téveszmék

téveszmék

"A kommunizmus kevésbé ártalmas, mint a nácizmus"

2021. március 16. - G. Nagy László

stalin.jpg

 

A helyzet az, hogy Gajdics Ottó nem tartozik a nagy kedvenceim közé. Néha azonban megfogalmaz lényeges gondolatokat, ahogyan azt a múlt hétfői Sajtóklubban is tette: "Miközben a magyar társadalom jelentős része, majdhogynem száz százaléka teljesen egyetért abban, hogy annak, ami a második világháborúban történt, soha többé nem szabad előfordulnia; abban már csak a fél ország ért egyet, hogy annak sem, ami utána történt." Érdemes ezt a képet kiegészíteni azzal, hogy nem speciálisan magyar jelenségről van szó. Százmillió áldozat, tönkretett országok egész sora és nulla, ismétlem: nulla sikeres projekt után a fél világ még mindig lelkesen, de minimum elnézően tekint a világ valaha volt legvéresebb ideológiájára, a kommunizmusra. Miként lehet az, hogy édestestvérét, a nácizmust - politikai hitvallástól függetlenül - egységesen elítéljük, ugyanakkor Marxról meg Leninről szobrokat állítanak a "civilizált" nyugaton? 

 

A kérdés egyáltalán nem új keletű. Peter Viereck már 1953-ban ezen morfondírozik Az értelmiségiek szégyene és dicsősége című könyvében. Hannah Arendt ugyancsak egymás közeli rokonaiként tárgyalja a kommunizmust és a fasizmust A totalitarizmus gyökerei című, 1951-ben megjelent, közismert művében. A lényeget valójában már Churchill is megfogalmazta, amikor a kommunistákat "kegyetlen és véres szájú professzoroknak" nevezte, utalva arra, hogy nem csupán az iskolázatlan, antiszociális rétegek éretlen és közveszélyes ámokfutásáról van szó, hanem e közönséges bűnözők nagyon is komoly szellemi, erkölcsi támogatást élveznek bizonyos értelmiségi körök részéről. Miként lehetséges ez az érthetetlen árulás?

 

FÖLDRAJZI-TÖRTÉNELMI SAJÁTSÁGOK

 

Amikor a barna és a vörös terror felemás megítélésének okait keressük, rendszerint az első, ami eszünkbe jut: nyugaton nem élték át a kommunizmus borzalmait, így a mai napig őrizgethetnek egy pozitívan elfogult és hamis képet erről a világról. A valóság az, hogy érvnek ez meglehetősen karcsú. Auschwitz, Treblinka és Chelmno sem azok a helyek, amelyeket a mai generációk testközelből megtapasztaltak volna, mégis képesek vagyunk átérezni az embertelenség atmoszféráját, valódi empátiával az áldozatok iránt. Nem tűnik lehetetlen elvárásnak, hogy a kommunisták által megkínzottakkal, megnyomorítottakkal és elpusztítottakkal is ugyanilyen együttérzők legyünk, különösen ha térben és időben mindkettő egyaránt oly távoli. Még csak azt sem mondhatjuk, hogy nincs elég információnk a sztálini világról. A kommunizmus fekete könyve c. mű 1997-ben jelent meg és minden számottevő vörös borzalomról jelentést ad - persze kavart is jó nagy vihart a baloldali történészek körében. Kifogásolták például az áldozatok 100 milliós nagyságrendjét, szerintük ugyanis "csupán" 65-93 millió halottról beszélhetünk... Egy biztos: amikor kifejezetten az értelmiség szemellenzős magatartását kérjük számon, a tudatlanságot aligha hozhatjuk fel védelmükben. Nyugodt szívvel feltételezhetjük, hogy olvasni azért tudnak.

 

PROPAGANDA, MARKETING

 

Nem vitás: a kommunizmus marketingje nagyságrendekkel jobb volt, mint a nácizmusé. Igaz ugyan, hogy Hitler is - amíg lehetett - titkolta a gázkamrákat, s az sem kérdés, hogy neki is voltak szellemi követői és támogatói a civilizált világ értelmiségi köreiben, mindazonáltal a Mein Kampf közzétételével nyíltan feltárta szándékait, mintegy elismerve, hogy ő maga is egy beteg szörnyszülött. A kommunista rezsimek sosem engedték meg maguknak ezt a fajta őszinteséget. A történelem minden baloldali diktátora giccses színdarabot játszott, melyben ő alakíthatta a jóságos vezetőt, s minden más szereplőnek illett szélesen mosolyognia. Ezek a rezsimek sportot űztek a cinizmusból, hiszen bolseviknek, vagyis többségnek nevezték a kisebbséget; valamint demokratikus jelzővel illették berendezkedésüket, holott a lehető legmesszebb álltak mindenféle demokráciától.  Különösen nyomasztó lehetett az élet a Rákosi-rendszerben, amikor a legnagyobb rabság idején a "szabadság" volt az általánosan használt köszöntés... S bár az üldözötteket és megnyomorítottakat e szómágiával aligha lehetett megtéveszteni, a társadalom jelentős részét minden további nélkül, a külföldet meg pláne. A baloldal azóta is ugyanezt a stratégiát alkalmazza (és ugyanúgy benyalják a tömegek, mint annak idején): önkényesen gyúrja-formálja a szavak jelentését. Számukra az sem jelent gondot, ha egy kifejezésen, amely évszázadokon át ugyanazt a jelentést hordozta, holnaptól annak szöges ellentétét értjük. Valójában minél nagyobb a bábeli zűrzavar, nekik annál jobb. Annál inkább rejtve maradhatnak a történelem legcsúfabb szégyenfoltjai.

 

ANTIFASISZTA KÁRTYA

 

E propaganda részének tekinthetjük az antifasiszta kártyát is, melyet a baloldal lassan száz éve rendszeresen kijátszik, függetlenül attól, hogy léteznek-e egyáltalán fasiszták, vagy sem. A kommunizmus és a Szovjetunió évtizedeken át egyet jelentett az antifasizmussal, így aki ezeket támadta, az a nyugati, hangadó értelmiség szemében azonnal fasisztává vált. Nem véletlen, hogy annak idején George Orwell Állatfarm című, zseniális művének kiadását egy sor angol kiadó megtagadta. Pedig hát akinek volt szeme, már akkor is látta: a Szovjetunióban, a népi Kínában, vagy épp a Pol Pot vezette Kambodzsában ténylegesen megvalósult a totális fasizmus, csak épp vörös álruhában. A kommunisták attitűdje leginkább azokra a maffiózókra emlékeztet, akik udvariasan és mosolyogva szedik be a védőpénzt az éjszakai szórakozóhelyek tulajdonosaitól. Nem csak egyszerűen kirabolják a helyet, hanem még abban a képmutató szerepben is tetszelegnek, hogy valójában ők védik meg a bárt a valódi bűnözőktől... A fene se tudja, hogy ezt a szemérmetlenül hazug kommunikációt ki tanulta el kitől, a politikában mindenesetre abszolút működőképesnek bizonyult. 

 

INTERNACIONALIZMUS

 

Talán még soha azelőtt nem volt olyan erős a világ békevágya, mint 1945-ben, amikor Karl Popper legismertebb műve, A nyílt társadalom és ellenségei című alkotás megjelent. A filozófus szerző szerint a nemzetállamok léte és az ebből fakadó nacionalista gondolkodás önmagában hordja a konfliktusok kialakulásának lehetőségét. Meglátása szerint - többek között - e problémára is megoldást nyújt a határok nélküli, nyílt társadalom eszméje. Azóta 76 év telt el, s a világ ez idő alatt rengeteget változott. Megszületett az Európai Unió, a nemzethatárok túlnyomó többsége jelképessé vált. A globalizmus gyakorlatilag megvalósult: ugyanazokat a termékeket vásároljuk, ugyanazt a kultúrát fogyasztjuk Lisszabontól Helsinkiig. A klasszikus német-francia, német-angol, angol-francia ellentétek ma már csak a múlt poros vicceiben élnek, nincs az az idióta, aki nemzeti gőgből fegyvert ragadna. Ez a nyilvánvaló igazság pedig azt jelenti, hogy a patrióta gondolkodásmód többé semmilyen formában nem veszélyezteti a békét. Ha voltak is idők, amikor az internacionalizmus erkölcsi fölényt élvezhetett a nacionalizmussal szemben, az immáron a múlt ködébe vész. Ezzel a kommunizmus ilyetén morális felsőbbrendűsége is kiüresedett. Tény, hogy a baloldali érzelműek jelentős része továbbra is idegenkedik mindenféle nemzeti büszkeségtől, ám onnantól, hogy ez fenyegetést senkire nem jelent, immáron csupán gusztus dolga. A puszta ízlés persze jelenthet magyarázatot, amiért egyesek kevésbé látják ördöginek az internacionalista kommunizmust a nacionalista fasizmussal/nácizmussal szemben, ám ebben rációt ma már aligha találunk.

 

FAJI ÉS OSZTÁLYALAPÚ VÉRENGZÉS

 

"Mégis mi a különbség a végeredményt tekintve, és leginkább az áldozatok szempontjából mi a különbség a között, hogy valakit éppen aktuálisan faji alapon méltóztatnak kiirtani, vagy osztályalapon? Miért rettenetes és borzalom ha faji alapon és Auschwitz után nem lehet verset írni, és miért annyira fasza, ha osztályalapon? A Kolima után meg szárnyalnak a dalnokok, tessék mondani?" - Ezek már Bayer Zsolt kérdései, és ami a múltat illeti, természetesen abszolút jogosak is. S bár tudjuk, hogy Sztálinnál nagyobb antiszemitát alig-alig hordott a hátán a Föld, mégsem ez volt az általános vonal; a kommunisták gyűlöletét jellemzően nem a faji különbségek táplálták. A világ azonban nagyot fordult az utóbbi időben. A rasszizmus, amely korábban valóban nem jellemezte a baloldali ideológiát, ma már szerves részévé vált. Az Oscar-díjakat immáron faji kvótákhoz kötik. Mi ez, ha nem rasszizmus? A Coca-cola a belső képzésein azt oktatja, hogy "próbálj kevésbé fehér lenni". Mi ez, ha nem rasszizmus? "Nem lesz egyenlő a fehér ember, hanem a mi rabszolgánk lesz". - írta a Twitteren Sasha Johnson, a Black Lives Matter egyik nagy-britanniai vezetője. Mi ez, ha nem rasszizmus? Ha a nyilvánvalóan fajgyűlölő nácikkal szemben - a bőrszínre való vakságot tekintve - volt is valaha morális fölénye a kommunistáknak, mára ebből sem maradt semmi. A jelen neomarxista eszmevilágának ezt a különbséget is sikerült a földbe gyalulnia.

