téveszmék

téveszmék

"Meleg karácsony, hideg húsvét..."

2021. december 20. - G. Nagy László

kepek1.jpg

 

Pásztorok, pásztorok - énekli száz torok. Halászlé, bejgli, mézeskalács, csillagszóró... néhol meghitten, másutt kissé feszengve; egyesek csendesen, mások vigadozva, de a lényeg mindenütt ugyanaz: együtt ünnepel a család. Nos, ennyit a múltról. 2021-ben - amikor már derékig gázolunk a progresszióban - az ünnep rég nem erről szól. Ma már a meleg Mikulás és a szakállas Szűzanya uralja a terepet, miközben az EU véleménygyárosai azon dolgoznak, hogy töröljék szótárunkból a karácsony kifejezést...

 

"Az Európai Uniónak az alapító atyák eszméit kell követnie, amelyek az egység, a nagyság eszméi voltak, és vigyáznia kell, hogy ne adjon teret az ideológiai gyarmatosításnak. Ez az országok megosztottságához és az Európai Unió bukásához vezethetne." - nyilatkozott igen diplomatikusan Ferenc pápa, amikor az azóta visszavont brüsszeli lázálom, a karácsony szó eltörlése kapcsán. A magam részéről nem vagyok nagy rajongója az egyházfőnek - már csak a szegénység öncélú favorizálása, valamint a bevándorlás kapcsán tanúsított felelőtlen attitűdje miatt sem -, azonban e reakciójával teljes mértékben egyet tudok érteni. Ferenc pápa mostanság egyébként is kezdi megmutatni konzervatív arcát. A közelmúltban leszögezte: "A házasság szentség, egy férfi és egy nő szövetsége." A biblikus álláspontot megerősítő pápai gondolatra építve a magyarországi történelmi egyházak képviselői - a közelgő ünnep alkalmával - a következő közös nyilatkozatot tették: "Mi, az alulírott katolikus, protestáns és ortodox egyházak, valamint zsidó hitközségek képviselői, a karácsonyra készülve, illetve a hanuka gyertyáinak fényében, egyben az utóbbi időkben egyre erősödő társadalmi vitákra reagálva ezúton is megerősítjük a házasságra, a családra és az emberi méltóságra vonatkozó zsidó és keresztény értékrend fontosságát." Nos, a baloldali sajtó nem kezdett önfeledt tapsikolásba.

 

A mögöttünk hagyott néhány év során megtapasztalhattuk, hogy a világ számos multinacionális nagyvállalata teljes mellszélességgel beállt a progresszív fősodorba. Manapság a reklámok jelentős része is a bőrszínről szól, feminista üzenetet hordoz, vagy épp LMBTQ-propagandát közvetít. Emlékszünk még a kilencvenes évek Benetton-arculatára? Polgárpukkasztó plakátok sokaságával találkoztunk: fehér csecsemőt szoptató fekete anya; halott bosnyák katona véres egyenruhája; egymással csókolózó pap és apáca... Oliviero Toscani munkáiban még volt kreativitás, volt újszerűség, volt humanizmus és volt forradalmi lendület. A mai kampányok ennek csupán szánalmas utánzatai; többnyire ötlettelenek, s már rég nem a figyelemfelkeltés a cél, sokkal inkább a legdirektebb agymosás. No de lelkük rajta; piaci vállalatok, arra fordítják a marketingbüdzséjüket, amire csak akarják. A nagy nemzetközi kulturális és sportszervezetek kapcsán már eggyel jobban ráncoljuk a homlokunkat. Tényleg helyes az, ha az Oscar-díj faji alapú kvótákhoz kötött? Tényleg előremutató, ha a Nemzetközi Olimpiai Bizottság korlátozás nélkül beengedi a transzneműeket a női sportversenyekre? Valóban az a jó irány, hogy a FIFA és az UEFA nyíltan hirdeti a szivárvány-ideológiát és bünteti azt, aki ellenvéleménnyel él? Ez már valamivel meredekebb, mindazonáltal itt még mindig mondhatjuk azt, hogy szabadon lehet új filmszemlét, vagy akár sportszövetséget létrehozni. Az őrület azonban nem állt meg e ponton, hanem további szintet lépett: jelenleg azt látjuk, hogy néhány nyugati állam, illetve maga az Európai Unió is beállt az ideológiát hirdetők sorába, ami viszont - ismerve a 20. század történelmét - a legkevésbé sem ígéretes vonal. Lássuk csak: a meleg Mikulás a norvég posta karácsonyi reklámjában jelenik meg. Nem egy periferikus, himihumi vállalkozás marketingfogása, hanem egy állami cég provokálja a polgárokat közpénzen, masszívan tolva a progresszív ideológiát. A szakállas Szűzanyát pedig Riccardo Simonetti alakítja, aki önmagát az Európai Parlament LMBTQ jószolgálati nagyköveteként mutatta be. (Az EP sajtószolgálata arról tájékoztatott, hogy nem létezik ilyen titulus. Azt mindenesetre elismerték, hogy együttműködnek Simonettivel. Már önmagában ez is arról árulkodik, hogy az EU elkötelezett a posztmodern irányvonal felé.) A skót blaszfémiatörvény, az angol reklámtörvény, valamint az új német kormány programja is egyértelműen alátámasztja: az ideológiai őrület már közel sem a magánszféra hóbortja csupán. És akkor a dán exminiszterasszonyt még nem is említettük, aki nemrég börtönbüntetést kapott, csak mert fel mert lépni a migránsok közötti gyermekházasságok ellen... Beteg egy világ épül, s már rég nem az alapozásnál tartunk.

 

Lassan 12 éve hallgatjuk, hogy az Orbán-kabinet illiberális politikát folytat, s hogy Magyarország Alaptörvénye ugyancsak mélyen illiberális. Ha azt vesszük alapul, hogy a liberális demokráciák fontos ismérve az ideológiai és értéksemlegesség, úgy e kritikák megállják helyüket. A Fidesz-kormány - bár működése sokkal inkább pragmatikus, mintsem dogmatikus - egyértelműen elkötelezte magát bizonyos alapértékek mellett, melyeket az alkotmányba is belecsempészett: család, gyermekvállalás, nemzet, biztonság, szabadság, magántulajdon, közrend... valójában egyik sem tűnik kifejezetten extrémnek, bántónak meg különösen nem. Soha életemben nem találkoztam még olyan emberrel, akinek a felsoroltak sértették volna az érzékenységét - nehéz is volna, hiszen abszolút pozitív fogalmakról van szó. A kereszténység, mint érték megjelenése már eggyel megosztóbb - tény, hogy nem minden magyar vallja magát kereszténynek, s az is igaz, hogy sokan kiütést kapnak mindenféle vallásos felhangtól. (Bevallom: magam sem vagyok gyakorló hívő, mindazonáltal a keresztény kifejezés sem zavar különösebben. Egyrészt azért, mert a történelmi Magyarország ezer esztendejét kétségkívül ez az orientáció jellemezte, másfelől mert a jézusi tanítás voltaképp nem más, mint tömény humanizmus és liberalizmus. Ezek az alapok a legkevésbé sem ütköznek a szabadelvűséggel.) Ezek után tekintsük a másik oldalt, a vádlókat, a liberalizmust számonkérőket, az önmagukat erkölcsi piedesztálra emelőket! Egy épeszű világban azt kéne látnunk, hogy az Európai Unió és annak civilizált tagállamai egyáltalán nem foglalkoznak vallási, faji, vagy szexuális kérdésekkel. Egyszerűen azért nem, mert normál esetben (a liberális demokrácia jegyében) muszáj értéksemlegesnek, ideológiamentesnek megmaradniuk. Egy liberális demokrata kormányzat számára egy fekete élet pontosan annyit számít, mint egy fehér, vagy egy sárga; a kereszténység épp oly kedves, mint a buddhizmus, vagy akár a taoizmus; illetve aligha foglal állást annak kapcsán, hogy ki kivel bújjon ágyba. És nem utolsó sorban: a liberális demokrácia meghatározó jegye a szabad véleménynyilvánítás, vagyis nem büntethet senkit sem azért, ha eltér a fősodortól (hiszen nem is létezhet fősodor). Vajon a művelt Nyugat megfelel az önmaga által hangoztatott eszménynek? Látjuk: a legkevésbé sem. A liberalizmus szelleme eltűri ugyan a blaszfémiát, de sosem fogja saját maga gerjeszteni azt. A liberalizmus szelleme egyenrangúként kezel minden embert nemre, bőrszínre való tekintet nélkül, így kizárt, hogy bármiféle kvótakövetelést támogasson. A liberalizmus elfogad mindenféle - valós vagy képzelt - szexuális identitást, ám egyet sem fog favorizálni a többi ellenében, és egészen biztosan nem erőlteti a kiskorúak ilyen irányú agymosását. Egy liberális demokrata kormányzat semmi mással nem foglalkozik, csakis polgárai biztonságával, jólétével, szabadságával. Az ideológiát meghagyja a vallások, a szekták, a politikai szélsőségek számára.

 

Ha az aktuális, ünnepi ínyencségeket tekintjük, pontosan ugyanezt a hamisságot és aszimmetriát érhetjük tetten. A karácsony szó eltörlésének szükségességét a progresszívek azzal indokolják, hogy esetleg sértheti egyesek érzékenységét. Ennek jegyében számos nyugati nagyvárosban ma már nincs karácsonyi vásár, helyette téli vásárnak nevezik ugyanazt az eseményt. Van ennek bármiféle értelme? Létezik olyan épelméjű ember, akit zavarnak mások csendes ünnepei? A középkort követően hallottunk olyat valaha is, hogy egy kereszténynek bármi ellenérzése támadt volna a ramadán kapcsán? S ha létezik is ilyen idióta, hallgatott-e rá bárki is? Indult-e társadalmi program a ramadán szó eltörlésére? Ezzel szemben el tudjuk képzelni azt, hogy Szent Miklós, illetve Szűz Mária karakterének kifigurázása, önmagából való kiforgatása érzékenységet sért? Nagy fantázia nem kell hozzá, jelenleg is aláírásgyűjtés zajlik annak kapcsán, hogy azt EP határolódjon el Riccardo Simonetti akciójától. Számomra kifejezetten szürreálisnak tűnik, hogy a progresszív oldalon a nem létező sérelmek ilyen sokat nyomnak a latban, miközben a valós érzékenységre magasról tesznek. A bécsi OIDAC legújabb jelentése szerint 2019-2020 között csaknem 70 százalékkal nőtt a keresztényellenes gyűlölet-bűncselekmények száma  Franciaországban és Németországban. (Tudjuk: nem csupán a kisebbség, de a többség ellen is lehet diszkriminálni, de ma már ennek az elvnek sincs gyakorlati jelentősége, hiszen a hívő kereszténység egyértelműen kisebbséget alkot Európában.)

 

A nemrég elhunyt brit filozófus, Sir Roger Scruton így nyilatkozott egy kései interjújában: "Nem gondolom, hogy a konzervativizmus ideológia lenne, sokkal inkább a szeretetről szól, országunk, saját intézményeink, önmagunk életmódjának szeretetéről." Van ebben valami. Mi több: e gondolatot alapul véve túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a modern konzervativizmus nagyságrendekkel közelebb áll a liberális demokrácia eszményéhez, mint a posztmodern progresszió. Így állunk tehát 2021 karácsonyán; már a kimondott szavaink jelentéséért is meg kell harcolnunk. Bevallom: engem személy szerint a legkevésbé sem zavar a szexuális töltetű Mikulás (bár kétségkívül jobban megmozgatná a fantáziámat, ha jó karban lévő harmincas milfeket ültetne az ölébe, s nem önmagához hasonló vénemberekkel smárolna). A szakállas Szűzanyával sincs bajom - ezerszer elviselhetetlenebb világ az, ahol nem lehet viccet csinálni bármiből. Csak könyörgöm: mindezt ne a központi hatalom tegye! Mert ha egy állam, vagy államszövetség ideológiát hirdet, s kér számon másokon, az - látva a történelmi példákat - szinte mindig katasztrófával végződik. S ha mégsem volna ennyire sötét a jövő; ha a meleg karácsony mégsem hozna hideg húsvétot, egy azért biztos: egy olyan világ, amely letért a liberális demokrácia útjáról, aligha büntethet bárkit ugyanezért.

A bejegyzés trackback címe:

https://teveszmek.blog.hu/api/trackback/id/tr6316784484

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

taga20 2021.12.20. 20:11:45

laci, köszönöm neked az egész évi hülyeségeidet. ez a posztod is hemzseg a skizofréniától:)))

ettől függetlenül boldog karácsonyt kívánok neked.

uploads.disquscdn.com/images/9341efb69f040b538de1b0f552e4baf84f2e744be8211e8e97e0ba06e9f5d586.jpg

Wildhunt 2021.12.21. 00:48:50

Olvastad de Gaulle emlékiratait az ellenállásról? Ő elég hosszan elmélkedett arról, hogy a kommunistáktól a kripto-royalistákig mindenki egy zászló alatt harcolt a német megszállás ellen, és mekkora feladat volt a háború után megakadályozn, hogy ezek végül is egymás torkának essenek. Lassan a woke-izmus eléri ugyanazt amit akkor a németek.

G. Nagy László 2021.12.21. 08:21:08

@Wildhunt: Nem olvastam.

Arra gondolsz, hogy a woke mozgalom annyira utálatos, hogy ellenében széles összefogás jön létre vele? A próféta szóljon belőled! Ma még nem ezt látom. A balosok többsége - még ha hányingert kap is mindettől - szervilisen beáll a sorba.

G. Nagy László 2021.12.21. 08:23:27

@taga20: Neked is boldog karácsonyt, drága barátom!

Mitől skizofrén?

Iván Gábor IGe · vilagnezet.blog.hu 2021.12.21. 08:42:08

Tömeges kigyógyulások Isten mémből
2020. október 14. - IGe

Isten mém főként az ateisták és monoteisták idegrendszerében, de egyes hétköznapi emberben is ártó vírusként van és volt jelen. Már a tömeges kigyógyulások korát éljük. Kihalóban az Isten vírus / mém.

A dolognak sok oka van, kitalációk, hazudozások, internet, pedofil papbotrányok, erőltetett hitoktatás, tudomány fejlődése, Richard Dawkins, Darrel Ray, Dan Brown, új ateisták, béna apologéták és hát jómagam is részben a memetikai tudományos kísérleti eredményeimmel és Trükkös Mém című e-könyvemmel. Nagysága hazánkban milliós nagyságrend, Európában közel 100 milliós és a világban milliárdos a becsült mértéke. Van persze néhány adat, amely eléggé pontos, ezt most itt közé is teszem: ... bővebben itt olvasható:

vilagnezet.blog.hu/2020/10/14/tomeges_kigyogyulasok_isten_membol

G. Nagy László 2021.12.21. 08:46:17

@Iván Gábor IGe: És a posztmodern, progresszív vallásból való kigyógyulásra van-e gyógymódod?

G. Nagy László 2021.12.21. 08:51:20

@Iván Gábor IGe: Ugyanis egyetértek veled abban, hogy a vallások zöme szimpla babona, merev és ostoba dogmatizmus és nem segíti az ember boldogságkeresését. De a posztmodern baloldal alternatívája, ez a progresszív őrület ugyancsak egy vallás, mind irracionalitásában, mind megkérdőjelezhetetlen dogmáiban, mind formai elemeit tekintve. Ennek az új vallásnak tudsz tapsolni?

Iván Gábor IGe · vilagnezet.blog.hu 2021.12.21. 09:06:38

@G. Nagy László:

Mire gondolsz? Az ateista tagadásvallásra?

Vagy a BigBang / ŐsTojás / ŐsAtom / SzingularitásIsten vallásra?

Igen arra is van mód és más terjesztem az abból kigyógyító vakcina gondolatokat is.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.12.21. 09:28:39

Ferike helyezkedik. Sarokba szorították őt egyháza keresztény hívei, így kénytelen volt ideiglenesen homofób nyilatkozatot közzétenni. De ne higgyünk neki, ez csak álca, ő továbbra is gőzerővel dolgozik Krisztus ellen.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.12.21. 09:30:26

"a jézusi tanítás voltaképp nem más, mint tömény humanizmus és liberalizmus"

A jézusi tanításnak semmi köze a liberalizmushoz.

Wildhunt 2021.12.21. 09:30:33

@G. Nagy László: dehogynem. Magyarországon egy konzervatív balos párt megy szembe vele.

Wildhunt 2021.12.21. 09:32:00

@ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró: de csak mert nem lehet politikai irányzatba suvasztani. Hitben kőkonzervatív csak.

leponex 2021.12.21. 09:32:28

@G. Nagy László: Gratula!

és akkor csak egy kérdés: akkor most liberális demokráciákban él a fejlett 'Nyugat' ?
És ha igen, miért nem??
"egy olyan világ, amely letért a liberális demokrácia útjáról,"
BK!

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.12.21. 09:45:24

@Wildhunt:

Jézusnak eleve nem volt politikai üzenete, ezért marhaság bármely politikai ideológiába betuszkolni.

Iván Gábor IGe · vilagnezet.blog.hu 2021.12.21. 09:53:12

@ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró:

ZombiJézuska és nemző apukája JahveZsidóSátánIsten csak kitalált mesék .... ráadásul mindkettőt korábbi vallási mesékből plagizálták. A téli napforduló - a fény újjászületése - meg egy sokkal ősibb ünnep, csak azt is lenyúlták ...

kvp 2021.12.21. 09:54:19

Vicces the az osrobbanas elv pontos fizikai leirasa beture megegyezik a bibliaban leirtakkal, csak az egyiket egy kora bronzkori ember szintjen irtak, a masikat meg meg a tudosok nagyresze sem erti teljesen. Az oszovetseg jelentos resze tudomanyos es tarsadalomszervezesi szempontol is korrekt, csak egy nagyon mas vilagban irtak, ezert ma mar nehezen ertheto szimbolumrendszert hasznal. Persze a tudomany is van annyira bonyolult, hogy a mai atlagos ember csak max. vakon hinni tud benne, de megerteni nem.

A modern nyugati tarsadalmi eszmek egy erdekes kevereke a szelsobalos marxista/maoista elveknek es az uj, ugynevezett woke ideologianak. Erdekes lehet vizsgalni, hogy hogyan jott letre, de meg erdekesebb hogy miert tamogatjak ilyen nagy lendulettel a nagy cegek. A fo ok nem csak a profit, hanem az iranyitas az emberek felett. Ahogy az obirodalmi faraok kultusza is csak egy nagyon hasznos eszkoz volt az emberek fizikai eroszak nekuli iranyitasara, ugy a woke kultura is egy nagyon hasznos eszkoz az emberek fizikai eroszak nelkuli iranyitasara. Mint ahogy a obirodalmi zsidok sajat vallasa is nagyon fontos volt a tulelesuk szempontjabol. A legtobb vallasi tetel es utasitas arrol szolt, hogy hogyan lehet minel nagyobb hatekonysaggal tulelni es sokasodni az adott kornyezetben, ami a nep, azaz a kultura es ezzel a vallas tuleleset is biztositja. Az evolucio szempontjabol a tuleles mindig is fontos elem volt, tehat ertheto, hogy miert pont ez az egy maradt meg az oskor es okor vallasai kozzul.

Miert ennyire vallas es hagyomany ellenes a mai nyugati vilag? Mert az uj (4.) ipari forradalom soran most nem az igavono lovaktol kell megszabadulniuk mint ahogy az elso soran tortent, hanem a munkasoktol. Az okor kezdete ota most eloszor latszik annak lehetosege, hogy a faro es csaladja nem kell, hogy a munkasokra tamaszkodjon az eletszinvonalanak megtartasa erdekeben, ezert a tortenelem soran eloszor lehetoseg lenne arra, hogy megszabaduljon toluk. A hagyomanyos vallasok es a konzervativ ertekek ez ellen hatnak, mert belejuk egett az emberiseg tulelesenek vagya. Az uj woke vallas arrol szol, hogy engedelmesse tegye az embereket es onkent mondjanak le a sajat es leszarmazottaik tuleleserol. Mivel alapvetoen az uralkodo retegnek foloslegesse valtunk, ezert most nem a lakossag megtartasa a fontos, hanem a minel hatekonyabb megszabaduldas toluk.

Itt jon be megint a klasszikus zsido vallas, ami mindenek elott a torzs es ezen keresztul a kultura es vallas tuleleserol szol. Ez ahogy az okorban is, most megint szembe talalja magat az aktualis vezeto reteg altal preferalt vallassal. Akkor meg a zsidoknak volt hova futni (a sivatagba), de jelenleg ezen a bolygon mar nincs hova hatralni. Kerdes az emberiseg felismeri-e, hogy sokkal nagyobb erdekellentet van az emberiseg ellenes woke vezetok es az atlagos emberek kozott, mint az emberiseg kulonbozo kulturaju csoportjai kozott.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.12.21. 09:54:46

@Iván Gábor IGe:

Nem mese.

S igen, az EGyház direkt a téli napfordulóra tette Jézus szüzletését. Erre most döbbentél rá?

G. Nagy László 2021.12.21. 10:09:28

@leponex:

"és akkor csak egy kérdés: akkor most liberális demokráciákban él a fejlett 'Nyugat' ? És ha igen, miért nem??"

Ez nem olyan bonyolult kérdés. Ahogy a posztban írom is, az államnak MUSZÁJ megmaradnia ideológiamentesnek, ha az adott ország a liberális demokrácia címre pályázik. Szerintem Svájc például ilyen. És ilyen volt az USA és Európa nyugati fele a 20. század végén. Ma már, amikor nyíltan hirdetnek ideológiát, s a törvényeiket, kormányprogramjukat, bírósági ítéleteiket ezekhez szabják, biztosan nem felelnek meg a liberális demokrata jelzőnek. Mindaddig persze, amíg szabad választások vannak, a demokrácia maga megkérdőjelezhetetlen.

midnight coder 2021.12.21. 10:13:11

@kvp: A bibliában nem az õsrobbanás van leírva, hanem egy geocentrikus világkép, ami akkor volt aktuális amikor a zsidók ezt az egyistenhit dolgot kitalálták. De szerintem ebben a témában a vallások, beleértve az atezimust is alapvetõen picit offtopic jellegûek, azon túl persze hogy az agresszív progresszívek ezen a téren is rombolják a társadalmat.

midnight coder 2021.12.21. 10:16:18

@leponex: "és akkor csak egy kérdés: akkor most liberális demokráciákban él a fejlett 'Nyugat' ?"

Már nem. Illetve, az amit õk liberalizmusnak hívnak mára már kb. annyira az, mint amennyire anno a népköztársaság köztársaság volt, vagy amennyire a DK demokratikus.

Iván Gábor IGe · vilagnezet.blog.hu 2021.12.21. 10:16:35

@ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró:

áááá nem csak szerintem, hanem a LOGIKA, a Tudományos Módszertan szerint is ....

... Tudod, ami már nem mese, hanem a legjobban megközelíti a valóságot.

G. Nagy László 2021.12.21. 10:19:24

@kvp:

Érdekes dolgokat írsz, s részben osztom is az álláspontodat.

"A fo ok nem csak a profit, hanem az iranyitas az emberek felett. Ahogy az obirodalmi faraok kultusza is csak egy nagyon hasznos eszkoz volt az emberek fizikai eroszak nekuli iranyitasara, ugy a woke kultura is egy nagyon hasznos eszkoz az emberek fizikai eroszak nelkuli iranyitasara."

Abszolút egyetértek azzal, hogy a fő ok a hatalom és az irányítás. Az erőszakmentesség már necces, mind a fáraókat, mind a jelenkort illetően.

"az uj (4.) ipari forradalom soran most nem az igavono lovaktol kell megszabadulniuk mint ahogy az elso soran tortent, hanem a munkasoktol. Az okor kezdete ota most eloszor latszik annak lehetosege, hogy a faro es csaladja nem kell, hogy a munkasokra tamaszkodjon az eletszinvonalanak megtartasa erdekeben, ezert a tortenelem soran eloszor lehetoseg lenne arra, hogy megszabaduljon toluk."

A magam részéről azt gondolom, hogy FOGYASZTÓKÉNT mindenkire szüksége van az elitnek. Épp ezért egy nincstelen migráns jóval értékesebb a szemükben, mint egy kipárnázott kényelemben élő nyugati polgár, hiszen az előbbi lényegesen többet fog fogyasztani, ha kap elég segélyt az adott államtól, a kényelemben élő polgár adójából.

Iván Gábor IGe · vilagnezet.blog.hu 2021.12.21. 10:20:19

@midnight coder:

"a zsidók ezt az egyistenhit dolgot kitalálták. "

Tévedsz ... komolyabb szótárak legalább három tucatnyi, azaz 36 különböző egyistenhitet sorolnak fel és ezek 2/3 -a ősibb régebbi mint a JahveZsidóSátánIsten alapú.

Világteremtő Istenek sora is igen hosszú, akiket már Jahve előtt kitaláltak.

G. Nagy László 2021.12.21. 10:23:34

@midnight coder:

"vagy amennyire a DK demokratikus."

:) :) :)

Tényleg jópofa: Demokratikus Koalíciónak hívják magukat, miközben nem koalíció és pláne nem demokratikus. (Mondjuk Fletó Angyali Szektájának mégsem nevezhetik magukat, már csak a rövidítés miatt sem.)

Iván Gábor IGe · vilagnezet.blog.hu 2021.12.21. 10:34:36

@G. Nagy László:

Fletótval először életemben Miskolcon találkoztam 1990 körül. Éppen akkor alapította meg a KISZ 3-at. KISZ 2 a Fidesz volt a KISZ3 a Demokratikus Ifjúsági Szervezet DEMISZ talán.

Ja félreértés ne essék nem voltak érintett politikailag.... csak az akkori barátnőmet kísértem és vittem el. Ő volt oda hivatalos.

Nos az is csak a vagyonfelosztás volt a lényege. Most sem más.

G. Nagy László 2021.12.21. 10:50:27

@Iván Gábor IGe:

"Nos az is csak a vagyonfelosztás volt a lényege. Most sem más."

Nézd, a politika célja - ideális esetben - nem lehet egyéb, mint a polgárok jólétének növelése. Ha elfogadjuk azt a szomorú valóságot, hogy mindkét oldal korrupt, úgy még mindig legitim a kérdés: melyik korrupció emeli a magyarok életminőségét és melyik rombolja azt? Ha az EU-s források megcsapolása a hazai gazdaságot fellendíti, az azért eggyel jobb verzió, mintha a lopott pénzből semmi sem marad idehaza. Ha a 10. századi kalandozó magyarok és Kun Béla csapata közt kell választanom - bár mindkettő morálisan elítélendő - azért nem hezitálnék.

Iván Gábor IGe · vilagnezet.blog.hu 2021.12.21. 11:00:25

@G. Nagy László:

Ugyebár azért szerencsére sokkal nagyobb a választék.
Mert a két dolog közül választani az csak hamis dilemma lenne.

Ja és ki lehet esetleg próbálni a Párthatalom Nélküli Államot is.
forum.index.hu/Article/showArticle?t=9248198

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.12.21. 11:00:54

A Fidesz elkötelezett a magántulajdon mellett? WTF? Mikor? Két államosítás között? Két lopás között? Vagy mégis mikor?

Az alap mondanivalóddal egyet tudok érteni, de mégis hiányzik belőle egy nagyon fontos dolog, ami miatt mégse lesz jó. Az, hogy egy tévedésre épül. Azt hiszed, hogy a svéd posta propagandát folytat. Nem. Ez Magyarországon provokációnak számít, propagandának számít, de Svédországban hétköznapi dolog. Nyugat-Európa úgy en bloc sokkal progresszívebb még a hétköznapi ember szintjén is, mint Magyarország. Ezen kifogásolt dolgok jelentős része csak számunkra provokatív.

baalint1 2021.12.21. 11:01:20

Ez most igen gyengére sikerült általaban a cikkeid feléig valami értelmes gondolattal foglalkzol, és csak utana megy át neobosevik propagandába, most az egész az.

2021.12.21. 11:17:26

@Lord_Valdez:
ami nyugat európában liberalizmus címszó alatt fut az rendesen a közéleti underground. az is az lenne, hogy a norvég posta mikulása elviszi egy körre a nagymamát. rendesen azt is tiltja az illem. és ezért az állam nem támogatja. a skandinávok hihetik, hogy ez a progresszió. ez esetben szedjék le a kereszeteket a zászlóikból, mert zavarja a szegény kis muszlimokat.

CSOKKI MÁLNA 2021.12.21. 11:19:36

“Meleg karácsony..”. Mindig is sejtettem.:))

G. Nagy László 2021.12.21. 11:20:50

@Lord_Valdez:

"Azt hiszed, hogy a svéd posta propagandát folytat. Nem. Ez Magyarországon provokációnak számít, propagandának számít, de Svédországban hétköznapi dolog. Nyugat-Európa úgy en bloc sokkal progresszívebb még a hétköznapi ember szintjén is, mint Magyarország. Ezen kifogásolt dolgok jelentős része csak számunkra provokatív."

