téveszmék

téveszmék

"A nyugati világ hanyatlása csak mese"

2022. január 27. - G. Nagy László

jordan-peterson.jpg

 

Csupán egyetlen testünk van. Nem élhetünk egyszerre Budapesten és Londonban. Nem szívhatjuk magunkba egyidőben Róma és Stockholm levegőjét. Nem ismerkedhetünk ugyanakkor Mexikóváros és Los Angeles atmoszférájával. S ha járunk-kelünk is a világban, turistaként (esetleg riporterként) csak épp hogy beleszagolhatunk egy-egy idegen világ hétköznapjaiba, aligha kapunk teljes képet az ottani életről. Emlékezzünk csak Bernie Sanders esetére, aki a nyolcvanas években Moszkvába látogatva lelkendezett a metró csillárjai és az olcsó színházjegyek láttán, de azt valahogy nem sikerült észrevennie, hogy egy valódi diktatúrában jár... S ha már nem lehetünk jelen mindenütt, muszáj, hogy világképünket mások beszámolóiból - könyvekből, újságcikkekből - is építsük. Nos, ezek alapján úgy tűnik, mintha két párhuzamos dimenzió létezne. A konzervatív oldal szerint a valaha irigylésre méltó, gazdag és szabad nyugati világ - behódolva a progresszív irányzatnak - valami elképesztő mélyrepülésbe kezdett. A másik narratíva szerint mindez csak mese; a Nyugat köszöni szépen, jól van; a konzervatívok által bemutatott progresszív őrületek csupán elhanyagolható, szándékosan kimazsolázott, marginális jelenségek, még akkor is, ha minden napra jut belőlük. Jordan Peterson Miért nem vagyok többé professzor a Torontói egyetemen? című írása, mely múlt héten jelent meg a Mandineren, mindenesetre az előbbi verziót támasztja alá.

 

A világszerte ismert pszichológus professzor otthagyta a katedrát. Egyszerűen elege lett abból, ami a kanadai egyetemeken folyik. Elege lett a woke-ideológia korlátlan térnyeréséből, a kvótákból, a rasszista megközelítésből. Abból, hogy a tehetség és a rátermettség ma már semmit sem számít, csakis a bőrszín a lényeges szempont. Beszámol egy olyan évfolyamról, amely felvételi teszt nélkül került az egyetemre, ahol mind egy szálig elhasaltak a statisztika vizsgán. A konklúzió: a statisztika elnyomó, rasszista tudomány... "Ez azt jelenti, hogy egy olyan kutatógenerációt akarunk létrehozni, akik teljesen alkalmatlanok a munkára." Jordan Peterson szerint a sokszínűség, az inkluzivitás és az egyenlőség rögeszméi totálisan lerombolják az oktatást, és mindent, ahová befészkelik magukat. (Diversity, Inclusivity, Equity – azaz DIE, vagyis HALÁL.)

 

"A szociálpszichológia annyira korrupt, hogy a második világháború után hat évtizedig tagadta a baloldali tekintélyelvűség puszta létezését is." - állítja a kanadai szerző. A zsigeri (és erkölcsileg helyes) reakciónk természetesen az, hogy a tudománynak objektívnek kell maradnia és nem szabadna, hogy képviselői bármilyen ideológia oltárán feláldozzák azt. S ha az ilyenfajta árulással szemben megértők nem is lehetünk sohasem, értők azért igen. A szociálpszichológia lényegében azt vizsgálja, hogy a társadalom miként hat az egyénre. Már magában az alapfelvetésben ott fészkel a marxista attitűd: az egyén nem felelős önmagáért, minden a társadalom bűne, a körülményeink áldozatai vagyunk. Természetesen nem állítom, hogy nem léteznek tisztességes szociológusok, illetve szociálpszichológusok, azt azonban igen, hogy aki belső késztetésből e tudományterületek felé orientálódik, az nagy valószínűséggel rokonszenvezni fog a baloldali eszmékkel is. Ők ezt a hamis világot érzik természetes közegüknek, s talán meg sem fordul a fejükben, hogy megközelítésük mélyen tekintélyelvű, ideológiától torzult. "Ugyanezek a szociálpszichológusok amúgy a konzervativizmust (a „rendszer-igazolás” álarcában) egyúttal nagyrészt a pszichopatológia egy formájának tekintik." Ismerjük a jelenséget: aki másképp gondolkozik, az náci, de minimum pszichopata. Ez csupán azért erős, mert pszichológusok, a tudomány képviselői gondolkodnak így. Ha ők jelentik ki egy-egy személyről, vagy gondolkodásmódról, hogy az beteg, annak súlya van, azt a közvélemény komolyan veszi. Mi laikusok - elvileg - felelőtlenül dobálózhatunk e kifejezésekkel, már ha olyan környezetben élünk, ahol a szólásszabadság még él. Nyugaton a kettős mérce minősített esetét látjuk: a szexuális elhajlások még laikusként sem nevezhetők rendellenességnek, hiszen az bántó és tapintatlan volna. A konzervatív attitűd azonban gond nélkül illethető a pszichopata jelzővel, akár még szakemberek szájából is. Nem tűnik igazán sportszerűnek.

 

Viszonylag ritkán ejtünk szót arról a jelenségről, mely szerint az ideológiai forradalmakat jellemzően nem az elnyomottak, nem a valódi áldozatok hívják életre. Ezek csaknem minden esetben értelmiségi őrületek. Már Churchill is "kegyetlen, véres szájú professzoroknak" nevezte a kommunistákat, utalva arra, hogy e szemléletmód mely berkekben sarjad. Természetesen hiba volna azt gondolni, hogy minden diplomás ember zakkant. Léteznek olyan területek, amelyeket komoly anyagi és társadalmi megbecsülés övez. Ügyvédek, mérnökök, pénzügyi területen dolgozó közgazdászok, sőt a nyugati világot tekintve az orvosokat is ide sorolhatjuk - aligha jutna eszükbe, hogy felrobbantsák a számukra oly áldásos civilizációt. Ismerjük ugyanakkor azt az értelmiségi szegmenst is, amely - talán nem is mindig a tehetségtelensége miatt, lehet, hogy csak szerencsétlen szakterület-választásából fakadóan - sosem futott be igazán. Akik annak idején világmegváltó tervekkel vették át diplomájukat, hogy azután - napról napra élve - elsüllyedjenek a középszerűségben és a teljes ismeretlenségben. Pedagógusok, bölcsészek, szociológusok... hosszú a sora azoknak a területeknek, amelyek kitermelik a frusztrált, meg nem értett, örökké keserű és elégedetlen okostojásokat. A gyilkos ideológiák térnyerése az ő lelkükön száradt már a 20. században is, és ma sincs ez másképp. Az egyetemi világban otthonosan mozgó Jordan Peterson nyilván testközelből ismeri ezt a réteget. A filmrendezők előtt sem idegen a jelenség, és viszonylag gyakran meg is jelenítik a frusztrált, el nem ismert értelmiségi karakterét. Gondoljunk csak a Breaking Bad című sorozatra, mely öt évadon át építgeti Walter White, a középiskolai kémiatanár személyes forradalmát. Ugyanezt a témát lovagolja meg a 2017-ben bemutatott osztrák-német film, a Mérgezett egér, vagy épp a 2002-es lengyel szatíra, A bolond egy napja címmel. Jóllehet az említett filmművek hősei nem gyártanak új ideológiákat, ugyanakkor egészen kitűnően bemutatják a mellőzöttségből fakadó vérgőzös indulatot. Egyszerűen muszáj érzékelnünk ezt a toxikus lelkületet, ha érteni kívánjuk a világunkat.

 

Jordan Peterson világossá teszi, hogy a progresszív ideológia már jó ideje kitört az egyetemek falai közül, behatolt a művészetek felségterületére, mi több, lassan az üzleti szférát is bekebelezi. Az írásmű végén a cégvezetőkhöz intéz szenvedélyes felhívást: "Vezérigazgatók! Ne fitogtassatok olyan erényt, amellyel nem rendelkeztek!  Ha nem akarsz kedvében járni egy kisebbségnek, amelyik szó szerint gyűlöl téged, ne tedd! Elvégre ti gonosz kapitalisták vagytok, és elvileg büszkék is vagytok erre. Jelenleg nem tudom megítélni, hogy még a professzoroknál is gyávábbak vagytok-e. Miért nem száműzitek vissza a humán erőforrás osztály DIE-ideológián felkapaszkodó alkalmazottait a számukra sokkal megfelelőbb elnevezésű »személyzeti osztályokra«, hogy ezzel megakadályozzátok őket abban, hogy beleavatkozzanak a ti és alkalmazottaitok lelkivilágába, és kivégezzenek titeket?" Úgy tűnik, nem csak számomra, de Jordan Peterson számára sem világos, hogy az üzleti szféra képviselői miért csatlakoznak e progresszív őrülethez. Amikor az egyetemi környezetben, s különösen a társadalomtudományi karok háza táján reneszánszát éli a marxizmus, azon már egyikünk sem lepődik meg. A piaci működéstől azonban semmi sem áll olyan távol, mint bármely ködös ideológia szervilis kiszolgálása. Ahogyan 1970-ben a vállalati társadalmi felelősségvállalás kapcsán Milton Friedman igen helyesen megfogalmazta: a cégek csupán a profit növeléséért felelősek. Ez azt jelenti, hogy egy vállalkozás életében - közvetlenül vagy közvetve - mindennek a ráfordítások csökkentéséről, illetve a bevételek növeléséről kell szólnia. A vállalaton belüli érzékenyítő tréningek, valamint a progresszív irányvonalhoz illeszkedő marketingkommunikáció elemei költségmegtakarítást bizonyosan nem eredményeznek, így muszáj arra következtetnünk, hogy mindez a forgalom bővítését szolgálja. Ez pedig csakis abban az esetben lehetséges, ha az adott vásárlóközönség már kellően agymosott. 

 

Ami igazán szokatlan, a szerző Putyintól idéz: "Lehet, hogy ez néhány ember számára meglepő, de Oroszország már járt itt. Az 1917-es forradalom után a bolsevikok Marx és Engels dogmáira támaszkodva szintén azt mondták, hogy megváltoztatják a meglévő módszereket és szokásokat, és nem csak a politikai és gazdasági, hanem az emberi erkölcs fogalmát és az egészséges társadalom alapjait is megváltoztatják. Az ősi értékek, a vallás, az emberek közötti kapcsolatok lerombolása, egészen a család teljes elutasításáig terjedt. Nálunk is volt ilyen. A szeretteinkről kémkedés, a besúgás bátorítása. Mindezt előrelépésnek tekintették és egyébként széles körben támogatták akkoriban az egész világon is, és meglehetősen divatos is volt, ugyanúgy, mint manapság. A bolsevikok egyébként abszolút intoleránsak voltak az övéktől eltérő véleményekkel szemben. Úgy gondolom, hogy ennek eszünkbe kell jutnia néhány olyan jelenség kapcsán, aminek most tanúi vagyunk. Elnézve, mi történik számos nyugati országban, elképedve látjuk azt a korábbi hazai gyakorlatot, amit mi szerencsére, remélem, már a távoli múltban hagytunk. Az egyenlőségért és a diszkrimináció ellen folytatott harc abszurditással határos agresszív dogmatizmussá fajult." Alig hiszem, hogy bárki is gondolta volna harminc, pláne negyven évvel ezelőtt, hogy egyszer majd az orosz elnök fogja józanságra inteni a nyugati világot. Végtelenül szürreális, ám e kérdésben Putyin minden szava megállja a helyét.

