téveszmék

téveszmék

"A gender-mozgalom utat nyit az elfogadás felé"

2021. október 20. - G. Nagy László

szilvay_gergely.png

 

Mindenkinek, aki gender-kérdésben nem kíván a szekértáborokhoz csapódva elvtelen és gondolkodásmentes álláspontot képviselni, kötelező olvasmány Szilvay Gergely munkája. A kötet könnyed, befogadható, olvasóbarát, miközben maximálisan kielégíti a tudományos értekezések minden szakmai kívánalmát. A szerző maga konzervatív, ám műve a klasszikus liberális megközelítéssel dolgozik: a tapasztalatokra és a tényekre alapozva értékel, ezen felül a legkevésbé sem ítélkezik. Remek könyv, szinte minden mondata élmény.

 

Egy négyszáz oldalt meghaladó kötetet lehetetlen volna pár bekezdésben összefoglalni, így jómagam - rendkívül önkényesen - csupán a számomra legérdekesebb tanulságokra térnék ki. Ami a lényeg (és ez végigkíséri a teljes művet): két markánsan különböző iskola feszül egymásnak. Az egyik tiszteli a valóságot, a biológia, a pszichológia és a történelem igazságait (ez a szerző attitűdje, melyhez magam is csatlakozom); a másik egy elképzelt fantáziavilágban él, ahol még a legősibb, legzsigeribb jelenségek is csupán társadalmi konstrukciók - igen, még a nemi vágy is!! - és minden, de minden a hatalomról és az elnyomásról szól. Természetesen a normalitást képviselők is fellépnek a fizikai erőszak ellen, a posztmodernek azonban nem érik be ennyivel: ők mindenütt agressziót látnak, és farkast kiáltanak (s ha nincs, hát festenek). Mindezekből következően a régi iskola tiszteli az emberi testet, annak adottságait objektív valóságként fogja fel, ismeri annak rendeltetésszerű működését és a homo sapiens évezredes ösztönvilágát; ezzel szemben a gender-ideológia megszállottjai tagadják az ösztönök és a hormonok szerepét, továbbá felháborodottan tiltakoznak az ellen, hogy egyáltalán létezhet olyan, mint rendeltetésszerű működés. Az egyén pillanatnyi hóbortjait tartják a legszentebb és legbebetonozottabb valóságnak, amelyhez az ösztönöket, az érintett fizikai testét, valamint a teljes társadalmat igazítani szükséges. "Jelenleg a genderteoretikusok fő elfoglaltsága az, hogy a világ minden létező jelenségét megpróbálják sajátos szempontjaik szerint értelmezni. A gender-elmélet sajátos törésszögben mutat bármit, amire ráalkalmazzák; minden mögött kimutatja a heteronormatív mátrixot, a mérgező maszkulinitást, az elnyomó nemi binaritást és persze a patriarchális hatalmi viszonyokat, legyen szó nemcsak politikáról, hanem művészetről, hétköznapi beszédről és szóhasználatról, vagy akár gasztronómiáról." Teljes nonszensz, egyetlen percig sem vitás.

 

TÁRSADALMI NEM

 

"Nincs szükségünk a genderre. Jobb lenne nekünk nélküle." - idézi a szerző a filozófus Rebecca Reilly-Coopert, aki szerint a gender identitások elképzelése úgy, ahogy van, teljességgel felesleges, hiszen nem a nemiség, hanem az emberi személyiség az, amely spektrumon helyezhető el. Magam is ezt a radikális álláspontot képviselem. A társadalmi nem fogalma a zavarkeltésen túl semmi egyébre nem alkalmas. Létezik biológiai nem, amit a kromoszómáink és az ivarszerveink meghatároznak. És létezik emberi személyiség, amelynek része a készségek és érdeklődési körök összessége, a szexuális orientáció, az intelligencia és még egy sor egyéb. Ahogy Szilvay Gergely is rögzíti: a gender kifejezés eredetileg biológiai nemet jelentett, s a gender-kutatások valójában a férfi és női sajátosságok vizsgálatát jelentették. Ez tök oké, semmi gond vele. A társadalmi nem fogalma azonban valódi filozófiai szélhámosság, mesterségesen kreált szürke zóna. Klasszikus marxista trükkről van szó, olyan ez, mint a kizsákmányolás fogalma, amely ugyancsak felesleges és értelmetlen. Létezik ugyanis tisztességes, önkéntes üzlet és létezik rablás. A kettő között nincs az égvilágon semmi, csak mélységesen mély szakadék. "A valóság az, hogy az emberek 99,98 százaléka egyértelműen férfi vagy nő. (...) Csak kétféle reprodukciós rendszer létezik, s ezért csak kétféle nemről beszélhetünk." - Ezek már dr. Laura Hayes, a 40 év tapasztalatával rendelkező szakpszichológus szavai. A biológiai nemek körét tehát nem igazán érdemes bővíteni. A személyiség fogalmába pedig minden belefér. Ezek után mégis mi értelme van a kettő közé ékelt szürke zónának, a társadalmi nem kifejezésnek? 

 

METOO

 

Pontosan ugyanez a helyzet a metoo kapcsán is. Az égvilágon semmit nem ad hozzá a civilizációhoz, csupán elvesz abból. Létezik ugyanis nemi érőszak, és Napnál is világosabb, hogy minden vonalon fel kell lépni ellene. Az a minimum, hogy az érintettek rendőrségi feljelentést tesznek, s minden ilyen esetben nyomozás indul. Mit tud ehhez hozzátenni a metoo? Semmi mást, azon túl, hogy megteremti a maga szürke zónáját azáltal, hogy erősen felvizezi az erőszak fogalmát. A szerző Vándor Éva HVG-n megjelent cikkét idézi: "Sok nőnek, aki a 'jó a segged!' beszólástól a nemi erőszakig terjedő spektrumon megtapasztalta a szexuális zaklatást, a közösségi oldalakon megjelenő vallomások katarzis élménnyel érnek fel." Ha a metoo megmaradt volna egy szimpla buzdításnak, hogy a valódi áldozatok ne rejtőzzenek el indokolatlan szégyenükben, hanem harcoljanak az igazukért, úgy minden jó érzésű ember szimpatikusnak és támogatandónak mondaná. Ám amikor már egy béna, de ártalmatlan férfidumát is beemelünk a megbocsáthatatlan vétkek közé, onnantól az egész kezdeményezés nevetségessé és hiteltelenné válik. Szilvay Gergely igyekszik rendbe tenni a dolgot: "A bók, beleértve alpári formáit is, nem szexuális zaklatás, és nem is az első lépés afelé. Aki zaklatni akar, megoldja bók nélkül. De Vándor Éva gondolatmenete jól mutatja, mennyire ellehetetleníti a 'minden zaklatás, amit annak érzel' elgondolása a nők és a férfiak közti közeledést". A szerző idézi még Kay S. Hymowitz írását, aki szerint "a szexuális forradalom magáévá tette a női szexuális vágy értékét, az autonómiát és a beleegyezés szükségességét; ezek valódi morális eredmények és hál' istennek a modern élet magától értetődő részei." Ekkor persze még csupán a hatvanas évek végén jártunk, amikor a feminista mozgalom is pozitív és vállalható célokért küzdött. Az írónő a Rolling Stone magazin korai stábját hozza példaként, ahol mindenki szexelt mindenhol és mindenkivel; hozzájuk képest Harvey Weinstein - aki miatt az egész metoo-őrület elindult - csupán szánalmas lúzer. A szeszélyes, hóbortos és rém következetlen feminizmus mindenesetre 2017. októberének egy borult, ködös délutánján fújt egy hátraarcot, s - megtagadva a szexuális forradalom minden vívmányát - átváltott a középkort megszégyenítő, ostoba prüdériába.

 

TRANSZSZEXUALITÁS

 

Walt Heyer 1983-ban esett át nemváltó műtéten, majd később megbánta és megpróbálta visszacsinálni, amint és amennyire lehetett. Azóta a transzmozgalom heves kritikusa. A később pszichológiai végzettséget szerző férfi szerint transzneműség orvosi szempontból nem létezik, az minden esetben csupán egy puszta érzés, elképzelés. A háttérben mindig pszichológiai, érzelmi, szociális, vagy szexuális zavar áll. John Hoopes, a Johns Hopkins Kórház nemiidentitás-klinikájának egyik volt vezetője - aki azelőtt maga is támogatta az átalakításokat - a szakterületen töltött hosszú évek után kijelentette: még sosem látott sikerrel végződő operációt; a legtöbb páciens problémái a legkevésbé sem oldódtak meg a műtétek után. Heyer és Hoopes következtetései talán túlzóak, hiszen elvétve olvashatunk olyan esetekről, amikor valaki az új testében lel önmagára és találja meg a régóta áhított kiegyensúlyozottságot. Ám ami tény: a transzneműek között az öngyilkosságok aránya brutálisan magas, és ez a nemváltó műtéteket követően sem változik. Elgondolkodtatóak azok a jelenségek is, amikor egyes, jól körülhatárolható közösségekben - kamaszok körében, életük legbefolyásolhatóbb periódusában - egyik pillanatról a másikra ugrásszerűen megnő a transzneműek száma. Talán mégis lehet szerepe e téren a divatnak, a propagandának, a különböző médiatartalmaknak? Vajon hogyan tudnak tükörbe nézni azok az orvosok, akik gyerekek számára írnak elő visszafordíthatatlan hatású hormonterápiát, később pedig nemi szerveiket szabdalják, miközben meg sem próbálták kezelni őket? Pontosan tudjuk: a legtöbb fiús lányból, aki folyton együtt focizik a srácokkal, normális családanya lesz; és a lányos fiúk többsége is révbe ér mindenféle nemátalakítás nélkül. Azelőtt létezett egy olyan orvosi alapelv, hogy csakis akkor nyúlunk szikéhez, ha az egyéb megoldások hatástalanok, vagy reménytelenek. Itt azonban megfordult a világ: a korszellem tűzzel-vassal irtaná a terápiás megoldás gondolatát is. Nem ismerek ennél aljasabb attitűdöt. Ha csak 2% esély van rá, hogy az érintett transz-állapota csupán időleges és képes lehet megbarátkozni eredeti testével, úgy egyszerűen muszáj volna megpróbálni. Döbbenetes, hogy az erre szakosodott klinikák hangja erősebb a józanokénál. Dr. Johanna Olson-Kennedy, az egyik neves Los Angeles-i "egészségügyi" intézmény igazgatója például igazi cukrosnéniként szokta magához édesgetni a bizonytalan gyerekeket a következő kérdéssel: "ha egy fahéjas süti dobozában epres süti van, az vajon fahéjas, avagy epres süti?" Szemérmetlen és gátlástalanul aljas dolog ártatlan gyerkőcök megvezetése ilyen olcsó, csalárd fogásokkal. Minden józan ember számára világos, hogy az emberi test nem úgy viszonyul a lélekhez, mint ahogy a doboz az édességhez. A csomagolás lényegtelen elem és nem elválaszthatatlan része a sütinek. Ezzel szemben az emberi test és a psziché olyan egymással szorosan összefüggő, egymásra oda-vissza ható egységet képez, amelyet lehetetlen megbontani. Csodálatos dolog, hogy a 21. században egy törpekisebbség problémáját is kezelni lehet, de csak azért, hogy ne érezzék magukat törpekisebbségnek, vagy hogy az erre specializálódott klinikák vastagon profitálhassanak, még nem kéne mindenkit rávenni a hülyeségre. Pláne ami a fiatalkorúakat illeti. 

 

Szilvay Gergely könyvében kitér még a pc nyelvi diktatúrájára, a posztmodern egyetemekre és az LMBTQ-mozgalom által megrendelt népies gyermekmesék problémájára; elmagyarázza, hogy a gender-elmélet mitől ideológia, és legfőképp hogy miért totál felesleges: "Mindazt, amiben a gender-elmélet teoretikusainak, aktivistáinak, híveinek igaza van, azt az ember és a társadalom radikális átalakítása és a gender-elmélet nélkül is meg lehetett volna valósítani: a nők szabadságának biztosítását, a homoszexualitás kriminalizációjának eltörlését, a szexualitás nagyobb szabadságát és természetesebb felfogását, az üvegplafon elleni küzdelmet, az azonos munkáért járó azonos bért, a házimunka méltányos megosztását, és így tovább. Mindezek teljes mértékben összeegyeztethetőek az ember helyes és reális, klasszikus értelmezésével." A szerző a zárszóban arra figyelmeztet, nehogy abba a hibába essünk, mint sokan a marxizmus kapcsán: "A gender-elmélet nem egy szép idealizmus, ami azonban nem reális. A gender-elmélet téves, a mélyén rejlő, radikális elképzelések megvalósítása kifejezetten nemkívánatos. Ideje, hogy a téves gender-elmélet átadja a helyét egy valódi, helyes gender-elméletnek, mely nem kísérli meg a lehetetlent, és a realitások talaján állva segíti kiteljesedésünket férfiként, nőként, emberként, elismerve az emberi természet állandóságát és tökéletlenségét, megelégedve emberi mivoltunk, női és férfi létünk korlátaival és lehetőségeivel."