Norvég posta, de nem ez a lényeg. Tökéletesen ugyanezt gondolom: Nyugat-Európa sokkal progresszívebb még a hétköznapi ember szintjén is. Ez esetben végképp mi szükség van mindezekre, ha még csak nem is polgárpukkasztóak, nem is különlegesek, nem is provokatívak?

Jómagam az Ersténél vezetem a számlámat, s nap mint nap szembe jön velem a bank új netes alkalmazása, George, aki egy rózsaszínhajú lány, de inkább amolyan queer. Mivel piaci cég, azt tesz, amit akar, de tényleg ezzel az elmebeteg faszsággal növelni tudják a forgalmukat és az ügyfeleik számát? Marketinget tanultam, ez a szakmám, de el sem tudom képzelni, hogy ez működhet, hogy a piac ezt jutalmazza.

Arról mi a véleményed, ami a poszt alapgondolata: Brüsszel úgy kéri számon a liberális demokráciát Magyarországon és Lengyelországon, hogy közben a nyugat sokkal inkább elmozdult az értéksemlegesség szent nyugvópontjáról (csak épp a másik irányba)?

CSOKKI MÁLNA 2021.12.21. 11:23:36

@Iván Gábor IGe: Arról tudsz, Fletó KISZ-KB titkárként a Fidesz elszigetelésére és felszámolására tett javaslatot?

CSOKKI MÁLNA 2021.12.21. 11:27:09

@Lord_Valdez: Hidd el oda is el fognak jutni, hogy pedofil Mikulás látogatja majd meg a kicsiket. A “progresszió” nem állhat meg..

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.21. 11:31:32

@kvp:

"Vicces the az osrobbanas elv pontos fizikai leirasa beture megegyezik a bibliaban leirtakkal, csak az egyiket egy kora bronzkori ember szintjen irtak, a masikat meg meg a tudosok nagyresze sem erti teljesen. Az oszovetseg jelentos resze tudomanyos es tarsadalomszervezesi szempontol is korrekt,"

Divatos dolog belemagyarázni a bibliába a mai tudományos eredményeket, de nem érdemes. Ez kb. annyira értelmes dolog, mint Nostradamus homályos jóslataiba belemagyarázni aktuális eseményeket.

G. Nagy László 2021.12.21. 11:31:47

@CSOKKI MÁLNA:

"Hidd el oda is el fognak jutni, hogy pedofil Mikulás látogatja majd meg a kicsiket. A “progresszió” nem állhat meg.. "

Ez ma még kiverné a biztosítékot, de egy-két év, és simán elmenne az is. Vicc nélkül, tényleg tartok ettől a világtól.

CSOKKI MÁLNA 2021.12.21. 11:34:21

@G. Nagy László: Hát ez a taktika. Szépen folymatosan, apró lèpésekkel főzni meg a társadalmat.

2021.12.21. 11:36:55

@G. Nagy László:
magyarországon a keresztény iskolákban nem a karácsony, hanem a télapó van betilva mondván, hogy kommunista.

G. Nagy László 2021.12.21. 11:42:19

@cvsvrs: Keresztény gimnáziumban érettségiztem, nem volt semmi ilyen jellegű tiltás. Csak szánalmasan nevetséges lett volna a télapó kifejezés használata. Egy kultúrember nem használ ilyet, ahogyan a pajkos, a buksi, vagy épp a pocaklakó kifejezéseket is ÖNKÉNT száműzi a szótárából.

2021.12.21. 11:48:44

@G. Nagy László:
mert egy tipikus képmutató keresztény vagy. marketinges seggfej.

G. Nagy László 2021.12.21. 11:51:32

@cvsvrs: A marketinges seggfej oké, de a képmutató keresztényt nem értem. Négy éve írom a blogomat, s minimum két tucat bejegyzésben kritizálom a keresztény vallást. Honnan jön ez?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.21. 11:54:08

@G. Nagy László:

Nem kapcsolódik nagyon szorosan ide, de azért valamennyire mégis. Nemrég olvastam:

Er ist so tolerant, daß er nicht mehr weiß, ob er noch eigene Prinzipien hat.

2021.12.21. 12:06:07

@G. Nagy László:
a hull a pelyhes féhér hóval mi a probléma? az, hogy úgy folytatik, hogy jöjj el kedves télapó és nem úgy, hogy szűzmáriakisisten?

2021.12.21. 12:30:22

@G. Nagy László:
visszavonom a seggfejezést. csak nem értem, hogy a télapóval mi a probléma.

G. Nagy László 2021.12.21. 12:35:11

@cvsvrs: Jó fej vagy, de nem kell finomkodnod velem.

A Télapó egy deszakralizált Szent Miklós. Olyan, mintha a Pink Floyd legütősebb slágereit játszanám egy Casio szintetizátoron egy vidéki lagziban. eltűnik a varázs.

Igazamvanvagyigazamvan? 2021.12.21. 12:50:19

@ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró: már hogyne lett volna Jézusnak politikai üzenete! A zsidó vallási vezetők ellen lázított. Elismerte a római császárt. Bort csinált, ami után nem adózott. Új politikai ideológiát képviselt. Aktívan fellépett a társadalom általcelfogadott kufárok ellen...

Igazamvanvagyigazamvan? 2021.12.21. 12:53:35

@Kovacs Nocraft Jozsefne: "Divatos dolog belemagyarázni a bibliába a mai tudományos eredményeket, de nem érdemes"

Lassan be foglak követni!

Igazamvanvagyigazamvan? 2021.12.21. 12:57:40

@G. Nagy László: Akkor játszunk el a gondolattal: szent Miklós. Mi van, ha szent Miklós egy homoszexuális, pedofil római katona volt? Ez azt hozná magával, hogy a vallás csinált belőle a számára megfelelő szempontok alapján szentet.
Tudom, a sztori nem feltétlen történt meg, tehát az alak felruházása erkölccsel nem történelemhamisítás.

Igazamvanvagyigazamvan? 2021.12.21. 12:59:57

@G. Nagy László: "úgy még mindig legitim a kérdés: melyik korrupció emeli a magyarok életminőségét és melyik rombolja azt"

Demagógia. Attól, hogy a strucc a homokba dugja a fejét, még ugyanúgy meg...szák. Te, még ideológiát is gyártasz hozzá, miért esett jól ?

2021.12.21. 13:11:21

@G. Nagy László:
deszakralizált szent miklós neked. nekem egy mese. mondjuk én protestáns vagyok. errefelé a karácsony nem a zsidókeresztény szakramentumból indul ki. hanem a téli napfordulóhoz köthető különféle ősi, vagy őspogány mesevilágokból. a népvallásból. és abba emelik be a biblikus történetet. így lesz a mese vége az, hogy megszületik a kisjézus. amiben hiszünk. ahogyan a népmesékben. de hisszük.

Iván Gábor IGe · vilagnezet.blog.hu 2021.12.21. 13:20:46

@cvsvrs:

Mikulás vs ZombiJézus feltámasztási verseny

erkolcstan.blog.hu/2017/04/05/mikulas_vs_zombijezus_feltamasztasi_verseny

Nem is gondolnád, hogy még egy adott vallási szektán belül is milyen belső konkurenciaharc van például a feltámasztások számában, hogy a Mikulás, vagy ZombiJézus támasztott-e fel több embert.

Emmett Brown 2021.12.21. 13:23:16

@G. Nagy László: mindig jó stratégia, ha belehergelitek magatokat valami égbekiáltóan nagy faszságba, majd a haluitokra hivatkozva műfelháborodtok

ekkora baromságot, te jó ég.

Emmett Brown 2021.12.21. 13:37:56

@G. Nagy László: George nem a rózsaszín hajú csaj, honnan veszed ezt a hülyeséget?

2021.12.21. 13:43:14

@Igazamvanvagyigazamvan?:
szent miklós valamikor a 3-4. században valahol kis ázsiában szétosztotta a vagyonát a szegények között. és ebből a németek faragtak egy piros ruhában járó bácsit, aki ajándékot rak a jó gyerekek csizmájába és a fekete krampuszok, a kis ördögök virgácsot is visznek akkor ha a gyerekek rosszalkodtak. és ehhez kapcsolódik skandináv mitológia, a finnek szerint sarkkörről jön rénszarvassal. a svédeknél kecsével. mert ott a kecske a totemállat. a gyerek is kiskecske. gida. abból ered a kid. az amerikai kisgyereknek a santa claus viszi az akciós a ajándékot a hipermarketből a coca cola szponzorálásában. és liberális nézőpontból azt még el lehetett fogadni, hogy éjszak deszakralizálta, a nyugat piacosította szent miklóst. a régi svédországot, a régi nszk-t a magyarok többsége szerette. ezt az újat már nem. mert ezek a mesékből egyre inkább szoft pornót csinálnak mondván, hogy úgy nagyobb a nézettség.ezek szerint kovi piroska és a farka című filmje is a kulturális progresszió?

Iván Gábor IGe · vilagnezet.blog.hu 2021.12.21. 13:55:44

@cvsvrs:

Vannak ott szaftosabb dolgok is , hiszen ha jól emlékszem nem egy országban a Qrvák védőszentje is. Gondolom nem csak a női qrváké.

2021.12.21. 14:04:00

@Igazamvanvagyigazamvan?:
a populizmus idealizál. ahogyan a pop idollokat teremtett. a populizmus a összekapcsolja a különféle ideologikus vonulatokat és identitást teremt. és ezt a politika a népi nacionalizmussal kapcsolja össze. ami egy tiltott dolog volt a holokauszt utáni purgatóriumi időszakban.ami lejárt.

és ezek után az egyik kultúrpolitikai irányzat az, hogy európai keresztény államnemzetek visszatérhetnek a számüzetésből. a másik az, hogy a szegény kismelegek üldöztetése folyik itten. különösen norvégiában lehet ilyen probléma, ahol érzékenyíteni kell a közönséget.

2021.12.21. 14:05:39

@Iván Gábor IGe:
és? nem nagyon érted, hogy mi a vallás.

Iván Gábor IGe · vilagnezet.blog.hu 2021.12.21. 14:06:39

@cvsvrs:

Hogyne érteném ... 21 évvel ezelőtt alapítottam is egyet.

G. Nagy László 2021.12.21. 14:07:04

@Emmett Brown:

"ekkora baromságot, te jó ég. "

Konkrétumot, please!

"George nem a rózsaszín hajú csaj, honnan veszed ezt a hülyeséget? "

1. Helló, George vagyok! - így mutatkozik be, s megjelenik a rózsaszín hajú queer kiscsaj. Mi az anyámra gondoljak? Adott egy vadiúj fejlesztésű internetes bankfelület, amelyet George-nak hívnak, s van egy arca, aki a kiscsaj. Akkor ez valami kétlelkű skizofrén valami lehet.

2. Ma voltam bent a bankfiókomban, s szóvá is tettem. Az ügyintéző is úgy tudja, hogy George és a kislány egy és ugyanaz.

3. Lehet, hogy ez csak egy szerencsétlen katyvasz, a kiscsaj valójában egy házigazda, aki bemutatja George-ot, a programot. (Még magam sem hiszem el, pedig próbálok meggyőző lenni.) Mi a fenéért egy látványosan queer kislányt látunk, függetlenül a nevétől?

2021.12.21. 14:12:23

@Iván Gábor IGe:
és abban a hitben mi a vállalás? abban milyenné kell válnia az embernek. mert ha semmilyennek, akkor nem vallás hanem hülyéskedés.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.12.21. 14:12:41

@G. Nagy László:
De ők ezt nem polgárpukkasztásnak szánják, csak trendinek.
Hasonlóan, a rózsaszínű hajú lány is. Csak azt akarják sugallni, hogy ők marhára fiatalosak, korszerűek, menőek.

Azt, hogy
1. Nem Brüsszel, hanem az EU.
2. Nem a liberális demokrácia feltétlenül jelent értéksemlegességet, maximum értéktoleranciát.
3. Nekik Magyarországgal és Lengyelországgal nem igazán értékkonfliktusuk van. Mindkét országban egyébként magának a liberális demokráciának az elvei is sérülnek, de leginkább tudod mi fáj nekik? A korrupció. Az, hogy otthon magyarázkodniuk kell a választóiknak, hogy az ő eurójuk miért közép-európai oligarchák zsebeiben köt ki.

@CSOKKI MÁLNA:
Erősen valószínűtlen, de mumusnak megteszi.
Több száz évnyi irodalma van annak, hogy a konzervatívok milyen jövőt vizionáltak, ha nem király uralkodik, ha nők is szavazhatnak, ha a munkások szavazhatnak, ha a parasztot olvasni tanítják stb. Mindig meg tudták magyarázni, hogy miért lesz belőle tragédia, utólag visszanézve a várt apokalipszis valahogy mindig elmaradt. Erről a felvetésről ugyanezt gondolom.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.12.21. 14:18:29

@G. Nagy László:
George az alkalmazás neve, nem a kislányé (ő csak használja, mert halad a korral), bár egyébként elárulok egy titkot: az se lenne meglepő. Az amerikaiaknál nagyon szabad a névadás és emiatt sok embernek van meglepő keresztneve. Pl. egyáltalán nem szokatlan, hogy egy nőt Charlienak hívnak, mert az a Charles és a Charlotte-nak is egy változata.

A lány szerintem queer, csak nagyon kamasz.

Igazamvanvagyigazamvan? 2021.12.21. 14:18:35

@ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró: nem, ezek vallásbéli kérdések. Tehát van politikai kapcsolata.

Igazamvanvagyigazamvan? 2021.12.21. 14:20:58

@Lord_Valdez: sőt, Jo, Stevie, Andy és még sorolhatnám. Ezek az angolok már évszázadok óta szivárványosok.

Iván Gábor IGe · vilagnezet.blog.hu 2021.12.21. 14:24:57

@cvsvrs:
Nagy sikeres volt, le is akarták többen is nyúlni és akkor bezártam és magánvallásaim egyike lett csak. Itt vannak az akkori kételkedési (hit) elveink:

vilagnezet.blog.hu/2018/04/12/p-dox_hitelvek

Igyekezz a világot humorosan látni, ne végy semmit túl komolyan.

Ha semmiben sem hiszel túlzottan, nem is igen tudsz csalódni semmiben.

Mind a materialista, mind az idealista világképek szélsőségek, de tanulj tőlük és az értékeiket építsd be saját hitedbe.

Törekedj az ideológiamentességre. Ezt úgy is elérheted, ha például több eltérő vallásnak, ideológiának is a megismerőjévé, tagjává válsz. Tehát összeállíthatsz magadnak egy vallási portfoliót is.

Mindenkinek joga van és kívánatos is, hogy saját egyéni hite legyen, saját egyéni vallást alapítson.

... stb a fenti link mögött

Igazamvanvagyigazamvan? 2021.12.21. 14:26:48

@G. Nagy László: mi van, ha a GEORGE egy betůszó? Angliában most megy egy reklám, ami a tömegközlekedés fertőtlenítésének propagálása, és úgy mutatkozik be, hogy ő ICE.

2021.12.21. 14:31:17

@Lord_Valdez:
orbánnak ez a mázlija, hogy a nyugat (és vele együtt az ellenzék) nem azt mondja, hogy a legfőbb probléma, hogy gecikorrupt és úgy egyébként az orbánizmus legitim, hanem ők ugyanúgy kitizálják az összes kormányzati intézkedését.

nem áll ki orsolya néni és nem mondja azt, hogy a labrisz egyesület ne érzékenyítsen az óvodákban egy legitim álláspont. a bizottság az értéksemlegesség jegyében megengedi a holland liberálisok érzékenyítő mozgalmát ahogyan azt is, hogy a magyar illiberálisok hoznak egy tövényt, hogy ezt az lmbtq egyesületek ne merészeljék. a bizottság az értéksemlegesség jegyében nem diszkriminálhat se pozitívan, se negatívan. és üljön le egy novák katalin valamint egy holland liberális politikus. vitassák meg ezt holland-magyar relációban. és így esetleg közelednek az álláspontok.

semmi ilyen nincs. hanem orsolya néni elszörnyülködik. amire orbán azt mondja, hogy soros megvette magának az európai bizottságot. és nem akarják kifizetni a magyarok jogos jussát. azt a kápét, amit az európai központ a magyaroknak is kigenerált. azt mondják, hogy a magyar jogállamisággal van probléma. ami lényegileg ugyanolyan, mint az eu csatlakozáskor. azt lényegileg miben rontotta le az orbán?

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.12.21. 14:32:01

@Igazamvanvagyigazamvan?:

Ha nagyon tágan értelmezed a politikát, akkor igen. De akkor meg minden politika.

Igazamvanvagyigazamvan? 2021.12.21. 14:32:15

@Lord_Valdez: " azt akarják sugallni, hogy ők marhára fiatalosak, korszerűek, menőek"
Ennyi.

Emmett Brown 2021.12.21. 14:43:29

@G. Nagy László: egy fiatal vagány csajt lehet látni, aki a korosztályát hivatott meggyőzni arról, hogy az Erste egy menő bank. www.erstebank.hu/hu/ebh-nyito/mindennapi-penzugyek/elektronikus-szolgaltatasok
Mint ahogy itt a nyitóképen George a jövő bankolása, és egy fiatal pár van a képen, akik vidáman használják.

Ez is egy konkrét baromság, meg az általad vizionált pedómiki is.

2021.12.21. 15:17:06

@Emmett Brown:
ez így szexista reklám. és ez a probléma. mainstream módon nyilván nem engedhető meg olyan reklám se, hogy mondjuk az anyukának a postásra hasonlít a gyereke. mert hát a postások hetero macsó különszolgáltatásokat nyújtanak norvégiában, vagy magyarországon, vagy oroszoroszágban, vagy akárhol. a posta reklámjában az ilyesmi sem megengedett. vagy egy bank reklámjában mainstream módon nem megengedett egy vagány hitelügyintéző. ezért alakult ki egy elég szigorú vállalati dress code. egy multinacionális vállalatnak az általános elvárt magatartást, a normalitást sugaljja. és nem vélt vagányságot, vagy elhajlást. eddig ez volt a norma. és most nem az.

és a kérdés, hogy egyszerűen csak korszellem, nincs ebben semmi különös, ez egy bénára sikerült marketing akció. vagy ez progresszió, vagy ez egy kulturális lejtmenet.
fintechzone.hu/wp-content/uploads/2021/01/george-erste-bank-digitalis-banki-okoszisztema.jpg
semmi esetre sem progresszió. úgy hiszem. ez nem a liberalizmus, hanem a politikai underground.

G. Nagy László 2021.12.21. 15:39:33

@Lord_Valdez:

"de leginkább tudod mi fáj nekik? A korrupció. Az, hogy otthon magyarázkodniuk kell a választóiknak, hogy az ő eurójuk miért közép-európai oligarchák zsebeiben köt ki."

Nyilván ebben is van valami, ám ez esetben nem Lengyelország és Magyarország lenne kipécézve, hanem a fél Unió. És bár a lopás sosem elfogadható, azért megismétlem: még mindig kedvesebb a szívemnek, ha az EU-t nyúljuk, és abból munkahelyeket teremtünk idehaza, mint amit a baloldal mindig is csinált: itthon lopott és a nyugati támogatóikat gazdagította.

De hogy érzékeljük, hogy ez nem csupán a pénzről szól, hanem valódi értékdifferenciát is látunk, megismétlem az egyébként full balos Ferenc pápa gondolatát: "Az Európai Uniónak az alapító atyák eszméit kell követnie, amelyek az egység, a nagyság eszméi voltak, és vigyáznia kell, hogy ne adjon teret az ideológiai gyarmatosításnak." Aligha mondana ilyet, ha nem érzékelné ugyanazt, amiről írok.

G. Nagy László 2021.12.21. 15:50:49

@Emmett Brown:

"egy fiatal vagány csajt lehet látni, aki a korosztályát hivatott meggyőzni arról, hogy az Erste egy menő bank."

Fasza. Egy perce behívtam a 14 éves fiamat, hogy elmondja, mit lát a képen. Nos szerinte egy nagyon fura lány, aki valószínűleg leszbikus és a legkevésbé sem menő. (Már azt hittem, hogy én vagyok ilyen vén fasz. Nekem még mást jelent a menő. Mondjuk Palvin Barbi. Ő tényleg menő.)

Emmett Brown 2021.12.21. 16:14:43

@G. Nagy László: nem ő a célközönség. A 14 a 17 meg a 21 éves az neked lehet, hogy egy kalapba eső "fiatal", de baromira nem ez a helyzet, 3 tök más csoportról van szó.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.12.21. 16:37:48

@G. Nagy László:
Na, nem. Itt azért óriási különbségek vannak. Itt a korrupció nem rendellenesség, hanem a dolgok normális menetének számít. Nyugaton nem fogsz olyanokat látni, hogy egész iparágakat játszanak át csókosoknak, mint ahogy történt mondjuk a szerencsejáték-szektorral.

"amit a baloldal mindig is csinált: itthon lopott és a nyugati támogatóikat gazdagította"
Ez csak egy szokásos fideszes marhaság. Ők a pénzt nem ellopták, hanem elszórták. Pl. 13. havi nyugdíj. Iszonyú pénzek fedezet nélkül. (Mondjuk ez most sincs nagyon másként, csak most sokkal több uniós pénzt kapunk)

Az, hogy időnként vannak ilyen túlkapások, ne tévesszen meg. Elsősorban a pénzről szól. A nyugat-európai politikai színtér nem egységes. A progresszíveknek lehet, hogy szívügyük a melegházasság, de ezzel egyedül vannak. Viszont a pénz az közös nevező minden frakció között. Ez az, ami a befizető országok összes pártját irritálja.

Az, hogy a fiad nem tartja menőnek nem meglepő. Utoljára a 80-as években létezett nagyjából egységes kultúra. A 90-es évektől kezdve már nem tudsz generációkat egy mintával megszólítani. Ami működik a metálosoknál, az nem fog a deszkásoknál, vagy gamereknél. Ez egy olyan probléma, amivel nem tudnak a kreatívok mit kezdeni.
Zárójel: a facebook és google nagy sikertörténete mögött pont az az egyik kulcs, hogy meg se próbálták, helyette rábízták egy algoritmusra, hogy klaszterezze a felhasználókat és ez alapján próbáljon ha nem is személyre, de legalább klaszterre szabott hirdetéseket kínálni.

G. Nagy László 2021.12.21. 16:37:56

@Emmett Brown:

"A 14 a 17 meg a 21 éves az 3 tök más csoport"

Abszolút igazat kell adnom. A kérdés az, hogy a rózsaszín hajú kicsi lány melyik csoportot célozza?

G. Nagy László 2021.12.21. 16:40:30

@Lord_Valdez:

"Utoljára a 80-as években létezett nagyjából egységes kultúra. A 90-es évektől kezdve már nem tudsz generációkat egy mintával megszólítani. Ami működik a metálosoknál, az nem fog a deszkásoknál, vagy gamereknél. Ez egy olyan probléma, amivel nem tudnak a kreatívok mit kezdeni.
Zárójel: a facebook és google nagy sikertörténete mögött pont az az egyik kulcs, hogy meg se próbálták, helyette rábízták egy algoritmusra, hogy klaszterezze a felhasználókat és ez alapján próbáljon ha nem is személyre, de legalább klaszterre szabott hirdetéseket kínálni."

Ezzel megint csak nincs vitám, ugyanígy látom.

2021.12.21. 16:47:44

@Emmett Brown:
az otp junior kártya reklámban ilyen a "bevállalós" nő. otp junior rózi.
scontent.fbud6-3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/104168193_3338809559484501_8019743201349629474_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=XiZJcw-SK2YAX8U47MW&_nc_ht=scontent.fbud6-3.fna&oh=00_AT-i-bz_38dxWupg1GycaCWfvKwSk8NMFwaPNMlO6RIzZg&oe=61E673D1
kb. ez az amiről egy átlagos magyar település átlagos magyar családja azt gondolja, hogy trendi. értem persze, hogy budapesten erre azt mondják, hogy ez retró. kb. ez az, ami országosan működik. nem vagyok marketinges. azt gondolom, ez majdnem nyilvánvaló.

és régebben az volt, hogy ebbe a multik ehhez igazodtak. nem akartak a társadalompolitikába beleszólni, most az van, hogy dehogy nem akarnak. kérdés, hogy ezek csak ügyetlenül kivitelezett reklámok. az erste george/georgina magyarországon nyilván visszatetszést vált ki egy áltlagos településen egy átlagos család átlagos gyermeke (akiknek az erste szolgáltat). általában a nyugatos progesszió. és ezt használja ki orbán.

2021.12.21. 16:55:27

@G. Nagy László:
az egységes kultúra általában a retró. meghalt kóbor jános. és a fél ország egy ideig omega rajongóvá vált. nemcsak az, aki az omegát fiatalon szerette. hanem az aki nem szerette. és azok a fiatalok, akik sose hallották. csak azt látták, hogy van egy ilyen idős bácsi, akinek hosszú volt a haja. és fiatal férfiaknak is hosszú volt a hajuk. és ők is egy kicsit olyanok, mint a "szakállas lányok". nem is kicsit. ők a korabeli szakállas szűzmáriák.
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Omega_egy%C3%BCttes_fortepan_88424.jpg/480px-Omega_egy%C3%BCttes_fortepan_88424.jpg
csak ez mégis egyesíti a társadalmat. mert ezt már ismerjük. ez a retró. kulturálisan ez egyesíti a társadalmat. és ehhez a kereszténység úgy kapcsolódik, hogy az egy szeretet és halálkultusz. és ahhoz jól áll a retró.

2021.12.21. 17:21:28

@Lord_Valdez:
dehogy nincs ilyen közös platfrom. ez a retró és mellette kelet-európában a folk.
tóth gabi új frizurája.
kep.cdn.indexvas.hu/1/0/4117/41173/411739/41173979_0f64b81b6f7cf01e5b3e2c58fc030552_wm.png
ha a füléből és a nyakából kivenné a buta keresztet (és a hangsúly a bután van és nem a kereszten), akkor az átlagos magyar családban az összes nemzedék simán megkajálná. azt mondanák, hogy végre itt van egy lány, aki nem azzal véteti észre magát, hogy leszbikus. van egy zsidó férje, de ha ő is próbál normális lenni, akkor semmi probléma nincs belőle. ezzel egy probléma van, hogy nyugaton ez nem trendi.

és erre az akadémikus bölcselet azt mondja. volk és retro. ettől lépés a fasizmus. mert a völkischer beobachter is ezt kultiválta. völk és kulturálisan retro. és ahhoz kapcsolódott egy népvezér. lopakodó fasizmus ez kérem szépen. lófaszkarikát. ez nem a fasizmus, hanem a néppárti politika. hogy átlagos lányokat és fiúkat mutatnak a tévében, akik dalokat írnak és énekelnek, és mellette táncikálnak. ennél sokkal több nem kell a köznépnek, magyarroszágon legalább is. az omega is azért osztotta meg a társadalmat, mert valami extremitással megpróbálták őket eladni nyugaton. egyébként őket el is adták.

ugye a brit kultúra volt olyan, hogy fiatalos témákról öltönyben, nyakkendőben énékeltek. és azt megkajálta a nép. a hair típusú lázadást. a fekete folk és a fehér retró (vietnám akkoriban már a múlt volt). amerikai "lázadás" egyesítette a nemzedékeket. szodómiáról, drogokról énekeltek. peace, love, freedom, happiness. fekete folklór és retró. ezt érette milos forman, hogy ez beválik csehországban. és nem vált be amerikában. ott ez nem volt népszerű. a hair nyugaton nem számított progresszívnek.

Emmett Brown 2021.12.21. 17:27:02

@G. Nagy László: se marketinges nem vagyok, se nem rendelkezem gyerekkel egyik korosztályból sem, de én kb a 19-22t mondanám. Nem mellesleg én is Erstés vagyok, de eddig fel se tűnt, hogy ez a csaj van ott a jobb oldalán a képernyőnek.

Emmett Brown 2021.12.21. 17:29:11

@cvsvrs: ez a szülőknek azt sugallja, hogy nem picsafelszerelést fog a szemük fénye shoppingolni.

taga20 2021.12.21. 17:39:16

@G. Nagy László: azért, mert képes vagy saját magaddal vitatkozni pár mondattal arrébb.

ja és neked és a családodnak is boldog karácsonyt mégegyszer.

uploads.disquscdn.com/images/dee5a80c3721b873255206c612c928b58c797b33e5d88b37d86a3a6c55258d46.jpg

taga20 2021.12.21. 17:41:07

@ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró: bocs birka, de mi liberábolsevikzsidók nem ünnepeljük a komcsiünnepeidet:)))

2021.12.21. 17:42:22

@Lord_Valdez:
és ami ezek mellett fontos. a familiaritás, a családiasság. idealizálás és a kultusz teremtés, ami a vallás. az orbánizmus reklámfilmjei.
www.dehir.hu/banners//MTU_ADVENT_45%20SEC_640x360_5MB.mp4
csak a végére nem egy multinacionális márkajelzés van kitéve hanem az, hogy a keresztény magyarország. mondván, hogy ilyen a magyarok vezette multikulturalitás. ez orbánisták úgy gondolják, hogy ez a mainstream. és valóban ez tűnik annak.