 

Úgy tűnik, Jordan Peterson is értetlenül áll azok előtt, akik e dühöngő elmebajból mit sem érzékelnek. Magyarországon mindez távolinak és túlságosan extrémnek tűnik - s amíg konzervatív kormány van hatalmon, remélhetőleg így is marad -, ezért könnyű lesöpörni az asztalról. Ám akik Kanadában, az Egyesült Államokban, vagy bárhol a világban immár derékig járnak a woke-őrületben, s még mindig nem érzik a bajt, azok talán teljes vakságot fogadtak. Nekik üzen a szerző: "És ez mindenhol ott van. Ha nem látod, akkor vagy a homokban van a fejed, vagy valami sokkal említhetetlenebb helyre dugtad be."

 

A bejegyzés trackback címe:

https://teveszmek.blog.hu/api/trackback/id/tr9416823526

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

baalint1 2022.01.27. 15:42:31

Olyan régen írtál propaganda cikket, végre egy cikk ismét a szokásos lemezzel. Az idő nem fogja igazolni ezt a propagandát, mert továbbra sem nyugaton működnek elnyomó rendszerek, hanem keleten.
Azért persze a legabszurdabb, mikor a bolsevik kormányunkat konzervatívnak nevezed. A valódi konzervatívok szerinted egy Szájer ügy vagy Kaleta ügy után nem fordulnának a pártjuk ellen?
De azért hajrá, harcoljunk a dekadens nyugat ellen, úgyis már bejött párszor a történelem során...

baalint1 2022.01.27. 15:47:40

De tényleg, vicces, hogy néha tök jó cikkeket írsz a piacgazdaságról, már-már libertárius elveket pedzegetsz, meg az emberek állampolgári jogairól, hogy ne szóljon bele az életükbe az állam.

Aztán átmész bolsevik propagandistába, amint akár a minden csak nem jobboldali, nem piacbarát, magánéletbe erősen beleszólni kormányunkról van szó, akár arról, hogy nyugaton már nem divat a rasszista attitűd.

G. Nagy László 2022.01.27. 16:35:00

@baalint1: Most újfent nem értelek. Létezik egy meglehetősen konzekvens világképem, ennek az elemeit tárom fel napról napra. Ebbe éppen úgy belefér a piacpárti szemlélet, mint ahogy az ezzel tökéletesen ellentétes, sőt ez ellen ható woke-ideológia ekézése is.

Bálint, nem kell mindig Orbánra hivatkozni. Nem kell azt gondolni, hogy Putyin egy szent, csak mert van pár jó gondolata. Érdemes a világ jelenségeit külön-külön megvizsgálni. Attól, hogy személy szerint bírom Viktort, még képes vagyok látni a hibáit (ha nem is mindet). Attól, hogy Trump-nak szurkoltam, még tudom, hogy egy barom (csak sokkal kevésbé kártékony, mind Biden). Tőled is azt várnám - elvégre kiemelkedően értelmes vagy - hogy próbálj az adott ügyre fókuszálni!

"Az idő nem fogja igazolni ezt a propagandát, mert továbbra sem nyugaton működnek elnyomó rendszerek, hanem keleten."

Azzal kezdem a posztot, hogy van bennem bizonytalanság. Valóban erősen polarizált a nyugati világ megítélése. Egyesek szerint minden oké, nincs itt semmi látnivaló, mások - Jordan Peterson, Putyin, Bayer Zsolt és még sokan mások, csak a legnagyobbakat említettem :) - azt mondják, nagyon durván halad Nyugat valami borzalom felé. Engem az érdekelne, hogy te miként látod konkrétan ezt a kérdést. Miként látod a kanadai oktatásnak ezt a szélsőségesen diszkriminatív jelenét? Te mivel magyarázod, hogy a nagyvállalatok jelentős része letért a Milton Friedman által kijelölt útról és beszállt e körhintába? Számomra ezek az izgalmas kérdések.

pátyi 2022.01.27. 20:01:50

Kérdés, hogy a nyugat versenyképességét hogyan érinti, ha az egyetemek oktatói, tanulói között a kvóta négerek, kvóta színesek, kvóta transzok, kvóta nők elveszik a helyet a tehetségesek elől. Kína, India, de még Oroszország is rakétaként fog elhúzni a nyugat mellett, mellettünk, ha arra alkalmatlanok kerülnek pozícióba. Lásd a német zöldeket a kormányban.

Camelotr 2022.01.27. 21:59:13

@baalint1:

Jelenleg a liberalizmus a konzervatív oldalon áll... már társadalomtudományi szemszögből is. Az elnyomó rendszerek pedig sajnos tényleg elég jól elkezdetek működni nyugaton. Ez persze nem azt jelenti, hogy keleten minden rendben volna...

Camelotr 2022.01.27. 22:01:20

@pátyi: Hosszú távon minden ideológia, ami szembemegy a szabad versennyel, a teljesítményre alapuló rangsorolással, a természetes kiválasztódással, csökkenti a csoport életképességét. Ezzel lehet vitatkozni, csak nem érdemes.

Pesti 2022.01.27. 22:32:50

Ebben az országban a politikailag korrekt vélemény rendkívűl gyorsan terjed, a társadalom minden rétege átveszi, mert mást sem hall, mint radikalizódást. Meglepő talán kívűlről, de itt egyhúron pendülnek a tv állomások riportjai, a hírek minden alkalommal a hivatalosan elfogadott politikát követik

Camelotr 2022.01.27. 22:35:40

@Pesti: Ez kétségtelenül így van és ez nem is jó. Viszont most a nyugatról beszélgetünk és hát sajnos ott sem jobb a helyzet. Emlékezzünk csak arra a bizonyos szilveszterre, amikor mi is történt? Szinte semmi... a sajtó szerint legalábbis. És ha engem kérdezel, ez sem jó...

Wildhunt 2022.01.27. 23:06:56

@Camelotr: volt rosszabb. A tiniket erőszakolgató vademberek Angliában. Ahol is a feljelentőket a rendőrség elküldte azzal, hogy rasszisták.

G. Nagy László 2022.01.27. 23:28:46

@pátyi: Ugyanígy látom én is. De vajon ez felébreszti-e őket valaha?

G. Nagy László 2022.01.27. 23:31:46

@Camelotr:

"Jelenleg a liberalizmus a konzervatív oldalon áll... már társadalomtudományi szemszögből is. Az elnyomó rendszerek pedig sajnos tényleg elég jól elkezdetek működni nyugaton. Ez persze nem azt jelenti, hogy keleten minden rendben volna..."

Pontosan ugyanígy látom.

"Hosszú távon minden ideológia, ami szembemegy a szabad versennyel, a teljesítményre alapuló rangsorolással, a természetes kiválasztódással, csökkenti a csoport életképességét."

Mintha a saját szavaimat hallanám. Zene füleimnek :)

G. Nagy László 2022.01.27. 23:32:41

@Pesti: Ez melyik ország, amelyikről beszélsz?

2022.01.28. 08:06:36

@pátyi:
a pozitív diszkrimináció az amerikai állami egyetemkre érvényes. a tőkepiac versenyképességét nem gyengíti. ellenkezőleg. ez biztosítja az elsőbbségét az államokkal szemben.

2022.01.28. 08:17:04

@Camelotr:
minden ideológia szembe megy a szabad versennyel. azért, mert minden ideologia idealizál, idilli képest fest és ha ez sikeres, akkor identitást teremt. összetartás érzetét, összetartozás érzületét adja. elsődlegesen biztonságot és nem szabadságot.

a klasszikus liberalizmus kezdetben tőkeellenes volt. azt gondolták, hogy feudális árupénzzel kellene gyarmatbirodalmat építeni, ahogyan korábban az uradalmak is épültek. és amikor kiderült, hogy azzal nem nagyon lehet, mert nincs elég általánosan egyenértékes áru, akkor a tőkepiacot tették szabaddá és kis színes papírokat nyomtattak. mondván, hogy ezért cserébe majd lehet london piacán vásárolni. és a gyarmati sorban levők eladták szinte mindenüket sok esetben a semmiért. lényegében kisemmizték őket. ez is nyilván versenyellenes. ahogyan a feudális pénzrendszer is. az összes ideológia versenyellenes. leginkább talán az anarchia.

Camelotr 2022.01.28. 08:40:57

@cvsvrs: Természetesen. Csak az amérték nem mindegy, meg az, hogy megvan-e a törekvés arra, hogy amennyire lehet tiszteletben tartsa a természetes versenyt, avagy sem. Az sem mindegy, hogy azok, akik részesei a rendszernek, mennyire látják azt hatékonynak, mennyire önkéntes a részvételük.

NB. az érvelésed meglehetősen retrospektív. Így nem szvsz lehet a történelmet értelmezni. Az akkori népek döntéseinek az akkori kor volt a horizontja. És mindaz, amit tettek egy szabadabb, versenyképesebb, hatékonyabb társadalom irányába mutatott. Az, hogy a 15. századon nem egyből a reformkor váltotta, azt hiszem megbocsátható. Ma viszont kifejezett tendenciák mutatnak a középkor irányába jobb és baloldalon egyaránt. De hogy most maradjak a cikk témájánál: a metoo meg a woke a legszebb boszorkányüldözésés, inkvizíciós, születési (bőrszín) előjogokra épülő, tanítóhivatallal, tiltólistával, ortodoxiával nyomuló világot próbál ránk nyomni. Nem hiszem, hogy ez volna a helyes út előre.

Camelotr 2022.01.28. 08:44:14

@cvsvrs:

Hogy kérem? A pozitív (nem teljesítmény alapú diszkrimináció) erősíti a versenyképességet? Tehát valaki, aki ugyan nem ért ahhoz amit csinál, a képessége sincs meg hozzá, pusztán azért mégis jobban megállja majd a helyét a nála jobb társainál, csak azért mert LMBTQ személy, szinesbőrű, esetleg ezek kombinációja? Ezt vezesd le kérlek :-) .

2022.01.28. 08:53:55

@Camelotr:
az amerikanizmus azt mondja, hogy az államokban minden polgára valamilyen kisebbség tagja. a fehérek és a keresztények is. vegyék tudomásul. mert ha nem, akkor "sötét" elnyomók. így uralkodhat a tőkepiac. nincsenek többségi államalkotók, akik a "versenyt" korlátoznák. valójában persze szupergazdagok szabadságáról van szó. ami erősen korlátozza a versenyt.

tehát ha van egy mexikói szupergazdag, akkor neki mexikói familiárisokat toboroznia, mexikói törzsfőnökké válnia és úgy választást nyernie. hanem belép egy klubba. megtámogatja a demokratákat vagy a republikánusokat. kiválasztják az induló politikusokat. és a hátsó szobában kiegyeznek. a nép választ valakit. és nincs népi nacionalizmus. amit amerikában trump hirdetett meg. sikertelenül. és ezért nincs minden mexikóiak pátriarchája. a kereszténységből a keletiességet kikapcsolják. elemi érdekük, hogy ebből a világból kínát kizárják. ennek a politikának a latinók lesznek a nyertesei. mert elég nagy számban tudnak átvándorolni délről.