A bejegyzés trackback címe:

https://teveszmek.blog.hu/api/trackback/id/tr7516723506

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Wildhunt 2021.10.21. 16:37:14

@G. Nagy László: Kegyetlen vagy gonosz az oroszlán, mikor élve eszegeti meg az antilopot? Miért kellene olyan fogalmakat ráhúzni az állatvilágra, aminek az emberi társadalmon kívül nincs semmi értelme?

Wildhunt 2021.10.21. 16:39:00

@Boar.: Senki nem üldözi őket. Ugyanolyan jogaik vannak, mint mindenki másnak.

G. Nagy László 2021.10.21. 16:39:46

@Wildhunt: Nem kell. Nem is teszek ilyet.

Pont fordítva: az állatvilágot, mint metaforát szokták ráhúzni a kapitalista világra. Ezt vizsgáltam, hogy helyes-e az összevetés.

G. Nagy László 2021.10.21. 16:44:05

@Boar.:

"Nekik az is elég lenne, ha elfogadnák őket, nem rúgnának beléjük. Amúgy egy rendkívül elenyésző számú kisebbségről van szó, így az egész dolog nem baszna egy öltést sem a költségvetésben, de egyszerűbb elutasítani, sőt üldözni... "

Én minden békés embert elfogadok olyannak, amilyen. Szerintem a magyar társadalom túlnyomó többsége pont ilyen: nem üldöz senkit.

A központi szolgáltatások kérdése elvi természetű és nagyrészt egyetértek veled. Támogatnám a fogyatékossággal élőket, mert nem tehetnek róla és nem is tudnak változtatni a helyzetükön. De senki mást. Ha egy transzneműre azt mondod, hogy fogyatékossággal élő, akkor a balos elvtársak fognak keresztre feszíteni.

Boar. 2021.10.21. 16:44:29

@alöksz róz: Senki nem beszélt lélekvándorlásról csak te keverted bele.
Amúgy meg simán lehet az is, csak még nem tartunk ott, hogy felismerjük. Valójában kurva keveset tudunk még ezekről a dolgokról. Hadronütköztetőnk már van, az elméleti fizika a lélekvándorlásnál is megfoghatatlanabb dolgokkal foglalkozik de azt nem tudjuk, mi lesz a gondolatainkkal, az elménkkel ha meghalunk. A halálközeli élmények, a "majdnem meghaltak" beszámolói mindenesetre arra utalnak, hogy van valami aztán is, hogy lekapcsolták a villanyt...

Boar. 2021.10.21. 16:46:22

@G. Nagy László: "Ha egy transzneműre azt mondod, hogy fogyatékossággal élő, akkor a balos elvtársak fognak keresztre feszíteni. "
Ez igaz. Mondjuk Krisztus is így kezdte oszt mekkora legenda lett belőle.

alöksz róz 2021.10.21. 17:32:54

@Boar.: egyenesen következik a 'rossz testbe született' szövegből :-)

(vagy ez, vagy az hogy amikor isten kiosztotta a lelkeket a születendő gyerekeknek, véletlenül a kisfiúba kislány lelket rakott... de ezt elvetettem, mert ezek ateisták.)

Jalos 2021.10.21. 18:49:55

Az hogy van hogy a lobbi szerint a buziság nem betegség, hanem veleszületettség, és el kell fogadni (még azt sem szabad gyógyítani aki szeretné - törvényileg tiltva), de a rossz nembe születettség az betegség, és nemátalalkító műtéttel kell gyógyítani?

Kiss A 2021.10.21. 19:27:34

@ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró: a normalizáció keretében a kisember az elmebetegek net elérését fogja betiltani! Én sajnálni fogom, mert jókat röhögök rajtad minden nap! De az asperger sajnos nem tartozik a normalitáshoz. Ez van Iván! :)

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.10.21. 19:57:33

@Kiss A:

De ki nevet, a végén, troll, a globálkulákság bérkommentelője vagy a gerinces kisember?

Kiss A 2021.10.21. 20:09:17

@ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró: mi, kisemberek nem várunk a végéig. Folyamatosan rajtad röhögünk. Nincs ennél jobb móka, köszi Iván!

eßemfaßom meg áll 2021.10.21. 21:22:40

@arandanos: "egy olyan világban igen, amelyben nem mondják egy kisautót tologató kislánynak, hogy "ez nem lányoknak való", vagy egy babázó kisfiúnak, hogy "buzi"."

Én pont ilyen világban élek itt az Alföldön.

Kiss A 2021.10.21. 22:17:47

@ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró: akkor mit tegyünk veletek Iván? Elfogadod, hogy elmebeteg vagy? Vagy marad az átnevelő tábor?

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.10.21. 22:25:18

@Kiss A:

Egyelőre mi vezetünk kevéssel. De mostanában aktiválodtok. Kicsit meg is leptetek minket ezzel az oltással.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.10.21. 22:28:29

@Kiss A:

Még fél óra és vége a műszakomnak. Akkor indulok az éjjel-nappali McDonald`sba.

Ez mindig vicces. A liberalizmus egyik jelképet használni a liberalizmus ellenében. Alaposan túljártunk gazdáid eszén, ismerd el!

Kiss A 2021.10.21. 23:35:02

@ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró: nem tudtam, hogy már lucerna is van a mekiben. Gazdáim nincsenek, valszeg már halálra rettegték magukat. Mi kisemberek hangosan röhögünk a baromságaidon. Ezúton is köszönjük!

Wildhunt 2021.10.22. 00:04:21

@alöksz róz: Az Egy Marék Rozs-ban mondta Miss Marple, hogy a modern ember természetesen nem hiszi el, hogy valakit varázslattal békává lehet változtatni, de ha egy tudományos lapban azt olvassa, hogy egy ember és egy béka molekuláit elegyítették, akkor azt feltétel nélkül bekajálja.
Ez itt ugyanaz: lélek nincs, isten nincs, minden az anyag, kivéve a transzgendert.

6.Lenin 2021.10.22. 09:41:26

@Boar.:

"A halálközeli élmények, a "majdnem meghaltak" beszámolói mindenesetre arra utalnak, hogy van valami aztán is, hogy lekapcsolták a villanyt..."

Titokban mindenki HISZ valamiben. Nyilván, hisz enélkül "értelmetlen" lenne az élet. Valszeg a program így lett megírva.

( mennyi a leghosszabb idő, ami után valaki visszatért, és emléxik is valamire? Mennyi idő után szűnik meg az agy emlékező képessége? A villany egyszerre kapcsolódik le minden részlegben?)

baalint1 2021.10.22. 10:36:01

Szokásos neobolsevik propaganda.

A legviccesebb a transzneműekről szóló rész. Simán összemosod a fiús lányokkal, lányos fiúkkal, forrásnak pedig felhozol egy embert, aki megbánta, miközben a tudományos konszenzus a pszichológiában ellentmond ennek.

Bocs, de ennyi ökörség után ne próbáld már beállítani, hogy te a mérsékelt vonalat képviseled. Előhözöd a legőrültebb, legelvakultabb szélsőségesek állításait, majd ehhez képest néhány apró részletben némileg mérsékeltebb szöveget adsz elő, de a lényegi mondanivalójukkal egyetértesz. Aztán meg újra és újra jön a szöveg, hogy te liberális vagy, ezek meg marxisták. A te gondolkodásmódod sokkal közelebb áll a marxistákéhoz. Nem tudod levetkőzni a kommunista beidegződéseidet.

szkornat 2021.10.22. 11:03:20

@Boar.:

"Nevelőszülők nevelték, örökbefogadott gyermek volt. Elfogadták. A környezet, somogyi falu, már kevésbé.... Akkor már női ruhában járt, női nevet használt, persze nem hivatalosan mert azt nem lehetett.... Senki nem foglalkozott vele, az orvosok simán lekoptatták.....Senkinek nem ártott, csak élni akart."

Már gyerekkorban megkapta a legfontosabbat: a szerettei elfogadták és tiszteletben tartották. Ez a lényeg. A környezet pedig minden gyengeségre, kilógásra, furcsára ugrani fog. Mindenhol. Ezt a szerető otthoni közeg tudja ellensúlyozni, illetve belső megerősödés szükséges, ahogy már korábban elhangzott. Kár, hogy nem találtam meg azt a cikket, ami bemutatott egy magyar nőt a XVIII. század közepéről, aki teljesen férfiként élt és viselkedett, női szerelmei is voltak. Valószínűleg nehezebb dolga volt, mint az ismerősödnek, ennek ellenére nagyon jól érezte magát. Már a fotóról is sugárzott az önbecsülése, pedig akkor szóba sem jöhetett semmilyen orvosi beavatkozás.

Az ismerősöddel senki nem foglalkozott, valószínűleg az átlagos megrökönyödésen túl egy idő múlva valószínűleg nem is zaklatták. Nyilván az rettenetesen fontos, hogy senkit ne érjen fizikai támadás a mássága miatt (még csak ilyen fenyegetettség lehetősége sem), de te is jól tudod, hogy sajnos gúnynak, megalázásnak, kiröhögésnek, megszégyenítésnek rengetegen ki vannak téve. Ez már sikamlós terület, hiszen nyilván mindenki szabadon azt gondolhat a másikról, amit akar, ugyanakkor nyilván megvetendőnek tartom, amikor valakit bármi miatt vegzálnak (amivel egyébként nem árt a többieknek).

Azt nem értem, miért lenne egy orvosnak kötelessége azzal foglalkozni, hogy valaki lázasan át akarja magát műttetni. Az emberek döntő többsége elégedetlen azzal a testtel, ami jutott neki. Egy részük örökké a plasztikai sebészek zsebét tömi. Kifejezetten irritálna, ha az ő számláikat is a társadalomnak kellene fizetni.

Nem tudjuk miért halt meg, de biztosan nem azért, mert senki nem foglalkozott vele az orvosok közül vagy azért, mert nem használhat most női nevet. (Megjegyzem, hogy a halála idején még viselhetett.) Nem ez adja meg az önbecsülést.

Ugyanakkor a nagy harcos kiállásoknál, az ütközések gerjesztésénél és az arra való panaszkodásnál mindig eszembe jut az egyik homoszexuális ismerősöm. Sokat beszélgettem vele a belső mozgatórugókról. A középkorú férfi már fiatal korában is nagyon feltűnően öltözött, hogy ordítson róla messziről: ő bizony buzi (ő szóhasználata). Ha akarnak szóljanak be neki, mert ő keményen védi az érdekeit. Igenis, mindenki vegye tudomásul, hogy homokosként ugyanolyan jogai vannak az élethez. Bevallotta, hogy kifejezetten rosszul esik neki, magában nehezményezi, ha napjainkban nem veszik észre, nem figyelnek rá fel. (Ma már senki nem akad ki egy átlagosan viselkedő és kinéző homoszexuális emberen.) Áttételesen egész életében a figyelmet kereste és generálta, mert egyébként jelentéktelennek érzi magát és ettől megijed. A bármilyen előjelű figyelem mindig energiaáramlás is egyben, ez élteti a celebeket is, csak más eszközöket használnak, mint a transzok, homoszexuálisok, magamutogató kövérek, stb. Most nem az ismerősödről beszéltem, hanem a feltupírozott transz jelenségről.

Ugyanakkor van olyan középkorú ismerősöm is, aki nőként született, most férfiként él (férfi névvel, átlagos nő feleséggel, lombikbébiként fogant hároméves gyermekkel). Az érződik rajta, hogy erősen feminim, de hát sok férfi rendelkezik kisebb-nagyobb női beütésekkel és fordítva. Ő azt mondja, sokszor negatív hatású a transzok felfújt cirkuszolása, hiszen éppen a harmonikus beilleszkedést gátolja. Neki a legfontosabb támasza az volt, hogy az anyja kezdettől fogva mögötte állt. Ehhez képest a többi vetület kevesebb nehézséget okozott, bár voltak kellemetlenségei.

G. Nagy László 2021.10.22. 12:36:59

@szkornat: Minden szavad a szívemből szól. Ezt hívják józan, humánus és középutas attitűdnek.

Kiss A 2021.10.22. 12:45:28

@ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró: vannak persze, a bircaversumban. Ott szép ám az élet. Nem kell félni, hogy pofáncsap a valóság. Ma hallottam, hogy Jézus is Gyurcsány bábja volt. Szerintem Sorosé.

