téveszmék

téveszmék

"Meleg karácsony, hideg húsvét..."

2021. december 20. - G. Nagy László

kepek1.jpg

 

Pásztorok, pásztorok - énekli száz torok. Halászlé, bejgli, mézeskalács, csillagszóró... néhol meghitten, másutt kissé feszengve; egyesek csendesen, mások vigadozva, de a lényeg mindenütt ugyanaz: együtt ünnepel a család. Nos, ennyit a múltról. 2021-ben - amikor már derékig gázolunk a progresszióban - az ünnep rég nem erről szól. Ma már a meleg Mikulás és a szakállas Szűzanya uralja a terepet, miközben az EU véleménygyárosai azon dolgoznak, hogy töröljék szótárunkból a karácsony kifejezést...

 

"Az Európai Uniónak az alapító atyák eszméit kell követnie, amelyek az egység, a nagyság eszméi voltak, és vigyáznia kell, hogy ne adjon teret az ideológiai gyarmatosításnak. Ez az országok megosztottságához és az Európai Unió bukásához vezethetne." - nyilatkozott igen diplomatikusan Ferenc pápa, amikor az azóta visszavont brüsszeli lázálom, a karácsony szó eltörlése kapcsán. A magam részéről nem vagyok nagy rajongója az egyházfőnek - már csak a szegénység öncélú favorizálása, valamint a bevándorlás kapcsán tanúsított felelőtlen attitűdje miatt sem -, azonban e reakciójával teljes mértékben egyet tudok érteni. Ferenc pápa mostanság egyébként is kezdi megmutatni konzervatív arcát. A közelmúltban leszögezte: "A házasság szentség, egy férfi és egy nő szövetsége." A biblikus álláspontot megerősítő pápai gondolatra építve a magyarországi történelmi egyházak képviselői - a közelgő ünnep alkalmával - a következő közös nyilatkozatot tették: "Mi, az alulírott katolikus, protestáns és ortodox egyházak, valamint zsidó hitközségek képviselői, a karácsonyra készülve, illetve a hanuka gyertyáinak fényében, egyben az utóbbi időkben egyre erősödő társadalmi vitákra reagálva ezúton is megerősítjük a házasságra, a családra és az emberi méltóságra vonatkozó zsidó és keresztény értékrend fontosságát." Nos, a baloldali sajtó nem kezdett önfeledt tapsikolásba.

 

A mögöttünk hagyott néhány év során megtapasztalhattuk, hogy a világ számos multinacionális nagyvállalata teljes mellszélességgel beállt a progresszív fősodorba. Manapság a reklámok jelentős része is a bőrszínről szól, feminista üzenetet hordoz, vagy épp LMBTQ-propagandát közvetít. Emlékszünk még a kilencvenes évek Benetton-arculatára? Polgárpukkasztó plakátok sokaságával találkoztunk: fehér csecsemőt szoptató fekete anya; halott bosnyák katona véres egyenruhája; egymással csókolózó pap és apáca... Oliviero Toscani munkáiban még volt kreativitás, volt újszerűség, volt humanizmus és volt forradalmi lendület. A mai kampányok ennek csupán szánalmas utánzatai; többnyire ötlettelenek, s már rég nem a figyelemfelkeltés a cél, sokkal inkább a legdirektebb agymosás. No de lelkük rajta; piaci vállalatok, arra fordítják a marketingbüdzséjüket, amire csak akarják. A nagy nemzetközi kulturális és sportszervezetek kapcsán már eggyel jobban ráncoljuk a homlokunkat. Tényleg helyes az, ha az Oscar-díj faji alapú kvótákhoz kötött? Tényleg előremutató, ha a Nemzetközi Olimpiai Bizottság korlátozás nélkül beengedi a transzneműeket a női sportversenyekre? Valóban az a jó irány, hogy a FIFA és az UEFA nyíltan hirdeti a szivárvány-ideológiát és bünteti azt, aki ellenvéleménnyel él? Ez már valamivel meredekebb, mindazonáltal itt még mindig mondhatjuk azt, hogy szabadon lehet új filmszemlét, vagy akár sportszövetséget létrehozni. Az őrület azonban nem állt meg e ponton, hanem további szintet lépett: jelenleg azt látjuk, hogy néhány nyugati állam, illetve maga az Európai Unió is beállt az ideológiát hirdetők sorába, ami viszont - ismerve a 20. század történelmét - a legkevésbé sem ígéretes vonal. Lássuk csak: a meleg Mikulás a norvég posta karácsonyi reklámjában jelenik meg. Nem egy periferikus, himihumi vállalkozás marketingfogása, hanem egy állami cég provokálja a polgárokat közpénzen, masszívan tolva a progresszív ideológiát. A szakállas Szűzanyát pedig Riccardo Simonetti alakítja, aki önmagát az Európai Parlament LMBTQ jószolgálati nagyköveteként mutatta be. (Az EP sajtószolgálata arról tájékoztatott, hogy nem létezik ilyen titulus. Azt mindenesetre elismerték, hogy együttműködnek Simonettivel. Már önmagában ez is arról árulkodik, hogy az EU elkötelezett a posztmodern irányvonal felé.) A skót blaszfémiatörvény, az angol reklámtörvény, valamint az új német kormány programja is egyértelműen alátámasztja: az ideológiai őrület már közel sem a magánszféra hóbortja csupán. És akkor a dán exminiszterasszonyt még nem is említettük, aki nemrég börtönbüntetést kapott, csak mert fel mert lépni a migránsok közötti gyermekházasságok ellen... Beteg egy világ épül, s már rég nem az alapozásnál tartunk.

 

Lassan 12 éve hallgatjuk, hogy az Orbán-kabinet illiberális politikát folytat, s hogy Magyarország Alaptörvénye ugyancsak mélyen illiberális. Ha azt vesszük alapul, hogy a liberális demokráciák fontos ismérve az ideológiai és értéksemlegesség, úgy e kritikák megállják helyüket. A Fidesz-kormány - bár működése sokkal inkább pragmatikus, mintsem dogmatikus - egyértelműen elkötelezte magát bizonyos alapértékek mellett, melyeket az alkotmányba is belecsempészett: család, gyermekvállalás, nemzet, biztonság, szabadság, magántulajdon, közrend... valójában egyik sem tűnik kifejezetten extrémnek, bántónak meg különösen nem. Soha életemben nem találkoztam még olyan emberrel, akinek a felsoroltak sértették volna az érzékenységét - nehéz is volna, hiszen abszolút pozitív fogalmakról van szó. A kereszténység, mint érték megjelenése már eggyel megosztóbb - tény, hogy nem minden magyar vallja magát kereszténynek, s az is igaz, hogy sokan kiütést kapnak mindenféle vallásos felhangtól. (Bevallom: magam sem vagyok gyakorló hívő, mindazonáltal a keresztény kifejezés sem zavar különösebben. Egyrészt azért, mert a történelmi Magyarország ezer esztendejét kétségkívül ez az orientáció jellemezte, másfelől mert a jézusi tanítás voltaképp nem más, mint tömény humanizmus és liberalizmus. Ezek az alapok a legkevésbé sem ütköznek a szabadelvűséggel.) Ezek után tekintsük a másik oldalt, a vádlókat, a liberalizmust számonkérőket, az önmagukat erkölcsi piedesztálra emelőket! Egy épeszű világban azt kéne látnunk, hogy az Európai Unió és annak civilizált tagállamai egyáltalán nem foglalkoznak vallási, faji, vagy szexuális kérdésekkel. Egyszerűen azért nem, mert normál esetben (a liberális demokrácia jegyében) muszáj értéksemlegesnek, ideológiamentesnek megmaradniuk. Egy liberális demokrata kormányzat számára egy fekete élet pontosan annyit számít, mint egy fehér, vagy egy sárga; a kereszténység épp oly kedves, mint a buddhizmus, vagy akár a taoizmus; illetve aligha foglal állást annak kapcsán, hogy ki kivel bújjon ágyba. És nem utolsó sorban: a liberális demokrácia meghatározó jegye a szabad véleménynyilvánítás, vagyis nem büntethet senkit sem azért, ha eltér a fősodortól (hiszen nem is létezhet fősodor). Vajon a művelt Nyugat megfelel az önmaga által hangoztatott eszménynek? Látjuk: a legkevésbé sem. A liberalizmus szelleme eltűri ugyan a blaszfémiát, de sosem fogja saját maga gerjeszteni azt. A liberalizmus szelleme egyenrangúként kezel minden embert nemre, bőrszínre való tekintet nélkül, így kizárt, hogy bármiféle kvótakövetelést támogasson. A liberalizmus elfogad mindenféle - valós vagy képzelt - szexuális identitást, ám egyet sem fog favorizálni a többi ellenében, és egészen biztosan nem erőlteti a kiskorúak ilyen irányú agymosását. Egy liberális demokrata kormányzat semmi mással nem foglalkozik, csakis polgárai biztonságával, jólétével, szabadságával. Az ideológiát meghagyja a vallások, a szekták, a politikai szélsőségek számára.

 

Ha az aktuális, ünnepi ínyencségeket tekintjük, pontosan ugyanezt a hamisságot és aszimmetriát érhetjük tetten. A karácsony szó eltörlésének szükségességét a progresszívek azzal indokolják, hogy esetleg sértheti egyesek érzékenységét. Ennek jegyében számos nyugati nagyvárosban ma már nincs karácsonyi vásár, helyette téli vásárnak nevezik ugyanazt az eseményt. Van ennek bármiféle értelme? Létezik olyan épelméjű ember, akit zavarnak mások csendes ünnepei? A középkort követően hallottunk olyat valaha is, hogy egy kereszténynek bármi ellenérzése támadt volna a ramadán kapcsán? S ha létezik is ilyen idióta, hallgatott-e rá bárki is? Indult-e társadalmi program a ramadán szó eltörlésére? Ezzel szemben el tudjuk képzelni azt, hogy Szent Miklós, illetve Szűz Mária karakterének kifigurázása, önmagából való kiforgatása érzékenységet sért? Nagy fantázia nem kell hozzá, jelenleg is aláírásgyűjtés zajlik annak kapcsán, hogy azt EP határolódjon el Riccardo Simonetti akciójától. Számomra kifejezetten szürreálisnak tűnik, hogy a progresszív oldalon a nem létező sérelmek ilyen sokat nyomnak a latban, miközben a valós érzékenységre magasról tesznek. A bécsi OIDAC legújabb jelentése szerint 2019-2020 között csaknem 70 százalékkal nőtt a keresztényellenes gyűlölet-bűncselekmények száma  Franciaországban és Németországban. (Tudjuk: nem csupán a kisebbség, de a többség ellen is lehet diszkriminálni, de ma már ennek az elvnek sincs gyakorlati jelentősége, hiszen a hívő kereszténység egyértelműen kisebbséget alkot Európában.)

 

A nemrég elhunyt brit filozófus, Sir Roger Scruton így nyilatkozott egy kései interjújában: "Nem gondolom, hogy a konzervativizmus ideológia lenne, sokkal inkább a szeretetről szól, országunk, saját intézményeink, önmagunk életmódjának szeretetéről." Van ebben valami. Mi több: e gondolatot alapul véve túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a modern konzervativizmus nagyságrendekkel közelebb áll a liberális demokrácia eszményéhez, mint a posztmodern progresszió. Így állunk tehát 2021 karácsonyán; már a kimondott szavaink jelentéséért is meg kell harcolnunk. Bevallom: engem személy szerint a legkevésbé sem zavar a szexuális töltetű Mikulás (bár kétségkívül jobban megmozgatná a fantáziámat, ha jó karban lévő harmincas milfeket ültetne az ölébe, s nem önmagához hasonló vénemberekkel smárolna). A szakállas Szűzanyával sincs bajom - ezerszer elviselhetetlenebb világ az, ahol nem lehet viccet csinálni bármiből. Csak könyörgöm: mindezt ne a központi hatalom tegye! Mert ha egy állam, vagy államszövetség ideológiát hirdet, s kér számon másokon, az - látva a történelmi példákat - szinte mindig katasztrófával végződik. S ha mégsem volna ennyire sötét a jövő; ha a meleg karácsony mégsem hozna hideg húsvétot, egy azért biztos: egy olyan világ, amely letért a liberális demokrácia útjáról, aligha büntethet bárkit ugyanezért.

A bejegyzés trackback címe:

https://teveszmek.blog.hu/api/trackback/id/tr2116784484

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

G. Nagy László 2021.12.23. 15:43:58

@kvp: Az a szomorú, hogy szinte betűre pontosan ugyanígy látom én is.

G. Nagy László 2021.12.23. 15:54:48

@cvsvrs: @Wildhunt:

"arról szó nincs, hogy a transzneműeket üldöznék"

Az égvilágon senki se bántja ezeket a nyomorultakat. Csak hát van egy balos narratíva, és @Lord_Valdez: - bár nagyságrendekkel értelmesebb az átlag balosnál - maga is beleáll ebbe: Vagy istenkén tisztelsz és támogatsz valamit, vagy egyenesen elnyomod és tiltod. A kettő között - szerintük - nincs átmenet. Nem létezik olyan, hogy valamit közönnyel fogadsz és tűrsz, tolerálsz. Pedig hát ez volna a liberális alapattitűd.

"arról van szó, hogy a nem átalakító műtétjüket nem támogatja az állam"

Még szép. Ezer olyan - ennél indokoltabb, egyértelműbb, olcsóbb - emberi szükséglet létezik, amelyet ugyancsak nem támogat az állam. Miért pont ezt kéne? Persze az idióta németek kormányprogramjának tervében ez is szerepelt...

CSOKKI MÁLNA 2021.12.23. 19:22:05

@Lord_Valdez:

Miért azt gondoltad volna 20-30 éve, hogy tinédzsereknél majd pubertásblokkoló hormonkezelést alkalmaznak a nemváltáshoz, ami visszafordíthatatlan eredménnyel jár?
Sajnos mostanra eljutottunk ide nyugaton. Oda is eljuthatunk, hogy egy kisgyereknek nem feltétlenül rossz az, ha egy felnőtt szexuálisan közeledik hozzá. Ez már magyar közszereplő szájából nyilvánosan elhangzott. Egy újságíró pedig a saját baráti köre előtt vállalta, hogy kisfiúzni jár Thaiföldre. A mai napig újságot ír.
Nem kellene eljutni oda, hogy ezek a gondolatok legitimmé váljanak..

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.24. 17:19:19

@kvp:

"bevandorlas tamogatasa, a helyi, nemzeti identitasu lakossag aranyanak 50% ala vitelehez"

Nálunk ehhez bevándorlásra sincs szükség. Dúró Dórát gyakorlatilag kiközösítették, amiért le merte írni, hogy 13 év múlva több cigány gyerek lesz az iskolákban, mint magyar. Ami azt jelenti, hogy újabb kb. 20 évvel később, azaz 33 év múlva a cigányság többségbe kerül Magyarországon.