és amit ti liberalizmusnak és kulturális progressziónak az a politikai underground. értem, hogy nyugaton az trendi. az a korszellem. az kb. olyan, mint bíró ica metál lady hetero szexszimbólum. 80-as években ez volt a trend. sabrina. csak mégis madonna maradt meg. fekete folk és fehér retró. libertárius keresztség.
www.youtube.com/watch?v=zpzdgmqIHOQ
ez ugye nem teremtene polgárháborút amerikában. hogy szegényes latinos külvárosokban fehérek és feketék táncikálnak és spanyol bölcsődalt éneklik. és akkoriban a vatikán tiltakozott, hogy deszakralizál. ez a madonna miket csinál. ez lenne békét teremtő latinos. csak ezt bergoglio nem érti a szentszékben. hanem a kommunisták, és a bevándorláspártiak. blm.

2021.12.21. 17:55:47

@Lord_Valdez:
csakhogy a 13. nyugdíjat úgy osztják ki, hogy a ksh rendre alulméri az inflációt. a nyugdíjakat valójában reálértéken tartják. csakhogy ezt nyugdíj kiegészítés, és ehhez társul még a prémium, extra havi juttatás. ez is kiköltekezés persze. fogyasztás ösztönzés. a különféle családi adókedvezményekkel, adóvisszatérítésekkel. szóval most a 100 napos és a 100 lépés program van újratöltve. csakhogy a szocik ehhez még az áfát is lecsökkentették. és lecsökkentenék. hogy ezzel egyidőben az állami adóbevételek ne növekedjenek. a szocik hülyék. a libek röhögnek a markukba, hogy ezek után lehet államcsődöt jelenteni és privatizálni. a fidesz politikája "csak" az ellenzéki budapestet vinné csődbe. az összefogás az országot. kivéve a forintgazdaság összeomlásásra játszó külföldieket. a többi multi az orbánizmusban is stratégiai partner.

2021.12.21. 18:16:12

@Lord_Valdez:
orbán a klasszikus keresletélenkítő politikát viszi. beruházásösztönzés általában. fogyasztásösztönzés választások előtt. utána kiigazítás. és közben a csúszóleértékelést nem úgy adják el, hogy az megszorítás hanem reálbér emelkedés forintban (euróban stagnálás). vagy nincs vámpótlék, mert az megszorítás, hanem a kereskedelmi mérleget felborító hipermarketeket különadóval sújtják. amire te nyilván azt mondod, hogy mert a magyar gazdaság nem gyárt versenyképes terméket ezért nem tudnak mit kivinni a hipermarketek. leginkább a gyáriparosok beszállítói versenyképesek. valóban. őket támogatják meg beruházási adókedvezményekkel. stratégiai partnerek. mellette bevezetik a vámpótlékot úgy, hogy az hipermarket adó. odavernek a gonosz multiknak. ez valójában klasszikus kereslet élénkítő politika. húzd meg,ereszd meg politikája.

CSOKKI MÁLNA 2021.12.21. 21:03:58

@Lord_Valdez:

Figyelj, sztem mondjuk 15-20 éve mondjuk te támogattad a homoszexuálisok polgárjogi harcát, de mondjuk nem tudtál mit kezdeni a különböző féle LMBTQ elmebajokkal. A szakállas nőkkel meg hasonló aberráltakkal. Most már eljutottál oda, hogy ezt is elfogadod. Ez a "progresszió" lényege. Mindig emelni kell a tétet. A fejlődés sose állhat meg. Ezért fog a szélső bal előbb-utóbb a pedofília elfogadásához eljutni. Például Wahorn már most sem ítélte el egyértelműen.

CSOKKI MÁLNA 2021.12.21. 21:07:18

@Lord_Valdez:

Azt is látni kell, hogy a forradalom felfalja saját gyermekeit. Ma már az "ortodox" feministák vagy épp az "ortodox" leszbikusok is támadás alatt vannak. Ma már ők a maradiak, amikor nem hajlandóak transzneműeket nőként kezelni, és nem hajlandóak elfogadni, hogy bizony a fax is lehet női nemi szerv.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.12.21. 21:19:42

@CSOKKI MÁLNA:
Ezek az "aberráltak" mindig is léteztek. Legfeljebb régen üldözték őket.
Valóban elfogadom őket, de nem azért "progresszió", hanem mert történetesen nekem vannak transz ismerőseim.
Ez egy olyan dolog, hogy könnyebb mindenféle szörnyetegnek elképzelni embercsoportokat, ha csak hírből ismered őket. Ha személyesen is ismered pár tagjukat, akkor emberré válnak.

Ami a feministák megosztottságát illeti, az engem mélységesen hidegen hagy. Ez az ő problémájuk.

Mellékesen: Ami a nemi szervet illeti a transzoknál van több fokozat. Vannak, akik el se kezdték, akik eljutottak valameddig és akik be is fejezték. Akik végig vitték a tranzíciót, azoknak nincs faxa... Nekik ún. neovaginájuk van.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.21. 21:33:21

@CSOKKI MÁLNA:

Most már ott tartunk, hogy egy iszonyúan pici, marginális kisebbség miatt a nyelvet akarják megváltoztatni, lásd az EU nemtommilyen bizottságának EGYELŐRE visszavont javaslatát. Csak azt ne higgye senki, hogy véglegesen vonták vissza. Nehogy már azért ne legyen doktor meg doktornő, tanár meg tanárnő stb., mert 10,000 ember közül egy nem tudja vagy akarja eldönteni, hogy ő férfi vagy nő.

@Lord_Valdez:

"könnyebb mindenféle szörnyetegnek elképzelni embercsoportokat"

Senki nem képzeli őket szörnyetegnek. Csak ne a 0.01% diktáljon a többi 99.99%-nak.

A vicces persze az, hogy igazából nem is ők diktálnak, hanem azok a túlbuzgő SJW-ok és politikai támogatóik, akik valamiféle beteges önfeladástól hajtva állítják be normának az abnormálist.

Bayaz 2021.12.21. 22:09:58

@Lord_Valdez: "3. Nekik Magyarországgal és Lengyelországgal nem igazán értékkonfliktusuk van. Mindkét országban egyébként magának a liberális demokráciának az elvei is sérülnek, de leginkább tudod mi fáj nekik? A korrupció. Az, hogy otthon magyarázkodniuk kell a választóiknak, hogy az ő eurójuk miért közép-európai oligarchák zsebeiben köt ki."

Olvasol te egyáltalán nyugati sajtót?
Abból ugyanis az derül ki, hogy szerintük a fő problémák a magyar és a lengyel kormánnyal a következők:
1) 'menekültellenesek' (=szabályozott bevándorlás pártiak), 'homofóbok', és 'EU-ellenesek' (=szuverenitáspártiak)
2) nincs sajtószabadság meg független igazságszolgáltatás a két országban, a választások többé nem szabadok stb.

Talán ha 10 ilyen 'nacionalista, fasiszta, xenofób, autoriter'-ező cikkre jut 1, amiben a korrupció a fő téma.
Ha megkérdezel egy átlagos nyugati választót Orbánról, akkor garantálom, hogy előbb fog tudni ezekről, mint korrupcióról és lopásról.
A lengyel kormánnyal kapcsolatban pedig még csak fel sem merült a korrupció mint probléma, velük nyíltan ideológiai konfliktusuk van.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.21. 22:22:45

@Bayaz:

Mellesleg rendszerszintű korrupció nyugaton is van, csak ott már jobban be vannak járatva az ezt szolgáló csatornák. Az USA-ról nem is beszélve, ahol ahol a lobbirendszer gyakorlatilag intézményesítette a korrupciót.

Bayaz 2021.12.21. 22:43:43

@Lord_Valdez: @G. Nagy László: @Kovacs Nocraft Jozsefne: @Emmett Brown: @cvsvrs: @ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró: @leponex: Egyébként tudjátok, szerintem valójában (szóval nem a sajtóban leírtak szerint) mi fáj a nyugati politikusoknak, miért támadják ennyire a magyar és a lengyel kormányt?

1) nem 100%-ban a nyugati multikat szolgálják ki. Persze megpróbálják bevonzani őket és jó kapcsolatot fenntartani velük, de nem az van, mint a szoci időkben, hogy minden közbeszerzést ők nyernek és minden törvényt rájuk írnak, hanem a hazai tőkét is megpróbálják versenyképessé tenni.
Ennek bizonyítására álljon egy Mércés (Orbán-barátsággal nem vádolható) cikk: merce.hu/2019/06/10/miert-nem-lazadnak-orban-ellen-a-nemzeti-tokesek/

Ez a lényeg:
"A Külügyminisztérium adatai szerint az EU-hoz történő csatlakozás óta 238 támogatott beruházás valósult meg. 2004 és 2010 között a támogatások teljes értéke 130 milliárd forint volt, 2011 és 2018 között ez 347 milliárdra nőtt.

2004 és 2010 között a támogatott projekteknek mindössze 7 százaléka volt magyar tulajdonú cég beruházása, 2011 és 2018 között viszont már a 21 százaléka.
A nemzeti tőke részesedésének növekedése még jelentősebb, ha a támogatások értékének alakulását elemezzük. A transznacionális társaságok állami támogatása 2004-2010 közt 127,3 milliárd forint volt, szemben a magyar vállalatoknak jutó 2,9 milliárd forinttal, ami az összes kiosztott támogatás 2 százaléka. Ehhez képest 2011-2018 közt a nemzetközi cégeknek jutó állami támogatás értéke megduplázódott (263,2 mrd), a magyar cégek támogatásának értéke pedig 29-szeresére emelkedett (83,6 mrd). A nemzeti tőkének jutott a támogatások értékének 24 százaléka 2011-2018 között, szemben a korábbi 2 százalékkal. "

TIZENKÉTSZER többet kapott a nemzeti tőke a támogatásokból, mint 2002 és 10 közt! És nem, ez nem csak Lőrincet jelenti!
Szóval ha valaki azt hiszi, hogy a Fidesz az, aki leginkább kiszolgálja a multikat, akkor nagyot fog csodálkozni, amikor az ellenzéki összefogás hatalomra kerül. A kiszivárgott Gansperger- beszélgetésekből is az derül ki, hogy a külföldi nagytőke inkább őket látná hatalmon, csak a kormányzásuk okozta várható instabilitás az, amiért nem támogatják nyíltan őket.

2) önálló kelet-európai és konzervatív pólust formálnak az EU-ban.
Ez valami olyasmi, aminek 'nem lett volna szabad megtörténnie': a nyugatiak azért vették fel a kelet-európai országokat, hogy piacot bővítsenek és bevándorlókat szerezzenek, de politikailag alárendelt szerepet szántak nekik.
Erre jön egy Orbán (és most már 2-3 további kelet-európai kormány), aki mindezt felforgatja, és példát mutat, hogy ki lehet állni velük szemben, a kelet-, közép-európai érdekeket és véleményt képviselve, legyen szó akár migrációról, akár gazdaságról, akár atomenergiáról.
Nyilván példát kell statuálni, hogy ez nem mehet így tovább, olyan kormányra van szükség, ami nem áll ellen a nyugati politikai nyomásnak. Nem véletlen, hogy MZP egyik legfontosabb ígérete (amiért elfogadták) az volt Brüsszelben, hogy a V4-eket ő nem fogja nyomásgyakorlásra használni.

Nem különösebben érdekli a Nyugatot a korrupció, hiszen akkor a Bulgáriának és Romániának (amelyek még a Transparency listája szerint is Mo. mögött vannak a korrupciós ranglistán) átutalandó pénzt is visszatartaná.
A kormányzati kommunikációval ellentétben még az LMBTQ-jogok sem mindennél fontosabbak a Nyugatnak, hiszen Litvániában egy, a magyarhoz nagyon hasonló törvényt hoztak kb. egy évtizeddel ezelőtt, és az EU egy szót sem szólt. Önmagában még a migrációellenesség is elfogadható, amíg csak 'hazai felhasználásra' van, láthatjuk ezt jópár kelet-európai ország vagy Dánia példáján.

Szóval a nyugati gazdasági érdekek sértése és a politikai integrációval való szembemenetel a fő ok, amiért Orbánékat támadják.

CSOKKI MÁLNA 2021.12.21. 23:12:42

@Lord_Valdez: Ma már elfogadod, amin néhány évtizede megbotránkoztál volna, és az illető elmekórtani kezelését javasoltad volna. Néhány évtized múlva pedig azt fogod elfogadni, amin ma még megbotránkozol.(Pl. pedofília). Ha mégse, akkor üldözött “maradi” leszel, ahogy most az ortodox feministák, vagy leszbikusok. Ez a kártékony “progresszió” lényege..

CSOKKI MÁLNA 2021.12.21. 23:18:56

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Sajnos ezzé vált mára a valamikor elsősorban munkavállalói rétegeket képviselő baloldal. Egyre marginálisabb, egyre aberráltabb deviáns kisebbségi csoportok agresszív érdekvédelme. Persze ez néphülyítő média nélkül nem működne..

G. Nagy László 2021.12.21. 23:44:09

@Bayaz: Ezek abszolút valós szempontok. Birodalmi játszmázás folyik, ahol minket egyetlen percig sem tekintettek egyenrangú partnernek. A visegrádi összefogás ugyanakkor olyan erő, amivel muszáj számolniuk. Ha bejönne a rémálom és Orbán bukna, úgy vége lenne ennek is. Vajon miért nem beszél az ellenzék soha arról, hogy fontos számukra visegrádi blokk? Talán azért, mert ez volna a legnagyobb hazugságuk mind közül. Márki-Zayék nyugati támogatói szemében az egyik legnagyobb érték az, ha felrobbanthatják a közép-európai összefogást.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.22. 09:13:31

@Bayaz:

Annyiban nem értek egyet veled, hogy szerintem az LMBTQ...XYZ-őrület sajnos szintén valós ok, csak önmagában - vagyis a gazdasági-politikai érdekek nélkül - még nem lenne elég az elvakult támadásokhoz.

Érdekes kérdés persze, mi mozgatja azokat az erőket, amelyek készek a társadalom teljes szövetét felbomlasztani néhány deviáns kisebbség kedvéért. Véleményem szerint a valódi cél nem e kisebbségek vélt vagy valós jogainak megvédése, hanem a társadalom atomizálása (család, nemzet, történelmi és kulturális hagyományok elpuusztítása), mert egy minden kötőerőtől megfosztott népességen könnyebb uralkodni, miközben látszólag betartják a demokrácia játékszabályait.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.12.22. 09:29:54

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Na, látod. Erről van szó. Nem ők a nagy social justice warriorok. Ők csak élni akarnak.

@Bayaz:
Az EU nem a nyugati sajtó.
Szerinted a nyugati szavazót tényleg az érdekli, hogy Magyarország nem tartja be a menekültügyi egyezményt? Ugyan már.

A "nemzeti tőke" egy bullshit. Olyan nem létezik. Egy vállalatnak egyetlen célja van: profitot termelni és pont. Egy OTP semmivel sem nemzetibb, mint egy Erste.

Bulgáriában és Romániában a korrupció nem állam által szervezett. De mutatok egy ábrát, ami megvilágosít, hogy miért Magyarország és Lengyelország van a bögyükben:
www.statista.com/chart/18794/net-contributors-to-eu-budget/
Mert ez a két ország kapja a legtöbb pénzt és ők a legpofátlanabbak. Románia nem csak, hogy sokkal kevesebbet kap, de nem akadályozza közben az EU működését.

@CSOKKI MÁLNA:
Akkor erre majd térj vissza, akkor ha aktualitás lesz. Jelenleg egy fantom ellen küzdesz, mert az USA-ban létezik egy marginális lobbicsoport, de itt vége is a támogatók listájának.
A vélelmezett végkifejlet ellen való harc közben könnyen olyan helyzetben találhatod magad, mint Semjén doktor amikor levezette, hogy ha a melegek házasodhatnak, akkor bárki házasodhat és a szerződések értelmüket vesztik és összeomlik a gazdaság. Igaz, hogy egyes helyeken ez már több évtizedes gyakorlat, de holmi tények nem zavarhatnak meg egy ekkora elmét.

CSOKKI MÁLNA 2021.12.22. 09:37:49

@Lord_Valdez: Nem szeretném, ha aktualitássá válna. Ezért kell ellent mondani a kártékony progressziónak. Sztem a rendszervàltás mámorában te sem gondoltad, hogy helyes lenne magukat nőnek képzelő, női ruhákban járó, kifestett férfiakat beengedni az óvodások közé. Ma ez nyugaton erős politikai támogatottsággal bíró törekvés, sőt már meg is valósult. Ide jutottunk harminc év alatt..

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.22. 10:39:19

Az előző kommentemben írtakkal nem állítom valamiféle "háttérhatalom" létezését és ügyködését. Nem szükséges koordinálni a cselekvést, mert az EU és az USA hasznos idiótái ezt megteszik - nem kevesen közülük úgy, hogy talán nem is tudják, mi célt szolgálnak.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.22. 10:40:48

@Lord_Valdez:

"Nem ők a nagy social justice warriorok. Ők csak élni akarnak."

De ők azok, csak nem tudják, milyen végső célt szolgálnak. Egyszerűen kihasználják őket, a hasznois idiótákat.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.22. 10:47:40

@Lord_Valdez:

"Igaz, hogy egyes helyeken ez már több évtizedes gyakorlat"

Ugyanezen helyeken pár száz éve a boszorkányégetés volt több évszázados gyakorlat.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.22. 10:55:56

@CSOKKI MÁLNA:

A férfigyűlölő harcos feministák sem gondolták volna, hogy eljön az idő, amikor egy férfi kislányoknak büntetlenül mutogathatja a farkát a női öltözőben csak azért, mert azt állítja, hogy ő nő. És hogy a fürdő vezetősége a férfinak ad igazat, mondván, minden joga megvolt ehhez.

2021.12.22. 12:15:49

@Lord_Valdez:
a kapitalizmusnak nincs nemzeti jellege. akkor vajon miért vannak jegybankok?

ez egy oecd grafikon.
data.oecd.org/money/narrow-money-m1.htm
ha a csúszkát az amerikai elnökválasztás tolod, akkor elég egyértelműen láthatod, hogy mely országok jegybankjai teremtettek több pénzt, mint az oecd átlag.
1. hungary
2. turkey
3. israel
4. poland
5. china
6. oecd total
és ekkor támadták leginkább magyarországot és a fenti államokat mondván, hogy nincs jogállam. a támadásnak semmi, de semmi köze a törvényekhez. arról van szó, hogy ezek az államok több pénzt generáltak ki a saját haveri körüknek, mint a többiek. és ugye ezt nem lehet mondani. ezért azt mondják, hogy nincs jogállam. elnyomják a szegény kiscigányokat és a bevándorló transzneműeket.

2021.12.22. 12:31:25

@Lord_Valdez:
a létező kapitalizmus haveri államkapitalizmus. észak-amerikában ugyanúgy, mint nyugat-európában, magyarországon, oroszországban vagy kínában. ez egyetlen globalizált pénzügyi rendszer. a különbség az, hogy nyugaton a tőkepiaci szereplők választják ki a lehetséges miniszterelnök jelölteket és keleten a miniszterelnökök (egyben pártvezetők) választanak maguk köré oligarchákat.

és orbán úgy érvel, hogy a keleties haveri körök is képesek erőteljes gazdasági növekedést felmutatni. és egyébként kiszolgálja a betelepülő gyáripart. az neki nem nagyon kell. ahhoz nem ért. az palkovics reszortja. a pénzügyi-kereskedelmi-szolgáltató szektort kívánja nacionalizálni egy haveri kör. amire te mondhatod, hogy ilyen a politikai gazdasági tankönyvekben nincs. a valóságban van. és a tankönyvek mondhatják, hogy ez összeomlik. mert a tőkének nem lehet nemzeti jellege. amíg az elsődleges pénzteremtők a nemzeti bankok addig nemzeti jellege van. és amíg a tőkepiac felett államnemzetek törvényhozásai uralkodnak addig van nemzeti jelleg. a neoliberálisok ezt akarják eltörölni. a demokraták számára a demokrácia egy globalizált pénzuralom függetlenül attól, hogy mit gondol a nép. 2008-ig ez állt nyerésre. és azóta a neoliberálisokat világszerte ütik. orbán ebben az ütlegelésben élen jár. a pénzuralmat egy újabb haveri körbe szervezi át. kezdve onnan, hogy a dunakeszi futsal csapat átveszi a külügyek és a külgazdaság irányítását.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.12.22. 14:56:18

@CSOKKI MÁLNA:
Pont erről a paranoiáról beszéltem. Minden kor konzervatívjai katasztrófát vizionáltak, ha a világban változás áll be. A világ meg köszönte szépen, változott, a katasztrófa meg elmaradt.

Nem valósult meg. Az, hogy történt ilyen eset, rohadtul nem jelenti azt, hogy ez egy rutinszerű dolog lenne. A 2000-es évek végén egy csoport cigányok ölt meg, de ugyanilyen baromság lenne azt állítani, hogy Magyarországon ölik a cigányokat. Ez egy rendkívüli eset volt, nem a rendszer maga.

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Ha gondolod bemutatlak néhánynak, hogy eldönthesd, hogy ők tényleg valami titokzatos marxista összeesküvés hasznos idiótái-e, vagy emberek.

Egy fully transitioned transzinak nincs kukija. Az más kérdés, hogy a full transitionig kevesen jutnak el. Leginkább azért, mert Magyarországon kb. 8 millió forint (F2M irányba még több) és keveseknek van ennyi pénze.
Elárulok egy titkot: egyes országokban a nemváltoztatást csak akkor jegyzik be (azaz változik a jogi nem), ha megtörtént a teljes folyamat. Onnantól kezdve már csak a testfelépítés árulkodhat, de az se mindig. Különösen, ha fiatalon történt. Ott ez a probléma nem létezik, mert az az öltözőt kell használnod, amit a jogi nemed előír.
Magyarországnak sikerült átesni a ló másik oldalára, egyáltalán nem jegyzi be. Ezért megint elő fog fordulni az az abszurd helyzet, amit említesz, azaz szétválik a jogi nem és az ami látszik.

Wildhunt 2021.12.22. 15:12:17

@Lord_Valdez: te egy 0.01%-os kisebbségre hivatkozva meg akarod változtatni a többség életét. A többség ezzel nem ért egyet. Mit nem értesz?

CSOKKI MÁLNA 2021.12.22. 17:23:29

@Lord_Valdez:

Értem, tehát nem lenne katasztrófa, ha a pedofília büntethetőségét megszüntetnék..Csak fejlődünk, legyőzzük a középkori maradiságot.

kvp 2021.12.22. 20:03:57

Az uj nemet kormanyprogram tokeletesen megmutatja, hogy mi az ami elvart a magyar es lengyel kormanyoktol:
- bevandorlas tamogatasa, a helyi, nemzeti identitasu lakossag aranyanak 50% ala vitelehez
- a trandicionalis nemi szerepek es maguknak a biologiai nemeknek a megszuntetese, ami kelloen nagy mertekuve valva a lakossag gyors fogyasat okozza (az orokbefogadas magaban nem noveli a gyerekek szamat)
- az abortuszok minel szeleskorubbe tetele, mivel ezzel is jelentosen csokkentheto a jovobeli lakossag (ezt nallunk 1956 utan ismertek fel es kezdtek alkalmazni)
- mindezek melle a nemzeti kormanyzas megszunetese, a nemzeti partok, erdekcsoportok lecserelese egy osszeuropai vezetesre (mivel azok sokkal engedelmesebbek)

Eleg egyertelu, hogy semmi mast nem kellene tennie a magyar es lengyel lakossagnak, mint megszuntetni a nemzeti autonomiat, csatlakozni az osszeuropai (majd vilag) birodalomhoz es utanna szepen csendben teljes mertekben kihalni. Minden mas viselkedes teljes mertekben elfogadhatatlan a globalistak szamara es serti a jogallamisagot, tovabba nemzeti korrupciot szul. A wermacht anno legalabb nem hazudott ossze-vissza amikor a faji felsobbrendusegre es az eletter elmeletre hivatkozva jottek keleturopaba. Most csak annyi valtozott, hogy most mar a nemetek is halalra vannak itelve, de ok legalabb engedelmesen vegre is hajtjak ezt. A keleteuropai nepeknek meg valahogy nagyon nem tetszik az egesz. Szerintem a zsido-kereszteny kultura zsido gyokerei miatt nem akarunk onkent megszunni. Ezek nyugaton mar kihaltak.

ps: A valodi biologiai nem megvaltoztatasara jelenleg nincs lehetoseg. Akkor lesz, amikor genetikai szinten is kepesek leszunk atalakitani az erre vagyot es az eljaras utan lehetosege lesz sajat utodokat letrehozni. Varhatoan abban a pillanatban valnak a globalistak szamara a transznemuek is ugyanolyan ellensegge, mint manapsag a sima hetero emberek. A problema itt alapvetoen a szaporodas kepessege, ami miatt nem tudjak egyszeru penzugyi/adminisztrativ dontesekkel meghatarozni, hogy hany ember elhet. (ahogy a lovak kozzul is meghagytak parat szorakozas celjara, ugy a munkasokbol is biztosan meghagynanak parat sport celbol, de az uj ipari forradalomnak koszonthetoen tomegesen mar nincs szukseguk az emberisegre)

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.12.23. 09:41:30

@Wildhunt:
A szám nem igazán stimmel, de nem akarom megváltoztatni. Nincs szükség igazából változásra. Sőt, ha végig gondolod, pont, hogy egy kevésbé szélsőséges szabályozás tenné lehetővé a kínos konfliktusok elkerülését.

Másrészről, ha azt hiszed, hogy a szám elégséges indok valakinek az elnyomására, akkor az a rossz hírem, hogy mindenki kisebbség valamilyen szempontból.

@CSOKKI MÁLNA:
Ha ennyit sikerült megérteni, akkor nem tudok mit mondani.
Ez a veszély nem fenyeget a belátható jövőben.

G. Nagy László 2021.12.23. 15:43:58

@kvp: Az a szomorú, hogy szinte betűre pontosan ugyanígy látom én is.

G. Nagy László 2021.12.23. 15:54:48

@cvsvrs: @Wildhunt:

"arról szó nincs, hogy a transzneműeket üldöznék"

Az égvilágon senki se bántja ezeket a nyomorultakat. Csak hát van egy balos narratíva, és @Lord_Valdez: - bár nagyságrendekkel értelmesebb az átlag balosnál - maga is beleáll ebbe: Vagy istenkén tisztelsz és támogatsz valamit, vagy egyenesen elnyomod és tiltod. A kettő között - szerintük - nincs átmenet. Nem létezik olyan, hogy valamit közönnyel fogadsz és tűrsz, tolerálsz. Pedig hát ez volna a liberális alapattitűd.

"arról van szó, hogy a nem átalakító műtétjüket nem támogatja az állam"

Még szép. Ezer olyan - ennél indokoltabb, egyértelműbb, olcsóbb - emberi szükséglet létezik, amelyet ugyancsak nem támogat az állam. Miért pont ezt kéne? Persze az idióta németek kormányprogramjának tervében ez is szerepelt...

CSOKKI MÁLNA 2021.12.23. 19:22:05

@Lord_Valdez:

Miért azt gondoltad volna 20-30 éve, hogy tinédzsereknél majd pubertásblokkoló hormonkezelést alkalmaznak a nemváltáshoz, ami visszafordíthatatlan eredménnyel jár?
Sajnos mostanra eljutottunk ide nyugaton. Oda is eljuthatunk, hogy egy kisgyereknek nem feltétlenül rossz az, ha egy felnőtt szexuálisan közeledik hozzá. Ez már magyar közszereplő szájából nyilvánosan elhangzott. Egy újságíró pedig a saját baráti köre előtt vállalta, hogy kisfiúzni jár Thaiföldre. A mai napig újságot ír.
Nem kellene eljutni oda, hogy ezek a gondolatok legitimmé váljanak..

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.24. 17:19:19

@kvp:

"bevandorlas tamogatasa, a helyi, nemzeti identitasu lakossag aranyanak 50% ala vitelehez"

Nálunk ehhez bevándorlásra sincs szükség. Dúró Dórát gyakorlatilag kiközösítették, amiért le merte írni, hogy 13 év múlva több cigány gyerek lesz az iskolákban, mint magyar. Ami azt jelenti, hogy újabb kb. 20 évvel később, azaz 33 év múlva a cigányság többségbe kerül Magyarországon.

"es utanna szepen csendben teljes mertekben kihalni."

