téveszmék

téveszmék

"Meleg karácsony, hideg húsvét..."

2021. december 20. - G. Nagy László

kepek1.jpg

 

Pásztorok, pásztorok - énekli száz torok. Halászlé, bejgli, mézeskalács, csillagszóró... néhol meghitten, másutt kissé feszengve; egyesek csendesen, mások vigadozva, de a lényeg mindenütt ugyanaz: együtt ünnepel a család. Nos, ennyit a múltról. 2021-ben - amikor már derékig gázolunk a progresszióban - az ünnep rég nem erről szól. Ma már a meleg Mikulás és a szakállas Szűzanya uralja a terepet, miközben az EU véleménygyárosai azon dolgoznak, hogy töröljék szótárunkból a karácsony kifejezést...

 

"Az Európai Uniónak az alapító atyák eszméit kell követnie, amelyek az egység, a nagyság eszméi voltak, és vigyáznia kell, hogy ne adjon teret az ideológiai gyarmatosításnak. Ez az országok megosztottságához és az Európai Unió bukásához vezethetne." - nyilatkozott igen diplomatikusan Ferenc pápa, amikor az azóta visszavont brüsszeli lázálom, a karácsony szó eltörlése kapcsán. A magam részéről nem vagyok nagy rajongója az egyházfőnek - már csak a szegénység öncélú favorizálása, valamint a bevándorlás kapcsán tanúsított felelőtlen attitűdje miatt sem -, azonban e reakciójával teljes mértékben egyet tudok érteni. Ferenc pápa mostanság egyébként is kezdi megmutatni konzervatív arcát. A közelmúltban leszögezte: "A házasság szentség, egy férfi és egy nő szövetsége." A biblikus álláspontot megerősítő pápai gondolatra építve a magyarországi történelmi egyházak képviselői - a közelgő ünnep alkalmával - a következő közös nyilatkozatot tették: "Mi, az alulírott katolikus, protestáns és ortodox egyházak, valamint zsidó hitközségek képviselői, a karácsonyra készülve, illetve a hanuka gyertyáinak fényében, egyben az utóbbi időkben egyre erősödő társadalmi vitákra reagálva ezúton is megerősítjük a házasságra, a családra és az emberi méltóságra vonatkozó zsidó és keresztény értékrend fontosságát." Nos, a baloldali sajtó nem kezdett önfeledt tapsikolásba.

 

A mögöttünk hagyott néhány év során megtapasztalhattuk, hogy a világ számos multinacionális nagyvállalata teljes mellszélességgel beállt a progresszív fősodorba. Manapság a reklámok jelentős része is a bőrszínről szól, feminista üzenetet hordoz, vagy épp LMBTQ-propagandát közvetít. Emlékszünk még a kilencvenes évek Benetton-arculatára? Polgárpukkasztó plakátok sokaságával találkoztunk: fehér csecsemőt szoptató fekete anya; halott bosnyák katona véres egyenruhája; egymással csókolózó pap és apáca... Oliviero Toscani munkáiban még volt kreativitás, volt újszerűség, volt humanizmus és volt forradalmi lendület. A mai kampányok ennek csupán szánalmas utánzatai; többnyire ötlettelenek, s már rég nem a figyelemfelkeltés a cél, sokkal inkább a legdirektebb agymosás. No de lelkük rajta; piaci vállalatok, arra fordítják a marketingbüdzséjüket, amire csak akarják. A nagy nemzetközi kulturális és sportszervezetek kapcsán már eggyel jobban ráncoljuk a homlokunkat. Tényleg helyes az, ha az Oscar-díj faji alapú kvótákhoz kötött? Tényleg előremutató, ha a Nemzetközi Olimpiai Bizottság korlátozás nélkül beengedi a transzneműeket a női sportversenyekre? Valóban az a jó irány, hogy a FIFA és az UEFA nyíltan hirdeti a szivárvány-ideológiát és bünteti azt, aki ellenvéleménnyel él? Ez már valamivel meredekebb, mindazonáltal itt még mindig mondhatjuk azt, hogy szabadon lehet új filmszemlét, vagy akár sportszövetséget létrehozni. Az őrület azonban nem állt meg e ponton, hanem további szintet lépett: jelenleg azt látjuk, hogy néhány nyugati állam, illetve maga az Európai Unió is beállt az ideológiát hirdetők sorába, ami viszont - ismerve a 20. század történelmét - a legkevésbé sem ígéretes vonal. Lássuk csak: a meleg Mikulás a norvég posta karácsonyi reklámjában jelenik meg. Nem egy periferikus, himihumi vállalkozás marketingfogása, hanem egy állami cég provokálja a polgárokat közpénzen, masszívan tolva a progresszív ideológiát. A szakállas Szűzanyát pedig Riccardo Simonetti alakítja, aki önmagát az Európai Parlament LMBTQ jószolgálati nagyköveteként mutatta be. (Az EP sajtószolgálata arról tájékoztatott, hogy nem létezik ilyen titulus. Azt mindenesetre elismerték, hogy együttműködnek Simonettivel. Már önmagában ez is arról árulkodik, hogy az EU elkötelezett a posztmodern irányvonal felé.) A skót blaszfémiatörvény, az angol reklámtörvény, valamint az új német kormány programja is egyértelműen alátámasztja: az ideológiai őrület már közel sem a magánszféra hóbortja csupán. És akkor a dán exminiszterasszonyt még nem is említettük, aki nemrég börtönbüntetést kapott, csak mert fel mert lépni a migránsok közötti gyermekházasságok ellen... Beteg egy világ épül, s már rég nem az alapozásnál tartunk.

 

Lassan 12 éve hallgatjuk, hogy az Orbán-kabinet illiberális politikát folytat, s hogy Magyarország Alaptörvénye ugyancsak mélyen illiberális. Ha azt vesszük alapul, hogy a liberális demokráciák fontos ismérve az ideológiai és értéksemlegesség, úgy e kritikák megállják helyüket. A Fidesz-kormány - bár működése sokkal inkább pragmatikus, mintsem dogmatikus - egyértelműen elkötelezte magát bizonyos alapértékek mellett, melyeket az alkotmányba is belecsempészett: család, gyermekvállalás, nemzet, biztonság, szabadság, magántulajdon, közrend... valójában egyik sem tűnik kifejezetten extrémnek, bántónak meg különösen nem. Soha életemben nem találkoztam még olyan emberrel, akinek a felsoroltak sértették volna az érzékenységét - nehéz is volna, hiszen abszolút pozitív fogalmakról van szó. A kereszténység, mint érték megjelenése már eggyel megosztóbb - tény, hogy nem minden magyar vallja magát kereszténynek, s az is igaz, hogy sokan kiütést kapnak mindenféle vallásos felhangtól. (Bevallom: magam sem vagyok gyakorló hívő, mindazonáltal a keresztény kifejezés sem zavar különösebben. Egyrészt azért, mert a történelmi Magyarország ezer esztendejét kétségkívül ez az orientáció jellemezte, másfelől mert a jézusi tanítás voltaképp nem más, mint tömény humanizmus és liberalizmus. Ezek az alapok a legkevésbé sem ütköznek a szabadelvűséggel.) Ezek után tekintsük a másik oldalt, a vádlókat, a liberalizmust számonkérőket, az önmagukat erkölcsi piedesztálra emelőket! Egy épeszű világban azt kéne látnunk, hogy az Európai Unió és annak civilizált tagállamai egyáltalán nem foglalkoznak vallási, faji, vagy szexuális kérdésekkel. Egyszerűen azért nem, mert normál esetben (a liberális demokrácia jegyében) muszáj értéksemlegesnek, ideológiamentesnek megmaradniuk. Egy liberális demokrata kormányzat számára egy fekete élet pontosan annyit számít, mint egy fehér, vagy egy sárga; a kereszténység épp oly kedves, mint a buddhizmus, vagy akár a taoizmus; illetve aligha foglal állást annak kapcsán, hogy ki kivel bújjon ágyba. És nem utolsó sorban: a liberális demokrácia meghatározó jegye a szabad véleménynyilvánítás, vagyis nem büntethet senkit sem azért, ha eltér a fősodortól (hiszen nem is létezhet fősodor). Vajon a művelt Nyugat megfelel az önmaga által hangoztatott eszménynek? Látjuk: a legkevésbé sem. A liberalizmus szelleme eltűri ugyan a blaszfémiát, de sosem fogja saját maga gerjeszteni azt. A liberalizmus szelleme egyenrangúként kezel minden embert nemre, bőrszínre való tekintet nélkül, így kizárt, hogy bármiféle kvótakövetelést támogasson. A liberalizmus elfogad mindenféle - valós vagy képzelt - szexuális identitást, ám egyet sem fog favorizálni a többi ellenében, és egészen biztosan nem erőlteti a kiskorúak ilyen irányú agymosását. Egy liberális demokrata kormányzat semmi mással nem foglalkozik, csakis polgárai biztonságával, jólétével, szabadságával. Az ideológiát meghagyja a vallások, a szekták, a politikai szélsőségek számára.

 

Ha az aktuális, ünnepi ínyencségeket tekintjük, pontosan ugyanezt a hamisságot és aszimmetriát érhetjük tetten. A karácsony szó eltörlésének szükségességét a progresszívek azzal indokolják, hogy esetleg sértheti egyesek érzékenységét. Ennek jegyében számos nyugati nagyvárosban ma már nincs karácsonyi vásár, helyette téli vásárnak nevezik ugyanazt az eseményt. Van ennek bármiféle értelme? Létezik olyan épelméjű ember, akit zavarnak mások csendes ünnepei? A középkort követően hallottunk olyat valaha is, hogy egy kereszténynek bármi ellenérzése támadt volna a ramadán kapcsán? S ha létezik is ilyen idióta, hallgatott-e rá bárki is? Indult-e társadalmi program a ramadán szó eltörlésére? Ezzel szemben el tudjuk képzelni azt, hogy Szent Miklós, illetve Szűz Mária karakterének kifigurázása, önmagából való kiforgatása érzékenységet sért? Nagy fantázia nem kell hozzá, jelenleg is aláírásgyűjtés zajlik annak kapcsán, hogy azt EP határolódjon el Riccardo Simonetti akciójától. Számomra kifejezetten szürreálisnak tűnik, hogy a progresszív oldalon a nem létező sérelmek ilyen sokat nyomnak a latban, miközben a valós érzékenységre magasról tesznek. A bécsi OIDAC legújabb jelentése szerint 2019-2020 között csaknem 70 százalékkal nőtt a keresztényellenes gyűlölet-bűncselekmények száma  Franciaországban és Németországban. (Tudjuk: nem csupán a kisebbség, de a többség ellen is lehet diszkriminálni, de ma már ennek az elvnek sincs gyakorlati jelentősége, hiszen a hívő kereszténység egyértelműen kisebbséget alkot Európában.)

 

A nemrég elhunyt brit filozófus, Sir Roger Scruton így nyilatkozott egy kései interjújában: "Nem gondolom, hogy a konzervativizmus ideológia lenne, sokkal inkább a szeretetről szól, országunk, saját intézményeink, önmagunk életmódjának szeretetéről." Van ebben valami. Mi több: e gondolatot alapul véve túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a modern konzervativizmus nagyságrendekkel közelebb áll a liberális demokrácia eszményéhez, mint a posztmodern progresszió. Így állunk tehát 2021 karácsonyán; már a kimondott szavaink jelentéséért is meg kell harcolnunk. Bevallom: engem személy szerint a legkevésbé sem zavar a szexuális töltetű Mikulás (bár kétségkívül jobban megmozgatná a fantáziámat, ha jó karban lévő harmincas milfeket ültetne az ölébe, s nem önmagához hasonló vénemberekkel smárolna). A szakállas Szűzanyával sincs bajom - ezerszer elviselhetetlenebb világ az, ahol nem lehet viccet csinálni bármiből. Csak könyörgöm: mindezt ne a központi hatalom tegye! Mert ha egy állam, vagy államszövetség ideológiát hirdet, s kér számon másokon, az - látva a történelmi példákat - szinte mindig katasztrófával végződik. S ha mégsem volna ennyire sötét a jövő; ha a meleg karácsony mégsem hozna hideg húsvétot, egy azért biztos: egy olyan világ, amely letért a liberális demokrácia útjáról, aligha büntethet bárkit ugyanezért.

A bejegyzés trackback címe:

https://teveszmek.blog.hu/api/trackback/id/tr4016784484

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.05. 09:47:15

@Wildhunt:
Még egyszer: de igen.
Ha Linné modellje lenne a tudomány state-of-the-artja, akkor úgy járnánk, mint Thomas Jefferson, aki látta a mamutcsontvázat és expedíciót indított, hogy felkutassa. Ha ugyanis Isten megteremtette a fajokat, és fajok néha kihalnak, akkor előbb-utóbb elfogynak. Lévén hívő ember nem tudta elfogadni, hogy Isten ennyire gondatlan legyen.
Aztán jött Darwin és megmutatta, hogy a fajok nem fogynak el, mert folyamatosan keletkeznek. Ő ugyan akkor még nem tudott semmit a génekről, de azt megfigyelte, hogy a fajok populációi hozzáidomulnak a helyi környezethez és idővel önálló fajjá válnak.
Ma már azt is tudjuk, hogy ilyenkor az egyes populációk génállománya apránként eltávolodik a többi populáció génállományától. Idővel ez oda vezet, hogy a két populáció egyre kevésbé képes egymással szaporodni (ez se hirtelen történő dolog), végül egyáltalán nem.

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Akkor szerintem tisztázzuk, hogy mit is értesz információhiány alatt.

Mindkét eset túlmutat a fuzzy logikán.
Zárójel: igazság szerint, ha nem raksz bele véletlen elemet, mint pl. a genetikus algoritmus mutációgenerátora, akkor az öntanuló algoritmusok is determinisztikusak. Ha raksz mellé egy másik hálózatot, ami ekvivalens algoritmust tartalmaz, akkor step-by-step ugyanazokat a kimeneteket fogja produkálni. Vagy ha felveszed az összes bemenetet és egy másik ugyanilyen példánynak lejátszod.
Gyakorlatban ennek a kevés a jelentősége, mert ott szoktunk öntanuló algoritmust használni, ha már kényelmetlen a komplexitás és adatmennyiség, de elméletben nem veszett el a determinisztikus természet.