G. Nagy László 2021.10.22. 12:52:03

@baalint1: Pár gyors lecke liberalizmusból:

1. Minden felnőtt ember azt tesz a testével, amit akar. Akár át is műttetheti magát ellenkező neműre.
2. Ez egy olyan hóbort, ami mindenkinek a magánügye és magának is kell finanszíroznia.
3. A liberalizmus tiszteli a tudományt. Nem létezik olyan tudományos konszenzus, amiről te beszélsz. Puszta propagandáról van szó.
4. Egy liberális attitűdöt képviselő ember számára elfogadhatatlan az a gyakorlat, amikor gyerekek nemváltó elképzeléseit és kezeléseit úgy támogatja az iskola, vagy bármely szervezet, hogy a szülőket erről nem tájékoztatják.
5. Lehetőség szerint nem nyúlunk szikéhez addig, amíg meg lehet oldani másképp.

Ezek alapelvek. Ha bármelyikkel vitád van, jelezd, cáfold.

6.Lenin 2021.10.22. 13:00:34

@G. Nagy László:

Bármely ember valamilyen szinten befolyásolható olyasmivel is, amit valójában nem is szeretne.
Az emberi társadalom = emberek közössége, ahol az emberek tartoznak valahová, amit jó esetben szabadon választ(hat)

Nincs (jelenleg még) olyan liberális világ, amely kimondottan mindentől, és mindenkitől független egyének halmaza csupán, minden kötődés nélkül. A végére talán lesz., ha így haladunk.

Szerintem.

Glokta 2021.10.22. 21:33:32

Ennél a helyzet azért bonyolultabb.
A probléma az, hogy Magyarországon a 'gender' kifejezés alatt több különböző dolgot értenek, és ezeket összemosva tárgyalják mindegyik oldalon.

1) a 'gender' egyrészt jelenti a a 'társadalmi nemet' (angolul csak ezt nevezik gendernek), ami a nemi hovatartozáshoz kötődő szerepelvárások, ideák, ideálok és sztereotípiák összessége. Ez egy létező fogalom, nyilván más-más az elvárásrendszer különböző kultúrákban - a muszlim világban, Ázsiában és Európában, más most és 100 vagy 300 éve.

2) Ehhez kapcsolódóan jelenti a 'nemi önkifejezést' ('gender expression) is, hogy a férfiak és a nőkre hogyan fejezik ki a saját nemi identitásukat az öltözködésen, beszéden, hajviseleten stb. keresztül. A feministáknak abban az egyben igazuk van, hogy ez nagyrészt tényleg társadalmi elvárások eredménye, érdemes megnézni, hogyan nézett ki mondjuk a Napkirály 30 éve, mi volt az akkori 'férfias' megjelenés.

Ezzel a kettővel - a társadalmi nemmel és nemi önkifejezéssel - valóban érdemes lehet foglalkozni, szétszálazni, hogy a nemi szerepek közül melyik természetes - évmilliók evolúciója alatt kifejlődött, genetika által adott - és melyik fakad a nevelésből és a kultúrából. Ez a tudás hasznos lehet, ha meg akarunk magyarázni jelenségeket, vagy pl. családtámogató intézkedéseket hozni.

A gond csak az, hogy a témában kutatók szinte kivétel nélkül (mondjuk >95%-ban) megszállott harmadik generációs feministák, akik inkább aktivistaként, mintsem tudósként tevékenykednek, azt akarják bebizonyítani, hogy a nemek közti bármilyen különbség (a fizikai eltéréseket kivéve) csak előítéletek, társadalmi elvárások eredménye, a nemi szerepek kizárólag társadalmi konstrukciók, a biológiának nincs szerepe ebben.
Ez az egész kutatási területet kompromittálja.

3) a gender harmadrészt jelenti a nemi identitást ('gender identity'), amilyen neműnek az illető tartja magát. Na ez az igazán problémás, ugyanis igazából nincsen meggyőző bizonyíték arra, hogy miért kéne ezt bármire is használni a 'biológiai nem' helyett.

Persze vannak olyanok, akik nemi diszfóriában szenvednek, a másik nemhez tartozónak érezve magukat, de - ahogy László is leírja - ezeknek az embereknek jellemzően a nemváltás után SEM oldódnak meg a problémáik. Szóval miért jó az, ha - ezzel nekik is ártva - elhitetjük velük, hogy amit a fejükben elképzelnek, az igaz, és nem valami más probléma áll a háttérben (pl. ha egy lány 'fiús', és emiatt a többi lány kiközösíti, kigúnyolja, bántalmazza, és emiatt az gondolja, hogy inkább fiúnak kéne lennie), amit meg kéne oldani?

Pl. itt van Lady Scarlett példája. Azt kötve hiszem, hogy a Nyugaton egyből transzneműnek tartanák emiatt és átoperálnák - azt viszont elhiszem (és egy valós veszély), hogy ha a szülei nagy aktivisták lennének, akkor könnyen bebeszélhetik egy hozzá hasonló gyereknek, hogy valójában a másik nemhez kéne tartoznia.

Glokta 2021.10.22. 21:34:41

@Glokta: "hogyan nézett ki mondjuk a Napkirály 30 éve" nyilván 300 évet akartam írni...

Glokta 2021.10.22. 22:00:54

@baalint1: Szerintem is túlságosan egyoldalú a cikk (vagyis igazából a könyv, amit László megpróbál összefoglalni), de pont a transzneműségről szóló része az, ami gyakorlatilag szóról szóra igaz.
Ezt a cikket ajánlom elolvasni: www.heritage.org/gender/commentary/sex-reassignment-doesnt-work-here-the-evidence

A főbb pontok:
1) Az operáció legfeljebb ideiglenesen segít, hosszabb távon azonban még rosszabbá is teszi a helyzetet. A halálozási ráta már alapból is elég rossz, de ami még rosszabb, kb. 10 évvel a műtét után jelentősen megemelkedik, kb. 20-szor akkora lesz, mint a nem transzneműeké: "the survival curve (Figure 1) suggests increased mortality from ten years after sex reassignment and onwards."

2) A témában született legtöbb kutatás nem megbízható, mert rengeteg alanyt elvesztettek az évek során. Az a kevés kutatás, ami viszonylag megbízható, azt mutatja, hogy a műtét után egyáltalán nem javul az átoperáltak állapota: "After careful assessment, we identified six studies that could provide useful information. Of these, the four best designed and conducted studies that assessed quality of life before and after surgery using validated (albeit non-specific) psychometric studies did not demonstrate clinically significant changes or differences in psychometric test results after [gender reassignment surgery]."

3) Az, hogy a médiában megjelenik egy csomó történet olyan emberekről, akiken ténylegesen segített a műtét, nem bizonyítja, hogy a nemváltás tényleg hatásos lenne, mert simán lehet sokkal több ember, akinek meg ártott, csak ők nem adnak interjúkat, az ő sztorijaikat senki nem hallja meg (persze van 1-2 kivétel, pl. Walt Heyer, de ők ugye 'transzfóbok'): "“The bottom line is that although it’s clear that some people do well with gender reassignment surgery, the available research does little to reassure about how many patients do badly and, if so, how badly.”"

Ennek fényében mennyire egyezik az orvosi etikával az, hogy támogatnak egy olyan átalakítást, aminek a hatásossága nem bizonyított, viszont egész biztos, hogy a káros hatásai nem visszafordíthatóak?
Nem azt mondom, hogy tiltsuk be, de ajánlani, reklámozni, állami támogatást adni rá biztos nem kéne.

G. Nagy László 2021.10.22. 22:39:01

@Glokta: Ezúttal az égvilágon semmi vitám veled. Gyakorlatilag mindennel egyetértek amit leírtál.

Köszönet a precíz és körültekintő kiegészítésért.

G. Nagy László 2021.10.22. 22:51:25

@Glokta:

"Ezzel a kettővel - a társadalmi nemmel és nemi önkifejezéssel - valóban érdemes lehet foglalkozni, szétszálazni, hogy a nemi szerepek közül melyik természetes - évmilliók evolúciója alatt kifejlődött, genetika által adott - és melyik fakad a nevelésből és a kultúrából. Ez a tudás hasznos lehet, ha meg akarunk magyarázni jelenségeket, vagy pl. családtámogató intézkedéseket hozni."

Ezek oly annyira a saját gondolataim is, hogy számos esetben magam is feszegetem a kérdést. Csupán egyetlen példa: a számos vonzalmi kapcsoló, amely alapján egy 21. századi nő társat választ. Lehet-e azt mondani, hogy a testmagasság, mint szempont, csupán társadalmi elvárás? Szinte bizonyosan nem: igen mélyen kódolt késztetés csaknem minden nőben, hogy magas, de nálánál feltétlenül magasabb férfi mellett kössön ki. Anyagiak? Itt már egy erősen kevert motivációról van szó, s talán a tudat itt képes felülírni az ösztönt. Ugyanez a helyzet a féltékenységgel - ha az evolúciós értelme megszűnik bizonyos ösztönkésztetéseknek, onnantól csupán a rossz beidegződés marad, s egyáltalán nem lényegtelen, hogy a társadalom, a korszellem milyen képet vág az adott attitűdhöz. De ez csupán egy aspektus, ezer más ilyet találhatunk.

2021.10.23. 11:23:11

Még ovis volt a fiam, amikor az óvónénijei már megkülönböztették mert egy rövid időszakában babákkal játszott. Szóltak nekem az óvónők, hogy túl sokszor babázik a gyerekem. Rákérdeztem, hogy ez szerintük miért baj és mit csinál a babákkal. Mondták, hogy lefekteti és betakarja őket. Ott az óvónők előtt megkérdeztem a fiam, hogy miért fekteti le a babákat. A legnagyobb természetességgel közölte, hogy mert betegek és majd ő meggyógyítja őket.
Azt hiszem mi felnőttek mindent is túlgondolunk. Mi magunk forgatjuk ki a valóságot a sarkaiból, pedig nagyon nem kéne. Kevesebb hírek, internet, kevesebb tévé, rádió, több gyerekekkel töltött idő és máris visszabillen a világod a maga természetes harmóniájába.

6.Lenin 2021.10.23. 11:33:04

@Lady Scarlett:

Lehetséges, hogy a fiad egy érzés hiányára emlékezve eljátszotta, mai neki abban az időben nagyon hiányzott. Valószínűleg neked akkor sokkal fontosabb volt valami más .

Igen, jobban kellene egy anyának figyelnie a gyermekére, és nem más , számára fontosabbnak vélt -a gyerek számára piszlicsáré ügyekkel- múlatni az idejét.

Természetesen mindenre létezik 1 milliárd magyarázat aszerint, hogy milyen szögből nézzük az adott ügyet.

2021.10.23. 16:23:52

@6.Lenin: Te már csak tudod. Ott voltál a fiam mellett az oviban.

2021.10.23. 16:25:49

@6.Lenin: Kimaxoltad a trollkodást, gratulálok.

6.Lenin 2021.10.23. 17:10:39

@Lady Scarlett:

Kedves Lady S!

A létező 1 milliárd magyarázatból leírtad a sajátodat, én meg az enyémet. Ennyi.

(mellesleg én nem becsülöm le a gyermekek saját kis világát. A véleményemet, mint nagyszülő, egy óvónő férje, és pedagógus lány édesapja, és sok-sok évi megfigyelésre alapoztam. Én megpróbáltam mindig elfogadni, az ő gondolkodás módjukat, nem rájuk erőszakolva ez én elképzeléseimet itt a gyerekekre gondolok.Arrogáns válaszod alapján ajánlanám, hogy jobban figyelj a gyermekedre, még a végén teljesen elrontod)

6.Lenin 2021.10.23. 17:24:34

@cvsvrs:

De álmodozni lehet róla, meg, ha nincs más téma, még beszélni is. Majd lesz más néhány nap, hét, hónap, év múlva. a lényeg, hogy mindig a haladóék tudják, hogy akkor pont mitől döglik a légy. Ezek ennyit érnek. Mennyi mindent állítottak már a feje tetejére. Ez valamilyen mánia náluk.

6.Lenin 2021.10.23. 19:35:14

@cvsvrs:

Te szeretsz mindent túlbonyolítani, vagy az elképzeléseid (vagy a tanultak )szerint belemagyarázni. De a másik is pont ugyanezek szerint működik.
Miért is fogadná el a te magyarázatodat? Te se fogadsz el mindent másoktól.
Mivel vannak (fogadjuk el ) baloldali érzelmekkel megáldott, és vannak jobboldalival megáldottak. Mindkét oldalnak vannak megmagyarázói is. ezek találják ki az adott oldalnak elfogadható magyarázatokat. A hívők meg elfogadják. Ez a normális menet. Ebbe simán beletartozik egymás anyázása is, meg egymás megtizedelése is.
Mindkét csoportnak vannak olyan tulajdonságai -logikus-ami szinte csak rájuk jellemző: az egyik ragaszkodik a rendhez, tradíciókhoz. A másik állandóan valamin agyal, bármit bevesz, és rohadt felvilágosultnak képzeli magát, miközben fingja sincs sok fontosnak vélt dologról.
Ennek a két csoportnak a harca tartja működésben az egészet.
Miért nem győz a középutasság? Miért nem győz a férfi testben magát nőnek képzelő 1én? Mert az átmenetek, biológiai tévedések mindig nagyon pici kisebbségben vannak. Könnyen leverik őket, még akkor is, ha valamelyik csoport valamiért magához öleli őket valamilyen érdekből.Úgyis kidobják őket, ha az érdek megszűnik.
Miért kell ezeket bonyolítani?