  

PSZICHOLÓGIAI SÍK

 

Az eddig felsorolt érvek mindegyike árnyalja ugyan a képet, azonban még így együttesen sem adnak megfelelő magyarázatot arra, hogy két véres diktatúrát látva miként lehet bármelyiket is elfogadhatóbbnak tartani a másiknál. Muszáj találnunk valami mélyebb, pszichikai gyökerű indokot a kommunizmus iránt érzett, elnéző rokonszenvre. Hitem szerint ez nem fakadhat másból, mint abból a néplélekből, amely mindig a legkisebb fiúnak szurkol. Dávidot és Góliátot látva kevesen lesznek, akik az utóbbi győzelméért lelkesednének. A többség abban - és egyedül abban - látja az igazság érvényesülését, ha a gyengébbnek gondolt fél kerekedik felül. Nem törődnek olyan részletkérdésekkel, hogy az esélytelenebbnek látott szereplő valódi hátrányból indul-e, vagy csupán ilyen látszatot kelt; hogy szabályosan, sportszerűen küzd-e, avagy megengedhetetlen eszközöket használ; hogy képes-e nagyvonalúságot mutatni győzelme esetén, avagy kegyetlen hentessé válik; sőt már azzal sem, hogy egyáltalán melyik fél robbantotta ki a konfliktust és mi okból. A baloldali gondolkodás alappillére a sérelempolitika, melynek a lényege, hogy bármely interakcióban ki lehet jelölni az erősebb, az életképesebb, a domináns felet, s e fölény már önmagagában garantálja, hogy az erkölcsi igazság a másik félnél keresendő. Az erősebb automatikusan elnyomóvá, a gyengébb pedig elnyomottá válik, még akkor is, ha valójában az utóbbi az agresszor. Talán ez lehet a döntő különbség a két mészárszék között. Lelki szemeink előtt a fasisztákat és különösen a nácikat sosem látjuk gyengének, elesettnek, hanem kifejezetten Góliátként tekintünk rájuk, akik védtelen és fegyvertelen áldozataikat terelik marhavagonokba, majd haláltáborokba. A kommunisták ezzel szemben simán eljátszhatták az alulról jövő kisembert, aki a hatalmas uralkodókat, arisztokratákat és pénzembereket gyűri le - s ennyi már elég is ahhoz, hogy tekintetünket elfordítsuk a gyilkos kegyetlenségről.

 

kollazsok.jpg

 SÖRÖK - AZ EGYIK MÁR CSAK MÚZEUMBAN, A MÁSIK KERESKEDELMI FORGALOMBAN

 

Akárhogy is nézzük, a mészárszék mészárszék marad. A fasisztákhoz és nácikhoz képest nem lehetünk elnézőbbek a kommunistákkal szemben sem. Egyik gyilkos ideológiát sem tudja elfogadhatóvá maszkírozni semmiféle propaganda. S ha léteztek is a múltban racionális alapjai a részrehajlásnak, ezek mára már köddé váltak; a nacionalista érzelmek többé nem jelentenek háborús fenyegetést, a rasszizmus pedig erőteljesen megjelent a radikális baloldal eszköztárában is. Már csak a tudatunkban kéne rendet tenni, zsigeri érzéseinket a felszínre hozva, a napvilág fényénél megszemlélve, megvizsgálva. Talán előbb-utóbb még azt is képesek leszünk belátni, hogy az igazság sem áll automatikusan a gyengébb oldalára.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://teveszmek.blog.hu/api/trackback/id/tr2916455962

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Wildhunt 2021.03.18. 00:07:09

@G. Nagy László: Az Ábel a Rengetegben semmit nem ér az Országban és AMerikában nélkül. A Pál Utcai Fiúkat pedig egyszer olvasd el úgy, hogy leképezed vele az I. VH utáni történelmet. Nemecsek lehet a rongyos gárda... A Kőszívű Ember Fiai-ban meg benne van minden, ami a Jókai-féléket belevitte a forradalomba. Szerinted ma már nincsenek ilyen emberek? (Nem mint Baradlayék, hanem mint Jókai)
Nem vitatkozni akarok, csak tudom hogy sokat olvasol.

Sadist 2021.03.18. 00:22:51

@kintornas: "A Szovjetunió világ legboldogabb országa volt.

Az pedig, hogy polgári értelmiség ennyire zsigerből gyűlöli a "sztálinistákat" és a maoistákat csak azt valószínűsíti hogy nagyszerű emberek voltak. "

Elmebeteg vagy.

Sadist 2021.03.18. 00:28:30

@Evil Empire: "A kommunizmus egész egyszerűen azért népszerűbb, mert az emberek ösztönösen érzik, hogy - bármennyit is mocskolják - elég erős morális alappal rendelkezik, míg a nácizmus a legönzőbbek ideológiája."

Erős morális alap? Egy olyan rendszer, amibe kódolva van az erőszak és a másik ember elnyomása? Nagyon nem. A nácikban legalább volt annyi tartás, hogy nem fordultak a saját fajtájuk ellen, míg a komcsiknál rendszeres volt, hogy a másik komcsi "elvtársat" hátba szúrták. DnD-s analógiával élve kb. lawful evil vs chaotic evil a kettő összehasonlítva.

Sadist 2021.03.18. 00:31:39

@kintornas: Bocs, visszavonom, nem elmebeteg vagy. Szimplán retardált.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.03.18. 01:00:10

@andras_1:

Mo-on mind a nácizmus, mind a kommunizmus áldozatainak száma minimális: pár ezer fő. Szóval pont a magyar helyzetet idehozni értelmetlen.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.03.18. 01:02:08

@Sadist:

"A nácikban legalább volt annyi tartás, hogy nem fordultak a saját fajtájuk ellen"

Dehogynem. A német nácik úgy kezdték a kormányzást 1933-ban, hogy az egyik frakció kiirtotta a másikat.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.03.18. 01:12:09

@andras_1:

Egy pillanatra azt hittem, van valami gondolatod a témáról. De már látom: csak a szokásos flúdolás.

Nem gond: jön nemsokára a blogger bácsi is kihajít szarni.

Glokta 2021.03.18. 01:13:46

@andras_1: "A blogger valójában egy náci, hiszen a nácizmust próbálja relativizálni a kommunizmussal egy szintre állítva."
Ez baromság. Ha valaki a kommunizmust próbálja relativizálni a fasizmussal egy szintre állítva, az kommunista?

Egyébként a hozzászólásod meglepően értelmes, a 2) pontban és részben a 3)-ban is egyetértek veled.
Az 1) pont viszont értelmetlen, a kommunizmus és a nácizmus összehasonlításakor nem azt kell nézni, hogy Magyarországon milyen szerepet játszottak, és nem csak azt kell figyelembe venni, hogy mennyi embert öltek meg, hanem azt is, mennyinek tették tönkre az életét, mennyi kényszerült menekülni miattuk.

Glokta 2021.03.18. 01:14:23

@andras_1: de látom csak a posztot tönkretenni jöttél

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.03.18. 01:37:08

@andras_1:

Itt csak te vagy elmebeteg, Pedómatyi, más nem másol be százszor kommenteket. Seggtánc volt tegnap?

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.03.18. 01:38:26

@andras_1:

Megadtad a választ: "többségük nem Magyarországon haltak meg" - kb. a 99 %-uk.

midnight coder 2021.03.18. 06:12:26

@andras_1: "Amellett, hogy kamuzol, nem, ez nem rasszizmus."
index.hu/mindekozben/poszt/2021/02/26/-legyel-kevesbe-feher---tanitjak-a-kola-munkatarsainak/

Szerinted a try to be less white mit jelent magyarul ?

És hogy nem rasszizmus? Ha mondjuk a cigányokat oktatnák a munkahelyen, hogy próbálj meg kevésbé cigány lenni lenni, az szerinted nem lenne rasszizmus? Olyan pontokkal Pl. hogy ne köpj a padlóra, ne szemetelj, stb. Vagy szerinted ha ugyanezt a fehérrel csinálják, az nem rasszizmus?

Matyika pszichiátere 2021.03.18. 06:24:06

Kedves kommentelők! Sajnos csak két napig tudtuk Brendel Matyit bent tartani a pszichiátrián, mert idegösszeroppanást kapott attól hogy a moderátor Kurt több blogból is kitakarította. Eddig tette lehetővé a protokoll a bezárását, ennek volt köszönhető a poszt két nyugodt napja.

midnight coder 2021.03.18. 07:15:59

@andras_1: "De még cigányokat, kommunistákat, melegeket, elmebetegeket is."
Azért ez utóbbi három kategóriában te megmaradtál nekünk. Sajnos.

"A kommunizmus áldozatainak száma Magyarországon pár ezer. "
Hazudsz. Csak a málenkij robot áldozatainak száma több mint 60 ezer.

"Csakhogy a nácizmus 12 évig volt hatalmon, a kommunizmus pedig 74 évig."

A kommunista rendszerek is az elsõ 10 évükben voltak a legtoxikusabbak. A németeknek a Kristályéjszaka és a bukta között nem volt ennyi. Késõbb valószínûleg Hitlerék is konszolidálódtak volna, és 40 év múlva talán megcsinálják õk is a gulyásnácizmust idehaza.
Feltéve persze, ha õk is mûködésképtelenek gazdaságilag és a másik oldal kölcsönére szorulnak.

"Kivétel lehet Kambodzsa vagy Kína, ahol tényleg megölhettek sok embert kizárólag az osztálya miatt."

Megint csak hazudsz.
index.hu/tudomany/tortenelem/2017/08/11/sztalin_nepirtasok_a_szovjetunioban_tomegterror_kulakok_lengyelek/

Gösser söralátét 2021.03.18. 07:42:47

Pedig nem teljesen ugyanaz a két rendszer.
A kommunizmusban kijelölték elvitelre a polgárt, éjjel jött az autó és vitte.
A nácizmusban a barnainges keretlegények járták az országot és ütötték verték, vagy akár meg is ölték azt aki nem tetszett nekik, akkor is ha az náci volt.

A jelenlegi narancsinges véglényeknek meg tök mindegy, náluk eleve ideológiai keveredés van az alapból egyszerű felépítésű agyukban és a fajelmélet alkotóinak módszereit imádva, a kommunista eszméket éltetve és putyin kommunizmusához dörgölőzve lazán szólítja őket háborúba minden és mindenki ellen egy full retardált komcsi cigánygyerek.

G. Nagy László 2021.03.18. 08:01:53

Elnézést, hogy az éjszakát alvással töltöttem, közben Matyika is belopódzott. Hogy a reakcióitoknak értelme legyen, mentettem egyet András_1 néven közölt kommentjéből. (Nem vacakolok azzal, hogy egyesével törlöm az összes szemetét.) Íme:

@G. Nagy László:
A blogger valójában egy náci, hiszen a nácizmust próbálja relativizálni a kommunizmussal egy szintre állítva. Aztán a postban később le is hull a lepel. Egy az egyben náci faszságokat ír. A komment szekció meg egy nácitenyészet. Ami a nácizmust és a kommunizmust illeti. A postban kevés tényszerű érv van, azok pedig nincsenek végiggondolva.

1) Magyarországon a nácizmus áldozatainak száma, ha csak a harcon kívül, a hatalom által célzottan megölt ártatlan civilekről beszélünk, több százezer. Ugye 400 ezer zsidót deportátltak, ezek jelentős része meghalt. De még cigányokat, kommunistákat, melegeket, elmebetegeket is. Sajnos nem a nácikat magukat deportálták, mint elmebetegeket. A kommunizmus áldozatainak száma Magyarországon pár ezer. Tehát Magyarországon, magyarként vagy magyar nyelven, magyar olvasóknak egy szintre hozni a kettőt oltári idiótaság.

2) Ami a világot illeti. A post hivatkozik a kommunizmus fekete köynvére. Ez a nácizmushoz 24 milliónyi áldozatot említ, a kommunizmushoz meg 100 milliót. (Ez utóbbi elég érezhetően hasraütés.) Csakhogy a nácizmus 12 évig volt hatalmon, a kommunizmus pedig 74 évig. Ráadásul a kommunizmus áldozatainak száma sokkal nagyobb népességből is került ki. Ha csak Kínát vesszük, márpedig a 100 millióban Kína benne van, akkor a kommunizmus már sokkal jobb.