Nem igazán diszkriminálom őket. Teljesen emberszámba veszem és úgy is bánok velük, ahogy ők elvárják. Az, hogy belül nem tekintem teljesen ekvivalensnek az egy másik kérdés. Igazság szerint, hogy kit mennyire tudok nőnek tekinteni az attól függ, hogy mennyire nőies. Van olyan, akiről nem tudnám megmondani, hogy nem annak született, van olyan, aki olyan, mint egy csúnyácska nő és van, akit tényleg csak udvariasságból, mert kicsit se.
Sose mondtam, hogy progresszív vagyok. Azt csak ti képzelitek rólam.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.05. 09:50:34

@cvsvrs:
Nem szeretek hozzád szólni, mert fárasztasz, de majdnem igazad van.
A sziámi ikrekkel ugyanúgy nem tud mit kezdeni sem a jog, sem a filozófia.
Amiben tévedsz, hogy ez nem az egyének létét cáfolja, csak felhívja a figyelmet arra, hogy a doktriner gondolkodásmódnak korlátai vannak. Én ugyanezt tettem.
Zárójel: a skizofrénnek téveszméi vannak, nem több személyisége.

2022.01.05. 11:55:01

@Lord_Valdez:
a hírekben olvasom, hogy az rtl klubon főműsoridőben fellép fluor tomi mellett a "transznemű" "lady dömper". az nem lehet, hogy nekik is téveszméik vannak? "lady dömper" pedig bár férfinak született nőnek érzi magát és őszerinte fasizmus van, mert ezt a magyar állam nem akarja elismerni. az nem lehet, hogy téveszméik vannak?

2022.01.05. 12:29:48

@Lord_Valdez:
ha lady dömper nevű személynek férfiként olyan problémája van, hogy nem érzi magát férfiasnak, akkor elmehet az orvoshoz. és kaphat valami hormonpótlást feltéve, hogy az egészségügyi értelemben indokolt. vagy elmehet a kondi terembe edzeni. a zsír izom arányokon változtasson. és férfiasabbá válhat. nem mellékesen egészségesebbé is.

a gender tudósok faragnak egy ideológiát, hogy lady dömper valójában nő. nem. és biztos, hogy nőnek született. egyáltalán nem biztos. az egészségége érdekében nagy valószínűséggel férfiasítani kellene és nem elnőiesíteni. és ugyanígy a visszahúzódó babázgató kisfiút. azt kellene mondani, hogy az egészsége érdekében fusson többet, vagy másszon fára, természetes módon mozogjon, ami férfiasabbá teszi. a gender tudósok megállapítják, hogy nőnek született. és át kell operálni. és ezt a degenerált gondolkodást progressziónak állítják be. és ezzel nyugat-európában állami támogatással iparágak épülnek. gender tudosságnak nevezett degenerált elképzelésekkel.

fluor tomi előadja, hogy jaj szegény kis lady dömper bácsinak milyen rossz. mert elnyomja a geci orbán. és az ő barátai kerüljenek már be a rádióba. lécci, lécci. mert ha nem, akkor az a hitleráj és sztálinizmus egyben plusz észak-korea.

Wildhunt 2022.01.05. 15:04:38

@Lord_Valdez: ha mutatsz hiteles forrást arról, hogy megváltozott a taxonómia, akkor elhiszem. Addig hazudsz.

G. Nagy László 2022.01.05. 15:29:45

@Wildhunt: @cvsvrs: @Lord_Valdez: @Kovacs Nocraft Jozsefne:

Érdekes viták ezek, de a lényeget sokadszorra sem árt kimondani:

1. Minden felnőtt ember úgy bassza el az életét, ahogy akarja. Ital, drog, nemváltó műtét, balra szavazás, öncsonkítás, eutanázia - privát joguk.
2. A gyerekek védettek és optimális esetben ennek így is kell maradnia.
3. Egyetlen tisztességes kormány sem folytathat kétes ideológiát, különösen nem olyat, amelyben a devianciákat értékesebbnek tartja a normalitásnál, vagy amelyben erőszakot hirdet bárki ellen.
4. Nem finanszírozunk adópénzből sem nemváltó műtéteket, sem egyéb egyéni hóbortot. Ez sem azt állam dolga.

Innentől kezdve mindenki úgy hívja magát, aminek akarja. A jámbor bolondok nem ártanak senkinek.
3.

2022.01.05. 16:11:56

@G. Nagy László:
a normalitásnak (a normális eloszlásnak) része a (standard) deviancia. az a szórás ugyebár. az áltagtól legfeljebb egy szórásnyira általában a népesség cca. 68% áll. két szórásnyira 95%. a nagy számok törvényéből adódóan. három legalább szórásnyi távolságra a népesség cca. 1/370 része áll feltéve a normalitást.

ezek ugye a szokásos 2/3-os és 5%-os küszöbszámok. és 1 egy évben lehet 1 nap, amikor a híradóban a férfi műsorvezető színes hajban mondja a vicces híreket és női műsorvezető bajuszt ragaszt. három szórás távolságra lépnek a standard normalitástól. ez a szilveszter.

a negyedfokú deviancia minden 15 ezredik eset. tehát mondjuk 1 ezer magyar honfitársunk a kárpát-medencében. ez az, ami még nem annyira egyedi, hogy esetlegesen érdemes elgondolkodni a szabályozáson. semmi esetre sem úgy, hogy szétverjük a normalitást. a többség által elfogadott standardokat. hanem azt lehet mondani, hogy oké. van 1 ezer ilyen eset. és kérdezzük meg az orvosokat, hogy mit lehet tenni ilyenkor.

a gender kurzus azonban nem része az orvoslásnak. az egy áltudomány. olyan, mint a boszorkányüldözés. csak a többség ellen irányul.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.06. 09:49:13

@Wildhunt:
A te tanulatlanságod, nem az én hazugságom.
Elárulok egy nagy titkot: a taxonómia még ma is változik időnként. Azért, mert eredetileg morfológia alapján lett felépítve, de ma már a genetika alapján szeretik felépíteni és időnként kiderül, hogy ez, vagy az nem annak a közeli rokona, mint aminek hitték.
De térjünk vissza Linnére. Az ő rendszerében csak állat, és növény létezett, illetve ásvány. Aztán rájöttek, hogy vannak a protiszták, amik nem passzolnak sem a növény, sem az állat kategóriába. Majd ezek felbontották aszerint, hogy prokarióta, vagy eukarióta. Aztán az így kialakul két királyságot felbontották két-két részre, illetve a növényekről leválasztották a gombákat. Ezért Linné két királysága helyett jelenleg van 7.

@G. Nagy László:
Ez így jól hangzik a felületes szemlélőnek, de
1. Az első pont abból a téves feltételezésből indul ki, hogy ez öncsonkítás és az élet elbaszása, nem pedig egy eleve elbaszott élet kiigazítása.
2. Az első tévedés hiánya értelmetlenné teszi a második pontot.
3. A harmadik pontot az teszi problémássá, hogy deviancia és normalitás. A deviancia szónak eleve nincs is értelme anélkül, hogy követendő normát fogalmaznál meg. A követendő norma megfogalmazása viszont felveti, hogy kinek a joga meghatározni, hogy mi számít normának. A normák szerencsés esetben társadalmi konszenzus formájában alakulnak ki és nem úgy, hogy a politikai elit egy része ráerőszakolja mindenkire. Most egyébként ez történik. Egy évtizedek óta fennálló, senkit se zavaró állapotot felrúgott a kormány és hisztériába fordította. Mert azért azt jó tudni, hogy ebben semmi újdonság nincs. Az első nemváltó műtétet több, mint 100 éve (!) végezték. Az 50-es évek óta F2M irányba is jól működik. Sőt még a szocialista Magyarországon is volt már a 80-as években is. Az egész rohadtul senkit nem zavart, egészen az elmúlt évekig. Most is csak azért zavar, mert ellenségképre van szükség és a migránsozás, meg sorosozás már elvesztette a marketing értékét. Az egész pánik színtiszta politika haszonszerzésről szól.

2022.01.06. 10:43:42

@Lord_Valdez:
a társadalmi normákat elsődlegesen az állam, másodlagosan az egyház, harmadlagosan a helyi közösségek és a piac formálják. ebben a sorrendben. és ez egy hitvilág. amiből a klasszikus liberalizmus adódik. az nem volt se állam, se egyház és közösség ellenes. csak azt mondta, hogy az egyén érdekét is vegyék figyelmbe és a politikának a piaci folyamatokat is érdemes figyelnie. mert azt kell szabályoznia.

a klasszikus liberalizmus idején szó sem volt arról, hogy mindent egy soha senki által meg nem választott államellenes, nemzetellenes, keresztényellenes csoportosulás diktáljon. illetve ebbe belekavart a gyarmatosítás. ami egy kicsit sem volt liberális. csak a nyugat annak hazudta.

2022.01.06. 11:21:45

@Lord_Valdez:
orbán azt mondja, hogy ha valaki azt gondolja, hogy a szabályozásban nem az állam az első, akkor nem magyar. és ha nem azt gondolja, hogy az egyház a második, akkor nem keresztény. az orbánellenes értelmiség azt, hogy ez államegyház visszavezetése lényegében (és valóban) és ez nem felvilágosult (és valóban ez ellentétes a felvilágosult abszolutizmus hitelveivel) és ez nem európai (és ez utóbbi kérdéses).

a bmw ceo azt mondta (nyilván csak udvarlásként, mert értem hogy a piacon a pénz beszél), hogy nagyon sok helyszínen járt. és akkor döntötte el, hogy debrecent választják, amikor a tárgyalóterem festett ólomüvegablakai között meglátták wittenbergi várat. a piacon is számít valamennyire vallás. virtualizált környezetben nem számít, vagy alig számít. a valóságban mégis csak.

és kérdés, hogy a valóság igazodjon a virtualizációhoz, ami a képzelet kivetülése. mérő (illetve nem mérő, hanem táleb) terminológiájában átlagisztán extremisztánhoz, vagy megfordítva. és ez hit kérdése. a kérdés, hogy melyik lesz az európai vagy akár a globális mainstream és melyik az underground. és ez egy nyitott kérdés.

és ez egy tőkepiaci ellentét is. van egy a reálgazdaságot uraló elit. orbán azt mondja, hogy őket szolgálja ki, mert "munka alapú" (vegyes) gazdaságot akar. mert az államn ez esetben nemcsak az egyházzal, hanem időlegesen a piaccal is összefonódik. ez az egyik tábor. és ez ügyben a nyugati oligopóliumok és keleties oligarchák egy platformon vannak. a bmw és a gazprom. a kormányzati kommunikációban "stratégiai partnerek".

és a másik tábornak nincsenek reálgazdasági érdekeltségei, vagy ha vannak, akkor azokban nincsenek döntéshozó pozícióban, mert jelentős kisebbségben vannak, viszont temérdek virtualizált pénz áll rendelkezésükra. és nekik vannak társadalmi programjaik. a kormányzati kommunikációban "soros ügynökei". mert a soros alapítvány van a kirakatban.

és persze, hogy ez a politikai haszonszerzésről is szól.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.06. 14:49:14

@Lord_Valdez:

"Az első pont abból a téves feltételezésből indul ki, hogy ez öncsonkítás és az élet elbaszása, nem pedig egy eleve elbaszott élet kiigazítása."

Mire alapozod azt az állításodat, hogy ez a feltételezés téves?

G. Nagy László 2022.01.06. 17:31:37

@Lord_Valdez:

"Az első pont abból a téves feltételezésből indul ki, hogy ez öncsonkítás és az élet elbaszása, nem pedig egy eleve elbaszott élet kiigazítása."

Puszta felsorolás volt, az öncsonkítást nem kötöttem össze a nemváltó műtéttel. Kamasz lányok szokták vagdosni magukat - elsősorban ez járt a fejemben...

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.07. 08:46:39

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Beszélj velük és megtudod. Szinte mindegyikük azt fogja mondani, hogy már gyerekkorától érezte, hogy nem érzi jól magát a bőrében.

@G. Nagy László:
Értem.

Wildhunt 2022.01.07. 10:31:20

@Lord_Valdez: hiteles forrásod nincs, hazudsz.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.07. 12:04:03

@Lord_Valdez:

Te meg beszélj azokkal, akik nagyon megbánták a nemátalakító műtétet.

Ha nem érzi jól magát a bőrében, akkor lehet, hogy csak a születési nemének megfelelő plusz hormont kellene adni neki.

Úgy mégis milyen férfi lesz abból a kislányból/nőből, akinek mesterségesen csinálnak péniszt? Nem lesz neki normális méretű pénisze, barlangos testeket sem tudnak csinálni neki.

Egy egészséges leszbikus nő helyett lesz belőle egy nyomorék. Eleinte örülhet az "átalajulásnak", de kérdezd meg őket 10-20 évvel később. Statisztikát keress, ne kiragadott példákat. Nézz utána, a nemátalakított emberek hány százaléka érzi ŐSZINTÉN jobban magát az új testében 10-20 évvel később.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.07. 12:05:19

@Lord_Valdez:

Ja, és számold bele az öngyilkosokat is.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.08. 11:55:34

@Wildhunt:
Köszönjük, Emese.
Bemész egy egyetemi tankönyvboltba és veszel egy könyvet az evolúcióról. Ennyit kell tenned.

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Vegyük észre, hogy megint az történik, amit jósoltam a konzikról. Elkezdesz indokokat fabrikálni, hogy csak azért is kijöjjön, hogy nem fogadható el az, amihez nem vagy hozzászokva.

Ez bullshit. Ugyanaz a logika, mint amit az antivaxxerek tolnak. Azért, mert létezik olyan, akinél az oltás súlyos mellékhatásokat okoz, attól az még használ a többségnek.
Elmondom, hogy mennyit tudunk:
1. A terápiát nem kapóknál évente több 10% az öngyilkossági kísérletek aránya.
2. A terápián átesetteknél kb. 20-szor akkora az öngyilkossági kockázat, mint az általános népességben (0,014%). Illetve, hogy már a műtét utáni évben 20-40%-kal csökken az öngyilkossági gondolatok száma.
Ez arra utal, hogy a többség profitál belőle. Hogy az eredményesség nem 100%, egy klasszikus Nirvána-érv típusú érvelési hiba.

