Rövid idő alatt igen megszaladt neki. Erre vagy 3-an rányitottak hasonló üzleteket, és egy nagykereskedő is. Néhány év alatt mind tönkrement, kivéve a nagykereskedőt

Vagyis mi éri meg? Kicsiben keveset, drágán, vagy sokat, olcsón? Keveset termelni drágán, vagy sokat felvásárolni, olcsón?

Nyilván másként gondolkodik a vásárló, és másként a piacot uralni szándékozó. Csak az egyik szemszögéből nézve teljesen más lesz a végkövetkeztetés. Ideális szitu nincs míg emberek a résztvevők. Mindenkinek másak az érdekeik.
Szerintem.

Ahogy másként gondolkodik a hatalmon lévő. és a hatalmat megszerezni szándékozó. miért szeretném megszerezni a hatalmat, ha elégedett vagyok a hatalmon lévőkkel?

Te szeretnél nyerni a pókeren, én meg azt, hogy az én kaszinómban tejelj, és néha örömködj, ha megengedtem, hogy nyerjél is. Ekkor leszünk (talán) mindketten elégedettek (?)

6.Lenin 2021.02.03. 11:34:33

@Zabalint:

Bocs, de hozzászólásodból nem derült ki, csak ebből az utóbbiból. @Hartriger 5lete meg világos volt elsőre.

G. Nagy László 2021.02.03. 11:44:48

@6.Lenin:

"A gyerekek pereskednek, a vagyon elfolyt, ma mindketten szinte jelentéktelenek. Nem tudtak vele mit kezdeni, vagyis nincs meg a szüleik TEHETSÉGE."

Érdemes szétszálazni a dolgokat. Amiről beszélsz, az az egyéni sorsok alakulása, lehetnek pszichológiai és életviteli tanulságai.

Amiről Zabalint beszél, az a kérdés erkölcsi (és erre épülve jogi) oldala. És Valójában ez a döntő. Az előbbi alacsonyabb rendű szempont, nem írhatja felül a morált.

6.Lenin 2021.02.03. 13:18:46

@Zabalint:

80 környékén jöttem vissza külföldről Mo-ra, számomra egy ismeretlen részére. Megtetszett a környék, a feleségemnek is lett megélhetése (abban, amit szeretett csinálni)
Sajnos az én tevékenységi körömben aránylag el volt látva a környék. Néhány év múlva azok próbáltak nekem tanácsokat adni, akik miattam mentek tönkre (olcsóbban, gyorsabban, jobb minőségben próbáltam azt elvégezni, amit ők is csináltak, Mivel voltak tartalékaim, megtehettem, hogy ezeket a időket nyereség nélkül, esetleg kisebb veszteséggel "vészeltem" át, amit utána szép lassan visszapótoltam.
Az ismeretségi körömben sok kis-, nagy vállalkozó volt, van. Először 70-től voltam vállalkozó, mielőtt kimentem)

A szüleimtől 1948 vették el a komcsik az üzletet. Ebben a körben nőttem fel. Gimnazista koromban az Ecseri piac volt a kedvenc helyem. Imádtam, amikor dörzsölt pacákok alkudoztak. Nagyjából van rálátásom, hogy mi is az üzlet, és miként is lehet abból eljutni valahová. Sőt azt is megtanultam, mi az a határ, amíg érdemes, kell kockáztatni, hogy a magad számára elfogadható szinten meg tudjál belőle élni, kényelmesen. Továbbra is elfogadok bármikor hasznos 5leteek, de most már csak mint érdekesség, vagy számomra ismeretlen megoldásként.
Természetes, hogy a piaci szereplők hozzáállása a lényeges. Tervei, vágyai, reális célja, mások eltaposásának vágya, stb. Ezek mind más és más hozzáállást igényelnek, de pont ezt kell az életben megtanulni soxor kemény munkával

Na, ezt a munkát nem pótolja a nyakadba szakadt örökség. Nem elvetendő egy nagyobb örökség, de, hogy mit tudsz kezdeni vele, a TE KÉPESSÉGEIDTŐL függ, azokat NEM PÓTOLJA, jó estben csak lehetőség, hogy jól tudj vele élni a saját sikered érdekében.

6.Lenin 2021.02.03. 13:29:23

@G. Nagy László:

Szoknyám alá adta az Isten a kincsem, és megszerzem vele mindazt, amim nincsen.