3) A kommunizmus általában olyan módon nem csinált osztály alapú üldözést, mint a nácizmus. Kivétel lehet Kambodzsa vagy Kína, ahol tényleg megölhettek sok embert kizárólag az osztálya miatt. Más országokban az nem fordult elő, hogy a hatalom szisztematikusan, célzottan, bírósági tárgyalás nélkül irtott volna embereket osztály alapon. Egy volt nemesnek, papnak a volt kommunista országokban jó esélye volt életben maradni. Ezzel szemben egy zsidónak a náci Németországban, és az általuk annektált országokban, csak olyan esélye volt életben maradni, ha időben külföldre szökött, bújtatták, meghamisították a származását vagy még egyszerűen nem került sorra. A külföldre menekülésen kívül az összes más "megoldás" csak időlegesen kerülhette el a végső megoldást.

Nos, mindezek pedig kurvára fontos különbség, amelyeket az idióta blogger persze nem fog fel.

midnight coder 2021.03.18. 08:07:04

@Gösser söralátét: Azért a kommunizmusos sem mindig és mindenhol mûködött ennyire "civilizált" módon. Picit olvass utána milyen csintalanságokat követtek el a komcsik szerte a világban. A barnainges keretlegények belesápadnának. Persze voltak durva dolgok a náciknál is, ott sem a hazai keretlegények voltak a legrosszabbak. Maradjunk annyiban, hogy a két ideológia egyként irtandó.

G. Nagy László 2021.03.18. 08:12:27

@andras_1: Elég szánalmas ez a mosdatási kísérlet. És az benne a legszánalmasabb, hogy magad is érzed érveid erőtlenségét, hiszen ellenkező esetben nem szemetelted volna agyon a kommentteret.

Ami a legjobban tetszett: "Csakhogy a nácizmus 12 évig volt hatalmon, a kommunizmus pedig 74 évig." Vagyis ha egy pusztítóan gyilkos rendszer hatszor annyi ideig gyilkol, de időarányosan egy hajszálnyival kevesebbet (vagyis nem hatszor, csak négyszer annyit), akkor az elfogadhatóbb... Tényleg elmebeteg vagy. Baszki, ha ugyanolyan büdös kommunista lennék, mint te, legalább az ilyen érveket mellőzném és szégyent érezve kussolnék.

Tudod, mi az igazi különbség a két mészárszék között? Az, hogy a nácikat senki nem akarja mentegetni. Olvasd el a fenti 200 kommentet! Egy nácimosdatót sem fogsz találn!

midnight coder 2021.03.18. 08:14:33

@G. Nagy László: Sárkány ellen sárkányfû, troll ellen vezértroll.

G. Nagy László 2021.03.18. 08:14:48

@Gösser söralátét: Jó lenne érdemben válaszolnom, de lehetetlen. Indulaton kívül nem sok egyéb van a kommentedben.

G. Nagy László 2021.03.18. 08:20:02

@Wildhunt:

"Ábel a Rengetegben semmit nem ér az Országban és AMerikában nélkül. A Pál Utcai Fiúkat pedig egyszer olvasd el úgy, hogy leképezed vele az I. VH utáni történelmet. Nemecsek lehet a rongyos gárda... A Kőszívű Ember Fiai-ban meg benne van minden, ami a Jókai-féléket belevitte a forradalomba."

Ezek érdekes és abszolút legitim felvetések. Csakhogy 15-17 éves kamaszokról beszélünk - magam is akkortájt olvastam ezeket -, esetükben pedig egyetlen szempont számít: élvezetes olvasmány legyen. Amiket te hozzáteszel, már a tudatos, felnőtt, értelmiségi értő kiegészítése.

konrada 2021.03.18. 08:22:58

@Gösser söralátét: Ez országa válogatta, mert például Kínában, Kambodzsában a terror évei alatt nem nagyon volt külön program, csak sima progrom, ahol bármikor megölhették a delikvenst azért, mert kulák volt, vagy mert szemüvege volt.
...igaz, ilyen európai környezetben nem nagyon volt... ...de már ez leírva is sima rasszizmus.
(De azért a náci keretlegényekre sem volt igazán jellemző, hogy utcáról random bevitt embereket gyilkoltak békeidőben. S ezt nem az ő védelmükben írtam, csak arra, hogy egy totalitárius rendszerben nem a mögöttes elv a fő magyarázat arra, hogy miért gyilkolnak lumpenemberek másokat, hanem az, mit enged meg a rendszer, és mennyire képes kordában tartani az állatiasakat. ...hisz például emlegették itt a jakobinusokat, azok meg se kommunisták, se fasiszták nem voltak a mai értelemben, de volt olyan klerikális alapú diktatúra is a történelemben, mely elég random gyilkolászott, lásd machiavellizmus kora.)

G. Nagy László 2021.03.18. 08:32:56

@dare:

"Spekulánsok, így egy szóval. De persze az vesse rájuk az első követ, akik hasonló körülmények között nem pont ugyanezt tennék a helyükben."

Ebben nincs vita köztünk.

"Egyébként a szóba került keynesianizmusról mi a vélményed?"

Keynes nem volt teljesen hülye, de minden elmélete, teóriája és számítása az ÁLLAM beavatkozására épült. Csakhogy lásd: kereste azokat a pontokat, ahol az állam úgy tud a foglalkoztatási (és ezáltal gazdasági) növekedést produkálni, hogy közben nem keletkezik eladhatatlan, vagy az árakat csökkentő többlettermék a piacon. Így jutott el a szerinte legjobb szegmenshez, az állami fegyvergyártáshoz... A magam részéről elvetem mindazt, amit ír és abszolút az osztrák iskolát vallom. A piac képes megteremteni az egyensúlyt önmagában. Ehhez kurvára nem kell az állam. Szerintem.

"Nem kell beleszólnia senkinek más emberek pénzügyeibe, de ezt meg lehetne anélkül is oldani, hogy a pálya ne mindig egy irányba lejtsen."

Kíváncsivá tettél. Hogyan?

"Ha innentől kezdve csak cash game-et játszunk, mert csak azt lehet, akkor nagyon kevesen fognak időben felállni az asztaltól. "

Most mire célzol? Az egyén felelőtlenségére? Tényleg nem vágom.

Rodney_2 2021.03.18. 08:41:08

Ez nagyon egyszerű:
a nácizmusban (többek között) zsidókat irtottak
a kommunizmusban (többek között) zsidók irtottak másokat.
Ismerve a világ propagandában / médiában / "kultúrában" meglévő felülreprezentáltságukat, az lenne a csoda ha nem ilyen torz világkép alakult volna ki.

Gösser söralátét 2021.03.18. 08:45:13

Páran keveritek az oda vezető utat a megérkezés utáni időszakkal.
Leírom újra, talán átmegy:

A nácik már a kezdeti időszakban is csak gyűlölettel és erőszakkal álltak mindenkihez, még a saját eszméjüket vallókhoz is ha annak nem tetszett a pofája vagy volt sapkája.

A komcsik már a kialakult rendszerben váltak bolonddá, őket a hatalom részegítette meg.

-----

Amelyik zseninek meg az jön le, hogy a valóság amit leírtam az gyűlölet, inkább menjen orvoshoz, nem ártana neki.

Hogy közelebbi emlékek alapján lássa a sok egybites, a baloldal (nem írok komcsit vagy nácit, nem értitek a szavak jelentését és keveritek) bejelenti a tüntetést, amikor vége befejezik, hazamennek.
A jobboldal meg autókat éget, műemléképületekbe tör be és rombol, barikádot épít, és ha tehette volna mert nem fullad le a lánctalpas tank, még embereket is eltapos, mint kínai elvtársaik pár évtizede.

Hazai viszonylatban ez a különbség a kettő között.

G. Nagy László 2021.03.18. 09:11:30

@Gösser söralátét:

A komcsik már a kialakult rendszerben váltak bolonddá, őket a hatalom részegítette meg."

Még ha így lenne, sem lenne sokkal szebb a gyerek, de ez még csak nem is igaz.

1. Már maga Marx is proletárdiktatúrát hirdet, mert annyi esze azért volt a vén fasznak, hogy tudta: önkéntesen senki sem akar ilyen beteg világban élni. Vagyis: az erőszak már ott van a legmélyebb gyökereknél.

2. Ahhoz, hogy valaki beálljon a mészárosok sorába, s puszta irigységből gyilkos proletárforradalmat szítson - nem beérve a szociáldemokraták békés, tárgyalásos, abszolút korrekt útjával - nagy fokú lelki romlottság és agresszió szükséges.

3. Érdemes lenne elolvasnod a brit diplomaták jelentését a Tanácsköztársaság kormányáról: "elég volt rájuk nézni, csupa agresszív bűnözőarc nézett vissza ránk".

Nem a célegyenesben részegedtek meg. Többségükben már a startvonalnál is sötét lelkű, kegyetlen hetesek voltak.

Wildhunt 2021.03.18. 09:19:08

@G. Nagy László: erre találták ki az irodalomtanárt. Nem lehet a gimnázium végéig Ruminit olvasni, egyszer el kell kezdeni tanulásra törni az elmét. Ha például legalább Bulgakov rendesen kötelező lenne, nem menne ekkora vita ezen a cikken.

Wildhunt 2021.03.18. 09:21:13

@Sadist: a DnD analógiád üt mint a buszkerék.

kintornas 2021.03.18. 09:21:42

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:
Tán azt gondolod, hogyha leszedálnak, utána majd Veled együtt fogok bégetni? Semmi érdekem nem fűződik hozzá. Hát Neked?

midnight coder 2021.03.18. 09:27:33

@Gösser söralátét: "A komcsik már a kialakult rendszerben váltak bolonddá, őket a hatalom részegítette meg."

Ja, az egész komcsi dolog még csak véletlenül sem úgy indult, hogy csinálunk egy jó kis forradalmat, vörös terrorral, cári család kivégzésével és hasonlókkal. A másik oldalon pedig mitha Hitlerék sem egybõl a Kristály-éjszakával indítottak volna.

midnight coder 2021.03.18. 09:37:47

@Wildhunt: Ezeket a kötelezõket egyszer elolvassa az ember, utána megfogadja hogy olvasni önként kizárólag lektûrt fog vagy szakirodalmat. A mûvészek pedig elégítsék ki egymást.

Wildhunt 2021.03.18. 09:43:54

@midnight coder: és? Newton törvényeitől sem lesz mindenki fizikus. De ha folyamatosan egyszerűsítjük az anyagot csak hogy szegény gyereknek minél könnyebb dolga legyen, akkor a kicsi sárgák nem 2 generáción belül hagynak állva hanem már max. 10-20 év múlva.

apro_marosan_petergabor 2021.03.18. 09:47:50

@MAXVAL birсaman közíró:
"Először is, mind a kommunizmus, mind a nácizmus kevésbé ártalmas, mint a liberalizmus."
A liberalizmus még nem jutott el a táborokig, meg a kivégzésekig. De jó úton van felé. A BLM már fevillantotta a csírákat az USA-ban. Igaz a "demokrata" párt a BLM marxistáit, és lumpenprolijait csak csatabárdnak használta. mindig is a bolsevikoknak volt a módszere a cél szentesíti az eszközt, most ezt láttuk a valóságban.
Azaz a bolsevik magatartás és a liberalizmus ugyanazon gyökerek menté mozog, és általában ki lehet mutatni a valódi érdekeltségi vonalat családi vononalon is.
Azt azért ne feledjük, ennek a libero vonalnak(ezért hívom őket így) nem sok köze van a valódi liberalizmushoz, ami tulajdonképpen anno a vélemény és szólásszabadságot jelentett. Fodor Gábor szerette idézgetni ezt: "én nem értek egyet veled, de mindent elkövetek annak érdekében, hogy véleményed szabadon elmondhasd". Ő nemigen (vagy nehezen) nyelte le ennek első törvényes megcsonkítását, a holocaust Mo-i trörvény bevezetését. A píszi, s a libero gondolat és vélemény terror azóta már a "köbön" tombol.

eßemfaßom meg áll 2021.03.18. 09:54:13

@Gösser söralátét: te valami alternatív tötrénelmet ismersz. Látogató egy párhuzamos univerzumból?