Az egy érdekes orvosi kísérlet lenne. Nem valószínű, hogy jó ötlet, mert a transzneműség nem hormonális probléma. A különbség az agyfelépítésben van, tehát ezt a hormonterápiát már magzati korban el kellene kezdeni, amikor kialakul.

Konkrétan meg tudom mutatni, hogy hogy néz ki egy ilyen pénisz, mert vannak róla public domain képek. Látványra elég meggyőzően. Ránézésre nem igazán mondod meg, hogy nem született. Leginkább csak annyi fog feltűnni, hogy túl tökéletes. A valódi péniszeknek mind van ilyen-olyan tökéletlensége: itt egy szőrös folt, ott egy pigment folt, erre görbül egy kicsit stb. Ezeknek nincs. Nagyjából olyan, mintha egy szexshopban vetted volna.
Funkcionálisan ez egy trükkös dolog. Ahhoz, hogy erekcióra képes legyen, általában implantátumot használnak.

Egyrészről, ők nem leszbikus nők. A leszbikus nő nőket érzi magát, még az a típus is, akit csak csajfaszinak szoktunk gúnyolni, mert a viselkedése olyan amilyen. Férfiasabb akar lenni a férfiaknál és emiatt sokszor parodisztikus túlzásokba esik.
Másrészről, azt hiszed, hogy a műtéttől lesz nyomorék és fel se merül benned, hogy esetleg ő most nyomorék. Úgy próbálsz meg embereket megmenteni, hogy meg se próbálod megérteni, hogy mi a problémájuk. Úgy véled, hogy ezt te jobban tudod, úgy, hogy még csak nem is találkoztál velük soha.
Itt most emberbaráti sapkában próbálsz indokot gyártani.
Harmadrészről, nincs tudomásom olyan statisztikáról, ami ilyet mérne. Valószínűleg nem is létezik, mert elég ritkán vizsgálják egy-egy kezelés hatását 5 évnél hosszabb időtávon. Általában nincs értelme, addig már egy csomó a kezeléssel összefüggésben nem lévő dolog történik az illető életében.
Módszertanilag is problémás az a kérdés is, hogy "őszintén jobban érzi-e", mert honnan tudod, hogy mennyire volt őszinte. Az öngyilkosság, az igen. Az egy jól mérhető dolog (arról van is statisztika), de a boldogság kemény dió.
Itt meg konkrétan az információhiányt próbálod érvként eladni.

2022.01.08. 12:54:48

@Lord_Valdez:
baszki, ha egy férfi nőnek, vagy nőiesnek érzi magát, akkor edzen, kevesebb lesz a testzsír, vérzsír szintje, növekednek az izmai. és attól mindjárt férfiasabbnak érzi magát. ez a terápia. fusson, vagy legalább gyalogoljon. ha orvosi értelemben indokolt, akkor kapjon valamilyen férfi hormon pótlást. ez a terápia. és ehhez nem kell egyetemi tankönyveket elolvasni. ez a terápia. ezt az esetet figyelembe sem veszed. hogy valaki túlzottan nőies volt. és el kezdett sportolni, vagy egészségesebben étkezni és ezek között mennyi az öngyilkossági ráta. vagy ha gondjai voltak a férfiasságával, akkor nem aberrált orvosokhoz fordult és idióta gender tudósokhoz. hanem olyanok, akik a férfinak a férfivá, férfiasábbá válását támogatták. és nem a nővé operálását.

2022.01.08. 13:34:07

@Lord_Valdez:
amíg a liberalizmus addig volt népszerű, amíg az identitáspolitikát erősítette. azt, hogy a férfiak legyenek férfiak, a nők nők. és ne rekesszék ki fiúsabban gondolkodó lányokat, hanem ők is váljanak nőcisebbé. és esetleg bejönnek majd. amíg a liberalizmus a normalitást támogatta. úgy, hogy annak része a deviancia.

ami most van az nem a devianciáról szól, hanem az, hogy a társadalom lelki beteg tagjait meg próbálják degenerálttá alakítani, ebből meg próbálnak divatot teremtetni, mindezt az aberrált orvosokkal, idióta bölcsészekkel. és ezt a legalja pénzalapok támogatják, a legalja közgazdászokkal. és nyugaton a mainstream média.

és ugye a politika ezt a nyugatos mainstream médiát kezde el ütni. orbán rájött, hogy ezzel választást nyerhet, mert a leghülyébbekkel kell versenyeznie. a dk-s kisnyugdíjasnak el se magyarázzák, hogy jóska bácsi, ilyen drogos buli buzi gyerekek képviselnék önt. konteó? ha nem hitte éltében, higgye már el holtában. hogy ezek nem szociálisan érzékenyek, hanem a drogok hatása alatt paranoiásan rettegő hülyegyerekek. csak a fidesz nem annyira szemét, hogy ezt tegye. hanem imádkoznak a lelki üdvéért. nagyon helyesen egyébként.

tehát csak az a kérdés, hogy a fidesz ezt a játszmát mikor nyeri meg. európában. mert amerikában persze lehet, hogy ebből egy üzletágat csinálni. abszurditás lenne ehhez tb támogatást rendelni kivéve azt az esetet, amikor ez orvosilag indokolt. és nem úgy, hogy pszichomókus és a gender "tudós" azonsítja az újabb nemet. ez az üzletághoz kapcsolódó marketing tevékenység. és kapcsolódó tanulmányok.

jelenleg debrecen a világ 10. legjobb befektetési célpontja a külföldiek számára. nem magyarországon, hanem a nagyvilágban. a 10. legjobb fdi stratégiával rendelkezik. a financial times szerint. az európai unióban a 3. berlin, düsseldorf után. elhiszed?
www.dehir.hu/upload/images/wp_cikkek/2021/fdi4.jpg
nem photoshop. valóban ezt az eredményt hozta ki a financial times. elhiszed? mert én nem. nem azt állítom, hogy debrecen olyan nagyon rossz hely. hanem azt gondolom, hogy ez egy lista. eszembe nem jut azt képzelni, hogy ez a valóság.

aszfaltburkolatot kap egy újabb debreceni utca. ez:
www.dehir.hu/upload/images/wp_cikkek/2022/utca.jpg
ez alapján nem áll túl jól az infrastruktúra. persze ettől az utcától néhány száz méterre van egy mikroelektronikai és egy biotechnológiai üzem. van annyi tanulmány, lista, statisztika, publikációk tömkelege szinte mindenről és az ellenkezőjéről.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.08. 16:14:22

@Lord_Valdez:

"Vegyük észre, hogy megint az történik, amit jósoltam a konzikról. Elkezdesz indokokat fabrikálni, hogy csak azért is kijöjjön, hogy nem fogadható el az, amihez nem vagy hozzászokva."

Vegyük észre, hogy megint az történik, amit jósoltam a "progresszívekről". Elkezdesz indokokat fabrikálni, hogy csak azért is kijöjjön, hogy igenis elfogadható az, amit egy deviáns vagy beteg kisebbség el akar fogadtatni.

"1. A terápiát nem kapóknál évente több 10% az öngyilkossági kísérletek aránya.
2. A terápián átesetteknél kb. 20-szor akkora az öngyilkossági kockázat, mint az általános népességben (0,014%). Illetve, hogy már a műtét utáni évben 20-40%-kal csökken az öngyilkossági gondolatok száma."

Ha a 20-szoros arány 20-40%-kal csökken, akkor az még mindig 12-16-szorosa a terápiát nem kapokénak. :D

Köszönöm, hogy önmagadat cáfoltad meg. :)

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.08. 16:31:51

@Lord_Valdez:

"Módszertanilag is problémás az a kérdés is, hogy "őszintén jobban érzi-e", mert honnan tudod, hogy mennyire volt őszinte."

Az őszinte válaszadás minden megkérdezésnél megkérdőjelezhető. Ha ezt problémásnak tartod, akkor minden közvélemény-kutatást annak kell tartanod.

"Az öngyilkosság, az igen. Az egy jól mérhető dolog (arról van is statisztika)"

A legtöbb öngyilkossági kísérlet célja eleve nem az öngyilkosság, hanem a figyelemfelhívás. Főleg nőknél. Na meg azt sem tudhatod, miért történt a kísérlet. Lehet, hogy anyagilag kilátástalan helyzetbe került, mert nem tudta kifizetni az implantátum nálunk másfél-kétmilliós költségét, ami Nyugaton nyilván sokkal több az orvosi díjak miatt. Ennél egy vibrátor sokkal olcsóbb.

Na jó, de legalább gombnyomásra feláll neki, és csak időnként kell újratölteni a gáztartályt. :D Más kérdés, mennyit éres az egészből.

Glokta 2022.01.08. 23:59:13

@Lord_Valdez: Pedig ebben a kérdésben Kovacs Nocraft Jozsefnének igaza van.
Amikor 2016-ban egy amerikai egészségügyi kormányhivatal összefoglalót készített a témában, azt állapították meg, hogy nincs rá bizonyíték, hogy a nemváltás javítana a nemi diszfóriában szenvedők állapotán:
www.cms.gov/medicare-coverage-database/view/ncacal-decision-memo.aspx?proposed=Y&NCAId=282
"Based on a thorough review of the clinical evidence available at this time, there is not enough evidence to determine whether gender reassignment surgery improves health outcomes for Medicare beneficiaries with gender dysphoria. "

és a témában végzett legátfogóbb kutatás is azt állapította meg, hogya nemváltó műtét valószínűleg NEM oldja meg a transzneműek pszichológiai problémáit:
journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0016885
"Persons with transsexualism, after sex reassignment, have considerably higher risks for mortality, suicidal behaviour, and psychiatric morbidity than the general population. Our findings suggest that sex reassignment, although alleviating gender dysphoria, may not suffice as treatment for transsexualism"

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.09. 10:21:26

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Mellément. Csak tényeket mondok. Nincs szükség arra, hogy indokokat találjak ki, mert azok eleve adottak.
Mellékesen, te is elfogadtad őket, amíg a Fidesz be nem paráztatott. Már eleve úgy nőttél fel, hogy körülötted éltek, csak szinte a létezésükről se tudtál, amíg nem mondták neked, hogy utálni kell őket.

"Ha a 20-szoros arány 20-40%-kal csökken, akkor az még mindig 12-16-szorosa a terápiát nem kapokénak."
Jézusom! Nagyon fáj.
Tehát, a 10% (,ami egyes helyeken valójában 40 is megvan), lemegy 0,014*20=0,48%-ra.
Az általános népesség, természetesen nem kap terápiát, mivel nincs rá szüksége. A csökkenést ott kell nézni, ahol van szükség.

A boldogság kicsit problémásabb kérdés, mint az, hogy hol szoktál vásárolni. Azért problémásabb, mert az egy olyan dolog, amivel kapcsolatban az ember hajlamos ambivalens lenni és gyorsan változni a közelmúltbeli események következtében.

Az indok nem befolyásolja azt, hogy egy öngyilkosság bekerül a statisztikába, a boldogtalanság nem.

@Glokta:
Ő most kb. annyira értelmes dolgot csinált, mintha összeszorozta volna a cipőméretét a telefonszámával.

Az első cikk pont arra panaszkodik, hogy hiányoznak a standardizált pszichometrikai módszerek, hogy mérni lehessen. Pont ezt mondtam neki is: nem tudjuk mérni, hogy hogy érzed magad.
A második pedig, amire hivatkoztam, hogy még így magasabb. Az idézett mondat is azt mondja, hogy a műtét, bár enyhíti, lehet, hogy nem elégséges. Na, de senki se állította, hogy csodaszer lenne.

Glokta 2022.01.09. 11:44:45

@Lord_Valdez: de az a kérdés, hogy miért kéne támogatni egy visszafordíthatatlan és drasztikus orvosi beavatkozást, aminek továbbra sem bizonyított a hatékonysága, pedig már több mint 30 éve használják?

Ugye itt arról van szó, hogy mondjuk egy férfi nőnek képzeli magát, és erre az az ajánlott kezelés, hogy azt mondjuk, igaza van és menjen előre ezen az úton.
Ez nem megy kicsit szembe a józan ésszel? Először nem azzal kéne foglalkozni, hogy mi állhat annak a hátterében, hogy ez a férfi nővé akar válni? Például lehet, hogy egyszerűen csak erősen feminin és emiatt kiközösíti a többi férfi? Esetleg családon belüli erőszak vagy más gyerekkori trauma, ami miatt meggyűlöli a férfiszerepet?

De nem, ehelyett egyből, feltétel nélkül támogatni kell a tranzíciót.

Persze ha lenne ennek kísérleti alapja, akkor megérteném (van példa rá, hogy a tudomány szembemegy a 'józan paraszti ésszel') , de a gond az (és az általam mutatott tanulmányok épp ezt igazolják), hogy még 30-50 évnyi alkalmazás után SINCS rá meggyőző bizonyíték, hogy a tranzíció valóban enyhítene a transszexuálisok pszichológiai problémáin, a körükben elképesztően magas az öngyilkossági ráta.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.11. 07:17:55

@Glokta:
Nem támogatásról beszélünk, hanem elfogadásról.

Most sincs és tervben sincs feltétel nélküli tranzíció. Eleve a műtéthez 3 szakvélemény kell: egy pszichiátriai, egy pszichológiai és egy urológiai. (Vagy kiutazni Thaiföldre, ahol nem kérdezősködnek ennyit. Ez egyébként egy szokás, mert jobban bíznak az ottani orvosokban)

Egy kezelés hatékonyságát nem úgy érdemes mérni, hogy a nem érintett emberekhez hasonlítod, hanem úgy, hogy az érintett embereken belül a kezelt és a nem kezelt csoportokat. Ha a nem érintett emberekhez hasonlítod, akkor lényegében az összes gyógymód kudarcnak fog látszani.
Itt egyébként érdemes belegondolni abba is, hogy oké megcsinálod a műtétet, de ettől még a te személyes társadalmi közeged nem fog megváltozni, sem pedig a múltban összeszedett traumáid sem fognak eltűnni. Tehát egy kisebbfajta csoda lenne, ha mindent megoldana.

