téveszmék

téveszmék

"A liberalizmus baloldali eszme"

2021. május 03. - G. Nagy László

new-york-szabadsagszobor.jpg

 

A jelenkor egyik fő perverzitása, hogy - beteljesítve George Orwell disztópikus jövendölését - új jelentést kölcsönzünk szavainknak. E törekvés többnyire sunyi, álcázó funkcióval bír, és jelentősen előmozdítja, hogy az embereket olyan cselekedetekre vegyük rá, melyeket egyébként soha el nem követnének. Ha például a SZENT, avagy az ERÉNYES jelzőkhöz azt a magatartásformát társítjuk, amely kardélre hányja a hitetleneket, úgy villámgyorsan szert tettünk egy regimentnyi fanatikus katonára. (Ők nem gyilkolni vágynak, csupán a szentségre törekednek.) Ugyanez a helyzet a LIBERÁLIS kifejezéssel is. Egészen elképesztő, hogy az utóbbi esztendőkben mennyi aljasságot elkövettek liberális szósszal tálalva, melyeket lazán és gyanútlanul benyelt a nép. Ha a 21. század nyugati korszellemét simán neomarxizmusnak neveznénk, úgy a józan többség talán visszahőkölne, s háromszor is meggondolná, hogy a felkínált ideológia követendő-e. A liberális jelző azonban egy bár hamis, ám némiképp megnyugtató címke, mely megtévesztő módon azt jelzi: még nem járunk messze a mérsékelt irányvonaltól. E szélhámos folyamat része az is, hogy megjelennek olyan kifejezések, mint a BALLIBERÁLIS, avagy a SZOCIÁLLIBERALIZMUS. Lassan muszáj lesz rendet vágni a szavak és fogalmak tengerében, mert ha nem tesszük, rövidesen az erkölcsi relativizmus sötét tengerén találjuk magunkat, s már senki nem lesz, aki megmondja, merre is kéne fordítani vitorlánkat.

 

Ha valóban szeretnénk megérteni, mit jelent a liberalizmus kifejezés, első körben képzeljünk el egy törvények nélkül működő társadalmat! Akár az állatvilágban: mindenki azt tesz amit akar, bárki szabadon kiélheti ösztönkésztetéseit. Kirabolhatjuk, lemészárolhatjuk, megerőszakolhatjuk a másikat, vagy épp elhurcolhatjuk rabszolgának, s természetesen ugyanezt velünk is megteheti bárki. Ez a fajta berendezkedés nem tűnik sem túl barátságosnak, sem igazán stabilnak, még akkor sem, ha a történelem jelentős részében ez a fajta dzsungeltörvény-mentalitás nagyon is jellemzőnek számított. A liberalizmus ettől csupán egyelten - ám annál lényegesebb - pontban tér el: megengedhetetlennek tartja az agressziót. Vagyis: mindenki azt tesz, amit akar, bárki szabadon kiélheti ösztönkésztetéseit - azzal az egyetlen kikötéssel, hogy nem kezdeményez fizikai erőszakot, csakis önkéntes interakciók lehetségesek. (Természetesen lehet, és adott esetben szükséges is finomítani ezt a megközelítést, mindazonáltal - társadalomfilozófiai tekintetben - ennyi a lényeg.) A liberalizmus tehát nem szól a szeretetről, nem szól a gondoskodásról, nem szól az egyenlőségről, de még az empátiáról, vagy a tapintatról sem. Egy liberális berendezkedésű világban bárki lehet gyűlölködő, végletesen önző, hideg szívű, előítéletes, udvariatlan, vagy épp kirekesztő. De lehet barátságos, irgalmas, adakozó, másokért élő ugyanúgy. A magántulajdon szent - hiszen a lopás, a rablás erőszakos cselekedet - azonban semmi sem tiltja, hogy önkéntes alapon csoporttulajdon, vagy akár köztulajdon jöjjön létre. Egy liberális világban nincs központi direktíva arra nézvést, hogy polgárainak pozitív jellemet és makulátlan viselkedést kellene felmutatnia. Ugyanakkor mindenki szabadon eldöntheti, hogy kíván-e barátságot, üzletet, vagy bármiféle kapcsolatot ápolni másokkal. Egy liberális világban bárki kirekeszthet bárkit, mi több: valójában a leggyakoribb büntetőeszközről van szó, amely - tökéletesen illeszkedve a liberalizmus alapszelleméhez - abszolút erőszakmentes. A liberalizmus valójában egy ideológiamentes ideológia, mely pontosan azért ilyen neutrális és közönyös, mert az erőszakmentességen túl minden egyéb társadalmi elvárás kikényszerítése csakis erőszakkal lehetséges. Ez nyilvánvaló önellentmondáshoz vezetne, amelyet egyetlen komolyan vehető filozófia sem bír el.

 

Tökéletesen megértem, hogy ez a rideg és érzéketlen világ nem fekszik mindenkinek. Nem mindenki felnőtt. Nem mindenki képes az öngondoskodásra és a tetteiért való felelősségvállalásra. Léteznek mimózák, vesztesek, élhetetlenek. Léteznek hitetlenek és fantáziátlanok, akik el sem tudják képzelni, hogy erőszak és kényszer nélkül is lehetünk mosolygósak, barátságosak, tisztességesek, figyelmesek és oltalmazók. Az ő társadalomformáló elképzeléseik ugyanúgy tekinthetők legitimnek, már csak azért is, mert a túlnyomó többséget ők alkotják. Csak legyünk tisztában azzal, hogy az önmaguknak (vagy épp másoknak) központi támogatást követelők sohasem a liberalizmus hangján szólnak. Bármiféle állami beavatkozás, amely az egyik embert felemeli, vagy extra védőburokkal látja el - akár anyagi, akár egyéb tekintetben -, az minden esetben valaki mást megkárosít, annak szabadságát csorbítja. Minden olyan hatalmi mozzanat, amely túlmutat a rend- és jogvédelmen, egyúttal túlmutat magán a liberalizmuson is. 

 

A leghétköznapibb terület, amely kapcsán csaknem minden társadalom túllép a liberális alapelveken, a gazdaság dimenziója. Minimálbér, adók, vámok, illetékek, árplafon alkalmazása, segélyek, dotációk, bürokratikus előírások végtelen sora - ez mind-mind idegen a liberalizmus szellemétől. Természetesen semmi baj azzal, ha sokan vonzónak tartják a skandináv típusú jóléti államot. A legtöbben szeretjük az "ingyenes", központi szolgáltatásokat, s azzal sincs különösebb bajunk, ha alaposan megadóztatják a MÁSIK embert. (Ha minket, akkor már szívjuk a fogunkat erősen.)  Mindig lesznek olyanok, akik elvárják az államtól, hogy finanszírozza a kultúrát, vagy épp a különböző egyházakat; mások inkább a sporttámogatás elkötelezett hívei. Lehet arról vitatkozni, hogy ezek helyes célok, vagy sem. Hogy megengedhetjük-e magunknak e költéseket, vagy sem. Még jobb, ha arról szól a diskurzus: kell-e az állam mindehhez, vagy célszerűbb, ha mindenki maga dönti el, milyen színházi előadásra, vallásra, sporteseményre költ - ha költ egyáltalán. Egy dologról azonban aligha nyithatunk vitát. Ez pedig az, hogy letértünk a tiszta liberalizmus útjáról és minden egyes állami szerepvállalással egyre távolabb sodródunk attól. Mindeközben lépésről lépésre közelebb kerülünk ahhoz a rémálomhoz, amit kommunista tervgazdaságbak hívnak. Teljesen legitim minden társadalmi vita, amely az optimális pozíciót kutatja a liberalizmus és a kommunizmus, mint két végpont által kijelölt tengelyen. Csupán érdemes tisztázni, hogy útkeresésünk során hol járunk, mit keresünk ott és mi az, amit feláldozunk. Érdemes tisztázni azt is, hogy amikor a szociálliberalizmus kifejezést használjuk, az pont olyan, mintha fogatlan oroszlánról, vagy impotens szeretőről beszélnénk. 

 

Ugyanígy réges-rég magunk mögött hagytuk a liberalizmus másik alapkövét, a szólás- és véleményszabadságot is. Büntethetővé tettük a holokauszt-tagadást (miközben a laposföld-hívőket, akik ugyanilyen eszementek, nem bántjuk), bevezettük a gyűlöletbeszéd fogalmát, s egyes európai országokban új életet leheltek a már a köztudatból is kikopott blaszfémia-törvényekbe. Gátoljuk az önkényuralmi szimbólumok használatát. Olyan ostoba és nehezen értelmezhető kifejezésekkel dobálózunk, mint a testszégyenítés, a verbális erőszak, vagy épp a mansplaining (amikor egy férfi fölényes modorban magyaráz egy nőnek). Egyre több a tiltott kifejezés, a Facebook nyíltan cenzúráz, és sok helyütt már a munkahelyek is gondolati átnevelő táborokként funkcionálnak. Természetesen ezerféle módon berendezhetjük az életünket. A magamfajta libertáriusnak is meg kell értenie, hogy a nyílt és gátlásoktól mentes kommunikáció sem szimpatikus mindenkinek. Bármely társadalom dönthet úgy, hogy elindul az orwelli úton, lassan közelítve a teljes cenzúrához, véleménydiktatúrához, gondolatrendőrséghez. Egyet viszont nem tehet: ezt az eltévelyedést nem nevezheti liberalizmusnak. Ez a fogalom csakis a teljes szólásszabadság világával kompatibilis.

