téveszmék

téveszmék

"Az Európai Unió egyet jelent a nyílt társadalommal"

2020. augusztus 31. - G. Nagy László

 soros2.jpg

 

Soros György augusztus 12-én töltötte be kilencvenedik életévét. A Népszava ünnepi riporttal köszöntötte a magyar származású üzletembert.

 

Az interjúból kiderül: Soros manapság is hetente háromszor teniszezik. Le a kalappal, mindenkinek így kéne élnie aggastyán éveit. És nem csupán a fizikai fittség az egyetlen pozitívum személye kapcsán: "A nyílt társadalmak támogatójaként a politikai korrektséget politikailag inkorrektnek tartom. ­Sosem szabadna elfelejtenünk, hogy a különböző nézetek pluralitása lényeges eleme a nyílt társadalmaknak." Ezen a mondatán kifejezetten meglepődtem. Mi több: innentől kezdve valóságos rejtély számomra, hogy egyáltalán kik azok az ütődöttek, akik a PC-vonalat erőltetik, ha Trump-tól Sorosig mindenki idegenkedik tőle.

 

A riport további része a 750 milliárd dolláros újjáépítési alap és a nyílt társadalom kérdéseit feszegeti. Ez utóbbit Soros György evidenciaként kezeli. Szavaiból kiderül: számára az Európai Unió egyet jelent a nyílt társadalommal. Aki ezt az ideológiát támadja, az - szerinte - valójában az EU ellensége. Hogy ez igaz vagy sem, annak eldöntéséhez először is magát a fogalmat kellene a helyére tenni. Talán ez az a kifejezés, amely a közéletben a leggyakrabban elhangzik - hol földi mennyországként, hol a Sátán műveként beállítva -, anélkül, hogy bárki is tisztázni kívánná a jelentését.

 

Amit mindenképp látnunk kell: a nyílt társadalom nem egy egzakt módon definiált fogalom. Gyakorlatilag mindenki azt ért rajta, amit akar. Még Karl Popper, azt alapelmélet szülőatyjának tekintett filozófus, A nyitott társadalom és ellenségei című mű szerzője és Soros György, aki nem csupán könyvet írt a témában, de a gyakorlati megvalósításán is gőzerővel dolgozik - még ők sem ugyanazt értik a fogalmon. Ebből kiindulva egy dolgot feltétlenül leszögezhetünk: nincs értelme a fekete-fehér gondolkodásmódnak e kérdéskör kapcsán sem. Gyermeteg dolog zsigerből azt állítani, hogy a nyílt társadalom szőröstül-bőröstül ördögtől való, de az is, hogy Soros valamennyi elképzelése kritikátlanul elfogadható és megvalósítandó.

 

Kezdjük a legelején, támaszkodva (az egykori SZDSZ elnök) Kis János szavaira, melyek a Soros Alapítvány egyik rendezvényén hangzottak el: "Mi a nyitott társadalom? Röviden, nyitottnak nevezünk egy társadalmat, ha az pluralista, ha tiszteli és óvja tagjainak autonómiáját, és ha a kritika szelleme hatja át. Pluralizmuson az együttélő hitek, világnézetek, életfelfogások, kultúrák szabad sokféleségét értjük. Nyitott társadalomban egyetlen vallás, egyetlen világnézet, életfelfogás, egyetlen kultúra sem törekedhet kizárólagosságra. Az autonómiáról szólva arra az alapvető jogunkra gondolunk, hogy magunk döntsük el, milyen meggyőződésekkel, milyen kulturális mintákkal azonosulunk, és milyen célok jegyében vezetjük életünket. A kritikai szellem elevensége pedig arra utal, hogy az egyén választási szabadsága nem relativizmuson és az észérvek elutasításán alapszik, hanem szakadatlan, gyakran éles vitával jár együtt. Nyitott társadalomban nincsenek tévedhetetlen tekintélyek, akik eldönthetnék helyettünk, hogy mi az igaz, a jó és a helyes. Minden nézetnek az érvek és ellenérvek összecsapásában kell helytállnia magáért. Minden nézetről kiderülhet, hogy téves." Nos, ha csupán ennyiről volna szó, a civilizált többség boldogan tapsolna a nyitott társadalom eszméjének. Ezek valójában demokratikus minimumok, melyeket minden EU tagország - köztük hazánk - szinte csont nélkül hoz. Magyarországot ugyan számos támadás éri azért is, mert az alkotmányba bekerült a keresztény jelző, ám aki - ebből kiindulva - magának a vallásszabadságnak a létét kérdőjelezi meg, az nem igen járhatott mifelénk.

 

Ahhoz, hogy nyitott társadalomról beszéljünk, nem elég csupán belső pluralizmusról beszélni. Elengedhetetlen, hogy az országhatárok is átjárhatók legyenek. Az Európai Unió négy alapelve, hogy az áruk, a szolgáltatások, a tőke és az emberek (úgy is, mint munkavállalók) szabadon mozoghatnak a tagországok között. E szabadságelveket sem kérdőjelezheti meg egyetlen állam sem, amely aláírta a csatlakozási szerződést. Mindez nem kizárólag gazdasági téren nyújt jelentős szabadságot, de alkalmas arra is, hogy számos történelmi sérelmet - lásd: Trianon - feledtessen, enyhítsen, gyógyítson.

 