2022.01.28. 09:04:22

@Camelotr:
az állami egyetemen megjelenő pozitív diszkrimináció (kontraszelekció) a tőkepiacot erősíti. a torontói állami egyetemen komplett évfolyamokat kell vagy kellene megbuktatni matematikai statisztikából. ezek után a hallgatói önkormányzat kinyilvánítja, hogy a statisztika egy áltudomány. és ennek a kanadai tudományos akadémia sem mond ellent. mert a kanadai kormány tagjai is kontraszelektáltak. ezek után az állami egyetemek meggyengülnek. és a magánegyetemek erősödnek. és ahhoz kapcsolódó pénzalapok. ennek következtében megerősödik a tőkepiac a kanadai állammal, az egyesült államokkal szemben.

ettől természetesen nem erősödik fel a verseny. a szupergazdagok világát erősíti. nem a versenyt. az összes ideológia versenyellenes. az is, hogy a szegények kapaszkodjanak fel önerőből. az a középosztályt támogatja. talán a legkevésbé versenyellenes, hogy nincs diszkrimináció. az azonban nem ideológia. a tagadás ugyanis nem teremt identitást.

Camelotr 2022.01.28. 09:08:53

@cvsvrs: Nem egyről beszélünk. Mi azt írjuk le, hogy ez a rendszer nem jó, mert... te meg arról beszélsz, hogy milyen mozgatórugói vannak ellen a rendszernek. Az én érdekem - mint polgár - az, hogy a liberalizmus minél teljesebben kiépüljön: egy dolog számítson, a teljesítmény. Mindegy legyen, hogy amögött fehér, fekete, latino, lmbtq, hetero, kínai, akárki van. Amikor azt fogalmazom meg, hogy mi kívánatos számomra, teljesen hidegen hagy, hogy az ami van (és nekem nem szimpi), miért épül ki.

Camelotr 2022.01.28. 09:12:17

@cvsvrs:

"ettől természetesen nem erősödik fel a verseny. a szupergazdagok világát erősíti. nem a versenyt. az összes ideológia versenyellenes. az is, hogy a szegények kapaszkodjanak fel önerőből. az a középosztályt támogatja. talán a legkevésbé versenyellenes, hogy nincs diszkrimináció."

A maximum minimummá tétele még soha nem vezetett semmi értelmesre. Reálisan nézve a dolgokat a legkevésbé versenyellenes rendszer a legjobb. Pont. Hozzá lehet tenni azt, hogy "de hát ez sem tökéletes", de ez csak üres bölcsész hablaty.

"az azonban nem ideológia. a tagadás ugyanis nem teremt identitást."

:-)

Mond, te hol jártál a 20. században? Az egész rohadt modern épp erről szólt :-D .

2022.01.28. 09:56:58

@Camelotr:
nem azt állítom, hogy ez a helyes út. hanem azt, hogy ez az amerikanizmus. és nem nagyon hiszem, hogy európa képes lesz letéríteni a transzatlanti világot erről az útról.

az amerikaiak azt mondják, hogy van több száz vagy ezer óriás tőkealap. kati karikó a pfizer-t választotta. és elvben még egyébként számos gyógyszer laborja közül választhatott. multikulturális kutatócsoportok vannak tőkepiaci központokhoz kötődően. az állami egyemekről elűzik a statisztikát. abból adódik a minimális állam. feltétlen alapjövedelemmel. és azon túl tőkepiaci uralommal és egy birodalmi haderővel. trump elképzelése is ez volt. csak a mögötte levő pénzemberek azt akarták, hogy az állam a belföldön versenyképes kartelleket hozza helyzetbe. különösen építőiparban. ahhoz minimálisan a közműveket államosítani kellene. a közkledést és a távközlést kézben tartani. és mellette a kiskereskedelmet uralni. a kereskedelmi-szolgáltató szektort nagyvállalatait. ami ugye az orbánizmus. a termelésben legyen verseny. a szolgáltatásokat központi kormányzathoz kötődő ügyes üzletemberek uralják. így van ez bécsben is. csak bécsben plurális pártrendszer van. pszeudo többpártendszer. magyarországon domináns.

az amerikaiak azt mondják, hogy kétpárti keretek között a közvagyonból amit csak lehet el kell adni. ehhez az államokat vég nélkül el kell adósítani. aminek eszköze a feltétel nélküli alapjövedelem. az majdnem biztos, hogy nem térül meg össztársadalmi keretek között. az ebből eredő minimális veszteségeket kell elletételezni a hozamoknak. és ha ez nem teljesül, akkor még több pénzt teremteni. és ebből a rendszerből ki kell zárni kínát.

ahol lényegében ugyanezt csinálják csak kommunista ideológiával. a kommunista párttitkárok uralkodnak a kínai állami egyetemeken. és az ő fiaikból lesznek a nagy állami bankok új vezetői, illetve a nagyvállalkozók illetve a lányaik barátai köréből. akik ebbe a körbe beházasodnak. és ezek közé persze bekerületnek valódi feltalálók, akiket majd állami díjakban részesítenek. ez az ázsianizmus.

G. Nagy László 2022.01.28. 10:16:27

@cvsvrs: Attól tartok, muszáj ismételnem magam, századszor is leírva ugyanazt.

"minden ideológia szembe megy a szabad versennyel. azért, mert minden ideologia idealizál"

Világos, de a szabad verseny eszméje (= klasszikus liberalizmus) nem megy szembe saját magával. Ezért aztán nyugodtan kijelenthetjük, hogy a liberalizmus "ideológiamentes ideológia".

"a klasszikus liberalizmus kezdetben tőkeellenes volt."

Én ilyesmiről soha a büdös életben nem hallottam. Természetesen nem kívánok a történelmi múlton vitatkozni; simán lehet, hogy voltak, akik így gondolkodtak. Lásd a jelenben: Puzsér abszolút liberális, de a tőkét, a kapitalizmust, a reklámokat gyűlöli. A gond csupán az, hogy ez skizofrén állapot, tökéletes összeférhetetlenség. A liberalizmus szabadságot jelent. A tőke szabadsága ennek a szerves része. (Soros Gyuri bácsi kapcsán sem a tőkéje gáz, hanem az, hogy politikai hatalmat vásárol vele korrupt politikusok által.)

"az összes ideológia versenyellenes. leginkább talán az anarchia."

Nyilván ennek sincs semmi értelme. Az anarcho-kapitalizmus egy olyan utópia, amelyben nem létezik államhatalom, de törvények, vagy legalábbis egy alkotmány feltétlenül. Ez az alkotmány rögzíti az alapokat: ne ölj, ne lopj, ne kezdeményezz erőszakot. Mármost egy ilyen rendszer mitől versenyellenes? Ez maga a tiszta piaci működés modellje!!!

2022.01.28. 10:24:47

@Camelotr:
minimális állam (minimális feudális árupiac) és maximum tőkepiac. ez az amerikanizmus. és ebben áll a verseny. ez a kapitalizmus. ami nem azonos a szabad versennyel. mert egy ilyen rendszerben néhány száz tőkelap uralkodik. nincs szabad verseny. hanem ezeknek a pénzalapoknak van kiszolgáltva a piac. ez is egy opció.

a feudalizmus az volt, hogy a piac az egy placc, az földterület, egy közbirtok és annak az urai és parancsolói döntik el a verseny szabályokat. hogy ezen a placcon (piacon) focizni lehet. és az a verseny. ez a virágpiac, virágárusok vigyék ki a fölösleget a piacra. ez a halpiac. a halárusoké. ez a külső vásártér. ide a vidékről hozzák be az árut. a belvárosba ne hozzák be. mert ez volt a belvárosi kalmár társaságok és a tőzsérek érdeke. ez is verseny. feudális árupiaci verseny. tizenháromváros véges végig sáros. nem laknak ott mások. csak a talyigások. ez egy mondóka. tizenhárom szepességi város polgárainak fogadott kereskedő jobbágyai (a talyigások) hordták az árut. egy ilyen világban minimális a tőkepiac szerepe.

a két világ találkozása 1900-ban.
i.pinimg.com/originals/e7/a6/e2/e7a6e29da4fa289e4767c122f46d9e19.jpg
a telefonhálózatot az osztrák-magyar bankház teremti meg. és nem a távközlési céh. elvben megteremthetné az is. akár államkapitalista keretek között. az lenne a debreceni távközlési vállalat. ami a matáv csoport tagja. ez a szocializmus a reformokkal. természetes módon ez is korlátozza a versenyt. ahogyan a kapitalizmus is. minden sikeres ideológia, csak eltérő módon, eltérő mértékben.

pátyi 2022.01.28. 10:27:05

Szvsz a valóság meghatározása a kulcs. Ki az, aki a valóságot érti? Legyen az gazdasági, politikai vezető, vagy egyszerű halandó. Ma a valóságot nem érteni, hanem megteremteni akarják, többnyire ideológiák által vezérelve. Ezért van az, hogy sokszor egy józan paraszti ésszel rendelkező ember is csak fogja a fejét, a sok ökörségen, ami nyugatról érkezik. Ugye itt felvetődik a kérdés, hogy létezik-e objektív igazság, valóság? A legélesebb vita éppen e körül, az értékek, és igazságok körül folyik. A ma progresszívjei tagadják az örök értékeket.

2022.01.28. 10:28:12

@G. Nagy László:
az anarchia lényege, hogy nincs semmiféle államhatalom. nincs archos. nincs válaszott állami vezető. egyetlen egy sem. és a védelmi feladatokat is magánhadseregek látják el. természetes kiválasztódás uralkodik el. ahogyan a vadonban. és az élet alapvetően a túlélésért folytatott küzdelem.

pátyi 2022.01.28. 10:34:54

@cvsvrs: Szerintem azt is észre kellene venni, hogy az ember nemcsak gazdasági szereplő. Sőt, szerintem elsősorban nem az. Szellemi, lelki dimenziói inkább meghatározzák. Erről szól napjaink kommunikációja, manipulációja.

2022.01.28. 10:38:28

@pátyi:
csakhogy ebből kulturális kapitalizmus következik. az, hogy teremtsünk a semmiből pénzt. üssük le az entert. és építsünk csodás szociokulturális intézményeket. elvben ez az európaiság. csak ehhez kell egy erős hadsereg is, amelyik ezt megvédi. ez kb. most az idealizált orosz politika.

G. Nagy László 2022.01.28. 10:39:26

@pátyi:

"A ma progresszívjei tagadják az örök értékeket."

Ez pontosan így van, ahogy írod. Viszont nem kell hozzá filozófusi végzettség sem, hogy belássuk: a teljes relativizmus ostobaság. Nemrég olvastam Asa Winkforss, svéd filozófusnő Alternatív tények című, viszonylag friss könyvét. A csaj totál balos, gyűlöli Trumpot, de még ő is ki van akadva a relativista gondolkodásmódon és a filozófia kérlelhetetlen logikájával cáfolja is azt. (A gáz csak az, hogy a baloldalon az efféle józanok vannak törpekisebbségben. Még azok is, akik a lelkük mélyén megvetik a woke-ideológiát, nem merik nyíltan kimondani, mert a baloldal gyengülését okozná. A mi kutyánk kölyke, egy csapatban focizunk - mondják, és ezzel asszisztálnak a civilizáció teljes lerombolásához. Láttunk már ilyet.)

G. Nagy László 2022.01.28. 10:41:23

@cvsvrs:

"az anarchia lényege, hogy nincs semmiféle államhatalom. nincs archos. nincs válaszott állami vezető. egyetlen egy sem. és a védelmi feladatokat is magánhadseregek látják el. természetes kiválasztódás uralkodik el. ahogyan a vadonban. és az élet alapvetően a túlélésért folytatott küzdelem."