 

Eddig a pontig a legtöbben még értik, mit jelent a liberalizmus. A korlátozásoktól mentes piac és a teljes szólásszabadság könnyen elképzelhető, ellentmondásmentes absztrakció. A zavarodottság ott kezdődik, amikor a társadalom tagjainak egymáshoz fűződő viszonya kerül terítékre. Hiszen tudjuk: a liberalizmus az erőszaktól való tartózkodáson túl egyéb követelményt nem támaszt, ami azt jelenti, hogy valamiféle ideológiai űrt hagy az emberben, melyet ki-ki a saját értékrendje, ízlésvilága szerint tölthet ki. Mindenki szabadon megválaszthatja a maga vallását, filozófiáját, politikai identitását, s ha ezeket képes békés keretek közt tartani, úgy akár a legszélsőségesebb nézetek is frankón megférnek egymás mellett. Valójában ez a nyílt társadalom eszméjének lényege is, melyet többnyire nem is ezért az alapvetésért támadnak sokan, sokkal inkább azért, amivé az eredeti elképzelés korcsosult napjainkra. Mindez azt jelenti - és ez okoz fejtörést sokaknak - hogy egy liberálisan berendezett társadalomban nem kell mindenkinek liberális attitűdöt kialakítania. Sőt, elvileg az sem jelentene gondot, ha senki nem vallaná magát liberálisnak. Ortodox zsidók, iszlám fundamentalisták, nácik és hithű kommunisták fura együttese is alkothatna liberális társadalmat - feltéve, hogy tettlegesen nem bántják egymást. Elég nyilvánvalónak tűnik, hogy szabadelvű szemléletű polgárokból könnyebb liberális társadalmat gyúrni, ugyanakkor az erőszakos tudatformálás nem csupán lehetetlen küldetés, de idegen is a liberalizmus szellemétől. Mindez azzal jár, hogy gyakran fura, groteszk, egyesek számára nehezen értelmezhető jelenségeket sodor elénk az élet. Egy hónappal ezelőtt minden a Petry-ügytől volt hangos, hosszú napokon át folyt a parttalan, igazságkereső vita. Nem árt visszatérni rá egy percig, mert mindent magában hordoz, amit a téma kapcsán tudni érdemes. Ha pusztán a liberalizmus szemszögéből vizsgáljuk az eseményeket, a következőkre fogunk jutni:

  1. Petry Zsolt semmilyen szempontból nem lépett ki e keretből. Élt a szólásszabadsággal, továbbá tartalmi tekintetben sem közölt olyat, amely a liberalizmus szellemétől idegen volna.
  2. A Hertha BSC attitűdje a legkevésbé sem liberális, hiszen nem tűri a különutas véleményt.
  3. Egy liberális társadalom tiszteletben tartja tagjai - tulajdonjogból fakadó - döntési szabadságát, még akkor is, ha azok távol állnak a szabadelvű attitűdtől. Vagyis: a klub azt tesz, amit akar, hiába viszolyog tőle liberális énünk.

A problémát sokszor nem is az intellektuális képességek hiánya okozza, sokkal inkább az emocionális túlfűtöttség, mely önmagában is lehetetlenné teszi a tisztánlátást. Ha képesek vagyunk az érzelmi semlegesség csendes vizeire visszaevezni, elég gyorsan belátható, hogy a liberalizmus nem tilthatja a gyűlöletet (önmagában is lehetetlen vállalkozás), sem a rasszizmust, sem a százféle fóbiát, sem pedig a kirekesztést. Ezek mind alapvető emberi jogok, s ha egyik-másik kártékony is - hasonlóan a droghoz, az alkoholhoz, vagy bármiféle önpusztító cselekedethez -, csupán önmagának árt vele az ember. Természetesen itt is elmondható, hogy társadalmainkat ezerféleképpen formálhatjuk. Megtilthatjuk a kirekesztés számtalan formáját. Törvényeket alkothatunk, melyek előírják, hogy munkaerő-toborzáskor nem tehetünk különbséget nemre, származásra, vagy szexuális identitásra való tekintettel. Már ez is komoly eltévelyedést jelent a liberalizmus alapeszméjéhez képest (egész pontosan az, hogy az egyenlő bánásmódot jogszabályban rögzítve erővel megköveteljük), ám ezt a többség még lenyeli és merő képmutatással hidalja át. A következő lépcső a kvóták bevezetése, s itt már nagyon közel járunk a szabadság teljes felszámolásához. Ami igazán figyelemreméltó, az az, hogy az önmagukat liberálisnak vallók idehaza még jellemzően képesek elismerni, hogy bármiféle kvóta alkalmazása messze túlmegy a liberalizmus határán; a nyugati világban azonban idővel sikerült annyira felhígítani e fogalmat, hogy számukra már ez is bőven belefér. Úgy tesznek, mintha a szabadság és a teljes egyenlőség nem egymást kizáró tényezők volnának, ráadásul ezt a képtelenséget még el is kívánják hitetni a széles tömegekkel. A radikális baloldaliakban legalább megvan az a tisztesség, hogy nyíltan kimondják: magasról tesznek a liberalizmusra és általában a szabadság minden elemére.

 

A fenti fejtegetésre persze lazán legyinthetnénk, mondván: marginális, teoretikus okoskodás. És ez így is lenne, ha nem volnánk mindannyian vastagon érintettek a témában. Napjainkban az összes nyugati kormányzat deklarált célja az egyenlőség. Természetesen nem a törvény előtti egyenlőség, hiszen az adottság, liberális minimum. Ennél sokkal ambiciózusabb fantáziaképek tárulnak elénk: egy olyan világ körvonalait látjuk, amelyet a teljes gazdasági egyenlőség jellemez; amelyben férfiak is szülhetnek gyereket; ahol bárkiből lehet atomfizikus akár hetvenes IQ-val is; ahol kövérek épp olyan egészségesek és szépek, mint a sportosan karcsúak. Ez a világ liberálisnak nevezi magát, holott semmitől sem irtózik annyira, mint a valódi liberalizmustól. A szabad piac ugyanis a legkevésbé sem törődik az egyenlőséggel, mi több: kifejezetten felnagyítja a különbséget ember és ember között. A szólásszabadság azonban még ennél is veszélyesebb, hiszen azonnal lerántja a leplet a következetlenségről, a hazugságról, az őrületről. Márpedig ezt senki sem kockáztathatja, aki utópiákat épít.  

 

A bejegyzés trackback címe:

https://teveszmek.blog.hu/api/trackback/id/tr9216516056

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Bambano 2021.05.04. 00:35:25

@G. Nagy László: "Vagy nem olvastad el a posztot, vagy nem elég figyelmesen tetted": c-t választom: vagy nem értek egyet vele.

Boldeone Bull 2021.05.04. 00:36:05

@nincs1agy: Èn nem így látom. Nincs semmilyen " birodalmi vezèrlès " Ha lenne , akkor Orbán már règen nem lenne miniszterelnök , mert a "Bizottság" leváltotta volna egy valódi birodalom esetèben. Ezzel szemben pont azt csinál amit akar ..

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.05.04. 07:24:34

@Boldeone Bull:

Jelenleg nincs más alternatíva, de éppen a rend leszálló ágában vagyunk, így érdemes felkészülni a normalitáshoz való visszatérésre.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.05.04. 07:25:31

@frikazojd:

Ahogy a modern liberalizmus nem neomarxizmus, úgy az illiberalizmus se fasizmus.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.05.04. 07:29:04

@G. Nagy László:

A liberalizmus csak az erőseknek jó. Hiszen kiszámolható, nincs elegendő jószág ahhoz, hogy mindenki gazdag középosztálybeli legyen. Így valahonnan el kell venni ezt a pénzt. Na most, akiktől elevsszük, azok nem fognak lelkesedni a liberalizmusért.

Az abszurd liberális gondolat kifejezhető egy híres, sokat idézett mondatban, ez Margaret Thatcher leghíresebb mondása: “A szocializmus problémája az, hogy végül mindig elfogy a mások pénze.” – ami egyébként igaz mondás, csak éppen pont fordított értelemben.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.05.04. 07:31:19

@wartburg1963:

A "balliberális" szó kelet-európai, s elsősorban magyar és lengyel találmány. Alapja az, hogy ezekben az országokban a 90-es évek elején a komcsik átváltoztak liberókká, de ezt szégyellték bevallani, így kitalálták, hogy mind a két eszme "baloldal", így a változás nem volt nagy.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.05.04. 07:33:58

@Glokta:

Nem akarat, hanem erő kérdése.

A nyugati centrum gyengülése a liberalizmus végét is jelenti. Hiszen ha nincsmeg az erő a hatalmas kizsákmányolás fenntartására, nincs mód fenntartani a rendet.

Gondold el, már ma is nehezen fogadja el a nyugati kisember, hogy életszínvonala csökken az előző nemzedékhez képest, mi lenne, ha az lassan kezdene közeledni a világszinthez.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.05.04. 07:37:47

@Boldeone Bull:

Kína jelenleg egy liberális rendszer, nem képez alternatívát. Annyiban hasznos, hogy megbontja a liberális egységet, a nyugattól függeten erőközpont. A kínai modell lényege: a szabad piac kombinálása az erős állammal, s semmi politikai hatalom átadása a nagytőkének. Oroszország is ezzel próbálkozik 15 éve, csak ott a gazdaság gyengébb.

A háttérhatalom abban reménykedik, Kína egyszerűen átveszi az USA szerepét a század második felében, azaz arendszer folytatódik.

Így lesz-e nem tudom, de a jelenlegi kínai vezetés nem ezt akarja.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.05.04. 07:39:38

@leponex:

"valamiért mégsenem tetszik ez a libertárius/liberális véleményformálóknak"

Mert ők gyarmati irányítást akarnak.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.05.04. 07:41:22

@G. Nagy László:

"Az a bangladesi nő ezerszer boldogabb, hogy féldolláros órabérért dolgozhat, amiből népes családot tart el, mintha semmilyen bevételi forrása nem lenne."

Nem boldogabb, csak nincs más.