Eddig a nyílt társadalom nem kért lehetetlent, az említettek dalolva teljesíthetők. Az első valódi törésvonal a nemzetállamok létével/megszüntetésével kezdődik. Muszáj kihangsúlyozni: az EU eddigi története során soha nem született olyan, a tagországok által egységesen elfogadott dokumentum, mely rögzítené, hogy az Európai Egyesült Államok megalkotása a cél. A független tagországok gazdasági együttműködésén alapuló, laza szövetség ugyanolyan legitim jövőkép. A nyitott társadalom eszméje ugyanakkor kifejezetten ellenzi a nemzetállamok létét. Karl Popper úgy tekintett ezekre, mint a folyamatosan újratermelődő, és akár világháborúvá dagadó nemzetközi konfliktusok potenciális forrására. 1945-ben, amikor a már említett, A nyitott társadalom és ellenségei című alapműve megjelent, mindez jogos aggály lehetett. Csakhogy azóta eltelt 75 év, és ma már aligha elképzelhető, hogy német fiatalok ezrei fegyvert ragadjanak, lemészárolandó a franciákat - vagy fordítva. A nagy európai nációk közti évszázados ellentétek már az 1970-es években is csupán vicc tárgyát képezték, ahogy a zseniális Waczak szálló epizódjaiban is láthattuk. Mindez azt vetíti előre, hogy a nagyon is indokolt békevágy önmagában már a legkevésbé sem teszi elengedhetetlenné a nemzetállamok felszámolását. Arról nem is beszélve, hogy a demokrácia és a sokszínűség sokkal inkább decentralizációt követel, mintsem központosítást. Amennyiben bármely nemzetállamban sérülnek a demokratikus szabadságjogok, vagy sűrűsödnek a szőrszálhasogató szabályzások, esetleg kellemetlenül magasra kúsznak az adóterhek, úgy az érintett polgárok lazán átköltözhetnek a határon túlra, egy számukra kedvezőbb gazdasági-társadalmi környezetet választva. Azonban egy Európai Egyesült Államok megalakulása esetén aligha adódik ilyen lehetőség. Ha a központi kormányzat pocsék, az poklot teremthet a teljes kontinensen. Amiben a túlnyomó többség biztosan egyetért, az az, hogy a politikusok a legkevésbé sem szentek, még a legjobb esetben is korruptak. Kis hazánk egyik fele meg van győződve róla, hogy Orbánék kizárólag saját zsebre dolgoznak, míg a másik fele biztos abban, hogy Hornék és Gyurcsányék tették ugyanezt. Miért gondoljuk, hogy egy egységes európai kormány makulátlanul tisztán működne?

  

Szabadelvűként sokáig nem értettem, hogy a balliberálisok miért oly elnézőek a kommunizmussal szemben, miközben mindennél jobban gyűlölik a nácizmust. (Az én szememben mindkettő egyformán utálatos.) A magyarázat a nyílt társadalom eszméjében keresendő. Míg a marxizmus internacionalista, addig a hitleri világ a törzsi eredetű, nemzeti, etnikai, vallási azonosságtudatra épít, s azt erősíti. Abszolút legitim, ha valakinek az előbbi közelebb áll az ízléséhez, a probléma csupán az, hogy - mindent egybevetve - ez egy huszadrangú szempont. A legfontosabb, hogy mindkét forma véres és kegyetlen diktatúrát jelent, azelőtt sosem látott méretű hullahegyekkel. Ha ennyi nem lenne elég: mindkét gazdasági modell működésképtelen. (Valójában nem sok eltérést találunk.) Amennyiben ezek után még bárki különbséget kíván tenni a kettő között, az pont olyan, mintha két mérges gomba közül azért találná az egyiket ártalmatlanabbnak, mert kecsesebb a formája, vagy tetszetősebb a színe.

 

nagyrassz2_2.jpg

 

A nyitott társadalom eszméje három alapértéket kimondottan elismer. Ezek: az európai kultúra védelme; a sokszínűség; valamint a béke megőrzése. Mindezeket azért lényeges kihangsúlyozni, hogy lássuk: amikor Soros szintet lép, s hitet tesz a muzulmánok tömeges bevándorlása mellett, valójában nem csupán az öreg kontinens polgárai és a józan ész ellen vét, de magával a nyílt társadalom eszméjével is szembemegy. Az iszlám nemhogy nem tiszteli az európai kultúrát és a sokszínűséget, de kifejezetten kizárólagosságra törekszik, s a terjeszkedést lényegesen előbbre sorolja, mint a békevágyat. Csupán összehasonlításképpen: Londontól Szófiáig több százezer kínai él a földrészen, szemmel láthatóan békésen és zavartalanul. Úgy tűnik: tökéletesen alkalmasak a nyitott társadalom megvalósítására; bár a legkevésbé sem asszimilálódnak, ugyanakkor szokásaikat, hitüket, életvitelüket sem kívánják az európai őslakosságra erőltetni. Egyértelműen látszik, hogy a tömeges bevándorlás ellenzőit nem rasszista rugók mozgatják. Ha így lenne, úgy a kínaiakkal szemben sokkal erősebb idegenkedést kéne éreznünk, mint az arab származásúak kapcsán, tekintve, hogy utóbbiak közelibb rokonaink: ugyanazon nagyrassz tagjai. Ami pedig Sorsos Györgyöt illeti, kifejezetten érdekes, hogy A nyílt társadalom védelmében c. könyvében egyetlen árva szót sem szól arról, hogy mi az elképzelése az iszlámmal kapcsolatban.

 

A puding próbája az evés. A társadalomfilozófiai koncepciók próbája maga a történelem. A nyitott társadalom kapcsán az utóbbi 150 esztendő három komolyabb tesztpályát is felépített. Az első regionális integrációs kísérlet az Osztrák-Magyar Monarchia, mely Karl Popper elképzeléseire is meghatározó módon hatott. A fene se tudja, hová fejlődhetett volna, ha nincs az első világháború, s nincs a nagyhatalmak kérlelhetetlen elhatározása, hogy felrobbantsák és darabora szaggassák. Tudjuk persze, hogy a tucatnyi nemzetiség egy államon belüli együttélése korántsem volt maradéktalanul harmonikus - talán akkortájt még nem jött el az az idő, amikor ez gond, gőg és gáncs nélkül megvalósítható. A második kísérletnek az Amerikai Egyesült Államokat tekinthetjük, melyet évtizedeken keresztül etnikai-kulturális olvasztótégelynek neveztek. Ma már alig hallani ezt a kifejezést; az idő azt látszik igazolni, hogy az elmélet nemigen működik. Nincs élő ember, aki 2020-ban az USÁ-t a béke földjének, a különböző népcsoportok idilli együttélésének helyszíneként látná. És végül itt az öreg kontinens, ahová szintén nem 2015-ben kezdtek szállingózni az első bevándorlók. Nyugat-Európa immáron 75 éve küzd e problémával, szép lassan feladva reményeit az új betelepülők asszimilációját, majd integrációját illetően. Így állunk jelenleg: háromból három bukta.

 

Ami azt illeti, a magam részéről egyáltalán nem vagyok a nyílt társadalom ellen. Amennyiben ez azt jelenti, hogy mindenki azt gondol, azt mond, azt tesz és azt árul, amit csak szeretne, miközben tiszteletben tartja a másik ilyetén szabadságát - számomra ez a tökéletes földi mennyország. Egy ilyen világban nincs jelentősége a bőrszínnek, a vallásnak, az eltérő kultúrának és szokásoknak. Kár, hogy eleddig még egyetlen állam, vagy államszövetség sem nőtt fel ahhoz a feladathoz, hogy a békét és a közrendet ilyen környezetben is maradéktalanul biztosítsa. Pedig ez volna az alapfeltétel.