6.Lenin 2021.03.18. 10:01:53

@midnight coder:

Jellemző az itt zajló vita a két eszméről.

Van egy tábor, akik azt képzelik, hogy az ilyen események , mint a komcsi forradalom csak úgy kitört, mint Béla bá a konyhából, ahol a kedves neje verte mert részegen jött haza.
Vagy a hitleri rémuralom, amit megelőzött egy olyan gazdasági válság, aminek nem is szabadna megtöténie, hiszen a kapitalista piac mindent szabályoz.

Aztán van egy másik álmodozó tábor, akik bármibe képesek bármit beleképzelni. Aztán oroszlánként harcolnak ehhez a meséjükhöz.

Pedig az eseményeket mindig megelőznek a háttérből induló hatalmi érdekek, akik legyártanak elméleteket, hogy megvadítsanak valamilyen vesztes tömeget a saját céljaik megvalósításának érdekében, és PÉNZZEL támogatják azokat, akik ezt a számukra levezénylik. Aztán, ha túltolják a bringát, leverik őket is, mnt a diót.
Már egyre több adat lesz nyilvános, hogy kik is pénzelték Lenint, vagy kik tartották Hitlert az év emberének, aki megoldja a problémájukat.

Ezek az eszmék csak eszközök, amikkel megbolondítják a mindig vesztes oldalakat. Soha nem a tömegek nyertek ezeken a eszméken.Érdekes lenne végre a mindig nyertes oldalt vizsgálni.

Tökéletes példa a jelenleg Amerikában is zajló események. Kik is lesznek a nyertesek(átmenetileg)?

Azóta utálom a focit is, mióta a Népsport olyan szövegekkel jött, hogy a O:O minkét oldal számára elfogadható, hát persze, mert előtte ebben egyeztek meg. A sok hülye drukker meg egymást szapulta az eredmény miatt, meg a játékosokat. A vezetők meg cseréltek vastag dohánnyal kitömött táskákat.
Miért történne más téren másként? Azt is emberek csinálják a háttérben, mint szinte mindent.

G. Nagy László 2021.03.18. 10:07:05

@apro_marosan_petergabor:

"Azt azért ne feledjük, ennek a libero vonalnak(ezért hívom őket így) nem sok köze van a valódi liberalizmushoz, ami tulajdonképpen anno a vélemény és szólásszabadságot jelentett."

Valójában ez a lényeg. A liberalizmus szabadságot jelent - nem többet és nem kevesebbet. A "nem többet" elemet azért érdemes kihangsúlyozni, hogy lássuk: valójában egy ideológiamentes ideológiáról van szó. Ugyanaz, mint a buddhizmus: Isten és dogmák nélküli vallás. A klasszikus liberalizmusban nincs helye semmiféle kényszernek. Ezt azért érdemes tisztán látni, hogy tudjuk:

1. A mai balliberalizmusnak SEMMI KÖZE a liberalizmushoz, sokkal inkább marxista gyökerű.

2. Mindazok, akik a szabadság ellenségei (mert a saját szánalmas adottságaikkal és gyengécske elszántságukkal képtelenek élni a szabadság nyújtotta lehetőségekkel) kihasználják az álruhába bújt marxisták szélhámosságát, s úgy tesznek, mintha a klasszikus liberalizmus és ez a balos fos egy és ugyanaz lenne, s együtt fikázzák mindkettőt.

kintornas 2021.03.18. 10:36:26

@6.Lenin:
A nick-ed megtévesztő. Pszeudo-Lenin, vagy hasonló hitelesebb lett volna.
Bizony, egyre durvább hazugságokat fognak lenyomni. Egyszerű tömeglélektan.
Én vagyok olyan vén, hogy emlékszem arra, amikor Sztálinnak még csupán a "túlzott hatalomkoncentrációt" és a "személyi kultuszt" rótták fel. Hol is vagyunk már ettől?
Ha manapság valaki felveti, hogy mi van akkor, ha netán, nem-e lehet-e, esetleg, hogy Trockij mégiscsak áruló lett, hogy Tuhacsevszkij összejátszott a nácikkal, vagy vmi hasonlót, akkor 3 dologra számíthat:
1. jön a békaemberes duma és szimplán kigúnyolják, nevetségessé teszik, lehülyézik, ellehetetlenítik - ez a legszolidabb metódus,
2. perbe fogják kommunizmus bűneinek tagadásáért - és ez még mindig a törvényes keretek között van
3. ha egy rendszerre valóban veszélyes figura és ütős amit mond, akkor szép csendben nyomorékká veretik a Betyársereggel, vagy vmelyik másik demokratikus intézmény lelkes csapatával.

Éljen a nem diktatúra!
A tudás megfizethetetlen.
További jó totalitarizálást mindenkinek!

kintornas 2021.03.18. 10:58:49

@Etniez: nyitott kapun dörömbölsz.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.03.18. 11:01:51

@kintornas:

Tuhacsevszkij nem a nácikkal akart összejátszani, hanem a német tábornoki karral.

6.Lenin 2021.03.18. 11:02:12

@kintornas:

Természetesen minden eszmében vannak olyan elemek amire az elnyomottak buknak, de ezek soha nem róluk szólnak. Az is természetes, hogy az eszmét alkalmazó vezérek többsége egy idő után kifordul magából, hiszen nagy általánosságba nem igazán szellemi nagyságok, mint akik a háttérből irányítják a mókát, és ajánlották az eszmét.
Néha egymást is kinyírták, akár a nácik, libsik, komcsik is.

Én mindig a hátteret próbálom megfejteni, mert ott rejlik az igazság. Sose az érdekel, hogy ki, mit mond, hanem vajon miért azt mondja, mi lehet vele a szándéka.

Még most is vannak hívei Leninnek, Sztálinnak, a román diktátornak, nyilván Hitlernek is, akik hisznek abban, amit mondtak, tudtak vele azonosulni. Ők mindig kisebbségben lesznek.

Az eszmék eszközök egy cél érdekében, nyilván tartalmazniuk kell olyan részleteket, mert másként nem buknának rá a tömegek. Vannak, akik csak kihasználják.

a vallások közvetítői sem igen szoktak tolongani azért, hogy oda jussanak idő előtt, amit a híveknek ígérnek, ha betartják amiről ők hablatyolnak, és kurva ritkán tartanak be. Természetesen ezekben is vannak olyan elemek, amit valóban követni kellene, de ezt általában mindenki leszarja, a közvetítők, és a hívek is.
Így van ez a politikában is.Mindig mások a gazemberek.

A nickemet is egy hasonló "vita" után választottam, és szándékos a 6. a V.I. helyett, és eredetileg kis l volt a lenin is, de a B1-en egyszer átírrták a profilom. én meg meghagytam, érdektelen.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.03.18. 11:03:25

@G. Nagy László:

"úgy tesznek, mintha a klasszikus liberalizmus és ez a balos fos egy és ugyanaz lenne"

Ez pedig Mo-on nagyon népszerű elmélet, s furcsa módon MINDKÉT oldal egyetért benne. Pedig marhaság. A marxizmus éppenhogy a liberalizmusra adott válaszként született.

Glokta 2021.03.18. 11:23:43

@G. Nagy László: "Nem a célegyenesben részegedtek meg. Többségükben már a startvonalnál is sötét lelkű, kegyetlen hetesek voltak."
Igen. A kommunizmust sehol sem munkások harcolták ki, hanem "hivatásos forradalmárok", akik az elejétől fogva tisztában voltak vele, hogy brutális erőszakot kell alkalmazniuk minden ellenállás letörésére és a társadalom agresszív átformálására.
Lenin maga soha nem rejtette véka alá, hogyan is kéne szerinte zajlania a "proletárforradalomnak".

Evil Empire 2021.03.18. 11:32:30

@Sadist: "Erős morális alap? Egy olyan rendszer, amibe kódolva van az erőszak és a másik ember elnyomása? Nagyon nem. A nácikban legalább volt annyi tartás, hogy nem fordultak a saját fajtájuk ellen, míg a komcsiknál rendszeres volt, hogy a másik komcsi "elvtársat" hátba szúrták."
Persze, a hosszú kések éjszakája meg se történt. 1944-ben véletlenül sem kíséreltek meg merényletet Hitler ellen. :D
Ami pedig az erőszakot illeti, az MINDEN rendszerbe bele van kódolva, nem lehet kiiktatni. A különbség az, hogy kapitalizmusban az állami erőszak elsősorban a tőkés osztályok (egy minimális kisebbség) érdekeit szolgálja és az elnyomás az ő irányukból érkezik, míg kommunizmusban nem.

Glokta 2021.03.18. 11:35:59

@Rodney_2: Mao és Pol Pot zsidó volt?
A Szovjetunióban és Mo-on a "hivatalos forradalmárok" vezetésében kezdetben tényleg többségben voltak a zsidó származású értelmiségiek, de ez idővel (Sztálin, illetve Kádár alatt) megváltozott.

kintornas 2021.03.18. 12:01:54

@6.Lenin: A NÉKOSZ-osok énekelték egykor, hogy holnapra megforgatjuk az egész világot. www.youtube.com/watch?v=HZrM3oUCeJ8 Már 1968-ban nekiment a Jancsó ennek. Mostanra pedig a nagyokosok teljesen visszaforgatták az értékrendet annak Bús Ezer Éves rendes menetébe.

Így hát ami miatt egykor Sztálint hősként ünnepelték a nyomorultak, az ma már köztörvényes bűncselekmény. A prolik ismét csak "semmik" - ahogy a nótában is. Tehát bármi megengedett velük szemben. Hazudozás, árulás, erőszak, megfélemlítés - bármi.

Szubjektíve néhány éve is cumiztam olyan frázisokat, amin mostanság már bosszankodom. Az igazság szubjektív - ahogy Kant fogalmazott - úgy hallottam, hogy már ő is a nem szeretem kategóriába került.

Tehát nehéz bármit is kibogozni, vagy megérteni.

Azért sok sikert hozzá!
De inkább jó egészséget!

dare 2021.03.18. 12:11:02

@G. Nagy László: Én nem hiszek ebben a piaci egyensúlyban, de ezt már sokszor lezongoráztuk Béndek blogján míg itt volt.
Írtad korábban, hogy a rendszerváltás idején is sokféle munkavállalós privatizációs modellt vázoltak fel, aztán valahogy mégis olyan lett minden amilyen.
Lehetnek szimpatikus dolgok, de úgy is az lesz, amit a láthatatlan kéz akar.
Én azt vallom, hogy néha azért ezt a láthatatlan kezet nem árt azért ha kis ideig ugyan, de láthatóvá tesszük, ráütni egyet a kézfejére, és azt mondani neki, hogy ott kotorásszon, ahol azt gondolom.
Erre muszáj egy állam bácsit tartani pedellusi szerepkörben.