Kreml propaganda osztály szófiai összekötő 2021.05.04. 07:55:07

@МАХVАL bircaman közíró: Csak így tovább tovaris! Látom ma kijött önből az elvhű propagandista énje. Ennek meglesz a jutalma! Új homopornó DVD-ket csináltattunk a gulágon. Tervezünk egy filmet ahogy Brendel Mátyás letolt gatyával lezuhan egy migráns farkára, de ahhoz be kell csalnunk egy Maradj Talpon műsorba egy új sorozatú guminő modell ígéretével. Gondolom az lesz a gyűjteménye éke.

Andy73 2021.05.04. 09:07:28

"ahol bárkiből lehet atomfizikus akár hetvenes IQ-val is"
Ezt azért megnézném. A lehetőség legfeljebb azt jelenti, hogy bárki próbálkozhat, aztán majd elválik, hogy sikerül-e neki. Az elvi lehetőség adott szinte bármire, de a gyakorlati megvalósítás már csak nagyon keveseknek sikerül a versenyben. Adott a lehetőség, hogy tőzsdézz, de csak kevesekből lesz milliárdos. Adott a lehetőség bárkinek, hogy benevezzen bármely sportágból valamilyen versenybe, de a végén csak egy világbajnok lesz, csak egy focicsapat nyeri meg a BL-t.
A politikai fogalmakat meg gyakorlatilag mindenki másképp használja, a politikusok is gyakran azt magyarázzák, hogy ők mit értenek az adott helyzetben egy-egy fogalom alatt, de ez még egyénenként is változik idővel, ahogy arra számtalan példát láthatunk.

Boldeone Bull 2021.05.04. 09:14:53

@МАХVАL bircaman közíró:
A kínai modell lényege: a szabad piac kombinálása az erős állammal, s semmi politikai hatalom átadása a nagytőkének."

Inkább fogalmazzunk úgy : semmi hatalom átadása a nèpnek , a kommunista ideológia csak azért van, mert úgy jobban igazolható a totalitárius rend fenntartása, nincs versenyalternatíva , mert egy a cèl: a pártelit hatalmának biztosítása

A " nagytőkès rend " pedig èl ès virul Kínában , csak ott a pártfunkcionárisusok a tőkèsek, miközben milliárdos vagyonokat akvirálnak , de a szociális rendszer még alig lètezik ès nagyobbak a különbsègek mint nyugaton...

A Kína által írt globális " konszenzus " - mert Kína is erre törekszik - olyan lesz, hogy abban nem lesz köszönet senkinek . Akkora adósságot tesznek majd a vazallus országokra , amit nem tud majd senki visszafizetni, majd cserèben elveszik a nemzeti vagyont, ha kell , katonai erővel . Kínai cègnek dolgozni pedig már ma is egyenlő a mazoizmussal , önsanyargatással : szabadság szinte nincs, munkavállalói jog nincs, a fizu pedig rèszben feketèn megy...Afrikában már sok helyen így megy

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.05.04. 09:22:34

@Boldeone Bull:

A népnek a nyugati rendben sincs semmi hatalma.

A nyugati modellben a nagytőke uralkodik, a kínai modellben egy 10-15 tagú politikai testület.

A koreai, japán, szingapúri modell meg e kettő kombinációja.

Kínában a nagytőkének nincs hatalma. Az átalad említett "tőkés párttitkár" azonnal a hatalmon kívül kerül, amint elveszti párttitkári kinevezését.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.05.04. 09:24:05

@Boldeone Bull:

"szabadság szinte nincs, munkavállalói jog nincs"

Ugaynez nyugaton. Ha szembemegy a dolgozó a munkálttaójval, kirúgás következik.

"a fizu pedig rèszben feketèn megy"

Ahogy mindenhol a centrumállamokon kívül.

G. Nagy László 2021.05.04. 09:29:20

@Boldeone Bull:

"A Kína által írt globális " konszenzus " - mert Kína is erre törekszik - olyan lesz, hogy abban nem lesz köszönet senkinek . Akkora adósságot tesznek majd a vazallus országokra , amit nem tud majd senki visszafizetni,"

Ez kétségkívül reális veszély.

"Afrikában már sok helyen így megy "

A kínaiak legalább hajlandók beruházni Afrikában. Van, hogy komplett várost felépítenek. Valójában ez lenne az útja a fekete földrész felemelésének, nem a tömeges migráció. A bérszínvonal és a munkakörülmények pedig a piac által kiválóan alakulnak. Ma már egy átlag kínai is összehasonlíthatatlanul jobban él, mint a szülei harminc éve.

6.Lenin 2021.05.04. 09:35:16

@Bambano:

3 fajta liberalizmus létezik.

egy rendszerkisérletre nem csak háromfajta ELNEVEZÉS létezik. És nagyon nem biztos, hogy ezek az elnevezések tartalma a valóságban létezett, vagy létezhet is. Nézd meg az itt hozzászólók hányfajta "liberalizmus"-ról írnak, anélkül , hogy talán értenék is valójában a lényegét.

Pont ilyen az illiberalizmus is. Azt hiszem kevesek értik valójában, hogy Orbán annak idején miről is beszélt. Szerintem mindenki másképpen magyarázza, de egyik sem értette a lényeget.

Mellesleg hol van/volt/lesz liberalizmus, és kinek? A Nefelejts u. 32/b-ben lakóknak, április
első hetében? Ennyi blablát ritkán lehet olvasni egyrakáson.

midnight coder 2021.05.04. 09:47:23

@МАХVАL bircaman közíró: Klasszikus liberalizmust a 80-as évek végéig láthattál az USA-ban.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.05.04. 09:49:44

@midnight coder:

Igen, az amerikai verzió volt a klasszikus verzióhoz legközelebbi.

midnight coder 2021.05.04. 09:52:55

@МАХVАL bircaman közíró: "Ugaynez nyugaton. Ha szembemegy a dolgozó a munkálttaójval, kirúgás következik."

Mert a szocializmusban mi volt, ha szembementél a munkáltatóval? Egy "jó" elvtárs még a harmadik munkahelyedre is utánad tudott nyúlni hogy kirúgjanak. És akkor még nem a rendszerrel mentél szembe. És persze ez már a "boldog" 70-es, 80-as évek magyarországa volt. A kicsi kínaiaknál Mao elvtárs fénykorában volt hogy az apával temettették el élve a fiát mert lopott egy marék rizst.

midnight coder 2021.05.04. 10:00:01

@МАХVАL bircaman közíró: "Kínában a nagytőkének nincs hatalma"

Ott pár jóelvtársnak van. Ami nagyjából ugyanaz. Igazából a tõke is csak addig jelent pénzt, amíg a felsõ-középosztályban vagy. Onnantól kezdve, hogy megvan a tökéletes lakhatás, pár luxusautó, helikopter, yacht - ami még egy Mészáros Lõrinchez képest is csak aprópénz, Bill Gates vagyonához képest pedig egyszerûen nem látható összeg - utána a tõke már csak hatalmat jelent. Pontosan ugyanolyan hatalmat, mint amilyen a kínai fõelvtársaknak van.

midnight coder 2021.05.04. 10:07:12

@6.Lenin: Európában soha nem volt liberalizmus. Az itt lakók mindig is alattvalók voltak. Ami történt, hogy a diktátorok elveszítették a hatalmukat, és felváltotta õket egy csapat félhülye politikus akik a mögöttük álló tõkések érdekeit képviselik, vagy egy másik csapat félhülye politikus akik kizárólag a saját hatalmi érdekeiket képviselték. Ez utóbbi volt a szocializmus.
De az átlagpolgár számára ez nem sok változást hozott. Õ soha, egy pillanatig sem volt szabad.
Azok a polgárok, akik ezt az egészet otthagyták és kimentek az USA-ba, egy olyan helyre érkeztek, ahol nem volt uralkodó, sõt igazából törvény sem. Illetve ami uralkodó volt, attól gyorsan megszabadultak (függetlenségi háború). Onnantól kezdve ami államot létrehoztak, az azért lett létrehozva, hogy az ott élõ - szabad - emberek igényeit kielégítse. Azaz az állam lett létrehozva az emberekért, és nem az uralkodó saját hatalmát fenntartó állam lett átmentve az új "szabad" rendszerbe, és nem is egy agyhalott diktatúra teremtett magának új államot. Az már más kérdés, hogy mostanra már az európai és fõleg a kommunista szellemi áramlatok az amcsikat is megfertõzték, sõt a vörösnácizmus ma már ott virágzik a legerõsebben.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.05.04. 10:22:51

@midnight coder:

Azaz nincs hatalma a nagytőkének.

A gazdaságban se: a makrószintet a politika dönti el. Ha tőkés vagy, irnyíhtaod a saját cégedet, ebbe nem szól bele a hatalom.

6.Lenin 2021.05.04. 10:26:07

@midnight coder:

Csak Európában nem volt?

Egyik ideológa sem volt sehol a világon valójában. Volt egy elnevezés a rabló rendszerekre, hiszen minden rendszer alapja az ott lakó polgárok kifosztása. Természetesen különböző szinten. Hiszen minden rendszernek vannak kiszolgálói is, akiket kevésbé fosztanak ki a rendszer csúcsán lévők. ezek a kiszolgálók aztán kitalálnak mindenféle faszságot, hogy igazolni tudják a hűségüket a rendszerhez. Cserébe egy kicsit több levegőt kapnak.

Egyik ideológia se fedte le a teljes népességet. Volt náci parasztság, vagy kommunista vallásos réteg, netán liberális mélyszegények?
Az ideológiák mindig egy szűk réteg játékszere volt, iqazolva maguknak a saját "szellemi" nagyságukat. Olvasod a hozzászólásokat? Rendkívül szórakoztató. Mindenki szinte mindet jobban lát/tud azokról, amiről valójában látszólag fingja sincs.

