Felnőtt tartalom!

Elmúltam 18 éves, belépek Még nem vagyok 18 éves
Ha felnőtt vagy, és szeretnéd, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használj szűrőprogramot.

A belépéssel elfogadod a felnőtt tartalmakat közvetítő blogok megtekintési szabályait is.

téveszmék

téveszmék

"A paráznák osztályrésze a tűzzel és kénkővel égő tóban leszen"

2019. május 02. - G. Nagy László

parazna.jpg

 

Bár a cím a Jelenések könyvéből való, jómagam nem ott találtam rá, hanem még egy annál is szörnyűbb műben, Tóth Tihamér A tiszta férfiúság című munkájában. Nem mai darabról van szó, ez a borzalom - mely tizenhat nyelvre lefordítva komoly nemzetközi karriert futott be - kereken száz évvel ezelőtt látott napvilágot. Ha valaki abban a meggyőződésben él, hogy a katolikus valláshoz fűződő kegyetlenkedések a középkorban véget értek, annak - kijózanító jelleggel - feltétlenül ajánlom a szóban forgó remeket. Nem szeretnék igazságtalannak tűnni, Tóth Tihamér alkotása valójában nem említhető egy lapon az inkvizítorok máglyáival. Ez a könyv csupán szüleim és nagyszüleim generációjának lelkét mérgezte. De azt profi módon.

 

A tiszta férfiúság teljesen véletlenül került a kezembe. (Ha hinnék a sorsszerűségben, azt mondanám, a könyv maga talált rám, akart tőlem valamit.) Testvérem könyvtárát rendeztem, miután az - egy komolyabb hagyatéknak köszönhetően - majd kétszeresére hízott. Amikor egy számomra ismeretlen kötetről első ránézésre nem tudom eldönteni, hogy mely szakterülethez soroljam, muszáj beleolvasnom. Nos, az első mondat, ahol a könyv kinyílt, a következő volt: "Hiszen orvosilag bebizonyított tény, hogy az a fiatalember, aki túl korán nősült (például húsz-huszonkét éves korában) és így a házasságban korán elégíti ki ösztöneit – pedig megengedett módon –, maga is rendesen korai halállal hal meg, de gyermekei is. A szervezetnek tudniillik a teljes kifejlődéshez szüksége van azokra a nedvekre, amelyeket az illető a korai házaséletben elhasznált." Hangosan felnyerítettem, s már abban a pillanatban tudtam, hogy ezt az intellektuális szárnyalást egyszerűen kötelező elejétől a végéig elolvasnom. Rövid utánjárás után kiderült számomra, hogy a szerző a 20. század egyik legjelentősebb katolikus gondolkodójának számított, továbbá Veszprém püspökének címét is viselte; A tiszta férfiúság pedig a két világháború között minden magyar középiskola számára kötelezően beszerzendő olvasmánnyá nőtte ki magát (OIIT 4/1924. sz. rendelet). Másnap villámgyorsan végeztem is az alig kétszáz oldalas kötettel, am a kezdeti, önfeledt vigyor helyét a felháborodás és a harag vette át. E könyvnek ugyanis semmi egyéb célja nincs, mint bűntudatot és félelmet kelteni a kamasz fiúkban, a szexualitás teljes palettája kapcsán. Amint az idézett részben is láthattuk, a szerző nem retten vissza a hatalmas tévedésektől és orbitális hazugságoktól sem. Ilyen gyöngyszemekből akad még bőven: "Gondold meg, hogy a bűnös nemi életével eltékozolt nedvek szükségesek lettek volna a gerincvelőnek és az idegeknek táplálására." Illetve: "Semmi annyira nem készíti elő a testi szervezetet a sorvadásra, mint ez a bűn. Mint telhetetlen pióca, szívja el tőle a jókedvet, letörli arcáról az ifjúság rózsáit, kioltja szeméből a lángoló tüzet. Mert az az anyagveszteség, amelyet bűneikkel eltékozoltak, majdnem húszszor annyi vérveszteséggel egyenlő gyengülést okoz szervezetünkben; ez az anyag tulajdonképpen maga az életerő, ami – minden orvos tanúsága szerint – feltétlenül szükséges a szervezet külső és belső felépítéséhez, az izmok ruganyosságához, a csontok erősségéhez, a szem fényéhez, az értelem s a felfogó képesség élességéhez. Ezek a fiúk ezért maradnak le lassankint mindenben; amint annak a mozdonynak is lassúdik a futása, amelyről a fűtő a szenet egyre az út mellé dobálja le s nem a kazánba." Ez még a mosolygós rész, a durvább fejezetek csak ezután következnek. Tóth Tihamér - intelligensen felmérve a korszellemet - már nem a pokol kénköves tüzével fenyeget (csupán mottóként használja a címbéli idézetet), hiszen pontosan tudja: a 20. század fiatalsága ezt már nem szívná mellre. Ezzel szemben a földi létezés kézzelfogható kínjait helyezi kilátásba: betegségeket, depressziót, sőt öngyilkosságot. Hosszasan ecseteli azon szerencsétlenül járt fiúk lelki kálváriáját, akiknek az élete ott futott végleg zátonyra, amikor első alkalommal polírozni kezdték a bohócot... Nem szükséges hosszasan bizonygatnom, hogy ez a lelki hadviselés mennyire aljas és visszataszító, még akkor is, ha a szerző őszintén hitt célja magasztosságában. A mű egyébiránt majdnem húsz kiadást megért, manapság elektronikus formában szabadon letölthető. A katolikus egyház láthatóan a mai napig a magáénak érzi, szellemiségétől senki nem kíván elhatárolódni.

 

Kíváncsi voltam, hogy egy évszázad elteltével mennyit változott a katolikus mainstream gondolkodás a paráznaság kacsán. (E kifejezésen a szexualitásnak azon megnyilvánulásait kell érteni, amelyek nem a házasság szent keretein belül zajlanak. Tipikusan: önkielégítés, házasság előtt/mellett/helyett folytatott viszony, csoportos kalandok, egyneműek szerelme.) Azért is érdekelt a kérdés, mert már harminc évvel ezelőtt is találkoztam olyan papokkal, akik e "kilengések" kapcsán lényegesen elnézőbbnek mutatkoztak. A szomorú tapasztalatom az, hogy úgy tűnik, az alapvető ideológia semmit sem változott, csupán az érvelés szelídült. János és Pál apostol, valamint a középkori pátriárkák még a kárhozattal fenyegettek. Tóth Tihamér betegségekkel, depresszióval és öngyilkossággal. A 21. század kommunikációjában már csupán erkölcsi és pszichológiai megfontolásokkal találkozunk, ám azok is erőtlenül és hamisan csengenek.

 

Akik a morál talapzatáról kívánnak érvelni, már a premisszák lefektetésekor vesztésre állnak. Kiindulópontjaik: 1. A testünk nem a saját tulajdonunk. 2. Létezik olyan, hogy Istennek tetsző és nem tetsző szexualitás. Az első pont filozófiai, pszichológiai és morális tekintetben is botrány. Valójában az egyetemes emberi erkölcs legfőbb alaptétele, hogy a testünkkel szabadon rendelkezünk. Ez teszi etikátlanná a rabszolgatartást, a kasztrendszert és a koncentrációs táborokat; ez társít felelősséget a tetteinkhez. Ha a saját testünkre képtelenek vagyunk úgy tekinteni, hogy az önállóságot, tiszteletet és teljes szabadságot érdemel, úgy a másik ember autonómiáját sem fogjuk sokra becsülni. Ez magának az erkölcsnek a halála. A második pont csak szimplán nevetséges. Ha a legszárnyalóbb fantáziámat hívom segítségül, akkor sem fogok tudni elképzelni egy olyan Istent, aki összehúzza a szemöldökét, amikor Éva beszerez egy szolid kis dildót, vagy Ádám elvonul a Playboy egyik régi számával. 

 

Az érettebb influencerek már a hétköznapi pszichológia praktikuma felől közelítik a kérdést. Farkas István, piarista pap - közel 25 év tapasztalatával, több száz fiatal életének figyelemmel kísérését követően -16+1 pontba gyűjtötte meglátásait a házasság előtti szex romboló hatásait illetően. Az első 16 tétel kizárólag a földi létezésre, a házastársak jólétére koncentrál, hogy világnézettől függetlenül bárki számára befogadhatóvá váljon. Kár hogy ezek közül alig akad olyan, amely megfontolásra érdemes. Néhány gondolatát azért ideollózom, már csak azért is, hogy a hamisságok és a logikai bukfencek említést nyerjenek. "Életünkben a felnőttség, a felelősség a szexuális éréssel jelenik meg. Ha egy pár a házasságkötésig tartózkodik a szexuális kapcsolattól, hallatlanul szép, játékos, felhőtlen korszakkal alapozza meg jövő életét. Ezt később pótolni nem lehet!" - Rögtön egy légből kapott kamuval indít. A játékosság és a szexualitás nem zárja ki, sokkal inkább táplálja egymást. "Egy személy számára a legmegalázóbb, ha tárgyként kezelem." Ez egy vitathatatlan állítás, csak a téma szempontjából kontraproduktív. A másikat akkor kezelem tárgyként, ha nem törődöm az akaratával, a vágyaival, a szükségleteivel. Ez házasságon belül sokkal gyakoribb jelenség, mint azon kívül. "A házasságon kívüli szexuális kapcsolatban védtelenné, kiszolgáltatottá válik az ember." Aki képes szeretni, az elkerülhetetlenül sebezhetővé is válik, tökéletesen függetlenül a kapcsolat formális körülményeitől. Pokoli nagy a baj, ha a templomi esküvőtől reméljük az érzelmi biztonságunkat. "A házasságon kívüli szexuális kapcsolatban az egyik legszentebb valósághoz, két ember tökéletes szeretetkapcsolatához félelem, bűntudat kapcsolódik." Naná, hiszen ezt sulykolta az egyház évszázadokon át. Cinikus, de minimum vicces erre hivatkozni. "Természetesen nagyon fontos tényező a testünk, de egy teljes élet boldogságához még fontosabb a másik önzetlensége, figyelmessége, türelme, áldozatkészsége, megbocsátási készsége…" Na persze. Egy aszexuálisnak biztosan. Egy egészséges szerelmi kapcsolatban nem létezik fontosabb a testiségnél. Minden más csak azután következik. Ha nincs igazi vágy, a felsorolt erények tökéletesen érdektelenek. "A házasság előtti szexuális kapcsolat a féltékenység, gyanakvás, bizalmatlanság alapjait rakja le." Nyilvánvalóan ennek sincs semmi köze a valósághoz. A féltékenység a kishitűségből fakad, s még a legszentebbek sem ússzák meg, ha a párjuk önértékelése ingatag lábakon áll. Nem sorolom tovább. Körülbelül ezt hívják hazugságspirálnak. Adott egy tarthatatlanul ostoba téveszme, s ahelyett, hogy szélnek eresztenénk, inkább újabb téveszméket gyártunk, csak hogy görcsösen kapaszkodhassunk belé. Minimum elkeserítő.