G. Nagy László 2021.10.23. 20:23:17

@cvsvrs:

"az izom és zsír arányokat, az ivarmirigyeket, a homonháztartást lehet megváltoztatni. és ebből következően az elsődleges, másodlagos, harmadlagos nemi jelleget. de magát a nemet nem lehet."

Pontosan.

G. Nagy László 2021.10.23. 20:26:19

@cvsvrs:

"egy millió dolláros kérdés, hogy egy ilyen helyzetben miért nem győz könnyedén a középutasság."

Ez nem olyan bonyolult, A középutasság racionalitást, nagy fokú tudatosságot igényel. Ritka gyümölcs az ilyen. Sokkal könnyebb gondolkodásmentesen csapódni valamelyik szekértáborhoz.

Wildhunt 2021.10.24. 12:56:23

@6.Lenin: @Lady Scarlett: Mivel az óvodás gyerek elsősorban másolja a szüleit, én inkább arra tippelek, hogy azért csinálta, mert anya/apa is ezt csinálta vele, mikor beteg volt. A kisgyerekek gondolkodása egyszerű, mint egy faék.

6.Lenin 2021.10.24. 13:07:33

@Wildhunt:

Ebben tévedsz. sokkal gazdagabb a óvodás korú gyerekek világa. Természetesen abban van némi igazság, hogy a szülő sok mindenben adja a példát. Pl abban, hogy a szülők teszik tönkre a gyerekeiket, lerombolva az ő tiszta világukat. Megtanítják őket hazudni pl. és sok másra, irigység, felvágás, önteltség. Ezeket a gyerek nyilván csak a környezetéből tanulhatja meg.

2021.10.24. 14:09:38

@6.Lenin: Látom mindent (is) tudsz, mindenkiről (is). Kezet foghatsz az öreggel. Bírja az ekkora egoval rendelkező lényeket. Gondolom.
Én már kevésbé.

6.Lenin 2021.10.24. 14:14:08

@Lady Scarlett:

Semmi gond, de nem értelek. Leírtál egy történetet a saját olvasatod szerint, jogosan. Én írtam egy esetleges másik lehetőséget. Nem cáfoltál belőle semmit , csak személyeskedsz.
Nem tudok vele mit kezdeni. (tudnék, de nem rám tartozik)

2021.10.24. 14:18:23

@Wildhunt: Kedves feltételezés, de nem egészen így volt. Amióta először látott egy orvost a kórházban, hogy mit csinál a betegekkel azóta mondja, hogy ő orvos lesz amikor felnő és a betegeket fogja gyógyítani. 2 éves volt amikor hétvégén, ügyelet miatt a helyi kórházba kellett bemennünk és nem ő volt beteg, hanem én. Most 8 éves és még mindig azt mondja, hogy orvos lesz és betegeket fog gyógyítani. Tehát nem a szüleit másolta, nem vele történt az, amit eljátszik, hanem csak látta hogyan bánt az orvos a betegekkel (megjegyzem rendes és jófej doki volt) és valamiért ez őt érzékenyen érintette. A gyerekek egy része lehet, hogy faék egyszerűségű, de a másik részük nem.
A kommentem pedig arról szólt, hogy a legtöbben a saját predesztinációjukat vetítik rá a másik emberre, ahogy agyonképzett 6.Lenin kolléga is itt a fórumon, és senkit nem érdekel a valóság. Azt pedig csak az tudhatja aki átélte, nem pedig a környezetében élő megfigyelő személyek (jelen esetben az óvónők), vagy egy sokadik okoskodó noname valaki egy online fórumon. De mint kiderült, ő már azon a szinten van, hogy mindenkiről is, mindent tud.

6.Lenin 2021.10.24. 14:22:33

@Lady Scarlett:

Azért őszintén remélem , hogy ez most kicsit megnyugtat téged. Rúghatsz nagyobbakat is belém, nem zavar.

2021.10.24. 14:24:41

@6.Lenin: Ha nem zavarna lesz@rnád. Mivel reagálsz, feltételezem, hogy zavar, de amúgy nem érdekel. Több önreflexió nem ártana, kolléga. Nem minden úgy van, ahogy te kinyilatkoztatod.

6.Lenin 2021.10.24. 14:43:30

@Lady Scarlett:

Lehet, hogy én eddig tévedésben voltam? Azt hittem eddig, hogy ezek a felületek arra szolgálnak, hogy az emberek megismerjék mások véleményét is. Miért zavart volna a te történeted? Előfordulhat, hogy a te gyereked valóban így éli meg amit abban a környezetben látott. Nem cáfoltam, de mivel és tényleg sok minden mást is láttam, leírtam egy másik lehetséges verziót, Nem állítottam, hogy CSAK nekem lehet igazam. Nem cáfoltad. Ez megtéveszthetett.

A gyerekek faékhez hasonlítása már komolyabban felháborított, de nem zárom ki, hogy aki ilyesmit ír, az a környezetéből vonta ezt le, lehet, hogy csak gondolja, tévesen. Én többre tartom a gyerekeket.

De, hogy lezárjuk ezt a témát, elnézést kérek tőled, ha tévedésből megbántottalak, vagy kétségbe vontam volna a szülői képességeidet, vagy a gyereked bármilyen jogát.
Abban a tévhitben voltam, hogy én is leírhatom itt a véleményem. Ezek szerint nem, ez egy zárt kör lehet, és én csak tudatlanul betolakodtam.

Mindenkitől elnézést kérek a pofátlanságomért.

Wildhunt 2021.10.26. 07:26:41

@6.Lenin: mondtam hogy nem gazdag? A gyermek ettől még egyszerű mint egy faék:
Odavan a szüleiért, bármit megtesz és elvisel a figyelemért. Bármilyen mintát követni fog amiről azt hiszi hogy jó. Bármilyen gazemberségre rá lehet venni a biztonság ígéretével. Ez neked bonyolult?

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.10.26. 08:45:38

Neked elvileg oszlatni kellene a téveszméket, nem terjeszteni őket.

"Az egyik tiszteli a valóságot, a biológia, a pszichológia és a történelem igazságait (ez a szerző attitűdje"
Nem, szó nincs se valóságról, se biológiáról. Vallásról van szó. Szilvay vallásos ember és konzervatív, ami annyit tesz az ő esetében, hogy ami nincs benne a Bibliában azt elképzelni se képes. Ha a tények esetleg olyan dolgot tárnának fel, amik ezzel összeegyeztethetetlenek, akkor vesszenek a tények.
Szerencsére, ez nem fordulhat elő, mert ennek a szubkultúrának megvannak a maga hősei, és csak őket tekintik forrásnak. Nagyon kerülik a lehetőségét is annak, hogy bejusson a világukba olyan információ, ami veszélyeztetné a hitüket. Pl. a büdös életben nem fog beidézni olyan transzikat, aki nem bánták meg.

A gender egyébként nem valami rakétatudomány.
Vegyük például az eunuchokat. Ők azért őrizhették a háremeket, hogy nem tekintették férfinak őket. Nőnek sem, de férfinak sem. Azaz a társadalom egy harmadik nemként tekintette őket. Kész, ennyi. Két biológiai és három társadalmi nem...
Ebben nincs semmi társadalmi bomlasztás, ez egyszerűen csak a valóság leírása. Ő azért tekinti ezt társadalmi bomlasztásnak, mert mi társadalmunkban nincsenek se eunuchok, se burrneshák, se kathoeyk és lévén konzervatív abban a téveszmében él, hogy amit ő gyerekként megszokott, az egy Isten által elrendelt örök Igazság. Ez mindig is így volt és nem is lehet másként. Ha nálunk nincs kettőnél több társadalmi nem, akkor az nem is lehetséges, nem is volt soha lehetséges és nem is lesz az soha.

"A valóság az, hogy az emberek 99,98 százaléka egyértelműen férfi vagy nő. (...) Csak kétféle reprodukciós rendszer létezik, s ezért csak kétféle nemről beszélhetünk."
Ide két fontos megjegyzés kívánkozik:
1. Ez a szám jóval kisebb, már csak a Klinefelter-szindróma előfordulása miatt is, de ami fontosabb, hogy az a puszta tény, hogy kisebb, mint 100% bizonyítja, hogy nem csak kettőről beszélhetünk. Beszélhetünk többről is. Hogy érdemes-e beszélni, arról lehet vitatkozni, de azt mondani, hogy nem lehet, az marhaság. Én egyébként azt mondom, hogy érdemes, mert pont az erőltetett binarista felfogás hozza létre az olyan anomáliákat, mint Caster Semenya, hogy azért versenyez nőként, mert nőként van anyakönyvezve, holott XY kromoszómákkal rendelkező interszexuális.
2. A második mondat egyik feléből nem következik a második, maximum csak akkor, ha feltételezed, hogy egy ember pontosan egy darabbal rendelkezik belőle. Ezen a ponton megint közbeszól a valóság, mert van, akinek egy sincs, van akinek kettő is. Ebben az esetben máris négyre nő a kombinációk száma. De a valóságban még az is gyakori, hogy valami van, csak nem tökéletesen kifejlett.

6.Lenin 2021.10.26. 09:42:00

@Wildhunt:

2021.10.24. 13:07:33
@Wildhunt:

Ebben tévedsz. sokkal gazdagabb a óvodás korú gyerekek világa. Természetesen abban van némi igazság, hogy a szülő sok mindenben adja a példát. Pl abban, hogy a szülők teszik tönkre a gyerekeiket, lerombolva az ő tiszta világukat. Megtanítják őket hazudni pl. és sok másra, irigység, felvágás, önteltség. Ezeket a gyerek nyilván csak a környezetéből tanulhatja meg.

Olvasd át még néhányszor. Többször itt biztos nem fogom leírni.

G. Nagy László 2021.10.26. 13:09:38

@Lord_Valdez:

"Neked elvileg oszlatni kellene a téveszméket, nem terjeszteni őket."

Egyetértek. Közös küldetésünk.

"Vallásról van szó. Szilvay vallásos ember és konzervatív, ami annyit tesz az ő esetében, hogy ami nincs benne a Bibliában azt elképzelni se képes. Ha a tények esetleg olyan dolgot tárnának fel, amik ezzel összeegyeztethetetlenek, akkor vesszenek a tények."

Érdekes, hogy ezt pont fordítva látom. Végigolvastam a könyvet és végig az volt a benyomásom, hogy Szilvay félre tudja tenni e vallásos attitűdöt. Pontosan a posztmodern, "progresszív" gender-fanatikusokon érzem a vallásos megszállottságot, a tények semmibe vételét. Amikor azt állítják, hogy a nemi szerepek, mi több, a vágy is csupán társadalmi konstrukció, olyankor pontosan érezzük, hogy nagy ívben tojnak a tudományra.

"Pl. a büdös életben nem fog beidézni olyan transzikat, aki nem bánták meg."

Világos, de hol van az igazság? 30% elégedett, 30% megbánta, +0 még gondolkodik rajta, a maradék 10% pedig már felkötötte magát azóta? És ha tudjuk is e számokat, honnan tudjuk, hogy 30% sok vagy kevés? Nézd, én liberális módon gondolkodom. Minden felnőtt úgy kúrja el az életét, ahogy akarja. De a gyerekeknek ne propagáljunk olyat, ami káros lehet. Ha már ilyen komoly hangsúlyt fektetünk a fiatalkorúak kiegyensúlyozottságára, lelki békéjére, akkor kezdjük azzal, hogy a túlsúlyosoknak diétát javaslunk; a lúdtalpasoknak betétet, az elálló fülűeknek pedig korrekciós műtétet. Ezek EGYÉRTELMŰEN pozitív beavatkozások. De még ezeket sem tesszük meg, ugyanakkor a kétséges ügyet meg nagy hangon támogatnánk. Logikus ez?

"A gender egyébként nem valami rakétatudomány."

Tényleg nem. Kb. annyira tudomány, mint a teológia. Egy képzelt világ színpadot ácsol saját magának.

"Vegyük például az eunuchokat. Ők azért őrizhették a háremeket, hogy nem tekintették férfinak őket. Nőnek sem, de férfinak sem. Azaz a társadalom egy harmadik nemként tekintette őket. Kész, ennyi. Két biológiai és három társadalmi nem..."

Az eunuch nem több és nem kevesebb, mint kasztrált férfi. Semmilyen szempontból sem harmadik nem. Egy fontos funkcióját vesztett férfi. Kész, ennyi.

"Ebben nincs semmi társadalmi bomlasztás, ez egyszerűen csak a valóság leírása."