Soha nem működött sehol, egyik rendszer sem úgy, ahogy azt a "szellemi" óriások elnevezték, és aminek "igazságát" egymás fejéhez vagdosták.

Igen a mai zagyvaság, ami a világban zajlik tökéletesen mutatja ennek a rétegnek az agyament gondolkodását, akiik ideológiai "vitákkal" basztatják egymást, pedig egyik se különb a másiknál. Sajnos követői is vannak, legyen az bármilyen hatalmas faszság. És ez már csak így megy néhány ezer éve, és talán még fog is.
Talán egyetlen értelmes megoldás, ezeken csak külső szemlélőként szórakozni.

G. Nagy László 2021.05.04. 10:43:41

@midnight coder:

"Onnantól kezdve ami államot létrehoztak, az azért lett létrehozva, hogy az ott élõ - szabad - emberek igényeit kielégítse. Azaz az állam lett létrehozva az emberekért, és nem az uralkodó saját hatalmát fenntartó állam lett átmentve az új "szabad" rendszerbe, és nem is egy agyhalott diktatúra teremtett magának új államot. Az már más kérdés, hogy mostanra már az európai és fõleg a kommunista szellemi áramlatok az amcsikat is megfertõzték, sõt a vörösnácizmus ma már ott virágzik a legerõsebben. "

Nagyon-nagyon hasonlóan látjuk a dolgokat.

midnight coder 2021.05.04. 11:03:35

@6.Lenin: Alapvetõen teljesen soha semmilyen rendszerben nem lesz mindenki szabad, és nem is volt soha. Pl. a szülõ gyereke amíg felnõ. Aztán voltak társadalmi konvenciók, Pl. a legtöbb társadalomban már az õsközösségben is más pályája volt egy nõnek és egy férfinak.

Ezzel együtt a polgárnak nyilván messze nagyobb a szabadságfoka egy õsközösségben mint az amcsi társadalomban, az amcsi társadalomban nagyobb mint egy európai társadalomban, egy európai társadalomban ma nagyobb mint mondjuk a Kádár-rendszerben nálunk, de a Kádár-rendszerben is nagyobb volt mint mondjuk Kínában Mao idején.

Ebbõl a történetbõl a ki kit zsákmányol ki dolgot inkább kihagynám, az mindig is komplex kérdés volt, az egyes társadalmaktól függetlenül. Arról nem is szólva, hogy ma egy kizsákmányolt svájci szoftverfejlesztõ mennyivel jobban él mint egy középkori király akit senki sem zsákmányolt ki, sõt õ volt a fõ kizsákmányoló.

GyMasa 2021.05.04. 11:10:20

@МАХVАL bircaman közíró:
"Ha klasszikus liberalizmust akarsz, ..."
Csakhogy amit leírsz, az nem liberalizmus, hanem corporate anarcho kapitalizmus.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.05.04. 11:15:00

@GyMasa:

Ez a klasszikus liberalizmus: a szabad egyének egymást közt lerendeznek mindent, s csak a legszükségesebb esetekben lép be az állam.

Fánkevő Fáncsi 2021.05.04. 11:22:10

"Ha a 21. század nyugati korszellemét simán neomarxizmusnak neveznénk, úgy a józan többség talán visszahőkölne, s háromszor is meggondolná, hogy a felkínált ideológia követendő-e" - kedves barátom, aki azt állítja, hogy Nyugat-Európában a marxizmus az uralkodó világnézet az egy retardált hülye, nyilván nem tudja sem azt mi a librealizmus, sem az marxizmust nem ismeri, se a nyugatot. Tehát a meghökkentő talán az lehetne, hogy mekkora nagy marhák léteznek a világon és hála az internetnek ezek most terjesztik mind az igét.
"Természetesen semmi baj azzal, ha sokan vonzónak tartják a skandináv típusú jóléti államot." - miről beszélsz öregem ? Orbán Viktor megrögzötten neoliberális gazdaságpolitikát folytat, a jóléti adakozó állam messzebb áll tőle mint Makó Jeruzsálemtől. Nem véletlenül egész Európában Magyarországon a legrövidebb a munkanélküli segély (a hivatalos neve változó most talán "álláskeresési segély") hossza. Azt hiszem most 3 hónap. Orbán úgy mondja "munka alapú társadalom" - (vagyis aki nem dolgozik ne is egyék) ami önmagában egy nonszensz baromság. Egyébként Magyarországon soha nem volt jóléti kapitalizmus, hogy a fenébe vágynának rá az emberek, ha nem is tudják mi az. Az itt élő embereknek jó az ami most van (legalábbis már 10 éve erre szavaznak) a kőkemény thatcheri (neoliberális) szociálpolitika.
"A fenti fejtegetésre persze lazán legyinthetnénk, mondván: marginális, teoretikus okoskodás." - nem igaz, egyáltalán nem volt teoretikus (nem is tudom ismered-e a szó jelentését egyáltalán) sem nem volt okoskodás. Ahhoz hogy "teoretikusan okoskodjon" valaki ahhoz tudás kell, sok-sok tanulmány és ismerni kell a teóriákat is hozzá, (pl. a marxizmust, vagy liberalizmust) és okosnak is kell lenni hozzá. Szinte filozófusnak. Olvastad te pl. a Kommunista kiáltványt ? Nem akarlak megbántani, és nem személyeskedésből mondom, de neked ezek a tanulmányok hiányoznak, a társadalomfilózófiáról csak távoli elképzeléseid vannak, egyedül a magabiztosság és az önbecsülés nem hiányzik. Miért pont erről kell itt értekezned. Persze az emberek 99%-a ugyanazon a szinten van mint te, a zéróhoz közel és ezzel jól elvitatkoztok a világról. Elnézést a hidegzuhanyért, nem a megbántásod a lényeg, de egy kicsikét fejleszteni kellene az önismeretet/önkritikát. Az egész cikkben és a hozzászólásokban is ez a legmegdöbbentőbb, az önismeretet/önkritika hiánya, az a hallatlan magabiztosság amivel az emberek mindenhez értenek, legyen az társadalomtudomány, nyelvészet, történelem, de még Einstein relativitáselmélete is zsebből megy.

GyMasa 2021.05.04. 11:30:19

@Boldeone Bull:
"A politikai korrekt bezèdmód pedig az egyetlen kènyszerű ès járható út, ami a felszín alatt tudja tartani a belső feszültsègeket "
Hát, pontosan ez a baj vele...
A túl sok, túl sokáig elfojtott feszültség okozza a tavalyi, blm szintű ámokfutásokat.
A problémákról őszintén kell beszélni, mert akkor van esély a megoldásukra.
Ha a PC stílus nevében besöpörjük a szőnyeg alá (vagy, mint az USA-ban, ugye ponthogy durván túlkompenzáljuk) akkor annak előbb-utóbb robbanás és emberhalál lesz a vége...

GyMasa 2021.05.04. 11:34:37

@Boldeone Bull:
Igazából, mára szerintem is túl messzire kerültünk az ideális állapottól.
Innen már nagyon sok munkával/önuralommal/vérrel lehetne visszatérni.
Az első ma már nem divatos (lásd a folytonos FNA témát)
A másodikra a nép 90+%-a teljesen alkalmatlan.
A harmadikhoz meg elég csak folytatni, amit most csinálunk. Persze, először majd megint el kell a kétségbeesettségnek érni azt a mértékét.... (mondjuk, a nép szembesül a nagyszerű, emberéletet semmibe vevő progresszív balos eszme következményeivel)

6.Lenin 2021.05.04. 11:37:34

@midnight coder:

Pontosan ezt mondom én is. Ezeken lehet elméletileg agyalni, nagyon jó könyveket írni egymásnak, amin néhány tucat ember eltengeti a tyúkszarosát. Az is természetes, hogy mindig van némi előrelépés valamiben. Hiszen a gyerekek is minden ideológia nélkül már mást akarnak majd, mert ők már másba születtek bele, mint az őseik, az előző generáció. Szintén ideológiáktól függetlenül te mondhatsz nekik bármit, úgyis a maguk útját fogják járni, és ők majd készítenek hozzá saját ideológiát. Elnevezik neo-, poszt-, vagy egy teljesen újnak. És, a lényeg nagyot fog változni?
Talán annyit, hogy mennyire kapzsi az őket kifosztó rendszert üzemeltető réteg. Lasz aki elismeri, hogy etetni is kell a birkát, ha nyírni szeretnék. Lesz aki csak fosztogatni akar. Természetesen mindig lesz anyagiakban is előrelépés, szintemelkedés. De mi is az a jólét? Ahány ember, annyiféle "jólét" is létezik. Az átkosban mindenkit érdekelt, hogy minek nevezik a rendszert? Legyen meló, kapjon érte valamit, el tud menni a templomba, vagy a meccsre, legyen család, és legyen aki eltemeti. Másoknak arra is van igénye, hogy elmenjen színházba, és megnézze azt, amit ő soha nem tudott, vagy nem képes a valóságban is átélni.
Most az USA-ban is megalapítottak agyamentek mindenféle mini államokat, jobban mondva állam nélküli közösségeket, aztán néhány hét alatt belebuktak. Itt meg hivatkoznak az ilyen állam nélküli csordákra.

Természetesen aki ezekben a "vitákban" örömét leli, tegye, joga van hozzá, másnak meg másra. Ha van annyi esze, hogy gyártson magának egy saját rendszert, nevezze is el valaminek, akkor ő tegye azt. De egy olyan rendszer is szükséges amelyikben minden csoport megtalálja a maga lehetőségeit. ez utóbbi szerintem a lényeges, és ahogy Orbán mondja, ez a rendszer működjön is, de ez nem lehet az egyes csoportok kívánságlistája. Ezért sem lehet egy rendszerre sem soha ráhúzni egy ideológiát.