 

Ha van igazán arcpirító a katolikus retorikában, azt Szent Ágostontól Tóth Tihaméren át egészen napjainkig - bár változó stílusban, de sztenderd tartalommal - mindvégig megtalálhatjuk. A vallás nagy erkölcscsőszei előszeretettel hivatkoznak arra a szexualitás kapcsán megjelenő szégyenre és lelkiismeret-furdalásra, amelynek magját ők maguk ültették el az emberiség elméjében. Ez pont ugyanaz a cinizmus, mint amikor valakit leláncolok a pincében, majd figyelmeztetem, hogy ne fészkelődjön, mert bevág a lánc, s csak még rosszabb lesz... Szemben az erkölcsi relativistákkal, jómagam őszintén hiszem, hogy létezik természetjog, egyetemesen preferálható emberi viselkedés, szívbe írt törvény. De ebben még egy félmondat sem esik a szexről. Nem ismerek egyetlen jelentős világi gondolkodót sem, aki a testiséget bűnnek találta volna. A saját generációmban - szemben a szüleimével és nagyszüleimével - nem ismerek olyan embert, aki valaha is megbánta volna bármiféle szexuális kalandját. A szívbe írt törvényeket képtelenek vagyunk magunk mögött hagyni, erről szól Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés c. klasszikusa is. A szexuális tiltások és tabuk ugyanakkor mind ember alkotta béklyók, szabadulni ezektől nem bűn, hanem gyógyulási folyamat. Ismerjük a rajzfilmjelenetet, amikor Aranyhaj kimerészkedik a toronyból, s önfeledten, szárnyaló lélekkel táncol a réten. A legtöbben így érzik magukat, amikor a nyomasztó, vallási béklyókat hátrahagyva végre belekóstolnak a szabadságba.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://teveszmek.blog.hu/api/trackback/id/tr7514794430

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

$pi$ 2019.05.03. 13:13:41

@Andy73: csak szolok, hogy pilatus nem tette szova a verivast, ahogy a papok sem. Ezt irtam es ez igaz.

Beirni, hogy pilatus feszitette keresztre jezust olyan mintha az ablakzsirafbol ideznel, szerintem ne eroltesd. Meg az ilyen kerj tanacsot teologuspktol dumat se. Ez csak egy burkolt sertes, nem nagyon erdekel, probalj meg inkabb ervelni.

Szoval hogyan lehetseges, hogh jezus a kulturaja legnagyobb tabujanak ment neki es a konyv egy szereploje sem vette eszre?

G. Nagy László 2019.05.03. 13:16:52

@szekertabor:

"Az egyetemes (vagyis világnézettől független) emberi erkölcs legfőbb alaptétele ugyanis kb. az, hogy próbálj meg nem ártani."

Drága barátom, ez ugyanannak az éremnek a másik oldala. A testem az enyém. Nem rendelkezik vele sem az állam, sem az egyház, de még a házastársam sem. Vagyis: nincs jogod rabszolgaként kezelni, fegyverrel kényszeríteni, megölni, megerőszakolni. Ez az erkölcs alapja. Nem arról van szó, hogy megpróbálsz nem megerőszakolni és nem megölni (aztán vagy sikerül, vagy nem). Hanem hogy ezeket a barbár tetteket szigorúan bűnként és kerülendőként kezeljük. Ha ezen felül megpróbálsz kedves is lenni, mosolyogni és udvariasan kommentelni, az már csak hab a tortán. Jólesik, de nem alapelvárás morális tekintetben.

Szelid sunmalac 2019.05.03. 13:19:15

@Ad Dio: Remelem azert nem hanytad le a billentyuzeted mikozben ezt irtad baszod. Az insta-picsak nem reklamozzak ennyire, hogy ok mennyire faszak es nekik milyen tokeletesen mindenuk! Pfejj....
Az egy dolog, hogy en nem hiszem (TUDOM!), hogy neked kozel sincs tokeletes eleted, de hogy te az emelyito al-tokeletesseget kered szamon masokon egy nevetelen blogban....nem jutok szohoz. Ez meg toled is a legalja.

G. Nagy László 2019.05.03. 13:21:11

@burakefendi: Milyen visszaélésre gondolsz? Szerintem: vagy megerőszakolsz valakit, ami súlyos bűn, primitív, barbár és kerülendő, vagy kölcsönösen önkéntesen szexeltek, ami kulcs a mennyek kapujához. Két felnőtt ember között e kettő közt nem létezik szürke zóna. Ám ha Te látsz ilyet, oszd meg velem, kérlek.

Szelid sunmalac 2019.05.03. 13:26:42

@G. Nagy László: Hat ugy valamennyire akarom en, csak nem biztos, hogy veled, nem ott, nem akkor, de azert ugorgyunk neki, csak hadd gondoljam meg magam kozben, esetleg utana.

Ad Dio 2019.05.03. 13:28:51

@Zabalint:

Magyarországon ez a téma kb. 5 millió embert érint. Ha ezek az emberek átlagosan hetente 1x szexelnek óvszerrel, akkor ez évente durván 125.000.000 esemény. Ennek 90%-át védi be az óvszer, így marad 12.500.000 nem védett szex... évente. Szerinted az abortuszok mekkora része érintett, az új hivesek mekkora része érintett, hány nem tervezett és esetlen nem megfelelően fogadott gyermek lesz ebből, hány nőnek megy tönkre az élete stb...

Lehet vitatkozni, de nem hiszem hogy ennek van értelme. Az óvszer csoda nagy találmány, de azt állítani, hogy mivel van óvszer, az egész problematika megszűnt létezni, fatálisan táves dolog.

A szex óvszer mellett is hordoz egy nagy adag "kockázatot". És a "rossz kimenetel" ugyan valóban ritka, de ha bekövetkezik, az katasztrofális körülményekkel járhat.

2019.05.03. 13:29:46

@G. Nagy László:
Dehogy nincs szürke zóna, mondok egyet: testvérek közötti szex.

Emellett minden fekete zónának is van szürke átmenete a fehérbe. Hogy valóban erőszaknak minősült-e, illetve hol húzzuk meg a beleegyezési korhatárt.

Több ember viszonylatában meg a megcsalás is szürke zóna.

Ad Dio 2019.05.03. 13:31:33

@MAXVAL bircaman közíró:

"Az óvszerrel 2 fő baj van:
- a szexet lealacsonyítja, mechanikussá teszi,
- a férfi kb. 90 %-nem érez semmit, de még a nő is csak részlegesen érzi ugyanazt, amit kellene."

Egyik állításodat sem tudom alátámasztani. Számomra semmi különbséget nem jelent óvszerrel vagy nélküle és természetesen semmivel sem "mechanikusabb" az ügy mint nélküle. A Feleségem szintén nem érez különbséget. Sőt, a hónap bizonyos időszakában kifejezetten jobban esik neki óvszerrel, mint nélküle.

Andy73 2019.05.03. 13:38:08

@$pi$: Pilátus és a főpapok sem voltak ott az utolsó vacsorán, tehát ők nem is tudhattak arról, amit ott elhangoztt, ha arra célzol. Utána pedig elvált egymástól a zsidó és a keresztény vallás, a zsidók üldözték a keresztényeket, ld. pálfordulás.

2019.05.03. 13:38:11

@Ad Dio:
Utánaolvastam, és az a 98% (nem 85%, nem 90%!) 1 év rendszeres szexuális életre vonatkozik. És emellett sok nő szed fogamzásgátló tablettát is, aminek az óvszernél sokkal jobbak a mutatói.

A nemi betegségnél meg lásd mit írtam a HIV-ről. Ha az óvszer 90%-ban megakadályozza, hogy a sperma a hüvelybe jusson (baromi nagy alábecslés, tekintve a másik statisztikát), akkor 0.0072% esélye van a nőnek, hogy elkapja a HIV vírust. Már ha fertőző, mert a betegek egy része a gyógyszeres kezeléssel eljut a kimutathatatlan szintre, ami gyakorlatilag nem fertőz.

$pi$ 2019.05.03. 13:39:20

@Ad Dio: az ovszer nem 90%-os vedettseget jelent a nem kivant terhessegre es nem alkalmankent szamoljak. Butasagokat beszelsz, mar szoltam, ennek ellenere hazudozol.

2019.05.03. 13:39:35

@Ad Dio:
A másik, hogy akkor mit javasolsz? Akkor is dugtak házasságon kívül, amikor az Egyház mondta megy hogy kivel bújjanak ágyba. És akkor még nem is volt megfelelő védekezés. A szifilisz ráadásul sokkal elterjedtebb volt.

$pi$ 2019.05.03. 13:41:11

@Andy73: pilatus es a fopapok sehol sem voltsk ott. Ez megint csak butasag. Egy buta kifogas.

2019.05.03. 13:43:43

@Andy73:
Egyrészt Júdás ott volt a vacsorán, és ő köpött. Másrészt a tanítványok még zsidók voltak, más tanítások esetében, amikben újat hozott Jézus, legalább visszakérdeztek, ez esetben miért nem. Igazából engem érdekelne, pi szerint miért nem, mert az nem magyarázat önmagában, hogy kitalált a sztori, az sem, ha Jézus nem is létezett. Ugyanis ezen sztorival térítgettek zsidókat is anno.

$pi$ 2019.05.03. 13:44:07

@Andy73: a "palfordulas" egy legenda arra mint tortenelmi tenyre hivatkozni olyan, mintha kirk kapitanytol ideznel egy tortenelmi vitaban.

Ad Dio 2019.05.03. 13:44:36

@Segna:

"Mellesleg nem mindenki monogám, még a nők között sem, bár ez a kényszeres nőkép, amit sulykolnak ovitól kezdve."

Ha figyelmesen olvasod amiket írtam, ezt én egyetlen szóval sem állítottam. Nb. szerintem ma már ilyen sztereotípia nincs, hovatovább épp az ellenkezője dől a csapból is: a nő az egy olyan férfi, akinek puncija van :-D.

Marhaság. A modern szexuális antropológia szerint a két nem drive-ja az esete statisztikai többségében szignifikánsan eltérő. A férfi célja a genetikai sokszínűség és a csoporton belüli pozíció biztosítására az, hogy minél több nővel legyen szexuális kapcsolata. Ezzel szemben a nő drive-jában fontosabb az utódgondozási aspektus, ami célszerűsíti azt, hogy egy minél alkalmasabb férfit maga mellett megtartson. Több férfi a nő számára nem célszerű, mivel a több férfi több szexuális igényét kell kielégítenie, illetve a férfiak egymás közti rivalizálása sem szolgálja a csoport békéjét. Ha innen nézed, ez nem sztereotípia, hanem megfigyelés. Ami persze nem lesz igaz minden esetre, de az eligazodást azért szolgálhatja.

"Szerintem például nem lehet mindent megtalálni egy emberben. Aki okos mint a nap, azzal nem jó az ágyban, aki igaz barát és lehet vele csavarogni kocsmázni, azzal nem élnél mert rendetlen felelőtlen stb. "

No ha valami, akkor ez szvsz vaskos sztereotípia :-). Táncos vagyok. Akivel igazán jó táncolni, azzal jó lesz beszélgetni is és szexelni is.