G. Nagy László 2022.01.11. 08:47:01

@Lord_Valdez: Akármilyen hűvös eljárásnak is tűnik, érdemes volna itt is segítségül hívni a matekot.

Premisszák:

1. A transzneműek kezelését - valamilyen formában, minimum a beszélgetés szintjén - már gyerekkorban érdemes elkezdeni. (Ha ez nem volna igaz, úgy az illiberális tábornak mindenben igaza volna, vége is lenne a vitának.)

2. A transzideológia terjesztése veszélyt jelent a kiskorúakra, minimum oly módon, hogy megzavarja az érzelmi fejlődésüket, de akár úgy is, hogy belesodródnak a dologba, holott alapvetően nem lennének feltétlenül érintettek. A konzervatív pszichológusok szerint ebben a korban a nemi identitás megerősítése volna az üdvös, nem pedig annak gyengítése, lerombolása. (Ha a folyamat csupán általános érzékenyítést jelentene, mint például a mozgássérültek kapcsán ez sima ügy, hiszen egy gyerek sem kéri majd, hogy tegyék nyomorékká, úgy a progresszíveknek lenne tökéletesen igazuk, így a vita ugyancsak lezárható lenne. Nyugat-Európa számos országában ily módon le is zárták a kérdést, még az előtt, hogy a vita elindulhatott volna....)

Ha mindkét premisszát elfogadjuk, abból az következik, hogy az igazság a két tábor álláspontja közt van. Ez esetben a megoldás akkor tisztességes, ha matekalapú. Amit tisztázni érdemes:

1. Mekkora az érintettek száma és mekkora ehhez képest a harmonikus identitással bíró többség?
2. Mekkora kár érheti azt a transzhajlamú gyereket, aki általánosan elfogadó környezetben nő fel, de a konkrét kérdéssel nem találkozik?
3. Mekkora kár érheti azt a transzhajlamú gyereket, akinek elkezdik a nemváltó átalakítását, de később megbánja? Milyen arányt képvisel ez a szegmens a transzok között?
4. Mekkora kár érheti azt az egészséges gyereket, akit a transzkérdésekkel terhelnek?

Attól tartok, hogy ha mindezeket bepakoljuk egy kétkarú mérleg serpenyőibe, az nagyon-nagyon egy irányba fog elbillenni.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.11. 09:47:00

@G. Nagy László:

Ahogy Lord Valdez leírta, a F2M átalakításnál csinálnak neki egy tökéletes, hibátlan küllemű péniszt, ami persze épp arra nem alkalmas, amire egy pénisz való. Gyakorlatilag egy saját bőrrel borított, egy gáztartályból (bizonyára a nem létező herék helyén van a gáztartály) gombnyomásra felfújható dildó. Szexuális izgalomra, orgazmusra, ejakulációra valószínűleg alkalmatlan, képtelen, gyereknemzésre meg végképp.

Ugyancsak Lord Valdez állítása szerint ezek nem leszbikusok, szóval az átalakítás után heteroszexuális nőkkel vagy homoszexuális férfiakkal szeretnének kapcsolatot. Nehezen tudom elképzelni, hogy akár egy egészséges heteró nő, akár egy homó férfi épp ilyen műpéniszre vágyik, amikor akad épp elég valódi is.

Na meg aki már elég felnőtt ahhoz, hogy látott valódi péniszt, azt nehezen lehet megtéveszteni egy bármilyen mesterséges kreálmánnyal. Viszont az átalakított nő terméketlenné válik.

M2F esetén ugyanez, talán azzal a különbséggel, hogy egy vulvát könnyebb utánozni. Természetesen a szexuális izgalom jelei, pl. a nedvesedés nyilván már nem utánozható, ahogy a női orgazmus jelei sem.

Szóval amikor az illető alany szembesül azzal, hogy nem lett belőle igazi, sőt még az igazit megközelítő nő/férfi sem, marad a keserű csalódás. Egy működőképes férfiból vagy nővől csináltak egy gyatra, diszfunkcionális utánzatot.

A mindezzel járó lelki folyamatokat inkább nem is próbálom elképzelni.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.12. 08:13:24

@G. Nagy László:
Nem nagyon hiszek a második létezésében. Az olyan dolgokat nem igazán lehet propagandával befolyásolni, amik nem döntés kérdése. Most képzeld el, hogy jön a balkezeslobbi és bemutatja a gyerekeknek, hogy vannak balkezesek. Hányan fognak azzá válni?
(Abban a mesekönyvben, amiből a hiszti elindult Magyarországon sincs semmi durva. Egyébként megmutatták egy meseterapeutának, hogy mi a véleménye róla és tudod, hogy mit mondott. A mesekönyvvel egyetlen baj van, hogy a történetek túl bonyolultak a célkorosztály számára.)

Az egy tévedés, hogy a nemi identitást kívülről kell megerősíteni. Azt nem kívülről kapod. Ha, te egy erdőben nősz fel, akkor is ki fog alakulni. A hozzátartozó társadalmi elvárások nem.

A matematika alapú megközelítés bullshit, de legjobb esetben is naiv.
1. Az első kérdés irreleváns, mert ezen az alapon a gyerekrákot is figyelmen kívül lehetne hagyni, hisz gyerekkorban a rák igen ritka.
2. Ezt nem igazán lehet számszerűsíteni (nincs mérőszáma a pszichés fájdalomnak), de hidd el, hogy nem az az egyetlen bajuk, hogy a környezet elutasítja őket. Ők saját magukat is elutasítják abban a formájukban. Ugyanolyan traumaként élik meg, mint amikor egy kislány 20 éves és még mindig nincs semmi melle. Szégyelli a testét.
3. Ez némileg álprobléma. Akkor lenne komoly kérdés, ha bemondásra elkezdenék, de ilyen nincs. Már az első lépéseket is évekkel a felismerés után teszik meg. Nyilván van hibaszázalék, mint ahogy még egy mandulaműtétnél is van, de épp ezért nem ugranak bele vakon, hogy minél kisebb legyen.
4. Nincs erre szükség. Egy olyan társadalomban, ahol benne van a köztudatban, hogy ilyen is lehetséges, semmi szükség specifikusan a gyerekeket bombázni ilyen kérdésekkel.
Magyarországon speciel nincs és a transznemű nagyjából a marslakó és a migráns között van. Már többen hallottak arról, hogy van ilyen is.

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
"Egy működőképes férfiból vagy nővől csináltak"
Egy nem működőképesből.

"A mindezzel járó lelki folyamatokat inkább nem is próbálom elképzelni."
Nincs is rá szükség. Le lehet ülni beszélgetni velük. Nem szükséges az ismeretek hiányát fantáziával feltölteni, ha lehetséges ismeretekkel is.

G. Nagy László 2022.01.12. 08:43:52

@Lord_Valdez:

"Nem nagyon hiszek a második létezésében. (...) A matematika alapú megközelítés bullshit, de legjobb esetben is naiv."

1. Ha tagadod a második premisszát, úgy ez esetben nincs létjogosultsága a matekos megközelítésnek. Alapból bullshitnek nevezni elég meredek egyébként. A naiv jelzőt elfogadom, egy idealistának muszáj naivnak megmaradnia.

2. Ha tagadod a második premisszát, azzal számos konzervatív pszichológus álláspontjával masírozol szembe. Simán lehet, hogy jobban értesz hozzá, mint ők, én ebben nem fogok tudni objektív döntést hozni. De az egész biztos, hogy nekik jobban hiszek. (Ez az igazi nagy gáz: te is, én is, de még a pszichológusok többsége is hitekre építi a tudományát...)

alöksz róz 2022.01.12. 13:18:56

@G. Nagy László: "A transzneműek kezelését - valamilyen formában, minimum a beszélgetés szintjén - már gyerekkorban érdemes elkezdeni." - csak az a nem mindegy, hogy mikor. az óvodás korban, ami a saját nemmel való azonosulás időszaka, ez egy rendkívül káros, és ki kell mondani: tudatosan romboló tevékenység.

alöksz róz 2022.01.12. 13:20:04

@Lord_Valdez: "Nem nagyon hiszek a második létezésében." - akkor tudománytagadó vagy. alusisakos laposhívő.

alöksz róz 2022.01.12. 13:30:01

@Lord_Valdez: "Az olyan dolgokat nem igazán lehet propagandával befolyásolni, amik nem döntés kérdése" - dehogynem. pl spárta, szinte kötelező volt a buzulás.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.12. 15:27:09

@Lord_Valdez:

Ha nem jó a matek, akkor fogalmazz egyértelműen, szabatosan.

"Az indok nem befolyásolja azt, hogy egy öngyilkosság bekerül a statisztikába, a boldogtalanság nem."

Hú, ezt aztán nagyon világosan megfogalmaztad! Ja, nem is...

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.12. 15:47:38

@Lord_Valdez:

"Az egy tévedés, hogy a nemi identitást kívülről kell megerősíteni."

Önmagadnak mondasz ellent. Ha nem kell valamelyik irányban kívülről megerősíteni - holott ugye az egész gyerekkor erről is szól -, akkor az általad ill. az efftársaid által helyesnek vélt irányban sem kell.

"Azt nem kívülről kapod."

Kívülről IS. Nemi szerepek tanulása, ugye. A nemnek megfelelő viselkedési minták, ugye?

"Ha, te egy erdőben nősz fel, akkor is ki fog alakulni. A hozzátartozó társadalmi elvárások nem."

Persze, de az erdőben nincsenek is szakállas nénik, akik a lányos kisfiúból lányt akarnak csinálni és vice versa.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.12. 15:49:27

@G. Nagy László:

"De az egész biztos, hogy nekik jobban hiszek."

Lord Valdeznek kellene hinned, feltétlenül. Ő progresszív, tehát mindig igaza van.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.13. 07:16:43

@G. Nagy László:
Volt az utilitarizmusnak egy irányzata, amelyik hitt abban, hogy mindent lehet mérni, de ez az irányzat túlhaladott.

Én abban hiszek, hogy nem létezik konzervatív pszichológia, sem liberális pszichológia, sem progresszív pszichológia. A kérdés ugyanis az, hogy mit mutatnak a tények.

@alöksz róz:
Szerintem bővítsd egy picit a történelmi ismereteid.

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Kevered a szezont a fazonnal. Nem a nemi identitást erősítik meg, hanem a testet igazítják hozzá.

A nemi szerep nem összekeverendő a nemi identitással.

Meglennél lepve, hogy a természetben mennyi furcsa dolog van.

G. Nagy László 2022.01.13. 07:48:53

@Lord_Valdez:

Mindketten tudjuk, hogy ennek nem sok köze van a kérdéshez. Nyilvánvaló, hogy nem mérhető minden, legfeljebb majdnem minden. De itt nem arról van szó, hogy te, vagy bármelyik progresszív azt mondaná: "Srácok, megpróbáltuk, nem megy. A létszámadatokat még csak-csak meg tudjuk számolni, de a pszichikai károkozás mértéke egyik oldalon sem mérhető, bocsika." Sokkal inkább az a helyzet, hogy önkényesen, ideológiai alapon, sok évtizedes pszichológiai tudást a sutba hajítva azt állítjátok, hogy az egészségeseket semmiféle kár sem érheti. (Vagyis nem azt mondod, hogy nem mérhető, hanem kijelented, hogy nulla.) Jöjjenek hát a transzvesztita mesemondók, a műpéniszes, szivárványszínű majmok, hiszen ezekkel senki sem sérül, mindenki csak nyerhet. Ne haragudj, de ezzel a dogmatikus állásponttal nemhogy egyetérteni, de még vitázni sem tudok.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.13. 14:35:26

@Lord_Valdez:

"Én abban hiszek, hogy nem létezik konzervatív pszichológia, sem liberális pszichológia, sem progresszív pszichológia."

Ez is egy vélemény. Tény viszont az, hogy vannak konzervatív, liberális és "progresszív" pszichológusok, akik sok dologban nem értenek egyet. Hogy aztán ezt minek nevezed, az már a te dolgod.

"A kérdés ugyanis az, hogy mit mutatnak a tények."

Az egyik kérdés az, mint nevezel ténynek, mit elméletnek és mit véleménynek. A másik kérdés az, milyen következtetést vonsz le ezekből.

"Kevered a szezont a fazonnal. Nem a nemi identitást erősítik meg, hanem a testet igazítják hozzá."

A testet barkácsolják hozzá az általuk vélt nem identitáshoz. Ebből lesznek aztán az impotens, beépített dildós, magtalan nyomorékok, akik sem a nőknek, sem a férfiaknak nem kellenek. Aztán a saját buborékukban bizonygatják egymásnak, hogy valóban ezt akarták, és talán még el is hiszik.

"A nemi szerep nem összekeverendő a nemi identitással."

Csak éppen szorosan összefügg a kettő, kölcsönösen meghatározzák egymást.

"Meglennél lepve, hogy a természetben mennyi furcsa dolog van."

Te már csak tudod. Érdekes módon mindennek ellenére a kétfejű borjú miatt nem írják újra a taxonómiát. Sőt még csak külön nemet sem kreálnak neki.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.15. 10:47:12

@G. Nagy László:
Itt súlyos csúsztatások vannak.
1. Megint progresszívnek bélyegzel, de ez részletkérdés.
2. "önkényesen, ideológiai alapon, sok évtizedes pszichológiai tudást a sutba hajítva" Ez nem igaz. Pont az a sok évtizeded pszichológiai tudás, hogy ilyen gyerekek léteznek és foglalkozni kell velük, mert veszélyben vannak.
3. "az egészségeseket semmiféle kár sem érheti" Mitől érné? Az ember nemi identitása sokkal erősebb lábakon áll annál, hogy egy huzat elfújja. Szerintem te ezt valahogy úgy képzeled el, mint az 1984 két perc gyűlöletét, hogy rendszeres, intenzív agymosás van.
4. "Jöjjenek hát a transzvesztita mesemondók, a műpéniszes, szivárványszínű majmok" Ezt hívják cherry pickingnek. Ezek mindenhol extrém esetek és még a legprogresszívebb aktivisták se ezért harcolnak.