GyMasa 2021.05.04. 11:38:47

@Boldeone Bull:
Ezzel teljesen egyet értek!

6.Lenin 2021.05.04. 11:45:12

@GyMasa:

"A másodikra a nép 90+%-a teljesen alkalmatlan." Mi az , hogy a nép valamire alkalmatlan? Nem fogadja el néhány tucat faszkalap agymenéseit?

És mi van olyankor, amikor a "nép" mást akar, mint az agyamentek?
A 10 %- ráerőltet másokra valamit az diktatúra, B+.

GyMasa 2021.05.04. 11:47:57

@Boldeone Bull:
"A valódi társadalmi szabadság az lenne, ha az emberek nem kènyszerülnènek a kapitalista versenybe "
Nem a versennyel van a probléma, hanem a "szabad" rész ilyen-olyan mértékű hiányával.
Ah a bérek úgy alakulnak ki, hogy mindkét fél szabadon dönt róla és az mindkát félnek előnyös, akkor a verseny jó.
És én itt látom a mai rendszer legnagyobb hibáját:
Ma az államok nem a szabadpiac minden erőfeszítéssel történő fenntartásán dolgoznak, hanem többé-kevésbé a multik zsebében vannak.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.05.04. 11:49:44

@Fánkevő Fáncsi:

"Orbán Viktor megrögzötten neoliberális gazdaságpolitikát folytat"

Ez scak egy ballib mítosz.

Orbán a kelet-ázsiai liberalizmus modell híve, mely éppenhogy ellentétes a klasszikus liberalizmussal ("neoliberalizmussal").

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.05.04. 11:52:11

@6.Lenin:

A liberális logika egsyzerű:
- mivel a liberalizmus a racionalitás, egyfajta ideológiamentes ideológia, így a többség magától is liberális lesz,
- aki mégsem lesz liberális, az buta és tanulatlan, az ilyeneket oktatni kell, s ők is lberálisok lesznek,
- aki oktatás után se lesz liberális, az elmebeteg és bűnöző, az ilyeneket ki kell rekeszteni.

anemic royalty 2021.05.04. 11:53:01

Azt hiszem a blog címe és ez a bejegyzés nagyon stimmel. Ez tényleg téveszme.
Nem a liberalizmust írod le, hanem azt, aminek a mai jobboldal beállítja.
A liberalizmus szemben áll a hatalommal, melynek minden abszolút, totális változatát elutasítja, és olyan garanciákat épít be a politika rendszerébe, amelyek megakadályozzák a korlátlan hatalom kialakulását.

Ez utóbbi korlátlan hatalom kialakulását például a regnáló kormány is szeretné, ezért lesz a liberalizmusból szitokszó. Balluibsik, gyurcsanyistak, sorosistak, mind-mind azért lesznek az ördög nagykövetei, hogy ezzel is a jelen "politika" létjogosultságát erősítsék.
Ami pedig a kireksztésre, totális hatalomra irányul.

Szegény nagy liberális elődeink, Deák és Kossuth, ha ezt olvasnák....

GyMasa 2021.05.04. 11:53:58

@МАХVАL bircaman közíró:
Hát, mondjuk, hogy Kína nem az.
Ott vannak az Ujgurok, meg Hong Kong esete is.
Amikkel ugye MOST még nincs problémája tömegesen a népnek.
Aztán, amikor majd TE leszel az Ujgurok helyében, mint a rendszer ellensége, akkor majd mást fogsz gondolni, csak akkor már késő lesz.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.05.04. 11:56:31

@GyMasa:

Az ujgúr kérdés etnikai viszály, nem politikai.

Hongkong meg idegen bevatkozás.

GyMasa 2021.05.04. 11:57:58

@midnight coder:
Mondjuk Kínában ennek ellenére is sikerült Jack Ma-nak hipp-hopp eltűnnie...

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.05.04. 11:58:33

@anemic royalty:

A klasszikus liberalizmus éppehogy totális poitikai hatalmat akar, mely óvja a társadalmat, csupán ez a hatalom önkorlátozó, azaz csakis a társadalmi béke érdekében avatkozik be. Azaz cseppet sem igaz, hogy a liberalizmus valamiféle anarchista rend lenne.

GyMasa 2021.05.04. 12:00:15

@МАХVАL bircaman közíró:
Szerintem abba nem fér bele egy corporate magánhadsereg, de értem, hogy nem egyformán látjuk a dolgot...

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.05.04. 12:03:32

@GyMasa:

Pedig a liberalizmus legszélsőségesebb képviselői, az anarcholiberális, ezt akarják: magánbörtön, magánrendőrség, magánhadsereg, minden piaci alapon.

Pl. a tűzoltóság kiszáll és olt, majd számláz. A túzoltóság ugyanis egy magáncég. S persze ajánl előfizetést is: fizetsz minden hónapban egy kis előfizetési díjat, s akkor neked ingyenes lesz az oltás. Stb.

midnight coder 2021.05.04. 12:39:21

@anemic royalty: "A liberalizmus szemben áll a hatalommal, melynek minden abszolút, totális változatát elutasítja, és olyan garanciákat épít be a politika rendszerébe, amelyek megakadályozzák a korlátlan hatalom kialakulását"

Az az anarchia. És mint ilyen, igazából sehol sem mûködött. Olyan garanciák pedig, amik megakadályozzák a korlátlan hatalom kialakulását, max. a mesében léteznek. Csak a nyugati demokráciákban a korlátlan hatalom nem úgy néz ki, hogy a diktátor mosolyog lefelé a tribünrõl az elvonuló nép elõtt, hanem úgy hogy egy ország vagyonának megfelelõ pénz felett diszponál, és zsebében lévõ médiával azt éri el az átlagpolgárnál amit akar.

midnight coder 2021.05.04. 12:41:46

@МАХVАL bircaman közíró: "A túzoltóság ugyanis egy magáncég. S persze ajánl előfizetést is: fizetsz minden hónapban egy kis előfizetési díjat, s akkor neked ingyenes lesz az oltás."

Ma ugyanezt történik, csak ezt a kis elõfizetési díjat adónak hívják.

6.Lenin 2021.05.04. 12:46:19

@anemic royalty:

Kérdezd meg a szlovákokat mi a véleményük Kossuthról. Egy nacionalista zsarnok, aki el szerette volna nyomni Európa legtehetségesebb népét, a szlovákokat.

"A liberalizmus szemben áll a hatalommal, melynek minden abszolút, totális változatát elutasítja, és olyan garanciákat épít be a politika rendszerébe, amelyek megakadályozzák a korlátlan hatalom kialakulását."

A liberalizmus minden olyan rendszert elutasít, amely akadályozná a totális liberális hatalmát. Aki nem liberális az náci , fasiszta, tehát ellenség akiket át kell nevelni, vagy elpusztítani, jó estben csak kirekeszteni.

midnight coder 2021.05.04. 12:50:16

@6.Lenin: "A liberalizmus minden olyan rendszert elutasít, amely akadályozná a totális liberális hatalmát. Aki nem liberális az náci , fasiszta, tehát ellenség akiket át kell nevelni, vagy elpusztítani, jó estben csak kirekeszteni."

Te is kevered a liberalizmust a balliberalizmussal. A liberalizmusban lehetsz nyugodtan náci, fasiszta addig a percig, amíg nem kezdesz el zsidókat irtani. Az ahol a holocausttagadásért börtönbe zárnak az nem liberalizmus, hanem kommunizmus liberális mázzal összekenve.

A szólásszabadság a liberalizmus alfája és omegája. Aki azt korlátozni próbálja az semmiképpen nem nevezhetõ liberálisnak.

6.Lenin 2021.05.04. 12:51:41

@midnight coder:

Az USA-ban alakult állam nélküli csordákban néhány nap után pénzt szedtek az ott dagonyázóktól, vagy akik kénytelenek voltak rajtuk keresztül közlekedbni. Vagyis adót szedtek. Vagy nevezzük védelmi pénznek, bárminek. A lényege az, mint az adószedésnek. Egy rendszer üzemeltetői sem fognak dolgozni, hogy a saját jövedelmükből tartsanak el másokat.

6.Lenin 2021.05.04. 12:58:20

@midnight coder:

"A szólásszabadság a liberalizmus alfája és omegája. Aki azt korlátozni próbálja az semmiképpen nem nevezhetõ liberálisnak. "

Pontosan ezért nem létezett, nem létezik, és nem is fog soha.

CSAK a MAGUKAT LIBERÁLISNAK NEVEZŐ TARTJÁK EZT JOGNAK A MAGUK SZÁMÁRA, mindenki mást kirekesztenek ebből.

Annak nevezhetjük aminek csak akarjuk Nevezhetjük krumplistésztának is, de az soha nem lesz mákostészta. Soha nem az elnevezésen van a lényeg, hanem mi tartalma, az a lényeges. Az meg hazugság. Minden a pénzről, és a hatalomról szól a Porbafingók felett.

G. Nagy László 2021.05.04. 13:01:17

@Fánkevő Fáncsi: Ha tényleg nem az a célod, hogy személyeskedj, trollkodj és basztass, úgy érdemes volna mellőzni az ilyen mondatokat:

"aki azt állítja, hogy Nyugat-Európában a marxizmus az uralkodó világnézet az egy retardált hülye, nyilván nem tudja sem azt mi a librealizmus, sem az marxizmust nem ismeri, se a nyugatot. "

Szép, hogy nem akarsz megbántani - és valójában nem is lenne könnyű dolgod, ha ez lenne a cél :) - de akkor a retardált hülye kifejezés nem igazán tűnik adekvátnak.

Ami a lényeg: összeütsz egy vaskos kommentet, de az általános fikázáson túl nem sok konkrétumot kifogásolsz. Ha bármivel problémád van, szívesen segítek, de a szimpla hőbörgéssel nemigen tudok mit kezdeni.