Ehhez viszont a bevándorlás támogatása nem a legjobb módszer, éppen ezért nem hiszem, hogy ez lenne a cél. Ráadásul az sem lehet magyarázat, hogy majd a bevándorlók körében is csökken a fertilitás, ui. bármekkorára sikerül duzzasztani a bevándorlást, az alig fogja mérsékelni a kibocsájtó államokban a népszaporulatot, hiszen az éves nettó szaporulatnak még 1%-a sem vándorol be Európába.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.12.25. 09:47:10

@G. Nagy László:
Akkor ezt majd mond el nekik is légyszíves. Pár hónapja úgy adódott, hogy éjszaka hazamentem és egy darabig egy irányba mentünk az egyik transzi ismerősömmel. Végig görcsösen markolta a gázsprayet... És tudom, hogy a többiek is félnek tömegközlekedést használni. Vagy saját autóval mennek, vagy ismerős taxissal, vagy inkább nem mozdulnak ki.

1. Nem vagyok balos. Ha rajtam múlna már rég nem létezne állami egészségügy, nyugdíjrendszer, oktatás stb. Minimálbér? Az elsők közt menne a levesbe.
2. Nem kell istenként tisztelni, sem támogatni. Jelenleg arról beszélünk, hogy egyáltalán elfogadják-e a létezésüket, mint emberek, vagy csak úgy, mint valami természetellenes förtelem. A jelenlegi magyar jog nem fogadja el a létezésüket.

@CSOKKI MÁLNA:
1.Keverednek a dolgok. Vagy tinédzserként csinálják, vagy pubertásblokkolót használnak. Ez arra való, hogy már nagykorú legyen, amikor csinálják.
2.Az, hogy mit nem láttunk előre, nem igazán értelmes érv, mert minden következmény ráfogható. Abból, hogy 30 éve nem gondoltuk, hogy egy nap lesz internet, baromság lenne arra következtetni, hogy öntudatra ébredhet és atomháborút indíthat az emberiség ellen. De az első tag helyére helyettesíthettem volna a számítógépeket is, sőt úgy általában a gépeket is. A második helyére pedig bármilyen társadalmi összeomlást.Teljesen komolytalan logika.
3. Nem tudom megmondani, hogy mi lesz 100 év múlva. Mint ahogy te se. Viszont azt se tudod megmondani, hogy amit most tenni készülsz, az abba az irányba viszi-e a dolgokat a végén, mint amerre te elvinni gondoltad.
Annyit tudok mondani, hogy ha az a célod, hogy küzdj a gyerekkel való szexuális kapcsolat elfogadása ellen, akkor küzdj az ellen. Ne olyan ellen, ami szerinted "oda vezethet", mert nem tudod, hogy mi vezet oda. Lehet, hogy valami egész más dolog vezet oda.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.25. 11:27:54

@Lord_Valdez:

"Vagy tinédzserként csinálják, vagy pubertásblokkolót használnak. Ez arra való, hogy már nagykorú legyen, amikor csinálják."

Tehát egy még pubertás előtt álló gyerekről elhatározzák, hogy megváltoztatják a "nemét". Mi a különbség egy nagykorún elvégzett visszafordíthatatlan műtét és egy gyermekkorún elvégzett, szintén visszafordíthatatlan gyógyszeres kezelés között?

Elárulom: A következményeket tekintve semmi. Jogilag meg annyi, hogy egy a gyermekjogokat tiszteletben tartó jogrendszerben az utóbbiért súlyos büntetés jár.

"Ne olyan ellen, ami szerinted "oda vezethet", mert nem tudod, hogy mi vezet oda. Lehet, hogy valami egész más dolog vezet oda. "

Való igaz! Ne küzdjünk az életellenes bűncselekmények ellen sem, mert nem tudjuk, egy ilyen vezet-e majd XY halálálához. Lehet, hogy valami egészen más dolog vezet oda.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.25. 11:43:00

@Lord_Valdez:

"A jelenlegi magyar jog nem fogadja el a létezésüket."

Mi erre a bizonyítékod? Az nem a létezésük el nem fogadása, hogy a születési anyakönyvi kivonatban a születési nemnek kell szerepelnie.

Képzeld el, hogy fiatal férfi megismerkedik egy nővel, beleszeret, feleségül veszi. A gyerek azonban csak nem akar jönni, hiába próbálkoznak. Aztán a termékenységi vizsgálat során kiderül, hogy azért nem lehet gyerekük, mert élete párja biológiailag férfi - csak ezt "elfelejtette" közölni a leendő férjjel. De még az is lehet, hogy ő maga sem tudta, hogy ő férfinak született, mert már kiskorában elkezdték az átalakítását.

G. Nagy László 2021.12.25. 11:44:10

@Lord_Valdez:

"Ha rajtam múlna már rég nem létezne állami egészségügy, nyugdíjrendszer, oktatás stb. Minimálbér? Az elsők közt menne a levesbe."

Na végre valami, amiben nem csak részben, de maradéktalanul egyetértünk.

"Pár hónapja úgy adódott, hogy éjszaka hazamentem és egy darabig egy irányba mentünk az egyik transzi ismerősömmel. Végig görcsösen markolta a gázsprayet... És tudom, hogy a többiek is félnek tömegközlekedést használni. Vagy saját autóval mennek, vagy ismerős taxissal, vagy inkább nem mozdulnak ki."

Én ezt nem vitatom. De kötve hiszem, hogy ez a fajta instabilitásuk a kegyetlen külvilágból fakadna. (Sokkal inkább gondolom, hogy a transzneműségnek - bizonytalanság a nemi identitást illetően - és az egyéb bizonytalanságuknak lehet közös lelki, mentális gyökere.) Az elmúlt évek során a baloldali sajtóból sokan a fél karjukat odaadták volna egy szaftos kis erőszakért, amit homofóbiából, vagy egyéb LMBTQ-ellenességből követnek el. Kurvára nem volt ilyen. Ez egy békés és toleráns ország. S ha van olyan, aki hergel, s egyszer elfogy a türelem, s tényleg buziveréseket látunk majd, akkor a progresszívek felelőssége ebben megkérdőjelezhetetlen lesz.

Még a vadnyugaton is lasszóval kell fogni a buziverőket:

"Bűnösnek találta egy chicagói bíróság esküdtszéke Jussie Smollett amerikai színészt abban, hogy megrendezett egy gyűlöletbűncselekményt saját maga ellen – közölte a CNN amerikai hírtelevízió. Az Empire című sorozat 39 éves feketebőrű, meleg sztárja az ügyészség szerint saját karrierje előrelendítése céljával rendezte meg a történteket és hazudott arról a rendőrségnek, hogy 2019 januárjában két, maszkot viselő ismeretlen egy sötét chicagói utcán rátámadt"

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.25. 12:02:35

@Lord_Valdez:

"Végig görcsösen markolta a gázsprayet"

Akkor neki valami más lelki baja is lehet, mert nálunk elég ritkák a "nembináris" szexualitású emberek elleni támadások.

@G. Nagy László:

Nagy ritkán nálunk is előfordul buziverés, de számarányosan biztos nem gyakrabban, mint heteróverés.

liner.hu/ket-meleg-orvost-vertek-meg-pecsen-a-nyilt-utcan/

Aztán meg nem feltétlenül okos dolog részeg bunkókat provokálni. Ezzel nem a sértetteket hibáztatom, félre ne érts. De okos ember nem keresi magának a bajt. Esélyes, hogy azok a bunkók bárki másba is belekötöttek volna, mert éppen balhézni volt kedvük.

G. Nagy László 2021.12.25. 12:55:29

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Ez volt az az eset, amikor kiderült, hogy az agresszoroknak halvány fogalmuk sem volt arról, hogy áldozataik melegek. A balos sajtó nagy lendülettel rárepült anno, de koppanniuk kellett. A várva várt buziverés csak sima, hétköznapi garázdaság...

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.25. 14:06:58

@G. Nagy László:

Akkor az már nem érte el a balos sajtó ingerküszöbét, hogy nem a homoszexualitásuk miatt verték meg őket, mert ezt már én sem olvastam.

Egyébként még ha azért verték volna is meg őket, ez akkor sem bizonyítaná, hogy Magyarországon melegellenes hangulat uralkodik. Elszigetelt, egyedi eset volt. Ha két részeg állat balhézni akar, mindegy, milyen ürügyet találnak ehhez.

Ugyanaz, mint amikor azon ajvékol a nyugati sajtó, hogy Magyarországon őrületes antiszemitizmus dúl. Miközben még a zsidó szervezetek is elismerik, hogy nálunk biztonságban érezhetik magukat. Mondjuk Németországban már nem annyira:

mandiner.hu/cikk/20190525_nem_javasolja_a_kipa_viseleset_a_nemet_antiszemitizmus_elleni_kormanybiztos

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.12.26. 09:19:05

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
A pubertásblokkoló nem visszafordíthatatlan. Ha abbahagyod a szedését, akkor a folyamat folytatódik.

Bár viccet akarsz csinálni belőle, de történetesen tényleg, ha te az első világháborúban megmented Hitlert, akkor közvetve sok embert ölsz meg. Komolyra fordítva a szót, vaskos irodalma van annak, hogy az emberek mennyiszer nem azt érték el, amit szerettek volna.
Illetve vedd észre a logika tarthatatlanságát abban, hogy a jövő jósolhatatlanságából vezeted le egy X beavatkozás szükségességét.

De ez pont az. Hivatalosan mindenki azzal a jogi nemmel él, amit születéskor a BM bejegyzett. Akkor is, ha tévesen tette, akkor is, ha egyébként minden más megváltozott azóta. Képzeld azt, hogy mindenki számára Marika vagy, kivéve a hivatalokat, akiknek Tamás. Szerintem nem tudod elképzelni, hogy mennyi abszurd, vagy megalázó élethelyzetbe kényszerítenek bele.

Ez nagyon fabrikált példa.
Egyrészről, mert ez jelenleg is így van. Amikor egy interszex gyerek születik, akkor a szülésorvos szeme dönti el, hogy milyen irányba alakítják ki a nemi szerveket.
Másrészről, a transzátalakítást mindig az érintett kezdeményezi, tehát nem életszerű, hogy ő ne tudna róla. Az, hogy a partnere nem tud róla, az elképzelhető, de mennyi másról is elmondható lenne ugyanez. Az egyik legviccesebb eset Kínában történt pár éve. Egy férfi válópert kezdeményezett, mert a nő szült egy baromi ronda gyereket és kiderült, hogy valójában a nő nagyon csúnya volt, csak rengeteg plasztikai műtéten esett át...
Harmadrészről, bár nem tudsz róla, de kb. minden harmadik férfi meddőség mögött Klinefelter-szindróma van, azaz ő genetikailag nem férfi. Tehát a vázolt esethez hasonló amúgy is rutinszerűen megtörténik.

A verés ritka, a belekötés nem.

@G. Nagy László:
Magyarország nem békés és toleráns, inkább csak gyáva. A beszólásnál, lökdösődésnél ritkán mennek tovább.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.26. 09:49:45

@Lord_Valdez:

"bár nem tudsz róla, de kb. minden harmadik férfi meddőség mögött Klinefelter-szindróma van"

Jó lesz az minden harmincharmadiknak is. :DDD

"azaz ő genetikailag nem férfi."

Ez sem igaz. Olyannyira nem igaz, hogy műtétileg kinyert spermával gyereke is lehet, hiszen van Y kromoszómája.

Na, körülbelül ennyire alaposak és helytállóak a felsorolt egyéb érveid, infóid is. :DDD Megértem én, hogy mindenáron bizonygatni akarod a vélt igazadat, de hazudni, tényeket meghamisítani azért nem kellene.

Glokta 2021.12.26. 12:56:55

@Lord_Valdez: "Magyarország nem békés és toleráns, inkább csak gyáva. A beszólásnál, lökdösődésnél ritkán mennek tovább."
Hát gyáva beszólogatónak nem mondanám a magyarokat, szerintem sokkal inkább a közönyösség jellemző az ügyben.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.12.27. 10:10:22

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Az emlékeim talán csalnak, de most lusta vagyok utánanézni.

Az XXY kromoszóma szerinted férfi?
A Klinefelter-szindrómásoknak többnyire nincs rendesen működő heréjük.

Ez most rizsa. Te most egyszerűen bedugtad a fejed a homokba, mert kényelmesebb, mint újabb kifogást kitalálni.

@Glokta:
A közönyös ember a beszólásig se jut el. Persze, az is igaz, hogy nem úgy általában a magyarok csinálják ezt, hanem egy réteg.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.27. 10:13:05

@Glokta:

Közönyösség helyett találóbbnak érzem a tolerancia szót.

Az általam itt a faluban ismert emberkék között szép számmal vannak, khmm, hogy is mondjam, szóval alacsonyabb szociális és műveltségi státuszú egyének, nem kis részben cigányok. Azt gondolnák sokan, hogy megvetik, kigúnyolják stb. a homokosokat. Aztán dehogy. Mind a munkában, mind a magánéletben teljesen normális kapcsolatban állnak velük, beszélgetnek, együtt szórakoznak, meghívják egymást a házukba stb. Szinte szóba sem kerül a szexuális irányultságuk. Beszólások vagy fizikai támadás pedig végképp fel sem merül.

És ezek egyszerű, mondhatni primitív emberek, sokan közülük még írni-olvasni sem tudnak. Gyanítom, hogy agresszió inkább olyanok részéről éri a homokosokat, akik másokkal szemben is agresszívan viselkednek, vagyis ezek a szóbeli vagy fizikai támadások függetlenek a sértettek szexuális irányultságától még akkor is, ha történetesen buzizva támadják őket.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.27. 10:30:06

@Lord_Valdez:

"Az emlékeim talán csalnak, de most lusta vagyok utánanézni."

Javaslom, hogy ez esetben máskor előszőr nézz utána, nehogy hülyeséget írjál.

"Az XXY kromoszóma szerinted férfi?"

Nem az én véleményem számít, nem is a tied, hanem a szakembereké. Laikusként mégis azt merészelem állítani, hogy akinek a heréiben gyermeknemzésre alkalmas spermiumok termelődnek, az férfi. De semmi kétségem afelől, hogy tudsz hozni olyan "gendertudósokat", akik ezt kétségbe vonják.

"A Klinefelter-szindrómásoknak többnyire nincs rendesen működő heréjük."

De gyengébben működő van.

OK, megértem, hogy hithű LMBTQ...XYZ-hívőként minden szalmaszálba belekapaszkodsz, hogy gyarapítsd a potenciális tagok számát... :DDD

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.12.28. 11:00:10

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Ha nem a meglévő tudásomat használnám, hanem folyamatosan google-znék, akkor az egész napomat elvinné egy ilyen hülyeség.
Sajnos, Brandolini-törvénye igaz, miszerint egy bullshit megcáfolása legalább egy nagyságrenddel több energiát igényel, mint az előállítása.

A szakemberek azt mondják, hogy ez a teljesen bináris felfogás téves. Egy egy általános iskolás modell. A természet nem így működik, hanem meglehetősen esetleges módon. Megy a folyamat, aztán sikerül, ahogy sikerül. Ha valamelyik nagyon elkúródik, akkor az meghal.

Érdekes új definíció, de az a baj az ilyesmivel, hogy egy meglévő dologra próbál utólag definíciót húzni. Ebből az szokott kisülni, hogy lehet példákat találni, amikre nem működik. Pl. ebbe a definícióba nem férnek bele az eunuchok, meg bizonyos típusú meddőségek. Ez, persze, nem csak az adott problémára igaz. Nagyon nehéz már létező dolgokat visszamenőleg definiálni. Különösen hálátlan dolog a biológia terén, mert ahogy mondtam, a biológia esetleges.

43%-uknál egyáltalán nincs gyermeknemzésre alkalmas spermium-termelés (erre viszont most rákerestem). Hoppá, itt is egy példa.

1. Én nem LGHDTV (meg hasonló) hívő vagyok, hanem tudományhívő, egy borzalmas szcientista.
2. Semmi érdekem a számukat befolyásolni. Sőt, még az se érdekel, ha csak annyit mondasz, hogy utálod őket. Onnantól érdekel a dolog, amikor áltudományos módszerekkel kezdi valaki megindokolni.
3. Itt te vagy az, aki kapaszkodsz. Ez azért van, mert konzervatív vagy és a konzervatívok úgy működnek, hogy ha észlelnek valamit, amihez nincsenek hozzászokva, akkor elkezdenek indokokat fabrikálni arra, hogy miért szükségszerű az, amit megszoktak. Ezt az szokta követni, hogy mások rámutatnak arra, hogy ez az indok hamis. Erre kreálnak egy újabbat, amiről megint csak meg lesz mutatva, hogy az se stimmel. Ezt egy darabig játsszák, aztán a vége az szokott lenni, hogy az egyszeri konzervatív megsértődik és erkölcsi síkra tereli a témát, ahol már nem lehet vele mit kezdeni.
Idáig még nem jutottunk el, de odáig már igen, hogy kitaláltál egy új definíciót a férfira csak azért, hogy megpróbáld feloldani az ellentmondást, de ezzel újabbakat generáltál.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.12.28. 11:07:26

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Ebben viszont komoly igazság van. A bullyingra hajlamos emberek, bár úgy tesznek, mintha valami magasabb indok lenne a tetteik mögött, valójában csak a személyiségük ütközik ki. Nekik igazából mindegy, hogy az áldozatuk buzi-e, vagy zsidó, cigány, arab, Újpest-drukker. Nekik valójában az a fontos, hogy legyen valaki, akivel szemben felsőbbrendűségűnek érezhessék magukat egy pillanatra és ezt megmutathassák a társaiknak is. Tiszteletet akarnak, de mivel semmilyen téren nem kiemelkedőek, ezért erőszakkal próbálják elérni.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.28. 11:14:03

@Lord_Valdez:

"Ha nem a meglévő tudásomat használnám, hanem folyamatosan google-znék, akkor az egész napomat elvinné egy ilyen hülyeség."

Baj csak akkor van, ha a meglévő tudásod hibás, hiányos. Ilyenkor nem árt tanulni...

"egy bullshit megcáfolása legalább egy nagyságrenddel több energiát igényel, mint az előállítása."

Így igaz, ezt tapasztaltam is, amikor az általad írt bullshitet kellett cáfolnom.

"Idáig még nem jutottunk el, de odáig már igen, hogy kitaláltál egy új definíciót a férfira"

Újat? :O Hiszen épp az előbb írtad, hogy konzervatív vagyok. Új definíciókat kitalálni, fogalmakat kitágítani épp a "progresszívek" szokása. Attól tartok, itt kissé belezavarodtál a magyarázkodásba. :)

"43%-uknál egyáltalán nincs gyermeknemzésre alkalmas spermium-termelés (erre viszont most rákerestem)."

Mivel magas a látencia, ez a te 43%-od (ezt honnan is vetted?) biztos lényegesen alacsonyabb. Másfelől ez azt jelenti, hogy 57%-uknál azért csak van spermiumtermelés, ami kissé magasabb a nőből férfivá operált szerencsétlenek 0%-ánál. :D

CSOKKI MÁLNA 2021.12.28. 15:30:26

@Lord_Valdez:

Nem keverednek. A "tinédzser" (tizenéves) egy életkori jellemző. Tinédzser lesz szerencsétlen, csak nem fejlődik ki neki rendesen, aminek ki kellene. Mert blokkolják a normál, természetes fejlődését. Néhány évtizede sztem te sem tudtad volna elképzelni, hogy ez legális lesz nyugaton.

"Az, hogy mit nem láttunk előre, nem igazán értelmes érv, mert minden következmény ráfogható."

Itt a következő lépés jól látható előre. A deviáns elemek újabb csoportja számára kell lehetővé tenni aberrációik kiélést a többségi társadalom kárára, a legalizált pedofília formájában A folyamat nem állhat le. Az a lényege, hogy sosem állhat le.. Erővel, törvénnyel kell megállítani..

ViCa 2021.12.28. 20:05:53

@Kovacs Nocraft Jozsefne: szia, Neked mi a gondod az LMBTQ emberekkel? Nekem, az abszolút többséghez tartozónak (hetero, fehér, magyar Magyarországon) semmi. Bár inkább közönyös, mint toleráns vagyok...szerintem a kéréseik teljesíthetőek lennének. (Miről szeretné a média elterelni a figyelmünket:)? )

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.12.29. 08:32:50

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Valóban tanulni mindig hasznos.

De nem ezt csinálod, hanem újat találsz ki.

Az állítás hamis. A konzik is imádnak definíciókat kitalálni, ha úgy érzik, hogy valami meg akar változni. Ld. a család fogalma. Évezredeken át elvolt az emberiség definíció nélkül, míg el nem kezdték feszegetni a kérdés. Akkor sürgősen ki kellett találni rá egy meghatározást. Azóta is rendszeresen probléma van vele, mert az élet folyamatosan gyártja a példákat, amikre nem passzol rendesen.

Ez a 43% onnan jön, hogy akiknél mesterséges megtermékenyítést kíséreltek meg, ott ennyinél nem találtak hozzá anyagot. Ám a konkrét szám itt mellékes. Az a fontos, hogy tökéletlen a definíció.
A nem váltott emberek nem tartoznak ehhez a kérdéshez. Bár azt megjegyzem, hogy némileg öngólt rúgtál vele. Ha ugyanis nem már nem felel meg az általad kitalált definíciónak és nem felel meg, akkor onnantól nem férfi. Mivel nem ismersz el kettőnél több lehetséges nemet, ezért bekerül a nő kategóriába. Tehát azzal, hogy a férfiséget a funkcionális spermiumtermeléshez kötötted és ragaszkodsz a bináris felosztáshoz, akaratlanul is azt mondtad, hogy a transznők nők.
Erre mondom, hogy a konzik állandóan vergődnek a logikával, mert nem eleve létező érveket használnak, hanem ad hoc barkácsolják őket a konkrét helyzethez.

@CSOKKI MÁLNA:
Csak annyi történik, hogy kicsit később történik meg, de megtörténik.
Igazság szerint ez már pár évtizede is így volt, csak Magyarországon nem volt téma. A ma leggyakrabban használt pubertásblokkolót 50 éve szabadalmaztatták.

Nem, nem látható. Te ezt véled látni, de ez nem jelent túl sokat. Mások más dolgoktól rettegnek. Miért lenne érdekesebb a te félelmed, más félelménél? És miért pont a pedofília? Miért nem a nekrofília mondjuk? Vagy a kukkolás?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.29. 12:27:17

@Lord_Valdez:

"Ld. a család fogalma. Évezredeken át elvolt az emberiség definíció nélkül,"

Ez nem igaz. A keresztény kultúrkörben már a bibliában ott volt a szent család definíciója: Mária, József és a kis Jézus - vagyis anya, apa és gyerek. Innentől az egész gondolatmeneted téves.

"Az a fontos, hogy tökéletlen a definíció."

A definícióval nincs semmi baj. A baj azokkal van, akik egy marginális kisebbság miatt fel akarják dúlni a túlnyomó többségre érvényes definíciókat, át akarják alakítani még a nyelvet is.

"Tehát azzal, hogy a férfiséget a funkcionális spermiumtermeléshez kötötted"

Az Y kromoszómához kötöttem. A spermiumokat és a terméketlenséget te hoztad bele a képbe, nem én.

"Mivel nem ismersz el kettőnél több lehetséges nemet, ezért bekerül a nő kategóriába."

A biológia sem ismer el. A kétfejű borjú miatt sem módosította a biológia a borjú definícióját.

"És miért pont a pedofília? Miért nem a nekrofília mondjuk? Vagy a kukkolás? "

Na látod, máris elkezdted a pedofília relativizálását. :(

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.12.30. 11:37:08

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Tehát egy nő, aki szűz, egy apa, aki nem biológiai apa, és egy gyerek, aki nem is ember? Ide most képzelj egy igen szkeptikus szmájlit.
Az a baj tudod, hogy amikor csinálsz egy olyan leszűkítő definíciót, hogy apa, anya, gyerek, akkor kizárod azokat a családokat, ahol örökbefogadott gyerek van, ahol a nagyszülő neveli a gyerekeket, mert a szülők meghaltak, ahol egy szülő van csak stb. A gyakorlati életben senki se kérdőjelezte meg ezen formációk családságát, csak az elméleti diskurzusban estek ki a család fogalmából, amikor erőszakkal megpróbáltak definíciót rendelni hozzá.

Nem, arról van szó, amit a filozófia már rég felismert. A való élet fogalmait nem lehet utólag pontosan definiálni úgy, hogy az fasza legyen. Próbáld ki, hogy definiálod a széket és én fogok mutatni neked egy olyan széket, amire nem passzol, de széknek számít. Akár a lábak számát, akár az elrendezését, akár ülőfelület méretét, vízszintességét nézed.
A normális ember el tudja fogadni a világ ilyen tökéletlenségét. A gondok akkor kezdődnek, amikor jön a művészlélek egy szokatlan székformával, erre az egyszeri konzi alkot egy definíciót úgy, hogy ez ne férjen bele. Innentől kezdődnek a viták arról, hogy mi is a szék tulajdonképpen.

Akkor gondolom, hogy ezt valaki más írta le:
" akinek a heréiben gyermeknemzésre alkalmas spermiumok termelődnek, az férfi. "
De egyébként még az Y-kromoszómás megoldással se vagy kint a vízből, mert létezik a de la Chapelle szindróma, ahol férfi születik az Y-kromoszóma hiánya ellenére, illetve létezik a Swyer szindróma, ahol nőszerű születik az Y-kromoszóma ellenére.
Sőt, volt egy igen érdekes eset: divany.hu/szuloseg/ferfinak-szuletett-gyereke

A biológia egyet sem ismer el, mert a biológia nem gondolkodik kategóriákban. A kategóriákat az ember hozza létre, hogy egyszerűsítse az életét. Fontos tudni mi az, ami a valóságban van és mi az, ami a fejedben. Ezek a merev kategóriák csak a fejünkben léteznek. A biológusok pontosan tudják, hogy az ő szakterületük tele van kivételekkel. Nem is szokták erőltetni.
És ugyanazért meg se próbálják definiálni a borjút. Darwin óta tudjuk, hogy a fajok csupán illúziók. Sok esetben nagyon kényelmes és jól használható illúziók, de azért akkor is csak illúziók.

Na, most jutottunk el oda, hogy a racionalitást teljesen elveted és erkölcsi alapra térsz át. Ez eléggé előre látható volt. Mindig ez szokott a vége lenni.
Itt valójában arról a gondolati séma irracionalitására hívtam fel a figyelmet. Az ő gondolatmenete teljesen analóg azzal, mint amikor valaki közli, hogy a világ puszta léte bizonyíték Jézus Krisztus létére. Miért pont Jézus Krisztust bizonyítja? Miért nem Brahmát, a teremtőt? És erre nem tud értelmesen válaszolni, mert a gondolatmenet hiányos.
Ő azt mondja, hogy a "deviáns kisebbségek" felszabadítása el fog vezetni ahhoz, hogy a pedofileket. Oké, tegyük fel. De miért pont ők? Nem racionális talán feltenni a kérdést, hogy miért pont ezt a "deviáns kisebbséget" fogják felszabadítani, mikor annyi másikból lehetne választani? (Azért a pedofileket választotta egyébként, mert ők a legutasítottabbak, ezért a leginkább alkalmasak arra, hogy rettegjünk tőle)

G. Nagy László 2021.12.30. 12:49:12

@Lord_Valdez: Sok barátom van, akik hasonlóan cizelláltan gondolkodnak. MINDIG arról beszélnek, hogy a világ mennyire bonyolult és hogy mennyire nem lehet tiszta fogalmakban gondolkodni. Nekem ilyenkor MINDIG az az érzésem, hogy a tiszta tudományosság és a humánus szempontok mögött mindig meghúzódik a relativizálás szándéka is. Hitem szerint a világ kifejezetten egyszerű és jobban járnánk, ha a filozofikus zavarkeltés helyett még tovább egyszerűsítenénk és egyértelműsítenénk a fogalmainkat és az életünket.

"Darwin óta tudjuk, hogy a fajok csupán illúziók. Sok esetben nagyon kényelmes és jól használható illúziók, de azért akkor is csak illúziók."

Ez nyilvánvalóan nem igaz. A faj egy jól definiált csoportja az élőlényeknek. (Természetesen kényelmes és jól használható is egyúttal. Ezért alkotunk EGZAKT kategóriákat.) Ha még egy ilyen egyértelmű fogalmat is kikezdesz, az már tényleg a zavarkeltés és ködösítés esete. Értem én, hogy szeretsz te is elmerülni a mély filozófiában, de ez valójában csak szellemi maszturbáció, nem vezet sehová.