Minden, ami segít leírni és megérteni a valóságot, az pozitív. Ami a káoszt növeli, az negatív. A RAL skálán a 6029-es érték egy tökéletesen objektív árnyalatot képvisel. Ha a sokféle zöld árnyalat közül ezt elnevezzük mentazöldnek és egységesen így használjuk, az könnyebbé és emberibbé teszi az emberi kommunikációt. De ha azt mondjuk, hogy ez valójában nem is zöld, hanem önkényesen kitalálunk egy teljes új összefoglaló színcsoportot, az a tudatos káoszteremtés folyamata. erről szól a bábeli torony sztorija is. És akkor még a dolog morális oldalát nem is feszegettük: mintha elvárható volna mindenkitől, hogy megtanulja az újbeszélt, s mintha az érintettek méltóságát bármilyen módon befolyásolná, hogy milyen néven illetjük őket. Ez röhej, ez elmebaj.

"Hogy érdemes-e beszélni, arról lehet vitatkozni, de azt mondani, hogy nem lehet, az marhaság. Én egyébként azt mondom, hogy érdemes, mert pont az erőltetett binarista felfogás hozza létre az olyan anomáliákat, mint Caster Semenya"

Én meg azt mondom, hogy egy szűk kisebbség kedvéért felesleges megbolygatni a világ rendjét. A kivételeket el lehet bírálni egyedi módon, nem igényelnek új kategóriát. Pláne úgy nem, hogy onnantól a pc oltárán áldozva elindul a kiváltságok követelése. Egyszerű, érthető, átlátható világot érdemes építeni. Valamilyen szempontból mindannyian kilógunk a sorból, de ezért nem követelünk magunknak különleges elbánást.

Wildhunt 2021.10.26. 19:01:46

@6.Lenin: dettó. Nem érted mit írtam, mert felhúztad magad a szavakon. Most indulatból magyarázó.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.10.26. 21:04:54

@G. Nagy László:
Azok is vallásosak bizonyos értelemben, sőt fanatikusnak is nevezhetők, de Szilvay egyáltalán nem tud elvonatkoztatni attól, hogy katolikus.

Pont ez a tudomány, hogy hol válik szét a biológia és a társadalmi szokás. Baromi sok minden, van, amiről sokáig azt hitték, hogy biológiailag elrendelt, aztán tanulmányozni kezdtek más népeket és kiderült, hogy marhára nem. Pl. mi itt természetesnek vesszük a monogámiát, de valójában ez agrár életmódra való áttérés eredménye volt.

Ahhoz, hogy ilyen felmérések születhessenek, először el kellene fogadni a létezésüket.
A gyerekeknek való propagálás, vagy egyáltalán a propagálás egy kitaláció. Néhány szokatlan esetet magyaráznak félre és úgy állítják be, mintha az még az óvodásokat is át akarná mindenki műteni.

A társadalmi nem segít jobban megérteni bizonyos dolgokat. Való igaz, hogy minden modell finomítás ront az átláthatóságon, cserébe pontosabban írja le a valóságot.

Ha a kasztrált férfiakat nem úgy tekinti a társadalom, mint a férfiakat, akkor mi értelme férfinak nevezni? A már említett burneshák Albániában élnek (,bár ez lassan inkább csak múlt idő). Nők, akik szüzességi fogadalmat tesznek, férfiként élik tovább az életüket, cserébe a társadalom is férfiként kezeli őket. Értelmetlen és zavaró lenne nőként hivatkozni rájuk, mert az a szokásjog nem úgy kezeli őket, de férfiként is értelmetlen lenne. Ezért bátran nevezhetjük ezt egy harmadik társadalmi nemnek.

Ez nem újbeszél. Bárkit hívhatsz bárminek, legfeljebb tévedsz.

Egyrészről, ez a konzervatív tévedés, hogy ez "a világ rendje". Nem, ez csupán az általunk megszokott rend. Ha Thaiföldön élnénk, akkor az lenne az általunk megszokott rend, hogy vannak férfiak, nők és kathoeyk. Ha Dominikán, akkor vannak férfiak, nők és güevedoce-k. Az, hogy mi mit szoktunk meg, nem jelenti annak az univerzalitását.
Másrészről, azon lehet vitatkozni, hogy milyen előfordulási gyakoriságnál érdemes új nevet adni valaminek, de a konzik általában magát a kérdés létjogosultságát is tagadni szokták.
Harmadrészről, szép gondolat, hogy legyen egyszerű a világ, de azt szokták mondani, hogy "a jó megoldás egyszerű, de nem egyszerűbb a szükségesnél". Ha olyan problémáink vannak, hogy egyes emberek nem tudnak sporteseményen indulni, bár minden képességük megvan rá, vagy hogy mindkét WC-ből ki akarják tiltani (ami nem hiszem, hogy különleges elbánásnak számítana), akkor az arra utal, hogy valami itt túl lett egyszerűsítve.

G. Nagy László 2021.10.27. 12:20:36

@Lord_Valdez:

Ez a vécés dolog rém tanulságos.

1. Szögezzük le: megtagadhatatlan alapszükségletről beszélünk.
2. A magánszektor minden vendéglője, klubja, intézménye számára alapvető érdek, hogy ezt megoldja. El sem tudom képzelni azt, hogy transzneműként nem tudok vizelni egy étteremben. Lehetetlen.
3. Ha az érintett nem a szokásos megsértődést és áldozati szerepet kergeti, úgy fogja magát és bemegy abba a mellékhelyiségbe, ahol komfortosabban érzi magát. (Én is bemegyek a nőibe, ha tele a férfivécé. Ez nem emberfeletti hőstett.)
4. A szexuális kisebbség gondjait a mai korszellem - szándékosan és tudatosan - túldimenzionálja. Ennyi erővel fókuszálhatnánk azokra a nőkre is, akik képtelenek elvégezni a dolgukat közösségi vécékben - nekik minimum kijárna a hangszigetelt kabin. Vagy a kis pöcsű, gátlásos férfiakra, akiket frusztrál a húszcentis farkak látványa - nekik lobbizzunk a piszoárok közti térelválasztókért? Ezek mind jogos hisztik, de nem a világ dolga, hogy mindet figyelembe vegye.
5. Különösen erkölcstelen, ha magánintézmények számára előírják, hogy harmadik vécét is ki kell alakítaniuk. Durva beavatkozás a piaci folyamatokba. Döntse el ezt is a piac: ha ez egy megtérülő beruházás, úgy sokan választják majd ezt az utat.

2021.10.27. 14:05:15

@Lord_Valdez:
éppen az a probléma, hogy gender mozgalom az elemi biológiával áll szemben. kezdve onnan, hogy az emberiségből ki akarják irtani a populizmust, azt, hogy populációkba szerveződik és ebből eredő azt a hitet, hogy a szaporodási közösségekben létezik törzsi és fajta jelleg. ez elemi biológia. xy/xx öröklésmenetből adódik. szemben egyes férgekkel, ahol x0/xx az öröklésmenet. ha egy y kromoszóma kisebbségben van és világméretű hatalomra tör, akkor abban érdekelt, hogy a törzsi jelleget a saját fajtáját leszámítve felszámolja. adódhat ilyen a sokféleségben. igen. és lehet ez elemi biológia. igen. és ki szabad ezt mondani? nem.

2021.10.27. 14:17:56

@Lord_Valdez:
a liberalizmus kb. rovarok életmódját propagálja. a fasizmus kb. majmokét. az elemi biológia állítása, hogy a majmok a magasabb rendűek. azzal együtt, hogy a rovarok lehet, hogy ki tudnák irtani a majmokat. ahogyan az emberiséget is. a majmok közelebb állnak a humanizmushoz. és a rovarok távolabb. és ez nem magas filosz, hanem elemi biosz.

2021.10.27. 14:42:21

@G. Nagy László:
ha minden kocsmárosnak építenie kell egy új mellékhelyiséget a szegény kis transzneműeknek, akkor az nem jelent beavatkozást a szabad piaci folyamatokba. legfeljebb kicsit több kerül az ital. kézmosót is kell építeni, pedig nem feltétlen lenne rá igény. a közösségi normák adott esetben lehetnek nagyon engedékenyek vagy szigorúak. és ez nagyrészt hit kérdése.

a közösségi normák lehetnek ellentétesek a tudománnyal. pl. a falusi rokonaim a mai napig kijárnak a kerti a budiba. éjjel is bilibe pisálnak. ők csak a városi vendégek miatt építenek a lakóházba mellékhelyiséget. azt gondolják, hogy a kerti budiból elszivárgó salakanyagot felszívják a kultúrnövények. a takarmányt kapják a házállatok. és az emberi melléktermékben található méreganyaggal szemben ellenanyagot termelnek. és így az így megtermelt étel egészségesebb. és egyébként a kerti budira járók tényleg, mintha tovább élnének. ez népi bölcsesség. amire 100 orvos-biológusból 100 azt mondja, hogy ez hülyeség. és a kerti budi higiéniája számtalan veszélyforrás. nem véletlen terjedt el a vízöblítéses megoldás. ami az ürüléket nem a termőföldbe keveri, hanem az ivóvízbe.

2021.10.27. 14:51:25

@G. Nagy László:
a szabályozásról szóló viták hitviták valójában. a piaci érvelések másodlagosak. és a neoliberálisok azt mondják, hogy ők ezeket az új szabályokat általánossá tennék a földkerekségen. tehát ezeket az új szabályokat nemzetközi jog garantálná. és ezzel megmentik a bolygót, megteremtik az új emberi fajt. világmegváltó ideológiák többsége szemben áll a tradíciókkal ugyanakkor piackonform. ezért kapcsolja őket össze a liberalizmus. a feltétel nélküli alapjövedelem is képes az államot, az államiságot felszámoló pénzügyi termékként működni. és így elfogadható az anarchokommunisták és az anarchokapitalisták számára is elfogadható.

G. Nagy László 2021.10.27. 15:24:38

@cvsvrs: Egy csomó jó meglátásod van, de szinte mindegyik pontosításra szorul. Idő hiányában most csak kettőre térek ki.

"ezért kapcsolja őket össze a liberalizmus. a feltétel nélküli alapjövedelem is képes az államot, az államiságot felszámoló pénzügyi termékként működni. és így elfogadható az anarchokommunisták és az anarchokapitalisták számára is elfogadható."

Az anarcho-kommunisták számára ez a Kánaán, az anarcho-kapitalisták szemével meg maga a pokol.

Nehéz eldönteni, hogy a fasiszták világa, vagy a mai posztmodern disztópia az undrítóbb és alantasabb. De sem a rovarokat, sem a majmokat nem keverném ide, még metafora szintjén sem.

teveszmek.blog.hu/2019/06/18/_a_dzsungel_torvenye_kegyetlen

2021.10.27. 16:16:04

@G. Nagy László:
a feltétel nélküli alapjövedelem egy pénzügyi termék. tehát az államadósságként jelentkezik. és ha a gazdasági növekedés mértéke nem éri el az egyenlő újraosztás (a kommunizmus) szintjét, akkor a közvagyon egy részét privatizálni kell. tehát ez az állam megszűnéséhez vezet. és úgy végül beáll az anarcho kapitalizmus. győzött a globalizált szabad piac. véget a történelem. a világ burzsoáziája egyesül.

az anarcho kommunisták azt mondják, hogy ezen a ponton a dolgozó néptömegek nem jutnak elegendő jövedelemhez a kizsákmányolás következtében. ezért kitör a világforradalom. úgy beáll az anarchokommunizmus. és úgy lesz vége a történelemnek. a világ proletársai egyesünek.

a zöldek azt mondják, hogy mire eddig eljutunk addiga az emberi öntudat eljut arra a fokra, hogy nagyvárosi szolidáris és liberális polgárok uralják a földkerekséget. és ezzel megmentik a bolygót. a világpolgárok egyesülnek.

az első két ideologikusan eltérő társadaémi törekvést össze lehet párosítani egy a szabad piacra bevezetett pénzügyi termékként. és a harmadikra lehet egy populista mozgalmat alapozni.

és mindjárt készen van a német "ampelkoalition". ami kiszorítja a kereszténydemokrata és a keresztényszocialista állampártot. akik azt mondják, hogy "ööö". és a német fiatalok szolidárisak, liberálisok és zöldek. progresszív piackonform ideológia, amivel levethetik a náci billogot.

2021.10.27. 16:36:03

@G. Nagy László:
az újraosztás mértéke mondjuk 10% lesz. amiben megegyeznek. ez az első forradalom.
és ezek után 0% lesz. megszűnik az állam. ez a második forradalom. amiből adódik egy népfelkelés.

és ezek után 100% lesz. mondják az anarcho kommunisták. mert győz a világforradalom.
ezek után marad 0%. a magánhadseregek megvédik a magánvagyonokat.mondják az anarcho kapitalisták.
vagy marad 10% önkéntességi alapon. mert a szolidáris, liberális, környezettudatos, nagyvárosi világpolgárok uralják a földkerekséget. nem lesz elnyomó állam. és beáll a feudális anarchia.