A morált meg majd jövő héten megvitathatjuk, ha még esetleg érdekesnek látszana.
A morál a gyakorlatban annyit jelent, hogy nyugodtan gazembernek nevezhetem a másikat, Rám nyilván kurva ritka esetben vonatkozik, de másokkal szemben kiváló hivatkozást jelent.

Pl jogállamiság ma. Szívesen hivatkoznak rá azok, akik lábbal tapossák, vagy nagy ívben tojnak rá. Mi ebben az új?

Isten se nyírta még ki Sátánt. Akkor kire mondhatná, ő a gonosz nem én, miközben felégette Szodomát. Mi köze volt hozzá, ha az ott lakóknak tetszett a dolog?

6.Lenin 2021.02.03. 13:43:55

@Zabalint:

Soxor ez jóval többet jelent, amit a génjeidben kapsz, mint egy rakat tartozás, amit rád hagynak, és nyögsz évekig. Ehhez talán már csak annyit fűznék hozzá, hogy én az elméletet, és a gyakorlatot mindig külön kezelem.
Én nem vitáztam veled nehogy félreértsd, csak ki szerettem volna egészíteni a válaszodat @Hartrigernek írtakkal kapcsolatban, de ez már tisztázódott, hogy te is pont ezt tetted, de én belepofáztam, a jelek szerint feleslegesen, hiszen te csak egy más szempontot vettél figyelembe, kiegészítésként.

Almandin 2021.02.04. 21:15:05

A magántulajdonra való igény már egyes állatoknál is megvan. Pl. ez a cica védelmezi az egyébként szeretett gazdijától a plüssállatkáját:
www.youtube.com/watch?v=LwB2xMhkn6k

Evil Empire 2021.02.26. 16:27:55

"Természetesen a hívőknek az sem okoz gondot, hogy a véres szovjet diktatúra nem kivétel, hanem maga a szabály; demokratikus és humánus kommunizmus soha, sehol nem létezett, nem is létezhet."
Salvador Allendéről hallottál? Demokratikusan választották meg és tiszteletben tartotta az alkotmányt, de a CIA erős támogatásával megpuccsolták.
Jónéhány latin-amerikai és afrikai országban választottak meg demokratikusan szocialistákat, amire válaszul az USA szinte minden alkalommal embargót vezetett be és megpróbálta megbuktatni a kormányt.
Nem véletlen, hogy nincsenek kommunista demokráciák - csak diktatúráknak van bármiféle esélye ellenállni az Egyesült Államok (és szövetségesei) szankcióinak, gyilkossági és puccskísérleteinek.

G. Nagy László 2021.02.26. 16:52:02

@Evil Empire: Ebben lehet igazság. Az sem tűnik életidegennek, hogy egy primitív nép szocialista vezetőket választ, s az sem, hogy az USA erőszakkal beavatkozik. Ettől függetlenül tény az, hogy SOSEM VOLT HUMÁNUS KOMMUNIZMUS sehol, már csak azért sem, mert elvi képtelenség az ilyesmi. Persze mondhatod, hogy az sem lehetetlen, hogy a bombacsajok izzadós, pufók törpékhez vonzódjanak. Csak mutass egyet, s elkezdem hinni, hogy tényleg rosszul értelmezem a világot!

Evil Empire 2021.02.26. 17:21:41

@G. Nagy László: "Ettől függetlenül tény az, hogy SOSEM VOLT HUMÁNUS KOMMUNIZMUS sehol, már csak azért sem, mert elvi képtelenség az ilyesmi. Persze mondhatod, hogy az sem lehetetlen, hogy a bombacsajok izzadós, pufók törpékhez vonzódjanak. Csak mutass egyet, s elkezdem hinni, hogy tényleg rosszul értelmezem a világot!"

Kezdjük azzal, hogy te mutatsz egy, azaz egy szocialista kormányzatot, amelynek az USA (és más nyugati hatalmak) nem dolgoztak a megbuktatásán, amelyre nem vetettek ki szankciókat és embargót, amelyet nem próbáltak megpuccsolni, amelynek nem pénzelték az ellenfeleit, amelyről az amerikai sajtó nem terjesztett propagandát évekig!
Mert úgy elég nehéz békés, prosperáló országot kialakítani, hogy a világ leghatalmasabb birodalma minden erejével dolgozik a megdöntésén!
Csak példaként: szerinted Magyarország mennyi idő után omlana össze, ha a teljes EU embargót vezetne be ellene? Mert Kuba mondjuk ehhez hasonló szituációban van 60 éve.