Ha posztmodern filozófus volnék, mondhatnám azt is, hogy "a színek valójában csak illúziók". (Mondják is a jelen őrült, neomarxista-relativista gondolkodói.) De azért mi még pontosan tudjuk, hogy a tárgyakról visszaverődő fény valós. Önkényes ugyan, hogy az egyes árnyalatoknak milyen nevet adunk, de attól még azok léteznek. Az 1028-as RAL kóddal jelölt szín például az univerzum minden szegletében sárgadinnye színű. Még a Szaturnuszon is, ahol aligha terem meg ez a gyümölcs. És relativizálhatod és hívhatod királykéknek, vagy bárminek, attól még nem fog változni a kérdéses színárnyalat valósága.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.30. 13:06:02

@Lord_Valdez:

A te problémád az, hogy a marginális kisebbségre akarod átszabni a túlnyomó többség által használt, rá alkalmazott fogalmakat, szabályokat, definíciókat, elveket. Ideig-óráig mehet ez, ahogy az USA-ban is a fehér hasznos idióták a BLM leghangosabb szószólói, de a normalitás igen jó eséllyel idővel győzni fog, az aberráció (a szót értékítélet nélkül használom) pedig a maga helyére kerül.

De tudok ám libsiül is. Ahogy te is be tudod bizonyítani, hogy ha elvetjük az erkölcsi alapokat, akkor a körte is alma.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.30. 13:25:48

@Lord_Valdez:

"Nem racionális talán feltenni a kérdést, hogy miért pont ezt a "deviáns kisebbséget" fogják felszabadítani, mikor annyi másikból lehetne választani?"

Nyugi, a többi deviáns kisebbség is sorra kerül. Amikor egy 4-5 éves gyereket - de a kedvedért legyen 10-12 éves - döntésképesnek ismernek el a saját szexuális hovatartozásának megváltoztatásához (pl. pubertásgátók), onnan még egy apró lépés sem kell döntésképességének elismeréséhez egy felnőttel folytatott szexuális kapcsolatot illetően. Azért nem írtam pedofilt, mert ez esetben a pedofília fogalma is megszűnik.

Avagy magyarázd már el, mitől lesz cselekvőképes ugyanaz a gyerek az első esetben, és mitől nem lesz az a másodikban?

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.12.31. 11:09:12

@G. Nagy László:
Nem nagyon tudod tetszőleges mértékig pontosítani. Ha megpróbálod elkezdenek szaporodni a kategóriák és egy bizonyos lépték felett már inkább zavaróvá válik.

Pedig így van. A faj egy igen pongyola koncepció. Hasznos, de pongyola. Mutasd meg nekem, hogy mikor változott át a farkas kutyává? Nem fogsz találni ilyen időpontot, mert nem volt ilyen időpont. Vagy vegyük a gyűrűfajokat. Az A populáció tud szaporodni a B-vel. A B a C-vel, de az A az C-vel nem. A C a D-vel igen. A D meg az A-val igen, de a B-vel nem.
És ez nem azért van, mert zavarkeltés, vagy szellemi maszturbáció, hanem a biológia nem vesz tudomást arról, hogy te szeretnél egy szép tiszta rendszertant.

Vedd észre, hogy miért alkottuk meg a standardizált színskálákat. Pontosan azért, mert nem voltak egyértelműek a hétköznapi fogalmaink.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.12.31. 12:04:44

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Akkor nem értetted meg a problémát. A hétköznapi életben rengeteg fogalmat használunk, ami igazából nincs definiálva. És ezzel nincs is nagy baj. Jól elvagyunk vele, mert annyira tiszták, amennyire általában kell.
Ez azzal jár, hogy léteznek határesetek, ahol hosszasan lehet vitatkozni, hogy tulajdonképpen ez most micsoda is. C'est la vie, ezzel együtt élünk valahogy.
A baj igazából ott kezdődik, amikor úgy dönt, hogy ő rendet vág és ad egy kötelezőnek szánt definíciót rá. Ebből szoktak lenni a problémák, hogy a valóság sok helyen kilóg belőle.

Nem tudsz. A logika egy mechanikus folyamat. Ha A igaz, és A-ból következik B, akkor B is igaz. Ebben nem érdemes erkölcsi fogalmakat keresni. És nem lehet bármi levezetni, mert a logika elég merev ilyen szempontból. Nem hagy mozgásteret.

Szóval a többiek is sorra fognak kerülni. A jó öreg csúszó lejtő nevű érvelési hiba. Ez az, aminél tényleg bármiből kihozható bármi.

Egy árnyékkal bokszolsz éppen. Egyrészről, a pubertásblokkolót nem használják sokkal a pubertás előtt, mert felesleges. Másrészről, pont azért használják, hogy legyen idő jobban végig gondolni és csak 18 évesen végzik el a beavatkozást. Másrészről, mégis kinek kellene döntenie arról, amiről csak ő tud. Egyébként csak szólok, hogy ez azért nem úgy működik, hogy Pistike hazajön, mond valamit és már ugrik is az orvosi stáb. Ennyire nem megy ez bemondásra. Ezután őt még egy csomó szakember fogja megvizsgálni, mire egyáltalán elkezdődhet a folyamat.

Itt tegyünk egy kicsit rendet:
1. A pedofília fogalma nem szűnne meg akkor se, ha teljesen eltörölnék a beleegyezési korhatárt, mert az azt jelenti, hogy az illető kizárólag prepubertás gyerekek iránt érez vonzalmat. Ez akkor is fennáll, ha törvényes a kiélése és akkor is, ha nem. Ugyanúgy a gerontofília kiélése is törvényes és mégis létezik.
2. Nem a pedofíliát büntetik, hanem a gyerekek szexuális kihasználását. Ez utóbbi büntetőjogi kategória változna, esetleg szűnne meg.

A kérdésedre nincs elegáns válasz. Azért nincs, mert a jog egy önkényesen meghatározott és meghatározható dolog.

Wildhunt 2021.12.31. 14:18:31

@Lord_Valdez: a farkas meg a kutya nem külön faj. Képesek termékeny utódokat létrehozni, egyebek között. A többi ún. "érved" is pont ennyire igaz.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.01. 11:55:33

@Wildhunt:
Akkor a prérifarkas se. Hiszed vagy sem, de a biológia mélyebb annál, mint amit az általánosban tanultál róla. Érdemes folytatni a tanulmányokat.

Wildhunt 2022.01.01. 12:57:23

@Lord_Valdez: nem is. Az összes a canis fajhoz tartozik.

Wildhunt 2022.01.01. 13:02:46

@Lord_Valdez: attól még hogy egy rakás libsi ellehetetlenítette Watsont, még nem Watson lesz hülye a biológiához.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.01. 16:09:11

@Lord_Valdez:

"A logika egy mechanikus folyamat. Ha A igaz, és A-ból következik B, akkor B is igaz. "

Mond neked valamit a fuzzy logic kifejezés?
Sajnos te még eddig sem jutottál el vulgár- vagy neomarxista gondolkodásod során. Így viszont az egész érvelésed dugába dől, kb. annyira hiteles, ahogy a farkassal és a kutyával kapcsolatos érvelésed. A többi megnyilvánulásod is nagyjából ilyen szinvonalú és ennyire meggyőző.

Mindezzel együtt a "jól bevált" ballib módszert is alkalmazod a fogalmak értelmetlenségig való kitágítására, el- és összemosására. Most éppen a család, apa, anya, férfi és nő fogalmát akarod teljesen használhatatlanná tenni, kiüresíteni. Ezek a fogalmak igen egyszerűek és épp olyan pontosan vannak definiálva, amennyire az szükséges. Egy hermafrodita miatt sem fogjuk a férfi-nő fogalmakat sutba dobni, és a te marginális kisebbségeid miatt sem tesszük ezt. Sőt még Vay "Blanka" miatt sem.

"A pedofília fogalma nem szűnne meg akkor se, ha teljesen eltörölnék a beleegyezési korhatárt"

A pedofília eleve büntetőjogi fogalomként jött létre (plusz talán pszichológiaiként is), ahogy maga a szó is. Bár abban igazad van, hogy nem szűnne meg, mert eleve létre sem jött volna, legalábbis köznyelvi vagy erkölcsi fogalomként, ahogy pl. a gerontofília sem kimondottan elterjedt köznyelvi szó, és nem is a köznyelvben jött létre. Szóval itt sem működik az érvelésed.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.02. 10:36:35

@Wildhunt:
Téves. A canis az egész nemnek a neve.
Ajánlok mást. Gondolj bele abba, hogy a heringsirály(A) tud szaporodni a szibériai heringsirállyal(B). A szibériai heringsirály(B) tud szaporodni a szibériai sirállyal(C), de a szibériai sirály(C) nem tud a heringsirállyal(A).
Tehát az általános iskolai definíció szerint az A egy faj B-vel. B egy faj C-vel, de C nem egy faj A-val. Ez abszurdum. Azért van, mert a biológia nem csak a Bibliát nem olvasta, de az általános iskolás tankönyveket se. A és B között a genetikai távolság kicsi. B és C között is, de A és C között már elég nagy, ahhoz, hogy nem működjön.

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
1. A mechanikus folyamat arra vonatkozott, hogy nincs helye benne érzelmeknek és céloknak.
2. Természetesen mond valamit. Anno a diplomamunkámnak is ez volt a témája.
3. A fuzzy logika is determinisztikus. Semmi helyen nincs benne vágyaknak, céloknak, érzelmeknek. (tehát megint öngólt rúgtál)
4. Szerinted miért jött létre a fuzzy logic? Azért, mert a való élet problémáit sokszor nem lehet élesen elhatárolt kategóriákkal leírni.

A kutya-farkas probléma teljesen valós. A kutya-farkas pontosan egy ilyen fuzzy probléma. Ha úgy tetszik a klasszikus Szóritész-paradoxon egy változata. Az, hogy te esetleg nem érted, nem a problémát, vagy a felvetést minősíti, hanem arra utal, hogy nem vagy hajlandó gondolkodni rajta.

Ebben is tévedsz. Nem fogalmakat akarok megváltoztatni, hanem azt, hogy vedd észre, hogy tévesen gondolkodsz dolgokról. Egy hamisan leegyszerűsített világképet használsz.
A kijavításhoz nem kidobni kell a fogalmakat, hanem felismerni, hogy a határaik fuzzy-k. Elismerem, hogy egy bizonyos szituációkban kényelmetlen tud lenni, de sokkal pontosabban írja le a létező valóságot.

1. A pedofília kifejezés a pszichiátriából származik, nem a büntetőjogból.
2. A pedofília most sem büntetőjogi fogalom. Azért nem, mert a pedofília nem bűncselekmény. Sőt, nem is cselekmény. Az egy vágy a cselekményekre. A büntetőjog cselekedetek büntet, nem vágyakat.
Az ne tévesszen meg, hogy a politikai nyelvezet a 80-as IQ-val rendelkező szavazókra van tervezve. Ezért a gyermekmolesztálást és társait egyszerűen pedofíliának nevezi, ahogy a köznyelv is.

Wildhunt 2022.01.03. 13:12:03

@Lord_Valdez: relativizálsz. A nem, faj, stb. Linné óta definiálva van. Te át akarod írni, mert másképp ellentmond a narratívádnak.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.03. 13:50:09

@Lord_Valdez:

"Természetesen mond valamit. Anno a diplomamunkámnak is ez volt a témája."

Ez esetben gyorsan újra olvasd el azt a diplomamunkát.

"Szerinted miért jött létre a fuzzy logic? Azért, mert a való élet problémáit sokszor nem lehet élesen elhatárolt kategóriákkal leírni."

Ez is benne lehet. Meg az is, hogy információhiányos esetekben nemigen alkalmazható a Boolean logic.

"A fuzzy logika is determinisztikus. Semmi helyen nincs benne vágyaknak, céloknak, érzelmeknek. (tehát megint öngólt rúgtál)"

Nem feltétlenül, mert a súlyozás sok mindent befolyásol, még a végeredményt is. :) Márpedig a súlyozás erősen szubjektív is lehet. Ám annyiban egyetértek veled, hogy a vágyvezérelt "logika" csúnyán félrevezető is lehet, pl. ha egy pénisszel, herékkel és spermiumtermeléssel rendelkező ember mindenáron azt akarja bizonygatani, hogy ő valójában nő. Mint pl. a már említett Vay Blanka nevű undormány. :D

"Ezért a gyermekmolesztálást és társait egyszerűen pedofíliának nevezi, ahogy a köznyelv is. "

Egyőnk sem pszichiáter vagy büntetőjogász, így a köznyelvet használjuk.

"Nem fogalmakat akarok megváltoztatni"

Pedig pontosan ezt teszed.

Wildhunt 2022.01.03. 20:44:53

@Kovacs Nocraft Jozsefne: és jó libsi módjára el is vitte a vitát a szemantika irányába.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.04. 09:26:31

@Wildhunt:
Nem. Ellenben Linné óta továbbfejlődött a tudomány. Sajnos, már Darwin elavulttá tette az eredeti koncepciót.

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Információ hiányos esetekben a fuzzy-t se tudod alkalmazni. Az ott tud hasznos lenni, ha a szabálybázist nem tudod szépen formálisan megfogalmazni, de ez nem igazán információhiány.

Lehet szubjektív a súlyozás, de attól a működés még determinisztikus marad.

Azon lehet vitatkozni, hogy minek nevezed Vay Blankát. (Akinek egyikünk se tudja, hogy mi van a lába közt. Egyáltalán nem biztos, hogy megvan még neki)
Elárulok egy titkot: Én se tudom tökéletesen nőnek tekinteni még a teljesen átalakított M2F transzikat se, de nekem ez nem okoz nagy problémát, mert nem ragaszkodok ahhoz, hogy bepréseljem a nő vagy férfi kategóriába. Leginkább úgy tekintek rájuk, mint "egyéb" nemre.

Én jobban preferálom a szakmai kifejezéseket és értelmezéseket. A köznyelv túlságosan pongyola. Ráadásul úgy pongyola, hogy a laikus sokszor nincs is tisztában azzal, hogy az.

Nem kell megváltoztatni, ha elismered, hogy nem csak az a két kategória lehetséges, amit megszoktál. Vedd észre, hogy az egész probléma onnan indul, hogy binárisan akarsz kategorizálni.

Wildhunt 2022.01.04. 12:24:55

@Lord_Valdez: még egyszer : ez nem igaz.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.04. 13:38:09

@Lord_Valdez:

"Információ hiányos esetekben a fuzzy-t se tudod alkalmazni. Az ott tud hasznos lenni, ha a szabálybázist nem tudod szépen formálisan megfogalmazni"

Dehogynem, csak némi visszacsatolásra van szükség. Ami ugye a legtöbb alkalmazási területen eleve kell.

"Lehet szubjektív a súlyozás, de attól a működés még determinisztikus marad."

1) Kivéve, ha valódi random generátort is beleteszel. Tipikusan pl. egy félvezető zaját véve alapul akár seedként, akár kész értékként. Mondjuk seedként szerintem nincs sok értelme.

2) Akkor sem lesz determinisztikus, ha kellően kifinomult öntanuló algoritmust is teszel bele. Igaz persze, hogy itt már azért túlléptünk a Fuzzy logikán, de hát való világbéli alkalmazásról beszélünk.

"Én se tudom tökéletesen nőnek tekinteni még a teljesen átalakított M2F transzikat se"

Akkor nagyon csúnyán diszkriminálod őket, mert ők annak tekintik magukat. Mert igaz ugyan, hogy nem tudnak gyereket szülni, na de egy terméketlen nő sem tud szülni, azt mégis nőnek tekintjük. Ejnye-bejnye, van még hová fejlődnöd. :DDD

2022.01.05. 09:29:01

@Lord_Valdez:
ilyen alapon nincsenek egyének, és az egyéneknek szabadságjogai hiszen vannak sziámi ikrek. és bukik az elmélet. és ugye mi van akkor ha két ember egymáshoz akarja operáltatni magát? ezek után hogy érvényesülhet két személy szabaságjoga? sehogy. tehát minden egyéntől vegyék el az identitását. és legyenek egyes és párok személyek. a skizofrénekről nem beszélve. az, hogy az egy ember bármit is gondolhat, vagy érezhet és van személyisége meghaladott hiszen a skizofréneknek többs személyiségük is van. miért ne írhatná bele valaki a személyi igazolványába, hogy ő bonaparte napóleon ha egyszer úgy érez.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.05. 09:47:15

@Wildhunt:
Még egyszer: de igen.
Ha Linné modellje lenne a tudomány state-of-the-artja, akkor úgy járnánk, mint Thomas Jefferson, aki látta a mamutcsontvázat és expedíciót indított, hogy felkutassa. Ha ugyanis Isten megteremtette a fajokat, és fajok néha kihalnak, akkor előbb-utóbb elfogynak. Lévén hívő ember nem tudta elfogadni, hogy Isten ennyire gondatlan legyen.
Aztán jött Darwin és megmutatta, hogy a fajok nem fogynak el, mert folyamatosan keletkeznek. Ő ugyan akkor még nem tudott semmit a génekről, de azt megfigyelte, hogy a fajok populációi hozzáidomulnak a helyi környezethez és idővel önálló fajjá válnak.
Ma már azt is tudjuk, hogy ilyenkor az egyes populációk génállománya apránként eltávolodik a többi populáció génállományától. Idővel ez oda vezet, hogy a két populáció egyre kevésbé képes egymással szaporodni (ez se hirtelen történő dolog), végül egyáltalán nem.

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Akkor szerintem tisztázzuk, hogy mit is értesz információhiány alatt.

Mindkét eset túlmutat a fuzzy logikán.
Zárójel: igazság szerint, ha nem raksz bele véletlen elemet, mint pl. a genetikus algoritmus mutációgenerátora, akkor az öntanuló algoritmusok is determinisztikusak. Ha raksz mellé egy másik hálózatot, ami ekvivalens algoritmust tartalmaz, akkor step-by-step ugyanazokat a kimeneteket fogja produkálni. Vagy ha felveszed az összes bemenetet és egy másik ugyanilyen példánynak lejátszod.
Gyakorlatban ennek a kevés a jelentősége, mert ott szoktunk öntanuló algoritmust használni, ha már kényelmetlen a komplexitás és adatmennyiség, de elméletben nem veszett el a determinisztikus természet.

Nem igazán diszkriminálom őket. Teljesen emberszámba veszem és úgy is bánok velük, ahogy ők elvárják. Az, hogy belül nem tekintem teljesen ekvivalensnek az egy másik kérdés. Igazság szerint, hogy kit mennyire tudok nőnek tekinteni az attól függ, hogy mennyire nőies. Van olyan, akiről nem tudnám megmondani, hogy nem annak született, van olyan, aki olyan, mint egy csúnyácska nő és van, akit tényleg csak udvariasságból, mert kicsit se.
Sose mondtam, hogy progresszív vagyok. Azt csak ti képzelitek rólam.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.05. 09:50:34

@cvsvrs:
Nem szeretek hozzád szólni, mert fárasztasz, de majdnem igazad van.
A sziámi ikrekkel ugyanúgy nem tud mit kezdeni sem a jog, sem a filozófia.
Amiben tévedsz, hogy ez nem az egyének létét cáfolja, csak felhívja a figyelmet arra, hogy a doktriner gondolkodásmódnak korlátai vannak. Én ugyanezt tettem.
Zárójel: a skizofrénnek téveszméi vannak, nem több személyisége.

2022.01.05. 11:55:01

@Lord_Valdez:
a hírekben olvasom, hogy az rtl klubon főműsoridőben fellép fluor tomi mellett a "transznemű" "lady dömper". az nem lehet, hogy nekik is téveszméik vannak? "lady dömper" pedig bár férfinak született nőnek érzi magát és őszerinte fasizmus van, mert ezt a magyar állam nem akarja elismerni. az nem lehet, hogy téveszméik vannak?

2022.01.05. 12:29:48

@Lord_Valdez:
ha lady dömper nevű személynek férfiként olyan problémája van, hogy nem érzi magát férfiasnak, akkor elmehet az orvoshoz. és kaphat valami hormonpótlást feltéve, hogy az egészségügyi értelemben indokolt. vagy elmehet a kondi terembe edzeni. a zsír izom arányokon változtasson. és férfiasabbá válhat. nem mellékesen egészségesebbé is.

a gender tudósok faragnak egy ideológiát, hogy lady dömper valójában nő. nem. és biztos, hogy nőnek született. egyáltalán nem biztos. az egészségége érdekében nagy valószínűséggel férfiasítani kellene és nem elnőiesíteni. és ugyanígy a visszahúzódó babázgató kisfiút. azt kellene mondani, hogy az egészsége érdekében fusson többet, vagy másszon fára, természetes módon mozogjon, ami férfiasabbá teszi. a gender tudósok megállapítják, hogy nőnek született. és át kell operálni. és ezt a degenerált gondolkodást progressziónak állítják be. és ezzel nyugat-európában állami támogatással iparágak épülnek. gender tudosságnak nevezett degenerált elképzelésekkel.

fluor tomi előadja, hogy jaj szegény kis lady dömper bácsinak milyen rossz. mert elnyomja a geci orbán. és az ő barátai kerüljenek már be a rádióba. lécci, lécci. mert ha nem, akkor az a hitleráj és sztálinizmus egyben plusz észak-korea.

Wildhunt 2022.01.05. 15:04:38

@Lord_Valdez: ha mutatsz hiteles forrást arról, hogy megváltozott a taxonómia, akkor elhiszem. Addig hazudsz.

G. Nagy László 2022.01.05. 15:29:45

@Wildhunt: @cvsvrs: @Lord_Valdez: @Kovacs Nocraft Jozsefne:

Érdekes viták ezek, de a lényeget sokadszorra sem árt kimondani:

1. Minden felnőtt ember úgy bassza el az életét, ahogy akarja. Ital, drog, nemváltó műtét, balra szavazás, öncsonkítás, eutanázia - privát joguk.
2. A gyerekek védettek és optimális esetben ennek így is kell maradnia.
3. Egyetlen tisztességes kormány sem folytathat kétes ideológiát, különösen nem olyat, amelyben a devianciákat értékesebbnek tartja a normalitásnál, vagy amelyben erőszakot hirdet bárki ellen.
4. Nem finanszírozunk adópénzből sem nemváltó műtéteket, sem egyéb egyéni hóbortot. Ez sem azt állam dolga.

Innentől kezdve mindenki úgy hívja magát, aminek akarja. A jámbor bolondok nem ártanak senkinek.
3.

2022.01.05. 16:11:56

@G. Nagy László:
a normalitásnak (a normális eloszlásnak) része a (standard) deviancia. az a szórás ugyebár. az áltagtól legfeljebb egy szórásnyira általában a népesség cca. 68% áll. két szórásnyira 95%. a nagy számok törvényéből adódóan. három legalább szórásnyi távolságra a népesség cca. 1/370 része áll feltéve a normalitást.

ezek ugye a szokásos 2/3-os és 5%-os küszöbszámok. és 1 egy évben lehet 1 nap, amikor a híradóban a férfi műsorvezető színes hajban mondja a vicces híreket és női műsorvezető bajuszt ragaszt. három szórás távolságra lépnek a standard normalitástól. ez a szilveszter.

a negyedfokú deviancia minden 15 ezredik eset. tehát mondjuk 1 ezer magyar honfitársunk a kárpát-medencében. ez az, ami még nem annyira egyedi, hogy esetlegesen érdemes elgondolkodni a szabályozáson. semmi esetre sem úgy, hogy szétverjük a normalitást. a többség által elfogadott standardokat. hanem azt lehet mondani, hogy oké. van 1 ezer ilyen eset. és kérdezzük meg az orvosokat, hogy mit lehet tenni ilyenkor.

a gender kurzus azonban nem része az orvoslásnak. az egy áltudomány. olyan, mint a boszorkányüldözés. csak a többség ellen irányul.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.06. 09:49:13

@Wildhunt:
A te tanulatlanságod, nem az én hazugságom.
Elárulok egy nagy titkot: a taxonómia még ma is változik időnként. Azért, mert eredetileg morfológia alapján lett felépítve, de ma már a genetika alapján szeretik felépíteni és időnként kiderül, hogy ez, vagy az nem annak a közeli rokona, mint aminek hitték.
De térjünk vissza Linnére. Az ő rendszerében csak állat, és növény létezett, illetve ásvány. Aztán rájöttek, hogy vannak a protiszták, amik nem passzolnak sem a növény, sem az állat kategóriába. Majd ezek felbontották aszerint, hogy prokarióta, vagy eukarióta. Aztán az így kialakul két királyságot felbontották két-két részre, illetve a növényekről leválasztották a gombákat. Ezért Linné két királysága helyett jelenleg van 7.

@G. Nagy László:
Ez így jól hangzik a felületes szemlélőnek, de
1. Az első pont abból a téves feltételezésből indul ki, hogy ez öncsonkítás és az élet elbaszása, nem pedig egy eleve elbaszott élet kiigazítása.
2. Az első tévedés hiánya értelmetlenné teszi a második pontot.
3. A harmadik pontot az teszi problémássá, hogy deviancia és normalitás. A deviancia szónak eleve nincs is értelme anélkül, hogy követendő normát fogalmaznál meg. A követendő norma megfogalmazása viszont felveti, hogy kinek a joga meghatározni, hogy mi számít normának. A normák szerencsés esetben társadalmi konszenzus formájában alakulnak ki és nem úgy, hogy a politikai elit egy része ráerőszakolja mindenkire. Most egyébként ez történik. Egy évtizedek óta fennálló, senkit se zavaró állapotot felrúgott a kormány és hisztériába fordította. Mert azért azt jó tudni, hogy ebben semmi újdonság nincs. Az első nemváltó műtétet több, mint 100 éve (!) végezték. Az 50-es évek óta F2M irányba is jól működik. Sőt még a szocialista Magyarországon is volt már a 80-as években is. Az egész rohadtul senkit nem zavart, egészen az elmúlt évekig. Most is csak azért zavar, mert ellenségképre van szükség és a migránsozás, meg sorosozás már elvesztette a marketing értékét. Az egész pánik színtiszta politika haszonszerzésről szól.

2022.01.06. 10:43:42

@Lord_Valdez:
a társadalmi normákat elsődlegesen az állam, másodlagosan az egyház, harmadlagosan a helyi közösségek és a piac formálják. ebben a sorrendben. és ez egy hitvilág. amiből a klasszikus liberalizmus adódik. az nem volt se állam, se egyház és közösség ellenes. csak azt mondta, hogy az egyén érdekét is vegyék figyelmbe és a politikának a piaci folyamatokat is érdemes figyelnie. mert azt kell szabályoznia.

a klasszikus liberalizmus idején szó sem volt arról, hogy mindent egy soha senki által meg nem választott államellenes, nemzetellenes, keresztényellenes csoportosulás diktáljon. illetve ebbe belekavart a gyarmatosítás. ami egy kicsit sem volt liberális. csak a nyugat annak hazudta.

2022.01.06. 11:21:45

@Lord_Valdez:
orbán azt mondja, hogy ha valaki azt gondolja, hogy a szabályozásban nem az állam az első, akkor nem magyar. és ha nem azt gondolja, hogy az egyház a második, akkor nem keresztény. az orbánellenes értelmiség azt, hogy ez államegyház visszavezetése lényegében (és valóban) és ez nem felvilágosult (és valóban ez ellentétes a felvilágosult abszolutizmus hitelveivel) és ez nem európai (és ez utóbbi kérdéses).

a bmw ceo azt mondta (nyilván csak udvarlásként, mert értem hogy a piacon a pénz beszél), hogy nagyon sok helyszínen járt. és akkor döntötte el, hogy debrecent választják, amikor a tárgyalóterem festett ólomüvegablakai között meglátták wittenbergi várat. a piacon is számít valamennyire vallás. virtualizált környezetben nem számít, vagy alig számít. a valóságban mégis csak.

és kérdés, hogy a valóság igazodjon a virtualizációhoz, ami a képzelet kivetülése. mérő (illetve nem mérő, hanem táleb) terminológiájában átlagisztán extremisztánhoz, vagy megfordítva. és ez hit kérdése. a kérdés, hogy melyik lesz az európai vagy akár a globális mainstream és melyik az underground. és ez egy nyitott kérdés.

és ez egy tőkepiaci ellentét is. van egy a reálgazdaságot uraló elit. orbán azt mondja, hogy őket szolgálja ki, mert "munka alapú" (vegyes) gazdaságot akar. mert az államn ez esetben nemcsak az egyházzal, hanem időlegesen a piaccal is összefonódik. ez az egyik tábor. és ez ügyben a nyugati oligopóliumok és keleties oligarchák egy platformon vannak. a bmw és a gazprom. a kormányzati kommunikációban "stratégiai partnerek".

és a másik tábornak nincsenek reálgazdasági érdekeltségei, vagy ha vannak, akkor azokban nincsenek döntéshozó pozícióban, mert jelentős kisebbségben vannak, viszont temérdek virtualizált pénz áll rendelkezésükra. és nekik vannak társadalmi programjaik. a kormányzati kommunikációban "soros ügynökei". mert a soros alapítvány van a kirakatban.

és persze, hogy ez a politikai haszonszerzésről is szól.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.06. 14:49:14

@Lord_Valdez:

"Az első pont abból a téves feltételezésből indul ki, hogy ez öncsonkítás és az élet elbaszása, nem pedig egy eleve elbaszott élet kiigazítása."

Mire alapozod azt az állításodat, hogy ez a feltételezés téves?