G. Nagy László 2019.05.03. 13:46:15

@Szelid sunmalac:

"Hat ugy valamennyire akarom en, csak nem biztos, hogy veled, nem ott, nem akkor, de azert ugorgyunk neki"

:) :) :)

"Remelem azert nem hanytad le a billentyuzeted mikozben ezt irtad baszod."

Ad Dio bántását nem érzem jogosnak. Egyrészt: kettőnk közt ez a stílus bőven-bőven belefér. Másfelől: ha valakinek valamilyen téren jól megy a dolga, érdemes kielemezni, hogy miért. Ez segíthet mindenki másnak. Aztán lehet, hogy puszta szerencse az egész, és nem a tetteken múlt a siker, de ezt már csak akkor látjuk át, ha picit belemászunk az analízisbe. Ad Dio szerintem segíteni akart, nem önmagát fényezni.

G. Nagy László 2019.05.03. 13:51:43

@Ad Dio: @Segna:

Ezeket a párbeszédeket bírom. Mindkettőtöknek igaza van, miközben úgy csináltok, mintha kibékíthetetlen ellentét feszülne a mondandótok között.

"A modern szexuális antropológia szerint a két nem drive-ja az esete statisztikai többségében szignifikánsan eltérő. A férfi célja a genetikai sokszínűség és a csoporton belüli pozíció biztosítására az, hogy minél több nővel legyen szexuális kapcsolata. Ezzel szemben a nő drive-jában fontosabb az utódgondozási aspektus, ami célszerűsíti azt, hogy egy minél alkalmasabb férfit maga mellett megtartson."

Tökéletesen igaz.

"Mellesleg nem mindenki monogám, még a nők között sem, bár ez a kényszeres nőkép, amit sulykolnak ovitól kezdve"

Ez is tökéletesen igaz.

Vicces.

Ad Dio 2019.05.03. 14:04:29

@Zabalint:

"Utánaolvastam, és az a 98% (nem 85%, nem 90%!) 1 év rendszeres szexuális életre vonatkozik. És emellett sok nő szed fogamzásgátló tablettát is, aminek az óvszernél sokkal jobbak a mutatói."

Nem olvastál utána, hanem kerestél egy cikket :-).

A kondom pearl indexe NEM 2, hanem 2-15. A 2 gyakorlatilag akkor jön ki, ha eltekintünk az emberi tényezőtől. Az átlagos felhasználó 15-ös pearl indexxel nyomja, vagyis alig 85%-os hatásfokkal.

ragaszkodjhozza.hu/fogamzasgatlas-pearl-index

hormonmentes.hu/wp-content/uploads/2016/05/t%C3%A1bl%C3%A1zat-fogamz%C3%A1sg%C3%A1tl%C3%B3k-hat%C3%A9konys%C3%A1ga1.pdf

Egyébként ha kiszámolod, a valóságban a fogamzásgátló szerek hatásfoka a pearl index-hez képest hasonló vagy alacsonyabb.

A világon a szexuális aktusok gyakorisága valahol heti 1-2 közt adódik. ezek szerint ha az átlagos pár heti 1.5x szexxel, évente kb 75x bújik össze. Ha ez alapján 100 nőből 15 várandós lesz, akkor az egyetlen alkalomra eső hatásfok mekkora is lesz? És akkor még az alapot fel sem vettük, tudniillik azt, hogy a teherbe esés óvszer nélkül sem 100%, vagyis a bázis sem 1-0.

Fújd ki pocok, fújd ki...

Szelid sunmalac 2019.05.03. 14:21:54

@G. Nagy László: Lehet, hogy erzekenyen reagaltam ra, de ennek elozmenyie vannak, mert vilageleteben egy arrogans bekepzelt kis pocskent vielkedett, sajnos ahhoz nem eleg intelligens, hogy az allaspontjait meg is vedje, vagy ne keveredjen bele.
Eloszor is leirja nala minden milyen tokeletes, amitol elvel kiborulok, aztan par kommenntel kesobb bizonygatja, hogy nincs feher, meg fekete. Mar az elso alapjan megitelem, hogy hazudik, de amikor a masodikkal sajat magat leplezi le, az mar a vicc kategoria.
Mutass nekem egyetlen olyan part, aki 20 ev utan tokeletes kapcsolatban van. Nem epp most, ideiglenesen, hanem folyamatoasan, konfliktus nelkul. Meg olyat aki 30 folott (marpedig Ad dio nem epp 30) mindig ugrasra kesz. Aki meg egyetlen mnovel volt vilag eletben, attol vegkepp nem fogadok meg eletvezetesi tanacsot. Mar ne is haragudj, de ha neked azt mondjak, hogy o vilag eletben csak lecsot evett es o a szatrszakacs, akkor korberohgom. Lehet, hogy kurva jol tud lecsot csinalni, de az is lehet, hogy o egy pont kozepesen szar lecsot evett egesz eleteben es epp ezert csak azt tudja elkesziteni. Abban azert megegyezthetunk, hogy nem az o homaros szuffle-jet fogod ermegyoztesnek kikialtani es nem tole kerdezed meg hogy keszits otthon croissont.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2019.05.03. 14:22:57

@Andy73:

" elvált egymástól a zsidó és a keresztény vallás"

Ez csak a 60-as években történt meg. Addig a keresztények abban hittek, hogy a zsidó vallás megszűnik, átmegy kereszténységbe. A zsidók meg abban hittek, hogy a keresztények szimplán eretnek zsidók. Azaz nem gondolták egymást külön vallásnak. S a külvilág is így tekinetett rájuk.

Amikor a zsidó felkelést a keresztények demonstrtavín nem támogatták, akkor lett meg a valódi szakadás.

G. Nagy László 2019.05.03. 14:26:24

@Szelid sunmalac: "Lehet, hogy kurva jol tud lecsot csinalni, de az is lehet, hogy o egy pont kozepesen szar lecsot evett egesz eleteben es epp ezert csak azt tudja elkesziteni. Abban azert megegyezthetunk, hogy nem az o homaros szuffle-jet fogod ermegyoztesnek kikialtani es nem tole kerdezed meg hogy keszits otthon croissont."

Nyilván. És vágod azt is, hogy mi az én álláspontom - már a blogbejegyzésből is. De tényleg azt hiszem, hogy tudunk tanulni egymástól. (És ez most nem nyálas képmutatás, mert azt rühellem.)

2019.05.03. 14:31:57

@$pi$:
Ezt hogy érted? Hogy Pál ne létezett volna, vagy hogy ő nem fordult? Mindenesetre eléggé úgy tűnik, hogy ő vagy más hasonló kaliberű szélhámos uszította rá a világra ezt a vallást, amit aztán Constantinus császár hatalmi érdekekből felkarolt.

burakefendi 2019.05.03. 14:32:42

@G. Nagy László: na de mi az alapja a másik félben a kölcsönös szexnek? Itt van pl a mai kamaszlányok dilemmája, hogy dughatók vagy láthatatlanok legyenek-e. Vagy olyasmibe belebeszélni a másikat, ami neki nem élvezet, és még lehetne hosszasan sorolni. Nem biztos, hogy belegondolsz a másik ember helyzetébe, amikor sietsz a saját személyes menyországod kapujába.

G. Nagy László 2019.05.03. 14:49:08

@burakefendi: De, belegondolok. És feltételezem róla, hogy felnőtt és tudja, mi a jó neki. Egy cipőt se tudnék eladni neki, ha nem tudnám felkelteni benne a vágyat az adot lábbeli iránt. Az pedig evolúciós küldetésünk, hogy magunk iránt az egekig korbácsoljuk a másik vágyát.

Segna 2019.05.03. 14:50:13

@Ad Dio: kényszeres nőkép... "Nb. szerintem ma már ilyen sztereotípia nincs, hovatovább épp az ellenkezője dől a csapból is: a nő az egy olyan férfi, akinek puncija van :-D."
te melyik világban élsz? Próbáltál te már leány gyereknek bármilyen ruhadarabot venni mostanság? Mind vagy bugyirózsaszín esetleg jajlila és kiwizöld, szigorúan az aktuális disney hercegnővel, és rettenetes mennyiségű tüllel megbolondítva. Még a farmerek is édi-bédi színűek és virágokkal, csilli-villi szarokkal ékesek. Nézd meg a reklámokat Apa mosdik anya főz sztereotípiák hemzsegnek benne. ha nő vagy, karácsonyra konyhai eszközre, parfümre, ruhára vágysz, ha férfi szerszámra vagy kütyüre. Nem vagy férfi ha nem érdekel a sport max a horgászat vadászat és az autók... és sorolhatnám.
A középiskolában még mindig erős a nyomás, hogy a lányok vmi light szakmát tanuljanak (kommunikáció, népnevelés, oktatás) úgyis férjhez mennek, így olyan munkájuk legyen ami nem akadályozza a család kiszolgálását ill.. a női princípiumuk kiteljesedését, vagyis minél több gyerek világra hozását. 3 gyerek 4 kerék stb. agyrémek. Hagyjuk a túlnépesedést meg efféle liberális huncuttságokat... A fizika tanár eltanácsolja a lányokat a műszaki pályától, mer az nem nekik való, nem állnák meg a helyüket... és sorolhatnám.

"A férfi célja a genetikai sokszínűség és a csoporton belüli pozíció biztosítására az, hogy minél több nővel legyen szexuális kapcsolata. Ezzel szemben a nő drive-jában fontosabb az utódgondozási aspektus, ami célszerűsíti azt, hogy egy minél alkalmasabb férfit maga mellett megtartson. " Te most a csimpánzok csoportdinamikájáról beszélsz? Az elmúlt nehány ezer év szocializációja az kuka? Az ÖSZTÖNÖK ezt diktálják, de nem teljesen ösztönlények vagyunk. Na persze vannak olyanok szép számmal a való világ meg az éjjel-nappal Bp klónjai stb. de alapból a neveltetésünk, a szabad akaratunk ezeket jórészt felülírja. Az ember gondolkodó lény (na, jó Trump nem annyira) tehát felülírja ezt a genetikai programot, mint ahogy az épeszű fiúk is gumit húznak ha szexelnek, hiába van bennük a késztetés, hogy minél több utódot hagyjanak maguk után. Gondolod a nők nem?!