A bejegyzés trackback címe:

https://teveszmek.blog.hu/api/trackback/id/tr9216179452

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

szemet 2020.08.31. 10:42:12

"Az iszlám...kifejezetten kizárólagosságra törekszik"

Ezt (mármint az általános próblémát nem a konkrétat) Popper pont tárgyalja és álláspontot is kialakít róla:

"Karl Popper described it as the seemingly paradoxical idea that, "In order to maintain a tolerant society, the society must be intolerant of intolerance." Popper expands upon this, writing, “I do not imply for instance, that we should always suppress the utterance of intolerant philosophies; as long as we can counter them by rational argument and keep them in check by public opinion, suppression would be most unwise. But we should claim the right to suppress them if necessary even by force...”

en.wikipedia.org/wiki/Paradox_of_tolerance

G. Nagy László 2020.08.31. 10:54:14

@szemet: Abszolút egyetértek Popperrel. Ez az elmélet. De mit mond a gyakorlat?

1. Sikerült európai rendet teremteni a nyugati nagyvárosok no-go zónáiban?

2. Van értelme szándékosan arra játszani, hogy ezek az álom-társadalmak minél nehezebben szülessenek meg? (Már egy etnikailag homogén közösségben sem könnyű nyitott társadalmat teremteni. Miért nehezítjük a dolgunkat azzal, hogy tömegesen befogadjuk azokat, akikről pontosan tudjuk, hogy ellendrukkerek?)

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2020.08.31. 14:06:15

a haladárok kiserletezgetései milliók hulláját hagyták hátra.

baromira unalmas ez már. mindig lesz egy uj -izmus, pár jól megirt elmélet amiert lehet lelkesedni, es irtani azt aki nem ert egyet.

es igen, a náci is szocialista munkáspárt volt. csakszólok.

qwertzu 2020.08.31. 14:38:39

" Az Európai Unió négy alapelve, hogy az áruk, a szolgáltatások, a tőke és az emberek (úgy is, mint munkavállalók) szabadon mozoghatnak a tagországok között. "

Ühm, nem. A munkaerő áramolhat szabadon. Lásd a kelet európai romák deportálása nyugatról vissza a feladónak.

midnight coder 2020.08.31. 14:52:34

Ez a sokszínűség és nemzetállamokból álló EU remekül hangzik, a gyakorlatban azonban úgy néz ki, hogy van a "szegényház" azaz a keleti végek, és vannak a gazdag régi nyugati országok, akik a gazdasági fölényükkel szépen elszívják az értékes munkaerőt, a fiatalokat ebből a régióból. A másik probléma, a sokféle nemzeti nyelv, ami azt eredményezi, hogy az EU átlagpolgár a fél életét tanulással töltheti, és így is lesznek kommunikációs problémái lesznek, míg az amcsik csak nevetnek a problémán.

midnight coder 2020.08.31. 14:54:42

Annyi előnye elvben meglehetne a nemzetállamok Európájának, hogy ha a magállamok Mad Maxot csinálnak magukból a nyitott társadalom túltolásával, a polgároknak még mindig lenne hová menekülni. Ha a nyugati balfékek nem erőszakolnák rá minden országra a hülyeségüket.

BiG74 Bodri 2020.08.31. 15:22:07

Nem vagyok egy nagy USA szakértő, de zavart érzek az erőben.
Pláne, ha az idilli jelző komoly akart lenni. Az usa jelenlegi állapota 2020- ban miért rosszabb, mint más időkben?
Az usa világhatalom lett, az Osztrák-Magyar Monarchia nem. A monarchia tömbökben élő nemzetiségek feletti birodalom volt kiemelt nációk vezetésével, az usa egy nyitott társadalom, melyben a náció nem számított, ha maga a személy túllépett rajta. Szerintem óriási különbség. A feketék nem afróamerikai köztársaságot akartak, hanem azonos jogokat.
Az iszlám önmagában egy vallás, a gond az, hogy iszlám fundamentumait iszonyatos méretű tanulatlan, elmaradott tömegek adják, akik elszigetelt tömegekben telepednek le, és a könnyű asszimiláció mentes utat választják. Ennek a negatívumaihoz nem kell még vallás se, gondoljunk csak a magyar cigányságra.
Ráadásul ahogy megütötte a fülemet az usa nem idilli, úgy zavar az is, hogy a nyitott társadalom, mint pozitív gondolatot degradálják azzal az egyáltalán nem azonos ténnyel, amikor a nyitott társadalmat nem értő, sőt azt esetleg elutasító emberek százezrei menekülnek egy jobb élet, vagy csak élet reményében ezekbe a társadalmakba.
Hozzáértő emberek pedig leszűrik a tanulságot, a nyitott társadalom utópia, szar, életképtelen.

2020.08.31. 15:54:13

"amikor Soros szintet lép, s hitet tesz a muzulmánok tömeges bevándorlása mellett, valójában nem csupán az öreg kontinens polgárai és a józan ész ellen vét, de magával a nyílt társadalom eszméjével is szembemegy"

Erre tudsz valami nem narancskommunista forrást?

Egyébként érdekes érvelés, hogy épp abban látod az Európai Egyesült Államok potenciális problémáit, hogy az esetben nincs lehetőséged egy zsarnok tagállamból a másikba átköltöznöd, már ha a központi hatalom válik zsarnokká. Megfelelő fékekkel, ellensúlyokkal, akár tagállami szintű biztosítékokkal ez elkerülhető, lásd az USA-ban Trump hatalma is igencsak messze van a korlátlantól, mert jól működnek a demokratikus intézményrendszerek.

A másik, hogy miből gondolod, hogy az USA-ban megbukott volna a különféle népcsoportok együttélése? Mert én nem így látom, szerintem amik ott vannak balhék, azok épp hogy attól számítanak hírnek, mert mára sokkal érzékenyebbé váltunk az ilyen hírekre. Ahol a kisebbségek jogainak a sárba tiprása az általános, ott ennyi nem lenne hír. Az USA igenis sikeresnek számít ezen a téren, csak nyilván még így is akadnak konfliktusok. Ugyanígy pl. Németországban a törökök társadalmi integrálása sem sikeredett rosszul. A történelemben ezekhez képest szinte csak rosszabb példák vannak, a teljes integráció meg soha sehol nem volt gyorsabb több száz évnél, kivéve ha nagyon kis létszámban és szétszórtan integrálódtak más etnikumú emberek, csak ez esetben nem beszélhetünk csoportról.