"es utanna szepen csendben teljes mertekben kihalni."

Ehhez viszont a bevándorlás támogatása nem a legjobb módszer, éppen ezért nem hiszem, hogy ez lenne a cél. Ráadásul az sem lehet magyarázat, hogy majd a bevándorlók körében is csökken a fertilitás, ui. bármekkorára sikerül duzzasztani a bevándorlást, az alig fogja mérsékelni a kibocsájtó államokban a népszaporulatot, hiszen az éves nettó szaporulatnak még 1%-a sem vándorol be Európába.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.12.25. 09:47:10

@G. Nagy László:
Akkor ezt majd mond el nekik is légyszíves. Pár hónapja úgy adódott, hogy éjszaka hazamentem és egy darabig egy irányba mentünk az egyik transzi ismerősömmel. Végig görcsösen markolta a gázsprayet... És tudom, hogy a többiek is félnek tömegközlekedést használni. Vagy saját autóval mennek, vagy ismerős taxissal, vagy inkább nem mozdulnak ki.

1. Nem vagyok balos. Ha rajtam múlna már rég nem létezne állami egészségügy, nyugdíjrendszer, oktatás stb. Minimálbér? Az elsők közt menne a levesbe.
2. Nem kell istenként tisztelni, sem támogatni. Jelenleg arról beszélünk, hogy egyáltalán elfogadják-e a létezésüket, mint emberek, vagy csak úgy, mint valami természetellenes förtelem. A jelenlegi magyar jog nem fogadja el a létezésüket.

@CSOKKI MÁLNA:
1.Keverednek a dolgok. Vagy tinédzserként csinálják, vagy pubertásblokkolót használnak. Ez arra való, hogy már nagykorú legyen, amikor csinálják.
2.Az, hogy mit nem láttunk előre, nem igazán értelmes érv, mert minden következmény ráfogható. Abból, hogy 30 éve nem gondoltuk, hogy egy nap lesz internet, baromság lenne arra következtetni, hogy öntudatra ébredhet és atomháborút indíthat az emberiség ellen. De az első tag helyére helyettesíthettem volna a számítógépeket is, sőt úgy általában a gépeket is. A második helyére pedig bármilyen társadalmi összeomlást.Teljesen komolytalan logika.
3. Nem tudom megmondani, hogy mi lesz 100 év múlva. Mint ahogy te se. Viszont azt se tudod megmondani, hogy amit most tenni készülsz, az abba az irányba viszi-e a dolgokat a végén, mint amerre te elvinni gondoltad.
Annyit tudok mondani, hogy ha az a célod, hogy küzdj a gyerekkel való szexuális kapcsolat elfogadása ellen, akkor küzdj az ellen. Ne olyan ellen, ami szerinted "oda vezethet", mert nem tudod, hogy mi vezet oda. Lehet, hogy valami egész más dolog vezet oda.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.25. 11:27:54

@Lord_Valdez:

"Vagy tinédzserként csinálják, vagy pubertásblokkolót használnak. Ez arra való, hogy már nagykorú legyen, amikor csinálják."

Tehát egy még pubertás előtt álló gyerekről elhatározzák, hogy megváltoztatják a "nemét". Mi a különbség egy nagykorún elvégzett visszafordíthatatlan műtét és egy gyermekkorún elvégzett, szintén visszafordíthatatlan gyógyszeres kezelés között?

Elárulom: A következményeket tekintve semmi. Jogilag meg annyi, hogy egy a gyermekjogokat tiszteletben tartó jogrendszerben az utóbbiért súlyos büntetés jár.

"Ne olyan ellen, ami szerinted "oda vezethet", mert nem tudod, hogy mi vezet oda. Lehet, hogy valami egész más dolog vezet oda. "

Való igaz! Ne küzdjünk az életellenes bűncselekmények ellen sem, mert nem tudjuk, egy ilyen vezet-e majd XY halálálához. Lehet, hogy valami egészen más dolog vezet oda.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.25. 11:43:00

@Lord_Valdez:

"A jelenlegi magyar jog nem fogadja el a létezésüket."

Mi erre a bizonyítékod? Az nem a létezésük el nem fogadása, hogy a születési anyakönyvi kivonatban a születési nemnek kell szerepelnie.

Képzeld el, hogy fiatal férfi megismerkedik egy nővel, beleszeret, feleségül veszi. A gyerek azonban csak nem akar jönni, hiába próbálkoznak. Aztán a termékenységi vizsgálat során kiderül, hogy azért nem lehet gyerekük, mert élete párja biológiailag férfi - csak ezt "elfelejtette" közölni a leendő férjjel. De még az is lehet, hogy ő maga sem tudta, hogy ő férfinak született, mert már kiskorában elkezdték az átalakítását.

G. Nagy László 2021.12.25. 11:44:10

@Lord_Valdez:

"Ha rajtam múlna már rég nem létezne állami egészségügy, nyugdíjrendszer, oktatás stb. Minimálbér? Az elsők közt menne a levesbe."

Na végre valami, amiben nem csak részben, de maradéktalanul egyetértünk.

"Pár hónapja úgy adódott, hogy éjszaka hazamentem és egy darabig egy irányba mentünk az egyik transzi ismerősömmel. Végig görcsösen markolta a gázsprayet... És tudom, hogy a többiek is félnek tömegközlekedést használni. Vagy saját autóval mennek, vagy ismerős taxissal, vagy inkább nem mozdulnak ki."

Én ezt nem vitatom. De kötve hiszem, hogy ez a fajta instabilitásuk a kegyetlen külvilágból fakadna. (Sokkal inkább gondolom, hogy a transzneműségnek - bizonytalanság a nemi identitást illetően - és az egyéb bizonytalanságuknak lehet közös lelki, mentális gyökere.) Az elmúlt évek során a baloldali sajtóból sokan a fél karjukat odaadták volna egy szaftos kis erőszakért, amit homofóbiából, vagy egyéb LMBTQ-ellenességből követnek el. Kurvára nem volt ilyen. Ez egy békés és toleráns ország. S ha van olyan, aki hergel, s egyszer elfogy a türelem, s tényleg buziveréseket látunk majd, akkor a progresszívek felelőssége ebben megkérdőjelezhetetlen lesz.

Még a vadnyugaton is lasszóval kell fogni a buziverőket:

"Bűnösnek találta egy chicagói bíróság esküdtszéke Jussie Smollett amerikai színészt abban, hogy megrendezett egy gyűlöletbűncselekményt saját maga ellen – közölte a CNN amerikai hírtelevízió. Az Empire című sorozat 39 éves feketebőrű, meleg sztárja az ügyészség szerint saját karrierje előrelendítése céljával rendezte meg a történteket és hazudott arról a rendőrségnek, hogy 2019 januárjában két, maszkot viselő ismeretlen egy sötét chicagói utcán rátámadt"

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.25. 12:02:35

@Lord_Valdez:

"Végig görcsösen markolta a gázsprayet"

Akkor neki valami más lelki baja is lehet, mert nálunk elég ritkák a "nembináris" szexualitású emberek elleni támadások.

@G. Nagy László:

Nagy ritkán nálunk is előfordul buziverés, de számarányosan biztos nem gyakrabban, mint heteróverés.

liner.hu/ket-meleg-orvost-vertek-meg-pecsen-a-nyilt-utcan/

Aztán meg nem feltétlenül okos dolog részeg bunkókat provokálni. Ezzel nem a sértetteket hibáztatom, félre ne érts. De okos ember nem keresi magának a bajt. Esélyes, hogy azok a bunkók bárki másba is belekötöttek volna, mert éppen balhézni volt kedvük.

G. Nagy László 2021.12.25. 12:55:29

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Ez volt az az eset, amikor kiderült, hogy az agresszoroknak halvány fogalmuk sem volt arról, hogy áldozataik melegek. A balos sajtó nagy lendülettel rárepült anno, de koppanniuk kellett. A várva várt buziverés csak sima, hétköznapi garázdaság...

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.25. 14:06:58

@G. Nagy László:

Akkor az már nem érte el a balos sajtó ingerküszöbét, hogy nem a homoszexualitásuk miatt verték meg őket, mert ezt már én sem olvastam.

Egyébként még ha azért verték volna is meg őket, ez akkor sem bizonyítaná, hogy Magyarországon melegellenes hangulat uralkodik. Elszigetelt, egyedi eset volt. Ha két részeg állat balhézni akar, mindegy, milyen ürügyet találnak ehhez.

Ugyanaz, mint amikor azon ajvékol a nyugati sajtó, hogy Magyarországon őrületes antiszemitizmus dúl. Miközben még a zsidó szervezetek is elismerik, hogy nálunk biztonságban érezhetik magukat. Mondjuk Németországban már nem annyira:

mandiner.hu/cikk/20190525_nem_javasolja_a_kipa_viseleset_a_nemet_antiszemitizmus_elleni_kormanybiztos

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.12.26. 09:19:05

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
A pubertásblokkoló nem visszafordíthatatlan. Ha abbahagyod a szedését, akkor a folyamat folytatódik.

Bár viccet akarsz csinálni belőle, de történetesen tényleg, ha te az első világháborúban megmented Hitlert, akkor közvetve sok embert ölsz meg. Komolyra fordítva a szót, vaskos irodalma van annak, hogy az emberek mennyiszer nem azt érték el, amit szerettek volna.
Illetve vedd észre a logika tarthatatlanságát abban, hogy a jövő jósolhatatlanságából vezeted le egy X beavatkozás szükségességét.

De ez pont az. Hivatalosan mindenki azzal a jogi nemmel él, amit születéskor a BM bejegyzett. Akkor is, ha tévesen tette, akkor is, ha egyébként minden más megváltozott azóta. Képzeld azt, hogy mindenki számára Marika vagy, kivéve a hivatalokat, akiknek Tamás. Szerintem nem tudod elképzelni, hogy mennyi abszurd, vagy megalázó élethelyzetbe kényszerítenek bele.

Ez nagyon fabrikált példa.
Egyrészről, mert ez jelenleg is így van. Amikor egy interszex gyerek születik, akkor a szülésorvos szeme dönti el, hogy milyen irányba alakítják ki a nemi szerveket.
Másrészről, a transzátalakítást mindig az érintett kezdeményezi, tehát nem életszerű, hogy ő ne tudna róla. Az, hogy a partnere nem tud róla, az elképzelhető, de mennyi másról is elmondható lenne ugyanez. Az egyik legviccesebb eset Kínában történt pár éve. Egy férfi válópert kezdeményezett, mert a nő szült egy baromi ronda gyereket és kiderült, hogy valójában a nő nagyon csúnya volt, csak rengeteg plasztikai műtéten esett át...
Harmadrészről, bár nem tudsz róla, de kb. minden harmadik férfi meddőség mögött Klinefelter-szindróma van, azaz ő genetikailag nem férfi. Tehát a vázolt esethez hasonló amúgy is rutinszerűen megtörténik.

A verés ritka, a belekötés nem.

@G. Nagy László:
Magyarország nem békés és toleráns, inkább csak gyáva. A beszólásnál, lökdösődésnél ritkán mennek tovább.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.26. 09:49:45

@Lord_Valdez:

"bár nem tudsz róla, de kb. minden harmadik férfi meddőség mögött Klinefelter-szindróma van"

Jó lesz az minden harmincharmadiknak is. :DDD

"azaz ő genetikailag nem férfi."

Ez sem igaz. Olyannyira nem igaz, hogy műtétileg kinyert spermával gyereke is lehet, hiszen van Y kromoszómája.

Na, körülbelül ennyire alaposak és helytállóak a felsorolt egyéb érveid, infóid is. :DDD Megértem én, hogy mindenáron bizonygatni akarod a vélt igazadat, de hazudni, tényeket meghamisítani azért nem kellene.

Glokta 2021.12.26. 12:56:55

@Lord_Valdez: "Magyarország nem békés és toleráns, inkább csak gyáva. A beszólásnál, lökdösődésnél ritkán mennek tovább."
Hát gyáva beszólogatónak nem mondanám a magyarokat, szerintem sokkal inkább a közönyösség jellemző az ügyben.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.12.27. 10:10:22

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Az emlékeim talán csalnak, de most lusta vagyok utánanézni.

Az XXY kromoszóma szerinted férfi?
A Klinefelter-szindrómásoknak többnyire nincs rendesen működő heréjük.

Ez most rizsa. Te most egyszerűen bedugtad a fejed a homokba, mert kényelmesebb, mint újabb kifogást kitalálni.

@Glokta:
A közönyös ember a beszólásig se jut el. Persze, az is igaz, hogy nem úgy általában a magyarok csinálják ezt, hanem egy réteg.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.27. 10:13:05

@Glokta:

Közönyösség helyett találóbbnak érzem a tolerancia szót.

Az általam itt a faluban ismert emberkék között szép számmal vannak, khmm, hogy is mondjam, szóval alacsonyabb szociális és műveltségi státuszú egyének, nem kis részben cigányok. Azt gondolnák sokan, hogy megvetik, kigúnyolják stb. a homokosokat. Aztán dehogy. Mind a munkában, mind a magánéletben teljesen normális kapcsolatban állnak velük, beszélgetnek, együtt szórakoznak, meghívják egymást a házukba stb. Szinte szóba sem kerül a szexuális irányultságuk. Beszólások vagy fizikai támadás pedig végképp fel sem merül.

És ezek egyszerű, mondhatni primitív emberek, sokan közülük még írni-olvasni sem tudnak. Gyanítom, hogy agresszió inkább olyanok részéről éri a homokosokat, akik másokkal szemben is agresszívan viselkednek, vagyis ezek a szóbeli vagy fizikai támadások függetlenek a sértettek szexuális irányultságától még akkor is, ha történetesen buzizva támadják őket.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.27. 10:30:06

@Lord_Valdez:

"Az emlékeim talán csalnak, de most lusta vagyok utánanézni."

Javaslom, hogy ez esetben máskor előszőr nézz utána, nehogy hülyeséget írjál.

"Az XXY kromoszóma szerinted férfi?"

Nem az én véleményem számít, nem is a tied, hanem a szakembereké. Laikusként mégis azt merészelem állítani, hogy akinek a heréiben gyermeknemzésre alkalmas spermiumok termelődnek, az férfi. De semmi kétségem afelől, hogy tudsz hozni olyan "gendertudósokat", akik ezt kétségbe vonják.

"A Klinefelter-szindrómásoknak többnyire nincs rendesen működő heréjük."

De gyengébben működő van.

OK, megértem, hogy hithű LMBTQ...XYZ-hívőként minden szalmaszálba belekapaszkodsz, hogy gyarapítsd a potenciális tagok számát... :DDD

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.12.28. 11:00:10

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Ha nem a meglévő tudásomat használnám, hanem folyamatosan google-znék, akkor az egész napomat elvinné egy ilyen hülyeség.
Sajnos, Brandolini-törvénye igaz, miszerint egy bullshit megcáfolása legalább egy nagyságrenddel több energiát igényel, mint az előállítása.