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
A pszichológiában sok minden nem mérhető és kísérletileg nem ellenőrizhető, ezért sok párhuzamos elmélet elfér egymás mellett. Ugyanakkor ebből nem következik, hogy semmi se ellenőrizhető, illetve, hogy nincs egy csomó dologban konszenzus. Erős túlzás arról beszélni, hogy külön pszichológiák vannak.

A tudomány filozófiának azért van egy jól bevett terminológiája.

Miért gondolod, hogy egészséges az, akinek nem passzol az identitása a testéhez?

A nemi szerepet a társadalom határozza meg és időben és térben erősen eltérő tud lenni, sőt társadalmi osztályonként is.
Mellékesen, korunk bizonyos problémáit pont az okozza, hogy a társadalmi elvárások bizonyos nemi szerepeket illetően igen gyorsan változtak és egyszerre élnek még azok az emberek, akik a régi szerepekhez szocializálódtak és azok, akik a drasztikusan új szerepekhez. Korábban az ilyen változások több generáció alatt zajlottak le.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.15. 12:26:59

@Lord_Valdez:

Ha a nemi szerepeket meghatározó társadalmi elvárások olyan gyorsan változnak, mint ahogy írod, ez esetben miből gondolod, hogy egy LMBTQ...XYZ-aktivista előre tudja, milyenek lesznek ezek az elvárások, mire a nemátalakított gyerek/kamasz felnő, sőt mire középkorú lesz:?

Egyáltalán, ha a társadalom toleranciájára apellálsz, akkor miért baj, ha a nemi identitás és a test eltér egymástól?

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.16. 12:54:31

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Nem tudja, viszont ez nem csak a transzok problémája. Ez mindenki problémája.
Ugyanakkor ez egy olyan dolog, amivel nem tudunk mit csinálni. Egyikünk se látja előre a jövőt, és a jövő normáit. Lehet, hogy olyan jövő áll előttünk, ahol az állati termékek fogyasztása erkölcstelen, de az is lehet, hogy olyan, ahol a kannibalizmus is elfogadható. 150 éve a férjtől senki se várta, hogy aktívan vegyen részt a gyereknevelésben, az alkalmankénti fegyelmezést leszámítva, ma meg azt várjuk, hogy egyenlően tegye. Lehet, hogy 50 év múlva ezt a családi robot vagy AI csinálja majd és arra néznek furcsán, aki nem így tesz. Lehet, hogy egy erősen puritán világ vár ránk, de az is lehet, hogy egy sokkal promiszkuózusabb. Nem tudjuk, hogy mi számít majd helyesnek, helytelennek.
De ez megint olyan érv, ami nem használható semmire, mert minden cselekvésről (beleértve a cselekvés hiányát is) azt hozza ki, hogy potenciálisan helytelen.

Azért baj, mert szenved. Ez a probléma független a társadalom elfogadásától, itt saját magát nem tudja elfogadni. A társadalom egy másik réteg.

(Apropó társadalmi elfogadás: tegnap beszéltem az egyik M2F ismerősömmel. Baromira el van keseredve, mert a munkahelye egy cérnaszálon függ. Azt mondták neki, hogy a jelen politikai helyzetben kockázatos őt foglalkoztatni...)

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.16. 15:12:42

@Lord_Valdez:

"Nem tudja, viszont ez nem csak a transzok problémája."

OK, de csak a transzok azok, akiket műtéti úton visszafordíthatatlanul megváltoztatnak. Őket fosztják meg a örökre gyermeknemzés lehetőségétől, ráadásul egyre gyakrabban olyan fiatal korban, amikor még nem is képesek felmérni ennek következményeit a későbbi életükre.

"Azt mondták neki, hogy a jelen politikai helyzetben kockázatos őt foglalkoztatni..."

Persze, egyszerűbb és könnyebb mintegy vis maiorként külső, a cégtől független okokra hivatkozni, és ettől még a kirúgott illető sem sértődhet meg.

Nézd, nekem semmi bajom azzal, ha valaki érett felnőttként úgy dönt, hogy _saját_pénzén_farok helyett pinát akar vagy fordítva. Kiröhögöm persze, ahogy röhögök a már említett Vay "Blankán", de hát Magyarországon még jogom van a szabad véleménynyilvánításra. (Németországban vagy az USA-ban persze már börtönt kapnék érte.)

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.16. 15:14:23

Kimaradt:

De a gyerekeket, serdülő fiatalokat hagyják békén.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.18. 07:01:42

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Ezek szerint felnőtt korban elfogadod. Ez már komoly előre lépés.
Az állam általi finanszírozás soha nem is merült fel Magyarországon.

Nem rúgták ki, csak megemlítették. Gondolom, sejted, hogy milyen érzés így élni, kb. mint 1960-ban úgy, hogy a nagybátyád püspök.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.19. 12:51:40

@Lord_Valdez:

Soha nem vitattam el egy felnőtt jogát ahhoz, hogy úgy nyomorítsa meg magát, ahogy neki jólesik. Ha ez még boldoggá is teszi, az kész nyereség.

Ám tőlem se vitassa el senki a jogot ahhoz, hogy szabadon kinyilvánítsam a véleményemet róluk. Ahogy az ahhoz való jogomat sem, hogy ne tekintsem nőnek a los angelesi uszodában a farkát kislányoknak mutogató "nőt", sőt azt sem, aki magát nőnek vallva női börtönben helyezteti el magát, ahol aztán sorra felcsinálja a valődi női rabokat. Ja, és azokat az M2F "női" sportolókat se legyek köteles nőnek tekinteni, akik férfi csontozattal, férfi izomzattal és férfi erejű szívvel szereznek maguknak meg nem érdemelt előnyt a női versenyeken.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.19. 12:56:27

@Lord_Valdez:

Mit dolgozik ez a te sanyarú sorsú M2F barátod?

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.22. 07:48:02

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Nyugodtan elmondhatod a véleményed, legfeljebb nincs igazad.

Ezeket problémákat is nagy részben az okozza, hogy a jogalkotás rövidlátó.
(Az izomzatuk egyébként messze nem annyira erős, köszönhetően az alacsony tesztoszteron szintjüknek)

Azt inkább nem mondanám meg, mert esetleg valaki ráismer.

alöksz róz 2022.01.22. 23:33:05

@Lord_Valdez: "Az izomzatuk egyébként messze nem annyira erős, köszönhetően az alacsony tesztoszteron szintjüknek" - a nőkénél így is biztos hogy erősebb.
és újabban még az se biztos, hogy alacsony vagy alacsonyabb lesz a tesztoszteronszintjük, hiszen ha bejön amit ti szeretnétek, elég lesz már csak kijelenteni, hogy melyik kategória. usába néhol már ezt nyomatják a liberálfasiszták.

és egy nő se fog soha semmit nyerni.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.23. 09:56:43

@alöksz róz:
Van olyan félelem, hogy a transzik kiszorítják a nőket, de egyelőre még kevés az adat. Egyetlen egyszer engedtek egy M2F transzit indulni női súlyemelésben, de vesztett.

Herék hiányában biztosan alacsonyabb. Bemondásra senki se lesz transzi.
Az olimpiai bizottság egyébként tesztoszteronszinthez köti a női kategóriában való indulást.

Egyébként itt is érdemes felfedezni, hogy a problémát a dogmatikus gondolkodásmód okozza. Azzal, hogy a világot férfiakra és nőkre akarja bontani, megteremti azt a problémát, hogy nem tudja jól elhelyezni azokat, akikre egyik sem igaz eléggé. Ha pl. az olimpiai bizottság úgy döntene, hogy úgy kezeli a kérdést, mint mondjuk Ausztrália, akkor nem léteznének az olyan anomáliák, mint Caster Semenya (,aki ugyebár kromoszomálisan férfi, gonadiálisan nem publikus, de az ilyen típusú interszexek többnyire mikropénisszel rendelkeznek és apró herékkel, hormonálisan valahol félúton, pszichológiailag nem tudni, csak azt, hogy leszbikus, jogilag nő). Ausztráliában ilyenkor bekerül az "egyéb" kategóriába és probléma megoldva.

alöksz róz 2022.01.23. 11:34:06

@Lord_Valdez: "Herék hiányában biztosan alacsonyabb. Bemondásra senki se lesz transzi.
Az olimpiai bizottság egyébként tesztoszteronszinthez köti a női kategóriában való indulást." - csakhogy szerintetek nem kell hiányozni a heréknek, úgy is lehet nő ha heréi vannak. úgy is lehet nő, ha magas a tesztoszteronszintje. azaz éppen azt szeretnétek elérni, hogy bemondásra menjen.
látom logikából nem vagy olyan jó. de szerencsére én igen.

"Egyébként itt is érdemes felfedezni, hogy a problémát a dogmatikus gondolkodásmód okozza." - egyáltalán nem. a problémát az okozza, hogy szokásotokhoz híven egy 0,01 százalékos kisebbség vélt érdekeinek vélt teljesüléséért tönkretennétek az 50%-ét. (vagy pl ha az óvodáskorúak elleni merényleteteket nézem, akkor nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy 0,1%-ért akarjátok tönkretenni az egészet)
"Azzal, hogy a világot férfiakra és nőkre akarja bontani, megteremti azt a problémát, hogy nem tudja jól elhelyezni azokat, akikre egyik sem igaz eléggé." - ezt a problémát ti teremtettétek, vagy csak nektek probléma. az emberek kilencvenkilenc egész sok százalékának tökéletesen megfelel a felosztás és hát az emberek kilencvenkilenc egész sok százalékára valóban igaz is, hogy férfiakból és nőkből áll. bármennyire is próbáljátok a nyilvánvalót tagadni :-)

"Ausztráliában ilyenkor bekerül az "egyéb" kategóriába és probléma megoldva." - egyáltalán nincs megoldva a probléma, mert nem egyébnek akarják magukat tekinteni, elismertetni, hanem nőnek.
de amúgy ja, én is odaraknám. aztán szervezzenek maguknak versenyeket. mint a paralimpia.

alöksz róz 2022.01.23. 11:39:59

@Lord_Valdez: amúgy spártában divat volt a buzulás, ha nem tudnád. és nem az történt, hogy egyszercsak elkezdtek buzik születni.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.24. 07:40:50

@alöksz róz:
1. nem szerintetek. Érdemes egy bitnél nagyobb felbontású világképet elképzelni
2. Nincs tudomásom arról, hogy lenne olyan törekvés, hogy a sport világában bárki indulhasson bárhol bemondásra

Pontosan erről beszélek. Az egyszerű világkép, amibe nem fér bele a valóság. Nem árt, ha tudod, a kevés és nincs között végtelenszeres a különbség.
Az is baromság, hogy bárki is kárt tenne a gyerekben. Sem nem transzulnak be, sem nem buzulnak be, ha látnak egyet.

Természetesen, van olyan lehetőség, hogy bedugom a fejem a homokba és úgy teszek, mintha nem léteznének, csak akkor nem kell sírni, amikor Caster Semenya sorra nyeri a versenyeket.

Az egyéni szocprobléma. A jelenlegi magyar szabályozás azonban még ezt se teszi lehetővé.

Spártára pont nem volt jellemző. Athénra és Thébaira volt. Sőt elárulok egy titkot: Rómában is teljesen elfogadott volt, kivéve a hadsereget.

alöksz róz 2022.01.24. 17:36:57

@Lord_Valdez: 1. nem? hát akkor mi mellett érvelsz?
2. akkor le vagy maradva.

"Pontosan erről beszélek. Az egyszerű világkép, amibe nem fér bele a valóság. Nem árt, ha tudod, a kevés és nincs között végtelenszeres a különbség." - nem árt, ha tudod, hogy a végtelenszeres különbség ellenére se lesz végtelen nagy probléma :-) hanem csak egy elenyésző kis probléma, amit szeretnétek jó nagyra fújni, és amire hivatkozva egy valóban nagy problémát szeretnétek okozni.
milyen valóságról beszélsz, ami szerinted nekem nem fér bele? eddig még ott tartunk, hogy én elismerem, hogy van egy 0,1 (tökmindegy) százalékos kisebbség, akinek nem tetszik a férfi-nő felosztás vagy nem illik rá, a többire meg igen és nekik meg tetszik.
és nem én akarom ráerőltetni, hanem ő akarja magát erőszakkal beleerőlteni egy rá nem illő kategóriába. akkor hol a probléma, a kategóriában? logika.

"Az is baromság, hogy bárki is kárt tenne a gyerekben." - mert aki a gyerekek természetes és egészséges fejlődését meg akarja zavarni, az vajon mit csinál?
"Sem nem transzulnak be, sem nem buzulnak be, ha látnak egyet." - nem is ez az állítás. ez egy klasszikus szalmabábérvelés.

"Természetesen, van olyan lehetőség, hogy bedugom a fejem a homokba és úgy teszek, mintha nem léteznének, csak akkor nem kell sírni, amikor Caster Semenya sorra nyeri a versenyeket." - mert ki akar úgy tenni, mintha nem léteznének? ez is szalmabáb. nem szabad engedni a nők között indulni, és ennyi.

"Spártára pont nem volt jellemző. Athénra és Thébaira volt." - dehogynem volt jellemző, nem ártana egy kicsit frissíteni a történelmi ismereteidet. théba nagyon jó példa. athénban is menő volt, de ott inkább a pederasztaságból csináltak divatot az öreg perverz filozófusok. na de most hogy túlestünk a mellébeszélésen, elmondhatod, hogy szerinted az adott helyen egyszercsak elkezdtek buzik születni?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.25. 12:53:39

@Lord_Valdez:

"Nyugodtan elmondhatod a véleményed, legfeljebb nincs igazad."

Vagy esetleg neked nincs igazad. Ugye nálunk még nincs törvénybe iktatva, hogy egy LMBTQ...XYZ-harcosnak mindig igaza van.

@alöksz róz:

Érdekes, hogy az LMBTQ...XYZ-harcosok tucatnyi nemet akarnak elfogadtatni, ám a transzikat feltétlenül az ellenkező nemhez akarják soroltatni, pl. a férfiből "nővé" operáltakat mindenáron nőként akarják elfogadtatni. Pedig kreálhatnának nekik is külön nemet, és aztán akként indulhatnának a sportversenyeken.