Olyan meg továbbra sincs, hogy balliberális, ez annak a bizonyítéka, hogy továbbra sem vagy tisztában a baloldali és a liberális szavak értelmével, csak a narancskommunsita propagandát mondod vissza.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2020.08.31. 15:58:23

@midnight coder: "...A másik probléma, a sokféle nemzeti nyelv, ami azt eredményezi, hogy az EU átlagpolgár a fél életét tanulással töltheti, és így is lesznek kommunikációs problémái lesznek, míg az amcsik csak nevetnek a problémán..."

Ez egy tévedés, ebből egy szó sem igaz.

A spanyol anyanyelvűek térhódítása az USA-ban a politikai ütközőzónák és kampánytémák egyik állandó része. Társadalomfilozófusok és szociológusok naponta folyamatosan közölnek tanulmányokat erről, és mindehhez társul az angol anyanyelvűek által beszélt angol elkorcsosulása. Vannak ott élő rokonaim/ismerőseim kézközelből tudom igazolni: vannak államok, ahol a bevándorló spanyolok már nem is akarnak megtanulni angolul, és az angol anyanyelvűeknél az első számú tanult idegen nyelv a spanyol...részben azért, hogy legalább a a saját takarítónőjével tudjon kommunikálni az illető. Ez utóbbi persze vicc volt, de valójában nem annyira.

index.hu/kulfold/2015/06/30/az_usa_a_masodik_legnagyobb_spanyolajku_orszag/

2020.08.31. 16:06:30

Az USA egyébként eleve előnyben volt az EU-hoz képest az államok integrációja terén, mivel az népcsoportok csak nagyon az elején kötődtek a népcsoportokhoz, de még akkor sem teljesen (voltak pl. protestáns, illetve katolikus államok). Később már semmi ilyen nem volt, az amerikai olaszok, írek, németek, magyarok, stb., stb. legfeljebb a nagyvárosokon belül alkottak csoportosulást, de az is egyre kevésbé volt jellemző, ahogy a fehérek, feketék, latinók sem államhatárok szerint oszlanak el.

Pont emiatt azt gondolom, hogy a nemzetállamokat nem valami adminisztratív hatalmi elhatározás fogja visszaszorítani vagy akár megszűntetni Európában, hanem épp a teljesen szabad belső népességáramlás. Nyilván szélsőséges és kicsi példa, de Luxembourgnak már csak épp fele luxembourgi, a második legnagyobb nemzeti kisebbség a portugál 18%-al. Ja, és mellesleg IT szektorban gyakran írogatnak recruiterek ottani munkalehetőséget hirdetve. Namost ha az etnikai határok eltávolodnak az országhatároktól, akkor azzal idővel lőttek a nemzetállamoknak. Az nem nemzetállam, hogy az egyikben újkommunista Orbán rendszer van, a másikban demokrácia, a harmadikban meg fasiszta féldiktatúra, de közben egyikben sincs 50% aránya az őslakos nemzetnek. Ha pedig így alakul, akkor idővel az adminisztráció is a valósághoz igazodik. Az államok jogköre pedig nem nemzeti alapon fog eldőlni, hanem olyan elvek alapján, amit te is említettél, hogy legyen alternatíva, ha valahol valakinek nem tetszik valami.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2020.08.31. 16:13:08

@Zabalint: "A másik, hogy miből gondolod, hogy az USA-ban megbukott volna a különféle népcsoportok együttélése? Mert én nem így látom, szerintem amik ott vannak balhék, azok épp hogy attól számítanak hírnek, mert mára sokkal érzékenyebbé váltunk az ilyen hírekre."

Gondolom ez valami vicc volt.

zordidok.blog.hu/2020/07/22/i_have_a_nightmare

Nem bíztatlak az elolvasására -időigényes- pusztán jelzem: mostanra nyílt beszédtéma lett a teljes politikai spektrumban, hogy az USA-ban polgárháborúra rendezkednek be vagy valahol már egyértelműen annak nevezik, és a felgyülemlett feszültség (etnikai, vallási, politikai, gazdasági...covid) nem orvosolható. Úgy nagyjából 300 linket tudnék erre adni, egész gyűjteményem van ugyanis belőle, és csak azért használtam fel belőle néhányat, mert így is elég tldr posztokat írok...mert ilyeneket akarok. Mostanra nem arról szól a történet, hogy mi lesz, hanem arról, hogy ami van, az hogyan és miképpen fog véget érni.

War. Civil war. Ez a valóság.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2020.08.31. 16:31:54

@Zabalint: "...Pont emiatt azt gondolom, hogy a nemzetállamokat nem valami adminisztratív hatalmi elhatározás fogja visszaszorítani vagy akár megszűntetni Európában, hanem épp a teljesen szabad belső népességáramlás..."

Elképzelhetőnek tartom, hogy ehhez a szabad belső népességáramláshoz azért akár a magállamoknak, akár az "új" tagállamoknak is lesz egy-két szavuk: eddig is így volt.

Vagy ravasz adminisztratív eszközökkel lassították/nehezítették a letelepedést, vagy újrafordult a kerék...Brexit. Nem minden országban verik a seggüket a földhöz az örömtől, hogy az EU alapelveinek hála..khm...ööö...olyan szociokulturális kihívásokkal küszködő néprétegek özönlik el a nyugati /magállami városokat, akiknek a csoportjai aztán esetleg közegészségügyi és bűnözési konfliktushelyzetek melegágyaivá válnak. De még a normális/társadalmilag hasznos -tehát kulturálisan könnyen beilleszkedő és felkészültsége által akár komoly gazdasági hasznot termelő, vagy éppen idénymunkákban is nélkülözhetetlen- belső népvándorlás esetében is állandóak a konfliktusok a befogadó ország polgáraival. (elveszik a munkát, lásd lengyel vízvezetékszerelő és társai)

BiG74 Bodri 2020.08.31. 16:41:37

@zord íjász:
"Brexit. Nem minden országban verik a seggüket a földhöz az örömtől, hogy az EU alapelveinek hála..khm...ööö...olyan ...."
Furcsa, hogy a brexitet így aposztrofálod, a brit nemzetközösségen belüli echte britek nehezményezték a Kelet-Európaiak munkavállalását, betelepülését.

G. Nagy László 2020.08.31. 16:45:08

@zord íjász: @Zabalint:

"Gondolom, ez valami vicc volt. War. Civil war. Ez a valóság."