A szakemberek azt mondják, hogy ez a teljesen bináris felfogás téves. Egy egy általános iskolás modell. A természet nem így működik, hanem meglehetősen esetleges módon. Megy a folyamat, aztán sikerül, ahogy sikerül. Ha valamelyik nagyon elkúródik, akkor az meghal.

Érdekes új definíció, de az a baj az ilyesmivel, hogy egy meglévő dologra próbál utólag definíciót húzni. Ebből az szokott kisülni, hogy lehet példákat találni, amikre nem működik. Pl. ebbe a definícióba nem férnek bele az eunuchok, meg bizonyos típusú meddőségek. Ez, persze, nem csak az adott problémára igaz. Nagyon nehéz már létező dolgokat visszamenőleg definiálni. Különösen hálátlan dolog a biológia terén, mert ahogy mondtam, a biológia esetleges.

43%-uknál egyáltalán nincs gyermeknemzésre alkalmas spermium-termelés (erre viszont most rákerestem). Hoppá, itt is egy példa.

1. Én nem LGHDTV (meg hasonló) hívő vagyok, hanem tudományhívő, egy borzalmas szcientista.
2. Semmi érdekem a számukat befolyásolni. Sőt, még az se érdekel, ha csak annyit mondasz, hogy utálod őket. Onnantól érdekel a dolog, amikor áltudományos módszerekkel kezdi valaki megindokolni.
3. Itt te vagy az, aki kapaszkodsz. Ez azért van, mert konzervatív vagy és a konzervatívok úgy működnek, hogy ha észlelnek valamit, amihez nincsenek hozzászokva, akkor elkezdenek indokokat fabrikálni arra, hogy miért szükségszerű az, amit megszoktak. Ezt az szokta követni, hogy mások rámutatnak arra, hogy ez az indok hamis. Erre kreálnak egy újabbat, amiről megint csak meg lesz mutatva, hogy az se stimmel. Ezt egy darabig játsszák, aztán a vége az szokott lenni, hogy az egyszeri konzervatív megsértődik és erkölcsi síkra tereli a témát, ahol már nem lehet vele mit kezdeni.
Idáig még nem jutottunk el, de odáig már igen, hogy kitaláltál egy új definíciót a férfira csak azért, hogy megpróbáld feloldani az ellentmondást, de ezzel újabbakat generáltál.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.12.28. 11:07:26

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Ebben viszont komoly igazság van. A bullyingra hajlamos emberek, bár úgy tesznek, mintha valami magasabb indok lenne a tetteik mögött, valójában csak a személyiségük ütközik ki. Nekik igazából mindegy, hogy az áldozatuk buzi-e, vagy zsidó, cigány, arab, Újpest-drukker. Nekik valójában az a fontos, hogy legyen valaki, akivel szemben felsőbbrendűségűnek érezhessék magukat egy pillanatra és ezt megmutathassák a társaiknak is. Tiszteletet akarnak, de mivel semmilyen téren nem kiemelkedőek, ezért erőszakkal próbálják elérni.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.28. 11:14:03

@Lord_Valdez:

"Ha nem a meglévő tudásomat használnám, hanem folyamatosan google-znék, akkor az egész napomat elvinné egy ilyen hülyeség."

Baj csak akkor van, ha a meglévő tudásod hibás, hiányos. Ilyenkor nem árt tanulni...

"egy bullshit megcáfolása legalább egy nagyságrenddel több energiát igényel, mint az előállítása."

Így igaz, ezt tapasztaltam is, amikor az általad írt bullshitet kellett cáfolnom.

"Idáig még nem jutottunk el, de odáig már igen, hogy kitaláltál egy új definíciót a férfira"

Újat? :O Hiszen épp az előbb írtad, hogy konzervatív vagyok. Új definíciókat kitalálni, fogalmakat kitágítani épp a "progresszívek" szokása. Attól tartok, itt kissé belezavarodtál a magyarázkodásba. :)

"43%-uknál egyáltalán nincs gyermeknemzésre alkalmas spermium-termelés (erre viszont most rákerestem)."

Mivel magas a látencia, ez a te 43%-od (ezt honnan is vetted?) biztos lényegesen alacsonyabb. Másfelől ez azt jelenti, hogy 57%-uknál azért csak van spermiumtermelés, ami kissé magasabb a nőből férfivá operált szerencsétlenek 0%-ánál. :D

CSOKKI MÁLNA 2021.12.28. 15:30:26

@Lord_Valdez:

Nem keverednek. A "tinédzser" (tizenéves) egy életkori jellemző. Tinédzser lesz szerencsétlen, csak nem fejlődik ki neki rendesen, aminek ki kellene. Mert blokkolják a normál, természetes fejlődését. Néhány évtizede sztem te sem tudtad volna elképzelni, hogy ez legális lesz nyugaton.

"Az, hogy mit nem láttunk előre, nem igazán értelmes érv, mert minden következmény ráfogható."

Itt a következő lépés jól látható előre. A deviáns elemek újabb csoportja számára kell lehetővé tenni aberrációik kiélést a többségi társadalom kárára, a legalizált pedofília formájában A folyamat nem állhat le. Az a lényege, hogy sosem állhat le.. Erővel, törvénnyel kell megállítani..

ViCa 2021.12.28. 20:05:53

@Kovacs Nocraft Jozsefne: szia, Neked mi a gondod az LMBTQ emberekkel? Nekem, az abszolút többséghez tartozónak (hetero, fehér, magyar Magyarországon) semmi. Bár inkább közönyös, mint toleráns vagyok...szerintem a kéréseik teljesíthetőek lennének. (Miről szeretné a média elterelni a figyelmünket:)? )

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.12.29. 08:32:50

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Valóban tanulni mindig hasznos.

De nem ezt csinálod, hanem újat találsz ki.

Az állítás hamis. A konzik is imádnak definíciókat kitalálni, ha úgy érzik, hogy valami meg akar változni. Ld. a család fogalma. Évezredeken át elvolt az emberiség definíció nélkül, míg el nem kezdték feszegetni a kérdés. Akkor sürgősen ki kellett találni rá egy meghatározást. Azóta is rendszeresen probléma van vele, mert az élet folyamatosan gyártja a példákat, amikre nem passzol rendesen.

Ez a 43% onnan jön, hogy akiknél mesterséges megtermékenyítést kíséreltek meg, ott ennyinél nem találtak hozzá anyagot. Ám a konkrét szám itt mellékes. Az a fontos, hogy tökéletlen a definíció.
A nem váltott emberek nem tartoznak ehhez a kérdéshez. Bár azt megjegyzem, hogy némileg öngólt rúgtál vele. Ha ugyanis nem már nem felel meg az általad kitalált definíciónak és nem felel meg, akkor onnantól nem férfi. Mivel nem ismersz el kettőnél több lehetséges nemet, ezért bekerül a nő kategóriába. Tehát azzal, hogy a férfiséget a funkcionális spermiumtermeléshez kötötted és ragaszkodsz a bináris felosztáshoz, akaratlanul is azt mondtad, hogy a transznők nők.
Erre mondom, hogy a konzik állandóan vergődnek a logikával, mert nem eleve létező érveket használnak, hanem ad hoc barkácsolják őket a konkrét helyzethez.

@CSOKKI MÁLNA:
Csak annyi történik, hogy kicsit később történik meg, de megtörténik.
Igazság szerint ez már pár évtizede is így volt, csak Magyarországon nem volt téma. A ma leggyakrabban használt pubertásblokkolót 50 éve szabadalmaztatták.

Nem, nem látható. Te ezt véled látni, de ez nem jelent túl sokat. Mások más dolgoktól rettegnek. Miért lenne érdekesebb a te félelmed, más félelménél? És miért pont a pedofília? Miért nem a nekrofília mondjuk? Vagy a kukkolás?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.29. 12:27:17

@Lord_Valdez:

"Ld. a család fogalma. Évezredeken át elvolt az emberiség definíció nélkül,"

Ez nem igaz. A keresztény kultúrkörben már a bibliában ott volt a szent család definíciója: Mária, József és a kis Jézus - vagyis anya, apa és gyerek. Innentől az egész gondolatmeneted téves.

"Az a fontos, hogy tökéletlen a definíció."

A definícióval nincs semmi baj. A baj azokkal van, akik egy marginális kisebbság miatt fel akarják dúlni a túlnyomó többségre érvényes definíciókat, át akarják alakítani még a nyelvet is.

"Tehát azzal, hogy a férfiséget a funkcionális spermiumtermeléshez kötötted"

Az Y kromoszómához kötöttem. A spermiumokat és a terméketlenséget te hoztad bele a képbe, nem én.

"Mivel nem ismersz el kettőnél több lehetséges nemet, ezért bekerül a nő kategóriába."

A biológia sem ismer el. A kétfejű borjú miatt sem módosította a biológia a borjú definícióját.

"És miért pont a pedofília? Miért nem a nekrofília mondjuk? Vagy a kukkolás? "

Na látod, máris elkezdted a pedofília relativizálását. :(

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.12.30. 11:37:08

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Tehát egy nő, aki szűz, egy apa, aki nem biológiai apa, és egy gyerek, aki nem is ember? Ide most képzelj egy igen szkeptikus szmájlit.
Az a baj tudod, hogy amikor csinálsz egy olyan leszűkítő definíciót, hogy apa, anya, gyerek, akkor kizárod azokat a családokat, ahol örökbefogadott gyerek van, ahol a nagyszülő neveli a gyerekeket, mert a szülők meghaltak, ahol egy szülő van csak stb. A gyakorlati életben senki se kérdőjelezte meg ezen formációk családságát, csak az elméleti diskurzusban estek ki a család fogalmából, amikor erőszakkal megpróbáltak definíciót rendelni hozzá.

Nem, arról van szó, amit a filozófia már rég felismert. A való élet fogalmait nem lehet utólag pontosan definiálni úgy, hogy az fasza legyen. Próbáld ki, hogy definiálod a széket és én fogok mutatni neked egy olyan széket, amire nem passzol, de széknek számít. Akár a lábak számát, akár az elrendezését, akár ülőfelület méretét, vízszintességét nézed.
A normális ember el tudja fogadni a világ ilyen tökéletlenségét. A gondok akkor kezdődnek, amikor jön a művészlélek egy szokatlan székformával, erre az egyszeri konzi alkot egy definíciót úgy, hogy ez ne férjen bele. Innentől kezdődnek a viták arról, hogy mi is a szék tulajdonképpen.

Akkor gondolom, hogy ezt valaki más írta le:
" akinek a heréiben gyermeknemzésre alkalmas spermiumok termelődnek, az férfi. "
De egyébként még az Y-kromoszómás megoldással se vagy kint a vízből, mert létezik a de la Chapelle szindróma, ahol férfi születik az Y-kromoszóma hiánya ellenére, illetve létezik a Swyer szindróma, ahol nőszerű születik az Y-kromoszóma ellenére.
Sőt, volt egy igen érdekes eset: divany.hu/szuloseg/ferfinak-szuletett-gyereke

A biológia egyet sem ismer el, mert a biológia nem gondolkodik kategóriákban. A kategóriákat az ember hozza létre, hogy egyszerűsítse az életét. Fontos tudni mi az, ami a valóságban van és mi az, ami a fejedben. Ezek a merev kategóriák csak a fejünkben léteznek. A biológusok pontosan tudják, hogy az ő szakterületük tele van kivételekkel. Nem is szokták erőltetni.
És ugyanazért meg se próbálják definiálni a borjút. Darwin óta tudjuk, hogy a fajok csupán illúziók. Sok esetben nagyon kényelmes és jól használható illúziók, de azért akkor is csak illúziók.

Na, most jutottunk el oda, hogy a racionalitást teljesen elveted és erkölcsi alapra térsz át. Ez eléggé előre látható volt. Mindig ez szokott a vége lenni.
Itt valójában arról a gondolati séma irracionalitására hívtam fel a figyelmet. Az ő gondolatmenete teljesen analóg azzal, mint amikor valaki közli, hogy a világ puszta léte bizonyíték Jézus Krisztus létére. Miért pont Jézus Krisztust bizonyítja? Miért nem Brahmát, a teremtőt? És erre nem tud értelmesen válaszolni, mert a gondolatmenet hiányos.
Ő azt mondja, hogy a "deviáns kisebbségek" felszabadítása el fog vezetni ahhoz, hogy a pedofileket. Oké, tegyük fel. De miért pont ők? Nem racionális talán feltenni a kérdést, hogy miért pont ezt a "deviáns kisebbséget" fogják felszabadítani, mikor annyi másikból lehetne választani? (Azért a pedofileket választotta egyébként, mert ők a legutasítottabbak, ezért a leginkább alkalmasak arra, hogy rettegjünk tőle)

G. Nagy László 2021.12.30. 12:49:12

@Lord_Valdez: Sok barátom van, akik hasonlóan cizelláltan gondolkodnak. MINDIG arról beszélnek, hogy a világ mennyire bonyolult és hogy mennyire nem lehet tiszta fogalmakban gondolkodni. Nekem ilyenkor MINDIG az az érzésem, hogy a tiszta tudományosság és a humánus szempontok mögött mindig meghúzódik a relativizálás szándéka is. Hitem szerint a világ kifejezetten egyszerű és jobban járnánk, ha a filozofikus zavarkeltés helyett még tovább egyszerűsítenénk és egyértelműsítenénk a fogalmainkat és az életünket.

"Darwin óta tudjuk, hogy a fajok csupán illúziók. Sok esetben nagyon kényelmes és jól használható illúziók, de azért akkor is csak illúziók."

Ez nyilvánvalóan nem igaz. A faj egy jól definiált csoportja az élőlényeknek. (Természetesen kényelmes és jól használható is egyúttal. Ezért alkotunk EGZAKT kategóriákat.) Ha még egy ilyen egyértelmű fogalmat is kikezdesz, az már tényleg a zavarkeltés és ködösítés esete. Értem én, hogy szeretsz te is elmerülni a mély filozófiában, de ez valójában csak szellemi maszturbáció, nem vezet sehová.

Ha posztmodern filozófus volnék, mondhatnám azt is, hogy "a színek valójában csak illúziók". (Mondják is a jelen őrült, neomarxista-relativista gondolkodói.) De azért mi még pontosan tudjuk, hogy a tárgyakról visszaverődő fény valós. Önkényes ugyan, hogy az egyes árnyalatoknak milyen nevet adunk, de attól még azok léteznek. Az 1028-as RAL kóddal jelölt szín például az univerzum minden szegletében sárgadinnye színű. Még a Szaturnuszon is, ahol aligha terem meg ez a gyümölcs. És relativizálhatod és hívhatod királykéknek, vagy bárminek, attól még nem fog változni a kérdéses színárnyalat valósága.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.30. 13:06:02

@Lord_Valdez:

A te problémád az, hogy a marginális kisebbségre akarod átszabni a túlnyomó többség által használt, rá alkalmazott fogalmakat, szabályokat, definíciókat, elveket. Ideig-óráig mehet ez, ahogy az USA-ban is a fehér hasznos idióták a BLM leghangosabb szószólói, de a normalitás igen jó eséllyel idővel győzni fog, az aberráció (a szót értékítélet nélkül használom) pedig a maga helyére kerül.