Pár napja olvastam egy amerikai egyetemistáról, aki ezidáig férfiként sportolt (futott, ha jól emlékszem), aztán idéntől nőként folytatja, és természetesen sorra nyeri a versenyeket. A valődi nők meg max. sokadikként futhatnak be.

Kellene rendezni külön versenyeket transziknak, de persze ez nem kóser nekik, mert ott nem tarolhatnának az alapból általában gyengébb fizikumú nők ellen.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.26. 07:31:35

@alöksz róz:
Amellett, hogy ezt lehet ennél sokkal normálisabban is kezelni.
Ez a hisztéria nem segít senkin.

Jelenleg van probléma. Azzal, pl. hogy a jog nem ismeri el a létezésüket kreált egy problémát.
Most az, hogy kevés embert érint, attól még létezik. Attól, hogy te nem vagy köztük, szintén.

De nem zavarja meg.
Ha nem ez a probléma, akkor mégis mi zavarodik meg?

Jogilag ő nő, tehát nem tudod nem engedni.

Buzik mindenhol és mindig is voltak. Sőt, még csak azt se mondható, hogy csak az emberek közt, mert az állatvilágban is vannak.

@G. Nagy László:
Pont itt látható, ahogy a hatalom belenyúl a tudományba. Az MCC-t a Fidesz finanszírozza, illetve nem győzi hangsúlyozni, hogy ez azért akkor is keresztény ország és az amerikai tudomány nem biztos, hogy működik a magyar lelkeken. Mellesleg emésztgesd az "Értékközpontú Pszichológusok" fogalmát is, akik az "jó" és "rossz" klasszikus értelmezésében hisznek.
Magyarul, pont ez az a cikk, amikor az ideológia belelép a tudományba.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.26. 18:47:33

@Lord_Valdez:
""Lia közel sem volt ahhoz, hogy győzelmekért küzdjön a férfiak mezőnyében 50 és 100 méteren. De mivel biológiai férfi, ezért természetes, hogy sokkal jobban képes teljesíteni a nők között" - mondta Thomas csapattársa korábban."

"Lia Thomas férfinak született, élete jelentős részét így is élte le, valamint egyetemi karrierjének első két évében is a férfiak között indult az úszóversenyeken. Egy éve azonban váltott, és transznemű nőként kezdett el versenyezni biológiai nők ellen. Nem is csoda, hogy gyakorlatilag mindent megnyert, és megdöntötte többek között a későbbi olimpiai bajnokok, Missy Franklin és Katie Ledecky egyetemi csúcsait is."

www.origo.hu/nagyvilag/20220125-harmadrendu-allampolgarok-amerikaban-a-nok-a-transznemu-sportolok-miatt.html

"Jogilag ő nő, tehát nem tudod nem engedni."

De csak jogilag. Ha jól tudom, Svájcban van az az új szabályozás, hogy bemégy az állami hivatalba, és kijelented, hogy mostantól nő vagy - és onnantól jogilag valóban nő leszel.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.27. 07:20:47

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Nem ismerem a svájci szabályokat, ezért ezt nem tudom véleményezni.
Azt viszont igen, pont ezért kellene a témával értelmesen foglalkozni, csak sajnos a politikai szereplők nem akarnak. Nekik jobb érzés dagonyázni a problémában, mint kezdeni vele valamit.
Mert egyébként nem igaz, hogy nem lehetne jobb szabályozásokat kitalálni. Én pl. simán felvennék egy új nem réteget, az orvosi nemet és azon belül: cisz férfi, transz férfi, interszex, transz nő, cisz nő. 1 byte extra adat emberenként és egy csomó ilyen jellegű problémát megoldana.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.27. 12:47:28

@Lord_Valdez:

Attól, hogy esetleg nem Svájcban van, még lehet véleményed róla, nem?

"az orvosi nemet"

Miért orvosi?

"1 byte extra adat emberenként"

1 byte biztos nem lenne elég, minimum 4 byte kellene. Mert megjelenne az igény az alnemekre, az al-alnemekre stb. Továbbá nem valószínű, hogy 256 vagy még több "nem" számára rendeznének külön versenyeket.

Másfelől amióta a férfiak is szülhetnek és a nőknek is lehet péniszük, elavulttá vált maga a nem fogalma is. :D

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.27. 20:48:43

@Lord_Valdez:

Még valami eszembe jutott. Te és az elvtársaid is azt sulykoljátok, hogy a többséget nem éri hátrány a mindenféle transzik meg egyéb "nemek" állítólagos jogainak érvényesítésétől.

Pedig "csak" az egyenjogúságukat évszázadok alatt kiharcolt nőket éri komoly hátrány. Farkukat meresztgető férfiak a női öltözőkben, biológiai férfiak a női versenyeken. Te ugyan csak Semenyát - vagy hogy is írják, nem nézek utána - említed, de elegánsan elsiklasz a fenti kommentemben említett Lia Thomas esete fölött, aki sorra nyeri a nők között az egyetemi versenyeket.

Hol is marad a női egyenjogúság, ha az álnők akadálytalanul közéjük tolakodhatnak, és visszaélhetnek férfias adottságaikkal?

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.29. 09:28:27

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Lehetne, csak nem szeretek úgy nyilatkozni dolgokról, hogy gőzöm sincs róla.

Azért orvosi, mert végül is orvosi jellegű különbségekről beszélünk. Amúgy is az egyik kitalált kifogás az, hogy az orvosnak fontos tudni.

Nem igazán látom, hogy mi szükség lenne további részletezésre, de ma már az adattárolás nem jelent problémát, tehát akármennyi extra adatot felvihetsz.

Nem elavulttá vált, csak részletesebbé.

Vannak elvtársaim? Szerintem, egy csöppet el vagy tévedve.

Hogy meresztgeti azt, ami nincs? Itt utalnék vissza arra, hogy az egész problémát az okozza, hogy a jogalkotás nem kezeli a kérdést. Semmilyen akadálya nincs annak, hogy úgy határozd meg a jogszabályt, hogy a jogi nemet csak a műtét után változtatják meg.
Lia Thomas esete is csak azt erősíti, hogy elégtelen a kérdés jogi szabályozása. (Aminek meg az az oka, hogy a legtöbb ember baromi keveset tud a témáról)

Rossz ajtón kopogtatsz. Én soha nem harcoltam a női egyenjogúságért. Nem vagyok feminista.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.01.30. 14:39:59

@Lord_Valdez:

"Lehetne, csak nem szeretek úgy nyilatkozni dolgokról, hogy gőzöm sincs róla."

Jopos, igazad van, jobb nem is olvasni arról, ami ellenkezik az ideológiáddal.

"Azért orvosi, mert végül is orvosi jellegű különbségekről beszélünk."

Hm. Mindeddig úgy tudtam, hogy épp arról szól a dolog, hogy az orvosilag megállapítható biológiai nem nem egyezik azzal, aminek az illet érzi magát.

"Amúgy is az egyik kitalált kifogás az, hogy az orvosnak fontos tudni."

Ez igaz, nem lenne kimondottan célszerű egy M2F esetén a teherbeesést segítő eljárásokat alkalmazni. De egy méhnyakrákszűrés is érdekes eredményeket adna. :D

"Nem elavulttá vált, csak részletesebbé."

Mint a kétfejű borjú.

"Vannak elvtársaim? Szerintem, egy csöppet el vagy tévedve."

Gondolod, hogy a véleményeddel egyedül állsz a világban? :O

"Hogy meresztgeti azt, ami nincs?"

Azt, ami van - hiszen a nőknek is lehet péniszük, n'est-ce pas? Google a barátod, ha jól tévedek, egy los angelesi uszodában történt pár hónapja, keress rá. Az uszoda azzal utasította el a kislányok szüleinek panaszát, hogy a férfinak joga volt a női öltőzőben vetkőzni, mert nőnek vallotta magát.

"Semmilyen akadálya nincs annak, hogy úgy határozd meg a jogszabályt, hogy a jogi nemet csak a műtét után változtatják meg."

Erről kérdezd meg a transzi "közösséget", meg fogsz lepődni.

"Lia Thomas esete is csak azt erősíti, hogy elégtelen a kérdés jogi szabályozása.

Csak nem azt akarod mondani, hogy hiba volt engedni, hogy a nők között versenyezzen? :O

"Én soha nem harcoltam a női egyenjogúságért."

Azt veszem észre.Kvára nem zavar téged, hogy a magukat ilyen-olyan alapon nőnek valló férfiak a legjobb úton vannak afelé, hogy kiszorítsák a nőket pl. a sportversenyekből. De tovább megyek: női kvóta. Bár hülyeségnek tartom, de milyen egyszerűen mnegoldható, csak a férfi vezetők felének nőnek kell vallania magát, és máris megoldódott a női kvóta gondja.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.01.31. 07:46:13

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Kreatív értelmezése annak, amit mondtam.

A "biológiai" nem egy elnagyolt koncepció és ezen tudna segíteni.

Nem olyan, mint a kétfejű borjú. Szerinted hány transzi van az USA-ban?
Hát, pontosan nem tudni, de az UCLA egyik tanulmánya szerint 1,4 millió. Ez nekem egy kicsit soknak tűnik, de az tuti, hogy nem olyan egzotikum, mint a sziámi ikrek. Nem véletlen, hogy először az USA-ban kezdtek el foglalkozni a kérdéssel, lévén, hogy több százezer embert nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Valószínűleg más is gondolkodik így.

És itt utalnék vissza immáron sokadik alkalommal arra, hogy jobb szabályozásra van szükség, de ez lehetetlen, amíg az emberek nem lépnek túl az általános iskolás gondolkodási kereteken.

A jelenlegi helyzet képest üdvözölni fogják, lévén, hogy most sehogy nem jegyzik be.

Valószínűleg hiba volt.

Ha megcsináljuk a jogi kezelés reformját, akkor ez nem fog előfordulni.
Mellesleg, a női kvóta egy baromság. Minden kvóta és pozitív diszkrimináció (és a negatív is pont ugyanezért) káros, mert irreleváns szempontot hoz be a döntéshozatalba, ami miatt szuboptimális lesz a döntés.

alöksz róz 2022.01.31. 20:33:54

ez még mindig megy? :D

alöksz róz 2022.01.31. 20:43:35

"Jogilag ő nő, tehát nem tudod nem engedni." - ezt a hibát már fentebb elkövetted egyszer. azon vagy, hogy bárki bemondásra jogilag nő lehessen, miközben mutogatsz vissza hogy hát jogilag nő, nem is lehet nem engedni.
szerintem meg ne lehessen bárki jogilag nő.

(amúgy dehogynem. még semenyát se engedték egy darabig. és bónusz a 2016-os NŐI 800m dobogójáról egy kép: kep.cdn.indexvas.hu/1/0/1803/18037/180379/18037993_7d1f62df3c83b56685fbd6655900885e_wm.jpg )

"De nem zavarja meg.
Ha nem ez a probléma, akkor mégis mi zavarodik meg?" - de megzavarja, ez a tudomány álláspontja. 6-os 12-es stb karikákra emlékszel, miért vannak? pont a transzik lennének ez alól kivétel?

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.02.01. 07:46:25

@alöksz róz:
Szerintem az alapokat sem érted.
Azért lett ő jogilag nő, mert a születéskor nőként kategorizálták.
Semenya 5-alfa-reduktáz hiányos interszexuális. Az ilyen magzatból hiányzik egy enzim, ami dihidrotesztoszteron termeléséhez szükséges, ezért a magzati androgenizáció elakad. Amikor megszületik az orvos annyit lát, hogy egy lyuk van a gyerek lábai közt, fütyi sehol, zsupsz, ráírja a papírra, hogy lány. Aztán pubertáskorban beindul a tesztoszteron termelés, mert a herék, bár fejletlenek és a hasüregben vannak, de azért valamennyire működnek és próbálják bepótolni, amit magzatkorban nem sikerült. Ekkor elkezd megnőni a csikló, de rendes pénisz nem fejlődik ki és általában leszállnak a herék is.

Nem, nem zavarja. Ez a tudomány álláspontja.
A karikák politikusok miatt vannak.
Sőt, olyannyira nem, hogy mutatok valamit:
en.wikipedia.org/wiki/Breeching_(boys)#/media/File:Franklin-Roosevelt-1884.jpg
Látod ezt a helyes kislányt? Nem az. Ez Franklin Delano Roosevelt, az USA leendő elnöke.
És ezt?
en.wikipedia.org/wiki/Breeching_(boys)#/media/File:Maria_Fyodorovna_and_her_son_Niki.jpg
Ő második Miklós orosz cár.
Régen a gyerekeket 6-8 éves korukig teljesen uniszex módon öltöztették és kezelték. (Magas volt gyerekhalandóság, a ruha meg drága, a családok is nagyok voltak.)
Az, hogy már csecsemőkortól különbözően kezeled a fiúkat és lányokat, egy XX.századi dolog. Ezen a ponton utalok a konzervatívok örök téveszméjére: normális az, amiben felnőttem, a világ mindig is olyan volt, mert az a természet rendje.

alöksz róz 2022.02.01. 13:14:41

@Lord_Valdez: dehogyisnem értem, te akarod keverni és te beszélsz mellé.
(szerintem teljesen nyilvánvalóan azért, mert még te is gyengének érzed az érveidet.)

"Azért lett ő jogilag nő, mert a születéskor nőként kategorizálták." - vannak ilyen tévedések, és vannak születéskor meghatározhatatlan neműek is. nem vitatja senki, mégis folyton ezt bizonygatod (szalmabáb). azt mondom, hogy ez nem ok arra, hogy bárki bemondásra bármilyen nemet válasszon magának.