A Fidesz a feltőkésítés politikáját vallja.
Csak úgy lehet komolyan vehető piaci szereplővé válni a mai világban, ha komoly tőkével is rendelkezünk hozzá.
Ezt jobb minél kevesebb vállalkozó kezében összpontosítani a Fidesz szerint, mivel így tudnak igazán komolyan vehető félnek mutatkozni az asztalnál.
Ezt Schmidt Mária, és mások is többször hangoztatták már, hogy ők ezt a politikát követik.
Ez megint szemléletbeli különbség, pl ott volt az Ángyán féle földtörvény.
Mindig az van, hogy mit is szeretnénk, és hova is akarunk eljutni.
Ezt lehet lassabb építkezéssel, picit kontroll alatt tartva, folyamatosan figyelni és támogatni a benne szereplőket, vagy gyorsan, a piacot állandóan figyelve, kevesebb rizikófaktorral, és persze kevesebb szereplővel akiket figyelni kelljen.
A Fidesz az utóbbit vallja, itt nincs szükség állam bácsira, vannak pályázatok, meg kell őket pályázni, és ennyi is a történet.
Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa.
Amire én gondolok, az maga a startvonal. Hogy ne szóljunk bele mások pénzügyeibe, de azért a versenyt is tartsuk fent valahogy, azt lehetne kisebb pénzdíjas, vagy rövidebb távú szakaszokra is kiírni.
Pl meg lehet pályázni egy sertéstelepet (sej de nem stróman az én édesanyám....).
Én jobban örülnék annak, ha a startvonalhoz nem csak a 100 millió pluszos versenyők állhatnának oda, hanem a valóságban lehet sokkal rátermettebb, a kapott pénzt okosabban felhasználó, akár több embernek is biztos megélhetést jelentő kisebb szereplők is.
Ez esetben nem abajgatjuk mások pénzügyeit, de mégis egy olyan versenyre kényszerítsük így a nagyokat, ahol sokkal rátermettebb emberekkel versenyezhetnek így egy kisebb pénzdíjazású versenyeken, és nem egy nagyon.
De ezt világosan kifejtették, hogy nem egy követendő stratégia a számukra jelenleg, ezért erről még beszélni is felesleges jelenleg.

A mohóságra a cash game.
Sokat pókereztem én is egy időben, online is játszottam rengeteget, és régen mindig tournament játékot játszottunk a haverokkal is.
Aztán jött a cash game.
Megkérdeztél 10 embert, hogy mit játszunk most, és abból 7 kapásból rávágta, hogy cash.
Ezzel odáig semmi baj nincs, amíg mindenki azonos pénzért azonos értékű zsetont kap, a gond a visszaszállásnál kezdődik.
Míg régen meg bírtunk egyezni abban, hogy max 3-szor lehet visszaszállni, és csak a beálló zsetonmennyiségnek megfelelő összegért, az valahogy az idővel elhalványult.
Ugye te akarsz lenni minden játékban a chip, de míg ezt fix beszálló, fix visszaszálló játéknál teljesen mindegy hogyan is játszol, addig nem okoz semmilyen lelki megterhelést ez, akkor amikor látod hogy valaki sokat bukott már, és még mindig játszani akar, akkor már ez viszont megterhelő.
Ilyenkor mondják azt többen, hogy akkor ne pókerezz.
Nem is teszem, többet nem is fogok játszani cash game-et.
A mohóság, a cash játék lényege, hogy egy idő után, ha nem szabályozzuk, akkor eldurvul a játék szinte mindig egy idő után.
Az egyén felelőtlensége ilyen esetben csak annyi, hogy le mert ülni egy ilyen asztalhoz.
De ha vannak lefektetett szabályok, fix beszálló, fix visszaszálló max 3 alkalommal (ez lehet egy játékos is), vagy tegyél be egy fix összeget, és a végén csak egy maradhat a játék (tournament), ott szinte a játékban résztvevők felelőssége nulla, mert tudják mire számíthatnak.
Jobb egy olyan asztalhoz leülni, ahol nem csak éhes vagy mohó szereplők vannak, akiket nem kötnek szabályok.
A cash game tönkre vágta a baráti pókerezést, talán még most is játszanánk, ha nem dobjuk a lovak közé a gyeplőt annak idején.

G. Nagy László 2021.03.18. 12:26:46

@dare: Bevallom, magam is inkább tornákon indulok. Befizetsz 15.000 forintot, s lesz ami lesz - ennél többet nem bukhatsz. ha meg odaérsz, szakítasz egy százast, vagy még többet. Pénzügyileg jól kontrollálható a móka.

Ugyanakkor a cash game-mel sincs az égvilágon semmi bajom. Mivel ezeknél az asztaloknál mindig sok a felelőtlen szerencsevadász, a magam részéről óvatos üzemmódba kapcsolok. (Mindig szembemegyek a forgalommal. Ha történetesen feszesből van sok, úgy én leszek a legagresszívebb az asztalnál.) Cash game-ben mindig elég mélyen játszol (100 BB minimum), így szerintem semmi jelentősége annak, hogy te vagy-e a chip leader, vagy sem. Legyen mindig akkora stack-ed, amivel ki tudod fizettetni a hatalmas kezeket, de ne legyen előtted soha annyi, amennyit már félsz kockáztatni. Buktam már el nyolcvanezret egyetlen leosztásban - nem jó érzés. (Már épp indultam volna haza. Utolsó leosztás: ász pár....)

dare 2021.03.18. 12:36:11

@G. Nagy László: Mivel nincs emelkedés, órákig lehet persze játszani, és csak néha kell megnyomni, hogy játékban maradjon az ember.
Idegen játékosokkal még nem casheztem, de szerintem nekem az se menne jól.
Az milyen már, hogy valaki úgy pókerezik, hogy nem akarja azt, hogy a másik sokat bukjon.
Nem egy életbiztosítás ez egy cash asztalnál. ;D

G. Nagy László 2021.03.18. 12:36:34

@dare:

"Én azt vallom, hogy néha azért ezt a láthatatlan kezet nem árt azért ha kis ideig ugyan, de láthatóvá tesszük, ráütni egyet a kézfejére, és azt mondani neki, hogy ott kotorásszon, ahol azt gondolom.
Erre muszáj egy állam bácsit tartani pedellusi szerepkörben."

Értem a jó szándékot, de hová fog csapni állam bácsi? Szinte bárhová is üt, mindenütt kárt okoz. Bárhová tesz korlátot, vagy épp nyújt támogatást, amivel segít valakit, egy másikat rosszabb helyzetbe fog hozni. Milyen alapon? (A pókert azért szeretem, mert maga a nyílt piac. A legszebb modellje a szabad kapitalizmusnak. Nincs és nem is kell bele semmiféle korlát.)

Szóval, háromféle modellt látok:

1. Mini állam, szabad piac - ennek tapsolnék.
2. Erős állam, mely támogatja a hazai tőkefelhalmozást, a középosztályt és a gyermekvállalást - bár nem vagyok híve az államnak, de legalább jó helyekre csoportosítják a pénzt.
3. Erős állam, mely segélyeket osztogat, elárverezi az országot és szinte nulla infrastrukturális beruházást végez - na ennél undorítóbbat nem ismerek.

A szereplőket be tudod azonosítani.

dare 2021.03.18. 12:51:53

@G. Nagy László: Ezt a korláthelyezést, támogatást, rosszabb helyzetet elő tudja idézni egy piaci szereplő is, legyen az magánember, vagy nagyobb tech cég.
Őket akkor nem szabad korlátozni, mert ők csak azért vannak, hogy a piac jól és megfelelően működjön?
Pl Soros György ki akarja fizetni a teljes magyar államadóságot (nem most, még korábban volt ilyen).
Helyes vagy helytelen ha hagyjuk ezt?
Értem én, hogy a korlátok korlátoznak, de a korlátok nélküli helyeken a láthatatlan kéz korlátok nélküli korlátlanságával nekem vannak azért pici fenntartásaim.

kintornas 2021.03.18. 12:57:16

@Evil Empire: Bocs, de nem minimális. Nagyon sok híve van ennek a rezsimnek. Elsősorban az állami alkalmazottak. Már ez is 1,5 millió ember. A fenti iromány kiagyalója is ezek közé tartozik.
Nagy duma, hogy a privatizáció volt a rendszerváltó értelmiség célja. A valóságban a KKTV volt az!

6.Lenin 2021.03.18. 13:06:42

@kintornas:

"Tehát nehéz bármit is kibogozni, vagy megérteni. " Nem nehéz, ha tudod, hogy mit szeretnél, és azt hol keresd.
Az nem jó módszer, hogy olyasmit keresel amiről csak álmodozol, de a valóságban olyasmi nem is létezik.
olyasmiről érdemes álmodozni, amit képes is vagy megvalósítani, vagy a körülmények lehetővé is teszik.

Ki, miben hisz, milyenek az álmai, az mindenkinek szabadon választható joga (kellene, hogy legyen). A rosszul választás is. A felelősség is, mindkét esetben. Nem szabadna, hogy mások rossz választásáért másokra háruljon a felelősség.

Evil Empire 2021.03.18. 13:12:07

@kintornas: az, hogy valaki a jelenlegi rezsim híve, nem azt jelenti, hogy ez az érdekeit is szolgálná. Sokakkal egyszerűen elhitették, hogy a kapitalizmus a jó rendszer, az alsó rétegek (akik leginkább szenvednek) hangját meg senki sem hallja meg.

konrada 2021.03.18. 14:49:27

@Evil Empire: Talán ez evolúció is, mert ha az alsó rétegek a hangadók, akkor a szint is az lesz.

G. Nagy László 2021.03.18. 15:32:40

@dare:

"Ezt a korláthelyezést, támogatást, rosszabb helyzetet elő tudja idézni egy piaci szereplő is, legyen az magánember, vagy nagyobb tech cég."

Nem. Nem tud ilyet.

"Pl Soros György ki akarja fizetni a teljes magyar államadóságot (nem most, még korábban volt ilyen).
Helyes vagy helytelen ha hagyjuk ezt?"

Ez nem kérdés. Ha a hitelezőkkel tárgyal, mintegy faktorálva a kintlévőségeiket, ahhoz nem sok közünk lehet. (Ekkor számunkra nincs változás, nem A, hanem B számlára utalunk, azonos feltételek mellett.) Ha velünk tárgyal, az más kérdés. Akkor a jelenleginél lényegesen kedvezőbb feltételeket kell biztosítania. Ezeket látni kell ahhoz, hogy dönteni lehessen, ám én nagyon óvatos volnék.

"Értem én, hogy a korlátok korlátoznak, de a korlátok nélküli helyeken a láthatatlan kéz korlátok nélküli korlátlanságával nekem vannak azért pici fenntartásaim. "

Igen, mert képregényeken, meg Fantomas filmeken nevelkedtünk mindannyian. A világ urát, az antikrisztust, az egy kézben koncentrálódó pénzhatalom fenyegető rémét látod. Szerintem nincs ilyen. Majd ha kezdenek létrejönni a magánhadseregek, a magánkézben lévő atomtöltetekkel, akkor lesz okunk elkezdeni aggódni. De még akkor sem biztos, hogy jogos lesz a félelmünk.

G. Nagy László 2021.03.18. 15:40:15

@kintornas:

"Bocs, de nem minimális. Nagyon sok híve van ennek a rezsimnek. Elsősorban az állami alkalmazottak. Már ez is 1,5 millió ember. A fenti iromány kiagyalója is ezek közé tartozik."

Ez így félreérthető.

1. Nem vagyok állami alkalmazott. (A kommentedet így kéne értelmezni.)
2. Teljes mellszélességgel támogatom a Fideszt, ha a potenciális kihívója a jelenlegi moslékkoalíció, csupa színvonaltalan ütődöttel, program és vízió nélkül, kizárólag a gyűlöletre építve. (Ez egy olyan szedett-vedett, szánalmas söpredék, mely igen jól reprezentálja a radikális baloldal mindenkori formáját.)
3. Ha például a az LA75 lenne a kihívó, biztosan nem a Fideszt támogatnám.