Pontosan. De ez mitől versenyellenes? Ez maga a verseny.

2022.01.28. 10:46:39

@G. Nagy László:
ennek eredménye a túlélésért folytatott verseny. aztán te mondhatod, hogy megállapodunk néhány szabályban. senki se öli meg a másikat. és effélék. az lesz az ideológia. ez az azonban már korlátozza a túlélési versenyt.

pátyi 2022.01.28. 10:55:28

@G. Nagy László: Lehet, hogy a világunk, a természet, az emberi közösségeket is beleértve, küzd az egyensúlyért, egyfajta békés harmóniáért, ahol mindenkinek van helye. Ez az egyensúly rendszeresen megbomlik, kibillen a helyzetéből, de időről-időre visszatér ebbe az egyensúlyi állapotába. Ehhez folyamatos fizikai szellemi küzdelemre van szükség.
Az ideológiákkal az a baj, hogy egy hamis emberképből indul ki. Általában azt képzelik, hogy az ember jó, jónak születik, csak elromlik, ezért meg kell javítani. Általában mi egyenként is azt gondoljuk, hogy mi rendben vagyunk, mindíg a másik az, akivel baj van.

Camelotr 2022.01.28. 10:57:29

@cvsvrs:

"a feudalizmus az volt, hogy a piac az egy placc, az földterület, egy közbirtok és annak az urai és parancsolói döntik el a verseny szabályokat. hogy ezen a placcon (piacon) focizni lehet."

Francokat :-) . A lényeg nem az volt, hogy az urak határoznak meg bármit is. Ha bárki (had)úrrá válhatott volna, abból semmi piackorlátozó erő nem született volna. A baj az volt, hogy az urak azok voltak, akik SZÜLETÉSI JOGON uraknak deklaráltattak (függetlenül a képességeitől). Vagyis a társadalmon belül a hatalom egy szűk és előre deklarált csoporton belül vándorolt csak. EZ korlátozta a szabadságot. Ebbe a csoportba pedig lehetetlen, vagy legalábbis nagyon-nagyon nehéz volt belekerülni (nb. a korai és középidei Abendland-ban ez még nem is volt olyan kialakult dolog, a késő középkor, kora újkor viszonyaira jellemző inkább ) . De még egyszer: a versenyt az nem rontja el, hogy vannak akiknek több van, vannak akiknek kevesebb. Ez nem teszi tönkre a versenyt, de még csak nem is torzítja. Egyszerűen ezek adottságok, amikkel a versenyzőknek számolniuk kell. A baloldal mániája az, hogy mindenkinek egyenlőnek kell lennie és pont. Hát nem. Az emberek csak Isten előtt egyenlőek (megengedve hogy ez a kijelentés bármilyen értelemmel is bír). Van aki jobban fut nálam, van aki jobban sakkozik és van akinek SOKKKKKKKKAL nagyobb gazdasági hatalom áll rendelkezésére, mint nekem. Na és? A megoldás a baloldali ideológia szerint az, ha kitiltjuk a kétlábú futókat a futóversenyekről, hogy a féllábúak is érvényesülhessenek, aztán pislognak, amikor a kínai kétlábú futók kiröhögnek bennünket :-) . Na EZ az ami versenyellenes. Nem az, hogy akadnak olyanok akik jobban futnak meg akadnak olyanok akik kevésbé. Még csak az sem, hogy akadnak olyanok is, akik exoskeletonnal futnak, vagy épp genetikailag futónak vannak tenyésztve. Ilyen a futóverseny. A mai baloldal szín tiszta marxizmusa szembe megy mindennel ami a liberalizmus szerint jó, hatékony. És igen, egyetértek Lacival: a liberalizmus eredeti jelentésében NEM ideológia, hanem a természetes szelekció gazdaságra alkalmazott változata.

"minimális állam (minimális feudális árupiac) és maximum tőkepiac. ez az amerikanizmus. és ebben áll a verseny. ez a kapitalizmus. ami nem azonos a szabad versennyel. mert egy ilyen rendszerben néhány száz tőkelap uralkodik. nincs szabad verseny. hanem ezeknek a pénzalapoknak van kiszolgáltva a piac. ez is egy opció."

Hozol egy előre definiált, lehetetlen fogalmat arról, hogy mi a "szabad piac", majd kijelented, hogy a létező legszabadabb piac sem szabad, tehát a megoldás: tovább kell rombolni a szabad piacot :-) . Hát-hát... szerintem a baj a te szabad piac fogalmaddal van: számomra (mint piaci tényező), a piac nem attól lesz szabad, hogy azonos esélyekkel van benne mindenki felruházva, hanem azáltal, hogy a saját belső szabályai alakítják azt. És igen: mindenki a maga eszközeivel.

Camelotr 2022.01.28. 11:00:52

@cvsvrs:

És el is képzelhető olyan gazdasági/hatalmi viszonyrendszer, amiben ez jelenti a legnagyobb szabadságot. Ma a társadalmi fejlettségnek azon a szakaszán vagyunk, amikor a szereplők döntő többsége veszítene egy ilyen berendezkedésen, így az csak nagyon nagy erőszakkal lehetne fenntartható, valójában instabillá válna. Ma az emberek tömegei számára az jelenti a nagyobb szabadságot, hogy szabad akaratukból társadalmat formálnak.

G. Nagy László 2022.01.28. 11:06:21

@pátyi:

Ezzel is egyetértek. Csupán egy picit kötözködöm:

"Ez az egyensúly rendszeresen megbomlik, kibillen a helyzetéből, de időről-időre visszatér ebbe az egyensúlyi állapotába."

Szerintem - tragikus módon - mindig csak másodpercekig tartózkodik az inga középen, utána azonnal átbillen.

teveszmek.blog.hu/2021/11/08/_a_woke_mozgalom_vadiuj_jelenseg

2022.01.28. 11:27:22

@G. Nagy László:
a feudalizmusban külfönféle kisárutermelők versenyeztek egymással. a termelők természetes módon védték az érdekeiket. és ennek érdekében létrehoztak a céheket. és természetes módon védték a feudális árupiacaikat.

például 1571-ben a debreceni fazekasok céhe előírta, hogy a "fazekas műhöz szükséges, eladás céljából ide szállított földet senki ne merje saját magának megvenni, hanem a mesterek között osztásra bocsássa". senki se vásárolhassa fel a nyersanyagot, mert az korlátozza a versenyt az iparban. azonban ez a szabály korlátozza a versenyt a keresedelemben. mert miért ne vásárolhassa fel egy kalmár.

és erre a klasszikus liberálisok azt mondták, hogy valójában nincs szükség piacvédelemre, a kereskedelem korlátozására, mert ez ugyen egyenlőtlenül osztja el a javakat (a kalmárokat hozza előnybe), de a feudális aranypénz a kereskedelmi mérleget egyensúlyban tartja. a klasszikus liberalizmus nem akart pénzt teremteni a semmiből. nem akart szabad tőkepiacot. tehát azt, hogy a bank of england kinyomtat temérdek fedezetlen pénzt és azzal kereskedjenek. ez ugye a kapitalizmus. megszűnik a feudális árupénz érmékk és fedezet nélküli bankjegyek lépnek tömegével a helyükbe magánforgalomba. és a bankárok létrehozzák a pénzügyi termékeket, beárazzák a kockázatot, stb. ez utóbbi a kapitalizmus.

a feudalizmusban is volt kölcsön. az egyik kölcsönadta az aranyát azzal, hogy ha a másik nem fizeti vissza, akkor elveszi a tulajdonát, amit fedezetként kínált. a kereskedelmi bank hitelkeretet tart fent, hitelt folyósít, nem valakinek az aranyát adja kölcsön. a tőkepiaci ügyleteknek nem kell, hogy legyen bármiféle tényleges fedezete. az kizárólag a bizalomra van alapozva. ha lölőben bízik a tőkepiac, akkor ő kapja a hitelt. ha mzp nyeri a választást, akkor király júlia lenne a jegybankelnök és a brüsszeli kbc bank uralkodna. és folyósítana hiteleket az eu támogatást felhasználó vállalkozóknak mondván, hogy ezzel felszámolja a korrupciót. és úgy az a vállalkozói kör nyer, aki egy másik tőkepiaci csoportosulást szolgál ki. ez a létező kapitalizmus. haveri államkapitalizmus.

a klasszikus liberálisok ilyesmit nem akartak. feudális árupénzzel a fizetési mérleget egyensúlyban tartva a kereskedővárosok hálózatba szervezzék. a klasszikus liberalizmusban szó sem volt olyanról, hogy akárki is semmiből pénzt teremthetne különösen magáncélra.

2022.01.28. 11:36:01

@Camelotr:
az is lehet verseny, hogy ki tud beházasodni a feudális uralkodó családba, vagy családokba. szépségverseny, de verseny. és elég közel áll a természetes kiválasztódáshoz. azért tudta fenntartani magát évszázadokon át állami rangra emelve.

Camelotr 2022.01.28. 11:45:51

@cvsvrs:

Szélsőségekben gondolkodsz, de így sem lesz a gombodhoz kabát. Attól mert egy rendszer nem optimális, még nem feltétlen testesíti meg a tökéletesen nem optimálist (egyik véglet sem elérhető egy dimanikus rendszerben). A dolgok nem szürkék és nem feketék vagy fehérek. Csak épp az árnyalat nem mindegy.

Igen, be lehetett házasodni az uralkodó családba, de nem volt nagyobb esélye, mint ma egy lottó főnyereménynek.

Ettől amit mondtam, nem dől meg: a feudalizmusnak NEM az volt a baja, hogy urak diktáltak, hanem az, hogy úrrá 99.9999%-ban az lehetett, aki eleve úrnak született (és nem rontotta el menet közben). A hatalom és az érdem elvált egymástól. Ettől lett a rendszer szabad verseny ellenes és ettől is dőlt meg.

Camelotr 2022.01.28. 11:55:05

@G. Nagy László:

Ezzel vitatkoznék. Legalábbis részben.

A szélső rétékekhez való vonzódás a gyenge társadalmak jellegzetessége és olyan szituációkban alakul ki, amikor a tett és a következmény eltávolodig egymástól. A közép mezsgye hatékonysága a legnagyobb (erre számos fizikai példát is tudnék hozni). Az erős társadalmak ezt felismerik és nem nagyon engedik a tagjaikat lekóricálni az arany középútról. Kiváló példa erre Németország a 2. vh után. Egészen a 90-es évek derekáig tartó korszak épp erről szólt: a mélységes xarból jöttek vissza nagyon fegyelmezetten középen haladva. De a görögök "arany középútja" sem a véletlennek köszönhetően volt szinte kötelező érvénnyel ajánlott.

Szóval az, hogy ma egy gyenge világban vonzódnak az emberek a szélsőségekhez, nem mérvadó. Szerencsére ez a könnyű világ már nem tart sokáig.

DennisVT1 2022.01.28. 11:57:55

"“Hard times create strong men, strong men create good times, good times create weak men, and weak men create hard times.”"

Ha megpróbáljuk ezt egy - amolyan világvége órához hasonló - órán elképzelni, ahol 12 óránál van a "good times", akkor most nyugaton olyan 12:15 lehet.