Ugyanígy látom.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2020.08.31. 16:46:15

@BiG74 Bodri: Ez így van. És echte britek kezdeményezték a Brexitet is. Meg a nem echték is nyilván, akik pl. konkurenciát láttak a Kelet-Európaiakban. De gyaníthatóan ez utóbbiak, a Nem Echték voltak a kevesebben.

G. Nagy László 2020.08.31. 16:51:25

@BiG74 Bodri:

"Az usa jelenlegi állapota 2020- ban miért rosszabb, mint más időkben?"

Azért, mert kiborult a bili. Sokáig azt hitték: ők a világ gazdasági motorja. Aztán Kína ellépett mellettük. Mindeddig azt hitték, övék a világ leggazdagabb országa. Mára világossá vált: az államadósság nagyobb, mint a nemzeti vagyon. Azt is hitték továbbá, hogy az olvasztótégely-elmélet - úgy-ahogy - működik. Mára világossá vált: két perc alatt egymás ellen lehet fordítani az USA polgárait. Kurva szar lehet rádöbbenni, hogy hazugságban éltek.

megamovieboy · http://europeanphalanx.blog.hu/ 2020.08.31. 17:01:35

Valaki aknamunkába kezdett a blog.hu szerkesztői közül, vagy már most próbálnak Orbán kedvében járni, hogy egy ilyen írás kikerülhetett a főoldalra. :D

G. Nagy László 2020.08.31. 17:07:23

@megamovieboy: Magam is meglepődtem, de nem ez az első eset. Tettek már ki ennél meredekebbet is. Ráadásul - hitem szerint - kifejezetten középutas vagyok, nemde?

megamovieboy · http://europeanphalanx.blog.hu/ 2020.08.31. 17:12:31

@BiG74 Bodri: Az iszlámnál nem a tanulatlan tömegek, vagy a fundamentalizmus a fő probléma, mert ezek mindenfele vannak, hanem maga az eredeti tanítások, melyek egy Allah nevében létező birodalom megteremtését tekintik a fő célnak, melyet egy ember irányít korlátok nélkül. Ez egy teljesen antidemokratikus, antiliberális, sőt antiszekuláris állam lenne, mely ráadásul még a rabszolgaságot is elfogadja. Az IS nem egy elhajlás volt, hanem maga a Mohamed által megálmodott életforma. Ezért fogadták örömmel az IS fegyvereseit a szunniták Szíriában, Irakban és ezért szavaztak Egyiptomban az Iszlám Testvériségre.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2020.08.31. 17:17:44

@megamovieboy: Az Index és a Blog.hu ugyan valóban két önálló szerkesztőség és nincs egymáshoz közük(kb. annyira nincs és annyira önálló, mint amennyire egy hajón két önálló, külön hajó a hajóorr és a hajótat), de valójában mától már nincs jelentősége annak, hogy mi kerül ki a blogketrecbe...az általad felvetett politikai szempontok okán. A cikkek javarészét már nem egy újságíró neve jelöli az Indexen, mint egy hónappal ezelőtt/mint "régen", hanem Index név alatt íródnak egy ideje, és mától vége a partinak, örülhetsz, kattingass egy kicsit, látni fogod.

444.hu/2020/08/31/a-titanic-halalra-keszulo-zeneszeinek-dalaval-bucsuztak-utolso-posztjukban-az-indexesek

megamovieboy · http://europeanphalanx.blog.hu/ 2020.08.31. 17:25:14

@G. Nagy László: A középutasság elhajlás a radikális élcsapat tiszta irányvonalától, így ellenségnek minősül. :D
Általában ugyanazokat rakják ki, akik ugyanarról ugyanazt írják, csak más megfogalmazással. És jellemző rájuk az ellenvélemények kitiltása.

megamovieboy · http://europeanphalanx.blog.hu/ 2020.08.31. 17:32:41

@zord íjász: A rovatok lassan jobbak voltak, mint maga a híres index. Hiába tekintenek magukra nagy valakikként, az elmúlt 3-4 egyre laposabbra sikeredett. Talán a migránsválság álságos kommunikációja megadta a kegyelemdöfést és azóta csak az agónia zajlik. Voltaképpen a Titanic hasonlat egész jó, viszont ők saját magukat süllyesztették el. Majd kiderül, a tömegtehetetlenség kinek fog segíteni, a tulajdonosnak, vagy a szerkesztőségnek. Én döntetlent saccolok., azaz nem lesz már fényes hajó az indexből és a távozókból sem. Egy korszak véget ért.

Glokta 2020.08.31. 17:34:50

@Zabalint: "A másik, hogy miből gondolod, hogy az USA-ban megbukott volna a különféle népcsoportok együttélése? Mert én nem így látom, szerintem amik ott vannak balhék, azok épp hogy attól számítanak hírnek, mert mára sokkal érzékenyebbé váltunk az ilyen hírekre."
Ha ezt egy évvel ezelőtt mondtad volna, talán igazat adtam volna neked, bár ha éltél valaha Amerikában, akkor érezhetted az (elfojtott) feszültséget.

Viszont azóta - jórészben persze a COVID-nak és a járvány okozta munkanélküliségnek köszönhetően - ez a feszültség felszínre tört és tényleg polgárháború közeli állapotba került az USA.
Minden alkalommal, amikor egy feketét lelő egy rendőr - mindegy, hogy jogosan vagy jogtalanul - hatalmas tüntetések következnek és a lynch mob tör-zúz, mostanra pedig már megjelent a fehér nacionalista reakció is.
A bűnelkövetési ráták az egekben, az elégedetlenség új csúcsokat ostromol, Trump alkalmatlan a helyzet kezelésére, és Biden sem próbálja meg csitítani a tüntetőket - de a legrosszabb az, hogy valószínűleg nem is tudná.
Az amerikai sajtó szinte teljesen kettészakadt: a balos-liberális fele relativizálja és mentegeti a (szélső)balos rioterek által elkövetett bűncselekményeket, rablásokat, a trumpista oldal pedig szót sem ejt az elnök járványkezelésben mutatott felelőtlenségéről és alkalmatlanságáról.