G. Nagy László 2021.02.26. 17:31:04

@Evil Empire: Vagyis Észak-Korea és Venezuela is azért működésképtelen, mert az USA fenyegeti... no persze.

Evil Empire 2021.02.26. 17:37:24

@G. Nagy László: ezeken az országokon nagyon-nagyon durva szankciók vannak, csak tájékoztatlak róla.

Evil Empire 2021.02.26. 17:42:48

@G. Nagy László: na meg Venezuelában az USA a korábbi kommunista vezetőt egyszer már megpróbálta megpuccsolni (2002-ben), és támogatja az ellenzéket, amely hazugságokat terjesztenek az országról.

G. Nagy László 2021.02.26. 17:49:30

@Evil Empire: Kérdeznék valamit: hiszel abban, hogy kommunizmus/szocializmus, illetve bármiféle kollektív rendszer életre hívható önkéntes alapon?

1. Ha igen, hogyan? (Én ismerek pár mintát, de ezek marginálisak és csak kevesen választják hóbortból, vagy vallási alapon. Ezekből sosem lesz világméretű, de még nemzetméretű projekt sem.)

2. Ha nem, úgy helyesled az erőszakot? Helyesled az emberek állami kifosztását?

Evil Empire 2021.02.26. 19:02:41

@G. Nagy László:
1. Most mondtam rá példát. Jónéhány dél-amerikai országban szocialista kormányt választottak - például Venezuela is ilyen - de az USA mindent megtesz, hogy ellehetetlenítse vagy "megpuhítsa" ezeket.
Most, hogy a szocialista Kína a világ vezető hatalmává válik, talán sikeresebbek lesznek ezek a próbálkozások.

2. Mire gondolsz erőszak alatt? Sajnos valamekkora állami erőszak szükségszerűség. Mennyivel jobb, ha a nagyvállalatok fosztanak ki vagy lakoltatnak ki és tesznek az utcára?

G. Nagy László 2021.02.26. 20:12:30

@Evil Empire:

1. Vegyük egymást komolyan! Az, hogy szocialista kormányt választ a többség, majd ez a kormány erőszakkal kifosztja a kisebbséget, az hol önkéntes? (Arról nem is beszélve, hogy mennyire működésképtelen. Képzelj el egy olyan országot, amelyben 70-80% nincstelen - vagyis úgy érzik nincs semmi veszítenivalójuk egy kommunista rezsim színre lépésével - s a kormány elkobozza a maradék 20-30 % vagyonát, amely az egyetlen lehetőség lett volna, hogy az ország iparosodjon és fejlődjön. Az állami tervgazdaság a legnagyobb jóindulat mellett is katasztrofális hatékonyságot fog eredményezni, ráadásul a külföldi befektetők is leprásként tekintenek egy ilyen országra - joggal! - s szedik a sátorfájukat.)

2. "Sajnos valamekkora állami erőszak szükségszerűség" Egy lószart, mama. Egy ideálisan működő világban az állami erőszak mértéke NULLA. De még csak nem is arról beszélünk, hogy egy éjjeliőr állam 10% adóval, vagy jóléti állam 50% elvonással. Kommunizmusról beszélünk, '100% állami tulajdonnal. Itt nem VALAMEKKORA erőszakra van szükség, hanem BRUTÁLIS TERRORRA.

"Mennyivel jobb, ha a nagyvállalatok fosztanak ki vagy lakoltatnak ki és tesznek az utcára?"

Elképesztően szomorú, ha nem érzékeled a különbséget. Nincs a világon az a nagyvállalat, amely kirakhatna a tulajdonomat képező lakásból. Ilyet csakis egy állam tehet meg, és a kommunista hatalom - az erkölcsöt hírből sem ismerő, az emberiség szemete - ezt meg is tette a Föld minden pontján, ahol csak hatalomra jutottak.

Nem is értem, hogy gondolod azt, hogy egy nagyvállalat kifoszt? El sem tudok ilyet képzelni, pedig kurva élénk fantáziával bírok.