De tudok ám libsiül is. Ahogy te is be tudod bizonyítani, hogy ha elvetjük az erkölcsi alapokat, akkor a körte is alma.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.30. 13:25:48

@Lord_Valdez:

"Nem racionális talán feltenni a kérdést, hogy miért pont ezt a "deviáns kisebbséget" fogják felszabadítani, mikor annyi másikból lehetne választani?"

Nyugi, a többi deviáns kisebbség is sorra kerül. Amikor egy 4-5 éves gyereket - de a kedvedért legyen 10-12 éves - döntésképesnek ismernek el a saját szexuális hovatartozásának megváltoztatásához (pl. pubertásgátók), onnan még egy apró lépés sem kell döntésképességének elismeréséhez egy felnőttel folytatott szexuális kapcsolatot illetően. Azért nem írtam pedofilt, mert ez esetben a pedofília fogalma is megszűnik.

Avagy magyarázd már el, mitől lesz cselekvőképes ugyanaz a gyerek az első esetben, és mitől nem lesz az a másodikban?

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.12.31. 11:09:12

@G. Nagy László:
Nem nagyon tudod tetszőleges mértékig pontosítani. Ha megpróbálod elkezdenek szaporodni a kategóriák és egy bizonyos lépték felett már inkább zavaróvá válik.

Pedig így van. A faj egy igen pongyola koncepció. Hasznos, de pongyola. Mutasd meg nekem, hogy mikor változott át a farkas kutyává? Nem fogsz találni ilyen időpontot, mert nem volt ilyen időpont. Vagy vegyük a gyűrűfajokat. Az A populáció tud szaporodni a B-vel. A B a C-vel, de az A az C-vel nem. A C a D-vel igen. A D meg az A-val igen, de a B-vel nem.
És ez nem azért van, mert zavarkeltés, vagy szellemi maszturbáció, hanem a biológia nem vesz tudomást arról, hogy te szeretnél egy szép tiszta rendszertant.

Vedd észre, hogy miért alkottuk meg a standardizált színskálákat. Pontosan azért, mert nem voltak egyértelműek a hétköznapi fogalmaink.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.12.31. 12:04:44

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Akkor nem értetted meg a problémát. A hétköznapi életben rengeteg fogalmat használunk, ami igazából nincs definiálva. És ezzel nincs is nagy baj. Jól elvagyunk vele, mert annyira tiszták, amennyire általában kell.
Ez azzal jár, hogy léteznek határesetek, ahol hosszasan lehet vitatkozni, hogy tulajdonképpen ez most micsoda is. C'est la vie, ezzel együtt élünk valahogy.
A baj igazából ott kezdődik, amikor úgy dönt, hogy ő rendet vág és ad egy kötelezőnek szánt definíciót rá. Ebből szoktak lenni a problémák, hogy a valóság sok helyen kilóg belőle.

Nem tudsz. A logika egy mechanikus folyamat. Ha A igaz, és A-ból következik B, akkor B is igaz. Ebben nem érdemes erkölcsi fogalmakat keresni. És nem lehet bármi levezetni, mert a logika elég merev ilyen szempontból. Nem hagy mozgásteret.

Szóval a többiek is sorra fognak kerülni. A jó öreg csúszó lejtő nevű érvelési hiba. Ez az, aminél tényleg bármiből kihozható bármi.

Egy árnyékkal bokszolsz éppen. Egyrészről, a pubertásblokkolót nem használják sokkal a pubertás előtt, mert felesleges. Másrészről, pont azért használják, hogy legyen idő jobban végig gondolni és csak 18 évesen végzik el a beavatkozást. Másrészről, mégis kinek kellene döntenie arról, amiről csak ő tud. Egyébként csak szólok, hogy ez azért nem úgy működik, hogy Pistike hazajön, mond valamit és már ugrik is az orvosi stáb. Ennyire nem megy ez bemondásra. Ezután őt még egy csomó szakember fogja megvizsgálni, mire egyáltalán elkezdődhet a folyamat.

Itt tegyünk egy kicsit rendet:
1. A pedofília fogalma nem szűnne meg akkor se, ha teljesen eltörölnék a beleegyezési korhatárt, mert az azt jelenti, hogy az illető kizárólag prepubertás gyerekek iránt érez vonzalmat. Ez akkor is fennáll, ha törvényes a kiélése és akkor is, ha nem. Ugyanúgy a gerontofília kiélése is törvényes és mégis létezik.
2. Nem a pedofíliát büntetik, hanem a gyerekek szexuális kihasználását. Ez utóbbi büntetőjogi kategória változna, esetleg szűnne meg.

A kérdésedre nincs elegáns válasz. Azért nincs, mert a jog egy önkényesen meghatározott és meghatározható dolog.

Wildhunt 2021.12.31. 14:18:31

@Lord_Valdez: a farkas meg a kutya nem külön faj. Képesek termékeny utódokat létrehozni, egyebek között. A többi ún. "érved" is pont ennyire igaz.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.01. 11:55:33

@Wildhunt:
Akkor a prérifarkas se. Hiszed vagy sem, de a biológia mélyebb annál, mint amit az általánosban tanultál róla. Érdemes folytatni a tanulmányokat.

Wildhunt 2022.01.01. 12:57:23

@Lord_Valdez: nem is. Az összes a canis fajhoz tartozik.

Wildhunt 2022.01.01. 13:02:46

@Lord_Valdez: attól még hogy egy rakás libsi ellehetetlenítette Watsont, még nem Watson lesz hülye a biológiához.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.01. 16:09:11

@Lord_Valdez:

"A logika egy mechanikus folyamat. Ha A igaz, és A-ból következik B, akkor B is igaz. "

Mond neked valamit a fuzzy logic kifejezés?
Sajnos te még eddig sem jutottál el vulgár- vagy neomarxista gondolkodásod során. Így viszont az egész érvelésed dugába dől, kb. annyira hiteles, ahogy a farkassal és a kutyával kapcsolatos érvelésed. A többi megnyilvánulásod is nagyjából ilyen szinvonalú és ennyire meggyőző.

Mindezzel együtt a "jól bevált" ballib módszert is alkalmazod a fogalmak értelmetlenségig való kitágítására, el- és összemosására. Most éppen a család, apa, anya, férfi és nő fogalmát akarod teljesen használhatatlanná tenni, kiüresíteni. Ezek a fogalmak igen egyszerűek és épp olyan pontosan vannak definiálva, amennyire az szükséges. Egy hermafrodita miatt sem fogjuk a férfi-nő fogalmakat sutba dobni, és a te marginális kisebbségeid miatt sem tesszük ezt. Sőt még Vay "Blanka" miatt sem.

"A pedofília fogalma nem szűnne meg akkor se, ha teljesen eltörölnék a beleegyezési korhatárt"

A pedofília eleve büntetőjogi fogalomként jött létre (plusz talán pszichológiaiként is), ahogy maga a szó is. Bár abban igazad van, hogy nem szűnne meg, mert eleve létre sem jött volna, legalábbis köznyelvi vagy erkölcsi fogalomként, ahogy pl. a gerontofília sem kimondottan elterjedt köznyelvi szó, és nem is a köznyelvben jött létre. Szóval itt sem működik az érvelésed.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.02. 10:36:35

@Wildhunt:
Téves. A canis az egész nemnek a neve.
Ajánlok mást. Gondolj bele abba, hogy a heringsirály(A) tud szaporodni a szibériai heringsirállyal(B). A szibériai heringsirály(B) tud szaporodni a szibériai sirállyal(C), de a szibériai sirály(C) nem tud a heringsirállyal(A).
Tehát az általános iskolai definíció szerint az A egy faj B-vel. B egy faj C-vel, de C nem egy faj A-val. Ez abszurdum. Azért van, mert a biológia nem csak a Bibliát nem olvasta, de az általános iskolás tankönyveket se. A és B között a genetikai távolság kicsi. B és C között is, de A és C között már elég nagy, ahhoz, hogy nem működjön.

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
1. A mechanikus folyamat arra vonatkozott, hogy nincs helye benne érzelmeknek és céloknak.
2. Természetesen mond valamit. Anno a diplomamunkámnak is ez volt a témája.
3. A fuzzy logika is determinisztikus. Semmi helyen nincs benne vágyaknak, céloknak, érzelmeknek. (tehát megint öngólt rúgtál)
4. Szerinted miért jött létre a fuzzy logic? Azért, mert a való élet problémáit sokszor nem lehet élesen elhatárolt kategóriákkal leírni.

A kutya-farkas probléma teljesen valós. A kutya-farkas pontosan egy ilyen fuzzy probléma. Ha úgy tetszik a klasszikus Szóritész-paradoxon egy változata. Az, hogy te esetleg nem érted, nem a problémát, vagy a felvetést minősíti, hanem arra utal, hogy nem vagy hajlandó gondolkodni rajta.

Ebben is tévedsz. Nem fogalmakat akarok megváltoztatni, hanem azt, hogy vedd észre, hogy tévesen gondolkodsz dolgokról. Egy hamisan leegyszerűsített világképet használsz.
A kijavításhoz nem kidobni kell a fogalmakat, hanem felismerni, hogy a határaik fuzzy-k. Elismerem, hogy egy bizonyos szituációkban kényelmetlen tud lenni, de sokkal pontosabban írja le a létező valóságot.

1. A pedofília kifejezés a pszichiátriából származik, nem a büntetőjogból.
2. A pedofília most sem büntetőjogi fogalom. Azért nem, mert a pedofília nem bűncselekmény. Sőt, nem is cselekmény. Az egy vágy a cselekményekre. A büntetőjog cselekedetek büntet, nem vágyakat.
Az ne tévesszen meg, hogy a politikai nyelvezet a 80-as IQ-val rendelkező szavazókra van tervezve. Ezért a gyermekmolesztálást és társait egyszerűen pedofíliának nevezi, ahogy a köznyelv is.

Wildhunt 2022.01.03. 13:12:03

@Lord_Valdez: relativizálsz. A nem, faj, stb. Linné óta definiálva van. Te át akarod írni, mert másképp ellentmond a narratívádnak.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.03. 13:50:09

@Lord_Valdez:

"Természetesen mond valamit. Anno a diplomamunkámnak is ez volt a témája."

Ez esetben gyorsan újra olvasd el azt a diplomamunkát.

"Szerinted miért jött létre a fuzzy logic? Azért, mert a való élet problémáit sokszor nem lehet élesen elhatárolt kategóriákkal leírni."

Ez is benne lehet. Meg az is, hogy információhiányos esetekben nemigen alkalmazható a Boolean logic.

"A fuzzy logika is determinisztikus. Semmi helyen nincs benne vágyaknak, céloknak, érzelmeknek. (tehát megint öngólt rúgtál)"

Nem feltétlenül, mert a súlyozás sok mindent befolyásol, még a végeredményt is. :) Márpedig a súlyozás erősen szubjektív is lehet. Ám annyiban egyetértek veled, hogy a vágyvezérelt "logika" csúnyán félrevezető is lehet, pl. ha egy pénisszel, herékkel és spermiumtermeléssel rendelkező ember mindenáron azt akarja bizonygatani, hogy ő valójában nő. Mint pl. a már említett Vay Blanka nevű undormány. :D

"Ezért a gyermekmolesztálást és társait egyszerűen pedofíliának nevezi, ahogy a köznyelv is. "

Egyőnk sem pszichiáter vagy büntetőjogász, így a köznyelvet használjuk.

"Nem fogalmakat akarok megváltoztatni"

Pedig pontosan ezt teszed.

Wildhunt 2022.01.03. 20:44:53

@Kovacs Nocraft Jozsefne: és jó libsi módjára el is vitte a vitát a szemantika irányába.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.04. 09:26:31

@Wildhunt:
Nem. Ellenben Linné óta továbbfejlődött a tudomány. Sajnos, már Darwin elavulttá tette az eredeti koncepciót.

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Információ hiányos esetekben a fuzzy-t se tudod alkalmazni. Az ott tud hasznos lenni, ha a szabálybázist nem tudod szépen formálisan megfogalmazni, de ez nem igazán információhiány.

Lehet szubjektív a súlyozás, de attól a működés még determinisztikus marad.

Azon lehet vitatkozni, hogy minek nevezed Vay Blankát. (Akinek egyikünk se tudja, hogy mi van a lába közt. Egyáltalán nem biztos, hogy megvan még neki)
Elárulok egy titkot: Én se tudom tökéletesen nőnek tekinteni még a teljesen átalakított M2F transzikat se, de nekem ez nem okoz nagy problémát, mert nem ragaszkodok ahhoz, hogy bepréseljem a nő vagy férfi kategóriába. Leginkább úgy tekintek rájuk, mint "egyéb" nemre.

Én jobban preferálom a szakmai kifejezéseket és értelmezéseket. A köznyelv túlságosan pongyola. Ráadásul úgy pongyola, hogy a laikus sokszor nincs is tisztában azzal, hogy az.

Nem kell megváltoztatni, ha elismered, hogy nem csak az a két kategória lehetséges, amit megszoktál. Vedd észre, hogy az egész probléma onnan indul, hogy binárisan akarsz kategorizálni.

Wildhunt 2022.01.04. 12:24:55

@Lord_Valdez: még egyszer : ez nem igaz.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.04. 13:38:09

@Lord_Valdez:

"Információ hiányos esetekben a fuzzy-t se tudod alkalmazni. Az ott tud hasznos lenni, ha a szabálybázist nem tudod szépen formálisan megfogalmazni"

Dehogynem, csak némi visszacsatolásra van szükség. Ami ugye a legtöbb alkalmazási területen eleve kell.

"Lehet szubjektív a súlyozás, de attól a működés még determinisztikus marad."

1) Kivéve, ha valódi random generátort is beleteszel. Tipikusan pl. egy félvezető zaját véve alapul akár seedként, akár kész értékként. Mondjuk seedként szerintem nincs sok értelme.

2) Akkor sem lesz determinisztikus, ha kellően kifinomult öntanuló algoritmust is teszel bele. Igaz persze, hogy itt már azért túlléptünk a Fuzzy logikán, de hát való világbéli alkalmazásról beszélünk.