"A karikák politikusok miatt vannak." - hasraütöttek és kitalálták?

alöksz róz 2022.02.01. 13:55:11

@Lord_Valdez: folyt.
"Régen a gyerekeket 6-8 éves korukig teljesen uniszex módon öltöztették és kezelték." - ez így hazugság.
az öltöztetésből valóban nem csináltak ügyet (az csak a fogyasztói társadalom terméke vagy csúnyábban konzumidiotizmus). de nem kezelték uniszex módon módon a gyerekeket, a nemiségüket nem mosták össze "semlegesneműre", nemi identitásuk megélésének kialakításában, a nemi szerepek átadásában stb stb a neveléssel aktívan részt vettek.
"Az, hogy már csecsemőkortól különbözően kezeled a fiúkat és lányokat, egy XX.századi dolog." - szalmabáb, csúsztatás és összemosás (és így egyben nyugodtan nevezhető újabb hazugságnak)
ki beszélt csecsemőkorról? (amúgy a pontosság kedvéért csecsemőkorban most se kezelik különbözően a rózsaszín és világoskék babaruhát leszámítva.) a későbbi korosztályokról van szó, elsősorban az óvodáskorról. ne keverd ide a csecsemőkort, amikor tényleg a világon semmi "dolga" nincs a nemiségnek. kb 3 éves kortól, amikor a gyerek magától is elkezd érdeklődni mi a tököm lehet az a tököm, egyáltalán nem kezelték egyformán (vagy pontosabban amit sugallsz vele, egyformának őket)

IdomitottFoka 2022.02.01. 15:16:32

@alöksz róz: "amúgy a pontosság kedvéért csecsemőkorban most se kezelik különbözően a rózsaszín és világoskék babaruhát leszámítva"
Sajnos nincs igazad, a pelenkát leszámítva a babakocsitól a falvédőig mindenből van lányos és fiús.

alöksz róz 2022.02.01. 16:36:28

@IdomitottFoka: ez aztán a lényegi meglátás :DDD

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.02.02. 07:57:42

@alöksz róz:
Pedig jól láthatóan nem érted. Semenya esetét se az hozza létre, amit látni véltél. Nem azért lett jogilag nő, mert ő bemondta.

"azt mondom, hogy ez nem ok arra, hogy bárki bemondásra bármilyen nemet válasszon magának"
Ez a szalmabáb. Ilyen most sincs.

A politikusoknak a választói igényeknek kénytelenek megfelelni, nem a szakértőieknek. A szakértőnek ugyanúgy egy szavazati joga van, mint Mari néninek, csak Mari néniből ezerszer annyi van.

Nem csak az öltöztetéssel nem foglalkoztak sokat. Úgy általában a kicsi gyerekkel se. Baromira másként működtek a családok. Nem létezett az a szentimentális hozzáállás a gyerekhez, mint amit ma természetesnek veszünk.
Kezdjük azzal, hogy 8-10, vagy még több volt belőle, nem 2, ezért eleve sokkal kevesebb idő jutott rá.
Folytassuk azzal, hogy nagyon magas volt a gyermekhalandóság, ezért a kicsi gyerekbe nem mertek annyi erőfeszítést tenni.
Aztán említsük meg, hogy egy nő a héten legalább 30 órát töltött csak mosással. A férfi meg simán távol volt 12-14 órát naponta, beleértve a szombatot is. Rohadtul nem volt idejük erre. A gazdagabb családok, persze, megengedhettek szolgákat és nevelőket. De a vicc az, hogy általában ők se gyerekneveléssel töltötték az időt.

A gyerek nemi fejlődésével nem foglalkozott senki. Tudod, hogy miért? Mert a kérdést se ismerték. Fel se merült, hogy szükség lehet-e rá.

Na, de visszatérve az eredeti felvetésre: megzavarta-e II. Miklós nemi fejlődését, hogy szoknyát hordott 2 évesen?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.02.02. 14:09:55

@Lord_Valdez:

"pontosan nem tudni, de az UCLA egyik tanulmánya szerint 1,4 millió. Ez nekem egy kicsit soknak tűnik"

Keress még, biztos találsz olyan "kutatást" is, amely azt mutatja ki, hogy az USA-ban 100 emberből 150 transzi. :D

Egyébként a kétfejű borjút nem a ritkaság szemléltetésére említettem.

"Valószínűleg más is gondolkodik így."

Akkor mégis az elvtársaid. :) Nem kell szégyellni az elvtárs szót, az NSZK-ban az SDP tagjai is a Genosse megszólítással illették egymást. Sőt még az újraegyesítés után is, bár mostanában kicsit ritkábban.

"ez lehetetlen, amíg az emberek nem lépnek túl az általános iskolás gondolkodási kereteken."

A més véleményen lévők lenézése mindig is az elvtársaid szokása volt.

"...mert irreleváns szempontot hoz be a döntéshozatalba"

Ki dönti el, melyik szempont és mikor irreleváns és melyik nem?

Az USA-ban pl. egyre inkább szempont, hogy a filmekben szerepeljenek LMBTQ...XYZ karakterek is. De lesz fekete és női Bond meg, sőt előbb-utóbb biztos lesz homokos Superman is. Kiderül régebbi szereplőkről is, hogy homokosok vagy akármik, de nem "binárisak". Nemigen tudok példákat említeni, mert nem nézem ezeket a szakmányban készülő sorozatokat, Marvel-filmeket stb., de olvastam az ilyen szereplők feltúnéséről.

Ezt a jelenséget hogyan ítéled meg? Mert itt bizony egyértelműen kvótáról van szó, hogy legyenek ilyenek is, mert a való életben is vannak.

Már várom azt a Star Trek előzményfilmet, ameltből kiderül, hogy Kirk kapitány vagy Picard kapitány eredetileg nő volt, csak átoperáltatta magát.

G. Nagy László 2022.02.02. 15:40:46

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Tegnap beszélgettem egy ismerősömmel, aki nagyvállalati oktatóanyagokat készít. Elmesélte, hogy pár éve visszadobták egy munkáját, mert a szemléltető anyagban - a sokszínűségi elvárásoknak megfelelően - szerepelt fekete fiú és fekete lány karakter is a fehérek mellett, azonban hiányzott a gendersemleges figura. Végül egy robotot pakoltak az anyagba. Persze, rákérdeztek a megrendelőre, hogy mi ez a baromság, s kiderült, hogy nem az ideológiai agymosás a cél, hanem egyszerűen fosnak, hogy valamelyik transz munkavállalójuk bepereli őket... A Napnál is világosabb, hogy hol van elbaszva ez az egész. Ha egy tulajdonos nem azt alkalmaz és nem úgy kommunikál, akit és ahogyan akar, ott súlyosan sérül a liberalizmus alapelve. Egy tisztességes világban egyetlen cégnek sem kell attól tartania, hogy idióta munkavállalók faszságok miatt, nyerési eséllyel beperelik őket. Az ilyesminek pont @Lord_Valdez: -t kéne zavarnia a leginkább, aki abszolút liberálisnak vallja magát.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.02.03. 07:18:29

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Az a baj, hogy a tudáshiányt próbálják véleményként eladni.
Ahogy Asimov mondta:
There is a cult of ignorance in the United States, and there always has been. The strain of anti-intellectualism has been a constant thread winding its way through our political and cultural life, nurtured by the false notion that democracy means that "my ignorance is just as good as your knowledge."

Releváns az, hogy szükséges-e az adott feladathoz.

@G. Nagy László:
Ezen már túl vagyunk:
liberatorium.blog.hu/2011/10/23/diszkriminacik

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.02.03. 14:18:59

@Lord_Valdez:

Már megint tudáshiánnyal vádolod a veled egyet nem értőket.

Tudom, a szemedben a veled ill. balliberális elvtársaiddal egyet nem értés egyenlő a tudatlansággal - ez nagyon hasonló a bolsevik szemlélethez, amely szintén csak egyetlen véleményt engedett meg. Ebben csak az az érdekes, hogy ez homlokegyenest ellentmond annak a szintén liberális elvnek, amely valahogy úgy szól, hogy megvetem a véleményedet, de mindent megteszek azért, hogy elmondhasd.

Nem tudom, ezt valóban Voltaire mondta-e, mert már ismerek olyan mondást, amelyet bizony tévesen tulajdonítanak neki (Kevin Strom: Ha tudni akarod, ki uralkodik fölötted...).

en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Alfred_Strom#%22True_Rulers%22_quotation

"Releváns az, hogy szükséges-e az adott feladathoz."

Na és ki dönti el, mi szükséges az adott feladathoz?
Pl. Gershwin örökösei szerint a Porgy és Bess előadásához elengedhetetlen a fekete bőrszín... De egy ideje Hollywoodban elvárás, hogy leszbikus/homokos/transz szerepet csak leszbikus/homokos/transz színész játszhat. Már az sem elfogadható, hogy egy néger szerepet feketére mázolt arcú fehér játsszon - nemrég egy ilyan film bemutatásáért rúgtak ki az USA-ban egy professzort. Mi lesz akkor a Varázsfuvolával, ha nincs kéznél fekete énekes Monostatos szerepére?

Másfelől elfogadható-e akkor Peter Sellars Don Giovannija, amelyben egy fekete testvérpár (Herbert és Eugene Perry) énekli a nyilvánvalóan nem néger Don Giovanni és Leporello szerepét?

Hadd gondoljam tovább: Egy gyilkost csak gyilkos játszhat, a film végén pedig valóban meg kell ölni az áldozatokat?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.02.03. 14:25:48

Mellesleg a két Perry egészen jól énekel. :) Ettől még Ferruccio Furlanettónál jobb Leporellót nem láttam/hallottam.

@G. Nagy László:

"Az ilyesminek pont @Lord_Valdez: -t kéne zavarnia a leginkább, aki abszolút liberálisnak vallja magát."

Épp pár napja olvastam egy blogban (talán a tiédben, esetleg a Bekiáltásban?), hogy a mai liberalizmus mindig kisebbségeket keres vagy kreál, hogy az ő védelmezőjük szerepében mondhassa meg, kinek mikor mit szabad - azaz uralkodhasson a többség felett.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.02.03. 14:40:53

Még valami eszembe jutott. Nem szörnyen rasszista az, hogy Peter Sellars rendezésében a két néger alvilági junkie-t játszik? Ez undorítóan ráerősít azokra a rasszista hazugságokra, hogy a néger csak rossz lehet?

A film minden kópáját el kell égetni, természetesen az eredetivel együtt. Viva la cancel culture!

alöksz róz 2022.02.03. 15:28:22

@Lord_Valdez: "Nem azért lett jogilag nő, mert ő bemondta." - és nem is ez az állítás.
az az állítás, hogy azt szeretnék (pontosabban szeretnétek) h bemondásra menjen.

"Ez a szalmabáb. Ilyen most sincs." - nem az. a cáfolatod a szalmabáb, lásd előző bekezdés. ez azért komoly, szalmabábérveléssel igazolnád h szalmabábbal érvelek. és az mi, hogy azt szeretnétek h így legyen, és azzal akarod kiszúrni a szemem, hogy most nincs így? :D

valóban nem foglalkoztak vele túl sokat. az nem igaz, hogy egyáltalán nem foglalkoztak vele. amikor kellett és annyit amennyit kellett. de ezzel szemben ti mit kínáltok? azt is állítsd már a táblára

"Na, de visszatérve az eredeti felvetésre: megzavarta-e II. Miklós nemi fejlődését, hogy szoknyát hordott 2 évesen?" - szerintem nem zavarta meg.
(bár nem tudom nem volt-e titokban transzi :D)
de nem ez volt az eredeti felvetés, így ez a példa teljesen lényegtelen. és még az életkor se stimmel.
az a felvetés, hogy megzavarja-e, ha a szenzitív időszakban olyanokat erőltetnek neki, hogy nincsenek is kisfiúk és kislányok, a kislányoknak is lehet kukijuk és a kisfiúknak puncijuk. a kisfiú lehet kislány és fordítva csak akarnia kell, teljesen normális sőt üdvözlendő dolog. na ez a legrosszabb.
és régen egyáltalán nem volt ilyen, ezért még értelmetlen is a nevelési módszerekre visszamutogatnod igazolásért...

logikailag és érveléstechnikailag is egy nagy nulla, amit produkáltál.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.02.04. 07:34:09

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Elnézést. Mi a tudáshiány politikailag korrekt elnevezése mostanság?
Itt mi most arról beszélünk, hogy van egy vallásos lobbi, ami nem ismeri a tudomány jelenlegi állását, de követeli, hogy az ő ismerethiányát tartsák tiszteletben. Mert ne áltassuk magunkat, ez vallási irányból fúj. A Save Our Children mozgalom és társai (beleértve a NARTH-t és BASE-t is) mind amerikai keresztényfundamentalista csoportokból indult. Magyarországon és Lengyelországban a Katolikus Egyházban találtak támogatást.

Fiktív karakterek esetén erre nem lehet válaszolni.
A hétköznapi esetekben azonban nem kitalált szereplők megtestesítőinél érdekes a kérdés.
Egy buszvezetőnél, ha kikötik azt, hogy férfi kell oda, akkor jogos a kérdés, hogy mi van a buszvezetésben, ami miatt erre szükség van. De egy 007-nél most mit mondasz? Kb. annyi értelme van, minthogy élethű-e a zombihörgés? Hogy hörög egy zombi? Ahogy jól esik, lévén, hogy kitalált lény.

@alöksz róz:
Akkor az egy téves állítás.

Nincs "mi", "én". Azt, hogy egy transz gyereket se feltétlenül muszáj az öngyilkosságba hajszolni. Nagyon jó példa erre az a skót törvény, amit a magyar "jobboldal" úgy tálalt, hogy bizonyíték arra, hogy át akarják neveli a gyerekeket.

Itt megint egy szalmabáb, mert senki nem erőlteti. Még a legprogresszívebb svéd példa sem arról " nincsenek is kisfiúk és kislányok, a kislányoknak is lehet kukijuk és a kisfiúknak puncijuk. a kisfiú lehet kislány és fordítva csak akarnia kell".
Érdemes lenne először megérteni a dolgot.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.02.04. 10:33:36

@Lord_Valdez:

"Elnézést. Mi a tudáshiány politikailag korrekt elnevezése mostanság?"

A PC erőltetésében mindig is ti jártatok élen. :D De segítek: a tudáshiány politikailag korrekt elnevezése mostanság az, hogy balliberális.

"Mert ne áltassuk magunkat, ez vallási irányból fúj."

Ez a minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár tipikus esete. Attól, hogy az agymenéseteket vallásos emberek IS ellenzik, messze nem következik, hogy ez az ellenzés vallásos "irányból fúj".

"Fiktív karakterek esetén erre nem lehet válaszolni."
"De egy 007-nél most mit mondasz?"