Evil Empire 2021.02.27. 14:52:31

@G. Nagy László: nem gondolom, hogy "full szocializmus" kéne. Nekem úgy tűnik, hogy mikroszinten - ahol még valódi piaci verseny van - lehet alapja kapitalizmusnak, de magasabb szinten nagyon erős állami kontrollra van szükség.

taga20 2021.02.27. 15:10:35

@Evil Empire: lásd például a mátrai erőmű esetét! nesze neked az erős állami kontroll!

G. Nagy László 2021.02.27. 18:01:07

@Evil Empire:

"de magasabb szinten nagyon erős állami kontrollra van szükség."

Oké, hol húzod meg a határt? És miként?

Egyes közgazdászok szerint a vagyonadó az az adóforma, amely a legkevésbé fogja vissza a gazdasági hatékonyságot, azonban ez a gondolat sem feltétlenül igaz. Franciaországot például az elmúlt évek során épp a magas vagyonadó miatt számos nagyvállalkozó hagyta el. (A Svájcban élő 300 leggazdagabb ember közül 49 francia állampolgár.) Azt is érdemes látni, hogy a célcsoport vagyona elsősorban üzleti részesedésben, részvényekben, ingatlanokban, illetve államkötvényekben ölt testet. Ha a vagyonadó az üzleti részesedésekre, részvényekre irányul, az egy közvetlen pofont jelent a gazdaságnak. Ha a birtokolt ingatlanokra, úgy a lakásárak zuhanását hozza magával. Az államkötvények különösen szent tehenek, kevés nagyobb öngólt lehet elképzelni, mint azok számottevő megadóztatását.

A vagyonosak nem véletlenül azok. Ezerszer jobban ismerik a jogot, a kiskapukat, a lehetőségeket. Bármit tesz a kormányzat, az minden esetben öngól. Szerintem pont az a baj, hogy az állam hatalma mindenütt eltúlzott. Soros például max pár szélsőbalos terrorszervezetet tudna finanszírozni a pénzéből, semmi mást nem tehetne, ha az EU vezetésnek nem volna ekkora súlya. Így megéri neki politikusokat vásárolni. (Ez csak Európában bűnös cselekedet, az USÁ-ban lobbitevékenységnek hívják és - hitük szerint - tök oké a dolog). Én ebben, a politikával való összefonódásban látom a globális tőke veszélyét. De nem árt tisztán látni: ebben a kombóban a vagyon az áldás és a politikai hatalom az átok. Nem fordítva,

Evil Empire 2021.02.27. 21:07:14

@G. Nagy László: "Én ebben, a politikával való összefonódásban látom a globális tőke veszélyét."

Igen, ez az egyik probléma a globális tőkével (a másik az elképesztő erőfölény a munkásokkal szemben), és ez magyarázza, miért van megannyi szociáldemokrata kísérlet hosszú távon halálra ítélve.
Az elmúlt 40 évben (Reagan és Thatcher óta) ezt lehetett megfigyelni: a Szovjetunió bukása után már a nagytőkének nem volt "vetélytársa", és így tönkretehette a szakszervezeteket, erodálhatta a jóléti államot és lenyelhette az elmúlt évtizedek növekedését.

Viszont a te általad elképzelt "éjjeliőr állam" (vagyis az állam által nem szabályozott nagytőke) még ennél is katasztrofálisabb lenne, az emberek elvesztenének mindenféle szociális biztonságot és ennek hiányában lényegében rabszolgamunkát végeznének a maffiaszerűen működő nagyválallatok számára. Azt ajánlom, kérdezd meg az oroszokat, hogy melyik korszakot találták jobbnak: a 90'-es éveket, amikor "szabadpiac" volt, vagy a 2000'-eseket, amikor egy erőskezű állam közbelépett és növekedést biztosított.

G. Nagy László 2021.02.27. 21:47:56

@Evil Empire:

Szerintem ez nagyrészt puszta képzelgés.

"a nagytőkének nem volt "vetélytársa",

Mindig van vetélytársa. Például a másik nagytőkés. Avagy a munkaerő piacán: a kis- és középvállalatok.