és lehet? hogy a fenébe ne lehetne. ezek modern kori vallások.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.10.27. 20:45:44

@G. Nagy László:
Igazából az lenne a legkézenfekvőbb megoldás, ha elfelejtenénk a férfi és női WC-t. Otthon sincs külön férfi és női WC, még akkor se több WC van a lakásban.

Elvileg nem mehetsz be és akár fel is jelenthetnek érte. Különösen az USA-ban könnyen sexual offender lehetsz tőle.

Nem kell ráerőszakolni senkire semmit, csak jó megérteni, hogy létezik ez is.

"Egy csomó jó meglátásod van"
Én nem bírom őt olvasni. Nagyon lelkesen nyomja, de 90% baromság pl.
"az elemi biológia állítása, hogy a majmok a magasabb rendűek" ezért már általános iskolában is buktatnak, vagy hogy a populizmus az, hogy populációkba szerveződik...

2021.10.27. 20:59:45

@Lord_Valdez:
ha választani kell, hogy a majmok vagy a rovarok a magasabb rendűek, akkor a rovarok?

2021.10.27. 21:10:41

@Lord_Valdez:
a populizmus alapja az, hogy az emberi faj populációkba szerveződik. a populáció ugyebár szaporodási közösséget jelent. ami politikai identitással felruházva a nemzet. amely nemzés útján jön létre. így van elnevezve a szaporodás. az elemi biológia. és kitalálja egy filozófuskör, hogy ilyen nincs. mert meghaladta a szocializmus, vagy liberalizmus, vagy lófaszkarika. összeült a frankfurti iskola, vagy a bécsi kör és ezt eltörölte.

az emberiség törzsi jellegét se lehet eltörölni azért, mert a rekombináció nem teljes. és globális keveredéssel sem válik az emberiség egy homogén biomasszává. és egy elzárt földrajzi könyezetben is létrejön a sokféleség. ez az új típusú liberalizmus az elemi biológiával áll szembe. a gender tudósok nem tudom hányadik nemnél járnak, a biológia eddig kettőt azonosított. és vannak különféle rendellenességek. de azokat nem tekintik egy újabb biológiai nemnek. és bárkinek az egyéni szociális problémáját sem.

2021.10.27. 21:14:14

@Lord_Valdez:
de ez az egész ott kezdődik, hogy van a szállítási probléma, ami egy matametikai probléma. és erre a közgazdaságtan azt mondja, hogy ennek megoldása a szabad piac. de nem. ennek megoldása elemi számolás. nem "láthatlan kéz" oldja meg. akkor se ha valami angol ezt kitalálta. sámuel fia beleírta a könyvébe. a modern közgazdaságtan alapja a matek. és nem az ezotéria, hogy van a "láthatatlan kéz".

G. Nagy László 2021.10.27. 22:15:02

@cvsvrs: Az alapjövedelem - és egyáltalán bármiféle segélyezés - nyíltan szembemegy a libertárius eszmével. Az anarcho-kapitalizmusban még technikailag sem kivitelezhető, hisz nincs állam, nincs költségvetés, nincs aki adjon és nincs is miből.

A láthatatlan kéznek semmi köze az ezotériához, még akkor sem, ha költői módon használod a kifejezést. Milliószor megtapasztalt valóság. Pontosan ugyanaz a működés, mint az evolúcióé. De minden ízében. Persze, azt is tagadják sokan... vicces is.

2021.10.28. 09:06:10

@G. Nagy László:
az alapjövedelem mint pénzügyi termék az állam felszámolásához vezet. és ebből adódhat anarcho-kapitalizmus. mert végül beállhat a szabad piac totalitása. a világ burzsoáziája egyesül. persze könnyen lehet, hogy ez nem tetszene széles néptömegeknek, ami eredményezheti világforradalmat. ami ha győz, akkor a részleges kommunizmus után beállhat a teljes. a világ proletárjai egyesülnek egy állam nélküli világban. ez ugye a marxizmus. és elvezethet a feudális anarchiához is, amit a zöld mozgalmak hirdetnek. mondván, hogy az állam felszámolásával az emberi öntudat eljut arra a szintre, hogy önkéntesen adományoz a szegényeknek. tehát nem kell alapjövedelmet osztani, mert nagyvárosi, szolidáris, liberális világpolgárság létrehozza a környezettudatos fogyasztói társadalmat és ezzel megmentik a bolygót.

és most az utóbbi a legnépszerűbb ideológia. de ezek egymással momentán nincsenek kibékíthetetlen ellentében, hanem majd ezek az ideológiák akkor csapnak össze, amikor a történelemnek vége szakad. és majd győznek a zöldek, vagy a kommunisták, a vörösök, vagy a sárgák. mert addigra a sárgák lesznek a legerősebb kapitalisták. európában ebből a fehér terror következne. de tudjuk, hogy a fehérek csak erre képesek. láttuk ezt a világtörténelemben. nem engedhetjük meg, hogy megismétlődjön. ezért van szükség a színes forradalmakra. és ezt el kell fogadnia mindenkiknek. mert a globális keveredést amúgy sem lehet megfékezni.

300 óriásvállalat szabad piaci elvek szerint mégis csak jobban tudná vezetni a világot, mint az ensz 200 tagországa. csak ezek a multik jelenlegi fittyet hánynak a környezetvédelemre, ezért meg kell változatni a tulajdonosi szerkezetet, el kell foglalni a tőzsdét, solidarity, together, we are the 99.
en.wikipedia.org/wiki/We_are_the_99%25
99 mozgalom. együtt, szolidaritás. ez mintha ismerős lenne.

és ez az ideológia meglehetősen kompakt.

2021.10.28. 09:16:11

@G. Nagy László:
és milliószor megtapaszthatod az ellenkezőjét is. ruzicska néni a fagylaltos megkérdezte a gyerekeket, hogy és jól viselkedtél az iskolában. mire azt felelte, hogy igen. zsupsz, még egy gombóc fagyit adott. a láthatalan kéz valahogy nem lépett működésbe. ruzicska bácsi fogta a fejét. hogy asszony, mit csinálsz. és aztán kiabált, hogy hétvégén apátokkal, anyátokkal visszagyertek ám. és a gyerekek hétvégén visszamentek fagylaltozni a családdal.

így bevált ruzicska néni engedékenysége, ruzicska bácsi szigorával kombinálva. az ingyen ebéd. az ingyen fagyi egész pontosan. ezt hívják úgy, hogy marketing. és elég általános. a láthatatlan kéz olyankor hol van. értem én, hogy az is a láthatalan kéz. ruzicska nénit is az irányította. ruzicska bácsit is. a láthatatlan kéz, vagy a mindent látó szem.

biztos van olyan fagylaltos, aki rekkenő napsütésben árat emel, mert növekszik a kereslet. és ha esik az eső, akkor árat csökkent, mert a kereslet is csökken. biztos van ilyen. de mégse ez az általános. ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy nincs valamiféle kereslet-kínálat-egyensúlyi ár törvényszerűség, hanem azt, hogy ez azért mégse teljesen olyan, mint a gravitáció.

2021.10.28. 09:58:11

@G. Nagy László:
az is lehet mondani, hogy nem kell a törvény vasszigora, mert ott a mindent látó szem. és az majd megoldja. és ha a polgári világot a láthatalan kéz irányítja, akkor polgári törvénykönyv se kell. ezt hívják úgy, hogy szabad piac. és engedjük már meg, hogy árva gyerekekre licitáljanak a buzi bárban. mindez levezethető a láthatalan alkotmányból. és hagyjuk már a szűzmáriakisistent. ezt hívják úgy, hogy felvilágosodás. vissza akarsz menni a sötét középkorba? ez azért egy elég kompakt világkép.

G. Nagy László 2021.10.28. 12:21:59

@cvsvrs: Úgy tűnik, kevered a dolgokat. Sem a mini állam (amelyet preferálok), sem pedig az anarcho-kapitalizmus nem jelent káoszt, a törvények hiányát. Senkinek a szabadsága nem mehet a másik szabadságának a rovására. Abban igazad van, hogy egy állam nélküli világ alkotmánya akár láthatatlan is lehetne, de nem feltétlenül kell annak lennie. Mi több: transzparens, mindenki által ismert és széles konszenzussal elfogadott alapelvek (ne ölj, ne lopj) kellenek ahhoz, hogy a működőképes anarchia gondolata egyáltalán felmerüljön.

2021.10.28. 14:41:44

@G. Nagy László:
az anarchia azt jelenti, hogy nincs választott vezető. nincs archos. népszavazások útján lehet törvényeket alkotni. és nincs senki, aki azt képviselné. ebből következően nincs törvényhozás és nincs bíróság, legfeljebb eseti választott bíró. a felek megegyeznek, hogy döntösn egy harmadik személy, akinek az ítéletét elfogadják. de nincs alárendeltség, alattvalóság. ami a kiválasztásból adódik. hanem maga a nép választott, és az teljes kiválasztottságra törekszik. ez a zsidó kultúra. vagy a filoszemtia. politikailag így korrekt. ez egy többé kevésbé kompakt világkép. elitizmus a köbön. úgy tartható. esetleg.

2021.10.28. 14:55:44

@G. Nagy László:
egy állam nélküli társadalomban az ngo-k lépnének a parlament helyébe. és a filantrópia válik általánossá. ez egy eszménykép. amit egyesek úgy értelmeznek, hogy az a kommunizmus. nem a primitív változata. az, hogy legyen közös a gatya is. hanem az viszonylagos egyenlőséget, egyenlő viszonyokat is jelent. vagyoni értelemben is. a reformáció idején úgy mondták, hogy a kommunitás. csak szó nem volt állam nélküliségről. és ehhez a kommunitárius eszeményképhez társul a liberális kapitalizmus egy a piacok teremtette szabadság. nincs állam. anarchia van. nem káosz. hanem az emberi öntudat eljut arra fokra, amikor a baloldali, liberális világpolgárok önként adományoznak. és ebből adódóan a környezettudatos fogyasztói társadalom megmenti a bolygót.

nekem erős kétségeim vannak ezek felől. de azt nem állítom, hogy egyáltalán ne lehetne összecsiszolni ezeket az eszményképeket. össze lehet. és létrejöhetnek ezek a "jelzőlámpakoalíciók". és könnyen lehet, hogy nyugat-európában ez kerül többségbe. a kommunisták, a szocialisták alkotta baloldal, a liberálisok és a zöldek koalíciója. amire a kereszténydemokraták nem tudnak mit lépni.

ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy szocik eladósítják az államot, a libek eladják és a konzik asszisztálnak.

2021.10.28. 15:40:29

@G. Nagy László:
mi az, hogy valakinek a szabadsága a másik rovására megy. debrecenben most a covid betegek nagyjából fele a határ mellől, vagy a határon túlról érkezik. a krematórium mögött áll egy hűtőkonténer. és a halottakat onnan viszik el.

ez korlátozza a szabadságot? hogy a francba ne korlátozná. a dk azt mondja, hogy így a kisnyugdíjasok életesélyei jelentősen csökkennek. igazuk van? hogy a fenébe ne lenne igazuk. mégis van olyan dk-s kisnyugdíjas ismerősöm, aki azt mondja, hogy ezt el tudja fogadni, mert így legalább szerencsétleneken segítenek az orvosok, akkor ha tudnak, és nem orbán haverjai gazdagodnak.

a szabadság mások rovására alakul ki. akkor is ha a pénzt direktben átcsoportosítják erdélybe mondván, hogy ezzel a magyarság a keresztségben való megtartását, megmaradását támogatják. és ez is egy jogos igény. és ettől szegény, idős, kisnyugdíjasok életesélyei jelentősen ne csökkenjenek. miközben nyilván csökkennek.

errefelé fel sem merül az, hogy a szabadság legalább részben nem mások rovására alakul ki. dehogy nem. csak valahogy ezeket az elképzeléseket mégis össze kell csiszolni. és ebből partikuláris szabályozások tömege adódik. ezt most így, azt úgy. és legyen valami elvszerűség. de a szerűség nagyon erősen hangsúlyos. kis állam sehogy se jön ki belőle.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.10.28. 19:46:05

@cvsvrs:
Nincs olyan, hogy "magasabb rendű". Egy csótány mögött ugyanannyi evolúciós múlt áll, mint egy ember mögött.

A populizmus egy hatalomtechnikai eszköz, aminek lényege, hogy a köznépet (a popolumot) az elit(nek nevezett) réteg ellen hangolod és haragjuk segítsével szerzed meg a hatalmat.

A nemzet nem szaporodási közösséget jelent. A populációk az államhatárok nem feltétlenül esnek egybe.

A társadalmi nem nem azonos a biológia nemmel, tehát hülyeség egy az egyes megfelelést keresni.

@G. Nagy László:
A segélyezés ab ovo nem mond ellent, csak, ha kényszerített a rá való adakozás. Azt, hogy te jófejségből jótékonykodj, semmilyen libertárius doktrína nem tiltja.