Természetesen pontosan tudom, mit jelent a liberalizmus, mi több, annak elterjedtebb verzióiból is egész ügyesen vizsgáznék bármely tanszéken. Ugyanígy: a a kommunizmus kapcsán is tudok minden lényegeset, amit tudni érdemes. Nyilván rengeteg fehér folt akad még a műveltségemen, de ez a két terület kurvára nem ilyen.

Szóval. ha van konkrét ellenvetésed, megtisztelsz, ha megosztod velem. Ellenkező esetben hozzászólásodat szimpla basztatásnak veszem.

2021.05.04. 13:02:54

magyarországon kétféle liberális eszménykép vált sikeressé. az egyik liberális nacionalizmus avagy a nemzeti liberalizmus. ez bocskai, rákóczi és legfőképp kossuth. és ennek egy kevésbé militáns, középutas változata a keresztény libertáriusság. széchenyi.

az újkeletű neo "liberalizmus" szemben áll a népi baloldallal, a kereszténységgel és a keresztény szocialistákkal. és az valamiféle amerikanizmus. az amerikai demokrata párt tette sikeressé a transzatlanti világban. és ez ettől "nyugatos". de a "balliberális" koalíciók nyugat-európában se nagyon működnek. a briteknél is megbukni látszanak.

2021.05.04. 13:05:05

@anemic royalty:
kossuth egy jobboldali liberális, liberális nacionalista volt és ma leginkább "újfasiszta" lenne.

2021.05.04. 13:08:25

@Fánkevő Fáncsi:
a "nyugat" csak gazdasági értelemben antimarxista, kulturális értelemben inkább neomarxista. a céljuk, hogy a világ proletárjai azért egyesüljenek, hogy hatalomra juttassák a világ burzsoáziáját.

6.Lenin 2021.05.04. 13:09:57

@cvsvrs:

Több elnevezés nem jutott eszedbe egy soha nem létezett (a valóságban) ideológiára? Biztos lenne még néhány száz.

G. Nagy László 2021.05.04. 13:14:44

@cvsvrs:

"Kossuth egy jobboldali liberális, liberális nacionalista volt és ma leginkább "újfasiszta" lenne. "

Pontosan.

"a "nyugat" csak gazdasági értelemben antimarxista, kulturális értelemben inkább neomarxista. a céljuk, hogy a világ proletárjai azért egyesüljenek, hogy hatalomra juttassák a világ burzsoáziáját. "

Azt gondolom, nagyon közel jársz az igazsághoz.

2021.05.04. 13:20:17

@6.Lenin:
ezek a valóságot is elérő létező eszmeiségek. kossuth militáns nacionalista volt. lényegében egy függetlenségi háborút hirdetett a habsburgok és bécs ellenében. ez brute force nacionalizmus. de nem volt kötelező a nemzeti őrseregbe állani. ettől volt liberális többek között. piacpárti is volt, szabadkőműves is volt. ezek létező eszményképek. a történelmet igen erősen befolyásolják, befolyásolták.

6.Lenin 2021.05.04. 13:39:03

@cvsvrs:

Igen, magyar volt, és szerette a hazáját. A szlovákok meg utálták, mert el akarta őket nyomni. Ezek általában így zajlanak a hétköznapokban.
Az meg egy úri huncutság, hogy kitalálunk rá mindenféle színes meséket.

Sose úgy indulnak háborúk, forradalmak, hogy meg szeretnénk dönteni mások hatalmát, hogy mi lehessünk a fasza gyerekek, egy darabig. Kitalálunk hozzá színes meséket.

De, ha már Kossuth, a sógorok se vették viccesre, hogy min agyal , inkább szövetkeztek olyanokkal, akikkel leverhették. Ezek is így zajlanak a valóságban. Pl a gyarmatosítás se egy szeretet csomag eljuttattása volt elmaradt vidékekre. Véletlenül gyilkoltak és fosztogattak inkább?

A mostani amerikai törekvések mögött se a szeretet kedves érzés bújik meg más nemzetek iránt . Azért kéne Ukrajna, hogy Putyin közelebbről érezhesse az amerikai nép szeretetének a melegét?

Ezért vannak a rendszereknek fizetett lakájaik, hogy ezeknek az eltitkolt szereteteknek mézédes mázt találjanak és szép eszmékbe csomagolják.

De mi ebben az újdonság? Több ezer éves trükkök.

2021.05.04. 13:54:46

@6.Lenin:
kossuth a szlovákoknak is választójogot adott volna. csakhogy a felvidékiek többsége szabad városokban élt. amely jogokat úgy egyébként a magyar királyságban szerezte. magyarország egy liberális mintaállamnak számított akkoriban a magyar nacionalizmus unortodox volta miatt.

6.Lenin 2021.05.04. 13:56:48

@cvsvrs:

A társadalmakban vannak rétegek amelyeknek a tagjai meccsekre járnak, és ott mások anyját nem éppen ideális személyekként szokták emlegetni, így kiengedve a felesleges gőzt, vannak akik templomokban keresik a megoldást a mindennapokban elkerülhetetlenül elkövetett bűneik feloldására. Vannak, akik egyszerűbb megoldásként tudatmódosító szerekkel ezt akár otthon is lejátsszák.

Aztán vannak, akik kitalálnak mindenféle eszmét, hogy mások idegeit borzolják vele, parttalan viták végtelenségében. Őket ez szórakoztatja.

Az evolúció meg arra kényszeríti az embernek nevezett élőlényt, hogy a másik hasonló kétlábút legyőzze, ha erős, akkor fizikailag is, ha egy nyeszlett a pacák, akkor intellektuális fölényével. Ez utóbbi nyilván nem tűnik annyira erőszakosnak. Szinte minden ki van már találva,
Igen csak pedálozni kell, hogy valamilyen izgalmasabb faszságot is találjunk már végre, mondjuk alakítsuk át magunkat valami másnak, mint akinek születtünk. Még nem tudjuk, hogy ez hová vezet, de pont ez benne az izgalmas. A többi már uncsi.

nincs1agy 2021.05.04. 13:59:29

@МАХVАL bircaman közíró:

mandiner.hu/cikk/20210203_veszelyben_az_arany_kozeput

"Valamennyi válasz vagy feltevés helyesen ragadja meg az okokat vagy a jellemzőket, azonban figyelmen kívül hagyja a neomarxista alapokat mára magáévá tevő liberális kulturális és politikai elit valós céljait. E cél ugyanis nem más, mint hogy a "felülről", globális szintről érkező egyneműsítéssel és az atomizálással megszüntessék a középső szintet, kiiktassák az "arany középutat": a társadalmak normális, nemzeti és családi keretekbe ágyazott létét.."

6.Lenin 2021.05.04. 14:00:48

@cvsvrs:

Kösz, de olvastam szlovák történelemkönyveket, és láttam filmet Janossikról és a hős katonáiról, és állítólag még ma is érvényes egy dekrétum.
Neked se ártana velük elbeszélgetni (történészekkel, politikusokkal, de egyszerű polgárokkal se lenne károdra)

2021.05.04. 14:11:23

@6.Lenin:
a donbass-ban élő oroszok többsége nem akarja, hogy kijevi atamánság uralkodjon felette. hanem azt mondják, hogy ők megteremtik a donyecki köztársaságot, ami moszkva barát. mert az teremtene nekik nagyobb szabadságot. egy kozáknak meg a kijevi atamánság. és az amerikai "demokraták" azt mondják, hogy ezeket az idejétmúlt elképzeléseket el kellene felejteni. és a multik még ennél is nagyobb szabadságot teremtenek kijev "világpolgárainak". ez a neoliberalizmus. ezekből választhatnak a donbass-ban harcoló katonák, a majden téri tüntetők és a nézőgyerekek.

GyMasa 2021.05.04. 14:14:51

@6.Lenin:
" Mi az , hogy a nép valamire alkalmatlan? Nem fogadja el néhány tucat faszkalap agymenéseit?"
Nem, hijján van annak az önuralomnak, amire szükség lenne.

"És mi van olyankor, amikor a "nép" mást akar, mint az agyamentek?
A 10 %- ráerőltet másokra valamit az diktatúra, B+. "
Ez így van, de én nem ezt mondtam.

GyMasa 2021.05.04. 14:17:32

@МАХVАL bircaman közíró:
A probléma a megoldási módszerrel van.
Bár, ha szerinted a táborba zárás, meg a kényszersterilizálás, meg a rabszolgamunka teljesen rendben van, akkor értem az aggályaidat.
Csak ez egy olyanféle csúszós lejtő, aminek a végén az éves kvóták alapján megtöltendő Gulagok állnak.

GyMasa 2021.05.04. 14:19:32

@МАХVАL bircaman közíró:
Teljesen értem, amit mondasz.
Én nem vagyok ilyen keményvonalas.
Nem állítom, hogy életképtelen az ötlet, de úgy érzem, ettől mára nagyon eltávolodtunk.
Mondjuk a hadsereget a rendőrséget és az igazságszolgáltatást én nem adnám ki az állam kezéből.