G. Nagy László 2022.01.06. 17:31:37

@Lord_Valdez:

"Az első pont abból a téves feltételezésből indul ki, hogy ez öncsonkítás és az élet elbaszása, nem pedig egy eleve elbaszott élet kiigazítása."

Puszta felsorolás volt, az öncsonkítást nem kötöttem össze a nemváltó műtéttel. Kamasz lányok szokták vagdosni magukat - elsősorban ez járt a fejemben...

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.07. 08:46:39

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Beszélj velük és megtudod. Szinte mindegyikük azt fogja mondani, hogy már gyerekkorától érezte, hogy nem érzi jól magát a bőrében.

@G. Nagy László:
Értem.

Wildhunt 2022.01.07. 10:31:20

@Lord_Valdez: hiteles forrásod nincs, hazudsz.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.07. 12:04:03

@Lord_Valdez:

Te meg beszélj azokkal, akik nagyon megbánták a nemátalakító műtétet.

Ha nem érzi jól magát a bőrében, akkor lehet, hogy csak a születési nemének megfelelő plusz hormont kellene adni neki.

Úgy mégis milyen férfi lesz abból a kislányból/nőből, akinek mesterségesen csinálnak péniszt? Nem lesz neki normális méretű pénisze, barlangos testeket sem tudnak csinálni neki.

Egy egészséges leszbikus nő helyett lesz belőle egy nyomorék. Eleinte örülhet az "átalajulásnak", de kérdezd meg őket 10-20 évvel később. Statisztikát keress, ne kiragadott példákat. Nézz utána, a nemátalakított emberek hány százaléka érzi ŐSZINTÉN jobban magát az új testében 10-20 évvel később.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.07. 12:05:19

@Lord_Valdez:

Ja, és számold bele az öngyilkosokat is.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.08. 11:55:34

@Wildhunt:
Köszönjük, Emese.
Bemész egy egyetemi tankönyvboltba és veszel egy könyvet az evolúcióról. Ennyit kell tenned.

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Vegyük észre, hogy megint az történik, amit jósoltam a konzikról. Elkezdesz indokokat fabrikálni, hogy csak azért is kijöjjön, hogy nem fogadható el az, amihez nem vagy hozzászokva.

Ez bullshit. Ugyanaz a logika, mint amit az antivaxxerek tolnak. Azért, mert létezik olyan, akinél az oltás súlyos mellékhatásokat okoz, attól az még használ a többségnek.
Elmondom, hogy mennyit tudunk:
1. A terápiát nem kapóknál évente több 10% az öngyilkossági kísérletek aránya.
2. A terápián átesetteknél kb. 20-szor akkora az öngyilkossági kockázat, mint az általános népességben (0,014%). Illetve, hogy már a műtét utáni évben 20-40%-kal csökken az öngyilkossági gondolatok száma.
Ez arra utal, hogy a többség profitál belőle. Hogy az eredményesség nem 100%, egy klasszikus Nirvána-érv típusú érvelési hiba.

Az egy érdekes orvosi kísérlet lenne. Nem valószínű, hogy jó ötlet, mert a transzneműség nem hormonális probléma. A különbség az agyfelépítésben van, tehát ezt a hormonterápiát már magzati korban el kellene kezdeni, amikor kialakul.

Konkrétan meg tudom mutatni, hogy hogy néz ki egy ilyen pénisz, mert vannak róla public domain képek. Látványra elég meggyőzően. Ránézésre nem igazán mondod meg, hogy nem született. Leginkább csak annyi fog feltűnni, hogy túl tökéletes. A valódi péniszeknek mind van ilyen-olyan tökéletlensége: itt egy szőrös folt, ott egy pigment folt, erre görbül egy kicsit stb. Ezeknek nincs. Nagyjából olyan, mintha egy szexshopban vetted volna.
Funkcionálisan ez egy trükkös dolog. Ahhoz, hogy erekcióra képes legyen, általában implantátumot használnak.

Egyrészről, ők nem leszbikus nők. A leszbikus nő nőket érzi magát, még az a típus is, akit csak csajfaszinak szoktunk gúnyolni, mert a viselkedése olyan amilyen. Férfiasabb akar lenni a férfiaknál és emiatt sokszor parodisztikus túlzásokba esik.
Másrészről, azt hiszed, hogy a műtéttől lesz nyomorék és fel se merül benned, hogy esetleg ő most nyomorék. Úgy próbálsz meg embereket megmenteni, hogy meg se próbálod megérteni, hogy mi a problémájuk. Úgy véled, hogy ezt te jobban tudod, úgy, hogy még csak nem is találkoztál velük soha.
Itt most emberbaráti sapkában próbálsz indokot gyártani.
Harmadrészről, nincs tudomásom olyan statisztikáról, ami ilyet mérne. Valószínűleg nem is létezik, mert elég ritkán vizsgálják egy-egy kezelés hatását 5 évnél hosszabb időtávon. Általában nincs értelme, addig már egy csomó a kezeléssel összefüggésben nem lévő dolog történik az illető életében.
Módszertanilag is problémás az a kérdés is, hogy "őszintén jobban érzi-e", mert honnan tudod, hogy mennyire volt őszinte. Az öngyilkosság, az igen. Az egy jól mérhető dolog (arról van is statisztika), de a boldogság kemény dió.
Itt meg konkrétan az információhiányt próbálod érvként eladni.

2022.01.08. 12:54:48

@Lord_Valdez:
baszki, ha egy férfi nőnek, vagy nőiesnek érzi magát, akkor edzen, kevesebb lesz a testzsír, vérzsír szintje, növekednek az izmai. és attól mindjárt férfiasabbnak érzi magát. ez a terápia. fusson, vagy legalább gyalogoljon. ha orvosi értelemben indokolt, akkor kapjon valamilyen férfi hormon pótlást. ez a terápia. és ehhez nem kell egyetemi tankönyveket elolvasni. ez a terápia. ezt az esetet figyelembe sem veszed. hogy valaki túlzottan nőies volt. és el kezdett sportolni, vagy egészségesebben étkezni és ezek között mennyi az öngyilkossági ráta. vagy ha gondjai voltak a férfiasságával, akkor nem aberrált orvosokhoz fordult és idióta gender tudósokhoz. hanem olyanok, akik a férfinak a férfivá, férfiasábbá válását támogatták. és nem a nővé operálását.

2022.01.08. 13:34:07

@Lord_Valdez:
amíg a liberalizmus addig volt népszerű, amíg az identitáspolitikát erősítette. azt, hogy a férfiak legyenek férfiak, a nők nők. és ne rekesszék ki fiúsabban gondolkodó lányokat, hanem ők is váljanak nőcisebbé. és esetleg bejönnek majd. amíg a liberalizmus a normalitást támogatta. úgy, hogy annak része a deviancia.

ami most van az nem a devianciáról szól, hanem az, hogy a társadalom lelki beteg tagjait meg próbálják degenerálttá alakítani, ebből meg próbálnak divatot teremtetni, mindezt az aberrált orvosokkal, idióta bölcsészekkel. és ezt a legalja pénzalapok támogatják, a legalja közgazdászokkal. és nyugaton a mainstream média.

és ugye a politika ezt a nyugatos mainstream médiát kezde el ütni. orbán rájött, hogy ezzel választást nyerhet, mert a leghülyébbekkel kell versenyeznie. a dk-s kisnyugdíjasnak el se magyarázzák, hogy jóska bácsi, ilyen drogos buli buzi gyerekek képviselnék önt. konteó? ha nem hitte éltében, higgye már el holtában. hogy ezek nem szociálisan érzékenyek, hanem a drogok hatása alatt paranoiásan rettegő hülyegyerekek. csak a fidesz nem annyira szemét, hogy ezt tegye. hanem imádkoznak a lelki üdvéért. nagyon helyesen egyébként.

tehát csak az a kérdés, hogy a fidesz ezt a játszmát mikor nyeri meg. európában. mert amerikában persze lehet, hogy ebből egy üzletágat csinálni. abszurditás lenne ehhez tb támogatást rendelni kivéve azt az esetet, amikor ez orvosilag indokolt. és nem úgy, hogy pszichomókus és a gender "tudós" azonsítja az újabb nemet. ez az üzletághoz kapcsolódó marketing tevékenység. és kapcsolódó tanulmányok.

jelenleg debrecen a világ 10. legjobb befektetési célpontja a külföldiek számára. nem magyarországon, hanem a nagyvilágban. a 10. legjobb fdi stratégiával rendelkezik. a financial times szerint. az európai unióban a 3. berlin, düsseldorf után. elhiszed?
www.dehir.hu/upload/images/wp_cikkek/2021/fdi4.jpg
nem photoshop. valóban ezt az eredményt hozta ki a financial times. elhiszed? mert én nem. nem azt állítom, hogy debrecen olyan nagyon rossz hely. hanem azt gondolom, hogy ez egy lista. eszembe nem jut azt képzelni, hogy ez a valóság.

aszfaltburkolatot kap egy újabb debreceni utca. ez:
www.dehir.hu/upload/images/wp_cikkek/2022/utca.jpg
ez alapján nem áll túl jól az infrastruktúra. persze ettől az utcától néhány száz méterre van egy mikroelektronikai és egy biotechnológiai üzem. van annyi tanulmány, lista, statisztika, publikációk tömkelege szinte mindenről és az ellenkezőjéről.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.08. 16:14:22

@Lord_Valdez:

"Vegyük észre, hogy megint az történik, amit jósoltam a konzikról. Elkezdesz indokokat fabrikálni, hogy csak azért is kijöjjön, hogy nem fogadható el az, amihez nem vagy hozzászokva."

Vegyük észre, hogy megint az történik, amit jósoltam a "progresszívekről". Elkezdesz indokokat fabrikálni, hogy csak azért is kijöjjön, hogy igenis elfogadható az, amit egy deviáns vagy beteg kisebbség el akar fogadtatni.

"1. A terápiát nem kapóknál évente több 10% az öngyilkossági kísérletek aránya.
2. A terápián átesetteknél kb. 20-szor akkora az öngyilkossági kockázat, mint az általános népességben (0,014%). Illetve, hogy már a műtét utáni évben 20-40%-kal csökken az öngyilkossági gondolatok száma."

Ha a 20-szoros arány 20-40%-kal csökken, akkor az még mindig 12-16-szorosa a terápiát nem kapokénak. :D

Köszönöm, hogy önmagadat cáfoltad meg. :)

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.08. 16:31:51

@Lord_Valdez:

"Módszertanilag is problémás az a kérdés is, hogy "őszintén jobban érzi-e", mert honnan tudod, hogy mennyire volt őszinte."

Az őszinte válaszadás minden megkérdezésnél megkérdőjelezhető. Ha ezt problémásnak tartod, akkor minden közvélemény-kutatást annak kell tartanod.

"Az öngyilkosság, az igen. Az egy jól mérhető dolog (arról van is statisztika)"

A legtöbb öngyilkossági kísérlet célja eleve nem az öngyilkosság, hanem a figyelemfelhívás. Főleg nőknél. Na meg azt sem tudhatod, miért történt a kísérlet. Lehet, hogy anyagilag kilátástalan helyzetbe került, mert nem tudta kifizetni az implantátum nálunk másfél-kétmilliós költségét, ami Nyugaton nyilván sokkal több az orvosi díjak miatt. Ennél egy vibrátor sokkal olcsóbb.

Na jó, de legalább gombnyomásra feláll neki, és csak időnként kell újratölteni a gáztartályt. :D Más kérdés, mennyit éres az egészből.

Glokta 2022.01.08. 23:59:13

@Lord_Valdez: Pedig ebben a kérdésben Kovacs Nocraft Jozsefnének igaza van.
Amikor 2016-ban egy amerikai egészségügyi kormányhivatal összefoglalót készített a témában, azt állapították meg, hogy nincs rá bizonyíték, hogy a nemváltás javítana a nemi diszfóriában szenvedők állapotán:
www.cms.gov/medicare-coverage-database/view/ncacal-decision-memo.aspx?proposed=Y&NCAId=282
"Based on a thorough review of the clinical evidence available at this time, there is not enough evidence to determine whether gender reassignment surgery improves health outcomes for Medicare beneficiaries with gender dysphoria. "

és a témában végzett legátfogóbb kutatás is azt állapította meg, hogya nemváltó műtét valószínűleg NEM oldja meg a transzneműek pszichológiai problémáit:
journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0016885
"Persons with transsexualism, after sex reassignment, have considerably higher risks for mortality, suicidal behaviour, and psychiatric morbidity than the general population. Our findings suggest that sex reassignment, although alleviating gender dysphoria, may not suffice as treatment for transsexualism"

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.09. 10:21:26

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Mellément. Csak tényeket mondok. Nincs szükség arra, hogy indokokat találjak ki, mert azok eleve adottak.
Mellékesen, te is elfogadtad őket, amíg a Fidesz be nem paráztatott. Már eleve úgy nőttél fel, hogy körülötted éltek, csak szinte a létezésükről se tudtál, amíg nem mondták neked, hogy utálni kell őket.

"Ha a 20-szoros arány 20-40%-kal csökken, akkor az még mindig 12-16-szorosa a terápiát nem kapokénak."
Jézusom! Nagyon fáj.
Tehát, a 10% (,ami egyes helyeken valójában 40 is megvan), lemegy 0,014*20=0,48%-ra.
Az általános népesség, természetesen nem kap terápiát, mivel nincs rá szüksége. A csökkenést ott kell nézni, ahol van szükség.

A boldogság kicsit problémásabb kérdés, mint az, hogy hol szoktál vásárolni. Azért problémásabb, mert az egy olyan dolog, amivel kapcsolatban az ember hajlamos ambivalens lenni és gyorsan változni a közelmúltbeli események következtében.

Az indok nem befolyásolja azt, hogy egy öngyilkosság bekerül a statisztikába, a boldogtalanság nem.

@Glokta:
Ő most kb. annyira értelmes dolgot csinált, mintha összeszorozta volna a cipőméretét a telefonszámával.

Az első cikk pont arra panaszkodik, hogy hiányoznak a standardizált pszichometrikai módszerek, hogy mérni lehessen. Pont ezt mondtam neki is: nem tudjuk mérni, hogy hogy érzed magad.
A második pedig, amire hivatkoztam, hogy még így magasabb. Az idézett mondat is azt mondja, hogy a műtét, bár enyhíti, lehet, hogy nem elégséges. Na, de senki se állította, hogy csodaszer lenne.

Glokta 2022.01.09. 11:44:45

@Lord_Valdez: de az a kérdés, hogy miért kéne támogatni egy visszafordíthatatlan és drasztikus orvosi beavatkozást, aminek továbbra sem bizonyított a hatékonysága, pedig már több mint 30 éve használják?

Ugye itt arról van szó, hogy mondjuk egy férfi nőnek képzeli magát, és erre az az ajánlott kezelés, hogy azt mondjuk, igaza van és menjen előre ezen az úton.
Ez nem megy kicsit szembe a józan ésszel? Először nem azzal kéne foglalkozni, hogy mi állhat annak a hátterében, hogy ez a férfi nővé akar válni? Például lehet, hogy egyszerűen csak erősen feminin és emiatt kiközösíti a többi férfi? Esetleg családon belüli erőszak vagy más gyerekkori trauma, ami miatt meggyűlöli a férfiszerepet?

De nem, ehelyett egyből, feltétel nélkül támogatni kell a tranzíciót.

Persze ha lenne ennek kísérleti alapja, akkor megérteném (van példa rá, hogy a tudomány szembemegy a 'józan paraszti ésszel') , de a gond az (és az általam mutatott tanulmányok épp ezt igazolják), hogy még 30-50 évnyi alkalmazás után SINCS rá meggyőző bizonyíték, hogy a tranzíció valóban enyhítene a transszexuálisok pszichológiai problémáin, a körükben elképesztően magas az öngyilkossági ráta.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.11. 07:17:55

@Glokta:
Nem támogatásról beszélünk, hanem elfogadásról.

Most sincs és tervben sincs feltétel nélküli tranzíció. Eleve a műtéthez 3 szakvélemény kell: egy pszichiátriai, egy pszichológiai és egy urológiai. (Vagy kiutazni Thaiföldre, ahol nem kérdezősködnek ennyit. Ez egyébként egy szokás, mert jobban bíznak az ottani orvosokban)

Egy kezelés hatékonyságát nem úgy érdemes mérni, hogy a nem érintett emberekhez hasonlítod, hanem úgy, hogy az érintett embereken belül a kezelt és a nem kezelt csoportokat. Ha a nem érintett emberekhez hasonlítod, akkor lényegében az összes gyógymód kudarcnak fog látszani.
Itt egyébként érdemes belegondolni abba is, hogy oké megcsinálod a műtétet, de ettől még a te személyes társadalmi közeged nem fog megváltozni, sem pedig a múltban összeszedett traumáid sem fognak eltűnni. Tehát egy kisebbfajta csoda lenne, ha mindent megoldana.

G. Nagy László 2022.01.11. 08:47:01

@Lord_Valdez: Akármilyen hűvös eljárásnak is tűnik, érdemes volna itt is segítségül hívni a matekot.

Premisszák:

1. A transzneműek kezelését - valamilyen formában, minimum a beszélgetés szintjén - már gyerekkorban érdemes elkezdeni. (Ha ez nem volna igaz, úgy az illiberális tábornak mindenben igaza volna, vége is lenne a vitának.)

2. A transzideológia terjesztése veszélyt jelent a kiskorúakra, minimum oly módon, hogy megzavarja az érzelmi fejlődésüket, de akár úgy is, hogy belesodródnak a dologba, holott alapvetően nem lennének feltétlenül érintettek. A konzervatív pszichológusok szerint ebben a korban a nemi identitás megerősítése volna az üdvös, nem pedig annak gyengítése, lerombolása. (Ha a folyamat csupán általános érzékenyítést jelentene, mint például a mozgássérültek kapcsán ez sima ügy, hiszen egy gyerek sem kéri majd, hogy tegyék nyomorékká, úgy a progresszíveknek lenne tökéletesen igazuk, így a vita ugyancsak lezárható lenne. Nyugat-Európa számos országában ily módon le is zárták a kérdést, még az előtt, hogy a vita elindulhatott volna....)

Ha mindkét premisszát elfogadjuk, abból az következik, hogy az igazság a két tábor álláspontja közt van. Ez esetben a megoldás akkor tisztességes, ha matekalapú. Amit tisztázni érdemes:

1. Mekkora az érintettek száma és mekkora ehhez képest a harmonikus identitással bíró többség?
2. Mekkora kár érheti azt a transzhajlamú gyereket, aki általánosan elfogadó környezetben nő fel, de a konkrét kérdéssel nem találkozik?
3. Mekkora kár érheti azt a transzhajlamú gyereket, akinek elkezdik a nemváltó átalakítását, de később megbánja? Milyen arányt képvisel ez a szegmens a transzok között?
4. Mekkora kár érheti azt az egészséges gyereket, akit a transzkérdésekkel terhelnek?

Attól tartok, hogy ha mindezeket bepakoljuk egy kétkarú mérleg serpenyőibe, az nagyon-nagyon egy irányba fog elbillenni.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.11. 09:47:00

@G. Nagy László:

Ahogy Lord Valdez leírta, a F2M átalakításnál csinálnak neki egy tökéletes, hibátlan küllemű péniszt, ami persze épp arra nem alkalmas, amire egy pénisz való. Gyakorlatilag egy saját bőrrel borított, egy gáztartályból (bizonyára a nem létező herék helyén van a gáztartály) gombnyomásra felfújható dildó. Szexuális izgalomra, orgazmusra, ejakulációra valószínűleg alkalmatlan, képtelen, gyereknemzésre meg végképp.

Ugyancsak Lord Valdez állítása szerint ezek nem leszbikusok, szóval az átalakítás után heteroszexuális nőkkel vagy homoszexuális férfiakkal szeretnének kapcsolatot. Nehezen tudom elképzelni, hogy akár egy egészséges heteró nő, akár egy homó férfi épp ilyen műpéniszre vágyik, amikor akad épp elég valódi is.

Na meg aki már elég felnőtt ahhoz, hogy látott valódi péniszt, azt nehezen lehet megtéveszteni egy bármilyen mesterséges kreálmánnyal. Viszont az átalakított nő terméketlenné válik.

M2F esetén ugyanez, talán azzal a különbséggel, hogy egy vulvát könnyebb utánozni. Természetesen a szexuális izgalom jelei, pl. a nedvesedés nyilván már nem utánozható, ahogy a női orgazmus jelei sem.

Szóval amikor az illető alany szembesül azzal, hogy nem lett belőle igazi, sőt még az igazit megközelítő nő/férfi sem, marad a keserű csalódás. Egy működőképes férfiból vagy nővől csináltak egy gyatra, diszfunkcionális utánzatot.

A mindezzel járó lelki folyamatokat inkább nem is próbálom elképzelni.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.12. 08:13:24

@G. Nagy László:
Nem nagyon hiszek a második létezésében. Az olyan dolgokat nem igazán lehet propagandával befolyásolni, amik nem döntés kérdése. Most képzeld el, hogy jön a balkezeslobbi és bemutatja a gyerekeknek, hogy vannak balkezesek. Hányan fognak azzá válni?
(Abban a mesekönyvben, amiből a hiszti elindult Magyarországon sincs semmi durva. Egyébként megmutatták egy meseterapeutának, hogy mi a véleménye róla és tudod, hogy mit mondott. A mesekönyvvel egyetlen baj van, hogy a történetek túl bonyolultak a célkorosztály számára.)

Az egy tévedés, hogy a nemi identitást kívülről kell megerősíteni. Azt nem kívülről kapod. Ha, te egy erdőben nősz fel, akkor is ki fog alakulni. A hozzátartozó társadalmi elvárások nem.

A matematika alapú megközelítés bullshit, de legjobb esetben is naiv.
1. Az első kérdés irreleváns, mert ezen az alapon a gyerekrákot is figyelmen kívül lehetne hagyni, hisz gyerekkorban a rák igen ritka.
2. Ezt nem igazán lehet számszerűsíteni (nincs mérőszáma a pszichés fájdalomnak), de hidd el, hogy nem az az egyetlen bajuk, hogy a környezet elutasítja őket. Ők saját magukat is elutasítják abban a formájukban. Ugyanolyan traumaként élik meg, mint amikor egy kislány 20 éves és még mindig nincs semmi melle. Szégyelli a testét.
3. Ez némileg álprobléma. Akkor lenne komoly kérdés, ha bemondásra elkezdenék, de ilyen nincs. Már az első lépéseket is évekkel a felismerés után teszik meg. Nyilván van hibaszázalék, mint ahogy még egy mandulaműtétnél is van, de épp ezért nem ugranak bele vakon, hogy minél kisebb legyen.
4. Nincs erre szükség. Egy olyan társadalomban, ahol benne van a köztudatban, hogy ilyen is lehetséges, semmi szükség specifikusan a gyerekeket bombázni ilyen kérdésekkel.
Magyarországon speciel nincs és a transznemű nagyjából a marslakó és a migráns között van. Már többen hallottak arról, hogy van ilyen is.

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
"Egy működőképes férfiból vagy nővől csináltak"
Egy nem működőképesből.

"A mindezzel járó lelki folyamatokat inkább nem is próbálom elképzelni."
Nincs is rá szükség. Le lehet ülni beszélgetni velük. Nem szükséges az ismeretek hiányát fantáziával feltölteni, ha lehetséges ismeretekkel is.

G. Nagy László 2022.01.12. 08:43:52

@Lord_Valdez:

"Nem nagyon hiszek a második létezésében. (...) A matematika alapú megközelítés bullshit, de legjobb esetben is naiv."

1. Ha tagadod a második premisszát, úgy ez esetben nincs létjogosultsága a matekos megközelítésnek. Alapból bullshitnek nevezni elég meredek egyébként. A naiv jelzőt elfogadom, egy idealistának muszáj naivnak megmaradnia.

2. Ha tagadod a második premisszát, azzal számos konzervatív pszichológus álláspontjával masírozol szembe. Simán lehet, hogy jobban értesz hozzá, mint ők, én ebben nem fogok tudni objektív döntést hozni. De az egész biztos, hogy nekik jobban hiszek. (Ez az igazi nagy gáz: te is, én is, de még a pszichológusok többsége is hitekre építi a tudományát...)

alöksz róz 2022.01.12. 13:18:56

@G. Nagy László: "A transzneműek kezelését - valamilyen formában, minimum a beszélgetés szintjén - már gyerekkorban érdemes elkezdeni." - csak az a nem mindegy, hogy mikor. az óvodás korban, ami a saját nemmel való azonosulás időszaka, ez egy rendkívül káros, és ki kell mondani: tudatosan romboló tevékenység.

alöksz róz 2022.01.12. 13:20:04

@Lord_Valdez: "Nem nagyon hiszek a második létezésében." - akkor tudománytagadó vagy. alusisakos laposhívő.

alöksz róz 2022.01.12. 13:30:01

@Lord_Valdez: "Az olyan dolgokat nem igazán lehet propagandával befolyásolni, amik nem döntés kérdése" - dehogynem. pl spárta, szinte kötelező volt a buzulás.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.12. 15:27:09

@Lord_Valdez:

Ha nem jó a matek, akkor fogalmazz egyértelműen, szabatosan.

"Az indok nem befolyásolja azt, hogy egy öngyilkosság bekerül a statisztikába, a boldogtalanság nem."

Hú, ezt aztán nagyon világosan megfogalmaztad! Ja, nem is...

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.12. 15:47:38

@Lord_Valdez:

"Az egy tévedés, hogy a nemi identitást kívülről kell megerősíteni."

Önmagadnak mondasz ellent. Ha nem kell valamelyik irányban kívülről megerősíteni - holott ugye az egész gyerekkor erről is szól -, akkor az általad ill. az efftársaid által helyesnek vélt irányban sem kell.

"Azt nem kívülről kapod."

Kívülről IS. Nemi szerepek tanulása, ugye. A nemnek megfelelő viselkedési minták, ugye?

"Ha, te egy erdőben nősz fel, akkor is ki fog alakulni. A hozzátartozó társadalmi elvárások nem."

Persze, de az erdőben nincsenek is szakállas nénik, akik a lányos kisfiúból lányt akarnak csinálni és vice versa.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.12. 15:49:27

@G. Nagy László:

"De az egész biztos, hogy nekik jobban hiszek."

Lord Valdeznek kellene hinned, feltétlenül. Ő progresszív, tehát mindig igaza van.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.13. 07:16:43

@G. Nagy László:
Volt az utilitarizmusnak egy irányzata, amelyik hitt abban, hogy mindent lehet mérni, de ez az irányzat túlhaladott.

Én abban hiszek, hogy nem létezik konzervatív pszichológia, sem liberális pszichológia, sem progresszív pszichológia. A kérdés ugyanis az, hogy mit mutatnak a tények.

@alöksz róz:
Szerintem bővítsd egy picit a történelmi ismereteid.

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Kevered a szezont a fazonnal. Nem a nemi identitást erősítik meg, hanem a testet igazítják hozzá.

A nemi szerep nem összekeverendő a nemi identitással.

Meglennél lepve, hogy a természetben mennyi furcsa dolog van.

G. Nagy László 2022.01.13. 07:48:53

@Lord_Valdez:

Mindketten tudjuk, hogy ennek nem sok köze van a kérdéshez. Nyilvánvaló, hogy nem mérhető minden, legfeljebb majdnem minden. De itt nem arról van szó, hogy te, vagy bármelyik progresszív azt mondaná: "Srácok, megpróbáltuk, nem megy. A létszámadatokat még csak-csak meg tudjuk számolni, de a pszichikai károkozás mértéke egyik oldalon sem mérhető, bocsika." Sokkal inkább az a helyzet, hogy önkényesen, ideológiai alapon, sok évtizedes pszichológiai tudást a sutba hajítva azt állítjátok, hogy az egészségeseket semmiféle kár sem érheti. (Vagyis nem azt mondod, hogy nem mérhető, hanem kijelented, hogy nulla.) Jöjjenek hát a transzvesztita mesemondók, a műpéniszes, szivárványszínű majmok, hiszen ezekkel senki sem sérül, mindenki csak nyerhet. Ne haragudj, de ezzel a dogmatikus állásponttal nemhogy egyetérteni, de még vitázni sem tudok.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.13. 14:35:26

@Lord_Valdez:

"Én abban hiszek, hogy nem létezik konzervatív pszichológia, sem liberális pszichológia, sem progresszív pszichológia."

Ez is egy vélemény. Tény viszont az, hogy vannak konzervatív, liberális és "progresszív" pszichológusok, akik sok dologban nem értenek egyet. Hogy aztán ezt minek nevezed, az már a te dolgod.

"A kérdés ugyanis az, hogy mit mutatnak a tények."

Az egyik kérdés az, mint nevezel ténynek, mit elméletnek és mit véleménynek. A másik kérdés az, milyen következtetést vonsz le ezekből.

"Kevered a szezont a fazonnal. Nem a nemi identitást erősítik meg, hanem a testet igazítják hozzá."