"Én se tudom tökéletesen nőnek tekinteni még a teljesen átalakított M2F transzikat se"

Akkor nagyon csúnyán diszkriminálod őket, mert ők annak tekintik magukat. Mert igaz ugyan, hogy nem tudnak gyereket szülni, na de egy terméketlen nő sem tud szülni, azt mégis nőnek tekintjük. Ejnye-bejnye, van még hová fejlődnöd. :DDD

cvsvrs 2022.01.05. 09:29:01

@Lord_Valdez:
ilyen alapon nincsenek egyének, és az egyéneknek szabadságjogai hiszen vannak sziámi ikrek. és bukik az elmélet. és ugye mi van akkor ha két ember egymáshoz akarja operáltatni magát? ezek után hogy érvényesülhet két személy szabaságjoga? sehogy. tehát minden egyéntől vegyék el az identitását. és legyenek egyes és párok személyek. a skizofrénekről nem beszélve. az, hogy az egy ember bármit is gondolhat, vagy érezhet és van személyisége meghaladott hiszen a skizofréneknek többs személyiségük is van. miért ne írhatná bele valaki a személyi igazolványába, hogy ő bonaparte napóleon ha egyszer úgy érez.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.05. 09:47:15

@Wildhunt:
Még egyszer: de igen.
Ha Linné modellje lenne a tudomány state-of-the-artja, akkor úgy járnánk, mint Thomas Jefferson, aki látta a mamutcsontvázat és expedíciót indított, hogy felkutassa. Ha ugyanis Isten megteremtette a fajokat, és fajok néha kihalnak, akkor előbb-utóbb elfogynak. Lévén hívő ember nem tudta elfogadni, hogy Isten ennyire gondatlan legyen.
Aztán jött Darwin és megmutatta, hogy a fajok nem fogynak el, mert folyamatosan keletkeznek. Ő ugyan akkor még nem tudott semmit a génekről, de azt megfigyelte, hogy a fajok populációi hozzáidomulnak a helyi környezethez és idővel önálló fajjá válnak.
Ma már azt is tudjuk, hogy ilyenkor az egyes populációk génállománya apránként eltávolodik a többi populáció génállományától. Idővel ez oda vezet, hogy a két populáció egyre kevésbé képes egymással szaporodni (ez se hirtelen történő dolog), végül egyáltalán nem.

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Akkor szerintem tisztázzuk, hogy mit is értesz információhiány alatt.

Mindkét eset túlmutat a fuzzy logikán.
Zárójel: igazság szerint, ha nem raksz bele véletlen elemet, mint pl. a genetikus algoritmus mutációgenerátora, akkor az öntanuló algoritmusok is determinisztikusak. Ha raksz mellé egy másik hálózatot, ami ekvivalens algoritmust tartalmaz, akkor step-by-step ugyanazokat a kimeneteket fogja produkálni. Vagy ha felveszed az összes bemenetet és egy másik ugyanilyen példánynak lejátszod.
Gyakorlatban ennek a kevés a jelentősége, mert ott szoktunk öntanuló algoritmust használni, ha már kényelmetlen a komplexitás és adatmennyiség, de elméletben nem veszett el a determinisztikus természet.

Nem igazán diszkriminálom őket. Teljesen emberszámba veszem és úgy is bánok velük, ahogy ők elvárják. Az, hogy belül nem tekintem teljesen ekvivalensnek az egy másik kérdés. Igazság szerint, hogy kit mennyire tudok nőnek tekinteni az attól függ, hogy mennyire nőies. Van olyan, akiről nem tudnám megmondani, hogy nem annak született, van olyan, aki olyan, mint egy csúnyácska nő és van, akit tényleg csak udvariasságból, mert kicsit se.
Sose mondtam, hogy progresszív vagyok. Azt csak ti képzelitek rólam.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.05. 09:50:34

@cvsvrs:
Nem szeretek hozzád szólni, mert fárasztasz, de majdnem igazad van.
A sziámi ikrekkel ugyanúgy nem tud mit kezdeni sem a jog, sem a filozófia.
Amiben tévedsz, hogy ez nem az egyének létét cáfolja, csak felhívja a figyelmet arra, hogy a doktriner gondolkodásmódnak korlátai vannak. Én ugyanezt tettem.
Zárójel: a skizofrénnek téveszméi vannak, nem több személyisége.

cvsvrs 2022.01.05. 11:55:01

@Lord_Valdez:
a hírekben olvasom, hogy az rtl klubon főműsoridőben fellép fluor tomi mellett a "transznemű" "lady dömper". az nem lehet, hogy nekik is téveszméik vannak? "lady dömper" pedig bár férfinak született nőnek érzi magát és őszerinte fasizmus van, mert ezt a magyar állam nem akarja elismerni. az nem lehet, hogy téveszméik vannak?

cvsvrs 2022.01.05. 12:29:48

@Lord_Valdez:
ha lady dömper nevű személynek férfiként olyan problémája van, hogy nem érzi magát férfiasnak, akkor elmehet az orvoshoz. és kaphat valami hormonpótlást feltéve, hogy az egészségügyi értelemben indokolt. vagy elmehet a kondi terembe edzeni. a zsír izom arányokon változtasson. és férfiasabbá válhat. nem mellékesen egészségesebbé is.

a gender tudósok faragnak egy ideológiát, hogy lady dömper valójában nő. nem. és biztos, hogy nőnek született. egyáltalán nem biztos. az egészségége érdekében nagy valószínűséggel férfiasítani kellene és nem elnőiesíteni. és ugyanígy a visszahúzódó babázgató kisfiút. azt kellene mondani, hogy az egészsége érdekében fusson többet, vagy másszon fára, természetes módon mozogjon, ami férfiasabbá teszi. a gender tudósok megállapítják, hogy nőnek született. és át kell operálni. és ezt a degenerált gondolkodást progressziónak állítják be. és ezzel nyugat-európában állami támogatással iparágak épülnek. gender tudosságnak nevezett degenerált elképzelésekkel.

fluor tomi előadja, hogy jaj szegény kis lady dömper bácsinak milyen rossz. mert elnyomja a geci orbán. és az ő barátai kerüljenek már be a rádióba. lécci, lécci. mert ha nem, akkor az a hitleráj és sztálinizmus egyben plusz észak-korea.

Wildhunt 2022.01.05. 15:04:38

@Lord_Valdez: ha mutatsz hiteles forrást arról, hogy megváltozott a taxonómia, akkor elhiszem. Addig hazudsz.

G. Nagy László 2022.01.05. 15:29:45

@Wildhunt: @cvsvrs: @Lord_Valdez: @Kovacs Nocraft Jozsefne:

Érdekes viták ezek, de a lényeget sokadszorra sem árt kimondani:

1. Minden felnőtt ember úgy bassza el az életét, ahogy akarja. Ital, drog, nemváltó műtét, balra szavazás, öncsonkítás, eutanázia - privát joguk.
2. A gyerekek védettek és optimális esetben ennek így is kell maradnia.
3. Egyetlen tisztességes kormány sem folytathat kétes ideológiát, különösen nem olyat, amelyben a devianciákat értékesebbnek tartja a normalitásnál, vagy amelyben erőszakot hirdet bárki ellen.
4. Nem finanszírozunk adópénzből sem nemváltó műtéteket, sem egyéb egyéni hóbortot. Ez sem azt állam dolga.

Innentől kezdve mindenki úgy hívja magát, aminek akarja. A jámbor bolondok nem ártanak senkinek.
3.

cvsvrs 2022.01.05. 16:11:56

@G. Nagy László:
a normalitásnak (a normális eloszlásnak) része a (standard) deviancia. az a szórás ugyebár. az áltagtól legfeljebb egy szórásnyira általában a népesség cca. 68% áll. két szórásnyira 95%. a nagy számok törvényéből adódóan. három legalább szórásnyi távolságra a népesség cca. 1/370 része áll feltéve a normalitást.

ezek ugye a szokásos 2/3-os és 5%-os küszöbszámok. és 1 egy évben lehet 1 nap, amikor a híradóban a férfi műsorvezető színes hajban mondja a vicces híreket és női műsorvezető bajuszt ragaszt. három szórás távolságra lépnek a standard normalitástól. ez a szilveszter.

a negyedfokú deviancia minden 15 ezredik eset. tehát mondjuk 1 ezer magyar honfitársunk a kárpát-medencében. ez az, ami még nem annyira egyedi, hogy esetlegesen érdemes elgondolkodni a szabályozáson. semmi esetre sem úgy, hogy szétverjük a normalitást. a többség által elfogadott standardokat. hanem azt lehet mondani, hogy oké. van 1 ezer ilyen eset. és kérdezzük meg az orvosokat, hogy mit lehet tenni ilyenkor.

a gender kurzus azonban nem része az orvoslásnak. az egy áltudomány. olyan, mint a boszorkányüldözés. csak a többség ellen irányul.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.06. 09:49:13

@Wildhunt:
A te tanulatlanságod, nem az én hazugságom.
Elárulok egy nagy titkot: a taxonómia még ma is változik időnként. Azért, mert eredetileg morfológia alapján lett felépítve, de ma már a genetika alapján szeretik felépíteni és időnként kiderül, hogy ez, vagy az nem annak a közeli rokona, mint aminek hitték.
De térjünk vissza Linnére. Az ő rendszerében csak állat, és növény létezett, illetve ásvány. Aztán rájöttek, hogy vannak a protiszták, amik nem passzolnak sem a növény, sem az állat kategóriába. Majd ezek felbontották aszerint, hogy prokarióta, vagy eukarióta. Aztán az így kialakul két királyságot felbontották két-két részre, illetve a növényekről leválasztották a gombákat. Ezért Linné két királysága helyett jelenleg van 7.

@G. Nagy László:
Ez így jól hangzik a felületes szemlélőnek, de
1. Az első pont abból a téves feltételezésből indul ki, hogy ez öncsonkítás és az élet elbaszása, nem pedig egy eleve elbaszott élet kiigazítása.
2. Az első tévedés hiánya értelmetlenné teszi a második pontot.
3. A harmadik pontot az teszi problémássá, hogy deviancia és normalitás. A deviancia szónak eleve nincs is értelme anélkül, hogy követendő normát fogalmaznál meg. A követendő norma megfogalmazása viszont felveti, hogy kinek a joga meghatározni, hogy mi számít normának. A normák szerencsés esetben társadalmi konszenzus formájában alakulnak ki és nem úgy, hogy a politikai elit egy része ráerőszakolja mindenkire. Most egyébként ez történik. Egy évtizedek óta fennálló, senkit se zavaró állapotot felrúgott a kormány és hisztériába fordította. Mert azért azt jó tudni, hogy ebben semmi újdonság nincs. Az első nemváltó műtétet több, mint 100 éve (!) végezték. Az 50-es évek óta F2M irányba is jól működik. Sőt még a szocialista Magyarországon is volt már a 80-as években is. Az egész rohadtul senkit nem zavart, egészen az elmúlt évekig. Most is csak azért zavar, mert ellenségképre van szükség és a migránsozás, meg sorosozás már elvesztette a marketing értékét. Az egész pánik színtiszta politika haszonszerzésről szól.

cvsvrs 2022.01.06. 10:43:42

@Lord_Valdez:
a társadalmi normákat elsődlegesen az állam, másodlagosan az egyház, harmadlagosan a helyi közösségek és a piac formálják. ebben a sorrendben. és ez egy hitvilág. amiből a klasszikus liberalizmus adódik. az nem volt se állam, se egyház és közösség ellenes. csak azt mondta, hogy az egyén érdekét is vegyék figyelmbe és a politikának a piaci folyamatokat is érdemes figyelnie. mert azt kell szabályoznia.

a klasszikus liberalizmus idején szó sem volt arról, hogy mindent egy soha senki által meg nem választott államellenes, nemzetellenes, keresztényellenes csoportosulás diktáljon. illetve ebbe belekavart a gyarmatosítás. ami egy kicsit sem volt liberális. csak a nyugat annak hazudta.

cvsvrs 2022.01.06. 11:21:45

@Lord_Valdez:
orbán azt mondja, hogy ha valaki azt gondolja, hogy a szabályozásban nem az állam az első, akkor nem magyar. és ha nem azt gondolja, hogy az egyház a második, akkor nem keresztény. az orbánellenes értelmiség azt, hogy ez államegyház visszavezetése lényegében (és valóban) és ez nem felvilágosult (és valóban ez ellentétes a felvilágosult abszolutizmus hitelveivel) és ez nem európai (és ez utóbbi kérdéses).

a bmw ceo azt mondta (nyilván csak udvarlásként, mert értem hogy a piacon a pénz beszél), hogy nagyon sok helyszínen járt. és akkor döntötte el, hogy debrecent választják, amikor a tárgyalóterem festett ólomüvegablakai között meglátták wittenbergi várat. a piacon is számít valamennyire vallás. virtualizált környezetben nem számít, vagy alig számít. a valóságban mégis csak.

és kérdés, hogy a valóság igazodjon a virtualizációhoz, ami a képzelet kivetülése. mérő (illetve nem mérő, hanem táleb) terminológiájában átlagisztán extremisztánhoz, vagy megfordítva. és ez hit kérdése. a kérdés, hogy melyik lesz az európai vagy akár a globális mainstream és melyik az underground. és ez egy nyitott kérdés.

és ez egy tőkepiaci ellentét is. van egy a reálgazdaságot uraló elit. orbán azt mondja, hogy őket szolgálja ki, mert "munka alapú" (vegyes) gazdaságot akar. mert az államn ez esetben nemcsak az egyházzal, hanem időlegesen a piaccal is összefonódik. ez az egyik tábor. és ez ügyben a nyugati oligopóliumok és keleties oligarchák egy platformon vannak. a bmw és a gazprom. a kormányzati kommunikációban "stratégiai partnerek".

és a másik tábornak nincsenek reálgazdasági érdekeltségei, vagy ha vannak, akkor azokban nincsenek döntéshozó pozícióban, mert jelentős kisebbségben vannak, viszont temérdek virtualizált pénz áll rendelkezésükra. és nekik vannak társadalmi programjaik. a kormányzati kommunikációban "soros ügynökei". mert a soros alapítvány van a kirakatban.

és persze, hogy ez a politikai haszonszerzésről is szól.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.06. 14:49:14

@Lord_Valdez:

"Az első pont abból a téves feltételezésből indul ki, hogy ez öncsonkítás és az élet elbaszása, nem pedig egy eleve elbaszott élet kiigazítása."

Mire alapozod azt az állításodat, hogy ez a feltételezés téves?

G. Nagy László 2022.01.06. 17:31:37

@Lord_Valdez:

"Az első pont abból a téves feltételezésből indul ki, hogy ez öncsonkítás és az élet elbaszása, nem pedig egy eleve elbaszott élet kiigazítása."

Puszta felsorolás volt, az öncsonkítást nem kötöttem össze a nemváltó műtéttel. Kamasz lányok szokták vagdosni magukat - elsősorban ez járt a fejemben...

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.07. 08:46:39

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Beszélj velük és megtudod. Szinte mindegyikük azt fogja mondani, hogy már gyerekkorától érezte, hogy nem érzi jól magát a bőrében.

@G. Nagy László:
Értem.

Wildhunt 2022.01.07. 10:31:20

@Lord_Valdez: hiteles forrásod nincs, hazudsz.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.07. 12:04:03

@Lord_Valdez:

Te meg beszélj azokkal, akik nagyon megbánták a nemátalakító műtétet.