Ez egy sok évtizedes folyamat lesz, egyikünk sem fogja megélni a 18:00-t, a "hard times"-t

A nyugati világot megítélő ellentmondás abból ered, hogy még mindig sokkal közelebb vagyunk a 12:00hoz, de azért az óra ketyeg.

2022.01.28. 12:07:10

@Camelotr:
nincs totálisan szabad piac. bármiféle ideológia korlátozza a versenyt. a kapitalizmusban a kérdés az, hogy ki tud a lehető legtöbb pénzt teremteni a semmiből. a létező kapitalizmus államkapitalizmus. az állam korlátozza a tőkepiacot. ha a a kontraszelektált hallgatókból álló diákvezérek a statisztikát áltudománnyá nyilvánítják az állami egyemeken, akkor ez erősíti a tőkepiacot az állammal szemben? hogy a francba ne erősítené. korlátozza az államot, az állami egyetemeről kikerülő állami vezetők meglehetősen korlátolt tudással rendelkeznek. szemben a magánegyetemekkel és azokat uraló tőkepiaci szereplőkkel. ez erősíti a kapitalizmust. nem gyengíti, hanem erősíti. feltéve, hogy a rendszer nem omlik össze. ha a közművek, közüzemek, a közellátás szabad piaci kézbe kerül, akkor éppenséggel lehetnek woke ideológiákban hívő állami tisztviselők, akik esetleg majd korlátozzák a sarki péket. de aligha korlátozzák a high tech ipar. azokat, akik magán pénzalapok alkalmazásában kvantumszámítógépeket építenek. ez az amerikanizmus.

minimális állam, lehetőség szerint kontraszelektált hülyékkel. olyanokkal, akik még éppen fenn tudnak tartani egy primitív újraosztási mechanizmust. feltétel nélküli alapjövedelmet. tehát ehhez mondjuk az osztásra meg kell tanítani az állami egyetemen. sokkal többre nem. mert arra majd ott a mastercard.

Camelotr 2022.01.28. 12:18:36

@cvsvrs:

Megint csak azt mondom, hogy van egy fogalom benned arról hogy "szabadság", de ez egy definiálalan, definiálhatatlan, megfoghatatlan szélsőség, nem pedig bármi ami realitás lehetne. Ez nem baj, amíg a katedrán vagy, de Isten ne adja, hogy a világra nézve bármilyen hatást kelljen számolni.

A céhes rendszernem korlátozta a szabadságot, hiszen egybecsengett a tagok érdekével. Szabályokat fogalmazott meg, amik biztosították a tagok megélhetését és a kiegyensúlyozott piacot. Egészen odáig nem volt komoly feszültség a céhek környékén, amíg a technológia meg nem változott. Azután viszont az egész beborult.

"a klasszikus liberálisok ilyesmit nem akartak"

Döglött kutyán nem érdekli, hogy mit vagy mit nem akartak a klasszikus liberálisok. Nem hajnal lesz a kakas után, hanem azért rikácsol a kukurikú, mert jön fel a nap. Ők akkor megfogalmaztak valamiket, amik akkor többé kevésbé fedték a világ érdekeit. Persze hogy nem láttak mindent előre, de még amit láttak, azt sem mindig jól írták körül. nincs ezzel semmi baj.

Ezzel együtt is igaz, hogy az, hogy vannak kicsi meg nagy halak a tóban, nem romlik a tó mint életközösség túlélési esélye. Viszont azáltal, ha levagdossuk random halak uszonyait, másokra meg közpénzen propellereket erősítünk, esetleg megtiltjuk egy-egy halnak az úszást, az már nagyban csökkenteni fogja az EGÉSZ TÓ túlélési esélyeit. Csak idő kérdése...

Camelotr 2022.01.28. 12:26:03

@cvsvrs:

"ha a a kontraszelektált hallgatókból álló diákvezérek a statisztikát áltudománnyá nyilvánítják az állami egyemeken, akkor ez erősíti a tőkepiacot az állammal szemben? hogy a francba ne erősítené. korlátozza az államot, az állami egyetemeről kikerülő állami vezetők meglehetősen korlátolt tudással rendelkeznek. szemben a magánegyetemekkel és azokat uraló tőkepiaci szereplőkkel. ez erősíti a kapitalizmust. nem gyengíti, hanem erősíti."

Gombhoz keresel kabátot. Nem tudok ettől az érzéstől elszakadni. Ezek a dolgok egyszerűen nem így működnek az életben. Egyfelől ez a fajta tudatosság nem létezik. Tudom, minden összeesküvés elmélet azt gondolja, hogy létezik, de valójában nem. A giga cégek valójában lomha, folyamatosan cserélődő állományú, tehetetlenvalamik. A nagy tőkealapokat sem 1-2, hanem számos, egymással is versengő szereplő rángatja. Igen, lehetnek olyan pillanatok, helyzetek, amikor az érdekeik egy irányba mutatnak, esetleg konszenzus alakul ki, de sokszor még ez is csak a látszak. A nagy játékosok több csapatban is játszanak, sokszor eltérő stratégiákkal.

Ráadásul az egyetemekről kikerülő minőség egész gazdaságok teljesítő képességét befolyásolja. Így ha egy buta, kontraszelektált generáció születik, az idővel mindenkinek az esélyeit rontja. Nem, nem elég az, hogy az én mérnököm okos legyen. ahhoz, hogy jussunk valamire erős piacról kell induljak, ahol a többieknek is vannak jó mérnökeik. Na, ezt pl. közvetlenül érzem a bőrömön...

midnight coder 2022.01.28. 12:40:15

@baalint1: "Az idő nem fogja igazolni ezt a propagandát, mert továbbra sem nyugaton működnek elnyomó rendszerek, hanem keleten."

Ja. Szorgos népünk gyõzni fog. És nem sülyedünk!
www.youtube.com/watch?v=Qxy7ByWp27U&t=11s

Camelotr 2022.01.28. 12:57:07

@DennisVT1: Azért arra, hogy egyikőnk sem éli meg a böjtös éveket szerintem ne vegyél mérget. A világ felgyorsult. Közheky, de van igazsága. A következmények nélküli világ hihetetlenül gyorsan bomlik lefelé. Hogy háború, gazdasági vagy ökológiai kataklizma lesz (esetleg mindhárom), az még nyitott ügy, de a baj szvsz sokkal közelebb van, mint azt hajlamosak vagyunk gondolni.

G. Nagy László 2022.01.28. 12:58:23

@DennisVT1: Van arrafelé már fél egy is... de alapvetően egyetértek. Amíg vér nem folyik, addig nincs visszafordíthatatlanul nagy gáz. Aztán majd meglátjuk...

pátyi 2022.01.28. 13:01:40

@cvsvrs: Szerintem Petterson azt is mondta, hogy már a magánegyetemeken is ott vannak a kvóta diákok, ha jól értettem. És ezzel megdőlt az elméleted. Ráadásul, elvileg és gyakorlatilag is, az állam hozza a szabályokat, ő rendelkezik az erőforrásokkal, így nem mindegy, hogy ott milyen képességű hívatalnokok, politikusok működnek. Nem újdonság, hogy kicsi, de erős állam szükséges, hogy valamiféle harmóniát tudjon teremteni a piaci szereplők, beleértve a munkavállalókat is, között. A baj az, hogy ma, a demokrácia nagyobb dicsőségére, nem a választó választja a képviselőjét, vagy csak látszólag ő választ. A mai képviselők inkább zsoldosok a globális vállalatok irányítása alatt.

2022.01.28. 13:03:56

@Camelotr:
az amerikanizmus az, hogy teremtenek egy mocsarat a szegényeknek. és a gazdagok halásszanak az óceánban.

egy amerikai állami egyetem kb. olyan szintű, mint egy magyaroszágon vidéki főiskola. és ha a bölcsészkaron eltörlik a statisztika tárgyat, akkor mi lesz? összedől amerika? nem, mert a stanford, vagy a yale, vagy a bosztoni mit nem törli el. tehát ez erősíteni fogja a kapitalizmust? a tőkepiac elsődlegességét a feudális állammal szemben? igen. működhet ez amerikában. szerintem igen. kell ilyen európába? szerintem nem. de ettől még ez is egy lehetőséges fejlődési pálya.

2022.01.28. 13:12:22

@pátyi:
lehet, hogy kanadában igen, mert amerikai pénzemberek nyilván felvásárolnák a kanadai oktatási rendszert is. a nagy amerikai magánegyetemek aligha fogják eltörölni a matematikai statisztikát. ezek a tőkealapok a szociometriában nagyon erősen hisznek.

2022.01.28. 13:27:24

@Camelotr:
mi a feudalizmus? az, hogy a hatalom alapja a föld, a földbirtok. és ezt hagyományosan a nemesség és a papság uralja. csakhogy egy ilyen világban megjelenik a polgárság különösen a városokban. debrecen a tatárjárás utáni újjáépítéssel vált jelentősebb településsé. és egy évszázad múltán már a nőágon beházasodott polgárok uralkodotak. mert amikor meghalt a dózsa (dux, duce), akkor az örökösök úgy döntöttek, hogy létrehozzák a tanácsot. így tudják elvezetni az uradalmat. vidéken pedig a cselédség egy része vált jómódúvá (az a jobbágy). annyira, hogy eszük ágában se volt a városokba költözködni akkor sem, amikor az meg volt engedve.

Camelotr 2022.01.28. 13:44:14

@cvsvrs:

"mi a feudalizmus? az, hogy a hatalom alapja a föld, a földbirtok. és ezt hagyományosan a nemesség és a papság uralja"

Nem.

Megint fordítva ülsz a lovon. Nem a társadalom való előre, hanem a gazdaság ÉS a rá épülő társadalom. Egy társadalom nem úgy épül fel, hogy "fektessük le az alapvetéseket és lesz belőle egy államrend". Az a tétel, miszerint "a hatalom alapja a föld" így ebben a formában (vagyis vegytisztán) sosem állt elő. A középkorban komoly hatalom volt olyanok kezében, akiknek nem volt földjük. Annyiban igaz ez, hogy azokban a világokban, amikor a mezőgazdaság volt szinte kizárólag "a" gazdaság, vagyis amikor a megélhetést adó javak zöme ott a földeken keletkezett, a föld és a hatalom korrelációja szoros volt. Ez nem csak a középkori, de az ókori mezőgazdasági társadalmakra is igaz volt (pl Kína, Perzsia, Egyiptom, Mezopotámia). A kereskedelemre alapuló földközi tengeri világra azonban nem (ennyire). Az ókori és a középkori világ különbsége inkább abban lelhető fel, hogy a tömegeknek jobban megfelelt a középkori rendszer, amiben a hatalom forrása az utóbbiban állandóbb volt, nem függött annyira a közvetlen nyers fegyveres erőtől.

A polgárság megerősödése épp a technológia és a gazdasági teljesítmény javulásának az eredménye. Eleinte kiválóan megvolt a polgárság is a középkori viszonyok közt, csak a technológiai (és az által eredményezett gazdasági) fejlődés repesztette szét az addigra megmerevedő rendszert.

Camelotr 2022.01.28. 14:17:35

@cvsvrs:

"az amerikanizmus az, hogy teremtenek egy mocsarat a szegényeknek. és a gazdagok halásszanak az óceánban."

A világban ez nem így működik. Hogy valaki vagy valakik elhatározzák, kimatekolják, megteremtik, mások meg elszenvedik.