A testet barkácsolják hozzá az általuk vélt nem identitáshoz. Ebből lesznek aztán az impotens, beépített dildós, magtalan nyomorékok, akik sem a nőknek, sem a férfiaknak nem kellenek. Aztán a saját buborékukban bizonygatják egymásnak, hogy valóban ezt akarták, és talán még el is hiszik.

"A nemi szerep nem összekeverendő a nemi identitással."

Csak éppen szorosan összefügg a kettő, kölcsönösen meghatározzák egymást.

"Meglennél lepve, hogy a természetben mennyi furcsa dolog van."

Te már csak tudod. Érdekes módon mindennek ellenére a kétfejű borjú miatt nem írják újra a taxonómiát. Sőt még csak külön nemet sem kreálnak neki.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.15. 10:47:12

@G. Nagy László:
Itt súlyos csúsztatások vannak.
1. Megint progresszívnek bélyegzel, de ez részletkérdés.
2. "önkényesen, ideológiai alapon, sok évtizedes pszichológiai tudást a sutba hajítva" Ez nem igaz. Pont az a sok évtizeded pszichológiai tudás, hogy ilyen gyerekek léteznek és foglalkozni kell velük, mert veszélyben vannak.
3. "az egészségeseket semmiféle kár sem érheti" Mitől érné? Az ember nemi identitása sokkal erősebb lábakon áll annál, hogy egy huzat elfújja. Szerintem te ezt valahogy úgy képzeled el, mint az 1984 két perc gyűlöletét, hogy rendszeres, intenzív agymosás van.
4. "Jöjjenek hát a transzvesztita mesemondók, a műpéniszes, szivárványszínű majmok" Ezt hívják cherry pickingnek. Ezek mindenhol extrém esetek és még a legprogresszívebb aktivisták se ezért harcolnak.

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
A pszichológiában sok minden nem mérhető és kísérletileg nem ellenőrizhető, ezért sok párhuzamos elmélet elfér egymás mellett. Ugyanakkor ebből nem következik, hogy semmi se ellenőrizhető, illetve, hogy nincs egy csomó dologban konszenzus. Erős túlzás arról beszélni, hogy külön pszichológiák vannak.

A tudomány filozófiának azért van egy jól bevett terminológiája.

Miért gondolod, hogy egészséges az, akinek nem passzol az identitása a testéhez?

A nemi szerepet a társadalom határozza meg és időben és térben erősen eltérő tud lenni, sőt társadalmi osztályonként is.
Mellékesen, korunk bizonyos problémáit pont az okozza, hogy a társadalmi elvárások bizonyos nemi szerepeket illetően igen gyorsan változtak és egyszerre élnek még azok az emberek, akik a régi szerepekhez szocializálódtak és azok, akik a drasztikusan új szerepekhez. Korábban az ilyen változások több generáció alatt zajlottak le.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.15. 12:26:59

@Lord_Valdez:

Ha a nemi szerepeket meghatározó társadalmi elvárások olyan gyorsan változnak, mint ahogy írod, ez esetben miből gondolod, hogy egy LMBTQ...XYZ-aktivista előre tudja, milyenek lesznek ezek az elvárások, mire a nemátalakított gyerek/kamasz felnő, sőt mire középkorú lesz:?

Egyáltalán, ha a társadalom toleranciájára apellálsz, akkor miért baj, ha a nemi identitás és a test eltér egymástól?

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.16. 12:54:31

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Nem tudja, viszont ez nem csak a transzok problémája. Ez mindenki problémája.
Ugyanakkor ez egy olyan dolog, amivel nem tudunk mit csinálni. Egyikünk se látja előre a jövőt, és a jövő normáit. Lehet, hogy olyan jövő áll előttünk, ahol az állati termékek fogyasztása erkölcstelen, de az is lehet, hogy olyan, ahol a kannibalizmus is elfogadható. 150 éve a férjtől senki se várta, hogy aktívan vegyen részt a gyereknevelésben, az alkalmankénti fegyelmezést leszámítva, ma meg azt várjuk, hogy egyenlően tegye. Lehet, hogy 50 év múlva ezt a családi robot vagy AI csinálja majd és arra néznek furcsán, aki nem így tesz. Lehet, hogy egy erősen puritán világ vár ránk, de az is lehet, hogy egy sokkal promiszkuózusabb. Nem tudjuk, hogy mi számít majd helyesnek, helytelennek.
De ez megint olyan érv, ami nem használható semmire, mert minden cselekvésről (beleértve a cselekvés hiányát is) azt hozza ki, hogy potenciálisan helytelen.

Azért baj, mert szenved. Ez a probléma független a társadalom elfogadásától, itt saját magát nem tudja elfogadni. A társadalom egy másik réteg.

(Apropó társadalmi elfogadás: tegnap beszéltem az egyik M2F ismerősömmel. Baromira el van keseredve, mert a munkahelye egy cérnaszálon függ. Azt mondták neki, hogy a jelen politikai helyzetben kockázatos őt foglalkoztatni...)

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.16. 15:12:42

@Lord_Valdez:

"Nem tudja, viszont ez nem csak a transzok problémája."

OK, de csak a transzok azok, akiket műtéti úton visszafordíthatatlanul megváltoztatnak. Őket fosztják meg a örökre gyermeknemzés lehetőségétől, ráadásul egyre gyakrabban olyan fiatal korban, amikor még nem is képesek felmérni ennek következményeit a későbbi életükre.

"Azt mondták neki, hogy a jelen politikai helyzetben kockázatos őt foglalkoztatni..."

Persze, egyszerűbb és könnyebb mintegy vis maiorként külső, a cégtől független okokra hivatkozni, és ettől még a kirúgott illető sem sértődhet meg.

Nézd, nekem semmi bajom azzal, ha valaki érett felnőttként úgy dönt, hogy _saját_pénzén_farok helyett pinát akar vagy fordítva. Kiröhögöm persze, ahogy röhögök a már említett Vay "Blankán", de hát Magyarországon még jogom van a szabad véleménynyilvánításra. (Németországban vagy az USA-ban persze már börtönt kapnék érte.)

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.16. 15:14:23

Kimaradt:

De a gyerekeket, serdülő fiatalokat hagyják békén.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.18. 07:01:42

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Ezek szerint felnőtt korban elfogadod. Ez már komoly előre lépés.
Az állam általi finanszírozás soha nem is merült fel Magyarországon.

Nem rúgták ki, csak megemlítették. Gondolom, sejted, hogy milyen érzés így élni, kb. mint 1960-ban úgy, hogy a nagybátyád püspök.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.19. 12:51:40

@Lord_Valdez:

Soha nem vitattam el egy felnőtt jogát ahhoz, hogy úgy nyomorítsa meg magát, ahogy neki jólesik. Ha ez még boldoggá is teszi, az kész nyereség.

Ám tőlem se vitassa el senki a jogot ahhoz, hogy szabadon kinyilvánítsam a véleményemet róluk. Ahogy az ahhoz való jogomat sem, hogy ne tekintsem nőnek a los angelesi uszodában a farkát kislányoknak mutogató "nőt", sőt azt sem, aki magát nőnek vallva női börtönben helyezteti el magát, ahol aztán sorra felcsinálja a valődi női rabokat. Ja, és azokat az M2F "női" sportolókat se legyek köteles nőnek tekinteni, akik férfi csontozattal, férfi izomzattal és férfi erejű szívvel szereznek maguknak meg nem érdemelt előnyt a női versenyeken.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.19. 12:56:27

@Lord_Valdez:

Mit dolgozik ez a te sanyarú sorsú M2F barátod?

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.22. 07:48:02

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Nyugodtan elmondhatod a véleményed, legfeljebb nincs igazad.

Ezeket problémákat is nagy részben az okozza, hogy a jogalkotás rövidlátó.
(Az izomzatuk egyébként messze nem annyira erős, köszönhetően az alacsony tesztoszteron szintjüknek)

Azt inkább nem mondanám meg, mert esetleg valaki ráismer.

alöksz róz 2022.01.22. 23:33:05

@Lord_Valdez: "Az izomzatuk egyébként messze nem annyira erős, köszönhetően az alacsony tesztoszteron szintjüknek" - a nőkénél így is biztos hogy erősebb.
és újabban még az se biztos, hogy alacsony vagy alacsonyabb lesz a tesztoszteronszintjük, hiszen ha bejön amit ti szeretnétek, elég lesz már csak kijelenteni, hogy melyik kategória. usába néhol már ezt nyomatják a liberálfasiszták.

és egy nő se fog soha semmit nyerni.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.23. 09:56:43

@alöksz róz:
Van olyan félelem, hogy a transzik kiszorítják a nőket, de egyelőre még kevés az adat. Egyetlen egyszer engedtek egy M2F transzit indulni női súlyemelésben, de vesztett.

Herék hiányában biztosan alacsonyabb. Bemondásra senki se lesz transzi.
Az olimpiai bizottság egyébként tesztoszteronszinthez köti a női kategóriában való indulást.

Egyébként itt is érdemes felfedezni, hogy a problémát a dogmatikus gondolkodásmód okozza. Azzal, hogy a világot férfiakra és nőkre akarja bontani, megteremti azt a problémát, hogy nem tudja jól elhelyezni azokat, akikre egyik sem igaz eléggé. Ha pl. az olimpiai bizottság úgy döntene, hogy úgy kezeli a kérdést, mint mondjuk Ausztrália, akkor nem léteznének az olyan anomáliák, mint Caster Semenya (,aki ugyebár kromoszomálisan férfi, gonadiálisan nem publikus, de az ilyen típusú interszexek többnyire mikropénisszel rendelkeznek és apró herékkel, hormonálisan valahol félúton, pszichológiailag nem tudni, csak azt, hogy leszbikus, jogilag nő). Ausztráliában ilyenkor bekerül az "egyéb" kategóriába és probléma megoldva.

alöksz róz 2022.01.23. 11:34:06

@Lord_Valdez: "Herék hiányában biztosan alacsonyabb. Bemondásra senki se lesz transzi.
Az olimpiai bizottság egyébként tesztoszteronszinthez köti a női kategóriában való indulást." - csakhogy szerintetek nem kell hiányozni a heréknek, úgy is lehet nő ha heréi vannak. úgy is lehet nő, ha magas a tesztoszteronszintje. azaz éppen azt szeretnétek elérni, hogy bemondásra menjen.
látom logikából nem vagy olyan jó. de szerencsére én igen.

"Egyébként itt is érdemes felfedezni, hogy a problémát a dogmatikus gondolkodásmód okozza." - egyáltalán nem. a problémát az okozza, hogy szokásotokhoz híven egy 0,01 százalékos kisebbség vélt érdekeinek vélt teljesüléséért tönkretennétek az 50%-ét. (vagy pl ha az óvodáskorúak elleni merényleteteket nézem, akkor nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy 0,1%-ért akarjátok tönkretenni az egészet)
"Azzal, hogy a világot férfiakra és nőkre akarja bontani, megteremti azt a problémát, hogy nem tudja jól elhelyezni azokat, akikre egyik sem igaz eléggé." - ezt a problémát ti teremtettétek, vagy csak nektek probléma. az emberek kilencvenkilenc egész sok százalékának tökéletesen megfelel a felosztás és hát az emberek kilencvenkilenc egész sok százalékára valóban igaz is, hogy férfiakból és nőkből áll. bármennyire is próbáljátok a nyilvánvalót tagadni :-)

"Ausztráliában ilyenkor bekerül az "egyéb" kategóriába és probléma megoldva." - egyáltalán nincs megoldva a probléma, mert nem egyébnek akarják magukat tekinteni, elismertetni, hanem nőnek.
de amúgy ja, én is odaraknám. aztán szervezzenek maguknak versenyeket. mint a paralimpia.

alöksz róz 2022.01.23. 11:39:59

@Lord_Valdez: amúgy spártában divat volt a buzulás, ha nem tudnád. és nem az történt, hogy egyszercsak elkezdtek buzik születni.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.24. 07:40:50

@alöksz róz:
1. nem szerintetek. Érdemes egy bitnél nagyobb felbontású világképet elképzelni
2. Nincs tudomásom arról, hogy lenne olyan törekvés, hogy a sport világában bárki indulhasson bárhol bemondásra

Pontosan erről beszélek. Az egyszerű világkép, amibe nem fér bele a valóság. Nem árt, ha tudod, a kevés és nincs között végtelenszeres a különbség.
Az is baromság, hogy bárki is kárt tenne a gyerekben. Sem nem transzulnak be, sem nem buzulnak be, ha látnak egyet.

Természetesen, van olyan lehetőség, hogy bedugom a fejem a homokba és úgy teszek, mintha nem léteznének, csak akkor nem kell sírni, amikor Caster Semenya sorra nyeri a versenyeket.

Az egyéni szocprobléma. A jelenlegi magyar szabályozás azonban még ezt se teszi lehetővé.

Spártára pont nem volt jellemző. Athénra és Thébaira volt. Sőt elárulok egy titkot: Rómában is teljesen elfogadott volt, kivéve a hadsereget.

alöksz róz 2022.01.24. 17:36:57

@Lord_Valdez: 1. nem? hát akkor mi mellett érvelsz?
2. akkor le vagy maradva.

"Pontosan erről beszélek. Az egyszerű világkép, amibe nem fér bele a valóság. Nem árt, ha tudod, a kevés és nincs között végtelenszeres a különbség." - nem árt, ha tudod, hogy a végtelenszeres különbség ellenére se lesz végtelen nagy probléma :-) hanem csak egy elenyésző kis probléma, amit szeretnétek jó nagyra fújni, és amire hivatkozva egy valóban nagy problémát szeretnétek okozni.
milyen valóságról beszélsz, ami szerinted nekem nem fér bele? eddig még ott tartunk, hogy én elismerem, hogy van egy 0,1 (tökmindegy) százalékos kisebbség, akinek nem tetszik a férfi-nő felosztás vagy nem illik rá, a többire meg igen és nekik meg tetszik.
és nem én akarom ráerőltetni, hanem ő akarja magát erőszakkal beleerőlteni egy rá nem illő kategóriába. akkor hol a probléma, a kategóriában? logika.

"Az is baromság, hogy bárki is kárt tenne a gyerekben." - mert aki a gyerekek természetes és egészséges fejlődését meg akarja zavarni, az vajon mit csinál?
"Sem nem transzulnak be, sem nem buzulnak be, ha látnak egyet." - nem is ez az állítás. ez egy klasszikus szalmabábérvelés.

"Természetesen, van olyan lehetőség, hogy bedugom a fejem a homokba és úgy teszek, mintha nem léteznének, csak akkor nem kell sírni, amikor Caster Semenya sorra nyeri a versenyeket." - mert ki akar úgy tenni, mintha nem léteznének? ez is szalmabáb. nem szabad engedni a nők között indulni, és ennyi.

"Spártára pont nem volt jellemző. Athénra és Thébaira volt." - dehogynem volt jellemző, nem ártana egy kicsit frissíteni a történelmi ismereteidet. théba nagyon jó példa. athénban is menő volt, de ott inkább a pederasztaságból csináltak divatot az öreg perverz filozófusok. na de most hogy túlestünk a mellébeszélésen, elmondhatod, hogy szerinted az adott helyen egyszercsak elkezdtek buzik születni?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.25. 12:53:39

@Lord_Valdez:

"Nyugodtan elmondhatod a véleményed, legfeljebb nincs igazad."

Vagy esetleg neked nincs igazad. Ugye nálunk még nincs törvénybe iktatva, hogy egy LMBTQ...XYZ-harcosnak mindig igaza van.

@alöksz róz:

Érdekes, hogy az LMBTQ...XYZ-harcosok tucatnyi nemet akarnak elfogadtatni, ám a transzikat feltétlenül az ellenkező nemhez akarják soroltatni, pl. a férfiből "nővé" operáltakat mindenáron nőként akarják elfogadtatni. Pedig kreálhatnának nekik is külön nemet, és aztán akként indulhatnának a sportversenyeken.

Pár napja olvastam egy amerikai egyetemistáról, aki ezidáig férfiként sportolt (futott, ha jól emlékszem), aztán idéntől nőként folytatja, és természetesen sorra nyeri a versenyeket. A valődi nők meg max. sokadikként futhatnak be.

Kellene rendezni külön versenyeket transziknak, de persze ez nem kóser nekik, mert ott nem tarolhatnának az alapból általában gyengébb fizikumú nők ellen.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.26. 07:31:35

@alöksz róz:
Amellett, hogy ezt lehet ennél sokkal normálisabban is kezelni.
Ez a hisztéria nem segít senkin.

Jelenleg van probléma. Azzal, pl. hogy a jog nem ismeri el a létezésüket kreált egy problémát.
Most az, hogy kevés embert érint, attól még létezik. Attól, hogy te nem vagy köztük, szintén.

De nem zavarja meg.
Ha nem ez a probléma, akkor mégis mi zavarodik meg?

Jogilag ő nő, tehát nem tudod nem engedni.

Buzik mindenhol és mindig is voltak. Sőt, még csak azt se mondható, hogy csak az emberek közt, mert az állatvilágban is vannak.

@G. Nagy László:
Pont itt látható, ahogy a hatalom belenyúl a tudományba. Az MCC-t a Fidesz finanszírozza, illetve nem győzi hangsúlyozni, hogy ez azért akkor is keresztény ország és az amerikai tudomány nem biztos, hogy működik a magyar lelkeken. Mellesleg emésztgesd az "Értékközpontú Pszichológusok" fogalmát is, akik az "jó" és "rossz" klasszikus értelmezésében hisznek.
Magyarul, pont ez az a cikk, amikor az ideológia belelép a tudományba.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.26. 18:47:33

@Lord_Valdez:
""Lia közel sem volt ahhoz, hogy győzelmekért küzdjön a férfiak mezőnyében 50 és 100 méteren. De mivel biológiai férfi, ezért természetes, hogy sokkal jobban képes teljesíteni a nők között" - mondta Thomas csapattársa korábban."

"Lia Thomas férfinak született, élete jelentős részét így is élte le, valamint egyetemi karrierjének első két évében is a férfiak között indult az úszóversenyeken. Egy éve azonban váltott, és transznemű nőként kezdett el versenyezni biológiai nők ellen. Nem is csoda, hogy gyakorlatilag mindent megnyert, és megdöntötte többek között a későbbi olimpiai bajnokok, Missy Franklin és Katie Ledecky egyetemi csúcsait is."

www.origo.hu/nagyvilag/20220125-harmadrendu-allampolgarok-amerikaban-a-nok-a-transznemu-sportolok-miatt.html

"Jogilag ő nő, tehát nem tudod nem engedni."

De csak jogilag. Ha jól tudom, Svájcban van az az új szabályozás, hogy bemégy az állami hivatalba, és kijelented, hogy mostantól nő vagy - és onnantól jogilag valóban nő leszel.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.27. 07:20:47

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Nem ismerem a svájci szabályokat, ezért ezt nem tudom véleményezni.
Azt viszont igen, pont ezért kellene a témával értelmesen foglalkozni, csak sajnos a politikai szereplők nem akarnak. Nekik jobb érzés dagonyázni a problémában, mint kezdeni vele valamit.
Mert egyébként nem igaz, hogy nem lehetne jobb szabályozásokat kitalálni. Én pl. simán felvennék egy új nem réteget, az orvosi nemet és azon belül: cisz férfi, transz férfi, interszex, transz nő, cisz nő. 1 byte extra adat emberenként és egy csomó ilyen jellegű problémát megoldana.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.27. 12:47:28

@Lord_Valdez:

Attól, hogy esetleg nem Svájcban van, még lehet véleményed róla, nem?

"az orvosi nemet"

Miért orvosi?

"1 byte extra adat emberenként"

1 byte biztos nem lenne elég, minimum 4 byte kellene. Mert megjelenne az igény az alnemekre, az al-alnemekre stb. Továbbá nem valószínű, hogy 256 vagy még több "nem" számára rendeznének külön versenyeket.

Másfelől amióta a férfiak is szülhetnek és a nőknek is lehet péniszük, elavulttá vált maga a nem fogalma is. :D

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.27. 20:48:43

@Lord_Valdez:

Még valami eszembe jutott. Te és az elvtársaid is azt sulykoljátok, hogy a többséget nem éri hátrány a mindenféle transzik meg egyéb "nemek" állítólagos jogainak érvényesítésétől.

Pedig "csak" az egyenjogúságukat évszázadok alatt kiharcolt nőket éri komoly hátrány. Farkukat meresztgető férfiak a női öltözőkben, biológiai férfiak a női versenyeken. Te ugyan csak Semenyát - vagy hogy is írják, nem nézek utána - említed, de elegánsan elsiklasz a fenti kommentemben említett Lia Thomas esete fölött, aki sorra nyeri a nők között az egyetemi versenyeket.

Hol is marad a női egyenjogúság, ha az álnők akadálytalanul közéjük tolakodhatnak, és visszaélhetnek férfias adottságaikkal?

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.29. 09:28:27

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Lehetne, csak nem szeretek úgy nyilatkozni dolgokról, hogy gőzöm sincs róla.

Azért orvosi, mert végül is orvosi jellegű különbségekről beszélünk. Amúgy is az egyik kitalált kifogás az, hogy az orvosnak fontos tudni.

Nem igazán látom, hogy mi szükség lenne további részletezésre, de ma már az adattárolás nem jelent problémát, tehát akármennyi extra adatot felvihetsz.

Nem elavulttá vált, csak részletesebbé.

Vannak elvtársaim? Szerintem, egy csöppet el vagy tévedve.

Hogy meresztgeti azt, ami nincs? Itt utalnék vissza arra, hogy az egész problémát az okozza, hogy a jogalkotás nem kezeli a kérdést. Semmilyen akadálya nincs annak, hogy úgy határozd meg a jogszabályt, hogy a jogi nemet csak a műtét után változtatják meg.
Lia Thomas esete is csak azt erősíti, hogy elégtelen a kérdés jogi szabályozása. (Aminek meg az az oka, hogy a legtöbb ember baromi keveset tud a témáról)

Rossz ajtón kopogtatsz. Én soha nem harcoltam a női egyenjogúságért. Nem vagyok feminista.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.30. 14:39:59

@Lord_Valdez:

"Lehetne, csak nem szeretek úgy nyilatkozni dolgokról, hogy gőzöm sincs róla."

Jopos, igazad van, jobb nem is olvasni arról, ami ellenkezik az ideológiáddal.

"Azért orvosi, mert végül is orvosi jellegű különbségekről beszélünk."

Hm. Mindeddig úgy tudtam, hogy épp arról szól a dolog, hogy az orvosilag megállapítható biológiai nem nem egyezik azzal, aminek az illet érzi magát.

"Amúgy is az egyik kitalált kifogás az, hogy az orvosnak fontos tudni."

Ez igaz, nem lenne kimondottan célszerű egy M2F esetén a teherbeesést segítő eljárásokat alkalmazni. De egy méhnyakrákszűrés is érdekes eredményeket adna. :D

"Nem elavulttá vált, csak részletesebbé."

Mint a kétfejű borjú.

"Vannak elvtársaim? Szerintem, egy csöppet el vagy tévedve."

Gondolod, hogy a véleményeddel egyedül állsz a világban? :O

"Hogy meresztgeti azt, ami nincs?"

Azt, ami van - hiszen a nőknek is lehet péniszük, n'est-ce pas? Google a barátod, ha jól tévedek, egy los angelesi uszodában történt pár hónapja, keress rá. Az uszoda azzal utasította el a kislányok szüleinek panaszát, hogy a férfinak joga volt a női öltőzőben vetkőzni, mert nőnek vallotta magát.

"Semmilyen akadálya nincs annak, hogy úgy határozd meg a jogszabályt, hogy a jogi nemet csak a műtét után változtatják meg."

Erről kérdezd meg a transzi "közösséget", meg fogsz lepődni.

"Lia Thomas esete is csak azt erősíti, hogy elégtelen a kérdés jogi szabályozása.

Csak nem azt akarod mondani, hogy hiba volt engedni, hogy a nők között versenyezzen? :O

"Én soha nem harcoltam a női egyenjogúságért."

Azt veszem észre.Kvára nem zavar téged, hogy a magukat ilyen-olyan alapon nőnek valló férfiak a legjobb úton vannak afelé, hogy kiszorítsák a nőket pl. a sportversenyekből. De tovább megyek: női kvóta. Bár hülyeségnek tartom, de milyen egyszerűen mnegoldható, csak a férfi vezetők felének nőnek kell vallania magát, és máris megoldódott a női kvóta gondja.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.31. 07:46:13

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Kreatív értelmezése annak, amit mondtam.

A "biológiai" nem egy elnagyolt koncepció és ezen tudna segíteni.

Nem olyan, mint a kétfejű borjú. Szerinted hány transzi van az USA-ban?
Hát, pontosan nem tudni, de az UCLA egyik tanulmánya szerint 1,4 millió. Ez nekem egy kicsit soknak tűnik, de az tuti, hogy nem olyan egzotikum, mint a sziámi ikrek. Nem véletlen, hogy először az USA-ban kezdtek el foglalkozni a kérdéssel, lévén, hogy több százezer embert nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Valószínűleg más is gondolkodik így.

És itt utalnék vissza immáron sokadik alkalommal arra, hogy jobb szabályozásra van szükség, de ez lehetetlen, amíg az emberek nem lépnek túl az általános iskolás gondolkodási kereteken.

A jelenlegi helyzet képest üdvözölni fogják, lévén, hogy most sehogy nem jegyzik be.

Valószínűleg hiba volt.

Ha megcsináljuk a jogi kezelés reformját, akkor ez nem fog előfordulni.
Mellesleg, a női kvóta egy baromság. Minden kvóta és pozitív diszkrimináció (és a negatív is pont ugyanezért) káros, mert irreleváns szempontot hoz be a döntéshozatalba, ami miatt szuboptimális lesz a döntés.

alöksz róz 2022.01.31. 20:33:54

ez még mindig megy? :D

alöksz róz 2022.01.31. 20:43:35

"Jogilag ő nő, tehát nem tudod nem engedni." - ezt a hibát már fentebb elkövetted egyszer. azon vagy, hogy bárki bemondásra jogilag nő lehessen, miközben mutogatsz vissza hogy hát jogilag nő, nem is lehet nem engedni.
szerintem meg ne lehessen bárki jogilag nő.

(amúgy dehogynem. még semenyát se engedték egy darabig. és bónusz a 2016-os NŐI 800m dobogójáról egy kép: kep.cdn.indexvas.hu/1/0/1803/18037/180379/18037993_7d1f62df3c83b56685fbd6655900885e_wm.jpg )

"De nem zavarja meg.
Ha nem ez a probléma, akkor mégis mi zavarodik meg?" - de megzavarja, ez a tudomány álláspontja. 6-os 12-es stb karikákra emlékszel, miért vannak? pont a transzik lennének ez alól kivétel?

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.02.01. 07:46:25

@alöksz róz:
Szerintem az alapokat sem érted.
Azért lett ő jogilag nő, mert a születéskor nőként kategorizálták.
Semenya 5-alfa-reduktáz hiányos interszexuális. Az ilyen magzatból hiányzik egy enzim, ami dihidrotesztoszteron termeléséhez szükséges, ezért a magzati androgenizáció elakad. Amikor megszületik az orvos annyit lát, hogy egy lyuk van a gyerek lábai közt, fütyi sehol, zsupsz, ráírja a papírra, hogy lány. Aztán pubertáskorban beindul a tesztoszteron termelés, mert a herék, bár fejletlenek és a hasüregben vannak, de azért valamennyire működnek és próbálják bepótolni, amit magzatkorban nem sikerült. Ekkor elkezd megnőni a csikló, de rendes pénisz nem fejlődik ki és általában leszállnak a herék is.

Nem, nem zavarja. Ez a tudomány álláspontja.
A karikák politikusok miatt vannak.
Sőt, olyannyira nem, hogy mutatok valamit:
en.wikipedia.org/wiki/Breeching_(boys)#/media/File:Franklin-Roosevelt-1884.jpg
Látod ezt a helyes kislányt? Nem az. Ez Franklin Delano Roosevelt, az USA leendő elnöke.
És ezt?
en.wikipedia.org/wiki/Breeching_(boys)#/media/File:Maria_Fyodorovna_and_her_son_Niki.jpg
Ő második Miklós orosz cár.
Régen a gyerekeket 6-8 éves korukig teljesen uniszex módon öltöztették és kezelték. (Magas volt gyerekhalandóság, a ruha meg drága, a családok is nagyok voltak.)
Az, hogy már csecsemőkortól különbözően kezeled a fiúkat és lányokat, egy XX.századi dolog. Ezen a ponton utalok a konzervatívok örök téveszméjére: normális az, amiben felnőttem, a világ mindig is olyan volt, mert az a természet rendje.

alöksz róz 2022.02.01. 13:14:41

@Lord_Valdez: dehogyisnem értem, te akarod keverni és te beszélsz mellé.
(szerintem teljesen nyilvánvalóan azért, mert még te is gyengének érzed az érveidet.)