G. Nagy László 2021.03.18. 15:52:50

@Evil Empire:

"Sokakkal egyszerűen elhitették, hogy a kapitalizmus a jó rendszer, az alsó rétegek (akik leginkább szenvednek) hangját meg senki sem hallja meg."

Segíts nekem, kérlek!

Képzeld el Lakatos Józsit, akinek a szakmája is lakatos. 10 évig dolgozik egy kapitalista üzemben - sokszor túlórázva - hogy 27 évesen végre megnyithassa saját üzemét, saját megrendelőkkel. Újabb 10 év elteltével már 20 alkalmazottja van. A kezdeti garázsüzem már egy jól felszerelt csarnok, de még mindig keményen nyomja a többiekkel. Eltelik újabb 10 év: 47 esztendősen már 200 ifjú lakatost foglalkoztat, s ő maga már elsősorban a cégadminisztrációra és az ügyfélkapcsolatokra koncentrál. Évente kétszer nyaralni megy és megveszi élete első sportkocsiját, amire már 17 évesen is vágyott. A tőkésosztály részévé küzdötte fel magát.

Ekkor jössz te, és azt mondod: Te Józsi: nem megy neked túl jól? A munkásaidnak hol van ilyen sportkocsija? Nesze egy baszott nagy luxusadó, majd megtanulod, hol lakik a Jóisten... Így megy ez. Ez a te kommunista erkölcsöd. (És a 200 alkalmazottból rögtön csak 100 lesz, de mind a 200 - az elbocsátottak és a maradók is - egybehangzóan mondják majd: soha a büdös életben nem indítok vállalkozást. Sőt túlórázni se fogok. Semmi értelme hajtani, építeni, nagyra nőni. Az van, amit megeszel, s főleg megiszol...)

Glokta 2021.03.18. 15:54:57

@aldum: Hát szerintem az valamennyire már ismert, hogy McCarthy-nak a kommunista kémekkel kapcsolatban nagyrészt igaza volt (még ha a módszerei vitathatóak is voltak).

Viszont a cikkíró rettegése az iszlamizmustól nevetséges az USA-ban és csak a háborúpárti propaganda igazolására szolgál.

dare 2021.03.18. 16:16:39

@G. Nagy László: Nem akarok vitázni erről már többet sehol.
Te így látod, én úgy.
Én az ezredforduló utáni világra nem tudom a múlt századi sémákat ráültetni szabályosan, de az idő majd igazolni fogja valamelyikünket.
Tiszta szívből kívánom, hogy neked legyen igazad ez ügyben.

G. Nagy László 2021.03.18. 16:43:21

@dare: Én pedig tiszta szívből kívánom, hogy békés, messzemenően barátságos és gazdag jövőnk legyen. A többi részletkérdés. A te iskolád a gyakorlat, az enyém jelenleg csak egy idea. Egyáltalán nem baj, ha csupán idea marad, s a lehetőségeinkből csak 70-80%-ot hozunk ki. Én mindennek tudok örülni, ami békés és mosolygós.

Evil Empire 2021.03.18. 17:27:58

@midnight coder: "A Szu-nak volt terve nyugat-európa lerohanására is, csak erõforrások híján, illetve az atombomba jelentette sakk-matt miatt nem került megvalósításra."
Hagyjuk már ezt a hazugságot.

A nyugat titkosszolgálatoknem hittek abban, hogy a SZU le akarná rohanni Nyugat-Európát - épp ellenkezőleg, a szovjetek féltek egy újabb német katonai támadástól (két világháború után érthető módon)!
www.theguardian.com/uk/1999/jan/01/richardnortontaylor1

Ezt bizonyítja az is, hogy 1952-ben Sztálin ajánlatot tett Németország két felének egyesítésére, szabad választások megtartásával (amit a kommunisták minden bizonnyal elvesztettek volna), egyetlen feltétellel: Németország váljon demilitarizált zónává.
A szövetségesek elutasították az ajánlatot, mert egy egyesített Németország mellett nem tudták volna megindokolni a NATO létjogosultságát.

Persze ezeket nem volt szabad elárulni a közvéleménynek, mert akkor kiderült volna, hogy az egész NATO értelmetlen volt , túl sokat költöttek rá és csak amerikai birodalmi célokat szolgált.

Rodney_2 2021.03.18. 18:55:12

@Glokta: nem zsidózni akartam, hanem nézz körül Európában. Marxtól kezdve rengeteg zsidó nyomta a kommunista elmebajt (ahogy 1945 után nyomják a "nyílt társdalamat" ). Ezt megtámogatják a teljes médiabefolyásukkal. Náciknál ilyen nem nagyon van...

Hülye példa: láttál már olyan holocaust filmet ahol rosszkülsejű kampós orrú, pénzsóvárságtól begörbetd ujjú spekulánsokat és uzsorásokat vagoníroznak be vagy gázosítanak el? Ugye hogy nem?? Mindíg orvosprofesszorok és hegedűművészek az áldozatok. Pedig egész keleteurópa problémája volt a vidéket kizsigerelő zsidóság a balti tengertől az Aldunáig. Talán nem véletlen, hogy a hitleróvcoktól függetlenül az ukrán vagy román "öntevékeny csoportok" kinyírták a saját zsidóságukat (éltem Romániában és Lengyelországban, van személyes élményanyagom a témában). Ehhez képest ami Magyaroszágon volt az inkább egy vidám cserkészdzsemborihoz hasonlítható. Láttál már a filmekben szimpatikus náci/SS családapát?? Ugye nem? Pedig biztosan voltak olyanok is...
Ennyit a zsidó médiabefolyás valóságot alapvetően eltorzító hatásáról.

A nyugati (főleg angolszász) egyetemeken meg kifejezetten divat degenerált kommunista nézeteket hangoztatni. Próbálná valaki ugyanazt nácizmussal... Totál eltorzult a világ.
Volt egy angol fasz aki nagy csodálója volt Pol Potnak. El is ment meglátogatni. Miután jóízű politikai eszmecserét folytattak, Pol Pot kivégeztette. Az a rohadék legalább megtanulta, hogy a kommunizmus nem túl jó dolog " Malcolm Caldwell, a communist lecturer at the School of Oriental and African Studies who was such a fan of Pol Pot and his murderous regime that he went over to see it in person. He had a private interview with Pol Pot himself and was murdered later the same day "

Rodney_2 2021.03.18. 19:04:23

@Evil Empire: Te idióta fasz, te. Én voltam katona a régi rendszerben. Megvolt a haditerv hogyan rohanjuk le a szovjet csapatokkal együttműködve nyugateurópát és ezt kellett gyakorolnunk. A 80-as évek elején. Milyen érzés hülyének lenni??
Már 1920-ban is Lenin elvtárs idején a világforradalom volt a terv. El is indultak a mai Lengyelország területén keresztül Németországba (akkor volt a bajor tanácsköztársaság is ottani zsidók vezetésével, amin a fiatal Hitler elgondolkozott... ). Ha Pilsudki nem állítja meg a nagy túlerőben lévő szovjeteket a "varsói csata" vagy "visztulai csoda" nevű hadműveletben, akkor kicsit máshogy alakult volna Európa történelme...

Rodney_2 2021.03.18. 19:11:03

@G. Nagy László: A kommunista módon gondolkodó emberek elmebeteg bűnözők. Az egész ideológia lényege a meritokrácia teljes tagadása és az emberek kirablása. Lehet így meg úgy csomagolni (pl progesszív szja egy permanens kommunista forradalom) de a lényeg mindíg ugyanaz marad. Majd ők megmondják hogy hova kell kerülni annak a pénznek amit mások megtermelnek. És ezt nevezik ők igazságosságnak. Az ilyeneket a legjobb már az elején belőni a legközelebbi bővizű folyóba...

G. Nagy László 2021.03.18. 19:34:50

@Rodney_2:

"A kommunista módon gondolkodó emberek elmebeteg bűnözők. Az egész ideológia lényege a meritokrácia teljes tagadása és az emberek kirablása. Lehet így meg úgy csomagolni (pl progesszív szja egy permanens kommunista forradalom) de a lényeg mindíg ugyanaz marad. Majd ők megmondják hogy hova kell kerülni annak a pénznek amit mások megtermelnek. És ezt nevezik ők igazságosságnak."

Idáig tökéletesen egyetértek.

"Az ilyeneket a legjobb már az elején belőni a legközelebbi bővizű folyóba..."

Itt van némi ellenvetésem. Ez ugyanaz a terrorista tempó, amit ők diktálnak. A magam részéről nincs bajom a Tamás Gáspár Miklóshoz hasonló álmodozókkal, akik könyvtárszobájuk mélyén demokratikus kommunizmusról fantáziálnak. Nem értem őket, de vannak laposföld-hívők, meg Balaton-tagadók is, egy kutya, a légynek se ártanak. A lényeges az, hogy a hatalom közelébe ne jussanak, mert onnantól indul az igazi, kártékony ámokfutás. Én senkit sem lőnék a folyóba, azonban a köztörvényes bűnözőket - és a tevékeny kommunista többnyire ilyen -, lakat alatt tartanám.

Rodney_2 2021.03.18. 19:48:06

@G. Nagy László: Nézd meg amit feljebb írtam. Az ilyen Malcolm Caldwell szerű figurák (vagy TGM) azt tanítják a fiataloknak, hogy a kommunizmus az milyen fasza dolog. Képzeld el ugyanezt náciban. Ha egy egyetemi oktató mondjuk azt tanítaná a diákoknak, hogy a holocaust egyetlen problémája az volt, hogy nem lett rendesen megcsinálva. Milyen zörgés lenne... De kommunista népirtással (pl Pol Pot rendszere) rokonszenvezni az olyan progresszív... Vagy Che Guevara poló helyett Hitler pólóban menni gyakorlatot vezetni :)))

TGM-ről meg csak annyit, hogy egyes "értelmiségiek" akik amúgy nem értenek vele egyet, el vannak ájulva attól hogy TGM milyen olvasott, hoyg milyen cikkeket tud írni stb. Hát basszus mekkora koponya az aki 60 évi tanulás. olvasás és gondolkodás után oda jut hogy a világ jelenlegi problémáira a megoldás a proletár forradalom (75. születésnapi interjójában fejtette ki) Mega LOL. Az ilyeneket minek tartja el a társadalom??

G. Nagy László 2021.03.18. 20:09:31

@Rodney_2: Malcolm Gladwell kapcsán nem is tudtam, hogy komcsi. Két könyvét is olvastam, mindkettő nagyon jó. Egyik sem politikai vagy ideológiai.

"Hát basszus mekkora koponya az aki 60 évi tanulás. olvasás és gondolkodás után oda jut hogy a világ jelenlegi problémáira a megoldás a proletár forradalom (75. születésnapi interjójában fejtette ki) Mega LOL"

Ugyanezt gondolom, pár posztomban szinte szó szerint így is fogalmaztam :)

Gladwell újságíróként és íróként megkeresi a magáét, TGM pedig nyugger. Ha már arról beszélünk, kiket tart el a társadalom, érdemesebb lenne szétnézni az állami egyetemek katedráin. Itthon is és főként nyugaton. Valami irgalmatlan sok komcsit fogsz találni.

Glokta 2021.03.18. 20:49:12

@Rodney_2: "nem zsidózni akartam"
Tényleg nem? Mert nekem úgy tűnik, hogy igen.