Valójában mindenki "elszenvendője" a világnak. Nincsenek tótum faktumok. A világot nem sorosgyörgyök (nem név, kategória) irányítják. A világ gazdaság, és az arra épülő társadalom, kultúra játékából formálódik. Folyamatos dinamikával, nem kötött kategóriákkal. És nincsenek olyan hatalmi tényezők, megmondóemberek, óriás hatalmú kerekasztalok, amiknél eldőlne a világ sorsa.

Így a szegények és gazdagok játékterét nem a gazdagok, pláne nem egy-két nagyon gazdag hozza létre. Ők éppúgy produktumai és nem előidézői a valóságnak, mint a szegények. Az egyes ember (legyen az akármilyen nagy hatalmú, gazdag) ráhatása a világ folyására, igen csekély. Tendenciák vannak, meg hatalom megragadási eljárások. Maximum.

2022.01.28. 14:27:27

@Camelotr:
a magyar feudalizmust a mongoltatárok és az oszmántörökök verték szét. amikor budát elfoglalja nagy szulejmán, akkor internátlják török bálint nádort, aki az ország legnagyobb földesura. többek között a debreceni uradalom birtokosa. egyáltalán nem fogadják kitörő örömmel azt, hogy nincs földesúr. övé volt a fél ország. a birtokai nagy része lényegében önigazgatással rendelkezett. a háború, a háborúskodás verte szét a feudalizmus. csak magyarország szemben a nyugattal gyarmati sorba került. debrecen is egy kétfelé hódolt várossá vált. nem volt földesúr. megölték a muszlimok. török bálint fia az egri csillagokból ismert jancsi azt mondta, hogy neki olyan nagyon nem kell debrecen. 1552-ben a városban járt. és az úriszékbe ülve felmentette paráznaság bűnéből dókánét és paripásokkal egerbe vágtatott. és lemondott a debreceni birtokáról a város polgárai javára. a csata idején nem volt szenátusi gyűlés. mert vittek ökröket, szekereket. élelmezzék a várat. de erre se voltak kötelezve. önállóságot kaptak.

a magyar polgárosodás ebből a félfeudális nemesi habitusból következik és nem az angolszász ipari forradalomból és a francia felvilágosásból. a magyar polgárosodás nem nyugati mintázatú. és nem is keleties. mert a magyar nemesség nem volt különösebben despotikus.

2022.01.28. 14:42:53

@Camelotr:
nem egy két vagy három, hanem több száz, vagy ezer amerikanizált tőkealap érdeke az, hogy az amerikai állami oktatást lebutítsák a földig. mert úgy tudnak uralkodni az onnan kikerülő hivatásrendek felett.

azt mondják, hogy az állam rossz gazda. az oktatás egy magánszolgáltatás. a szegény kis feketék kapnak feltétel nélküli alapjövedelmet. és ha nem akarnak statisztikát tanulni, akkor ne tanuljanak. ezt hívják úgy, hogy liberalizmus. jordan peterson csak ne kényszerítse a szegény kis kanadaikat ilyesmire. ha egyszer nem akarnak matematikai statisztikát, akkor ne legyen. áltudománnyá nyilváníthatják. minden joguk meg van hozzá az állami egyetemeken.

ezek után a privát tőkealapok azt csinálnak, amit akarnak. kezükben van a média, a magánbankok, a minőségi oktatás, a jogrend. a hadsereg nincs egyelőre eldöntve. ezért vonulnak ki. a fölöslegesből felfegyverzik ukrajnát. így működik amerika. és egyébként ez nem áll túl távol a nyugat-európai állameszménytől.

Gazz 2022.01.28. 14:54:20

" Pedagógusok, bölcsészek, szociológusok... hosszú a sora azoknak a területeknek, amelyek kitermelik a frusztrált, meg nem értett, örökké keserű és elégedetlen okostojásokat. A gyilkos ideológiák térnyerése az ő lelkükön száradt már a 20. században is, és ma sincs ez másképp."
És erre fikciós filmeket hozol igazolásul.
Nemcsak Jordan Peterson áll döbbenten, hanem én is, hogy mennyire nem vagy kapcsolatban a körülötted levő világgal.
Amúgy gratulálok, sikerült felelevenítened a legbűzösebb kommunista ideológiát, ami csak létezik, a vörös khmerek és a bolsevikok elismerően csettintenek, hogy egy langymeleg közép-európai féldemokráciában, többmillió ember kiírtása után még mindig lehet egyes foglalkozások művelői ellen hergelni.

alöksz róz 2022.01.28. 15:51:48

@Gazz: "És erre fikciós filmeket hozol igazolásul." - ezen én is csodálkoztam. sokkal jobban adta volna, ha a ballib értelmiségi kommentelőket hozza igazolásul.

G. Nagy László 2022.01.28. 16:25:04

@alöksz róz:

" ezen én is csodálkoztam. sokkal jobban adta volna, ha a ballib értelmiségi kommentelőket hozza igazolásul. "

:) :) :)

G. Nagy László 2022.01.28. 16:54:29

@Gazz:

"gratulálok, sikerült felelevenítened a legbűzösebb kommunista ideológiát, ami csak létezik, a vörös khmerek és a bolsevikok elismerően csettintenek"

Atyaég, te mi a fenéről beszélsz??? Ha van benned csak egy minimális tisztesség, úgy hajlandó vagy szétszálazni és megvizsgálni a kérdést.

1. Azt állítom, hogy létezik az értelmiség egy olyan rétege, amely nem futott be, nem csinált karriert és frusztrált emiatt. Ezt lehet tagadni, csak felesleges.

2. Azt állítom, hogy ez egy elég jellemző archetípus. Látunk ilyet magunk közt is nem egyet, s az említett filmek is éppen azért működnek, mert egy valós karaktert ragadnak meg. Ezzel is nehéz volna vitatkozni. Ha a nemváltó műtétre készülő géplakatosokat pécéztem volna ki, akik valójában mindig is balett-táncosok szerettek volna lenni, úgy kevesen ismernének magukra, mert ez tényleg kreált fikció.

3. Azt állítom továbbá, hogy a szociológia és a szociálpszichológia olyan területek, melyekhez a balos lelkület passzol. Ugyanilyen magától értetődő, hogy egy személyi edző, egy kiképzőtiszt, vagy épp egy cégvezető ezzel ellentétes karaktert igényel. Mi a tököm olyan érthetetlen ebben?

4. Könyvtárnyi az irodalma annak, hogy a kommunizmus (és mellesleg a nácizmus is) milyen komoly értelmiségi támogatást kapott annak idején. De nem is kell a múltba révedni. Farkas Zsolt, a Miskolci Egyetem adjunktusa (társadalomtudomány, bocs) nemrég egy rádióinterjúban kijelentette: 100 millió halott nem volt túl nagy áldozat a kommunizmus szent ügyéért... A mai napig tanít. A Chicagói Egyetem egyik marxista professzora előadásokat tart arról, hogy Sztálin valójában nem bántott senkit... Ilyen idióta állatokkal van tele az egyetemi szféra szerte a világban. Jordan Peterson is erről beszél.

Nos, érzékeny lelkű barátom, a fentiek kapcsán mivel van konkrét vitád???

2022.01.28. 17:01:42

@alöksz róz:
mindkét politikai tábor pozitív diszkriminációra alapozva akar magának roma értelmiséget. egy keresztény roma szakkollégiumban vajon mi a fontosabb. a hitélet és a lelki gondozás, vagy a matematikai statisztika? szerinted mit gondolnak erről a papok. vajon melyik a fontosabb a cigány missziós tevékenységük során. és mit gondolnak erről az elte bölcsészkarán, vagy a ceu-n a szociológai intézeteiben. mindkettő engedékenyebb a felvételin a kisebbségekkel kapcsolatban. melyik a népszerűbb?

ez egy cigány missziós konferencia programja.
ciganymisszio.reformatus.hu/media/images/Protestans_Ciganymisszios_Konfrencia.width-800.jpg
dicsőítés, igehirdetés, áldáskéres mellett nem nagyon látni matematikai statisztikával kapcsolatos előadásokat. a fidesz nem azzal veri kenterbe az akadémikus értelmiséget, hogy nem alkalmaz pozitív diszkriminációt. hanem azzal, hogy mindezt népszerűbb módon teszi. biblia felolvasó estet tartanak. a szakkollégiumban van csocsózás, dobókockával társas játékozás, magyar kártyázás, gitározás. és effélék.

alöksz róz 2022.01.28. 17:10:21

@cvsvrs: nem igazán értelek, a felsoroltak egyikénél se fontos a matematikai statisztika.

2022.01.28. 17:29:44

@alöksz róz:
a fidesz a cigány szakkollégiuma nagyjából általános iskolai tanítók szintjén képez. onnan valaki kb. olvasni, írni, számolni taníthatja meg a cigány gyerekeket. aztán lehet, hogy ebből a körből kikerül olyan szociológus, akit még tamás gáspár miklós is műveltnek gondol. de ha nem, akkor nem.

a baloldal ezt fordítva csinálja. ők nem dajkákat akarnak, hanem akadémikus cigány csúcs értelmiséget. csakhogy a cigány nagycsaládtól elsődlegesen a keresztségben nevelt dajkák, a tanítók szerzik a meg szavazatokat. különösen vidéken.

2022.01.28. 17:43:15

@alöksz róz:
az elte btk, a ceu és az mta szociológiai intézetei a cigánysággal kapcsolatos felméréseit szociometriára alapozzák. és ehhez kell matematikai statisztika. ez a protestáns és görög (keleti) katolikus cigány misszió arról szól, hogy veszik az összes olyan magyar települést, ahol van cigány önkormányzat. és ezek után házról házra végig járják az összes cigánytelepet. és így méricskélnek. a debreceni egyetemen így számolták meg a cigányságot. nem kérdik meg az összes cigányt. hanem a ház nevében mit mond a családfő. és így kapnak egy általános képet. és ehhez kapcsolódik egy keresztény cigány misszió.

ez nem a nyugati szociológiai iskola. ember, nem kell házról házra járni. és megkérdezni mindenkit. és mi az, hogy a családfő véleménye számít. az egyént kell megkérdezni és mintát venni. akadémikus bölcselet vs. ökumenikus cigány misszió.

2022.01.28. 18:17:47

@alöksz róz:
mit mond az amerikai értelmiség? a pozitív diszkrimináció jegyében áldozzuk be az állami egyetemeket. ami ellen jordan peterson joggal tiltakozik. a university of toronto a világ 20 legjobb egyeteme közé tartozik. és a kontraszelektált diákok tömegével buknak meg a statisztika vizsgán. mert a kanadai kormányzatnak sem célja, hogy magasan jegyzett állami egyetemei legyenek. ahogyan az amerikai kormánynak réges-régen nem célja.

mit mond az értelmiség legalább is errefelé? a pozitív diszkrimináció jegyében áldozzuk be az egyházi felsőoktatási intézményeken a keresztényszociológiát. és az ökumenikus cigány misszióhoz képezzünk értelmiséget, lényegében dajkákat akik segítségével majd a szentelt víz alá tartják a cigány gyerekeket. és lesznek cigány tanítónénik, akik írni, olvasni, számolni tanítanak.

alöksz róz 2022.01.28. 19:12:26

@cvsvrs: "és a kontraszelektált diákok tömegével buknak meg a statisztika vizsgán." - ennek elkerülése miatt nem erőltetik mifelénk a szociológus hallgatóknak a matematikai statisztikát.