Ha nem érzi jól magát a bőrében, akkor lehet, hogy csak a születési nemének megfelelő plusz hormont kellene adni neki.

Úgy mégis milyen férfi lesz abból a kislányból/nőből, akinek mesterségesen csinálnak péniszt? Nem lesz neki normális méretű pénisze, barlangos testeket sem tudnak csinálni neki.

Egy egészséges leszbikus nő helyett lesz belőle egy nyomorék. Eleinte örülhet az "átalajulásnak", de kérdezd meg őket 10-20 évvel később. Statisztikát keress, ne kiragadott példákat. Nézz utána, a nemátalakított emberek hány százaléka érzi ŐSZINTÉN jobban magát az új testében 10-20 évvel később.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.07. 12:05:19

@Lord_Valdez:

Ja, és számold bele az öngyilkosokat is.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.08. 11:55:34

@Wildhunt:
Köszönjük, Emese.
Bemész egy egyetemi tankönyvboltba és veszel egy könyvet az evolúcióról. Ennyit kell tenned.

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Vegyük észre, hogy megint az történik, amit jósoltam a konzikról. Elkezdesz indokokat fabrikálni, hogy csak azért is kijöjjön, hogy nem fogadható el az, amihez nem vagy hozzászokva.

Ez bullshit. Ugyanaz a logika, mint amit az antivaxxerek tolnak. Azért, mert létezik olyan, akinél az oltás súlyos mellékhatásokat okoz, attól az még használ a többségnek.
Elmondom, hogy mennyit tudunk:
1. A terápiát nem kapóknál évente több 10% az öngyilkossági kísérletek aránya.
2. A terápián átesetteknél kb. 20-szor akkora az öngyilkossági kockázat, mint az általános népességben (0,014%). Illetve, hogy már a műtét utáni évben 20-40%-kal csökken az öngyilkossági gondolatok száma.
Ez arra utal, hogy a többség profitál belőle. Hogy az eredményesség nem 100%, egy klasszikus Nirvána-érv típusú érvelési hiba.

Az egy érdekes orvosi kísérlet lenne. Nem valószínű, hogy jó ötlet, mert a transzneműség nem hormonális probléma. A különbség az agyfelépítésben van, tehát ezt a hormonterápiát már magzati korban el kellene kezdeni, amikor kialakul.

Konkrétan meg tudom mutatni, hogy hogy néz ki egy ilyen pénisz, mert vannak róla public domain képek. Látványra elég meggyőzően. Ránézésre nem igazán mondod meg, hogy nem született. Leginkább csak annyi fog feltűnni, hogy túl tökéletes. A valódi péniszeknek mind van ilyen-olyan tökéletlensége: itt egy szőrös folt, ott egy pigment folt, erre görbül egy kicsit stb. Ezeknek nincs. Nagyjából olyan, mintha egy szexshopban vetted volna.
Funkcionálisan ez egy trükkös dolog. Ahhoz, hogy erekcióra képes legyen, általában implantátumot használnak.

Egyrészről, ők nem leszbikus nők. A leszbikus nő nőket érzi magát, még az a típus is, akit csak csajfaszinak szoktunk gúnyolni, mert a viselkedése olyan amilyen. Férfiasabb akar lenni a férfiaknál és emiatt sokszor parodisztikus túlzásokba esik.
Másrészről, azt hiszed, hogy a műtéttől lesz nyomorék és fel se merül benned, hogy esetleg ő most nyomorék. Úgy próbálsz meg embereket megmenteni, hogy meg se próbálod megérteni, hogy mi a problémájuk. Úgy véled, hogy ezt te jobban tudod, úgy, hogy még csak nem is találkoztál velük soha.
Itt most emberbaráti sapkában próbálsz indokot gyártani.
Harmadrészről, nincs tudomásom olyan statisztikáról, ami ilyet mérne. Valószínűleg nem is létezik, mert elég ritkán vizsgálják egy-egy kezelés hatását 5 évnél hosszabb időtávon. Általában nincs értelme, addig már egy csomó a kezeléssel összefüggésben nem lévő dolog történik az illető életében.
Módszertanilag is problémás az a kérdés is, hogy "őszintén jobban érzi-e", mert honnan tudod, hogy mennyire volt őszinte. Az öngyilkosság, az igen. Az egy jól mérhető dolog (arról van is statisztika), de a boldogság kemény dió.
Itt meg konkrétan az információhiányt próbálod érvként eladni.

cvsvrs 2022.01.08. 12:54:48

@Lord_Valdez:
baszki, ha egy férfi nőnek, vagy nőiesnek érzi magát, akkor edzen, kevesebb lesz a testzsír, vérzsír szintje, növekednek az izmai. és attól mindjárt férfiasabbnak érzi magát. ez a terápia. fusson, vagy legalább gyalogoljon. ha orvosi értelemben indokolt, akkor kapjon valamilyen férfi hormon pótlást. ez a terápia. és ehhez nem kell egyetemi tankönyveket elolvasni. ez a terápia. ezt az esetet figyelembe sem veszed. hogy valaki túlzottan nőies volt. és el kezdett sportolni, vagy egészségesebben étkezni és ezek között mennyi az öngyilkossági ráta. vagy ha gondjai voltak a férfiasságával, akkor nem aberrált orvosokhoz fordult és idióta gender tudósokhoz. hanem olyanok, akik a férfinak a férfivá, férfiasábbá válását támogatták. és nem a nővé operálását.

cvsvrs 2022.01.08. 13:34:07

@Lord_Valdez:
amíg a liberalizmus addig volt népszerű, amíg az identitáspolitikát erősítette. azt, hogy a férfiak legyenek férfiak, a nők nők. és ne rekesszék ki fiúsabban gondolkodó lányokat, hanem ők is váljanak nőcisebbé. és esetleg bejönnek majd. amíg a liberalizmus a normalitást támogatta. úgy, hogy annak része a deviancia.

ami most van az nem a devianciáról szól, hanem az, hogy a társadalom lelki beteg tagjait meg próbálják degenerálttá alakítani, ebből meg próbálnak divatot teremtetni, mindezt az aberrált orvosokkal, idióta bölcsészekkel. és ezt a legalja pénzalapok támogatják, a legalja közgazdászokkal. és nyugaton a mainstream média.

és ugye a politika ezt a nyugatos mainstream médiát kezde el ütni. orbán rájött, hogy ezzel választást nyerhet, mert a leghülyébbekkel kell versenyeznie. a dk-s kisnyugdíjasnak el se magyarázzák, hogy jóska bácsi, ilyen drogos buli buzi gyerekek képviselnék önt. konteó? ha nem hitte éltében, higgye már el holtában. hogy ezek nem szociálisan érzékenyek, hanem a drogok hatása alatt paranoiásan rettegő hülyegyerekek. csak a fidesz nem annyira szemét, hogy ezt tegye. hanem imádkoznak a lelki üdvéért. nagyon helyesen egyébként.

tehát csak az a kérdés, hogy a fidesz ezt a játszmát mikor nyeri meg. európában. mert amerikában persze lehet, hogy ebből egy üzletágat csinálni. abszurditás lenne ehhez tb támogatást rendelni kivéve azt az esetet, amikor ez orvosilag indokolt. és nem úgy, hogy pszichomókus és a gender "tudós" azonsítja az újabb nemet. ez az üzletághoz kapcsolódó marketing tevékenység. és kapcsolódó tanulmányok.

jelenleg debrecen a világ 10. legjobb befektetési célpontja a külföldiek számára. nem magyarországon, hanem a nagyvilágban. a 10. legjobb fdi stratégiával rendelkezik. a financial times szerint. az európai unióban a 3. berlin, düsseldorf után. elhiszed?
www.dehir.hu/upload/images/wp_cikkek/2021/fdi4.jpg
nem photoshop. valóban ezt az eredményt hozta ki a financial times. elhiszed? mert én nem. nem azt állítom, hogy debrecen olyan nagyon rossz hely. hanem azt gondolom, hogy ez egy lista. eszembe nem jut azt képzelni, hogy ez a valóság.

aszfaltburkolatot kap egy újabb debreceni utca. ez:
www.dehir.hu/upload/images/wp_cikkek/2022/utca.jpg
ez alapján nem áll túl jól az infrastruktúra. persze ettől az utcától néhány száz méterre van egy mikroelektronikai és egy biotechnológiai üzem. van annyi tanulmány, lista, statisztika, publikációk tömkelege szinte mindenről és az ellenkezőjéről.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.08. 16:14:22

@Lord_Valdez:

"Vegyük észre, hogy megint az történik, amit jósoltam a konzikról. Elkezdesz indokokat fabrikálni, hogy csak azért is kijöjjön, hogy nem fogadható el az, amihez nem vagy hozzászokva."

Vegyük észre, hogy megint az történik, amit jósoltam a "progresszívekről". Elkezdesz indokokat fabrikálni, hogy csak azért is kijöjjön, hogy igenis elfogadható az, amit egy deviáns vagy beteg kisebbség el akar fogadtatni.

"1. A terápiát nem kapóknál évente több 10% az öngyilkossági kísérletek aránya.
2. A terápián átesetteknél kb. 20-szor akkora az öngyilkossági kockázat, mint az általános népességben (0,014%). Illetve, hogy már a műtét utáni évben 20-40%-kal csökken az öngyilkossági gondolatok száma."

Ha a 20-szoros arány 20-40%-kal csökken, akkor az még mindig 12-16-szorosa a terápiát nem kapokénak. :D

Köszönöm, hogy önmagadat cáfoltad meg. :)

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.08. 16:31:51

@Lord_Valdez:

"Módszertanilag is problémás az a kérdés is, hogy "őszintén jobban érzi-e", mert honnan tudod, hogy mennyire volt őszinte."

Az őszinte válaszadás minden megkérdezésnél megkérdőjelezhető. Ha ezt problémásnak tartod, akkor minden közvélemény-kutatást annak kell tartanod.

"Az öngyilkosság, az igen. Az egy jól mérhető dolog (arról van is statisztika)"

A legtöbb öngyilkossági kísérlet célja eleve nem az öngyilkosság, hanem a figyelemfelhívás. Főleg nőknél. Na meg azt sem tudhatod, miért történt a kísérlet. Lehet, hogy anyagilag kilátástalan helyzetbe került, mert nem tudta kifizetni az implantátum nálunk másfél-kétmilliós költségét, ami Nyugaton nyilván sokkal több az orvosi díjak miatt. Ennél egy vibrátor sokkal olcsóbb.

Na jó, de legalább gombnyomásra feláll neki, és csak időnként kell újratölteni a gáztartályt. :D Más kérdés, mennyit éres az egészből.

Glokta 2022.01.08. 23:59:13

@Lord_Valdez: Pedig ebben a kérdésben Kovacs Nocraft Jozsefnének igaza van.
Amikor 2016-ban egy amerikai egészségügyi kormányhivatal összefoglalót készített a témában, azt állapították meg, hogy nincs rá bizonyíték, hogy a nemváltás javítana a nemi diszfóriában szenvedők állapotán:
www.cms.gov/medicare-coverage-database/view/ncacal-decision-memo.aspx?proposed=Y&NCAId=282
"Based on a thorough review of the clinical evidence available at this time, there is not enough evidence to determine whether gender reassignment surgery improves health outcomes for Medicare beneficiaries with gender dysphoria. "

és a témában végzett legátfogóbb kutatás is azt állapította meg, hogya nemváltó műtét valószínűleg NEM oldja meg a transzneműek pszichológiai problémáit:
journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0016885
"Persons with transsexualism, after sex reassignment, have considerably higher risks for mortality, suicidal behaviour, and psychiatric morbidity than the general population. Our findings suggest that sex reassignment, although alleviating gender dysphoria, may not suffice as treatment for transsexualism"

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.09. 10:21:26

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Mellément. Csak tényeket mondok. Nincs szükség arra, hogy indokokat találjak ki, mert azok eleve adottak.
Mellékesen, te is elfogadtad őket, amíg a Fidesz be nem paráztatott. Már eleve úgy nőttél fel, hogy körülötted éltek, csak szinte a létezésükről se tudtál, amíg nem mondták neked, hogy utálni kell őket.

"Ha a 20-szoros arány 20-40%-kal csökken, akkor az még mindig 12-16-szorosa a terápiát nem kapokénak."
Jézusom! Nagyon fáj.
Tehát, a 10% (,ami egyes helyeken valójában 40 is megvan), lemegy 0,014*20=0,48%-ra.
Az általános népesség, természetesen nem kap terápiát, mivel nincs rá szüksége. A csökkenést ott kell nézni, ahol van szükség.

A boldogság kicsit problémásabb kérdés, mint az, hogy hol szoktál vásárolni. Azért problémásabb, mert az egy olyan dolog, amivel kapcsolatban az ember hajlamos ambivalens lenni és gyorsan változni a közelmúltbeli események következtében.

Az indok nem befolyásolja azt, hogy egy öngyilkosság bekerül a statisztikába, a boldogtalanság nem.

@Glokta:
Ő most kb. annyira értelmes dolgot csinált, mintha összeszorozta volna a cipőméretét a telefonszámával.

Az első cikk pont arra panaszkodik, hogy hiányoznak a standardizált pszichometrikai módszerek, hogy mérni lehessen. Pont ezt mondtam neki is: nem tudjuk mérni, hogy hogy érzed magad.
A második pedig, amire hivatkoztam, hogy még így magasabb. Az idézett mondat is azt mondja, hogy a műtét, bár enyhíti, lehet, hogy nem elégséges. Na, de senki se állította, hogy csodaszer lenne.

Glokta 2022.01.09. 11:44:45

@Lord_Valdez: de az a kérdés, hogy miért kéne támogatni egy visszafordíthatatlan és drasztikus orvosi beavatkozást, aminek továbbra sem bizonyított a hatékonysága, pedig már több mint 30 éve használják?

Ugye itt arról van szó, hogy mondjuk egy férfi nőnek képzeli magát, és erre az az ajánlott kezelés, hogy azt mondjuk, igaza van és menjen előre ezen az úton.
Ez nem megy kicsit szembe a józan ésszel? Először nem azzal kéne foglalkozni, hogy mi állhat annak a hátterében, hogy ez a férfi nővé akar válni? Például lehet, hogy egyszerűen csak erősen feminin és emiatt kiközösíti a többi férfi? Esetleg családon belüli erőszak vagy más gyerekkori trauma, ami miatt meggyűlöli a férfiszerepet?

De nem, ehelyett egyből, feltétel nélkül támogatni kell a tranzíciót.

Persze ha lenne ennek kísérleti alapja, akkor megérteném (van példa rá, hogy a tudomány szembemegy a 'józan paraszti ésszel') , de a gond az (és az általam mutatott tanulmányok épp ezt igazolják), hogy még 30-50 évnyi alkalmazás után SINCS rá meggyőző bizonyíték, hogy a tranzíció valóban enyhítene a transszexuálisok pszichológiai problémáin, a körükben elképesztően magas az öngyilkossági ráta.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.11. 07:17:55

@Glokta:
Nem támogatásról beszélünk, hanem elfogadásról.