Tényleg nem voltál képes felfogni, hogy ezzel a példával azt érzékeltettem, hogy ez az ÉMBTQ...XYZ-őrület már a filmvilágot is megfertőzte? Bocsáss meg a személyeskedésért, de az LMBTQ...XYZ-őrület már a szellemi képességeidet is megtámadta. És még te vádolsz másokat tudatlansággal... :DDD

"Még a legprogresszívebb svéd példa sem arról " nincsenek is kisfiúk és kislányok, a kislányoknak is lehet kukijuk és a kisfiúknak puncijuk. a kisfiú lehet kislány és fordítva csak akarnia kell"."

Megteszik ezt az LMBTQ...XYZ-aktivisták.

De érdekes és árulkodó a megfogalmazásod. Szóval minél közelebb van egy vélemény ahhoz, hogy "nincsenek is kisfiúk és kislányok, a kislányoknak is lehet kukijuk és a kisfiúknak puncijuk. a kisfiú lehet kislány és fordítva, csak akarnia kell", annál haladóbb???

Haladóbb, de merrefelé?

alöksz róz 2022.02.04. 12:09:50

@Lord_Valdez: "Nincs "mi", "én".
"Érdemes lenne először megérteni a dolgot."
akkor esetleg leírhatnád mellébeszélés és letagadás helyett mi lenne szerinted az ideális megoldás, mert innen úgy látszik h egy az egybe az lmbtq-mozgalom általunk rossznak tartott törekvéseit támogatod

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.02.05. 09:15:54

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Akkor hívjalak balliberálisnak?

De ez vallásos irányból fúj. Az egész anti-LGBT mozgalom múltja gyönyörűen visszakövethető. De nem csak a múltja, hanem a személyi átfedés is jelentős. Sőt a szóhasználat is baromi árulkodó pl. az Alapjogokért Központ legutóbbi deklarációja úgy fogalmazott, hogy a teremtett nemek elleni támadás.

Elárulok egy nagy titkot, de ne add tovább senkinek: a filmvilág a pénzről szól. Csak a pénzről. Azt írják a filmekbe, amiről úgy hiszik, hogy a maximális profitot fogja hozni. Tehát, nem a filmvilágot kell nézni, hanem a filmvilág nézőit. Még a legwoke-abb produkció se azért az, mert a készítői hisznek a woke ideológiában, hanem mert egy woke közönségnek szánják.
De te onnan indultál el, hogy mi számít releváns szempontnak. Ezt a legtöbb esetben meg lehet mondani. A filmvilág ilyen szempontból nehéz kérdés, mert fikciók vizualizálásával foglalkozik. Évekig lehetne arról vitatkozni, hogy mi fér bele egy fikcióba. Én azt mondom, hogy Julius Cézár ne legyen fekete, mert egy történelmi szereplő és tudjuk, hogy nem volt az. De mondjuk Hasfelmetsző Jack nézhet ki bárhogy, mert senki se tudja, hogy hogy nézett ki. A kérdés az, hogy a néző megveszi-e. Ha a nézők elfogadnak egy fekete nőt 007-nek, akkor 007 lehet fekete nő is akár. Ha nem, akkor nem.

Nem arról van szó, hogy annál haladóbb, hanem hogy a leginkább világmegváltó szándékú. A legtovább a témában a svédek mentek, hogy az óvodai nevelés semleges legyen. De még ez se jelenti azt, amit belelátott.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.02.05. 09:20:53

@alöksz róz:
Erre szokták azt mondani, hogy ami úgy néz ki, mint egy kacsa és úgy hápog, mint egy kacsa, az valószínűleg egy kacsa. Én meg visszaválaszolni, hogy ha valaki csak a kacsát ismeri a madarak közül, annak minden madár úgy néz ki, mint egy kacsa és a hangja is arra hasonlít.

Én azt tartanám ideálisnak, ha
1. lehetővé tennék, hogy 12 éves kor körül jelezhesse a gyermekvédelemnek az igényét és elindulna egy orvosi konzílium. (ez egyébként számos országban így van)
2. a jog elismerné az "egyéb" nemet (ez egyébként számos országban így van, de országonként baromira eltérő módon)

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.02.05. 09:56:27

@Lord_Valdez:

"Elárulok egy nagy titkot, de ne add tovább senkinek: a filmvilág a pénzről szól."

Legtöbbször igen.

"Csak a pénzről."

Ez viszont nem igaz.

"Még a legwoke-abb produkció se azért az, mert a készítői hisznek a woke ideológiában, hanem mert egy woke közönségnek szánják."

Fenét, azért IS készítik, mert terjeszteni akarják az ideológiát. Mert ezzel hatalomra tesznek szert, ami még a pénznél is fontosabb.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.02.05. 10:21:16

@Lord_Valdez:

"Nem arról van szó, hogy annál haladóbb, hanem hogy a leginkább világmegváltó szándékú."

A leginkább világmegváltó szándékú a kommunizmus volt. Az eredményt ismerjük.

alöksz róz 2022.02.06. 08:47:49

@Lord_Valdez: én meg erre azt szoktam mondani, hogy egy jól hangzó mondás még nem bizonyít semmit.
(a kacsás mondást meg sokan úgy használják h ami sárga és hápog az kacsa. pedig a kacsa nem is sárga hanem fehér. a kiskacsa sárga, de az még nem tud hápogni, hanem sípol. érdekes.)

oké, van ez a két pontod, melyiket érezted itt annyira veszélyeztetve általam v általunk, hogy csúsztatásokkal is megpróbáld álláspontunk tarthatatlanságát bizonyítani?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.02.06. 10:08:35

@Lord_Valdez:

"a jog elismerné az "egyéb" nemet (ez egyébként számos országban így van, de országonként baromira eltérő módon) "

Ami szintén nem lenne elég nektek, hiszen pl. egy M2F nőként akarja elismertetni magát, nem "egyébként" - ahogy a többi is.

G. Nagy László 2022.02.06. 10:24:28

@Kovacs Nocraft Jozsefne: @alöksz róz: @Lord_Valdez:

mandiner.hu/cikk/20220202_kulfold_sport_transznemu_uszo_uj_szabalyok_video

Azért az látszik, hogy itt valamit nagyon elcsesztek. Én tényleg hiszek a szabadságban. Mindenki legyen úgy különleges, úgy más, úgy őrült, ahogy csak akar. Aki a transzneműségéért fizikailag bánt, vagy jogaitól megfoszt bárkit, az ugyanolyan aljas, mintha más okból tenné ugyanazt. De azért azt muszáj látni, hogy pokoli módon átestünk a ló túloldalára. Mindenki tudta, hogy ez lesz: tönkrebasszák majd a női sportot. Most kezdenek csak ébredezni...

Az egyébként vicces, ahogyan a különböző portálak tálalják ugyanazt a hírt. A Telex szerint az echte lánykák támogatják a fiút a nővé válásban, még akkor is, ha szarrá veri őket a medencében. A 888 szerint a csajok kurvára ki vannak akadva, hogy együtt kell zuhanyozniuk egy férfival, akinek mindene férfi... Mondjuk, kezd megjönni a kedvem ehhez a transz-őrülethez :)

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.02.06. 14:36:51

@G. Nagy László:

A bevezetett szabályozás is elég felemás. Ugyanis nincs az a hormonkezelés, amely kompenzálná a férfiként felnövésnek köszönhető erősebb csontozatot, erősebb szívet és izomzatot. Nem fog visszafejlődni sem a csontozat, sem a szív, és az izomzatot is meg lehet tartani egyéb módszerekkel.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.02.08. 07:14:18

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Hogy adna ez több hatalmat, mint a pénz és a piaci részesedés?

"Ami szintén nem lenne elég nektek, hiszen pl. egy M2F nőként akarja elismertetni magát, nem "egyébként" - ahogy a többi is."
A köznyelv hívja, ahogy akarja. Egyébként a nőies M2F transzikat ma is mindenki nőnek hívja. Te is, mert nem ismered fel. Az említett ismerősömet is mindenki nőként ismeri. Felöltözve úgy néz ki, mint egy nem túl szép negyvenes nő.

Az erősebb csontozat nem segít a sportokban, sőt az atlétika legtöbb ágában még inkább hátrány is. Az izomzat baromi sokat veszít az erejéből. A szív az jó kérdés. Ott lehet, hogy megmarad az előny.

@alöksz róz:
Igazából a jelenlegi politikai diszkurzus mindkettőt.
Az elsőt a gyermek "önazonosságára" való hivatkozással. A másodikat a "teremtett nemekre" valóval.

@G. Nagy László:
Én azt tartom szomorúnak, hogy első műtétet 1917-ben végezték. Ez 100 év és 100 év alatt nem sikerült kitalálnunk, hogy mit kezdjünk vele.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.02.08. 10:46:45

@Lord_Valdez:

"A köznyelv hívja, ahogy akarja. Egyébként a nőies M2F transzikat ma is mindenki nőnek hívja. "

Mi relevanciája van annak, minek hívja őket _szerinted_ a köznyelv?

"Te is, mert nem ismered fel."

Ne légy ebben olyan biztos.

"Az említett ismerősömet is mindenki nőként ismeri."

Akkor miért is félti az állását? Önmagadnak mondasz ellent.

"Az erősebb csontozat nem segít a sportokban"

Erről konzultálj egy sportszakemberrel.

"Az izomzat baromi sokat veszít az erejéből."

A legszebb példa erre az a bizonyos Lia Thomas, ugye? :D Meg a másik oldalról az NDK-s úszónők a maguk férfiakat is megszégyenítő izomzatával. De erről is konzultálj pár sportszakemberrel, ők majd felvilágosítanak arról, miként lehet megtartani az izomzatot.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.02.08. 10:51:06

@Lord_Valdez:

"Az erősebb csontozat nem segít a sportokban"

Ja, biztos ezért van az, hogy pl. a súlyemelőknek mind madárcsontjaik vannak.

Na meg talán arról is hallottál már, hogy az izmok a csontokra tapadnak.

alöksz róz 2022.02.08. 22:21:48

@Lord_Valdez: megint mellébeszélsz.
én egyiket se írtam. és bár nem olvastam el mindent elejétől a végéig, de szerintem a többiek se.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2022.02.10. 07:20:53

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Az, hogy a hétköznapi életben el vannak ismerve, csak a papírjaikban nem.

Vannak, akikről ordít, hogy nem nőnek született. Vannak, akiknél gyanús, de vannak olyanok is, akikről kizárt, hogy megforduljon a fejedben. Eleve nem, amikor gyanútlanul bemész egy boltba, nem veted a dolgozókat alapos vizsgálat alá.

Érdekes, hogy olyan ellentmondásokat vélsz felfedezni, amik nincsenek.
Szerinted a munkáltatója nem tud róla?

Még a súlyemelésnél se a csontozat a döntő.

A szedett hormonok miatt sokkal gyengébbek, mint a férfiak.

@alöksz róz:
Ha neked egyikkel sincs bajod, akkor jó.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.02.10. 10:04:40

@Lord_Valdez:

"Érdekes, hogy olyan ellentmondásokat vélsz felfedezni, amik nincsenek."

Attól, hogy nem veszed észre az ellentmondást a saját érvelésedben, még ott van az.

"Szerinted a munkáltatója nem tud róla?"

Nincs itt ellentmondás. A munkáltatója nyilván tud róla, de ha - mint állítod - az említett ismerősödet is mindenki nőként ismeri, felöltözve úgy néz ki, mint egy nem túl szép negyvenes nő, akkor miért is kockázatos őt foglalkoztatni a jelen politikai helyzetben?

Persze ha egy eufemisztikusan masszázsszalonnak nevezett kuplerájban dolgozik "masszőzként" - magyarul kurvaként -, úgy érthető, de akkor sem a politikai helyzet miatt. :D

Még egy picit a "politikai helyzetnél" maradva: Csak nem arra célzol, hogy a patás Orbán szexkommandókkal ellenőrzi a munkahelyeket, és szigorúan megbírságolja azokat, ahol nőnek öltözött férfiakat találnak? Erről még nem hallottam, de hát bármi kitelik O1G-től, aki a reggelijéhez kisgyermekek vérét issza, ebédre meg minden délben migránshúst eszik...

"Még a súlyemelésnél se a csontozat a döntő."

Ezzel nem cáfoltad, hogy jelentős szerepe van. Harmatgyengén érvelsz.

"A szedett hormonok miatt sokkal gyengébbek, mint a férfiak."

Ezzel nem cáfoltad, hogy a nőknél erősebbek. Ne a férfiakhoz hasonlítsd őket, mert nem azokkal versenyeznek. Harmatgyengén, ráadásul aljas módon érvelsz.

baalint1 2022.02.10. 14:49:16

@Lord_Valdez:
A fő gond a nővé műtöttekkel, hogy a sportteljesítmény nem csak az aktuális hormon szintünktől függ, hanem aki sok éven át férfi volt, majd női hormonokat szed, az gyengébb lesz ugyan, mint a férfiak, de erősebb, mint a hasonlóa felkészültségű nők, mivel az a sok év férfiként edzés, izom és erőnlét építés nem tűnik csak úgy el, hogy női hormonszintjei vannak.
Ha igazságosak akarunk lenni, akkor nekik külön kategória kellene, és a fordítottnak is, aki nőből férfivé operáltatta magát.

alöksz róz 2022.02.10. 14:56:18

@Lord_Valdez: "Ha neked egyikkel sincs bajod, akkor jó." - örülök hogy ez tisztázódott. már csak azt nem értem, hogyan kapcsolódik ez a két pontod az óvodásoknak nyomatott lmbt-propagandához és a férfitestűek nőként kezeléséhez.

alöksz róz 2022.02.10. 14:58:37

@baalint1: "Ha igazságosak akarunk lenni, akkor nekik külön kategória kellene, és a fordítottnak is, aki nőből férfivé operáltatta magát." - nemcsak külön kategória, hanem külön verseny is kell nekik. mint a paralimpia.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.02.10. 16:56:00

@baalint1:

"Ha igazságosak akarunk lenni, akkor nekik külön kategória kellene"

Hogy is képzeled ezt, hiszen ők jogilag NŐK! Súlyos diszkriminációnak tekintenék, ha nem akként kezelnék őket.
süti beállítások módosítása