" Több férfi a nő számára nem célszerű, mivel a több férfi több szexuális igényét kell kielégítenie, illetve a férfiak egymás közti rivalizálása sem szolgálja a csoport békéjét. "
Na, ez megint a tökéletes előítélet a nőkkel szemben. A nő nem vágyik, nem annyira vágyik a szexre, rendes nő átváltozik anyává és onnantól csak utódot gondoz és örül ha a hím nem háborgatja. Hát nem kedves ódivatú barátom, nem ilyenek vagyunk. Igenis igényeljük a szexet és sokunk nem bánná, ha több férfi ilyen irányú igényét kellene kielégítenie, de olyan prűd ez a társadalom (a kereszténység lélek mérgezése miatt jórészt) hogy ilyen vágyakat még csak megfogalmaznia sem illik egy "rendes" nőnek. ( megjegyzem erre érez rá, játszik rá, nyilván túlhajtott és kitekeredett módon a pornóban a MILF témakör. Nyilván felismerték, hogy igenis vannak 35 felett is nők, akik szívesen szexelnek. Legfeljebb APA otthon már nem tart rájuk igényt. A férfiak közötti rivalizálás nem szolgálja a csoport békéjét... Dolgoztál már egy rakár nővel? Na, ők rivalizálnak! megbocsáss, de a férfiak rivalizálása könnyű kis szombat délutáni enyelgés ahhoz képest. Egy nő röhögve átlát a férfi harcokon, és ügyesen le is tudja őket szerelni. Csak nem ildomos kipróbálni. Megjegyzem a skandinávoknál és DK-Ázsiában több helyen is leterjedt volt a tőbbférjűség, és nem zilálta szét a csoport békéjét.

"No ha valami, akkor ez szvsz vaskos sztereotípia :-). Táncos vagyok. Akivel igazán jó táncolni, azzal jó lesz beszélgetni is és szexelni is. "

Nem figyelsz, vagy inkább nem akarsz. A jó táncos jó az ágyban, a matematikus a jó a zenében, de próbálkoztál te már tűzbe hozni egy fizikust? Barlangászni egy bölcsésszel? Gótikus katedrálist megcsodálni egy katonával? (Jó nem reprezentatív a kutatás, mert orvosokkal és szakmunkásokkal soha nem kezdtem, de nem gőgből, egyszerűen nem találkoztunk.) Szóval n azt mondom, hogy nagyon ritka hogy a partnered egyben a barátod, az intellektuális párod is legyen egyszerre, úgy, hogy működjön köztetek a kémia...
Szóval a monogámia kényelmetlen dolog és sok kompromisszummal jár... de a társadalmi nyomásra, főleg a nők megkötnek. (... és esetleg titokban játszanak ki. persze a férfiak dettó)

2019.05.03. 14:57:31

@Ad Dio:
Sehogy sem jön ki a matematika így. Évente 30 ezer abortusz van ma Magyarországon. Ha a ~2 millió szűlőképes magyar nő fele szexuálisan aktív, és többségük az óvszert használná, az 150 ezer terhességet jelentene. 30 ezer abortusz utan marad 120 ezer. 90 ezer körül van az élveszületések száma.

Szóval vagy sokkal kevesebbet szexelnek az emberek, mint feltételezed, vagy eleve többféle védekezést alkalmaznak (teljesen reális példaul a naptáras módszer kombinálása a fogamzásgátlással tartós kapcsolat esetén, illetve a fogamzásgátlás + óvszer alkalmi kapcsolatoknál).

A másik, hogy ez még mindig nem kívánt terhességhez vezethet tartós párkapcsolatban is. Ott is lehet gond a nem kívánt (pl. sokadik) gyerek. Amit a HIV-ről írtam, azt viszont teljes egészében ignoráltad. Messze nem annyira fertőző, mint ahogy a köztudatban terjed, óvszert használva az elkapása elhanyagolható esélyű társadalmi szinten is, ha mindig mindenki használna óvszert, a drogosok meg mindig steril tűket használnának, a vírus simán kihalna.

Emellett azt gondolom, hogy a jövő még komolyabb innovaciókat fog hozni a nemi betegségek visszaszorítása terén. Pl. egy friss negatív lelet birtokában az alkalmi partner requesteli a telefonján, hogy van-e nemi betegséged, te meg engedélyzed ezen információ megosztását, ő meg annyit kap meg, hogy igen, vagy nem.

ételizésítő 2019.05.03. 16:04:25

@Segna:
"A jó táncos jó az ágyban, a matematikus a jó a zenében"
Mindkettő alaptalan baromság.
Ahhoz, hogy az ágyban jó legyél, kevés az ütemérzék, sőt, alapból nem is kell.
Ahhoz, hogy jó zenész legyél, fontosabb az ütemérzék, mint a tánchoz, ott ugyanis ha elbaszod, az egész zenekar szétesik, és az összes táncos is megy a levesbe.
A zenéhez nem nagyon kell matematika, 4-ig az is el tud számolni, aki nem tud összeadni 2+2-t. Viszonylag kevés zene épül forgásintegrálokra vagy mondjuk valószínűségszámításra. És ha begyorsul a dobos, annak is ritkán mondják, hogy deriváljon egyet, és akkor majd minden a helyére kerül.

várom a levelet 2019.05.03. 16:04:39

és a lányok önkielégítése,ja arra egy szent életű, hogy gondolna.

ételizésítő 2019.05.03. 16:10:28

Ami a cikk témáját illeti: még az is lehet, hogy van némi alapja annak, hogy a fiatalkori maszturbáció okoz bizonyos fejlődési problémákat, ugyanis a spermával távozó, nem kevés és a szervezet által sok munkával előállított anyagot újra kell termelni, és el kell vonni valahonnan, pl. az ízületi porcok építésétől. És az a baj, hogy ezt max. nagyon tudatos táplálkozással lehet pótolni, amire száz éve még esély sem volt. Most lenne, de ma is kevesen visznek be direkt ebből a célból erre való nyomelemeket a szervezetbe.

Nyilván nem arról van szó, hogy ha valaki tizenévesen hetente egyszer kiveri, akkor elsorvad a gerince, de ha ezt napi többszöri szinten teszi, akkor bizony jó esélye van arra, hogy ne épüljenek ki elég erős porcai úgy az ízületekben, mint a csigolyáknál, és a csontjai is gyengébbek legyenek, mint anélkül lennének. Ami valamikor 30 fölött már éreztetni fogja a hatását a kellőnél puhább porcok gyorsabb kopása formájában.

Pipas 2019.05.03. 16:28:22

@Zabalint: "Ezt hogy érted? Hogy Pál ne létezett volna, vagy hogy ő nem fordult?"

Vége az áramszünetnek, már nem a mobilimon vagyok, ezért ez most egy másik nick. Nem trollkodom.

Szóval: Pál létezett, azazhogy tulajdonképpen inkább úgy mondhatjuk, hogy a bibliai Pál apostolt élő személyről mintázták.

1) A Pál apostolnak tulajdonított írások egy jelentős része biztos nem ugyanattól a személytől származott, akitől a többi.

2) Bizonyos utak, bizonyos beszámolók (itt jártam, ezekkel beszéltem, ott jártam, azokkal találkoztam) biztosan nem igazak.

3) Pál nem volt apostol. Azt mondja magáról, hogy apostol, Jézus tanítványának vallja magát, azt írja "találozott Jézussal", de ez egészen biztosan nem igaz. Amikor Jézusról számol be nem egy embert ír le, hanem egy fényt, ami az égből nézett rá. Azt, hogy Jézus konkrétan a földön járt Pál nem tudja, mert az a legenda csak évtizedekkel később, alakul ki. Pál van időben legközelebb Jézushoz mégis ő ismeri a legkevesebb történetet, ebből is látszik, hogy legendákról, történetekről van szó.

4) De ami a legfontosabb, a híres damaszkuszi úton történt hirtelen ún. pálfordulást Pál soha meg sem említi. Ez egy legenda, amit róla terjesztettek később. Ő maga nyilvánvalóan nem is hallott róla, hogy a damaszkuszi úton neki élménye volt.

"Mindenesetre eléggé úgy tűnik, hogy ő vagy más hasonló kaliberű szélhámos uszította rá a világra ezt a vallást, amit aztán Constantinus császár hatalmi érdekekből felkarolt."

Az, hogy Constantin felkarolta volna a kereszténységet, hogy "államvallást" csinált volna belőle szintén legenda. ;)

Pipas 2019.05.03. 16:36:58

@ételizésítő: "Ami a cikk témáját illeti: még az is lehet, hogy van némi alapja annak, hogy a fiatalkori maszturbáció okoz bizonyos fejlődési problémákat, ugyanis a spermával távozó, nem kevés és a szervezet által sok munkával előállított anyagot újra kell termelni"

Mint ahogyan a csillagok háborújának is lehet, hogy van némi alapja vagy a szemmel verésnek. Igaz, azokra sincs semmi bizonyíték, semmiféle racionális érv nincs, ami azt sugallná, hogy valóságosak, de lehetséges, hogy van alapja.

Az okoskodásod, miszerint fontos anyagok távoznak teljesen légbőlkapott. Sokkal több fontos anyag távozik mindenféle más utakon, a szervezet erre fel van készülve. Ilyen erővel azt is mondhatod, hogy a kilégzéssel sok szén távozik, ami viszont fontos a szervezetnek és ezért tartsuk vissza a lélegzetünket.

Pipas 2019.05.03. 16:45:38

@Libi Dóra: "Dante középkori csökevény. Szegény Dante"

Ma egy 8 éves gyerek, aki egy kicsit is érdekődő és értelmes szólei vannak többet tud a világegyetemről mint Dante idején bárki a világon. Akkoriban még nem tudták, hogy mi a nap, mik a csillagok, hogy a nap csillag, hogy mik a bolygók, hogy mi a tejút és milyen messze van, hogy mi a föld, mikor keletkezett, hogy miből van a körülöttünk lévő anyag, hogy az élőlények sejtekből állnak, nem hallottak a DNS-ről és az öröklődésről, a betegségekről nem tudták, hogy kicsiny élőlények okozzák a legtöbbet, hogy a főemléősökkel és az összes élőlénnyel genetikai rokonságban állunk, hogy mi az az oxigén, hogy miből van a víz, sőt, semmiről nem tudták, hogy miből van, nem volt még kémia, nem ismerék a vércsoportokat, a vérátömlesztést, az immunizálást, a sterilizálást, a pasztőrizálást, a dinoszauruszokat és a valaha élt fajok elsöprő többségét. Dante még a kengurukról sem hallott, nem hogy mondjuk a t-rexről, ami egy hatéves gyerek kedvence. Nem tudtak a kihalásokról sem.

800 évvel ezelőtt embereknek átkozottul jó kifogásaik vannak arra, hogy miért hittek butaságokat, a mai embernek, aki csak bekapcsolja a tévét és megnéz egy ismeretterjesztő filmet ezek a kifogások nem működnek.

2019.05.03. 16:48:40

@Pipas:
Én is valami ilyesmire gondoltam Pállal kapcsolatban. Jézussal kapcsolatban az a vicces, hogy középiskolában a legsötétebb hittantanárunk több órát annak szentelt, hogy Jézus létének nem keresztény bizonyítékait taglalja. Nos, a lwgelső történetíró is egy századdal később élt.

Ha nem Constantinus, akkor ki karolta fel? Hivatalosan I. Theodosius tette államvallássá, de a folyamat nem lehetett egy döntésből álló. A kereszténység sikeresen be tudott épülni a befolyásos római emberek közé, emiatt tudott elfogadottá, majd kimondottan támogatottá válni.