Most sincs és tervben sincs feltétel nélküli tranzíció. Eleve a műtéthez 3 szakvélemény kell: egy pszichiátriai, egy pszichológiai és egy urológiai. (Vagy kiutazni Thaiföldre, ahol nem kérdezősködnek ennyit. Ez egyébként egy szokás, mert jobban bíznak az ottani orvosokban)

Egy kezelés hatékonyságát nem úgy érdemes mérni, hogy a nem érintett emberekhez hasonlítod, hanem úgy, hogy az érintett embereken belül a kezelt és a nem kezelt csoportokat. Ha a nem érintett emberekhez hasonlítod, akkor lényegében az összes gyógymód kudarcnak fog látszani.
Itt egyébként érdemes belegondolni abba is, hogy oké megcsinálod a műtétet, de ettől még a te személyes társadalmi közeged nem fog megváltozni, sem pedig a múltban összeszedett traumáid sem fognak eltűnni. Tehát egy kisebbfajta csoda lenne, ha mindent megoldana.

G. Nagy László 2022.01.11. 08:47:01

@Lord_Valdez: Akármilyen hűvös eljárásnak is tűnik, érdemes volna itt is segítségül hívni a matekot.

Premisszák:

1. A transzneműek kezelését - valamilyen formában, minimum a beszélgetés szintjén - már gyerekkorban érdemes elkezdeni. (Ha ez nem volna igaz, úgy az illiberális tábornak mindenben igaza volna, vége is lenne a vitának.)

2. A transzideológia terjesztése veszélyt jelent a kiskorúakra, minimum oly módon, hogy megzavarja az érzelmi fejlődésüket, de akár úgy is, hogy belesodródnak a dologba, holott alapvetően nem lennének feltétlenül érintettek. A konzervatív pszichológusok szerint ebben a korban a nemi identitás megerősítése volna az üdvös, nem pedig annak gyengítése, lerombolása. (Ha a folyamat csupán általános érzékenyítést jelentene, mint például a mozgássérültek kapcsán ez sima ügy, hiszen egy gyerek sem kéri majd, hogy tegyék nyomorékká, úgy a progresszíveknek lenne tökéletesen igazuk, így a vita ugyancsak lezárható lenne. Nyugat-Európa számos országában ily módon le is zárták a kérdést, még az előtt, hogy a vita elindulhatott volna....)

Ha mindkét premisszát elfogadjuk, abból az következik, hogy az igazság a két tábor álláspontja közt van. Ez esetben a megoldás akkor tisztességes, ha matekalapú. Amit tisztázni érdemes:

1. Mekkora az érintettek száma és mekkora ehhez képest a harmonikus identitással bíró többség?
2. Mekkora kár érheti azt a transzhajlamú gyereket, aki általánosan elfogadó környezetben nő fel, de a konkrét kérdéssel nem találkozik?
3. Mekkora kár érheti azt a transzhajlamú gyereket, akinek elkezdik a nemváltó átalakítását, de később megbánja? Milyen arányt képvisel ez a szegmens a transzok között?
4. Mekkora kár érheti azt az egészséges gyereket, akit a transzkérdésekkel terhelnek?

Attól tartok, hogy ha mindezeket bepakoljuk egy kétkarú mérleg serpenyőibe, az nagyon-nagyon egy irányba fog elbillenni.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.11. 09:47:00

@G. Nagy László:

Ahogy Lord Valdez leírta, a F2M átalakításnál csinálnak neki egy tökéletes, hibátlan küllemű péniszt, ami persze épp arra nem alkalmas, amire egy pénisz való. Gyakorlatilag egy saját bőrrel borított, egy gáztartályból (bizonyára a nem létező herék helyén van a gáztartály) gombnyomásra felfújható dildó. Szexuális izgalomra, orgazmusra, ejakulációra valószínűleg alkalmatlan, képtelen, gyereknemzésre meg végképp.

Ugyancsak Lord Valdez állítása szerint ezek nem leszbikusok, szóval az átalakítás után heteroszexuális nőkkel vagy homoszexuális férfiakkal szeretnének kapcsolatot. Nehezen tudom elképzelni, hogy akár egy egészséges heteró nő, akár egy homó férfi épp ilyen műpéniszre vágyik, amikor akad épp elég valódi is.

Na meg aki már elég felnőtt ahhoz, hogy látott valódi péniszt, azt nehezen lehet megtéveszteni egy bármilyen mesterséges kreálmánnyal. Viszont az átalakított nő terméketlenné válik.

M2F esetén ugyanez, talán azzal a különbséggel, hogy egy vulvát könnyebb utánozni. Természetesen a szexuális izgalom jelei, pl. a nedvesedés nyilván már nem utánozható, ahogy a női orgazmus jelei sem.

Szóval amikor az illető alany szembesül azzal, hogy nem lett belőle igazi, sőt még az igazit megközelítő nő/férfi sem, marad a keserű csalódás. Egy működőképes férfiból vagy nővől csináltak egy gyatra, diszfunkcionális utánzatot.

A mindezzel járó lelki folyamatokat inkább nem is próbálom elképzelni.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.12. 08:13:24

@G. Nagy László:
Nem nagyon hiszek a második létezésében. Az olyan dolgokat nem igazán lehet propagandával befolyásolni, amik nem döntés kérdése. Most képzeld el, hogy jön a balkezeslobbi és bemutatja a gyerekeknek, hogy vannak balkezesek. Hányan fognak azzá válni?
(Abban a mesekönyvben, amiből a hiszti elindult Magyarországon sincs semmi durva. Egyébként megmutatták egy meseterapeutának, hogy mi a véleménye róla és tudod, hogy mit mondott. A mesekönyvvel egyetlen baj van, hogy a történetek túl bonyolultak a célkorosztály számára.)

Az egy tévedés, hogy a nemi identitást kívülről kell megerősíteni. Azt nem kívülről kapod. Ha, te egy erdőben nősz fel, akkor is ki fog alakulni. A hozzátartozó társadalmi elvárások nem.

A matematika alapú megközelítés bullshit, de legjobb esetben is naiv.
1. Az első kérdés irreleváns, mert ezen az alapon a gyerekrákot is figyelmen kívül lehetne hagyni, hisz gyerekkorban a rák igen ritka.
2. Ezt nem igazán lehet számszerűsíteni (nincs mérőszáma a pszichés fájdalomnak), de hidd el, hogy nem az az egyetlen bajuk, hogy a környezet elutasítja őket. Ők saját magukat is elutasítják abban a formájukban. Ugyanolyan traumaként élik meg, mint amikor egy kislány 20 éves és még mindig nincs semmi melle. Szégyelli a testét.
3. Ez némileg álprobléma. Akkor lenne komoly kérdés, ha bemondásra elkezdenék, de ilyen nincs. Már az első lépéseket is évekkel a felismerés után teszik meg. Nyilván van hibaszázalék, mint ahogy még egy mandulaműtétnél is van, de épp ezért nem ugranak bele vakon, hogy minél kisebb legyen.
4. Nincs erre szükség. Egy olyan társadalomban, ahol benne van a köztudatban, hogy ilyen is lehetséges, semmi szükség specifikusan a gyerekeket bombázni ilyen kérdésekkel.
Magyarországon speciel nincs és a transznemű nagyjából a marslakó és a migráns között van. Már többen hallottak arról, hogy van ilyen is.

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
"Egy működőképes férfiból vagy nővől csináltak"
Egy nem működőképesből.

"A mindezzel járó lelki folyamatokat inkább nem is próbálom elképzelni."
Nincs is rá szükség. Le lehet ülni beszélgetni velük. Nem szükséges az ismeretek hiányát fantáziával feltölteni, ha lehetséges ismeretekkel is.

G. Nagy László 2022.01.12. 08:43:52

@Lord_Valdez:

"Nem nagyon hiszek a második létezésében. (...) A matematika alapú megközelítés bullshit, de legjobb esetben is naiv."

1. Ha tagadod a második premisszát, úgy ez esetben nincs létjogosultsága a matekos megközelítésnek. Alapból bullshitnek nevezni elég meredek egyébként. A naiv jelzőt elfogadom, egy idealistának muszáj naivnak megmaradnia.

2. Ha tagadod a második premisszát, azzal számos konzervatív pszichológus álláspontjával masírozol szembe. Simán lehet, hogy jobban értesz hozzá, mint ők, én ebben nem fogok tudni objektív döntést hozni. De az egész biztos, hogy nekik jobban hiszek. (Ez az igazi nagy gáz: te is, én is, de még a pszichológusok többsége is hitekre építi a tudományát...)

alöksz róz 2022.01.12. 13:18:56

@G. Nagy László: "A transzneműek kezelését - valamilyen formában, minimum a beszélgetés szintjén - már gyerekkorban érdemes elkezdeni." - csak az a nem mindegy, hogy mikor. az óvodás korban, ami a saját nemmel való azonosulás időszaka, ez egy rendkívül káros, és ki kell mondani: tudatosan romboló tevékenység.

alöksz róz 2022.01.12. 13:20:04

@Lord_Valdez: "Nem nagyon hiszek a második létezésében." - akkor tudománytagadó vagy. alusisakos laposhívő.

alöksz róz 2022.01.12. 13:30:01

@Lord_Valdez: "Az olyan dolgokat nem igazán lehet propagandával befolyásolni, amik nem döntés kérdése" - dehogynem. pl spárta, szinte kötelező volt a buzulás.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.12. 15:27:09

@Lord_Valdez:

Ha nem jó a matek, akkor fogalmazz egyértelműen, szabatosan.

"Az indok nem befolyásolja azt, hogy egy öngyilkosság bekerül a statisztikába, a boldogtalanság nem."

Hú, ezt aztán nagyon világosan megfogalmaztad! Ja, nem is...

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.12. 15:47:38

@Lord_Valdez:

"Az egy tévedés, hogy a nemi identitást kívülről kell megerősíteni."

Önmagadnak mondasz ellent. Ha nem kell valamelyik irányban kívülről megerősíteni - holott ugye az egész gyerekkor erről is szól -, akkor az általad ill. az efftársaid által helyesnek vélt irányban sem kell.

"Azt nem kívülről kapod."

Kívülről IS. Nemi szerepek tanulása, ugye. A nemnek megfelelő viselkedési minták, ugye?

"Ha, te egy erdőben nősz fel, akkor is ki fog alakulni. A hozzátartozó társadalmi elvárások nem."

Persze, de az erdőben nincsenek is szakállas nénik, akik a lányos kisfiúból lányt akarnak csinálni és vice versa.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.12. 15:49:27

@G. Nagy László:

"De az egész biztos, hogy nekik jobban hiszek."

Lord Valdeznek kellene hinned, feltétlenül. Ő progresszív, tehát mindig igaza van.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.13. 07:16:43

@G. Nagy László:
Volt az utilitarizmusnak egy irányzata, amelyik hitt abban, hogy mindent lehet mérni, de ez az irányzat túlhaladott.

Én abban hiszek, hogy nem létezik konzervatív pszichológia, sem liberális pszichológia, sem progresszív pszichológia. A kérdés ugyanis az, hogy mit mutatnak a tények.

@alöksz róz:
Szerintem bővítsd egy picit a történelmi ismereteid.

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Kevered a szezont a fazonnal. Nem a nemi identitást erősítik meg, hanem a testet igazítják hozzá.

A nemi szerep nem összekeverendő a nemi identitással.

Meglennél lepve, hogy a természetben mennyi furcsa dolog van.

G. Nagy László 2022.01.13. 07:48:53

@Lord_Valdez:

Mindketten tudjuk, hogy ennek nem sok köze van a kérdéshez. Nyilvánvaló, hogy nem mérhető minden, legfeljebb majdnem minden. De itt nem arról van szó, hogy te, vagy bármelyik progresszív azt mondaná: "Srácok, megpróbáltuk, nem megy. A létszámadatokat még csak-csak meg tudjuk számolni, de a pszichikai károkozás mértéke egyik oldalon sem mérhető, bocsika." Sokkal inkább az a helyzet, hogy önkényesen, ideológiai alapon, sok évtizedes pszichológiai tudást a sutba hajítva azt állítjátok, hogy az egészségeseket semmiféle kár sem érheti. (Vagyis nem azt mondod, hogy nem mérhető, hanem kijelented, hogy nulla.) Jöjjenek hát a transzvesztita mesemondók, a műpéniszes, szivárványszínű majmok, hiszen ezekkel senki sem sérül, mindenki csak nyerhet. Ne haragudj, de ezzel a dogmatikus állásponttal nemhogy egyetérteni, de még vitázni sem tudok.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.13. 14:35:26

@Lord_Valdez:

"Én abban hiszek, hogy nem létezik konzervatív pszichológia, sem liberális pszichológia, sem progresszív pszichológia."

Ez is egy vélemény. Tény viszont az, hogy vannak konzervatív, liberális és "progresszív" pszichológusok, akik sok dologban nem értenek egyet. Hogy aztán ezt minek nevezed, az már a te dolgod.

"A kérdés ugyanis az, hogy mit mutatnak a tények."

Az egyik kérdés az, mint nevezel ténynek, mit elméletnek és mit véleménynek. A másik kérdés az, milyen következtetést vonsz le ezekből.

"Kevered a szezont a fazonnal. Nem a nemi identitást erősítik meg, hanem a testet igazítják hozzá."

A testet barkácsolják hozzá az általuk vélt nem identitáshoz. Ebből lesznek aztán az impotens, beépített dildós, magtalan nyomorékok, akik sem a nőknek, sem a férfiaknak nem kellenek. Aztán a saját buborékukban bizonygatják egymásnak, hogy valóban ezt akarták, és talán még el is hiszik.

"A nemi szerep nem összekeverendő a nemi identitással."

Csak éppen szorosan összefügg a kettő, kölcsönösen meghatározzák egymást.

"Meglennél lepve, hogy a természetben mennyi furcsa dolog van."

Te már csak tudod. Érdekes módon mindennek ellenére a kétfejű borjú miatt nem írják újra a taxonómiát. Sőt még csak külön nemet sem kreálnak neki.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.15. 10:47:12

@G. Nagy László:
Itt súlyos csúsztatások vannak.
1. Megint progresszívnek bélyegzel, de ez részletkérdés.
2. "önkényesen, ideológiai alapon, sok évtizedes pszichológiai tudást a sutba hajítva" Ez nem igaz. Pont az a sok évtizeded pszichológiai tudás, hogy ilyen gyerekek léteznek és foglalkozni kell velük, mert veszélyben vannak.
3. "az egészségeseket semmiféle kár sem érheti" Mitől érné? Az ember nemi identitása sokkal erősebb lábakon áll annál, hogy egy huzat elfújja. Szerintem te ezt valahogy úgy képzeled el, mint az 1984 két perc gyűlöletét, hogy rendszeres, intenzív agymosás van.
4. "Jöjjenek hát a transzvesztita mesemondók, a műpéniszes, szivárványszínű majmok" Ezt hívják cherry pickingnek. Ezek mindenhol extrém esetek és még a legprogresszívebb aktivisták se ezért harcolnak.