"és így tönkretehette a szakszervezeteket"

Én ezt nem látom. Pont fordított folyamatot látok. A klasszikus munkásosztály maradványa ma már olyan jól keres, olyan - azelőtt sosem látott - színvonalon él, és a jogai olyan szinten körülbástyázottak, hogy egyszerűen nincs szükség szakszervezetekre. Ha majd azt látod, hogy a szakszervezetek ismét kezdenek megjelenni, az annak lesz a jele, hogy a melósok elégedetlenek.

" erodálhatta a jóléti államot és lenyelhette az elmúlt évtizedek növekedését."

Soha nem állítanék olyat, hogy bármelyik aktív szereplő - tőkés vagy munkás - igazságtalan mértékben részesül a profitból, a növekedésből. Ez normál esetben az ő dolguk, a béralkuk során van alkalmuk önként és dalolva megállapodniuk egymással. Ami ezzel szemben erkölcsileg nagyon is megkérdőjelezhető, az az állami rablás. A klasszikus jóléti államokban az állami újraelosztás 50% körül mozog, ami szinte példátlanul magas érték a teljes történelmet figyelembe véve. Nem a tőke, hanem az állam fosztja ki a polgárt. És mire fordítja? Bevándorlókat etet, szállásol és segélyez belőle. Szerintem ez felháborító.

Viszont a te általad elképzelt "éjjeliőr állam" (vagyis az állam által nem szabályozott nagytőke) még ennél is katasztrofálisabb lenne, az emberek elvesztenének mindenféle szociális biztonságot és ennek hiányában lényegében rabszolgamunkát végeznének a maffiaszerűen működő nagyválallatok számára.

Ez egy antikapitalista disztópia. Írhatnál egy ilyen rémregényt. Egyetlen olyan gondolat sincs ebben a képzelgésben, ami a legkisebb alappal is bírna. Az írott történelmünk sok ezer éves. A kapitalista berendezkedés is immáron több mint 200 esztendős.Tudsz csak EGYETLEN példát is hozni arra, hogy egy nagyvállalat erőszakot alkalmazott a munkásaival szemben, különösen az utóbbi 75 év során?

Evil Empire 2021.02.27. 22:02:44

@G. Nagy László: "Mindig van vetélytársa. Például a másik nagytőkés. Avagy a munkaerő piacán: a kis- és középvállalatok."
Hagyjuk már, megannyi téren vannak monopóliumok és kartellek. A Facebook tudod mennyi vetélytársat vásárolt fel?

A rivális, akiről beszéltem, egyébként a Szovjetunió volt: amíg fennállt, addig a kommunizmustól való félelmükben a nagyvállalatok tisztességesebben bántak a munkásokkal. Amióta a Szovjetunió megszűnt, a gazdasági növekedésből szinte kizárólag felső 10% profitált, a szakszervezeteket pedig megszüntették vagy jelentősen meggyengítették (különösen az USA-ban).

G. Nagy László 2021.02.27. 22:11:58

@Evil Empire:

"A Facebook tudod mennyi vetélytársat vásárolt fel?"

Sokat. Kit érdekel? Undorító az a cenzúra, amit csinálnak, de nem tesznek rajtam erőszakot. Nem tudnak ártani nekem sehogy sem.

"A rivális, akiről beszéltem, egyébként a Szovjetunió volt: amíg fennállt, addig a kommunizmustól való félelmükben a nagyvállalatok tisztességesebben bántak a munkásokkal."

Iszlám vidéken a megkövezéstől való félelmükben kevesebb nő lép félre. Ergo: az iszlám és a megkövezés jó.

"Amióta a Szovjetunió megszűnt, a gazdasági növekedésből szinte kizárólag felső 10% profitált"

Kérlek, igazold ezt! Szerintem ez légből kapott kamu.

Evil Empire 2021.02.28. 19:18:43

@G. Nagy László: "Kérlek, igazold ezt! Szerintem ez légből kapott kamu."
Itt egy példa:
encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQV10SdDxXynEB8WNJ9dFUXbO4WSzVdStNDog&usqp=CAU
2000 és 2014 közt a fejlett gazdaságokban (Australia, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Rep. of Korea, the United Kingdom and the United States) majdnem 20%-al nőtt a termelékenység (productivity), míg a reálbérek csak 5%-al.
A kép forrása az OECD riportja: www.oecd.org/g20/topics/employment-and-social-policy/Income-inequality-labour-income-share.pdf

de itt van erről egy cikk magyarul is:
qubit.hu/2017/11/24/hiaba-no-a-gazdasag-a-leggazdagabbak-gazdagodnak-csak-igazan

G. Nagy László 2021.02.28. 19:33:28

@Evil Empire: Ha lesz majd időm, elmélyedek benne, most csak belekukkantottam. Az extrém kiugrókat elemzi, a felső tízezreléket. Ennek nem sok relevanciája van össztársadalmi szinten. A sportolók, zenészek, színészek, írók és festők között is megvan az a vékony sztárréteg, amely összehasonlíthatatlanul jól keres.