G. Nagy László 2019.05.03. 16:51:55

@Pipas: "Ilyen erővel azt is mondhatod, hogy a kilégzéssel sok szén távozik, ami viszont fontos a szervezetnek és ezért tartsuk vissza a lélegzetünket. "

:) :) :) Parádé. Ezt nekem kellett volna leírnom.

Pipas 2019.05.03. 16:54:13

@Ad Dio: "A kondom pearl indexe NEM 2, hanem 2-15. A 2 gyakorlatilag akkor jön ki, ha eltekintünk az emberi tényezőtől."

Baromság, akkor jön ki, ha nem iszonyat buta, a valláskárosultak által elnyomott emberekről van szó. Mondjuk bigott, álszent, prűd amerikai tizenévesekről vagy afrikai tözsekről, ahol a keresztények még most is azzal téritenek, hogy az világegyetem alkotója nagyon odafigyel a nemi szervükre és iszonyat bosszús lesz, ha gumit használnak. Ahol még abban nőnek fel, hogy beszélni nem szabad róla, nemhogy használni.

Te komolyan gondolod, hogy a gumi óvszer olyan bonyolult, hogy normális európai emberek 15%-a nem tudja használni? Vagy, hogy olyan rossz a minőségük, hogy 15%-uk kiszakad.

Mondcsak, te tényleg még soha sem használtál óvszert? Akkor minek magyarázol? De most komolyan, hogy tudsz ilyen képtelenségeket nyomni, ez rosszabb, mint a beszélő kígyó vagy a halban utazó csávó története!

Pipas 2019.05.03. 16:59:40

@Zabalint: "Ha nem Constantinus, akkor ki karolta fel?"

Hát nem tudom, gondolom lassan, fokozatosan történt. A Constantinus történettel az a proléma, hogy akkoriban a keresztények még annyira jelentéktelenek voltak, hogy gyakorlatilag senki sem hallott róluk.

Mindenestre nem vagyok szakértő ebben a támában, szerintem jobban jársz, ha inkább magad utánanézel. Az egész "égi jel a csata előtt" legenda ezernyi sebből vérzik, de én nem tudom jól összefoglalni.

Pipas 2019.05.03. 17:04:01

@Libi Dóra: "kikkel töltené meg a poklot? Ma már senki nem bűnös, igaz?"

A keresztények álláspontja szerint nem a bűnösök jutnak a pokolra, hanem azok, akik nem örülnek annak, hogy Jézus meghalt. A keresztények szerint a bűnösök a menyországba jutnak, ha elfogadják, hogy valaki mást öltek meg helyettük.

A keresztény álláspont alapján a pokol nem a bűnösök gyújtőhelye, hanem azoké, akik nem könyörögnek, hogy helyettük is Jézus haljon meg.

ételizésítő 2019.05.03. 18:16:41

@Pipas:
Valóban sok más anyag is távozik, csak azokat nem kell újra és újra előállítani mindenféle belső elválasztású mirigyek működtetésével, amelyek ezt kénytelenek máshonnan elvonni, ugyanis a szaporodás olyan parancs, amely még az egyed egészségét is felülírja bizonyos esetekben - azaz nem baj, ha te megdöglesz, majd az utódod továbbviszi a génjeidet.

Annyira ez van, hogy a csecsemő szervezetének fejlődéséhez pl. az anya csontjaiból képes kivonni a szervezet kalciumot, ha máshonnan nincs utánpótlás (nem eszik kalciumtartalmú ételeket az anya).

Talán esetleg olvass utána, mielőtt faszságokat írsz.

Almandin 2019.05.03. 18:20:17

@Zabalint: Én is úgy látom, hogy nincs kevesebb probléma a nagy katolikus családoknál, de gyakoribb a szőnyeg alá söprés. Sőt, az is egy katolikus mintacsalád volt, ahol ekkora csontváz esett ki a szekrényből:
www.hetek.hu/belfold/200705/csaladban_maradt

2019.05.03. 18:22:36

@ételizésítő:
Mivel eléggé meglepő, amit állítasz, sőt az evolúciós magyarázatod is erősen kétséges, hiszen a hím egyedeknél kevésbé áll fenn az állításod, hiszen a hímek nagyrészt az egész életükben szaporodóképesek, ezért fura lenne, ha ne jelentene problémát a szaporodóképességük leépítése, ezért neked illene erről forrást felmutatnod, mint hogy másokat küldj el azzal a szöveggel, hogy olvassanak utána. A férfiak szervezete úgy működik, hogy egész életen át képes termelni a spermát, és mellesleg épp az egészségtelen, ha valaki nem szexel/nem veri ki.

Almandin 2019.05.03. 18:27:51

@Zabalint: A vérfertőzés nem szürke zóna. Szexuális bűncselekmény és undorító a testvérek közti szex.

Almandin 2019.05.03. 18:38:31

@ételizésítő: Az orvostudomány már megcáfolta azt a tételt, miszerint bármi kár származna a szervezetben az időnkénti önkielégítés miatt-ezt is a papok terjesztették, hogy elriasszák a fiatalokat a dologtól.

Almandin 2019.05.03. 18:45:21

@ételizésítő: Tudsz belinkelni olyan orvosi cikket, ami az elméletedet alátámasztja?

2019.05.03. 18:48:02

@Almandin:
És az unokatestvérek, másodunokatestvérek, harmadunokatestvérek között? Valahol meg kell húzni a határt.

Almandin 2019.05.03. 19:01:29

@Zabalint: Vérfertőzés a közeli rokonok közti szex (szülő-gyerek, testvér, nagyszülő-unoka). Ennek szürke zónája az első unokatestvéri szint (ma már emlegettem Sissit, na ő élt ilyen házasságban), másodunokatestvértől kifelé szerintem már nem az. Távoli rokonság esetén a genetikai kockázat is minimális. Sok olyan eset is van, hogy házasságkötéskor a felek távoli rokonok, de ez nem vagy évek múlva derül ki. Abból nem származik már baj.
A vérfertőzés nemcsak a genetikai veszély miatt bűn, hanem az érzelmi kapcsolatokat is végképp összezavarja a családtagok között.

2019.05.03. 19:10:16

@Almandin:
Egyetértek. Szerintem amúgy az ok kizárólag genetikai, a társadalmi ok az a genetikai ok származtatása, mert ösztönös és tapasztalati szinten is érzi/érti az emberiség.

Viszont G. Nagy László szerint csak az erőszak fekete két felnőtt között, és nincs szürke. Pedig a testvéri, rokoni is a feketétől a szürkén át a fehérbe tart, ahogy a beleegyezési korhatár is egyébként. Igazából az erőszaknál, kényszerítésnél is valahol a szürke közepén húzzuk meg a határt.

2019.05.03. 19:12:00

Egyébként az is keményen szürke zóna (számomra inkabb fekete), amikor a vallás azt várja el a híveitől, hogy gyónás címen beszámoljanak a házasságon kívüli szexuális életükről.

tothxtamas 2019.05.03. 19:30:21

@MAXVAL bircaman közíró: Kellene félnie bárkinek is az istenhitének hiánya miatt?

tothxtamas 2019.05.03. 19:31:29

@MAXVAL bircaman közíró: Hát ez a cikkben idézett blőd hülyeségekhez hasonlítható csak.

tothxtamas 2019.05.03. 19:32:58

@Almandin: Ez volt a papoknak a pornó. Hallgatták mások erotikus fantáziáit.

tothxtamas 2019.05.03. 19:35:13

@MAXVAL bircaman közíró: Te azt mondod erre hogy paráznaság. A muszlim meg azt mondja rád, hogy hitetlen vagy. Melyikteknek higgyek vajon?

Ad Dio 2019.05.03. 20:52:01

@Pipas:

Vetted a fáradtságot megnézni a Pearl indexet? Van az a mondás, hogy a tények makacs dolgok...

Vedd már észre, hogy nem ÉN gondolom, hanem a TESZT EZT ÁLLÍTJA :-D. Ombre...

Ad Dio 2019.05.03. 20:55:22

@Zabalint:

Ez kb. olyan egy papnak, mint a nőgyógyásznak a napi 100. punci :-). Bár egyébként még így is hálásak azért, ha nem megy bele az illető a részletekbe, hanem csak elmondja a tényállást, majd ígértet tesz rá, hogy megpróbálja feltárni, ha még lehet helyre hozni a bajt.

Ad Dio 2019.05.03. 21:04:08

@Zabalint:

A kereszténység a római birodalom idején egy abszolut progresszív dolog volt. Egyfelől a politeista antropomorf mítikus hiedelemvilág helyett egy filozófusok nyelvén megfogalmazható abszolútumra épülő teológiát adott az intellektuális igényű kései császárkoriaknak, másfelől - és ez talán a fontosabb - olyan emberképet adott, amiben az ember homogén minőségként, méltóságként jelent meg. A római birodalomban a polgárjoggal nem rendelkezők alacsonyabb rendűek voltak, hovatovább rabszolgaként szinte semmi joggal nem rendelkeztek. Ezzel szemben állt a kereszténység, amiben mindenki Isten Gyermeke és az isten Országának polgára.

Vö ezt a helyzetet a felvilágosodás idejére megkövesedett hűbéri rendszer kontra modern világ képlettel. A hasonlóság nem véletlen :-).

Ad Dio 2019.05.03. 21:09:38

@Segna:

Ne haragudj, de az egész hsz-odat olvasva az volt az érzésem, hogy egy másik, általam ismeretlen fantasy világról regélsz, ami a Te fejedben létezik. Csak azt tudom jó szívvel ajánlani, hogy szállj le a valóságba, ismerd meg azt és vess vele számot. Semmi de semmi értelme nincs tagadni a valóságot, mert az a valóságot cseppet sem érdekli, de téged nagyon is félrevisz...

Ad Dio 2019.05.03. 21:19:24

@ételizésítő:

Én még az önkielégítés ilyen mellékhatásáról nem hallottam. Bár az mindenképpen elgondolkodtató, hogy nem csupán a zsidó és a keresztény kultúra, de a tradicionális kínai, indiai is kerülendőnek tartotta.

Ad Dio 2019.05.03. 22:03:37

@Zabalint:

"Sehogy sem jön ki a matematika így... Szóval vagy sokkal kevesebbet szexelnek az emberek, mint feltételezed..."

Mivel ez jellemzően önbevalláson alapul, élek a gyanúval, hogy hajlamosak a zembek kamuzni :-). Persze ez az egyes aktusoknál tovább rontja az óvszer hatásfokát :-P.

"Amit a HIV-ről írtam, azt viszont teljes egészében ignoráltad."

Mért ignoráltam volna?Én annyit állatok csupán, hogy az óvszer nem old meg mindent. HIV fertőzötté válni valóban nem könnyű (az spd-t elkapni sokkal könnyebb), de az esélye nem 0, úvszerrel sem. ENNYIT állítok/állítottam.

"Emellett azt gondolom, hogy a jövő még komolyabb innovaciókat fog hozni a nemi betegségek visszaszorítása terén."