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
A pszichológiában sok minden nem mérhető és kísérletileg nem ellenőrizhető, ezért sok párhuzamos elmélet elfér egymás mellett. Ugyanakkor ebből nem következik, hogy semmi se ellenőrizhető, illetve, hogy nincs egy csomó dologban konszenzus. Erős túlzás arról beszélni, hogy külön pszichológiák vannak.

A tudomány filozófiának azért van egy jól bevett terminológiája.

Miért gondolod, hogy egészséges az, akinek nem passzol az identitása a testéhez?

A nemi szerepet a társadalom határozza meg és időben és térben erősen eltérő tud lenni, sőt társadalmi osztályonként is.
Mellékesen, korunk bizonyos problémáit pont az okozza, hogy a társadalmi elvárások bizonyos nemi szerepeket illetően igen gyorsan változtak és egyszerre élnek még azok az emberek, akik a régi szerepekhez szocializálódtak és azok, akik a drasztikusan új szerepekhez. Korábban az ilyen változások több generáció alatt zajlottak le.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.15. 12:26:59

@Lord_Valdez:

Ha a nemi szerepeket meghatározó társadalmi elvárások olyan gyorsan változnak, mint ahogy írod, ez esetben miből gondolod, hogy egy LMBTQ...XYZ-aktivista előre tudja, milyenek lesznek ezek az elvárások, mire a nemátalakított gyerek/kamasz felnő, sőt mire középkorú lesz:?

Egyáltalán, ha a társadalom toleranciájára apellálsz, akkor miért baj, ha a nemi identitás és a test eltér egymástól?

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.16. 12:54:31

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Nem tudja, viszont ez nem csak a transzok problémája. Ez mindenki problémája.
Ugyanakkor ez egy olyan dolog, amivel nem tudunk mit csinálni. Egyikünk se látja előre a jövőt, és a jövő normáit. Lehet, hogy olyan jövő áll előttünk, ahol az állati termékek fogyasztása erkölcstelen, de az is lehet, hogy olyan, ahol a kannibalizmus is elfogadható. 150 éve a férjtől senki se várta, hogy aktívan vegyen részt a gyereknevelésben, az alkalmankénti fegyelmezést leszámítva, ma meg azt várjuk, hogy egyenlően tegye. Lehet, hogy 50 év múlva ezt a családi robot vagy AI csinálja majd és arra néznek furcsán, aki nem így tesz. Lehet, hogy egy erősen puritán világ vár ránk, de az is lehet, hogy egy sokkal promiszkuózusabb. Nem tudjuk, hogy mi számít majd helyesnek, helytelennek.
De ez megint olyan érv, ami nem használható semmire, mert minden cselekvésről (beleértve a cselekvés hiányát is) azt hozza ki, hogy potenciálisan helytelen.

Azért baj, mert szenved. Ez a probléma független a társadalom elfogadásától, itt saját magát nem tudja elfogadni. A társadalom egy másik réteg.

(Apropó társadalmi elfogadás: tegnap beszéltem az egyik M2F ismerősömmel. Baromira el van keseredve, mert a munkahelye egy cérnaszálon függ. Azt mondták neki, hogy a jelen politikai helyzetben kockázatos őt foglalkoztatni...)

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.16. 15:12:42

@Lord_Valdez:

"Nem tudja, viszont ez nem csak a transzok problémája."

OK, de csak a transzok azok, akiket műtéti úton visszafordíthatatlanul megváltoztatnak. Őket fosztják meg a örökre gyermeknemzés lehetőségétől, ráadásul egyre gyakrabban olyan fiatal korban, amikor még nem is képesek felmérni ennek következményeit a későbbi életükre.

"Azt mondták neki, hogy a jelen politikai helyzetben kockázatos őt foglalkoztatni..."

Persze, egyszerűbb és könnyebb mintegy vis maiorként külső, a cégtől független okokra hivatkozni, és ettől még a kirúgott illető sem sértődhet meg.

Nézd, nekem semmi bajom azzal, ha valaki érett felnőttként úgy dönt, hogy _saját_pénzén_farok helyett pinát akar vagy fordítva. Kiröhögöm persze, ahogy röhögök a már említett Vay "Blankán", de hát Magyarországon még jogom van a szabad véleménynyilvánításra. (Németországban vagy az USA-ban persze már börtönt kapnék érte.)

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.16. 15:14:23

Kimaradt:

De a gyerekeket, serdülő fiatalokat hagyják békén.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.18. 07:01:42

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Ezek szerint felnőtt korban elfogadod. Ez már komoly előre lépés.
Az állam általi finanszírozás soha nem is merült fel Magyarországon.

Nem rúgták ki, csak megemlítették. Gondolom, sejted, hogy milyen érzés így élni, kb. mint 1960-ban úgy, hogy a nagybátyád püspök.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.19. 12:51:40

@Lord_Valdez:

Soha nem vitattam el egy felnőtt jogát ahhoz, hogy úgy nyomorítsa meg magát, ahogy neki jólesik. Ha ez még boldoggá is teszi, az kész nyereség.

Ám tőlem se vitassa el senki a jogot ahhoz, hogy szabadon kinyilvánítsam a véleményemet róluk. Ahogy az ahhoz való jogomat sem, hogy ne tekintsem nőnek a los angelesi uszodában a farkát kislányoknak mutogató "nőt", sőt azt sem, aki magát nőnek vallva női börtönben helyezteti el magát, ahol aztán sorra felcsinálja a valődi női rabokat. Ja, és azokat az M2F "női" sportolókat se legyek köteles nőnek tekinteni, akik férfi csontozattal, férfi izomzattal és férfi erejű szívvel szereznek maguknak meg nem érdemelt előnyt a női versenyeken.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.19. 12:56:27

@Lord_Valdez:

Mit dolgozik ez a te sanyarú sorsú M2F barátod?

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.22. 07:48:02

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Nyugodtan elmondhatod a véleményed, legfeljebb nincs igazad.

Ezeket problémákat is nagy részben az okozza, hogy a jogalkotás rövidlátó.
(Az izomzatuk egyébként messze nem annyira erős, köszönhetően az alacsony tesztoszteron szintjüknek)

Azt inkább nem mondanám meg, mert esetleg valaki ráismer.

alöksz róz 2022.01.22. 23:33:05

@Lord_Valdez: "Az izomzatuk egyébként messze nem annyira erős, köszönhetően az alacsony tesztoszteron szintjüknek" - a nőkénél így is biztos hogy erősebb.
és újabban még az se biztos, hogy alacsony vagy alacsonyabb lesz a tesztoszteronszintjük, hiszen ha bejön amit ti szeretnétek, elég lesz már csak kijelenteni, hogy melyik kategória. usába néhol már ezt nyomatják a liberálfasiszták.

és egy nő se fog soha semmit nyerni.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.23. 09:56:43

@alöksz róz:
Van olyan félelem, hogy a transzik kiszorítják a nőket, de egyelőre még kevés az adat. Egyetlen egyszer engedtek egy M2F transzit indulni női súlyemelésben, de vesztett.

Herék hiányában biztosan alacsonyabb. Bemondásra senki se lesz transzi.
Az olimpiai bizottság egyébként tesztoszteronszinthez köti a női kategóriában való indulást.

Egyébként itt is érdemes felfedezni, hogy a problémát a dogmatikus gondolkodásmód okozza. Azzal, hogy a világot férfiakra és nőkre akarja bontani, megteremti azt a problémát, hogy nem tudja jól elhelyezni azokat, akikre egyik sem igaz eléggé. Ha pl. az olimpiai bizottság úgy döntene, hogy úgy kezeli a kérdést, mint mondjuk Ausztrália, akkor nem léteznének az olyan anomáliák, mint Caster Semenya (,aki ugyebár kromoszomálisan férfi, gonadiálisan nem publikus, de az ilyen típusú interszexek többnyire mikropénisszel rendelkeznek és apró herékkel, hormonálisan valahol félúton, pszichológiailag nem tudni, csak azt, hogy leszbikus, jogilag nő). Ausztráliában ilyenkor bekerül az "egyéb" kategóriába és probléma megoldva.

alöksz róz 2022.01.23. 11:34:06

@Lord_Valdez: "Herék hiányában biztosan alacsonyabb. Bemondásra senki se lesz transzi.
Az olimpiai bizottság egyébként tesztoszteronszinthez köti a női kategóriában való indulást." - csakhogy szerintetek nem kell hiányozni a heréknek, úgy is lehet nő ha heréi vannak. úgy is lehet nő, ha magas a tesztoszteronszintje. azaz éppen azt szeretnétek elérni, hogy bemondásra menjen.
látom logikából nem vagy olyan jó. de szerencsére én igen.

"Egyébként itt is érdemes felfedezni, hogy a problémát a dogmatikus gondolkodásmód okozza." - egyáltalán nem. a problémát az okozza, hogy szokásotokhoz híven egy 0,01 százalékos kisebbség vélt érdekeinek vélt teljesüléséért tönkretennétek az 50%-ét. (vagy pl ha az óvodáskorúak elleni merényleteteket nézem, akkor nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy 0,1%-ért akarjátok tönkretenni az egészet)
"Azzal, hogy a világot férfiakra és nőkre akarja bontani, megteremti azt a problémát, hogy nem tudja jól elhelyezni azokat, akikre egyik sem igaz eléggé." - ezt a problémát ti teremtettétek, vagy csak nektek probléma. az emberek kilencvenkilenc egész sok százalékának tökéletesen megfelel a felosztás és hát az emberek kilencvenkilenc egész sok százalékára valóban igaz is, hogy férfiakból és nőkből áll. bármennyire is próbáljátok a nyilvánvalót tagadni :-)

"Ausztráliában ilyenkor bekerül az "egyéb" kategóriába és probléma megoldva." - egyáltalán nincs megoldva a probléma, mert nem egyébnek akarják magukat tekinteni, elismertetni, hanem nőnek.
de amúgy ja, én is odaraknám. aztán szervezzenek maguknak versenyeket. mint a paralimpia.

alöksz róz 2022.01.23. 11:39:59

@Lord_Valdez: amúgy spártában divat volt a buzulás, ha nem tudnád. és nem az történt, hogy egyszercsak elkezdtek buzik születni.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.24. 07:40:50

@alöksz róz:
1. nem szerintetek. Érdemes egy bitnél nagyobb felbontású világképet elképzelni
2. Nincs tudomásom arról, hogy lenne olyan törekvés, hogy a sport világában bárki indulhasson bárhol bemondásra

Pontosan erről beszélek. Az egyszerű világkép, amibe nem fér bele a valóság. Nem árt, ha tudod, a kevés és nincs között végtelenszeres a különbség.
Az is baromság, hogy bárki is kárt tenne a gyerekben. Sem nem transzulnak be, sem nem buzulnak be, ha látnak egyet.

Természetesen, van olyan lehetőség, hogy bedugom a fejem a homokba és úgy teszek, mintha nem léteznének, csak akkor nem kell sírni, amikor Caster Semenya sorra nyeri a versenyeket.

Az egyéni szocprobléma. A jelenlegi magyar szabályozás azonban még ezt se teszi lehetővé.

Spártára pont nem volt jellemző. Athénra és Thébaira volt. Sőt elárulok egy titkot: Rómában is teljesen elfogadott volt, kivéve a hadsereget.

alöksz róz 2022.01.24. 17:36:57

@Lord_Valdez: 1. nem? hát akkor mi mellett érvelsz?
2. akkor le vagy maradva.

"Pontosan erről beszélek. Az egyszerű világkép, amibe nem fér bele a valóság. Nem árt, ha tudod, a kevés és nincs között végtelenszeres a különbség." - nem árt, ha tudod, hogy a végtelenszeres különbség ellenére se lesz végtelen nagy probléma :-) hanem csak egy elenyésző kis probléma, amit szeretnétek jó nagyra fújni, és amire hivatkozva egy valóban nagy problémát szeretnétek okozni.
milyen valóságról beszélsz, ami szerinted nekem nem fér bele? eddig még ott tartunk, hogy én elismerem, hogy van egy 0,1 (tökmindegy) százalékos kisebbség, akinek nem tetszik a férfi-nő felosztás vagy nem illik rá, a többire meg igen és nekik meg tetszik.
és nem én akarom ráerőltetni, hanem ő akarja magát erőszakkal beleerőlteni egy rá nem illő kategóriába. akkor hol a probléma, a kategóriában? logika.

"Az is baromság, hogy bárki is kárt tenne a gyerekben." - mert aki a gyerekek természetes és egészséges fejlődését meg akarja zavarni, az vajon mit csinál?
"Sem nem transzulnak be, sem nem buzulnak be, ha látnak egyet." - nem is ez az állítás. ez egy klasszikus szalmabábérvelés.

"Természetesen, van olyan lehetőség, hogy bedugom a fejem a homokba és úgy teszek, mintha nem léteznének, csak akkor nem kell sírni, amikor Caster Semenya sorra nyeri a versenyeket." - mert ki akar úgy tenni, mintha nem léteznének? ez is szalmabáb. nem szabad engedni a nők között indulni, és ennyi.

"Spártára pont nem volt jellemző. Athénra és Thébaira volt." - dehogynem volt jellemző, nem ártana egy kicsit frissíteni a történelmi ismereteidet. théba nagyon jó példa. athénban is menő volt, de ott inkább a pederasztaságból csináltak divatot az öreg perverz filozófusok. na de most hogy túlestünk a mellébeszélésen, elmondhatod, hogy szerinted az adott helyen egyszercsak elkezdtek buzik születni?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.25. 12:53:39

@Lord_Valdez:

"Nyugodtan elmondhatod a véleményed, legfeljebb nincs igazad."

Vagy esetleg neked nincs igazad. Ugye nálunk még nincs törvénybe iktatva, hogy egy LMBTQ...XYZ-harcosnak mindig igaza van.

@alöksz róz:

Érdekes, hogy az LMBTQ...XYZ-harcosok tucatnyi nemet akarnak elfogadtatni, ám a transzikat feltétlenül az ellenkező nemhez akarják soroltatni, pl. a férfiből "nővé" operáltakat mindenáron nőként akarják elfogadtatni. Pedig kreálhatnának nekik is külön nemet, és aztán akként indulhatnának a sportversenyeken.

Pár napja olvastam egy amerikai egyetemistáról, aki ezidáig férfiként sportolt (futott, ha jól emlékszem), aztán idéntől nőként folytatja, és természetesen sorra nyeri a versenyeket. A valődi nők meg max. sokadikként futhatnak be.

Kellene rendezni külön versenyeket transziknak, de persze ez nem kóser nekik, mert ott nem tarolhatnának az alapból általában gyengébb fizikumú nők ellen.
süti beállítások módosítása