BiG74 Bodri 2020.08.31. 17:34:56

@G. Nagy László:
Mint mondottam nem vagyok egy usa szaktekintély, csak véleményem van.
Szerintem az usa nem olyan egyszerű képlet, mint ahogy levezette fentebb.
Az usa jelenleg is világgazdasági tényező, nem lépett el mellette még senki. Biztos könnyebb átugorni, mint megkerülni. A világ változik, igen. Az usa adóssága pedig pont olyan mértékű, hogy jobban aggaszthatja azokat akik adták, mint azt aki felvette.
Aztán a másik, a belső ellentétek. Azok mindig is voltak. Mindig levezették a feszkót, és mindig erősebben jöttek ki belőlük. Amit innen nacionalista nemzetállamosdiból szerintem nehéz megérteni, hogy ezektől a usa nem omlik össze, nem lesz gyengébb. Megszenvedik? Meg! De nem egy merev és gyenge államról beszélünk, hanem egy olyanról, igen, melynek a fundamentumai erősek. Alakulni fog. Hogy mit hittek, az egy dolog, hogy mik a tények az pedig egy másik.
Szerintem ezt a fajta idiótizmust, mely kezd elharapózni a világban, trump, illiberálisok, ballibsizések közepette pont a usa fogja a leggyorsabban kidolgozni magából. Évtizedek jóléte kitermelte azt a szennyet, mely jelenleg abban éli ki magát, hogy mindent megkérdőjelez, konzervatív fundamentalizmust éltet, és évszázadokat lépne vissza az emberi történelemben, miközben gátlástalan tolvajokkal, és képzetlen élhetném világfiakkal tölti fel soraikat, és valójában egy baszós kardozós film szintjén élik életüket.

BiG74 Bodri 2020.08.31. 17:46:23

@megamovieboy:
Szerintem ez is tévedés. Az iszlám pont úgy megzabolázható, mint a kereszténység. Muzulmánok százmilliói élnek békében. Az IS valójában egy elég kicsi, hatalomból kiszorult csoport agresszív visszatérése volt a hatalomba, melynek az alapja pont az volt, hogy muzulmánokat saját vallásukkal csapták be. Mire felébredtek volna addigra, viszont az agresszió már felülkerekedett.
Az iszlám jelenlegi hatalma a területén található tudatlan, igénytelen képzetlen milliók felett és miatt áll. Egy állam többségben lévő vallásos lakói kire szavaznának, ha nem a vallást lobogtató vezetőkre? Azért mert világhatalmat akarnak? Ali a sikátorból? Vagy azért mert a vallási elfogultsága miatt nem is mer másra gondolni? Nevetséges. Valakiknek jól jön a hatalomhoz az iszlám, valakiknek meg a kereszténység.

G. Nagy László 2020.08.31. 17:55:35

@BiG74 Bodri:

"Valakiknek jól jön a hatalomhoz az iszlám, valakiknek meg a kereszténység."

Igen, de fentebb már megfogalmazásra került két markáns különbség. 1. A kereszténység megszűnt harcosan térítő vallás lenni. 2. A keresztény hívek jellemzően magasabb tudati szinten állnak, mint a muszlimok, sokkal kevésbé fanatizálhatók. Nagyon nem mindegy.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2020.08.31. 18:21:45

@BiG74 Bodri: ha a korant szo szerint kell érteni, es aszerint élni, akkor nem tudom miben remenykedsz haver. Lehetsz adofizeto, vagy rabszolga kafir, vagy eppen beterhetsz...esetleg.

BiG74 Bodri 2020.08.31. 18:25:16

@G. Nagy László:
A kereszténység nem szűnt meg harcosan térítő vallás lenni. A keresztény államok fejlődése elért egy szintet, melybe a vallásosság ezen szintjei nem fértek bele. Sőt a vallás az egyén magánügyi szintjére lett "süllyesztve". Megjegyzem azért is érdekes kereszténységről így beszélni, mikor vagy negyven féle keresztény felekezet létezik. Az állam és az egyház szétválasztása feleslegessé tette a hit nevében történő erőszakos einstandolásokat. A vezető keresztény alakulat a katolikus egyház, a mai napig térítene tűzzel-vassal.
Ez meg piszkosul vicces, hogy a keresztény hívek magasabb tudati szinten állnak, mint egy muszlim, kevésbé fanatizálhatóak.
Ez eleve két független állítás összevonása.
Nem a keresztény hívek állnak magasabb tudati szinten, csak 100 %-uk szekuláris államban nevelkedett. Sőt nagy többségük életszínvonala klasszisokkal veri az átlag muszlimét. Úgyhogy egyrészt nem éri atrocitás, ha nem úgy vallásoskodik, ahogy azt adott vezető elgondolja, másrészt sokkal több információ, vélemény és gondolat birtokában lehet szabadon választottan keresztény. Ráadásul, sok muszlim az eredeti tanításokat sem ismeri, ez tény. És itt írástudatlanok minimum tízmillióiról beszélhetünk.
A fanatizálás pedig nem vallás, hanem egyén és helyzet függő. Ez a másik. A fanatizmus amúgy sem tömegek jellemzője.
Tévedés ne essék, az iszlám jelenlegi interpretációját én is abszolút az életformámmal ellentétesnek és károsnak ítélem meg. A fentiek miatt pedig károsnak gondolom ilyen tömegek beáramlását az európai területekre. De ez nem konkrétan az iszlámnak tudom be, mintahogy a bennszülöttek és boszorkány gyanús elemek megégetését sem a Krisztusi tanoknak és az azokat elfogadóknak.

BiG74 Bodri 2020.08.31. 18:26:32

@FILTOL:
A bibliát szó szerint kell érteni?

G. Nagy László 2020.08.31. 18:29:20

@BiG74 Bodri:

"Ez meg piszkosul vicces, hogy a keresztény hívek magasabb tudati szinten állnak, mint egy muszlim"

Itt a válasz, hogy miért állnak magasabb tudati szinten:

"100 %-uk szekuláris államban nevelkedett. Sőt nagy többségük életszínvonala klasszisokkal veri az átlag muszlimét. Úgyhogy egyrészt nem éri atrocitás, ha nem úgy vallásoskodik, ahogy azt adott vezető elgondolja, másrészt sokkal több információ, vélemény és gondolat birtokában lehet szabadon választottan keresztény. Ráadásul, sok muszlim az eredeti tanításokat sem ismeri, ez tény. És itt írástudatlanok minimum tízmillióiról beszélhetünk."

G. Nagy László 2020.08.31. 18:37:23

@BiG74 Bodri:

"A fentiek miatt pedig károsnak gondolom ilyen tömegek beáramlását az európai területekre. De ez nem konkrétan az iszlámnak tudom be, mintahogy a bennszülöttek és boszorkány gyanús elemek megégetését sem a Krisztusi tanoknak és az azokat elfogadóknak."