2021.05.04. 14:27:33

@6.Lenin:
csakhogy egy viszonylagos jólétben élő pozsonyi polgárnak (kulturálisan) kurvára nem jó az ortodox nacionalizmus. az, hogy volt a nagy-morva birodalom. ami legfeljebb fél évszázadon éven át létezett. csak aztán leigázta őket árpád vezér. majd következett egy ezer éves sötét elnyomatás. ezt követte a csehszlovák elnyomatás. így a szlovák köztársaság eszményképe a szlovák fasiszta bábállamtól eredne. ez az ortodox nacionalizmus (kulturálisan) nem jó egy szlovák értelmiséginek se.

egy bukaresti románnak ez jó. mert ők azt mondják, hogy volt a havasalföld és a moldva fejedelemség. azok a 19. században egyesültek román királysággá. volt vagy négy román király. és után a románság kivívta az impériumváltást erdélyben. aminek a legitimitása az ókori római birodalomra vezethető vissza. dácia provincia szabad népének akarata ez. ez a bukaresti román értelmiség ortodox nacionalista világképe. és ez neki gazdasági és kulturális értelemben is megfelel. mert bukaresti igazgatótanácsokból uralják erdélyt.

csak mondjuk az aradi gépész ismerősöm azt mondja, hogy ők hiába akarnak nagyon fasza villamost. nem nagyon tudják eladni. mert párizs aligha vásárol tőlük. azt legfeljebb a tiszántúlon tudnák eladni. és ezért ő magyar-román vegyesvállalatot akarna. magyar-román "ganz". és ez már ugye unortodox nacionalizmus. ez a nemzeti liberalizmus. az erdélyi románoknak is ez a jobb gazdasági értelemben. a felvidéki szlovákoknak ez a jobb kulturális értelemben. és a cseheknek is ez a jobb. mert úgy a tátra teherautó után köthetik a mátra pótkocsit.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.05.04. 14:43:16

@nincs1agy:

A "neomarxizmus" szó olyan, mint a "neoliberalizmus": értelmetlen.

6.Lenin 2021.05.04. 15:10:26

@cvsvrs:

Félreértettél. Én azt szerettem volna kihozni az egészből, hogy ha valamit vizsgálunk, akkor ha csak egy szemszögből nézzük, akkor az mindenképpen valamennyire torz lesz.
Kossuth huszárként nem fogjuk megérteni a szlovákokat, és porcelán nadrágból szemlélve a világot hajlamosak lennénk a magyarokat ellenségnek nézni.
Kommunista maszlaggal átitatott aggyal se tudjuk megérteni az önön nagyságába beleszédült vad liberálist, és fordítva. Ezért én kicsit értelmetlennek tartom az itt is zajló vitát, hiszen minden véleményt alapvetően az határozza meg, hogy a vitázó saját világképe melyik eszméhez is tartozik.
Egy nacionalista, jobbos, balos, más-más szemszögből néz rá a lökött liberálisra.. Ennyi lett volna csak a szándékom.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.05.04. 15:10:40

@nincs1agy:

Nem értek egyet.

Ezen az alapom elnevezem a hamburgert neotejfölnek.

2021.05.04. 15:33:18

@6.Lenin:
vegyük a foci drukker példát.

ha a kossuth féle nemzeti liberalizmus győzedelmeskedne, akkor magyar királyi kupában játszhatná a döntőt a korona székesfehérvár és a pozsonyi slovan. elhódíthatják a magyar királyi kupát. amit támogat a mol. eladják az üzemanyagot a felvidéken. és a nyereségből részesül a slovnaft. és erre azt mondja az ömv, hogy osztrák-magyar szuperkupa kellene a práterben. az igazgatótanácsi elnök átadja a trófeát. és azt majd megnyeri az austria wien, vagy az akadémia brassó vagy a székely focisuli. és ez az erdélyi román nacionalistának is tetszhet. egy bukarestinek már nem annyira. mert azt mondja, hogy ezek elcsatolják erdélyt. a magyar kupát úgy támogathatja meg a dácia, hogy annak erdélyi lányvállalatában van magyar üzletrész. és a banca transilvania fináncai újlatinul számolják a pénzt. ez is liberalizmus. csak ez nemzeti liberalizmus.

a neoliberálisok azt mondják, hogy nem kell már olyan, hogy román, szlovák, magyar. mert ezek elnyomják a szegény kiscigányokat. de nekik nem kell cigány kultúra. ők nem akarnak 100 tagú cigányzenekart, se cigányok vezette vállalatokat. ők nem azt mondják, hogy a nagy-magyar taurus része lesz az oláh gumi. ez a nemzeti liberalizmus. hanem azt, hogy mindenki adja fel a nemzeti identitását. és úgy lesz világbéke.

2021.05.04. 15:46:35

@МАХVАL bircaman közíró:
a neoliberalizmus is szabadelvűség. az identitás nélküliek szabadságát teremti meg. azokét, akik magukat a nemzetek felett álló szuperelit tagjainak képzelik. és ezért kiváló tudósok és művészek is hajlanak erre az eszményképre. és ezzel vehet meg a soros alapítvány nobel díjasokat. vagy ritók néném festeget a bihari pusztában a cigányokkal. és ő is támogatja a soros alapítvány törekvéseit. mert az ő szabadságát a neoliberális eszménykép támogatja.

és a fideszben azt mondják, hogy a cigány gyerekek fessenek cigányos parasztokat.
s3-eu-west-1.amazonaws.com/artportalhu/images/content/cikk/igazgyongy3.jpg
és ezt már ők is támogatják. és ezek már lehetnének bolgárok.
nlc.p3k.hu/uploads/2018/05/l-ritok-nora-09.jpg
ez a nők lapja café neoliberalizmusa, vagy micsoda.

6.Lenin 2021.05.04. 15:59:30

@cvsvrs:

Az, hogy én mit is szeretnék, vagy te az egy dolog, és az is amikor a Kassán a Dóm előtt aláírást gyűjtenek, hogy ne legyen szabad Kassán , vagy Szlovákiában magyarul beszélni. Még ez se lenne nagy gond, hiszen idióták mindig, és mindenhol voltak, vannak, lesznek.
A gond, hogy akkor ott hosszú sorban álltak az emberek aláírni, vagy amikor a parkolóban kiszúrják a kocsid gumiját, mert magyar a rendszámod.

Vagy , ha valóban kormányváltás lenne 22-ben szétvernék a V4-et, és ismét ellenségei lennénk egymásnak. Szerintem a nyitott társadalom elképzelés egy lázálom, főleg, ha eltérő kultúrák keverednének.

Az USA-ban hány éves a demokrácia? Mit keres ott ma egy BLM mozgalom? Mi lesz Európában, ha a muszlimok többségben lesznek?

Én értem, hogy elméletben milyen szép is a liberalizmus, támogatnám is, hiszem hozzám is közelebb állnak bizonyos elemei, de a valóság mindig helyretesz. Még néhány évszázadon belül se látok rá reményt, hogy megvalósul belőle valami. Nézd meg a trendet. Ma már nemhogy szabad a vélemény, hanem üldözendő, ha nem a liberálisnak mondottak által elfogadottakat támogatod. Pont nem egy liberális világ felé robogunk, talán már megállíthatatlanul. A világ egyre erőszakosabb. Mit számít, hogy minek nevezzük? Attól megváltozna valami?

2021.05.04. 16:05:07

@МАХVАL bircaman közíró:
az mszp-szdsz azt mondta, hogy legyen az ascher a főrendező. mert ő ért ehhez a legjobban és a barátaik. ők a szakma. és ők nagyrészt az mszp-szdsz támogatói voltak. és voltak még a mérsékelt mdf hívei. ők a "felelős értelmiség" "európai értelemben vett konzervatívok". és az antifasiszta ebből áll össze. akik ezzel szemben állnak ugyanis mind "nácik".

ez a világkép teremt valamiféle szabadságot. budapest választói többsége ezt képzeli a mai napig. és azt gondolják, hogy ha ehhez kapcsolódik a jobbik maradványa vidéken, akkor választást nyerhetnek. ez is liberalizmus. csak nem-nemzeti liberalizmus. és nem-keresztény libertáriusság. és kevés köze van a klasszikus liberalizmushoz.

magyar nyelv úgy tesz különbséget, hogy az egyik a (nemzeti keresztény) szabadság (Cum Deo pro Patria et Libertate - Istennel a Hazáért és a Szabadságért). ez a magyar szabadelvű eszménykép. és az új liberalizmus a szabadosság. de ez mindkettő liberalizmus. csak az új nem szabadelvű, hanem a szabados.

2021.05.04. 16:27:07

@6.Lenin:
ez az ortodox nacionalizmus. ami azt mondja, hogy nem kell idegen kisebbség. egyáltalán. mert az ellenség. tehát nem kell gianni, aki olasz éttermet nyit pesten. mert a magyar ember egyen ősi magyar kenyérlángost. az való neki és nem az olasz étel. a taljánok csak megmérgeznék. ez az ortodox népi nacionalizmus. a nemzeti liberalizmus és a libertárius keresztény azt mondja, hogy gianni is lehet igaz magyar. és még olasz is.

a neoliberalizmus azt mondja, hogy az a legjobb ha gianni sem nem magyar, sem nem olasz. mert ha mégis csak, akkor jön mussolini és hitler. abból a horthyfasizmus adódik. úgy, hogy a legjobb a proletár nemzetköziség és egy globális egy pénzuralmi rendszer a kapitalizmus kombója. amiben egy szekuláris világállam és egy szinkretikus világegyház uralkodik. ez a balliberális eszménykép.

6.Lenin 2021.05.04. 16:56:15

@cvsvrs:

Szépen felsoroltad azokat a maszlagokat amivel a Porbafingókat etetik, hogy hagyják magukat kifosztani, és ne ők tököljenek a magyarázatok keresésével. Ezeket készen kapják a kiszolgálóktól. És hasonló faszságokkal etetik a bal-, jobb-, és szélső oldalakon lévőket is.Így lesz teljes a világ, és a hatalom biztosítva egy szűk rétegnek, akik jókat röhögnének, ha ilyen "vitákat" olvasnának, de nem olvasnak. Minek, már ki van próbálva soxorosan, és tökéletesen működik is.

Az ember bármit (is) képes megmagyarázni, magának. A másik , meg mást tart a magáénak. Ennek ez a működési elve. Így lesz mindenki elégedett, magával.