Nézzük is meg mit írtál:
"Marxtól kezdve rengeteg zsidó nyomta a kommunista elmebajt (ahogy 1945 után nyomják a "nyílt társdalamat" ). Ezt megtámogatják a teljes médiabefolyásukkal. Náciknál ilyen nem nagyon van..."
szóval akkor bajod van a zsidókkal, ha kommunisták/balosok, ezt értem.
(Bár annyit megjegyeznék, hogy Olaszországban a zsidók többsége a fasizmust támogatta és a fasiszta mozgalom alapítói közt is voltak jónéhányan... :D)

Viszont utána leírod azt is, hogy az is baj, ha kapitalisták, mert akkor mocskos, vidéket kizsigerelő uzsorások:
"Pedig egész keleteurópa problémája volt a vidéket kizsigerelő zsidóság a balti tengertől az Aldunáig. "

Most akkor melyik a probléma? Az, ha kommunista, vagy az, ha kapitalista?

Evil Empire 2021.03.18. 21:05:22

@Rodney_2: " Te idióta fasz, te. Én voltam katona a régi rendszerben. Megvolt a haditerv hogyan rohanjuk le a szovjet csapatokkal együttműködve nyugateurópát és ezt kellett gyakorolnunk. A 80-as évek elején. Milyen érzés hülyének lenni??"

Nem engem nevezel hülyének, hanem a nyugati titkosszolgálatokat, amelyek nem gondolták, hogy bármilyen szinten reális lenne egy orosz támadás. Olvasd már el a linket!
www.theguardian.com/uk/1999/jan/01/richardnortontaylor1

Ami meg a haditervet illeti - nyilván fel kellett készülni arra az esetre, ha nyugatról megtámadják a keleti blokkot és Oroszországot, ahogy az többször is megtörtént az évszázadban.

A lengyel-szovjet háborút a lengyelek indították, mert Pilsudski Nagy-Lengyelországot akart kialakítani, a szovjetek csak erre reagáltak, tehát ez megint nem jó példa.

Rodney_2 2021.03.18. 21:12:44

@G. Nagy László: Caldwell és kivégezte a Pol Pot. Az egy másik volt :)

Evil Empire 2021.03.18. 21:12:45

@Rodney_2: Szóval szerinted a progresszív adó permanens kommunista forradalom? Nem vagy kicsit szélsőjobboldali?

Akkor nem is értem, mi a bajod van az uzsorásokkal és spekulánsokkal. Te tényleg meg akarod mondani nekik, hogy mit csináljanak a pénzükkel? :D A logikádat követve te is kommunistának minősülnél.

Amúgy elárulom, minden rendszerben van rá egy mechanizmus, hogy hova kell kerül az, amit a közösség megtermel. Az a kérdés, milyen az az elosztási mechanizmus ami hatékony és alapvetően igazságos is.

Rodney_2 2021.03.18. 21:23:09

@Evil Empire: Ember, ne fárasszál hülyeségekkel :(((
Lengyelország nem létezett 120 éven keresztül a 2. felosztástól kezdve. A fele orosz megszállás alatt volt. Az első világháború végén a lengyelek egy független Lengyelországért harcoltak, így is kisebb lett mint "Nagylengyelország" ami fénykorában leért a Fekete tengerig :))) A szovjet pedíg 1920-ban kifejezetten Bajorországba indult, hogy az orttani Tanácsköztársaságot megtámogassa és elfoglalják egész Németországot.

A katonaságnál megtanultuk elméletben és utána gyakoroltuk a hadgyakorlatokon, hogy mi hogy lesz. Egyértelműen arról volt szó hogy mi támadunk. Hadtest törzsön voltam hiradós zászlóaljban (voltál katona??) Mindennek volt egy duplikátuma. Az egyik kitelepült volna a közeli erdőbe, hogy biztosítsa a kommunikációt, a másik elindult volna Olaszországba és ha odaér ott települ le, aztán megy az első utána, Ez tipikus honvédő háború, mi ?? Na most hadititkokat árultam el :)))
Amúgy ha te a Guardianban olvasod a titkosszolgálati jelentéseket, akkor James Bondban is hiszel és izgatottan várod a Mikulást gondolom. Irakba elmehetnél keresni a vegyi fegyvereket mert még mindíg nem találtak semmit...

Rodney_2 2021.03.18. 21:26:23

@Evil Empire: Az SZDSZ programjában 1990-től kezdve szerepelt a lineáris adó, mert az az igazságos. (tagja voltam, tudom) Ennyit arról hogy a szélsőjobboldaliságnak mi köze van a lineáris adókulcshoz. Egyébként a 2000-es években az egész volt szocialista tábor országaiban áttértek a lináris adókulcsra Lengyelország kivételével.

Rodney_2 2021.03.18. 21:47:27

@Glokta: Amit itt művelsz, azt hívják fogalmatlan idiótaságnak. Ne haragudj, nem kezdem el szájbarágósan magyarázni mint egy óvodásnak.
Nekem semmivel nincsen bajom. Az uzsorásokkal azoknak volt bajuk akiket uzsoráztak és amikor alkalmuk volt rá, akkor leölték őket. Ez egy tény. És ennek történelme van, a pogromok is általában ilyen adószedés, hitelezés vonalak mentén alakultak ki, természetesen bejött valamilyen ideológiai / vallási szál is.

Az is tény hogy az európai zsidóság főleg a "haladó" eszméket támogatta és támogatja, illetve nagyrészt ők találják ki. Nyilván ennek megfelelően az ő köreikben ezek nagyszerű elképzelések, akkor is ha 100 millióan halnak meg tőle. A nácizmus meg nem annyira nagyszerű számukra, mert ott meg őket ölték milliószámra... Mi ezen olyan bonyolult??

Nem minden "zsidózás" amiben zsidók szerepelnek. Pl a maceszkészítésről nehéz úgy beszélgetni, hogy ne kerüljenek szóba zsidók. Mégsem "zsidózás" :)))

Adalék: tegnap láttam Krakkóban egy Alexander Kotsis nevű 19. századi lengyel festő életműkiállítását egy szép palota 20 szobájában. A fő műve arról szól hogy "a zsidó" viszi el a család utolsó vagyontárgyát, egy kecskét,. Mellette a "Homeless" című festményben egy lengyel paraszt családot lakoltatnak ki éppen... Még friss az élmény :))) Egy itteni barátom mesélte hogy fiatal korában hallott a nagymamájától egy szép ki lengyel mondókát (sok zs hanggal), amit magyarra talán úgy lehetne fordítani: "Lengyelt ki az utcára, zsidó be a kőházba". És ezt a zsidók mondogatták mint terv vagy jelmondat. Ez nem nekem nem tetszett, hanem a helyi lakosságnak... (csak megjegyzés hogy régen a mai belorusz és nyugat-ukrán területek is valamennyire lengyelnek számítottak rengeteg lengyel és rengeteg zsidó lakossal. Voltak kisebb nagyobb városok ahol a lakosság akár fele is zsidó volt. Aztán ez megváltozott. A mostani lengyel főrabbit New Yorkból kellett importálni, mert nem volt Lengyelországban alkalmas/megfelelően képzett személy. A lengyeleket meg a 2. vh után milliószám telelpítették ki és rakták őket a mai nyugati félkaréjba ahonnan meg a németeket telepítették ki milliószámra. Nem egyszerű...)

Glokta 2021.03.18. 22:08:57

@Rodney_2: Rendben, most már világosabb.
A "haladó" eszmékről (szerintem a II. világháború előtt ideszámították a fasizmust is) azt mondanám, hogy az "értelmiség" találja ki, amely Kelet-Európában leginkább városi zsidókat jelentett.
Manapság meg már nem sok mindent találnak ki az európaiak...

Rodney_2 2021.03.18. 22:20:23

@Glokta: Igen, ebben (ezekben) egyetértünk

Comingout: én állítólag "nagyon zsidónak" nézek ki, ezért tele vagyok zsidó barátokkal (mert rasszisták :))) ) Azután emiatt is sokat fogallkozom bizonyos kérdésekkel. És munka miatt sok évet eltöltöttem a régióban, nyitott szemmel. Nem vagyok egy Kodály, de igyekeztem a helyi releváns folklórral megismerkedni :))) Az egyik ilyen felfedezés az volt, hogy miért (majdnem) mindent a németek és zsidők csináltak ebben a régióban (megint csak a Balti tengertől az Aldunáig) A többi nép mi a franccal töltötte az idejét?? Hát ők állították elő az élelmiszereket...
Egy nem zsidós példa. Az egész régióban amikor bányákat akartak nyitni, akkor német bányászokat kellett oda letelepítemi. Pl Romániában Vrancea megyében (a Kárpátokon kívül, de még a hegyekben) a 19. század végén telepítettek német bányászokat (találkoztam ott erősen román öntudatú szőke echte németnek kinéző lányokkal akiknek a településén ráadásul csak katolikus templom volt és nem tudtak semmit a gyanus eredetükről, aztán kinyomoztam :))) )

kintornas 2021.03.18. 22:22:26

@Rodney_2: TGM legalább annyira irtózik a prolik diktatúrájától, mint Te magad. Tevőlegesen vett részt a bolseviki ideológia lejáratásában és ezt ma is szorgalmasan műveli. Államilag elismert és kitüntetett munkássága semmi másból nem áll, mint a rendszerváltó értelmiség ténykedésének igazolásából, egyfajta "marxista" szemszögből - ami alapból marhaság, de ebbe most ne menjünk bele! Ha értenéd az eszmefuttatásait, magad is beláthatnád, hogy annak sarokpontjai ugyanazok, mint a Tieid, vagy bármelyik szabványos értelmiségé. Azaz: tömeggyilkos Pol Pot, ördögi Sztálin és Mao, szekus, pufajkás, GULÁG, represszió, Holodomor, fenntarthatatlan szocialista rendszer és a t. Legutóbbi irományát, aminek címe Antitézis, úgy viszik a sznobok, akár a cukrot.

Ha TGM valóban kommunista lenne, már régen agyonverették volna a Betyársereggel, vagy egy másik demokratikus intézettel.

A magyar közéletben régóta nincsenek kommunisták, de a magyar állam - a többi egykori szocialista országhoz hasonlóan - eltart bizonyos számú szalonmarxistát, illúzionistát és 2. osztályú bohócot, akik annak rendje és módja szerint lejáratják az Eszmét és félrevezetik a kommunista szimpatizánsokat. TGM is csupán egy ezek közül, hadd ne soroljam az összeset fel - elég hosszadalmas lenne.

Mindazonáltal ha Te ezek ellenére továbbra is rettegni óhajtasz a Gazsi vörösterrorjától, ám tedd azt!

Jó egészséget Neked!

Evil Empire 2021.03.18. 22:25:44

@Rodney_2: "Amúgy ha te a Guardianban olvasod a titkosszolgálati jelentéseket, akkor James Bondban is hiszel és izgatottan várod a Mikulást gondolom. Irakba elmehetnél keresni a vegyi fegyvereket mert még mindíg nem találtak semmit..."
Nem látom, miért hazudna ebben a konkrét cikkben a Guardian. 1998-ban megnézték a felfedett 30 éves titkosszolgálati iratokat, amelyekből kiderült, hogy az egész NATO egy hazugságon alapult.

Az iraki háborúnál épp ehhez hasonló történt: ott is kiderült, hogy a háború egy hazugságon alapult, a valódi cél az volt, hogy leromboljanak egy, Amerikai Birodalom (és Izrael) előtt nem fejet hajtó államot, amely az olajért cserébe eurót merészelt kérni.