Nagyszerű. De ugyebár nekem MA kell felelős döntést hoznom, a MAI állapot ismeretében.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2019.05.04. 07:08:58

@tothxtamas:

Nem. Sőt ellenkezőleg. A mai modern liberális társadalomban épen az istenhit okoz nagyobb hátrányt.

Ad Dio 2019.05.04. 07:31:28

@Segna:

"Az elmúlt nehány ezer év szocializációja az kuka? Az ÖSZTÖNÖK ezt diktálják, de nem teljesen ösztönlények vagyunk. Na persze vannak olyanok szép számmal a való világ meg az éjjel-nappal Bp klónjai stb. de alapból a neveltetésünk, a szabad akaratunk ezeket jórészt felülírja. Az ember gondolkodó lény (na, jó Trump nem annyira) tehát felülírja ezt a genetikai programot, mint ahogy az épeszű fiúk is gumit húznak ha szexelnek, hiába van bennük a késztetés, hogy minél több utódot hagyjanak maguk után. Gondolod a nők nem?!"

Ezen mostanában nagyon sokat agyalok. A különböző területek kutatói közt ebben a kérdésben koránt sincs egyetértés. Egy humán etológus és egy pszichológus véleménye kb. annyira különböző, mint a sajtról alkotott fogalma az egérnek meg a tehénnek. Mintha nem is ugyan az a dolog volna .-D.

A kultúrának, a szocializációnak egészen biztosan van szerepe a viselkedési mintáztatok kialakulásában. Én még abban is hiszek, amiben a modern természettudomány már egyre kevésbé, ti abban a bizonyos "szabad akaratban". Ennek ellenére azt hiszem súlyos önbecsapás lehazudni azt, hogy a kultúra máza alatt egy biológiai faj egyedei rejtőznek, bizonyos fajspecifikus drive rendszerrel. A sikeres, működő szocializáció ezzel nem mehet huzamosan szembe. Lehetnek olyan ötleteink/ideáljaink, amik ezt figyelmen kívül hagyják, de akkor bizony tudomásul kell vennünk, hogy ezek soha nem fognak tömeges követőkre szert tenni. Ez egyébként igaz az egyházra is.

Pipas 2019.05.04. 08:42:07

@Libi Dóra: "Másrészt komolyan azt gondolod, hogy a tudományos ismeret jobbá teszi az embert? "

Itt az ideje, hogy újra elolvas amt írtam. Vagyis nem, mielőtt ezt beírtad, akkor volt itt az ideje.

tothxtamas 2019.05.04. 08:49:19

@MAXVAL bircaman közíró: Értem. Nem az isten számít, hogy valóban létezik-e, vagy úgy létezik-e, ahogy a keresztény hiszi, hanem a hit.

tothxtamas 2019.05.04. 08:50:59

@MAXVAL bircaman közíró: És milyen hátrány éri a hívőket? Csak példálózó jelleggel? Az üldözést nem fogadom el, mert csak másik vallás üldözi.

Pipas 2019.05.04. 08:52:41

@Ad Dio: "A kereszténység a római birodalom idején egy abszolut progresszív dolog volt. Egyfelől a politeista antropomorf mítikus hiedelemvilág helyett egy filozófusok nyelvén megfogalmazható abszolútumra épülő teológiát adott"

Mert a monoteizmus fejlettebb mint a politeizmus ugye? Ezt mondják a keresztények, ők fejlettebbek, mert egy istenbe hisznek. Miért is? Mire alapozzák ezt a kijelentést?

És mitől monoteizmus a kereszténység? Merthogy a szentháromságban hisznek, istenben, a fiában, a szentlélekben, angyalokban, arkangyalokban, szentekben, máriában, ami mégsem ugyanaz, mint a főisten, az istenek, a félistenek? Komolyan?

"az intellektuális igényű kései császárkoriaknak, másfelől - és ez talán a fontosabb - olyan emberképet adott, amiben az ember homogén minőségként, méltóságként jelent meg."

Méltóság? Egy kegyelemért könyörgő méltóság? Viccelsz ugye?

"A római birodalomban a polgárjoggal nem rendelkezők alacsonyabb rendűek voltak, hovatovább rabszolgaként szinte semmi joggal nem rendelkeztek. Ezzel szemben állt a kereszténység, amiben mindenki Isten Gyermeke és az isten Országának polgára."

Aha. Kár, hogy a rabszolgaság tök elfogadott dolog a biblia alapján. A római rabszolgáknak szabad volt ugyanabban az istenben hinni, mint az uraiknak, a keresztény rabszolgáknak meg szabad volt ugyanabba az istenbe hinni, mint az uraiknak. No igen, sokkal fejlettebb, mondhatom!

Pipas 2019.05.04. 08:59:38

@Ad Dio: "Bár az mindenképpen elgondolkodtató, hogy nem csupán a zsidó és a keresztény kultúra, de a tradicionális kínai, indiai is kerülendőnek tartotta."

Mint ahogyan szellemek, démonok, sárkányok s minden kultúrában léteztek. Hűha, nagyon elgondolkodtató, akkor tényleg léteznek, hiszen ha egy ostobaságot sokan gondolnak, akkor az csak igaz lehet, nem?

A lapos fölben meg még többen hittek, akkor azon még jobban el kellene gondolkodni, nem? Egész jó világot találtál ki, ha kíváncsiak vagyunk, hogy valami igaz -e, akkor csak össze kell számolnunk, hogy hányan hisznek benne, aztán már tudjuk is.

Legközelebb, ha beteg leszel szerintem menj tradícionális kínai orvoshoz meg indiaihoz, irányítgasd az életenergiáidat, aztán majd melátjuk mire jutunk.

Pipas 2019.05.04. 09:06:13

@ételizésítő: "Annyira ez van, hogy a csecsemő szervezetének fejlődéséhez"

Te, öreg! A férfiak nem hordanak ki csecsemőket, ugye? Az önkielégítés során hány csecsemő távozik a szervezetből? Mégis mi a halálról beszélsz?

"Talán esetleg olvass utána, mielőtt faszságokat írsz."

Aha, ja. Hát ezt megfontolom, ez fontos érv volt!

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2019.05.04. 09:36:30

@tothxtamas:

Alapszinten Isten számít. Az már a második szint, hogy mi a helyes istenkép.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2019.05.04. 09:37:39

@tothxtamas:

Nevetségesnek számít hívőnek lenni. Sok téren, különösen nyugaton, tilos egyes keresztény elveket nyíltan kimondani.

Pipas 2019.05.04. 10:02:14

@MAXVAL bircaman közíró: "Nevetségesnek számít hívőnek lenni. Sok téren, különösen nyugaton, tilos egyes keresztény elveket nyíltan kimondani."

Meztelenül az utcán járkálni is tilos, mégsem mondjuk, hogy a ruhátlanságot üldözik.

G. Nagy László 2019.05.04. 10:03:38

@Pipas: @Ad Dio:

"Mert a monoteizmus fejlettebb mint a politeizmus ugye? "

Ez egy tipikusan nem fekete-fehér kérdés. Olyan ez, mint az ember és a cszimpánz esete: tény, hogy az ember összességében fejlettebb, de találunk egy sor olyan akrobatikus képességet, amelyekben nem fogunk tudni versenyezni velük.

A monoteizmus egy éretteb kor érettebb világnézete. Az ember kezdi megismerni a világot, s már nem idegen és ismeretlen isteneket lát mindenütt, akiknek szüzeket kell áldozni és rettegni kell őket. Már csupán egy, amolyan emberarcú istent fantáziálunk. Ez is primitív, de már kevésbé barbár.

Ami a monoteista korban visszaesés, az a könyörtelen kizárólagosság. Jahvén kívül nincs más, akit tisztelni szabadna, Mózes le is mészárolja a bálványimádókat. A politeista kultúra megengedőbb, itt egy-két új isten mindig elfér a polcon. Ezt használták ki a koeai keresztény hittérítők is. Mellesleg: ugyanezt látjuk a párkapcsolatoknál is. Az őskor nagycsaládjaiban szó sem volt fojtogató monogámiáról. Ez is a monoteista/földművelő kor hozadéka, s bár gazdaságilag fejlődést hozott, lelkileg erősen rombolt.

Ad Dio 2019.05.04. 10:06:34

@Pipas:

Czimbi.... idegből nem érdemes és nem is nagyon lehet érvelni...

"Mint ahogyan (...) sárkányok is minden kultúrában léteztek. Hűha, nagyon elgondolkodtató, akkor tényleg léteznek, hiszen ha egy ostobaságot sokan gondolnak, akkor az csak igaz lehet, nem?"

Sárkányok a nyugati kultúrában a mai napig "léteznek". Legutóbb épp a kultúránk egyik csúcsát adó Trónok Harcában láttam őket, előtte meg a Harry Potterben, az Így gondozd a sárkonyodat-ban, a Hobbitban stb. Lehet persze azt mondani minderre, hogy "ostobaságok ostobáknak", de biztos hogy ez az a megközelítés, amiből a legtöbbet profitálunk? Biztos hogy így értjük meg leginkább a jelenséget? Ha valami ilyen szívósan jelen van egy kultúrában, akkor arra biztos hogy az a jó magyarázat, hogy "mert mindenki hülye"? :-)

Nekem nincs igazán kialakult véleményem a maszturbálással kapcsolatban, de igyekszem nyitottan állni a kérdéshez. Ehhez a nyitottsághoz hozzá tartozik az is, hogy tudom mit mondtak a dologról a 60-as években Woodstock-ban, de az is, hogy a hagyományos kínai gyógyászat, vagy épp Gandhi mit mondott róla.

"Mert a monoteizmus fejlettebb mint a politeizmus ugye?"

A vallásfenomenológia szerint a nagy világvallásokban létezik egy fejlődési sor, ami az valahogy így néz ki: animizmus-mítikus politeizmus- monolatria/filozófiai politeizmus-monoteizmus. Nb. Ezt nem én gondolom, hanem eszmetörténeti TÉNY.

"Méltóság? Egy kegyelemért könyörgő méltóság? Viccelsz ugye?"

A Római Birodalom (ahogy egyetlen más ókori sem) nem ismerte a mindenkire kiterjedő homogén emberi méltóság fogalmát. E helyett a hatalomhoz való viszonyból, születési és társadalmi tagozódásból fakadó (elő)jogokat ismert csak. Ebből kifolyólag te lehettél akár milyen okos, szép vagy ügyes, ha nem volt jogalapod, akkor jogtalannak számítottál (ld. pl Epiktétosz). A kereszténység bevezette az univerzális "ember" fogalmat, ami szerint az ember Isten különleges teremtménye, Isten Gyermeke, akit ez alapján társadalmi helyzetétől, születési státuszától, hivatásától függetlenül megillet a megváltottságból fakadó jogalap. Ez a kései római korban hallatlanul progresszív volt. Nem véletlenül támadták akkoriban az ancien regime akkori képviselői azzal, hogy aláássa a rendet és ezáltal vet véget a római birodalomnak :-).