Óriási a különbség. A kereszténység kétezer éve megy szembe Jézus tanításával, hol durván, hol maszatolva. Mohamedet - aki egy szimpla rablóvezér volt - nehéz volna egy lapon említeni Jézussal, vagy akár Buddhával. Az erőszak - szemben a jézusi tanítással - az iszlám alaptulajdonsága, veleje, esszenciája. Olyan, mintha azt mondanánk: a nácik rémtetteit nem a hitleri ideológiának tudjuk be, hanem puszta elhajlásnak...

megamovieboy · http://europeanphalanx.blog.hu/ 2020.08.31. 18:39:24

@BiG74 Bodri: Keresztény, demokratikus nézőpontból elméletben igazad van. De éppen a példákat amiket felhoztam bizonyítják, hogy itt tízmilliók csont nélkül álltak egy vallási birodalom mellé. Ali a sikátorból nem tud tenni semmit a rendszer ellen, beállhat hitharcosnak, vagy lehet prédikátor. Nekik a vallás az első és a vallás megmond mindent, hogy mennyivel kevesebb joguk van a nőknek, mivel kell büntetni a homoszexualitást stb. és mindezeknél Istenre hivatkoznak. A Bibliában nagyon ritka, hogy közvetlenül Istenre hivatkozzanak, míg a Koránt Allah diktálta személyesen.

BiG74 Bodri 2020.08.31. 18:54:27

@G. Nagy László:
Á, értem, hogyan gondoltad a tudat szintet. Igy van! Amit én mulatságosnak tartok, hogy ezt a tudati szintet nem a keresztény vallás érte el. Pont, hogy a vallás keretek közé szorítása révén érhette el. Agyilag egy keresztény pont ugyanaz, mint egy muszlim.

Szóval az iszlám ilyen. Akkor milyen az izraelita?
Mohamed amit és ahogyan tett, azt a körülmények magyarázzák. És igen sok vallásalapító volt a történelemben, nem mindegyik nőtte így ki magát. Miért, arrafelé ennyi rabló van? Esetleg Mohamed azért valahol akkor jó válaszokat is adott. Fennmaradt.
Hitleri ideológia pedig nem hitleré volt, csak ő tette igen híressé az emberiség egy igen aljas tulajdonságát.

G. Nagy László 2020.08.31. 18:56:49

@BiG74 Bodri:

"ezt a tudati szintet nem a keresztény vallás érte el. Pont, hogy a vallás keretek közé szorítása révén érhette el."

Abszolút egyetértek.

BiG74 Bodri 2020.08.31. 19:12:08

@megamovieboy:
Az iszlám állam esetében bebizonyosodott, hogy soha nem álltak tömegek mellettük. Egy hatalmi vákuumban támadtak, és vérrel terrorral tartották fent a pozíciójukat. Jellemző, hogy más iszlám hitű csoportok is harcoltak ellenük. Mondjuk speciel, ez se nagy ügy, mert vallásosan is gyilkolják egymást, mint anno a keresztények, de hát 500 év késésben vannak.

megamovieboy · http://europeanphalanx.blog.hu/ 2020.09.01. 10:23:40

@BiG74 Bodri: Ezt nem tudom honnan veszed. A lakosság vidáman élt az Iszlám Állam uralma alatt és csak akkor kezdett menekülni, mikor az oroszok bombázták őket.
Persze, hogy harcolnak iszlamista csoportok ellen, mert Ali a sikátorból szervezi őket és hatalmat akar, amihez az iszlám vallás tökéletes segítség, hiszen Mohamed, aki ugyanezt csinálta, azzal legitimálta tetteit.
Ezt 600-700 év elmaradottságot meg azért nem fogadom el, mert addigra már ott volt előttük jó példának a kereszténység Jézus tanításaival. Erre Mohamed még a nők jogait is elvette, ami pedig alap volt arrafelé. Tehát egy adott szintről szándékosan léptek vissza.
Ezért nem lehet megreformálni, mert amikor eltér az eredetitől, egyből lesznek önjelöltek, akik harcot hirdetnek az eredeti iszlámért és az abba belenevelt tömegek a pártjukra állnak.
Ahol mérsékelt az iszlám, ott diktatúra van, azzal tudják elnyomni a fundamentalistákat. Persze van különbség az arabok, türkök és indonézek között, de nagyjából ez a helyzet.

2020.09.01. 11:27:23

@zord íjász:
Szerintem te viccelsz. Semmiféle polgárháború nincs és nem is lesz, egyes csoportok hőbörögnek egymással, és még csak nem is etnikai alapon szerveződnek. Ha 2020-ban lennénk, hanem 1950-ben, az az eset, ami kirobbantotta az egészet, nem is lépi át az ingerküszöböt.

2020.09.01. 11:29:54

@zord íjász:
"Elképzelhetőnek tartom, hogy ehhez a szabad belső népességáramláshoz azért akár a magállamoknak, akár az "új" tagállamoknak is lesz egy-két szavuk: eddig is így volt."

Csak ahhoz már késő, hiszen elfogadták a szabad munkaerőáramlás elvét, ha innen visszakoznak, az beláthatatlan következményekkel járna, és durván lesűlyesztené az EU-t. Egyszerűen a világgazdasági versenyben csak így versenyképes az EU.

Amit a britek megtehettek, azt pedig nem tehetik meg a britek vagy a franciák, a kelet-európai országok meg annyira sem.

2020.09.01. 11:32:07

@G. Nagy László:
Mennyi is Kína lakossága? Mert a Kína ellépett mellettük azt jelenti, hogy Kína egy főre eső GDP-je még most is töredéke az USA-énak, és egy globalizált világban ez törvényszerű, hogy ez a különbség csökkenjen, ahogy csökkent is az elmúlt 20-30 évben.

G. Nagy László 2020.09.01. 15:27:50

@megamovieboy: @BiG74 Bodri:

"Ezt 600-700 év elmaradottságot meg azért nem fogadom el, mert addigra már ott volt előttük jó példának a kereszténység Jézus tanításaival. Erre Mohamed még a nők jogait is elvette, ami pedig alap volt arrafelé."

Arról nem is beszélve, hogy a középkorban nem volt szégyen a tájékozatlanság. A tudomány gyenge lábakon állt., nem volt internet, s a fasorban sem volt olyan kultúra, amely a keresztény Európa előtt járt volna. Az iszlám tömegeknek - elvileg - egy-két generáció elég lehetne a teljes felzárkózáshoz.