G. Nagy László 2021.03.18. 23:06:53

@kintornas: @Rodney_2:

Már csak ezért is jó blogot írni: ilyen színes csapattal a büdös életben nem találkoznék soha. Itt van Kintornás kolléga, aki még Tamás Gazsit is balról előzi... Eddig azt hittem, egy ilyen fazon van csak az országban: Farkas Zsolt, a Miskolci Egyetem adjunktusa, aki egy - Puzsérral folytatott Hard Talk - beszélgetésben úgy nyilatkozott, hogy a 100 millió áldozat se sok, a kommunizmus megér ennyit... A szégyen csak az, hogy ilyen emberek simán taníthatnak a felsőoktatásban.

Na szép estét mindenkinek!

Rodney_2 2021.03.18. 23:29:18

@Evil Empire: Az én tézisem csak az, hogy a szovjet ideológia tartalmazta a világforradalmat mint fegyveres segítséggel elérendő célt. Ebben főleg az atom elrettentés akadályozta meg , mert a szárazföldi erők tekintetében 1945-től a mai napig olyan fölényben van hogy simán el tudná foglalni Nyugat Európát. (atom és USA nélkül) Megtartani már nem biztos hogy tudná. Erről írnak eleget a szaklapok. (Főleg mióta a von der Leyen rekord idő alatt szérverte az amúgy is gyenge német hadsereget)

Irakról én azt hallottam, hogy ott a CIA-nak dolgozó kurdok hitették el hogy vannak vegyi fegyverek, mert szerették volna ha a "Nyugat" beavatkozik fegyveresen, hátha leesik nekik egy függtelen vagy legalább autonom állam. És lőn... Azt hiszem Blair is ezzel próbálta védeni a seggét amikor felmerült, hogy háborús bűnökért kellene felelősségre vonni.

Rodney_2 2021.03.18. 23:38:52

@kintornas: Gazsi egy idióta. Ismerem 31 éve. Fogalmam sincsen hogy egynémely értelmiségiek miért sztárolják. Gondolom ők is idióták :)))
A 75 éves interjújában explicit kijelentette ezt a proletárforradalom dolgot és azon szomorkodott,. hogy ennek mostanában nem látja realitását. Jézusom...

Az egyetemeken tenyésző "szalonmarxistákkal" meg az a baj, hogy ezekkel a baromságokkal mérgezik a fiatalokat, akik oda tanulni / okosodni mennének, erre hülyébbek lesznek. Társadalmilag ez egy veszteség. E helyett tanulhatnák azt is hogyan kell hozzáadott értéket előállítani... vagy hogy nincsen ingyenebéd, vagy hogy a pénz nem a fán nő amit csak le kell szedni és szétosztani a szegényeknek, vagy a kamatos kamat számítást, vagy hogy ne vegyenek fel olyan pénznemben hitelt, amiben nem képződik jövedelmük. Na... Ehelyett tanulnak kizsákmányolásról és proletárforradalomról... Aztán döbbennek

Sadist 2021.03.19. 07:34:48

@G. Nagy László: "Eddig azt hittem, egy ilyen fazon van csak az országban: Farkas Zsolt, a Miskolci Egyetem adjunktusa, aki egy - Puzsérral folytatott Hard Talk - beszélgetésben úgy nyilatkozott, hogy a 100 millió áldozat se sok, a kommunizmus megér ennyit... "

Aztakurva... Ha tudod, légyszi linkeld már be ezt a beszélgetést, kíváncsi vagyok rá.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.03.19. 08:18:53

@Evil Empire:

"1952-ben Sztálin ajánlatot tett Németország két felének egyesítésére, szabad választások megtartásával (amit a kommunisták minden bizonnyal elvesztettek volna), egyetlen feltétellel: Németország váljon demilitarizált zónává. "

Bizonyára csak az én történelmi ismereteim hiánya az oka annak, hogy erről még sehol nem olvastam. Tudsz adni ehhez valami _hiteles_ bizonyítékot?

G. Nagy László 2021.03.19. 08:24:00

@Sadist:

Nem lesz könnyű végigszenvedni. Az ember nagyon be van lassulva, mint aki komoly drogok hatása alatt van. Több kommentelő is írta, hogy érdemes nagyobb sebességfokozatban hallgatni...

www.youtube.com/watch?v=eKJWj0J0gkU

Evil Empire 2021.03.19. 12:51:13

@Rodney_2: A katonaságnál egy esetleges háborúra kellett felkészülni, amelynek esetében nyilván támadni kell. Ettől függetlenül Szovjetunió - bármennyit riogattak is ezzel a nyugati politikusok - nem akart háborút kezdeni, ahogy ezt a nyugati titkosszolgálatok is jól tudták.

Evil Empire 2021.03.19. 12:55:19

@Kovacs Nocraft Jozsefne: 1952, Stalin Notes.
Rolf Steiningernek írt erről egy jó könyvet "Eine Chance zur Wiedervereinigung?" címmel.

Sadist 2021.03.19. 18:02:34

@G. Nagy László: 3 óra? Az szép :D Akkor valószínű ezért nem néztem meg.
Puzsér néha tényleg nagyon be tud lassulni, az index-es interjúját 1.5x-ös sebességen néztem és úgy volt pont jó :D

G. Nagy László 2021.03.19. 18:10:23

@Sadist: Nem Puzsér a lassú, hanem a másik, a full komcsi :)

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.03.20. 09:21:02

@Evil Empire:

Köszönöm. Sajnos a Genesis könyvtárban is csak egy rövid leírást találtam a könyvról Martin McCauley-tól.

aldum · http://aldum.pw 2021.03.21. 10:08:22

@Glokta: A cikkiro amugy ancap, nem kifejezetten neokon beallitottsagu, legalabbis manapsag. Azert vedd hozza, hogy ez egy regi iras, friss 9/11 kornyekerol.

kintornas 2021.04.08. 13:32:35

Ez nyilvánvaló: Azért masíroztatjátok a nácikat 89 óta mert ők "kevésbé káros"-ak (számotokra).

Már ha károsak egyáltalán.

Nehezen tudom elképzelni.

kintornas 2021.12.12. 12:06:39

Egy kisnácival többnyire szót lehet érteni.
Egy kib. fenegyerekkel soha.

Ezt különben már a Rákosi pajtást is tudta.

Igazából a kisemberek azért masíroznak a (diplomás) Torockaival, a szintén diplomás Budaházyval, vagy (a nem diplomás, de értelmiségi kapcsolatokkal rendelkező) Tyirityán Zsoltival, mert ösztönösen érzik, hogy ez kell a nagyokosoknak. Tehát azoknak, akik demokráciáról pofáznak... aztán meg azt nyafogják hogy: dont f*** me, please!

Undorító.

"Tőke és fasizmus jegyesek"

apro_marosan_petergabor 2021.12.12. 23:00:50

aaItt indul a kettősmérce. A nyugat kiveti magából a nácizmust (most a terminológiába nem mennék bele), s igen toleráns a kommunizmussal. Holott egyenlőség jelet lehet tenni közéjük, mindkét parancsuralmi, szuronyokra támaszkodó rendszer milliókat ölt meg (a kommunizmus sokkal többet) és százmilliók életét mérgezte meg (itt is a kommunizmus vezet).
A miértre összetett a válasz.
A II. VH-ban a nyugatnak (GBR, USA) szüksége volt a Szovjetunióra, Németország legyőzéséhez, saját vesztesége csökkentéséhez. A szövetségest peig nem lehet harsányan befeketíteni. Ezért mindent elnéztek nekik. Lengyelország szinkron lerohanásától, Katyntól kezdve a Kelet Európa felzabálásáig, s kommunista átalakításáig,.
A háború után Churchill fultoni beszédével sok minden változott, de nem eléggé. A primitív, lumpen elemeknek tetsző kommunizmust a volt gyarmatokon jobban el lehetett adni, sokaknak. Egyes tőkés csoportok pedig megértették, a kommunizmus demagóg látszat, ideológiája mőgé bújva jobban lehet uralkodni az embereken.
Nürnbergben elítélték a nácizmus, a nácikat, úgy hogy egy kommunista diktatúra emberei ültek a bíróságban Szovjet főügyész (mögöttük sok millió halottal) de a kommunizmus sosem lett elítélve - a győztesnek mindig igaza van.
Mindemellett nyugaton sosem volt kommunizmus, az emberek nem tudják saját bőrükön tapasztalva, mi az. Kivéve Spanyolországot, ahol megint, ma már rózsaszínünek lefestve - bizony kommunista diktatúra volt "köztársaságnak" álcázva, egy grammal nem volt jobb, mint a 19-es magyar proletár diktatúra. Franco, aki megmentette Spnyolországot a kommunizmustól, aki sem fasiszta, sem náci nem volt - hanem egy erősen konzervatív jobboldali keménykezű vezető, ma már Hitlerrel van együtt emlegetve, teljesen eltorzítva a valóságot és a történelmet - nem véletlenül.
Abaloldalnak kikell építenie önigazolását, csinálják is szorgalmasan, törvénytelenül. A jobboldal bambasága miatt.
A kettős mérce oka még a zsidóüldözés is, mert Hitler üldözte a zsidóket, mellette a kommunistákat stb. is. Sztálin viszont használta elnyomó rendszerében a zsidókat, s üldözte is volna célzottan a - többiekkel együt - ha lett volna rá ideje (orvosperek), de erre már nem maradt, vagy nem hagytak neki.
Íly modón a marxizmust ma is lehet tanítani.az egyetemen, próbálja ezt megtenni valaki a "nácizmussal" (ilyen elmélet nincsen, valójában egy nemzeti szocialista ideológiáról van szó, amely német felsőbbrendűséget hirdetett - tehát ez nem egy globális ideológia, a merxizmussal ellentétben).
A BLM-ben pedig már újra felbukkannak a baloldali jakobinus típusú terror elemei (a történelem hamisítással együtt) ismét. Tehát egyes tőkéscsoportok - hegemóniájuk érdekében kiengedték a palackból a szellemet - de nem biztos, hogy egyszerű lesz visszadugni...
Igazi kettős mérce, mindent meg kell tenni ellene.

Meg lehet figyelni egy másik folyamatot is. A ballib oldal felvásárolt egy csomó népszerű-tudományos csatornát (Spectrum, Nat. Geogr. stb.) Ezek tudatos, rafinált történelem, s politikai -tényhamisítás folyik bolsevik-libero érdekek mentén, a bolsevik hagyományoknak megfelelően.... Ezeket a csatornákat az emberek jó része tárgyilagosnak hiszi (régeben inkább volt az) ezért sokakat így meg lehet etetni...Mindig több forrásból, s józan ésszel kiértékelve kell tájékozódni.

G. Nagy László 2021.12.13. 17:05:48

@apro_marosan_petergabor: Nincs vitám ezzel, pont ugyanígy látom.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.13. 19:39:35

@apro_marosan_petergabor:

Egy másik blogban írt kommentedhez írt válaszomat tudom csak megismételni, tökéletesen leírtad azt, ahogy én is gondolom.

kintornas 2021.12.27. 22:08:46

Téveszme: a demokraták kevésbé ártalmasak, mint a fasiszták.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2021.12.28. 12:44:34

@kintornas:

Ez valószínűleg igaz, de azért meg kellene kérdezni azokat a népeket is, amelyeket az USA a szent demokrácia terjesztése közben gyilkolt halomra közvetlenül vagy közvetve: Vietnam, Kambodzsa, Közel-Kelet, Irak, arab tavasz.

Mindenesetre téves az a rózsaszín álom, hogy demokráciák nem folytatnak igazságtalan háborút.
süti beállítások módosítása