G. Nagy László 2021.10.28. 21:53:16

@Lord_Valdez:

"A segélyezés ab ovo nem mond ellent, csak, ha kényszerített a rá való adakozás. Azt, hogy te jófejségből jótékonykodj, semmilyen libertárius doktrína nem tiltja."

Ez természetesen így van. A libertárius etika szerint minden szent, ami önkéntes. Itt csupán a nyelvhasználat a kérdés: amikor a SEGÉLYEZÉS kifejezést használjuk, a legtöbben az állami, adóbevételekből történő segélyezésre gondolunk, nem a magánszféra jótékonykodására. Utóbbival semmi gond, sőt nagyon is üdvös.

taga20 2021.10.30. 19:22:15

@G. Nagy László: laci régen jobb fej votál. mára csak egy ócska fityeszkurva lettél!

ja és zene, hamá!,)

www.youtube.com/watch?v=BZ_HhwnIOV8

Billy Hill 2021.10.31. 14:58:26

(Egyébként az a legbeszűkültebb, aki szerint egy kislánnyal, aki folyamatosan fiúsan viselkedik, el kell kezdeni arról elmélkedni, hogy ő talán inkább fiúvá szeretne válni. Nem b+, ő egy lány, aki fiús dolgokat (is) csinál! Miért csak egy fiú lehet fiús? Ez maga a nemi sztereotípia...!)

G. Nagy László 2021.10.31. 19:27:40

@Billy Hill: Ez piszok jó gondolat és nagyon legitim érv. Szerintem még sokat fogom használni a továbbiakban.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.10.31. 21:24:15

@G. Nagy László:
Azért annyira ne örülj meg neki. Ez az érv attól olyan vonzó, hogy egy szalmabáb. Nem attól lesz valaki transznemű, hogy fiúsan viselkedik lányként, viszont nem is állít senki ilyet.

G. Nagy László 2021.10.31. 22:27:26

@Lord_Valdez: Nos, tegyük ezt rendbe!

1. Természetesen igazad van, nem ettől válik valaki transzneművé. Talán megfogalmazhatjuk úgy: transznemű az a cselekvőképes személy, aki felnőtt fejjel, beszámítható állapotban vallja, hogy a testében egy ellenkező nemű lélek/személyiség lakozik.

2. A gender-ideológia lánglelkű apostolai szerint a nemekre jellemző tevékenységek és szokások kivétel nélkül társadalmi konstrukciók; vagyis a kisfiúk elsősorban azért játszanak kisautókkal, és nem babákkal, mert eleve azt adnak a kezükbe. (Ez természetesen egy irdatlan nagy faszság, láttam már pár gyereket felnőni, köztük a sajátjaimat is. Olyan zsigeri módon keresik a fiúk a fiús, a lányok a lányos játékokat, mint ahogy lélegeznek.) Nos, ha ezek a világjobbító, vallásos fanatizmussal átitatott gender-forradalmárok tűzzel-vassal irtanák a nemi sztereotípiákat (ahogy teszik is, sok helyütt törvényi segítséggel, az egyén szabadságát lábbal tiporva), akkor örvendezniük és tapsikolniuk kéne minden babázó kisfiú láttán, s azt mondani: lám, megmondtuk. Ugye hogy csak társadalmi konstrukció? Ugye hogy nem az anyatejjel szívják magukba a nemükre jellemző magatartásformákat?

3. Úgy tűnik, hogy nyugaton sok esetben nem ezt teszik, hanem azonnal tanakodni kezdenek az esetleges nemváltáson. @Billy Hill: arra hívta fel a figyelmet abszolút intelligensen, hogy ez az attitűd nem csupán visszafordíthatatlan károk forrása, hanem tökéletesen szembe is megy a saját maguk által képviselt ideológiával. Engem ez nem lep meg, mert a baloldali (pláne a balliberális, ha van értelme egyáltalán ennek a szóösszetételnek) gondolkodás mindig is tele volt önellentmondásokkal. (Pont azért hívei a cenzúrának, hogy ezeket az önellentmondásokat ne lehessen a világ elé tárni.)

4. Ez akkor volna szalmabáb, ha a gyerekeket békén hagynák az összes gender-faszsággal. Ha soha történne meg, hogy kisiskolásokat érzékenyítenének, illetve 18 év alattiaknak hormonterápiát írnának elő, előkészítendő egy későbbi műtétet. De mivel számtalan ilyen eset van, mi több: ez a kívánt hozzáállás az EU részéről is, ezért aligha nevezném szalmabábnak.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.11.01. 08:25:00

@G. Nagy László: Tegyük!

1. A felnőttség csak jogi értelemben értelmezhető dolog. Orvosi értelemben semmilyen kimutatható változás nincs az emberben a 18. születésnapján (a véralkohol szint megugrását leszámítva).
2. Nem a tevékenységek, hanem a tevékenységek nemmel való azonosítása a társadalmi konstrukció.
3. "Úgy tűnik, hogy nyugaton sok esetben nem ezt teszik, hanem azonnal tanakodni kezdenek az esetleges nemváltáson."
Ez a szalmabáb. Nem kezdenek el ezen gondolkodni. Akkor kezdenek el ezen gondolkodni, ha a gyerek makacsul nem hajlandó elfogadni a hozzárendelt nemet, de ez sokkal többet jelent viselkedési mintáknál. Csak, azért mert a fiad barbizik még senki nem fogja ezt felvetni.
4. "De mivel számtalan ilyen eset van"
Nincs. Nagyon kevés ilyen eset van.
Beleesel abba a hibába, hogy a sajtó által összeszedett esetek alapján próbálsz gyakorisági benyomást kialakítani. Ezt nem szabad csinálni, mert el fogod veszíteni a kapcsolatot a valóssággal. A sajtó csak az extrém eseteket gyűjti ki. Ha ez alapján képzeled el a helyzetet, azt fogod gondolni, hogy csak extrém esetek léteznek, azok viszont tömegével, hisz mást se látsz.
Transzneműként továbbra is nagyon keveseket diagnosztizálnak és azokat is inkább csak a pubertás környékén, vagy utána.

G. Nagy László 2021.11.01. 10:32:46

@Lord_Valdez: Ok, röviden összefoglalva álláspontodat: a nyugati világ e gender-kérdésben ÁLTALÁBAN megfelelő és humánus attitűdöt képvisel, csupán a sajtó, illetve ezen belül is a jobbos sajtó fújja fel a kevés számú, marginális esetet, s tesz úgy, mintha ez lenne a trend.

Nos, nem te vagy az első, akitől ezt hallom. (Valamiért mindig az ellenzék védi a nyugati hozzáállást és a kormánypártiak okádnak tőle. Mintha két külön valóságban élnénk.)

1. Budapesten élek, a világ más részein csupán turistaként járok. Nem tehetek úgy, mintha kívülről-belülről ismerném az Egyesült Államok, vagy épp Nyugat-Európa hétköznapjait. Itt most két összebékíthetetlen világlátás feszül egymásnak, s a magam részéről ilyenkor szeretek óvatosan dönteni, így inkább azoknak hiszek, akik a vészharangot kongatják. (Ha nincs igazuk, nem vesztek semmit. Fordítva ez aligha volna igaz.)

2. Ez a kevés számú, marginális eset is épp elég ahhoz, hogy gyanakodva figyeljük a mainstream korszellemet. Az elmúlt négy év során több mint 300 posztot írtam, ebből 40-50 a nyugati világ jelenkori ámokfutásairól szól. És itt most nem primitív celebek bulvárfaszságairól van szó, hanem törvénybe iktatott képtelenségekről; ártatlanul meghurcolt emberekről; vezető értelmiségiek világjobbító elképzeléseiről; ideológiai alapon eltűrt kegyetlenkedésekről. Jómagam nyilván csak a felszínt kapargatom, ennek sokszorosa a képtelenül szürreális eset, és akkor még csak arról beszéltem, amiről tudok. Nem túloz a jobbos sajtó: Orwell és a Monty Python csoport legbetegebb ötletei válnak valóra a szemünk láttára. Ha ezek nem intenek óvatosságra, akkor semmit nem hoztunk magunkkal sok százezer év evolúciós ösztönéből.

3. Elég egy elbaszott eset is. Ha csak egyetlen gyereknél megtörténik, hogy félrediagnosztizálták, és úgy kezdenek hormonterápiás kezelést rajta, hogy valójában semmi baja (vagy simán kinövi), már akkor is azt mondom, hogy el a kezekkel a gyerekektől. Inkább tolódjon ki pár évvel azok nemváltása, akik tényleg rászánják magukat felnőtt korukban, minthogy egyetlen ártatlant is feláldozzunk a kibaszottul emberséges transzideológia oltárán. A humanista szellem legalábbis így érvel.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.11.02. 17:10:37

@G. Nagy László:
Ezt teszi a propaganda. Alternatív valóságot hoz létre.
Viszont ajánlok egy egyszerű gondolatkísérletet:
Tegyük fel egy pillanatra, hogy ez nem csak kitaláció, hanem a gyerekeink tényleg veszélyben vannak. Akkor jogosan tehetnéd fel a kérdést, hogy miért nem csinál a kormány valami komolyabb fellépést? Mert az, hogy engedélyezett civil szervezetek tarthatnak felvilágosítást gyereknek, azért egy elég szimbolikus fellépés. Miért nem módosítja mondjuk a büntető törvénykönyvet? Csak mondok valamit: Egytől három év, ha valaki kiskorúnak népszerűsíti a homoszexualitást, vagy hasonló?
Megmondom én neked: a válasz a populizmus működési módjában keresendő. Egy populista harcolni akar az elit ellen, csakhogy kormányra kerülve ő maga lett az elit. Ha továbbra is harcolni akar valakivel, akkor bele kell kötnie valakibe. Létező ellenségbe veszélyes, drága és egy ilyen harc előbb vagy utóbb véget ér, ilyen vagy olyan módon. Egy kitalált elit elleni harcban viszont nem lehet veszíteni és addig tart, amíg igény van rá. Egy populistának nem a győzelemre van szüksége, hanem a harcra magára. Miért nem vadássza le Erdogan Güllent, mint ahogy a Moszad tette a Fekete Szeptember tagjaival? Mert neki élve kell. Egy halott ellenség értéktelen. Egy élő ellenség viszont hibáztatható mindenért, cserébe a harc legitimál minden eszközt.
Ugyanezért nem fog a Fidesz semmi komolyabb lépést tenni a "gyerekek megvédéséért". Itt nem az a cél, hogy a gyerekek meg legyenek védve, hanem hogy demonstrálni lehessen, hogy itt, kérem, harc folyik.

Ezen a ponton jelezném, hogy az első pont egy gyakori konzervatív trükk. Alkotnak egy általános elvet, ami kihozza az álláspontjukat, de ezt az általános elvet nem alkalmazzák más esetekben pl. klímaváltozás.

A második pontban van igazság, mert tényleg akadnak jogalkotási túlkapások, különösen a szólásszabadság ilyen-olyan ürügyekkel történő korlátozása kapcsán.

A harmadik viszont megint az első pontra hasonlít. Mindig lesz egyetlen eset, bármiről legyen is szó.
Egyébként meg a teljes mérlegelést kell nézni, hogy milyen valószínűséggel és súlyossággal történik a fals pozitív és a fals negatív eset. Ha csak a fals pozitívra koncentrálsz, akkor ugyanazt a hibát követed el, mint az oltásellenesek. Nem oltatom be magam, mert vérrögöt kaphatok. Persze, az esetek 0,0008%-ában, de azt meg figyelmen kívül hagyom, hogy cserébe a fertőzések 2%-ába belehalok.
Ugyanez a helyzet: az el nem végzett beavatkozásnak is van kockázata.
Egyébként többek közt ezért is szokták blokkolni a pubertást, hogy 18 évesen még prepubertás állapotban dönthesse el.

baalint1 2021.11.02. 17:32:53

@Lord_Valdez:
Én sokszor vetettem fel neki, hogy ha cherry pickingel a saját nézetei alapján, akkor mindig fog találni olyat, ami alátámasztja a prekoncepcióit. Annak a súlyát, gyakoriságát persze szereti figyelmen kívül hagyni. Így lehet eljutni oda az alternatív valóságban, hogy bizony a keleti, populista, autokrata, altright, illetve kommunista rendszerek az ő szemében nagyobb szabadságot adnak, mint Nyugat-Európa vagy az USA. Így lehet eljutni oda, hogy mikor az állam korlátozó törvényeket hoz, akkor azt beállítja szabadságnak, míg mikor civil szervezetek ítélnek el valamit, akkor ha ő nem ért egyet vele, akkkor az elnyomás.