(Csak zárójelben jegyzem meg, Jézus volt az, aki a nőket is egyenrangúnak kiáltotta ki. Egészen addig pont ugyanúgy elnyomták őket, mint a későbbi iszlám világban.)

"Ahol mérsékelt az iszlám, ott diktatúra van, azzal tudják elnyomni a fundamentalistákat. Persze van különbség az arabok, türkök és indonézek között, de nagyjából ez a helyzet. "

Pontosan.

BiG74 Bodri 2020.09.01. 15:41:38

@megamovieboy:
Onnan veszem, hogy sokan foglalkoztak az iszlám államtól visszavett területek maradék lakosságával.
Semmi vidámat nem tapasztaltam. A lakosság láthatóan megszenvedte a vérgőzős diktatúrát. Mégcsak nem is nagyon élt, de tenni természetesen semmit sem tudott.
Az, hogy volt a kereszténység érthetetlen felvetés. Ezzel az erővel lehetett volna a Buddhizmust is említeni.
Mohamed egy vallás alapítója. Mohamed egy adott környezetben olyan válaszokat, olyan rendszert tudott kidolgozni, melyek ott és akkor összetartottak és sikeressé tettek egy közösséget . Ezért volt maradandó. Továbbá, ha már kereszténység, meg előzmények. Mohamed sikeresen ötvözte a régi kabalisztikus vallási elemeket a keresztény és zsidó hitvilággal. Nem a semmiből jött és évszázadokon keresztül fennmaradt, terjedt.
És de, elmaradásban van. Mindaddig amíg az iszlám független, erős államot tudott alakítani, az akkorra datálódik, amikor az agresszió nem csak az iszlám védjegye volt. Amikor más területeken a haladás a vallást vissza tudta szorítani, addigra az iszlám területei nagyjából szétcincálva, feldarabolva vegetáltak.
De ha Törökországot nézem, akkor is látható, hogy az iszlám is tudott a magánember magánügye lenni, kiszállva az államirányítási apparátusból. A jelenlegi visszarendeződés is azért veszélyes, mert erdogán pont olyan illibant, mint orbán. Nem tudja, hogy a személyes hatalmáért cserébe hova löki éppen az országát.
Úgyhogy közvetve az iszlám, mint vallás nem gond. A gond azokkal van, akik a vallást a hatalom eszközének tekintik, buta, tanulatlan, vagy csak lelkileg gyenge emberek tömegeit akarják irányítani általa. Az iszlám ebben élen tud járni, mert ezek a milliók rendelkezésére állnak. De ilyen restaurációt szeretne orbán is, amennyiben jogot formálhat vallási vezetők irányítására. Ilyet visz végbe erdogán is.
Érdekes, hogy míg a keresztény sőt az iszlám is igen demokratikus jegyeket mutat, addig a megvalósításuk, mindig diktatórikus.

BiG74 Bodri 2020.09.01. 15:44:44

@G. Nagy László:
Elvileg egy-két generáció elég volna?
Mennyire érzed az elvileg kifejezést gyengének?
Ismered a viccet az elvileg és a gyakorlatilag közötti különbségről?

Almandin 2020.09.01. 16:54:07

@zord íjász: Nekem is az a benyomásom, hogy az USA a polgárháború szélén áll. Az etnikai feszültségek végigkísérték Amerika történelmét , nem véletlenül. Eleve ott az indiánokon kívül mindenki bevándorló. Az indiánok körében nagy mészárlást rendeztek, akiknek meghagyták az életét, azokat másodrendű állampolgárokként kezelték. A bevándorló népcsoportok egymással is rivalizálnak évszázadok óta. Ehhez társult a feketék kényszerbevándoroltatása rabszolgatartás céljából. A rabszolgafelszabadításkor a feketéket szélnek eresztették egy fitying nélkül, ami hatalmas szegénységi hátrányhoz vezetett, amiből azóta is csak kevesen tudtak kitörni. Ezek után az lett volna csoda, ha békésen kijönnek egymással.

Almandin 2020.09.01. 18:06:50

@zord íjász: Egyébként elolvastam a posztot. Nagyon jó, alapos elemzést írtál Amerikáról. Különösen az tetszett, ahol elemzed a white trash témakört. Az USA-ban rengeteg nyomorgó vagy perifériára szorult ember él, akiken a sikeres társadalmi rétegek két pofával, nyíltan röhögnek. Ezt sokan nem veszik észre, akik Amerikából csak a hollywoodi manipulált filmeket látják. Gazdagnak lenni nagyon jó Amerikában, de szegénynek lenni ott se könnyebb, mint nálunk.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2020.09.01. 18:57:28

@Almandin: Köszönöm, hogy elolvastad.
Szegénynek lenni mindenhol pokol ebben a világban, de a szegénység fokozati között fényévnyi távolságok vannak, és a szegénység fokozatai csak az adott ország és az adott társadalom határain belül értelmezhetőek...de írtam erről. Egy calcuttai érinthetetlen (pária), aki az indiai kasztrendszer legalsó fokának legalján él, és puszta kézzel meri a szart a város eldugult és elavult csatornarendszeréből, miközben nyakig áll benne, valószínűleg földön túli boldogságként értelmezné egy lepusztult magyar cigánytelep lakójának életét...akinek viszont egy amerikai szegény élete tűnhet olykor (nem minden esetben persze) mesevilágnak, vagy legalább is elfogadható életnek. Lásd a patkány és a házmester sánta kislányának tanulságos történetét/példabeszédét a viszonylagosságról.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2020.09.02. 09:05:04

@megamovieboy:

Ráadásul friss hír, hogy a volt indexesek által létrehozandó új oldal fizetős lesz. Mivel bizonyára a leendő hirdetésekről sem akarnak lemondani, szerintem kétféle előfizetés lesz: egy olcsóbb, de reklámokkal és egy drágább reklámok nélkül.

Nyilván függ a díjaktól is, de nem jósólok nagy jövőt egy fizetős híroldalnak.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2020.09.02. 09:15:22

@megamovieboy:

"Valaki aknamunkába kezdett a blog.hu szerkesztői közül, vagy már most próbálnak Orbán kedvében járni, hogy egy ilyen írás kikerülhetett a főoldalra"

4-5 éve még rendszeresen jelentek meg jobbos blogok is a főoldalon. Szerintem most sme Orbán kedvében próbálnak járni, csak kezdenek kissé közelíteni - még csak igen messziről - egy kiegyensúlyozott állapot felé.
süti beállítások módosítása