2022.01.28. 20:12:13

@alöksz róz:
ha rajtam múlna, akkor csak matematikához és teológiához kapcsolódóan lehetne egyetemi diplomát szerezni magyarországon. mindegy, hogy fizikus, kémikus, vagy csillagász. a természettudósnak egyetemi szinten egy matematikai modellt kell nagyon alaposan ismernie ahhoz, hogy képes legyen elméleti jellegű alapkutatásokat elvégezni, vagy ehhez kapcsolódóan alkalmazásokat fejleszteni.

és a másik irányzat teológia. a történettudomány nagy része teologikus. teologikusan kell kiokoskodni a forrásokból az igazságot. az irodalmárnak megint. és a politikafilozófusnak megint csak. hogy ő hisz a keresztény szocializmusban, vagy a libertárius keresztségben. és ennek a teologikus alapjait keresik. vagy nem-keresztény szocialista eszmeiségben. az is vallás. tipikusan ilyen a nem formális nyelvészet. a franc se tudja, hogy a magyar nyelv milyen eredetű. fingunk nincs róla, hogy a honfogaló magyarok ősei milyen nyelven beszéltek. kinek kinek az ő hite szerint. egy nyelvészet-teológia diplomát lehetne csak kiadni. a finnugrista ezt hiszi, a turkulógus azt hiszi, a magyarságkutató ezt, a néfőiskolás azt. a bölcseleti viták döntő többsége teologikus jellegű.

2022.01.28. 20:31:00

@alöksz róz:
mondjuk jordan peterson se nagyon örülne ennek, hogy ő is tkp. egy vallási irányzatot képvisel. mert hogy a pozitív diszkrimináció oltárán elvben miért ne lehetne az állami egyetemeket beáldozni. értem, hogy mert a university of toronto a világ egyik legjobb egyeteme. és talán nem kellene felvenni valakit csak azért, mert színes bőrű, stb. ezt értem. de ez hit kérdése.

a hajdúböszörményi óvóképzőbe vegyünk fel érettségizett cigány lányokat dajkaképzésre? és lehet mondani, hogy a francokat állítsunk ki akárcsak főiskolai diplomát, aki annyit tud, mint egy dajka, vagy dada. az valami szakiskola. és lehet mondani, hogy sokkal fontosabb, hogy legyen cigány értelmiség. és ezek a dajkák állítsák meg az agressziót. a nagyváradi partiumi keresztény egyetem fogadjon be tiszántúlról szorgalmasabb cigány fiatalokat. vagy legyen görög katolikus cigány szakkollégium. középiskolás tehetséggondozó hálózattal. és az egyházi intézmények egy részét áldozzuk be. vagy a francokat. legyen nagyon magas felvételi követelmény. és ha valakinek nehéz gyerekkora volt, akkor sajnáljuk.

ez hit kérdése.

alöksz róz 2022.01.28. 21:32:22

@G. Nagy László: "Azt állítom, hogy ez egy elég jellemző archetípus" - a (férfi) történelemtanárok magasan kiemelkedő kasztját ismered?

alöksz róz 2022.01.28. 21:47:07

@cvsvrs: "ha rajtam múlna, akkor csak matematikához és teológiához kapcsolódóan lehetne egyetemi diplomát szerezni magyarországon. mindegy, hogy fizikus, kémikus, vagy csillagász. a természettudósnak egyetemi szinten egy matematikai modellt kell nagyon alaposan ismernie ahhoz, hogy képes legyen elméleti jellegű alapkutatásokat elvégezni, vagy ehhez kapcsolódóan alkalmazásokat fejleszteni." - de szerencsére nem rajtad múlik. van ott bőven tudásanyag, aminek nem sok köze van a matematikához.

alöksz róz 2022.01.28. 22:05:28

@cvsvrs: "teologikusan kell kiokoskodni a forrásokból az igazságot." - heribert illigről hallottál már?

2022.01.28. 22:28:14

@alöksz róz:
ha valamilyen tudásanyagnak nincs köze a matematikához, akkor az teologikus eredetű.

2022.01.28. 22:41:58

@alöksz róz:
van ez az illig. 100 történészből átlagosan 100 egy idiótának tartja. és ha véletlen valaki nem, akkor korszakos zseninek. kinek kinek az ő hite szerint. vegyük példának a mohácsi csatát, vagy trianont. ezek a magyar történelemnek két legtöbbször tárgyalt eseményei. a történettudomány teológia nélkül aligha értelmezhető. a történész legfeljebb azt mondhatja, hogy ő a mohácsi csatáról ezt vagy azt hiszi. persze kimehet a csatatérre és ott találhat csont és fegyvermaradványokat. azt se nagyon tudják, hogy akkoriban pontosan hol is folyt a duna. ezt is számolgathatja egy földrajzos. tehát van ebben matek, de azért ez leginkább hit kérdése lesz. hogy most hisznek a kortárs brodaricsnak, vagy nem hisznek. értem, hogy van egy munkamódszer. és az feltétlen helyes? van egyfajta hitünk ezekről a történelmi eseményekről. és az irodalomról is. a filozófia is lényegében teológia, akkor is ha nem szűzmáriakisistenre hivatkoznak, hanem marxra, vagy akárkire, jordan peterson-ra.

2022.01.28. 23:35:46

@alöksz róz:
brodarics istván megírta mohács igaz történetét. ez biztos tudásanyag? egy kortárs krónikás, egy felkent püspök, csak azt írta le, ami legjobb tudása szerint a valóság. higgyük már neki. higgyünk. azt állítani, hogy az biztos úgy volt. a hitre van alapozva, hogy ez és ez a forrásanyag márpedig igaz. és ami nem, az nem. kimehetnek a csatamezőre. rekonstruálni a csatát. vagy keresni a tárgyi emlékeket, élettani nyomokat. természettudományosan felmérik. az onnantól kezdve a természetudós kimatekozza, hogy ez valószínűleg ennyi éves. és elég sok csont van. és a történész azt mondja, hogy azt hiszi, hogy ez egy tömegsír. és ennek alapja egy matematikai számítás. és erre alapozva hiszi. logikai és teologikus érvelések vannak. hogy kérem a velencei követ leírása valószínűleg pontos, mert a velenceiek arról híresek, vagy valamiért azt hiszi el.

alöksz róz 2022.01.28. 23:40:40

@cvsvrs: "van ez az illig. 100 történészből átlagosan 100 egy idiótának tartja. és ha véletlen valaki nem, akkor korszakos zseninek. kinek kinek az ő hite szerint." - nem az elmélete miatt hoztam fel, hanem az írott forrásokkal kapcsolatos és a történészek forráskritikához való viszonyáról szóló véleménye miatt. ami pont megegyezik a tieddel.

"azt se nagyon tudják, hogy akkoriban pontosan hol is folyt a duna. ezt is számolgathatja egy földrajzos. tehát van ebben matek" - nincs benne semmi matek. és nem is lehet kiszámolni. lehet régi forrásokat olvasni vagy régi térképeket nézegetni, lehet műholdfelvételt nézegetni, lehet ásni-fúrni és saját szemmel megnézni van-e hordalék, van-e agyagos folyómeder stb. hol van ebben a matek?

2022.01.29. 00:10:11

@alöksz róz:
agyagos a folyómeder? van hordalék? igen, vagy nem. ez már egy ítéletkalkulus. számolás. és mennyit is kell lefúrni, vagy leásni. ezt is meg kell becsülni. és ebből következnek modellszámítások. valahogy így nézhetett ki a korabeli terep. az egy matematikai modellre alapozza. és ezek mellett valaki azt mondja, hogy ő ezt a forrást tekinti hitelesnek, a másik azt tekinti annak.

Wildhunt 2022.01.29. 07:47:25

@alöksz róz: abban azért egyetértek vele, hogy ha valaki a középiskolai matematikát nem képes megtanulni legalább az egzakt bizonyításokig, azt távol kell tartani a felsőoktatásról.

Wildhunt 2022.01.29. 07:47:57

@cvsvrs: abban nincs bizonyítás?

Camelotr 2022.01.29. 08:39:13

@cvsvrs: Nem lehetsz ennyire egyszerű. Református cigány misszió = fidesz ?

Camelotr 2022.01.29. 08:46:46

@cvsvrs:

"a baloldal ezt fordítva csinálja. ők nem dajkákat akarnak, hanem akadémikus cigány csúcs értelmiséget."

Ezen még egy óra múlva is nevetni fogok. Néha olyan lelkesen nyomják ezt, hogy egy-két olyan diploma is keletkezik ,amiről aztán kiderül, hogy nem is létezik :-D . Ne vicceljünk már. Hol vannak a baloldal csúcsképzett roma értelmiségijei? Hol vannak a roma Martin Luther Kingek? Francokat jelenleg Mo-on kb. senkinek nem érdekel a roma felzárkóztatás (talán a romákat és a többségi társadalmat nem számítva).

Épp tegnap néztem meg a Carter edzőt. Jó filmnek tartom és elég jól látszik benne az az út, ami az egyetlen járható út ezen a téren... és ez bizony ma ízig-vérig jobboldali, cseppet sem baloldali...

Camelotr 2022.01.29. 08:51:12

@cvsvrs: Olyan zárt és veretes kijeletéseket tudsz tenni, amik már-már ezoterikusnak hatnak :-D .

Wildhunt 2022.01.29. 09:00:48

@Camelotr: mondjuk a három szó mindegyike a frászt hozza a ballenzékre...

Camelotr 2022.01.29. 09:22:59

@cvsvrs:

"nem egy két vagy három, hanem több száz, vagy ezer amerikanizált tőkealap érdeke az, hogy az amerikai állami oktatást lebutítsák a földig. mert úgy tudnak uralkodni az onnan kikerülő hivatásrendek felett."

Azért ez bikflancos gondolkodásmód. Van egy ízig-vérig balos trend, ami a woke meg a pozitív diszkrimináció meg az egyetemi eltörlés kultúrában ölt testet, de Te erre azt mondom, hogy az nem is aballerek sara, hanem a gonosz tőkealapok ármánykodásának az eredménye.

Jól értem, ugye?

nb: akárhogy is érted, nem értek veled egyet. Továbbra is azt gondolom, hogy messze-messze túldimenzionálod a nagy halak befolyásoló erejét. Ez nem így működik. Trendek, érzelmek, indulatok vannak a világban, amiket a nagy halak erősíthetnek, meglovagolhatnak, terelgethetnek, artikulálhatnak. Ennyi a hatalmuk.

Jelenleg egy gyenge világban élünk, amiben az önálló erőfeszítés gyakorlatilag elvárhatatlan és abszolút perszona non grata. Az emberek lusták és tohonyák. A problémáik mélyén nem a saját erőtlenségüket, hanem a körülményeket, politikát, múltat, sorosgyörgyöket, gyíkembereket gyanítanak. Ezt a világot erősíti és lovagolja meg a baller világ amerikában. Ebből csinál politikai tőkét. Ennyiben ez valóban kedvez a baloldalra becsatornázott nagy halaknak, de csak ennyiben. Minden más szerintem üres spekuláció.