Ad Dio 2019.05.04. 10:19:14

@G. Nagy László:

"bár gazdaságilag fejlődést hozott, lelkileg erősen rombolt."

Mint azt látjuk a közel keleti nagy poligám társadalmakban, amik egészséges, békés, toleráns, boldog népek tömegeit termik. Nem véletlen küzdenek a bevándorlók tömegeivel.

Pipas 2019.05.04. 10:23:29

@Ad Dio: "Ez a kései római korban hallatlanul progresszív volt."

Ez marhaság. Ugyanúgy voltak rabszolgák, voltak nemesek, voltak előjogok, ugyanúgy azt hazudták az elnyomott rétegnek, hogy majd a haláluk után jó lesz nekik, hogy majd a túlvilágban szabadok lesznek. Nem a kereszténység nem volt "progresszív", azok a liberális eszmék, amiket itt a korai kereszténységnek tulajdonítasz nem voltak a kereszténység része.

"animizmus-mítikus politeizmus- monolatria/filozófiai politeizmus-monoteizmus. Nb. Ezt nem én gondolom, hanem eszmetörténeti TÉNY. "

Butaság. Az egyik elefántfejű istenben meg majomistenben hisz, a másik meg mindenütt jelen lévő láthatatlan istenben. Egyik sem fejlettebb, egyik sem áll közelebb a valósághoz. De persze minden vallás azt hirdeti magáról, hogy ők fejlettebbek, nekik van igazuk, ők járják az egy igaz utat.

És persze az sem igaz, hogy a kereszténység monoteizmus lenne. Természetesen attól, hogy a vallás követői kijelentik, hogy ők aztán monoteisták nem lesznek monoteisták. A zsidók azok voltak, aztán hiányzott az anyaisten, a fú, a kisebb istenek és félistenek, ezért telepakolták a hitvlágot mindenféle istenekkel és félistenekkel.

Pipas 2019.05.04. 10:28:37

@Ad Dio: "A kereszténység bevezette az univerzális "ember" fogalmat"

Merthogy a kereszténység előtt nem volt olyan, hogy emberfogalom, ugye? Az univerzális emberfogalom mint előrelépés, nohiszen! Elárulnám, hogy a keresztények körében a rabszolgaság épp úgy ment mint előtte, sőt, ment még vagy két ezer éven keresztül. Ez a nagy egyenlősdi, a rabszolgaság eltörlése, az emberek egyenlőségének erőltetése nem keresztény, nem vallásos, hanem világi, a vallásoktól független, mondhatni ateista érdem. A racionalizmus, a felvilágosodás korával jelent meg, nem a kereszténység érdeme.

Pipas 2019.05.04. 10:39:07

@Ad Dio: "A vallásfenomenológia szerint a nagy világvallásokban létezik egy fejlődési sor"

Akkor viszont, ha az istenek egyre kevesebb száma valamiféle fejlődést mutat, akkor az ateisták a legfejlettebbek.

De persze butaság, a mindenféle emberhez hasonló, gyarló, tökéletlen és korlátozott hatalommal rendelkező istenekben hívő vallás jobban magyarázza a világot, mint az egy istenben, egy mindentudó, mindenható istenben hívő zsidó vallás. Jehova egy paradoxon, egy logikailag lehetetlen lény, amivel nem tudták magyarázni a világ szenvedéseit, tökéletlenségeit, a világban megfigyelhető kaotikus viszonyokat, ezért, hogy a vallásuk fejlettebb legyen be kellett vezetni a sátánt, meg persze mindenféle egyéb szereplőket. Így feladták a monoteoizmust és egy bonyolultabb, fejlettebb, több istent tartalmaó vallást hoztak létre.

Csak persze nem akarták elismerni, így aztán kötik az ebet a karóhoz, hogy a sátán nem isten, hogy Mária nem isten, csak az isten anyja, hogy Jézus nem másik isten, hanem az atya fia, aki önmaga. Leborulnak Mária elé imádkozni, halhatalannak, tökéletesnek, csodatevőnek tartják, de persze nem isten. Ott a szent család, de persze ez nem ugyanaz, mint a görög istenek, merthogy itt csak egy isten van... meg a fia, meg a szentlélek, meg a sátán, meg a mária, meg a szentek.

Mind halhatalan, mind csodáat képes tenni, mind emberszerű... ja, ezt jelenti, hogy "isten". halhatatlan varázserővel rendelkező emberszerű lények. Istenek.

Pipas 2019.05.04. 10:41:00

@Ad Dio: "Sárkányok a nyugati kultúrában a mai napig "léteznek". Legutóbb épp a kultúránk egyik csúcsát adó Trónok Harcában láttam őket, előtte meg a Harry Potterben, az Így gondozd a sárkonyodat-ban, a Hobbitban stb. "

A társadalom elsöprő többsége képes megkülönböztetni a képzeletbeli és a valóságos dolgokat. Nem mondjuk, hogy a sárkányok léteznek csak azért, mert láttuk őket a trónok harcában.

Pipas 2019.05.04. 10:45:37

@Ad Dio: "Ha valami ilyen szívósan jelen van egy kultúrában, akkor arra biztos hogy az a jó magyarázat, hogy "mert mindenki hülye"?"

Teljesen mindegy, hogy valami milyen szívósan van jelen a kultúrában, attól az még nem lesz egy picit sem valóságos. Az álmaink például elé szívósan ott vannak, még a kutyák is álmodnak, de senkinek sem jutna eszébe azt mondani, hogy amit álmodunk az valóság, hisz milyen sokan álmodnak.

Sárkányok léteznek sok ultúrában is, valószínűleg azért, mert már réges rég is előfordult, hogy megkövesedett dinoszauruszcsontokat találtak az emberek. Ettől még nem fognak tüzet okádni, az csak a képzelet szüleménye.

Ad Dio 2019.05.04. 11:57:24

@Pipas:

ööööö.... nem...

:-)

Ad Dio 2019.05.04. 12:00:49

@Pipas:

"A társadalom elsöprő többsége képes megkülönböztetni a képzeletbeli és a valóságos dolgokat. Nem mondjuk, hogy a sárkányok léteznek csak azért, mert láttuk őket a trónok harcában."

A modern kognitív filozófiák egybehangzó alapállása az, hogy MINDEN a képzeletünkben (elménk) létezik. A létezés mindig csak kognitív kategóriaként értelmezhető. Ezzel nem vagyunk beljebb.

A kultúránkban a sárkányok létező dolgok, még ha nem is az utcán, hanem a moziteremben futunk össze velük. A létezésükkel hatnak ránk, formálják a világunkat. Funkciójuk, jelentésük van. Léteznek.

Ad Dio 2019.05.04. 12:19:43

@Pipas:

Az a helyzet Pipás barátom, hogy nem velem vitatkozol, hanem a tényekkel, így azért ez nem könnyű dolog veled diskurálni. Ráadásul sajnos a pipa a fejedben nagyon lerontja a szövegértelmezési képességedet is.

"Ez marhaság. Ugyanúgy voltak rabszolgák, voltak nemesek, voltak előjogok, ugyanúgy azt hazudták az elnyomott rétegnek, hogy majd a haláluk után jó lesz nekik, hogy majd a túlvilágban szabadok lesznek. Nem a kereszténység nem volt "progresszív", azok a liberális eszmék, amiket itt a korai kereszténységnek tulajdonítasz nem voltak a kereszténység része."

A marhaság az, amit te írsz itt feneketlen nagy lendülettel.

A római korban a rabszolga jogalany volt csak, joghordozó nem. Ehhez képest a középkori jobbágy soha nem csak jogalany volt, mindig joghordozó is. A rabszolgaság nem hal ki azonnal a kereszténység államvallássá tételekor, de egyértelműen visszaszorul. A középkorban már elvétve volt csak rabszolgaság. A jobbágynak istengyermeki mivoltából fakadóan jogai voltak. A keresztény középkorban a keresztény világ minden polgárát megillette egy alapjogi csomag, például az élethez való jog, vagy épp a jogi eljáráshoz való jog. Ez utóbbit még az inkvizíció vagy a királyi udvar sem tudta kikerülni. Ellentétben a római birodalomban ha a saját tulajdonát képző rabszolgát megverte, megerőszakolta vagy épp megölte az uraság, az nem volt jogi esemény. Megtehette.

A kereszténység EGYÉRTELMŰ előrelépés ehhez képest. Ha Te ezt nem látod (be), az a prekoncepciódnak és az egyházellenességednek köszönhető. Lelked rája, de én ezen a ponton érveltem és lezártam az ügyet.

Ad Dio 2019.05.04. 12:24:51

@Pipas:

"Butaság."

Gondolod, hogy vezet valahová az, hogy minősítgetsz? Mert én elárulom: nem igazán. Tapasztalatom szerint a gyengébb képességű vitapartnerek azok, akik képtelenek az indulataikat féken tartani, így ha valaki elkezd minősítgetni, az már egyértelműen annak a jele, hogy az érveit nem érzi elég erősnek.

ezen felül ha már ide eljutottunk, had jegyezzem meg, hogy amit leírok ebben a témában, az nem az én véleményem, hanem mint jeleztem, vallásfenomenológia. Mint ilyen tudomány. Lehet persze mindenki buta meg marha, csak Te vagy helikopter, de lehet az is, hogy nem és Te nem értesz/tudsz valamit. jelen ismereteim és az érveid alapján ez utóbbit valószínűbbnek tartom.

Pipas 2019.05.04. 13:37:27

@Ad Dio: ""Butaság."
Gondolod, hogy vezet valahová az, hogy minősítgetsz?"

Nem minősítettelek, azt minősítettem, amit mondtál. Nem azt mondtam, hogy buta vagy, hanem azt mondtam, hogy amit mondasz az butaság.

"akik képtelenek az indulataikat féken tartani"
Nem voltam indulatos, egyszerűen és higgadtam közöltem, hogy amit mondasz, az nem igaz, de nem csak,hogy nem igaz, még butaság is. Ha téged bánt ha az álláspontodat bírálják én eltitkolhatom a véleményemet, de akkor megszakad a beszélgetésünk, merthogy annak az volt a célja, hogy egymás álláspontját minősítsük.

"ezen felül ha már ide eljutottunk, had jegyezzem meg, hogy amit leírok ebben a témában,
az nem az én véleményem, hanem mint jeleztem, vallásfenomenológia."
Nem mondtam, hogy a te véleményed, nem is érdekelt, hogy kinek a véleményem. Egyszerűen butaságnak tartom, nem tudom szebben vagy pontosabban leírni.

"Mint ilyen tudomány. "
Nem tudom elfogadni, hogy lenne olyan tudomány, hogy "vallásfenomenológia". Számomra a tudomány a természettudományokat jelenti, a többi nem tudomány, hanem az egyéni vélemények szabad hangoztatása. Az egyik vélemény okos dolog, a másik meg butaság. Attól, hogy ráragasztjuk, hogy "vallásfenomenológia" még buutaság marad, mert ez nem tudomány, ahol le lehet ellenőrizni a dolgokat.