Mellesleg rengeteg szabad időd lehet (neked is).

2021.05.04. 16:59:21

@6.Lenin:
az egyik szélsőség az orotodox nacionalizmus. csak a nemzet létezik. és az egyénnek nincsenek polgári szabadságjogai. hanem harcolhat a hazájáért. legyen az neki elég. és így fordul szembe a kozák és az orosz.

és erre jön a másik szélsőség. az ortodox liberalizmus nincs nemzet. mert azt a világ meghaladta. láttuk hová vezet. a haláltáborokhoz. ezért egyetlen dolog számít. az egyén. nincsenek közösség normák. bármilyen baromságot pozitívan diszkriminálandó. és aki ezt nem fogadja el az náci.

6.Lenin 2021.05.04. 17:31:21

@cvsvrs:

És a kettő közti különbség?
Az egyik úgy érzi van miért küzdenie, a hazáért (ami nem is az övé) ezt tartja a saját élete értelmének.
a másik azt hiszi szabad, miközben még a véleménye sem szabad, hiszen az csak egy lehet. Az értelme az életének se világos, ezért fordul öngyilkoló eszközökhöz.

Az egészben az a mókás, hogy mindig , mindenki keres valamit amit az élete értelmének tarthatna, aztán a végén elpatkol, mielőtt megtudhatná, hogy néhány 10-100-1000 év múltán jön egy másik
Porbafingó, és az ő életének értelmét jelentő eszmét kiforgatja még a gatyájából is., és csinál belőle olyasmit ami után a kitalálója minden beavatkozás nélkül beleőrülne, hiszen nem értené miért is lett ortodox, neo, poszt, meg il, de ezen már nem sok lehetősége van töprengeni.

2021.05.04. 17:34:12

@6.Lenin:
a politikai pragmatizmus. ez is egy ideológia.

kósáné alapítványa.
www.youtube.com/watch?v=bOIvM8zmEoc
eléggé szociálliberális?
vagy mondjuk ez is egy fidesz propagandafilm.
www.youtube.com/watch?v=DH-ObwazZYA
ez nem a szdsz és a soros alapítvány, hanem a fidesz.

2021.05.04. 17:52:50

@МАХVАL bircaman közíró:
a klasszikus liberalizmus keresztény és népi nacionalista is volt egyben. cum deo pro patria et libertate. ezt hirdették. a neoliberalizmus keresztényellenes és nemzetellenes. mondván, hogy ez teremt szabadságot. ez benne az új. egy ellenkultúrát hirdetnek a natívokkal szemben. ez egy kontra. és az illiberális demokrácia a rekontra ebben a rablóulti játékban.

6.Lenin 2021.05.04. 17:56:00

@cvsvrs:

A pragmatizmusnak inkább van létjogosultsága, hiszen nem zár ki semmit ami működik is a valóságban, és szükséges is az életben maradáshoz.
Nem zárja ki, hogy legyenek benne liberálisnak mondott elemek, netán baloldali, vagy konzervatív. Minden esetben a tartalom a lényeg, nem az elnevezése. A lényeg a működőképesség. Ja és simán követheti az idő, környezet, és igények változását.

Talán még az is egy előnye, hogy az emberek többsége támogathatná, hiszen a liberálisnak magát tartó, vagy baloldalinak, netán konzervatívnak, talál benne a maga számára követhetőt.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.05.04. 18:07:10

@nincs1agy:

Azt jelzi, a klasszikus gótika után nem volt gótika, s aztán lett újra.

2021.05.04. 18:11:00

@МАХVАL bircaman közíró:
persze annyira nem új. pl. luxemburgi zsigmond az usankájában a királyi birtokainak egy részét a városlakókkal együtt eladta szerb despotáknak azért, hogy megvegye belgrádot. ez 15. századi neoliberális elképzelések.

és ténylegesen teremtett szabadságot. mert előzetesen a nádor elrendelte, hogy környező megyékből azok a jobbágyok, akik az adójukat megfizették a királyi birtokokra szabadon költözhessenek. így azok utána népesebbek voltak. a szabad piacon többet értek. és ezek után zálogleveleket állított ki az udvar és a városokat azok népével együtt néhány mázsa aranyért magánkézbe adta. és ebből az udvar újabb birtokokat vásárolt. mondván, hogy ezáltal még nagyobb szabadságot teremtenek.

csak később hunyadi idején az országbírók úgy döntöttek, hogy ezeknek az amúgy részben jóravaló szerb despotáknak a leszármazottait teljes vagyonelkobzásra ítélik, mert összeesküdtek a kormányzó ellenében. ez volt az illiberális demokrácia. leszámoltak a neoliberalizmussal.

2021.05.04. 18:26:10

@МАХVАL bircaman közíró:
ugyenezt mondják a neoliberálisok. a 20. század felszámolta a liberalizmust. megszűnt a szabadság. a haláltáborok bűze lepte el a keresztény európát. és ezért van szükség egy új típusú liberalizmusra, amelyik felszámolja az államnemzeteket. mert hogy ezek a felvilágosulatlan eszményképek és vallások tartják rabigában az emberiséget. a neoliberálisok ezeket mind eltörölnék. és ezek helyébe egy szekuláris világállam és egy szinkretikus világegyház valamint a szabad piac totalitása lépne. 300 multinacionális vállalatvezető jobban igazgatná a világot, mint az ensz 200 tagállamának vezetői. mert előbbiek piaci alapon választódtak ki.

ez a neoliberális eszménykép. ami egyeseknek szabadságot teremt. másoknak szolgaságot jelent. és ezzel szemben lázadt fel orbán. mondván, hogy ez egy antidemokratikus liberalizmus. és ezeknek az intézményeit szétveri. az uralkodó kisebbség hegemóniáját megtöri és többség nevében szupremáciát hirdetett. nemzeti konzultációk rendszere. ez az illiberális demokrácia. egy illiberális átmenet valójában. kérdés, hogy ez hová vezet.

egy még újabb liberalis doktrinához, vagy visszatérés a klasszikus liberalizmushoz.

2021.05.04. 18:36:01

@МАХVАL bircaman közíró:
az egyik tábor a jó, a másik a rossz szinonimájaként tekint a liberalizmusra. de az magyarul jelent gazdasági értelemben jót, jólétet (szabadságot) és kulturálisan rosszat, rosszaságot (szabadosságot).

a latin eredetiben emberséget, emberiességet és szeretet (a rabszolgaság hiányát) jelentett. a szlávban (ami szolgát jelent) a nép (ljudi) egyesek szerint a szeretni (ljuby) is a rokona. a magyar szabadság a szabályokkal függ össze. és a törvények megtörik a természet adta szabadságot, a szabadosságot. a jogállam a jog (a jobb) oldal. ami az új bal.

2021.05.04. 18:44:27

@МАХVАL bircaman közíró:
a poszt írójának abban van igaza, hogy a liberalizmus klasszikusan egy jobbközép parlamentáris eszménykép. a magyar reformkorban a nemzeti liberálisok és libertárius keresztények, valamint ingadozók ültek a padsorokban. de ekkor még nem volt általános választójog. ez még nem volt demokrácia. azt magyarországon is az új liberalizmus teremtheti meg. mert hogy a habsburgok a romanovokkal leverték a magyar és a lengyel szabadságharcot. csődött mondott a kiegyezés, ahogyan kossuth jósolta. szétesett a monarchia, a király nélküli királyság, a "horthyfasiszta" kormányzóság és a revízió kudarcba fulladt. sodródó nacionalista politika után jött a szovjet "felszabadulás", 56 sem teremtett tartós szabadságot, a kádári konszolidációból a rendszerváltás adódott. a régi liberális elképzeléseket meghaladta valami új. ezt hirdetik. ettől neoliberális.

G. Nagy László 2021.05.04. 18:51:23

@cvsvrs:

"a poszt írójának abban van igaza, hogy a liberalizmus klasszikusan egy jobbközép parlamentáris eszménykép. a magyar reformkorban a nemzeti liberálisok és libertárius keresztények, valamint ingadozók ültek a padsorokban. de ekkor még nem volt általános választójog"

A kommentelők egy része - és a laikusok zöme - azt nem látja át, hogy a liberalizmus egy komplex eszmerendszer, gondolkodási séma, morálfilozófiai modell, amely létezik állam nélkül is, ezt hívják anarcho-kapitalizmusnak, illetve központi hatalommal is, ez a felállás viszont feltételezi a demokrácia valamilyen formáját.

G. Nagy László 2021.05.04. 18:55:49

@cvsvrs:

"vagy mondjuk ez is egy fidesz propagandafilm.
http://www.youtube.com/watch?v=DH-ObwazZYA"

Ez piszok jó. Ez maga a nyílt társadalom gyakorlati megvalósulása. Egyébként Debrecen frankón ilyen; tavaly nyaraltunk ott pár napot. Érdekes lenne készíteni egy interjúsorozatot az ottani feketékkel és arabokkal, hogy mekkora a rasszizmus idehaza. Egyetlen nyugat-európai médium sem hozná le, mert szembe menne a propagandájukkal.

G. Nagy László 2021.05.04. 20:36:47

@cvsvrs: Én azt nem értem, hogy mindez miért nem kap nagyobb média-visszhangot? Baszki, John Malkovich, a világ egyik legjobb színésze itt jár és a kutya nem beszél róla? Ezt a videót sem látom soha, ha nem linkeled be. A Fidesz mozgástere pont a józan közép felé lehet jelentős, az olyan városlakó liberálisok felé, akikben van annyi tartás, hogy nem szavaznak Dobrevékre. Őket simán lehetne mozgósítani a sokszínűséggel, a valódi szabadság üzenetével, miközben a falusi vaskalaposok szimpátiáját sem veszítenék el.
süti beállítások módosítása