2022.01.29. 10:02:21

@Camelotr:
ez a baloldali-liberális világkép. a szocik az államot eladósítják, a libek eladják. és ezzel majdnem teljes egészében felszámolják. ennek elsődleges eszköze feltétel nélküli alapjövedelem. az egy pénzügyi termék. államadósság. és ha az nem térül meg, akkor privatizálni kell a közvagyonból valamit. ami nagyobb versenyképességet eredményez a liberális elmélet szerint. és ezek után magántőkealapok versengenek egymással minimális állami beavatkozással. ez az amerikanizmus.

és az oktatás egy szabad piaci szolgáltatás. ennek megfeleően a legjobb amerikai egyetemek magánegyetemek. ez a rendszer ettől szabad piaci liberális kapitalista. és az állam feladata a kisegítő oktatás szociális jelleggel. ennek eszköze a pozitív diszkrimináció.

2022.01.29. 10:20:12

@Wildhunt:
valami vagy logikus (és akkor abból szerveződő kijelentések milliárdjainak alapja a matek), vagy nem. és utóbbi kijelentések teologikusak. én azt hiszem, hogy a brodarics istván valóban a mohácsi csata igaz történetét írta meg, inkább higgyünk a velencei követ jelentésének korabeli magyarország állapotát illetően, mint az utókor költőinknek, akik mohácsból vezettek le minden későbbi sorstragádiát. és ez rehabilitálja a jagellókat. de ezek a kijelentések is a hiten alapulnak. kapcsolódhatnak ehhez modellszámítások. az matek. elemi matematikától kedve egészen bonyolult számításokig. a földtani mérések alapján így nézett ki az 1526-os terep. vagy a tárgyi eszközök, emberi maradványok kormeghatározása. lehetnek persze kísérletek is. azt hisszük, hogy ilyen volt egy nemesi vért. és azt, hogy ilyen volt egy török puska. és akkor átlövi-e a golyó a vértet. puff. átlövi. ezek után jöhetnek a modelszámítások, hogy milyen távolságból, milyen valószínűséggel lőheti át. a magyar nemesség felett süvítettek az ágyugolyók. és az oszmántörökök a kor legmodernebb puskáikkal lelőtték őket. sanszuk nem volt. ez is csak hit. illetve kapcsolódhatnak hozzá modellszámítások. az matek. a történettudomány is ilyen.

Wildhunt 2022.01.29. 10:44:11

@cvsvrs: ennek megint semmi értelme némi ködszurkáláson kívül.

2022.01.29. 11:20:58

@Wildhunt:
a közéletben vannak logikus és teologikus érvelések. ami logikus és közéleti az kötődjön az állami intézményrendszerhez. és ami teologikus az pedig egyházhoz.

pl. az iskolaérettségnek vannak kritériumai. felmérjük a gyermek készségeit, képességeit. méricskélünk. és ez alapján azt mondjuk, hogy valaki iskolaérett, vagy nem az. vagy valaki felsőbb osztályba léphet, vagy nem léphet. vagy egyetemi felvételt nyer, vagy nem nyer. és ehhez tartozik valamilyen kalkulus. pontszámítás. és ez matek. ebben is van hit, hogy ez a feladat 10 pontos, ez pedig csak 6 pontos. miért? mert az egyiket többen tudják megoldani, mint a másikat. és úgy egyébként lényeges a 10 pontos feladat megoldása lényeges probléma. mitől lényeges. attól, hogy ahhoz hasonló problémákat lényeginek tekintük. mert például van hétköznapi alkalmazása, vagy nincs, de azt képzeljük, hogy lesz, vagy lehet. vagy olyan szép. tehát amikor egy ilyen feladatsort összeállítanak, akkor a matematika tanár és képzeleg, hogy ó. ez nagyon fontos dolog. ez azonban jelenleg nem vált ki élénk közéleti vitákat.

az azonban mégis csak, hogy hány pontot kapjon az, hogy valakinek sötétebb a bőre színe. sehányat. lehet mondani. na jó, de mondjuk egy putriban élte le a gyermekkorát. az hány pontot érjen a matek felvételin. és erre is lehet mondani, hogy sehányat se. és azt is, hogy ha ez a gyerek a putriból erre a szintre fejlődött, akkor vélhetően tehetséges és szorgalmas. csak ugye fel kell zárkóztatni. ez hogyan történjen?

és erre egy lehetséges válasz, hogy egyházi intézményben. a görög katolikus egyház pozitívan diszkriminálja a tiszáninneni és a tiszántúli cigányságot, akkor tegye meg. és a metropólia adjon ki diplomát társasjátékozásból, vagy magyar kártyázásból, vagy akármiből amiről azt gondolják, hogy leszakadó csoportokat szocializálhatnak. és ezzel felekezeti híveket és a pártpolitikában szavazatokat szerezhetnek. mert ez is egy hatalmi játszma része. és ha cigány szakkoliban valaki azt mondja, hogy ő játékelméletet is tanulna, akkor azt mondjuk, hogy oké. erre is van lehetőség állami egyetemen. és ha cigány lány, vagy nem cigány, de cigánytelepen dolgozni akaró társasozik kaphat egy óvóképző diplomát, vagy részt vehet diakónusi szolgálatban.

ez ez egyik elképzelés. ennek alapja a keresztény humán teológia.

és ezzel szemben áll a jelenlegi akadémikus bölcselet. ez azt mondja, hogy a keresztény humán teológiát a felvilágosodás meghaladta. és biztos tudásunk van arról, hogy az állam általában véve rossz gazda. és ezzel szemben a piac, különös tekintettel a globális tőkepiacra jó gazda. az egyház közéleti szerepvállalására nincs szükség. mert az magán jellegű. az állam diszkriminálja a kisebbséget pozitívan és a többséget negatívan. létrejönnek a kontraszelektált állami intézmények. azok lesüllyednek. és felemelkednek a magánintézetek. és ez megnöveli a versenyképessséget. és olyanok leszünk, mint amerika.

Camelotr 2022.01.29. 14:13:08

@cvsvrs:

"ez ez egyik elképzelés. ennek alapja a keresztény humán teológia.

és ezzel szemben áll a jelenlegi akadémikus bölcselet."

Ennyi. Vannak az okos akadémikusok, meg a hülye keresztények. Egyszerű, nem?

Csak ne lenne bennem olyan erős ellenérzés minden "egyszerű" elmélettel szemben.

Czimbi: szerintem icipicit túlértékeled magad, és alulértékeled a másképp gondolkodókat.

2022.01.29. 14:47:16

@Camelotr:
van a humán keresztény teológia és a jelenkori akadémikus bölcslelet, amelyik ezzel szemben áll. utóbbi kb. az amerikanizmust hirdeti meg nyugatosság címszó alatt. azért, mert nyugat-európa is hajlik arra a világképre, ami amerikában uralkodóvá vált. és amivel szemben jordan peterson tiltakozik.

ez azt mondja, hogy egy állami intézmény köteles pozitívan diszkriminálni a kisebbségi polgárait. miért? mert mindenki kisebbség. lehet, hogy ez kontraszelekciót eredményez a közintézményrendszerben. annál jobb, mert így felemelkedhetnek a magánintézetek. és a magánegyetemek természetesen nem fognak felvenni senkit csak azért, mert nehéz gyerekkora volt. csak a legjobbak és a leggazdagabbak kerülhetnek be. és ebből létrejön több száz, vagy több ezer egymással versengő tőkealap. attól függően, hogy a globális versenyképesség ezekből mennyit enged. és az államnak lesznek kisegítő intézményei. és ehhez biztosít a tőkepiac feltétlen alapjövedelmet. ami egy pénzügyi termék. annak forrása az államadósság. és ha az éves gazdasági növekedés nem ellentételezi az ebből származó költségvetési hiányt, akkor a közvagyon egy részét az állami privatizálni kényszerül. és így jön létre egy minimális méretű állam és így lesz maximálisan szabad piac.

ez a balliberális ideológia. a szocik eladósítják az államot, a libek eladják, a konzik asszisztálnak. és akik ezen kívül állnak azok nácik.

Camelotr 2022.01.29. 14:49:37

@cvsvrs:

Megint meghallgattalak és megint csak egy zagyvaság amit állítasz. Két eset lehetséges. MI/bot vagy és akkor nem semmi. Vagy egy ember, akkor viszont hülyeségekkel van tele a fejed.

Énkérekelnézést.

2022.01.29. 15:30:06

@Camelotr:
de mi az, ami ebből hülyeség? ez egy koherens elképzelés. egy ez működő világ. az amerikanizmus. az amerikai demokrata párt elképzelése. és a 2010-es kampány része volt a we are the 99 mozgalom. solidarity. together. tessék odakattintanti.
en.wikipedia.org/wiki/We_are_the_99%25
és ezek a tőkealapok miért akarják elfoglalni a tőzsdét? azért, mert az árfolyamok esésére játszanak. és át akarják alakítani a multinacionális gyáripar tulajdonosi szerkezetét. azért támogatják a zöld mozgalmakat például. és mondhatod, hogy ilyen nincs. ez konteó. ezeknek a pénzalapoknak nincs befolyásuk. és hogy ezek az emberek hatalmat, befolyást akarnának. ugyan már.

2022.01.29. 18:08:37

ebből az a konteó, hogy az összes tőkealap ilyen. csak azok, akik válsághelyzetekben a tőzsdén esésre játszanak. tehát mondjuk a bmw vezetőinek többsége valószínűleg nem akarja, hogy tulajdonosi szerkezetben lényeges változások legyenek és elveszítsék az irányítási jogokat. és ők orbán stratégiai partnerei. általában a gyáriparosok. vagy akik reálgazdasági érdekeltséggel rendelkeznek. a lufthansa és a fidesz puszi pajtások.

vagy mondjuk a bosztoni mit (ami top5-ös egyetem) és a general electric healthcare kockázati tőkealapja irodát nyitott debrecenben. john malkovich tartott motivációs előadást.
mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/id/2406768
ugye a képen is láthatod, hogy malkovich fehér, jáfet fia. mellette egy afroamerikai, hám fia, és egy kedves sémita néni. tehát minden rasszbéli képviselve van. mert ez egy globalizált amerikai pénzalap. ők nem akarják, hogy jöjjön az occupy mozgalom és bedöntsék a tőzsdét, és a general electric részvényei zuhanjanak. amit az esésre játszó pénzalapok felvásárolnak.

és a baloldalon ott vannak a zöldek. a környezetvédelem miért lenne baloldali? azért, mert a zöldeket támogató pénzalapok is a gyáripar tulajdonosi körének átstrukturálásában érdekeltek. ahogyan az occupy. és a munkásosztály lázadását is ők támogatják a "rabszolgatörvény" ellen. vagy ugye volt a "student occupation hungary". 2013-ban.
hvg.hu/nagyitas/20130211_tuntetesek_napja_Budapesten_nagyitas
ebből lett aztán a együtt (together) és a szolidaritás (solidarity) "lengyel" mintára. és ebből lett aztán a mi vagyunk a 99 (we are the 99) mozgalom, ami ledönti a falakat karigerivel. és ennek helyébe lépett mzp.

nincs valós társadalompolitika támogatottságuk. bázisa fidesznek van, a dk-nak (gyurcsány házaspár kisnyugdíjasai) és a jobbiknak (elégedetlen szakmunkások vezető nélkül). és ennyi. a többinek médiája van. és ezeket a fidesz felvásárolja, átpozicionája, kiszorítotja. és ha a bertelsmann-t is le tudják cserélni, akkor beáll egy kvázi egypártrendszer. amivel bevégzik a rendszerváltást.

a kérdés a hogyan tovább.
süti beállítások módosítása