Azzal egyébként sem volt vitám soha, hogy a csúcsragadozók gyorsabban gazdagodnak, mint a nagy átlag, olyat viszont nem tudok elképzelni, hogy egy ország GDP-je folyamatosan nő, ám abból csak a munkaadók jövedelme nő, a munkavállalóké pedig stagnál. Ez majdhogynem elvi képtelenség.

szemet 2021.02.28. 20:42:46

@G. Nagy László: "Facebook ... Undorító az a cenzúra, amit csinálnak"

Ez most off, de hirtelen eszembe jutott a facebook esetéről, hogy mennyire nem elvi alapon hanem aktuális érdekek alapján van a töréspont itt is.

Röviden összefoglalva a helyzetet, aki nem követte: a facebook hagyományosan kattintásszámokra ment csak. Ezt azt eredményezte, hogy rengeteg emberhez az információk többsége már nem az "írástudók" szűrőén át jutott (mint volt ez a régi tömegmédia világában). Egyre erősebb lett a kritika, hogy az internet szabad információáramlása emiatt nem több tudást hanem butaság buborékokat eredményezett, akik maguk közt elvannak (pl. lapósföldhívők...)

Erre jött a high-tech cégek válasza a különféle fact-check szűrések, és itt borult ki a politikai bili. Ugyanis ez az amerikai konzervatív szavazókat történetesen mostanság jobban sújtja (több köztük az oltásellenes, klimaváltozás tagadó, összeesküvéshívő: kiemelten a Q-anon, és külön kiemelhető Trump aki valamiért rendszeresen teljesen értelmetlenül is hazudott, és nem vitatható ideológiai kérdésekre gondolok, hanem olyan szimpla és banális ellenőrizhető/ledokumentált dolgokról, hogy mikor hol volt, kivel beszélt és mit mondott ott, vagy éppen hogy a beiktatási bálján esett-e az eső...)

De nem ez a lényeg, hanem hogy a jobboldal (mivel ez hátrányos nekik) az egyenlő kimenetel mellett kezdett érvelni (ne cenzurázzák őket többet mint a másik oldalt), a liberálisok meg az egyenlő elbírálás mellett, pont fordítva mint szociális ügyekben szokás a részükről! ;) Tehát látszik, hogy ennek az elvnek is mindig mindenki azt az oldalát alkalmazza ahol ő a kedvezményezett! (A facebook amúgy egyes cikkek szerint tényleg engedményeket tett végül konzervatívoknak (ők persze tagadják) www.washingtonpost.com/technology/2020/11/01/facebook-election-misinformation/ )

G. Nagy László 2021.02.28. 21:07:22

@szemet: Nézd, én liberálisnak tartom magam, így alig hiszem, hogy beleszólhatnék a Facebook ámokfutásába. Az ő dolguk. Viszont azt érdemes lenne definiálniuk, hogy minek tartják magukat. Ha egy tartalomért felelős kiadó szerepében tetszelegnek, úgy az lenne logikus, ha minden megjelenő anyagért, posztért vállalnák a felelősséget, akár egy napilap, vagy egy hírportál. De lehet az is, hogy csupán egy közösségi platform, amely nem néz bele a levelekbe, posztokba, kommentekbe. De ez a felemás, öncélú és látványosan részrehajló cenzúra egész egyszerűen botrányos.

Evil Empire 2021.03.01. 13:24:03

@G. Nagy László: tényleg részrehajló a Facebook cenzúrázása, de nem jobb-baloldal dimenzióban, hanem az establishment-ellenesekkel szemben.