Forrást bármire és bárminek az ellenkezőjére lehet találni, az más kérdés, hogy mennyire hiteles. Sokat mond, hogy bizonyos témákban a blogger egyik kedvence Szendi Gábor, aki egyébként egészségügyi, táplálkozási kérdésekben, khmm, enyhén vitatható, annyira nem elborult, mint pl. oltás kérdésében Gödény, de azért ebbe a kategóriába sorolható.

G. Nagy László 2021.11.02. 19:21:48

@Lord_Valdez:

"Megmondom én neked: a válasz a populizmus működési módjában keresendő. Egy populista harcolni akar az elit ellen, csakhogy kormányra kerülve ő maga lett az elit. Ha továbbra is harcolni akar valakivel, akkor bele kell kötnie valakibe. Létező ellenségbe veszélyes, drága és egy ilyen harc előbb vagy utóbb véget ér, ilyen vagy olyan módon. Egy kitalált elit elleni harcban viszont nem lehet veszíteni és addig tart, amíg igény van rá. Egy populistának nem a győzelemre van szüksége, hanem a harcra magára."

Ezzel nagy vonalakban egyetértek. A Fidesz a 2002-es veresége után belátta, hogy nem elég kormányozni, be kell dobni a politikai kommunikáció minden csalárd trükkjét. Volt kitől tanulniuk: a katolikus egyháznak, a kommunistáknak, a náciknak és persze a rendszerváltás utáni szocialistáknak is mindig megvolt az ellenségképük (eretnekek, burzsujok, zsidók, 23 millió román, stb.). A mai mainstream balliberális korszellem is kitermelte a maga ellenségképeit: nacionalisták, homofóbok, rasszisták, antifeministák, iszlamofóbok stb. Lehet, hogy a jobboldal sok esetben csupán riogat, de legalább olyankor valódi ördögöket fest a falra. A baloldal morálisan még mélyebbre süllyed és rád mutat: te magad vagy az ördög, csak mert van gondolatod, ellenvéleményed, s mert veszed a bátorságot, hogy képviseled a saját érdekeidet. A posztmodern jelenben egyelőre semminek sincs akkora súlya és kockázata, mint a szégyenletesen véres 20. században. De ha már mumusokat gyártunk - sok esetben felnagyítva azok erejét és veszélyességét, legalább olyanokat alkossunk, amelyek valóban ijesztőek. Ha azt mondom, hogy veszélyes világ az, ahol egy iszlám fanatikus migráns bármikor elvághatja a nyakadat, avagy az iskolai propaganda a tudtod nélkül teledumálhatja a kiskamasz gyereked fejét, elindítva őt egy végzetes nemváltás felé, úgy mindketten tudjuk, hogy Magyarországon ezeknek parányi az esélye, s nyugaton is kicsi, még akkor is, ha tízszerese a hazainak. Ettől ezek még ijesztő képek. A baloldal narratívája ezzel szemben az, hogy te vagy az ijesztő, hogy egyáltalán felemlegetsz, szóba hozol, elképzelhetőnek tartasz ilyesmit, illetve hogy aggódsz ezek miatt. Hiszen az idegen a szép, és a sokszínűség az érték, s nagyobb bűn intoleránsnak lenni, mint lenyakazni a másikat.

baalint1 2021.11.03. 17:22:09

@G. Nagy László:
"A mai mainstream balliberális korszellem is kitermelte a maga ellenségképeit: nacionalisták, homofóbok, rasszisták, antifeministák, iszlamofóbok stb."

Tudod mi a közös ezekben? Hogy mind valamilyen vélt vagy valós ellenség elleni ideológiák. Jó, a nacionalizmus nem, de ott egyébként a helyes szó a nemzeti sovinizmus lenne, mert a nacionalizmussal senkinek nincs baja. A liberalizmusnak egy örök visszatérő kérdése, hogy szabad-e tolerálni az intoleranciát. Nem mindig egyértelmű a válasz, mert vannak bizonyos határok, amiket nem szabad, hogy átlépjenek ezen eszmék hívei. Lásd pl. mikor államilag hoznak homofób törvényt, aminek tapsikoltál, az egy liberális szemében már bőven átlépi a határt.

Egyébként érdemes megnézni, mikor egy populista hirtelen valós ellenséggel kerül szembe. Érdemes megnézni a migránsos, illetve Sorosozós kampányát a kormánynak, amit végig kézben tudott tartani, mivel 99%-ban a saját légvárai ellen harcolt. Ezzel szemben a járványkezelés katasztrófa volt, mert ezúttal valódi ellenséggel kellett volna harcolni, és minden hullám idején szembenálltak egymással a népszerűség szerinti szempontok és a járványkezelés szakmai szempontok, és mint populisták, túl sokszor döntöttek előbbi mellett, aminek a második és a harmadik hullámban csúnya következményei lettek.

Bayaz 2021.11.03. 18:25:04

@Lord_Valdez: "Tegyük fel egy pillanatra, hogy ez nem csak kitaláció, hanem a gyerekeink tényleg veszélyben vannak. Akkor jogosan tehetnéd fel a kérdést, hogy miért nem csinál a kormány valami komolyabb fellépést? Mert az, hogy engedélyezett civil szervezetek tarthatnak felvilágosítást gyereknek, azért egy elég szimbolikus fellépés. Miért nem módosítja mondjuk a büntető törvénykönyvet? Csak mondok valamit: Egytől három év, ha valaki kiskorúnak népszerűsíti a homoszexualitást, vagy hasonló?"
Miért nem?
1) Mert ezek az EU tagság által megszabott határok. Persze az EU Bizottság így is talál kifogást, de sokkal rosszabb lenne, ha valódi jogi érveléssel jöhetnének elő.
2) Mert a kormány arányos választ akar adni a jelenségre. 1-3 év börtön nem lenne az, legalábbis az emberek többsége nem tartaná annak.
A célja szimplán az, hogy az LMBTQ 'érzékenyítés' ne váljon elterjedtté, és ebben segít ez a törvény (bár nem eleget).

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.11.03. 20:54:26

@G. Nagy László:
A populisták abban különböznek, hogy az ő ellenségképük dinamikusan változik és célból van létrehozva. A progresszív ellenségkép egészen más természetű. Ők a világot "jobbítani" akarják, és ezért az embert is "jobbítani" akarják. Olyanok, mint az ördögűzők, hogy megpróbálják kiüzni belőled a gonoszt, ha beledöglesz is. Az az apróság, hogy ez a gonosz kioperálhatatlan részed, őket hidegen hagyja.

Azért tartod ijesztőnek, mert meggyőztek arról, hogy ez valós veszély. Egyébként a számokat megnézed, akkor a világ egyre biztonságosabb. Ha most a 60-as, 70-es években élnél sokszorosa lenne annak a kockázata, hogy terrorcselekmény áldozata leszel.

@Bayaz:
Ez rizsa.
Egyrészről, az EU nem határozott meg ilyen korlátot és a kormányt amúgy sem nagyon érdekli az EU véleménye.
Másrészről, populista rezsimek léteznek az EU-n kívül is, és egzaktul ugyanígy működnek.
Harmadrészről, érdemes megfigyelni más esetekben a Fidesz működését. Vegyük pl. 2014-t, amikor beindította a kampányt a koszovói albánok ellen. Mit csinált? Indított egy "nemzeti konzultációt", hogy mennyire veszélyes ez és egy plakátkampányt, hogy ha Magyarországra jössz, akkor dolgoznod kell, de nem veheted el a magyarok munkáját. Ennyi. Sok szimbolikus intézkedés, érdemi egy se. Miért? Mert ők is tudták jól, hogy pár ezer albán nem oszt nem szoroz. Ez egy kitalált probléma volt.
Negyedrészről, ezt a módosítást az utolsó pillanatban csempészték bele egy olyan törvénybe, amiben összpárti konszenzus alakult ki. Miért? Mert az volt a hátsó szándékuk, hogy megosszák az ellenzéket.

G. Nagy László 2021.11.03. 23:45:51

@baalint1:

"Ezzel szemben a járványkezelés katasztrófa volt"

A Mediaworks Hírcentrum egy 12 uniós országot érintő közvélemény-kutatásról számol be, melyet 2021 május végén, június elején készítettek, összesen 16.267 fő részvételével. E kutatás rákérdezett arra is, miként látja a polgár kormánya járványkezelését, a hozott intézkedések szigorúságát. Hazánk itt is az első helyen áll: a válaszadók 71%-a szerint a kabinet megfelelően járt el. A sor végén ezúttal Franciaország áll, ahol a megkérdezettek mindössze egyharmada gondolja így.

Csak ismétlem magam, ezt múltkor már olvashattad. Lófaszt volt katasztrófa. Ha a Fidesz nyer jövőre, annak elsősorban az lesz a fő oka, hogy az átlagpolgár elégedett a kormány járványkezelésével.

G. Nagy László 2021.11.03. 23:51:22

@Lord_Valdez:

"A populisták abban különböznek, hogy az ő ellenségképük dinamikusan változik és célból van létrehozva. A progresszív ellenségkép egészen más természetű. Ők a világot "jobbítani" akarják, és ezért az embert is "jobbítani" akarják. Olyanok, mint az ördögűzők, hogy megpróbálják kiüzni belőled a gonoszt, ha beledöglesz is. Az az apróság, hogy ez a gonosz kioperálhatatlan részed, őket hidegen hagyja."

Ezzel abszolút egyetértek.

"Azért tartod ijesztőnek, mert meggyőztek arról, hogy ez valós veszély. Egyébként a számokat megnézed, akkor a világ egyre biztonságosabb. Ha most a 60-as, 70-es években élnél sokszorosa lenne annak a kockázata, hogy terrorcselekmény áldozata leszel."

Ezzel már sokkal kevésbé. Lehet, hogy manapság kevesebbet robbantanak. De az, hogy a késelések és a nemi erőszakok száma jelentősen megemelkedett Franciaországban, Németországban és Svédországban is, aligha elvitatható.

baalint1 2021.11.04. 11:58:25

@G. Nagy László:
De épp ez az, hogy a népszerűséget választották a döntéseik során, és nem a hatékony járványkezelést, ami meg is látszik a járványügyi statisztikáinkon, amiben a fejlett világ legrosszabbjai közé tartozunk.

G. Nagy László 2021.11.04. 12:23:46

@baalint1:

1. Abszolút nem igaz, hogy a legrosszabbak közé tartozunk. Nézd meg a többlethalálozási statisztikákat: minimum középmezőny.
2. Baszki, ezerszer leírtam, hogy a járványkezelés egy kötéltánc: az egyik oldalon a szabadság, a másikon a lezárások és korlátozások. Ha egy kormány népszerűen dönt, az azt jelenti, hogy optimálisan. Itt ugyanis két érdek feszül egymásnak, s te mintha csak az egyiket tekintenéd. Én nem szívesen dicsérem a svédeket, de ezt most jó csinálták. Alig volt korlátozás és nem jöttek ki rosszabbul az egészből, mint az átlagos európaiak. Pedig mindenki támadta őket, hogy felelőtlenek. Én szabadságpárti vagyok, nekem ez a modell jön be.

baalint1 2021.11.04. 12:35:30

@G. Nagy László:
1. Forrás erre?
2. A hullámok felfutásának exponenciális jellege miatt nem egészen igaz ez. Ugyanis akkor kellene korlátozni, amikor még nincs pánik, ezzel megelőzve a hullámok súlyos lefolyását, viszont akkor korlátozni jóval népszerűtlenebb. Elengedni a járványt a kritikus állapotig, majd csak akkor korlátozni, népszerűbb. Holott az első esetben kevesebb és rövidebb ideig tartó korlátozásra van szükség.
A svédeket pedig hasonló kultúrájú népekkel célszerű összevetni, pl. Norvégiával és Finnországgal, velük szemben egy nagyságrendnyi eltérés van lakosság arányos halálozásban.

baalint1 2021.11.04. 16:11:11

@G. Nagy László:
Ha jobban megnézed, 2020-ban voltunk középmezőnyben többlethalálozásban, csakhogy nálunk már 2021-ben volt eddig a járvány csúcsa. 2020 végéig még a hivatalos covid halálozás / 1 millió fő adatban nem kerültünk az élre. A cikk csúsztat, mert ugyan már júniusban íródott, de kizárólag erre a statisztikára hivatkozik. Mert egyébként az első hullám volt az, aminél időben lépett a magyar kormány, aztán miután a viszonylag nyugis nyáron erősödött a járványtagadás a lakosságban, ősszel nagyon késen történt zárás, az is kapkodva, ügyetlenül, majd ugyanez a 3. hullámnál. Most meg ugyanaz ismétlődik meg, mint a 2. hullámnál, az átoltottságunk sem növekedett már régóta, mert abban sem mert szigorú lenni a kormány ezidáig.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2021.11.04. 19:22:08

@G. Nagy László:
A 2000-es évekhez képest. A korábbi időszakokhoz képest még most is jó a helyzet.
A késelések nagy része egyébként még csak nem is terrorizmushoz köthető, hanem bandaháborúkhoz.
süti beállítások módosítása