"Lehet persze mindenki buta meg marha"
Szerintem hozz érvet, valamit, ami súlyosabb mint a "de hisz ez vallásfenomenológia, ez biztos igaz, mert ezt nem én találltam ki". Az, hogy "mindenki így gondolja, csak te nem" megint nem érv, attól, hogy valamit sokan gondolnak még nyugodtan lehet butaság.

Pipas 2019.05.04. 13:45:23

@Ad Dio: "A középkorban már elvétve volt csak rabszolgaság."

Nem, ez nem így van. Amikor kisiskolásoknak történelmet tanítanak, akkor a római rabszolgákat meg szokás említeni, a középkori európai rabszolgaságot meg nem szokás kiemelni, ezért aztán nagy laikusan azt hiszik az emberek, hogy a rabszolgaság intézménye valahol a rómaiakról szóló lapok után megszűnt. Nem, nem szűnt meg.

Nem öregem, a középkorban európában igencsak elterjedt volt a rabszolgakereskedelem. Nyugodtan nézz utána.

Pipas 2019.05.04. 13:53:15

@Ad Dio: "A rabszolgaság nem hal ki azonnal a kereszténység államvallássá tételekor, de egyértelműen visszaszorul."

A kereszténység soha nem volt a rabszolgaság ellen. Ott a biblia, meg sem említi, hogy valami gond lenne a rabszolgasággal. Persze, hogy nem szorult vissza a rabszolgaság. Nézd csak:

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Graph_of_the_Number_of_Slaves_Imported_From_Africa.png/640px-Graph_of_the_Number_of_Slaves_Imported_From_Africa.png

Hát ennyi igazság van a te szép álmodból, hogy a kereszténység lassan, de biztosan visszaszorította volna a rabszolgaságot. Ja, nem, igazából soha nem volt annyi rabszolga mint amikor a keresztények mondhatták meg, hogy mi legyen.

Pipas 2019.05.04. 14:02:11

@Ad Dio: "a keresztény világ minden polgárát megillette egy alapjogi csomag, például az élethez való jog, vagy épp a jogi eljáráshoz való jog. Ez utóbbit még az inkvizíció vagy a királyi udvar sem tudta kikerülni. Ellentétben a római birodalomban ha a saját tulajdonát képző rabszolgát megverte, megerőszakolta vagy épp megölte az uraság, az nem volt jogi esemény. Megtehette. "

Csak egy példa: Virginia, 1660:
"if any slave resists his master (or other by his master's order correcting him) and by the extremity of the correction should chance to die, that his death shall not be accounted a felony"

Tehát igen, ha a rabszolga belehalt a verésbe, akkor az nem minősült szabálysértésnek vagy bűncselekménynek. Mindezt másfél évezreddel a rómaiak után egy keresztény világban.

Hát ennyi igaz abból, hogy a keresztény világban a rabszolgákat nem lehetett megölni meg, hogy a keresztények a rabszolgaságnak egy lightos változatát nyomták volna.

Pipas 2019.05.04. 14:09:00

@Ad Dio: "A római korban a rabszolga jogalany volt csak, joghordozó nem. Ehhez képest a középkori jobbágy soha nem csak jogalany volt, mindig joghordozó is."

Ó, igen, csakhogy senki sem mondta, hogy a jobbágy rabszolga lett volna. Te a római rabszolgák jogi helyzetét hasonlítod össze a keresztény világban élő jobbágyok helyzetével. Szép, de miért nem rabszolgákat hasonlítasz rabszolgákhoz...

Csak nem akarod azt mondani, hogy nem tudtad, hogy a középkori európában virágzott a rabszolgakereskedelem. Hogy azt hitted én itt a jobbágyokat nevezem rabszolgáknak? Ugye nem?

Nos, itt érdemes utánaolvasnod: en.wikipedia.org/wiki/History_of_slavery#Europe

Velence a rabszolgakerskedelemből épült, Prága közismert nagy rabszolgakereskedelmi központ volt, az angolok, a spanyolok igen komoly rabszolgakereskedelmet folytattak... nem, nem jobbágyokkal kereskedtek. :D

Pipas 2019.05.04. 14:15:32

@Ad Dio: "A modern kognitív filozófiák egybehangzó alapállása az, hogy MINDEN a képzeletünkben (elménk) létezik."

A modern kognitív filozófia téved.

"A kultúránkban a sárkányok létező dolgok, még ha nem is az utcán, hanem a moziteremben futunk össze velük. A létezésükkel hatnak ránk, formálják a világunkat. Funkciójuk, jelentésük van. Léteznek."

Jól gondoltam, nem vagy képes különbséget tenni a valóság és a képzeletbeli között. Hidd el, hogy van ilyen különbség, attól, hogy a moziban látsz sárkányokat, boszorkányokat, varázslókat meg isteneket ezek nem lesznek valóságban is létező dolgok. Sárkányt és gőzmozdonyt is láthatsz a moiban, de attól még a sárkány és a gőzmozdony közt van egy óriási különbség: gőmozdonyt a valóságban is láthatsz, sárkányt meg nem. A gőzmozdony az objektív valóság része, a sárkány pedig nem az.

Ad Dio 2019.05.04. 15:35:12

@Pipas:

"Nem tudom elfogadni, hogy lenne olyan tudomány, hogy "vallásfenomenológia". Számomra a tudomány a természettudományokat jelenti, a többi nem tudomány, hanem az egyéni vélemények szabad hangoztatása. "

Nos, akkor megragadnám az alkalmat és viszonzom a kedvességedet: ez egy tudatlan ökörség, nem komoly vélemény ;-). A vallásfenomenológia, más néven összehasonlító vallástörténelem akkor is tudomány, ha Te nem tartod annak. tudod az, hogy valami tetszik - tudomány, nem tetszik-nem tudomány, kocsmapulti színvonal, nem komolyan vehető vélemény. Nb. legközelebb a történelemtudományhoz áll, ami megint csak nem tudomány, én értem ;-).

"attól, hogy valamit sokan gondolnak még nyugodtan lehet butaság."

nem ezzel érvelte, csak jeleztem, hogy baromi nehéz olyannal vitatkozni, aki ha valami nem tezsik neki, lebutaságozza, közben csak szimplán tudatlan a kérdéskörben és így zárja le a vitatott pontokat. ez bautaság (mert nem tetszik), ez marhaság (mert nem tetszik) stb. Így nem lehet komoly diskurzust folytatni.

Egyébként ez nem csak rád vonatkozik, ma ez a stílus sajnos meglehetősen elterjedt, csak próbáltalak komolya(bba)n venni.

Ad Dio 2019.05.04. 15:38:26

@Pipas:

Tárgyi tévedés. Linkelj már be egy ide vágó cikket legalább, vagy bármit...

Ad Dio 2019.05.04. 15:45:28

@Pipas:

Rabszolgaság a keresztény középkorban, majd belinkelsz egy grafikont az úJKORI rabszolgaságról. Értem. :-)

Igen: az ipari forradalom idejére a rabszolgaság újra megjelenik. Ez ugye megvan, hogy ekkorra már az a bizonyos "keresztény nyugat" (abendland) véget ért? A szekularizáció dübörögve halad, az egyház tekintélye pedig vadul szorul visszafelé.

"Mindezt másfél évezreddel a rómaiak után egy keresztény világban."

Helyesen: mindez másfél évezreddel a rómaiak után, egy szekularizálódó világban.

"A modern kognitív filozófia téved."

Mindjárt gondoltam :-)

Ok, én itt befejezem...

Almandin 2019.05.04. 18:57:41

@Pipas: Ráadásul a meteorit is létező valóság. Valaki képzelheti azt, hogy a meteorit csak a képzeletében létezik, de ha a fejére esik, észre fogja venni, hogy nem csak a képzelete szüleménye.
Egyébként az elmebetegség egy válfaja, ha valaki azt hiszi, hogy a körülötte levő világ nem valóságos, hanem az agyában keletkezik és valóságosnak látszik.

2019.05.05. 11:31:29

@G. Nagy László:
A zsidó kultúrában monoteizmus volt, a görögben politeizmus. A kettő párhuzamosan ment, egyáltalán nem bizonyított, hogy a politeizmus lett volna előbb.

2019.05.06. 14:20:36

@Ad Dio:
Nem az ipari forradalom idején jelent meg újra a rabszolgaság, hanem végig megvolt. Ráadásul a tömeges rabszolga kereskedelmet Afrikából nem az ipari forradalom, hanem a gyarmatosítás indította el.

A történelem oktatás baromi leegyszerűsítése, hogy a római birodalom romjára letelepedő barbár népek létrehozták a jobbágyságot, ami megszűntette a rabszolgaságot. Nem, attól még nem szűnt meg, mellesleg a jobbágyok nem is a felszabadított rabszolgákból lettek, mert felszabadítás eleve nem is volt, hanem a nomád, félnomád népek közembereiből.

Almandin 2019.05.07. 00:23:35

@Zabalint: Valóban nem szűnt meg a rabszolgaság a középkorban. Szent László törvényei is bizonyítják:
www.ehumana.hu/arpad/szcim/to06-2.htm

Na hogy érzi ez a Wágner magát? 2019.06.07. 21:03:48

@Pipas:
Hát koma, téged sem az eszedért fognak ellopni, ahogy látom.

@Zabalint:
"a hímek nagyrészt az egész életükben szaporodóképesek"
Igen, de nem napi szinten ürítik a spermájukat. Illetve van, amikor naponta többször is, de ez csak egy pár hetes időszakra jellemzőm, utána meg hónapokig egyáltalán nem. Ahogy ivarérett koruk előtt szintén egyáltalán nem, és az állatoknál az ivarérett kor nagyjából az az időszak, amikor a szervezet fejlődése már befejeződött.
Ahogy a felnőtt férfiak többsége sem szokta naponta üríteni a spermáját. Még a házasok sem.
Ráadásul ha tudnál olvasni, akkor láthattad volna, hogy arról volt szó alapállásként, hogy hosszú időn át naponta többször maszturbál, és még nincs kifejlődve a szervezete.

acycloren 2019.09.04. 02:50:08

@Na hogy érzi ez a Wágner magát?: Egy hím gorilla akár naponta hatszor is maszturbálhat. A bonobók még ennél is aktívabbak. A szex örömforrás és nem csak az év egy bizonyos szakaszában bekövetkező menetrendszerű esemény a főemlősöknél. Ezt az idegrendszer fejlődése hozta így.
Nem véletlen hogy az állatok többségével ellentétben a főemlősök pénisze ingerelhető, ettől lesz merevedése. Egy medvének nem ilyen a pénisze, náluk egy csont van benne és bármikor tudnak párzani így, nem kell előjáték, nem azexuális izgalom hatására duzzad a péniszük.
A barlangos testekkel rendelkező péniszt ingerelni kell, ezt tanulja az ember a maszturbálással serdülőkorban. Aztán 25 éves korára lemegy ez heti pár farokverésre, ahogy a tinédzserkori hormonok tombolása beáll egy felnőtt szintjére.
süti beállítások módosítása