Laptop7712 2021.03.03. 15:07:21

Az egyenlőség fogalmát tévesen definiálja a világ legalább 400 éve. Amikor egyenlőségről beszél, akkor az általános, ingyenes hozzáférhetőségre gondol, amikor a fogalom mélyszerkezetét használja. Az ingyenes ebben a fogalmi megközelítésben azt jelenti, hogy mindenki számára biztosított a hozzáférés ellenszolgáltatás nélkül, "isten ingyen való kegyelme által". Hiszen azóta van szó egyenlőségről - a fogalom közgazdaságtani értelmében - mióta a közgazdaságtan, mint tudomány definiálni kezdte önmagát. Ez meg nem oly rég óta van, nincs 300 éve. Szóval azóta beszélünk erről - és halnak meg emberek az ideológia miatt - mióta téves fogalommagyarázatot értenek az egyenlőség alatt. Pl. a kora középkorban - amikor kettős pénzrendszer volt forgalomban - az emberek tejesen mást értettek egyenlőség alatt. Amikor a kettős pénzrendszernek, és egyenlőség fogalmának értelmezésének új kereteket szabtak, akkor jött a pestisjárvány, és a szegénység. Most megint dönteni kellene, merre tovább, mivel a meglévő konszenzus nem alkalmas arra, hogy keretezze az életet, mivel ha így megy tovább még pár évig, akkor az ember lesz az a faj, amelyik a nagy ideológiái mellett dokumentálja saját kipusztulását, mivel annyira nem látja át az életet, hogy a saját szarát ivóvízzel önti le, és vezeti bele az élővízbe. Ezt azóta teszi, amióta egy angol kitalálta, hogy ez mennyire jó.

G. Nagy László 2021.03.03. 17:17:00

@Laptop7712: Próbáltalak követni, de félő, hogy nem értek mindent tökéletesen. Ami az egyenlőséget illeti:

- A törvény előtti egyenlőség liberális és demokratikus minimum. Ez az első számú jelentéssík.
- A gazdasági egyenlőség már kommunista utópia, ráadásul rém káros is, mert rossz hatékonyságot és általános szegénységet okoz, valamint erőszakot feltételez.
- Minden egyéb egyenlősdi a valóság tagadását jelenti.

WildBear 2021.07.08. 16:57:12

Ha most fognánk a Föld javait, és elosztanánk a Föld összes lakója között, akkir mi, európaiak hirtelen nagyot szegényednénk. Mivel jóval a világátlag felett élünk.
Na jó, akkor csak itt Magyarprszágn belül osszunk el egyenlően mindent!
Már a második napon megindulna az "egyenlőtlenség".
Mert van, aki elpiálná, elszórakozná a vagyonát, míg mások összeállnának, közösen termelnének/dolgoznának, és így előbbre jutnának.
A társasházunkban egy családnak volt két lakása. (Persze anno puszira kapták a Tanácstól..)
Mindkettőt eladták, és felélték az árát.

G. Nagy László 2021.07.08. 20:15:56

@WildBear: Ha holnap elosztanánk a föld javait nyolcmilliárd egyenlő szeletre vágva, két héten belül éhen pusztulna a fél világ. Mindent, ami a jólétet szolgálja, a koncentrált tőke működteti. Ez van.

Glokta 2021.07.08. 22:08:31

@G. Nagy László: Az első két sorral teljesen egyetértek.
A harmadikkal nem teljesen: létezik olyan fogalom, hogy esélyegyenlőség, ami elvként teljesen helyes és követendő.

Persze látom a problémát is: nehezen kvantifikálható és emiatt könnyű visszaélni vele - pl úgy téve (leginkább a baloldalra jellemző ez), mintha a gazdasági egyenlőtlenség hátterében mindenképp esélyegyenlőtlenség állna. Illetve az is kérdéses, hogy az állami beavatkozás hátulütői nem súlyosabbak, mint a nagyobb esélyegyenlőtlenségből fakadó előnyök.

Ennek ellenére úgy gondolom, nem érdemes az egészet kidobni az ablakon, a fürdővízzel együtt kiöntve a gyereket is.

Glokta 2021.07.08. 22:09:27

@G. Nagy László: kijavítva:
Illetve az is kérdéses, hogy egy esetleges állami beavatkozás hátulütői nem súlyosabbak-e, mint a nagyobb esélyegyenlőségből fakadó előnyök.
süti beállítások módosítása