"Azért lett ő jogilag nő, mert a születéskor nőként kategorizálták." - vannak ilyen tévedések, és vannak születéskor meghatározhatatlan neműek is. nem vitatja senki, mégis folyton ezt bizonygatod (szalmabáb). azt mondom, hogy ez nem ok arra, hogy bárki bemondásra bármilyen nemet válasszon magának.

"A karikák politikusok miatt vannak." - hasraütöttek és kitalálták?

alöksz róz 2022.02.01. 13:55:11

@Lord_Valdez: folyt.
"Régen a gyerekeket 6-8 éves korukig teljesen uniszex módon öltöztették és kezelték." - ez így hazugság.
az öltöztetésből valóban nem csináltak ügyet (az csak a fogyasztói társadalom terméke vagy csúnyábban konzumidiotizmus). de nem kezelték uniszex módon módon a gyerekeket, a nemiségüket nem mosták össze "semlegesneműre", nemi identitásuk megélésének kialakításában, a nemi szerepek átadásában stb stb a neveléssel aktívan részt vettek.
"Az, hogy már csecsemőkortól különbözően kezeled a fiúkat és lányokat, egy XX.századi dolog." - szalmabáb, csúsztatás és összemosás (és így egyben nyugodtan nevezhető újabb hazugságnak)
ki beszélt csecsemőkorról? (amúgy a pontosság kedvéért csecsemőkorban most se kezelik különbözően a rózsaszín és világoskék babaruhát leszámítva.) a későbbi korosztályokról van szó, elsősorban az óvodáskorról. ne keverd ide a csecsemőkort, amikor tényleg a világon semmi "dolga" nincs a nemiségnek. kb 3 éves kortól, amikor a gyerek magától is elkezd érdeklődni mi a tököm lehet az a tököm, egyáltalán nem kezelték egyformán (vagy pontosabban amit sugallsz vele, egyformának őket)

IdomitottFoka 2022.02.01. 15:16:32

@alöksz róz: "amúgy a pontosság kedvéért csecsemőkorban most se kezelik különbözően a rózsaszín és világoskék babaruhát leszámítva"
Sajnos nincs igazad, a pelenkát leszámítva a babakocsitól a falvédőig mindenből van lányos és fiús.

alöksz róz 2022.02.01. 16:36:28

@IdomitottFoka: ez aztán a lényegi meglátás :DDD

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.02.02. 07:57:42

@alöksz róz:
Pedig jól láthatóan nem érted. Semenya esetét se az hozza létre, amit látni véltél. Nem azért lett jogilag nő, mert ő bemondta.

"azt mondom, hogy ez nem ok arra, hogy bárki bemondásra bármilyen nemet válasszon magának"
Ez a szalmabáb. Ilyen most sincs.

A politikusoknak a választói igényeknek kénytelenek megfelelni, nem a szakértőieknek. A szakértőnek ugyanúgy egy szavazati joga van, mint Mari néninek, csak Mari néniből ezerszer annyi van.

Nem csak az öltöztetéssel nem foglalkoztak sokat. Úgy általában a kicsi gyerekkel se. Baromira másként működtek a családok. Nem létezett az a szentimentális hozzáállás a gyerekhez, mint amit ma természetesnek veszünk.
Kezdjük azzal, hogy 8-10, vagy még több volt belőle, nem 2, ezért eleve sokkal kevesebb idő jutott rá.
Folytassuk azzal, hogy nagyon magas volt a gyermekhalandóság, ezért a kicsi gyerekbe nem mertek annyi erőfeszítést tenni.
Aztán említsük meg, hogy egy nő a héten legalább 30 órát töltött csak mosással. A férfi meg simán távol volt 12-14 órát naponta, beleértve a szombatot is. Rohadtul nem volt idejük erre. A gazdagabb családok, persze, megengedhettek szolgákat és nevelőket. De a vicc az, hogy általában ők se gyerekneveléssel töltötték az időt.

A gyerek nemi fejlődésével nem foglalkozott senki. Tudod, hogy miért? Mert a kérdést se ismerték. Fel se merült, hogy szükség lehet-e rá.

Na, de visszatérve az eredeti felvetésre: megzavarta-e II. Miklós nemi fejlődését, hogy szoknyát hordott 2 évesen?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.02.02. 14:09:55

@Lord_Valdez:

"pontosan nem tudni, de az UCLA egyik tanulmánya szerint 1,4 millió. Ez nekem egy kicsit soknak tűnik"

Keress még, biztos találsz olyan "kutatást" is, amely azt mutatja ki, hogy az USA-ban 100 emberből 150 transzi. :D

Egyébként a kétfejű borjút nem a ritkaság szemléltetésére említettem.

"Valószínűleg más is gondolkodik így."

Akkor mégis az elvtársaid. :) Nem kell szégyellni az elvtárs szót, az NSZK-ban az SDP tagjai is a Genosse megszólítással illették egymást. Sőt még az újraegyesítés után is, bár mostanában kicsit ritkábban.

"ez lehetetlen, amíg az emberek nem lépnek túl az általános iskolás gondolkodási kereteken."

A més véleményen lévők lenézése mindig is az elvtársaid szokása volt.

"...mert irreleváns szempontot hoz be a döntéshozatalba"

Ki dönti el, melyik szempont és mikor irreleváns és melyik nem?

Az USA-ban pl. egyre inkább szempont, hogy a filmekben szerepeljenek LMBTQ...XYZ karakterek is. De lesz fekete és női Bond meg, sőt előbb-utóbb biztos lesz homokos Superman is. Kiderül régebbi szereplőkről is, hogy homokosok vagy akármik, de nem "binárisak". Nemigen tudok példákat említeni, mert nem nézem ezeket a szakmányban készülő sorozatokat, Marvel-filmeket stb., de olvastam az ilyen szereplők feltúnéséről.

Ezt a jelenséget hogyan ítéled meg? Mert itt bizony egyértelműen kvótáról van szó, hogy legyenek ilyenek is, mert a való életben is vannak.

Már várom azt a Star Trek előzményfilmet, ameltből kiderül, hogy Kirk kapitány vagy Picard kapitány eredetileg nő volt, csak átoperáltatta magát.

G. Nagy László 2022.02.02. 15:40:46

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Tegnap beszélgettem egy ismerősömmel, aki nagyvállalati oktatóanyagokat készít. Elmesélte, hogy pár éve visszadobták egy munkáját, mert a szemléltető anyagban - a sokszínűségi elvárásoknak megfelelően - szerepelt fekete fiú és fekete lány karakter is a fehérek mellett, azonban hiányzott a gendersemleges figura. Végül egy robotot pakoltak az anyagba. Persze, rákérdeztek a megrendelőre, hogy mi ez a baromság, s kiderült, hogy nem az ideológiai agymosás a cél, hanem egyszerűen fosnak, hogy valamelyik transz munkavállalójuk bepereli őket... A Napnál is világosabb, hogy hol van elbaszva ez az egész. Ha egy tulajdonos nem azt alkalmaz és nem úgy kommunikál, akit és ahogyan akar, ott súlyosan sérül a liberalizmus alapelve. Egy tisztességes világban egyetlen cégnek sem kell attól tartania, hogy idióta munkavállalók faszságok miatt, nyerési eséllyel beperelik őket. Az ilyesminek pont @Lord_Valdez: -t kéne zavarnia a leginkább, aki abszolút liberálisnak vallja magát.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.02.03. 07:18:29

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Az a baj, hogy a tudáshiányt próbálják véleményként eladni.
Ahogy Asimov mondta:
There is a cult of ignorance in the United States, and there always has been. The strain of anti-intellectualism has been a constant thread winding its way through our political and cultural life, nurtured by the false notion that democracy means that "my ignorance is just as good as your knowledge."

Releváns az, hogy szükséges-e az adott feladathoz.

@G. Nagy László:
Ezen már túl vagyunk:
liberatorium.blog.hu/2011/10/23/diszkriminacik

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.02.03. 14:18:59

@Lord_Valdez:

Már megint tudáshiánnyal vádolod a veled egyet nem értőket.

Tudom, a szemedben a veled ill. balliberális elvtársaiddal egyet nem értés egyenlő a tudatlansággal - ez nagyon hasonló a bolsevik szemlélethez, amely szintén csak egyetlen véleményt engedett meg. Ebben csak az az érdekes, hogy ez homlokegyenest ellentmond annak a szintén liberális elvnek, amely valahogy úgy szól, hogy megvetem a véleményedet, de mindent megteszek azért, hogy elmondhasd.

Nem tudom, ezt valóban Voltaire mondta-e, mert már ismerek olyan mondást, amelyet bizony tévesen tulajdonítanak neki (Kevin Strom: Ha tudni akarod, ki uralkodik fölötted...).

en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Alfred_Strom#%22True_Rulers%22_quotation

"Releváns az, hogy szükséges-e az adott feladathoz."

Na és ki dönti el, mi szükséges az adott feladathoz?
Pl. Gershwin örökösei szerint a Porgy és Bess előadásához elengedhetetlen a fekete bőrszín... De egy ideje Hollywoodban elvárás, hogy leszbikus/homokos/transz szerepet csak leszbikus/homokos/transz színész játszhat. Már az sem elfogadható, hogy egy néger szerepet feketére mázolt arcú fehér játsszon - nemrég egy ilyan film bemutatásáért rúgtak ki az USA-ban egy professzort. Mi lesz akkor a Varázsfuvolával, ha nincs kéznél fekete énekes Monostatos szerepére?

Másfelől elfogadható-e akkor Peter Sellars Don Giovannija, amelyben egy fekete testvérpár (Herbert és Eugene Perry) énekli a nyilvánvalóan nem néger Don Giovanni és Leporello szerepét?

Hadd gondoljam tovább: Egy gyilkost csak gyilkos játszhat, a film végén pedig valóban meg kell ölni az áldozatokat?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.02.03. 14:25:48

Mellesleg a két Perry egészen jól énekel. :) Ettől még Ferruccio Furlanettónál jobb Leporellót nem láttam/hallottam.

@G. Nagy László:

"Az ilyesminek pont @Lord_Valdez: -t kéne zavarnia a leginkább, aki abszolút liberálisnak vallja magát."

Épp pár napja olvastam egy blogban (talán a tiédben, esetleg a Bekiáltásban?), hogy a mai liberalizmus mindig kisebbségeket keres vagy kreál, hogy az ő védelmezőjük szerepében mondhassa meg, kinek mikor mit szabad - azaz uralkodhasson a többség felett.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.02.03. 14:40:53

Még valami eszembe jutott. Nem szörnyen rasszista az, hogy Peter Sellars rendezésében a két néger alvilági junkie-t játszik? Ez undorítóan ráerősít azokra a rasszista hazugságokra, hogy a néger csak rossz lehet?

A film minden kópáját el kell égetni, természetesen az eredetivel együtt. Viva la cancel culture!

alöksz róz 2022.02.03. 15:28:22

@Lord_Valdez: "Nem azért lett jogilag nő, mert ő bemondta." - és nem is ez az állítás.
az az állítás, hogy azt szeretnék (pontosabban szeretnétek) h bemondásra menjen.

"Ez a szalmabáb. Ilyen most sincs." - nem az. a cáfolatod a szalmabáb, lásd előző bekezdés. ez azért komoly, szalmabábérveléssel igazolnád h szalmabábbal érvelek. és az mi, hogy azt szeretnétek h így legyen, és azzal akarod kiszúrni a szemem, hogy most nincs így? :D

valóban nem foglalkoztak vele túl sokat. az nem igaz, hogy egyáltalán nem foglalkoztak vele. amikor kellett és annyit amennyit kellett. de ezzel szemben ti mit kínáltok? azt is állítsd már a táblára

"Na, de visszatérve az eredeti felvetésre: megzavarta-e II. Miklós nemi fejlődését, hogy szoknyát hordott 2 évesen?" - szerintem nem zavarta meg.
(bár nem tudom nem volt-e titokban transzi :D)
de nem ez volt az eredeti felvetés, így ez a példa teljesen lényegtelen. és még az életkor se stimmel.
az a felvetés, hogy megzavarja-e, ha a szenzitív időszakban olyanokat erőltetnek neki, hogy nincsenek is kisfiúk és kislányok, a kislányoknak is lehet kukijuk és a kisfiúknak puncijuk. a kisfiú lehet kislány és fordítva csak akarnia kell, teljesen normális sőt üdvözlendő dolog. na ez a legrosszabb.
és régen egyáltalán nem volt ilyen, ezért még értelmetlen is a nevelési módszerekre visszamutogatnod igazolásért...

logikailag és érveléstechnikailag is egy nagy nulla, amit produkáltál.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.02.04. 07:34:09

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Elnézést. Mi a tudáshiány politikailag korrekt elnevezése mostanság?
Itt mi most arról beszélünk, hogy van egy vallásos lobbi, ami nem ismeri a tudomány jelenlegi állását, de követeli, hogy az ő ismerethiányát tartsák tiszteletben. Mert ne áltassuk magunkat, ez vallási irányból fúj. A Save Our Children mozgalom és társai (beleértve a NARTH-t és BASE-t is) mind amerikai keresztényfundamentalista csoportokból indult. Magyarországon és Lengyelországban a Katolikus Egyházban találtak támogatást.

Fiktív karakterek esetén erre nem lehet válaszolni.
A hétköznapi esetekben azonban nem kitalált szereplők megtestesítőinél érdekes a kérdés.
Egy buszvezetőnél, ha kikötik azt, hogy férfi kell oda, akkor jogos a kérdés, hogy mi van a buszvezetésben, ami miatt erre szükség van. De egy 007-nél most mit mondasz? Kb. annyi értelme van, minthogy élethű-e a zombihörgés? Hogy hörög egy zombi? Ahogy jól esik, lévén, hogy kitalált lény.

@alöksz róz:
Akkor az egy téves állítás.

Nincs "mi", "én". Azt, hogy egy transz gyereket se feltétlenül muszáj az öngyilkosságba hajszolni. Nagyon jó példa erre az a skót törvény, amit a magyar "jobboldal" úgy tálalt, hogy bizonyíték arra, hogy át akarják neveli a gyerekeket.

Itt megint egy szalmabáb, mert senki nem erőlteti. Még a legprogresszívebb svéd példa sem arról " nincsenek is kisfiúk és kislányok, a kislányoknak is lehet kukijuk és a kisfiúknak puncijuk. a kisfiú lehet kislány és fordítva csak akarnia kell".
Érdemes lenne először megérteni a dolgot.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.02.04. 10:33:36

@Lord_Valdez:

"Elnézést. Mi a tudáshiány politikailag korrekt elnevezése mostanság?"

A PC erőltetésében mindig is ti jártatok élen. :D De segítek: a tudáshiány politikailag korrekt elnevezése mostanság az, hogy balliberális.

"Mert ne áltassuk magunkat, ez vallási irányból fúj."

Ez a minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár tipikus esete. Attól, hogy az agymenéseteket vallásos emberek IS ellenzik, messze nem következik, hogy ez az ellenzés vallásos "irányból fúj".

"Fiktív karakterek esetén erre nem lehet válaszolni."
"De egy 007-nél most mit mondasz?"

Tényleg nem voltál képes felfogni, hogy ezzel a példával azt érzékeltettem, hogy ez az ÉMBTQ...XYZ-őrület már a filmvilágot is megfertőzte? Bocsáss meg a személyeskedésért, de az LMBTQ...XYZ-őrület már a szellemi képességeidet is megtámadta. És még te vádolsz másokat tudatlansággal... :DDD

"Még a legprogresszívebb svéd példa sem arról " nincsenek is kisfiúk és kislányok, a kislányoknak is lehet kukijuk és a kisfiúknak puncijuk. a kisfiú lehet kislány és fordítva csak akarnia kell"."

Megteszik ezt az LMBTQ...XYZ-aktivisták.

De érdekes és árulkodó a megfogalmazásod. Szóval minél közelebb van egy vélemény ahhoz, hogy "nincsenek is kisfiúk és kislányok, a kislányoknak is lehet kukijuk és a kisfiúknak puncijuk. a kisfiú lehet kislány és fordítva, csak akarnia kell", annál haladóbb???

Haladóbb, de merrefelé?

alöksz róz 2022.02.04. 12:09:50

@Lord_Valdez: "Nincs "mi", "én".
"Érdemes lenne először megérteni a dolgot."
akkor esetleg leírhatnád mellébeszélés és letagadás helyett mi lenne szerinted az ideális megoldás, mert innen úgy látszik h egy az egybe az lmbtq-mozgalom általunk rossznak tartott törekvéseit támogatod

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.02.05. 09:15:54

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Akkor hívjalak balliberálisnak?

De ez vallásos irányból fúj. Az egész anti-LGBT mozgalom múltja gyönyörűen visszakövethető. De nem csak a múltja, hanem a személyi átfedés is jelentős. Sőt a szóhasználat is baromi árulkodó pl. az Alapjogokért Központ legutóbbi deklarációja úgy fogalmazott, hogy a teremtett nemek elleni támadás.

Elárulok egy nagy titkot, de ne add tovább senkinek: a filmvilág a pénzről szól. Csak a pénzről. Azt írják a filmekbe, amiről úgy hiszik, hogy a maximális profitot fogja hozni. Tehát, nem a filmvilágot kell nézni, hanem a filmvilág nézőit. Még a legwoke-abb produkció se azért az, mert a készítői hisznek a woke ideológiában, hanem mert egy woke közönségnek szánják.
De te onnan indultál el, hogy mi számít releváns szempontnak. Ezt a legtöbb esetben meg lehet mondani. A filmvilág ilyen szempontból nehéz kérdés, mert fikciók vizualizálásával foglalkozik. Évekig lehetne arról vitatkozni, hogy mi fér bele egy fikcióba. Én azt mondom, hogy Julius Cézár ne legyen fekete, mert egy történelmi szereplő és tudjuk, hogy nem volt az. De mondjuk Hasfelmetsző Jack nézhet ki bárhogy, mert senki se tudja, hogy hogy nézett ki. A kérdés az, hogy a néző megveszi-e. Ha a nézők elfogadnak egy fekete nőt 007-nek, akkor 007 lehet fekete nő is akár. Ha nem, akkor nem.

Nem arról van szó, hogy annál haladóbb, hanem hogy a leginkább világmegváltó szándékú. A legtovább a témában a svédek mentek, hogy az óvodai nevelés semleges legyen. De még ez se jelenti azt, amit belelátott.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.02.05. 09:20:53

@alöksz róz:
Erre szokták azt mondani, hogy ami úgy néz ki, mint egy kacsa és úgy hápog, mint egy kacsa, az valószínűleg egy kacsa. Én meg visszaválaszolni, hogy ha valaki csak a kacsát ismeri a madarak közül, annak minden madár úgy néz ki, mint egy kacsa és a hangja is arra hasonlít.

Én azt tartanám ideálisnak, ha
1. lehetővé tennék, hogy 12 éves kor körül jelezhesse a gyermekvédelemnek az igényét és elindulna egy orvosi konzílium. (ez egyébként számos országban így van)
2. a jog elismerné az "egyéb" nemet (ez egyébként számos országban így van, de országonként baromira eltérő módon)

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.02.05. 09:56:27

@Lord_Valdez:

"Elárulok egy nagy titkot, de ne add tovább senkinek: a filmvilág a pénzről szól."

Legtöbbször igen.

"Csak a pénzről."

Ez viszont nem igaz.

"Még a legwoke-abb produkció se azért az, mert a készítői hisznek a woke ideológiában, hanem mert egy woke közönségnek szánják."

Fenét, azért IS készítik, mert terjeszteni akarják az ideológiát. Mert ezzel hatalomra tesznek szert, ami még a pénznél is fontosabb.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.02.05. 10:21:16

@Lord_Valdez:

"Nem arról van szó, hogy annál haladóbb, hanem hogy a leginkább világmegváltó szándékú."

A leginkább világmegváltó szándékú a kommunizmus volt. Az eredményt ismerjük.

alöksz róz 2022.02.06. 08:47:49

@Lord_Valdez: én meg erre azt szoktam mondani, hogy egy jól hangzó mondás még nem bizonyít semmit.
(a kacsás mondást meg sokan úgy használják h ami sárga és hápog az kacsa. pedig a kacsa nem is sárga hanem fehér. a kiskacsa sárga, de az még nem tud hápogni, hanem sípol. érdekes.)

oké, van ez a két pontod, melyiket érezted itt annyira veszélyeztetve általam v általunk, hogy csúsztatásokkal is megpróbáld álláspontunk tarthatatlanságát bizonyítani?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.02.06. 10:08:35

@Lord_Valdez:

"a jog elismerné az "egyéb" nemet (ez egyébként számos országban így van, de országonként baromira eltérő módon) "

Ami szintén nem lenne elég nektek, hiszen pl. egy M2F nőként akarja elismertetni magát, nem "egyébként" - ahogy a többi is.

G. Nagy László 2022.02.06. 10:24:28

@Kovacs Nocraft Jozsefne: @alöksz róz: @Lord_Valdez:

mandiner.hu/cikk/20220202_kulfold_sport_transznemu_uszo_uj_szabalyok_video

Azért az látszik, hogy itt valamit nagyon elcsesztek. Én tényleg hiszek a szabadságban. Mindenki legyen úgy különleges, úgy más, úgy őrült, ahogy csak akar. Aki a transzneműségéért fizikailag bánt, vagy jogaitól megfoszt bárkit, az ugyanolyan aljas, mintha más okból tenné ugyanazt. De azért azt muszáj látni, hogy pokoli módon átestünk a ló túloldalára. Mindenki tudta, hogy ez lesz: tönkrebasszák majd a női sportot. Most kezdenek csak ébredezni...

Az egyébként vicces, ahogyan a különböző portálak tálalják ugyanazt a hírt. A Telex szerint az echte lánykák támogatják a fiút a nővé válásban, még akkor is, ha szarrá veri őket a medencében. A 888 szerint a csajok kurvára ki vannak akadva, hogy együtt kell zuhanyozniuk egy férfival, akinek mindene férfi... Mondjuk, kezd megjönni a kedvem ehhez a transz-őrülethez :)

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.02.06. 14:36:51

@G. Nagy László:

A bevezetett szabályozás is elég felemás. Ugyanis nincs az a hormonkezelés, amely kompenzálná a férfiként felnövésnek köszönhető erősebb csontozatot, erősebb szívet és izomzatot. Nem fog visszafejlődni sem a csontozat, sem a szív, és az izomzatot is meg lehet tartani egyéb módszerekkel.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.02.08. 07:14:18

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Hogy adna ez több hatalmat, mint a pénz és a piaci részesedés?

"Ami szintén nem lenne elég nektek, hiszen pl. egy M2F nőként akarja elismertetni magát, nem "egyébként" - ahogy a többi is."
A köznyelv hívja, ahogy akarja. Egyébként a nőies M2F transzikat ma is mindenki nőnek hívja. Te is, mert nem ismered fel. Az említett ismerősömet is mindenki nőként ismeri. Felöltözve úgy néz ki, mint egy nem túl szép negyvenes nő.

Az erősebb csontozat nem segít a sportokban, sőt az atlétika legtöbb ágában még inkább hátrány is. Az izomzat baromi sokat veszít az erejéből. A szív az jó kérdés. Ott lehet, hogy megmarad az előny.

@alöksz róz:
Igazából a jelenlegi politikai diszkurzus mindkettőt.
Az elsőt a gyermek "önazonosságára" való hivatkozással. A másodikat a "teremtett nemekre" valóval.

@G. Nagy László:
Én azt tartom szomorúnak, hogy első műtétet 1917-ben végezték. Ez 100 év és 100 év alatt nem sikerült kitalálnunk, hogy mit kezdjünk vele.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.02.08. 10:46:45

@Lord_Valdez:

"A köznyelv hívja, ahogy akarja. Egyébként a nőies M2F transzikat ma is mindenki nőnek hívja. "

Mi relevanciája van annak, minek hívja őket _szerinted_ a köznyelv?

"Te is, mert nem ismered fel."

Ne légy ebben olyan biztos.

"Az említett ismerősömet is mindenki nőként ismeri."

Akkor miért is félti az állását? Önmagadnak mondasz ellent.

"Az erősebb csontozat nem segít a sportokban"

Erről konzultálj egy sportszakemberrel.

"Az izomzat baromi sokat veszít az erejéből."

A legszebb példa erre az a bizonyos Lia Thomas, ugye? :D Meg a másik oldalról az NDK-s úszónők a maguk férfiakat is megszégyenítő izomzatával. De erről is konzultálj pár sportszakemberrel, ők majd felvilágosítanak arról, miként lehet megtartani az izomzatot.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.02.08. 10:51:06

@Lord_Valdez:

"Az erősebb csontozat nem segít a sportokban"

Ja, biztos ezért van az, hogy pl. a súlyemelőknek mind madárcsontjaik vannak.

Na meg talán arról is hallottál már, hogy az izmok a csontokra tapadnak.

alöksz róz 2022.02.08. 22:21:48

@Lord_Valdez: megint mellébeszélsz.
én egyiket se írtam. és bár nem olvastam el mindent elejétől a végéig, de szerintem a többiek se.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.02.10. 07:20:53

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Az, hogy a hétköznapi életben el vannak ismerve, csak a papírjaikban nem.

Vannak, akikről ordít, hogy nem nőnek született. Vannak, akiknél gyanús, de vannak olyanok is, akikről kizárt, hogy megforduljon a fejedben. Eleve nem, amikor gyanútlanul bemész egy boltba, nem veted a dolgozókat alapos vizsgálat alá.

Érdekes, hogy olyan ellentmondásokat vélsz felfedezni, amik nincsenek.
Szerinted a munkáltatója nem tud róla?

Még a súlyemelésnél se a csontozat a döntő.

A szedett hormonok miatt sokkal gyengébbek, mint a férfiak.

@alöksz róz:
Ha neked egyikkel sincs bajod, akkor jó.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.02.10. 10:04:40

@Lord_Valdez:

"Érdekes, hogy olyan ellentmondásokat vélsz felfedezni, amik nincsenek."

Attól, hogy nem veszed észre az ellentmondást a saját érvelésedben, még ott van az.

"Szerinted a munkáltatója nem tud róla?"

Nincs itt ellentmondás. A munkáltatója nyilván tud róla, de ha - mint állítod - az említett ismerősödet is mindenki nőként ismeri, felöltözve úgy néz ki, mint egy nem túl szép negyvenes nő, akkor miért is kockázatos őt foglalkoztatni a jelen politikai helyzetben?

Persze ha egy eufemisztikusan masszázsszalonnak nevezett kuplerájban dolgozik "masszőzként" - magyarul kurvaként -, úgy érthető, de akkor sem a politikai helyzet miatt. :D

Még egy picit a "politikai helyzetnél" maradva: Csak nem arra célzol, hogy a patás Orbán szexkommandókkal ellenőrzi a munkahelyeket, és szigorúan megbírságolja azokat, ahol nőnek öltözött férfiakat találnak? Erről még nem hallottam, de hát bármi kitelik O1G-től, aki a reggelijéhez kisgyermekek vérét issza, ebédre meg minden délben migránshúst eszik...

"Még a súlyemelésnél se a csontozat a döntő."

Ezzel nem cáfoltad, hogy jelentős szerepe van. Harmatgyengén érvelsz.

"A szedett hormonok miatt sokkal gyengébbek, mint a férfiak."

Ezzel nem cáfoltad, hogy a nőknél erősebbek. Ne a férfiakhoz hasonlítsd őket, mert nem azokkal versenyeznek. Harmatgyengén, ráadásul aljas módon érvelsz.

baalint1 2022.02.10. 14:49:16

@Lord_Valdez:
A fő gond a nővé műtöttekkel, hogy a sportteljesítmény nem csak az aktuális hormon szintünktől függ, hanem aki sok éven át férfi volt, majd női hormonokat szed, az gyengébb lesz ugyan, mint a férfiak, de erősebb, mint a hasonlóa felkészültségű nők, mivel az a sok év férfiként edzés, izom és erőnlét építés nem tűnik csak úgy el, hogy női hormonszintjei vannak.
Ha igazságosak akarunk lenni, akkor nekik külön kategória kellene, és a fordítottnak is, aki nőből férfivé operáltatta magát.

alöksz róz 2022.02.10. 14:56:18

@Lord_Valdez: "Ha neked egyikkel sincs bajod, akkor jó." - örülök hogy ez tisztázódott. már csak azt nem értem, hogyan kapcsolódik ez a két pontod az óvodásoknak nyomatott lmbt-propagandához és a férfitestűek nőként kezeléséhez.

alöksz róz 2022.02.10. 14:58:37

@baalint1: "Ha igazságosak akarunk lenni, akkor nekik külön kategória kellene, és a fordítottnak is, aki nőből férfivé operáltatta magát." - nemcsak külön kategória, hanem külön verseny is kell nekik. mint a paralimpia.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.02.10. 16:56:00

@baalint1:

"Ha igazságosak akarunk lenni, akkor nekik külön kategória kellene"

Hogy is képzeled ezt, hiszen ők jogilag NŐK! Súlyos diszkriminációnak tekintenék, ha nem akként kezelnék őket.
süti beállítások módosítása